Sunteți pe pagina 1din 11

Subiectul

1.

Fie z1 ,z2 solutiile complexe ale ecuatiei

z 2 2 z 4 0 . Sa se

| z |2 | z 2 |2 .

1
calculeze
Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie sa stim ?

z1 1 i 3,

Rezolvand ecuatia obtinem:


2

z2 1 i 3 ,

de

rezolvarea ecuatiei de
gradul 2 cu
discriminantul negativ

definitia modulului unui


numar complex

conjugatul unui numar


complex

relatiile lui Viete

| z1 | | z2 | 4 4 8 .
unde rezulta
Varianta 2
Radacinile ecuatiei fiind complexe si conjugate avem:

__

z1z2 z1 z1 | z1 |2
__

z1z2 z2 z2 | z2 |2
| z1 |2 | z2 |2 2 z1z2 2 4 8 .

Asadar

2lg x 2lg x 2 .

2.
Sa se rezolve ecuatia:
Cum gandim ?
Ecuatia se scrie succesiv:

2lg x 2 2 lg x 2 0,
1)
2)
3.

lg x

lg x

3 2 2 3 99 .

lg x 2

1, lg x 0,
2,

Ce trebuie sa stim ?

2lg x 2 0

Asadar

proprietatile
logaritmilor

proprietatile puterilor

de unde rezulta:

x 1

x .

S={1} .

Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii:

Cum gandim ?
k
Tk 1 C99

99 k
2 3

Ce trebuie sa stim ?
k
32

k
C99

33

k
3

k
32

Puterile lui 2 si 3 trebuie sa fie intregi, deci k trebuie sa fie

multiplu de 6 , 0 k 99 . Intre 0 si 99 exista 17 multipli


de 6. Deci numarul termenilor rationali este 17 .

Page 1 of 11

formula termenului
general
al unei dezvoltari

conditia ca un numar
sa fie rational

4.

Daca

plan

M este mijlocul segmentului [AB] atunci pentru orice punct O din

OA OB 2 OM

.
Cum gandim ?
Varianta 1

A
O

(regula triunghiului)

Adunand cele doua relatii si tinand seama ca

opusi) rezulta

BOM : OM OB BM .

AM BM 0

(cei doi vectori sunt

2 OM OA OB .

O
A

Varianta 2
Construim paralelogramul AOBC .

OA OB OC 2 OM

Atunci
trebuie sa stim ?

Ce

AOM : OM OA AM

adunarea vectorilor folosind regula triunghiului, regula paralelogramului si


relatia lui Chasles

vectori opusi

5.

Se considera paralelogramul ABCD cu diagonalele AC = 8 si BD = 6 care


fac un unghi de 30o. Sa se calculeze aria paralelogramului.
Cum gandim ?
Ce trebuie sa stim ?
Varianta 1
aria unui triunghi cand
Mediana intr-un triunghi il imparte in doua triunghiuri de arii
se cunosc doua laturi si
egale. Notand O centrul paralelogramului, obtinem: aria AOB =
unghiul dintre ele
aria BOC = aria COD = aria AOD.
aria unui paralelogram

cand se cunosc
4 3 sin 30
4
12
diagonalele d1,d2 si
2
Deci aria ABCD = 4 aria AOD =
.
unghiul dintre ele:
Varianta 2
d d sin
Aplicam formula direct:
6.

Sa se calculeze

aria ABCD =

AC BD sin 30
12
2

sin 75 sin 15 .

Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie sa stim ?

75 15
75 15
2
sin 75 sin 15 2 sin
cos
2 sin 30 cos 45
2
2
2

Page 2 of 11

transformarea
diferentei in
produs

Varianta 2

2
( 3 1)
4
2
sin 15 sin( 45 30 )
( 3 1)
4
.
2
sin 75 sin 15
2
Asadar
sin 75 sin( 45 30 )

scrierea unui
unghi in functie
de alte unghiuri
carora li se pot
calcula mai usor
valorile functiilor
trigonometrice

Subiectul ll

1.

Se considera sistemul :

mx y z 1

x my z m , m R
x y mz 1

(m 2)( m 1) 2

a)
Sa se arate ca determinantul sistemului are valoarea
.
b)
Aflati valorile lui m pentru care sistemul este compatibil determinat si
rezolvati sistemul in acest caz.
c)
Aflati valorile lui m pentru care sistemul este compatibil nedeterminat si
rezolvati sistemul in acest caz.
a)
Cum gandim ?
Varianta 1
Folosim regula lui Sarrus sau regula triunghiului si obtinem:
3

Ce trebuie sa stim ?

calculul determinantilor
folosind regula lui Sarrus
sau regula triunghiului

calculul determinantilor
folosind proprietatile lor

factorizarea unei
expresii

m 1 1 m m m m 3m 2 m m 2m 2
m(m 2 1) 2(m 1) (m 1)( m 2 m 2) ( m 1) 2 (m 2)
Varianta 2
Folosim proprietatile determinantilor:

m
1
1

m2 m2 m2

m 1 l1 l1 l2 l3
1 m

1 1
( m 2) 1 m
1 1

1
1

m
1

1
m

1
1
0
0
c2 c1
1
(m 2) 1 m 1
0 (m 2)(m 1) 2
c c
m 3 1
1
0
m 1

b)
Cum gandim ?
Sistemul este compatibil determinat daca

m R {2,1}

Ce trebuie sa stim ?

Page 3 of 11

conditia ca un sistem
sa fie compatibil
determinat

1 1 1
x m m 1 0
1 1 m

teorema lui Cramer

, deoarece primele doua coloane sunt egale

m 1 1
y 1 m 1 (m 1) 2 (m 2)
1 1 m
m 1 1
z 1 m m 0
1 1 1

, deoarece ultimele doua coloane sunt

egale.
Atunci :

x
0;

(0, 1, 0)

Solutie unica:

c)
Cum gandim ?
1)

Ce trebuie sa stim ?

Daca m=1 sistemul este compatibil dublu nedeterminat

x y z 1
reducandu-se la ecuatia
(1 , , ) , R .
2)

car

cu solutiile

Daca m=-2 consideram

princ

2 1
3 0 ( 0)
1 2

si

2 1
1
1 2 2 0 (c2 c3 )
1
1
1

. Notam
Sistemul este compatibil simplu nedeterminat

2x y 1
, R

2
y

2.

denumirea
determinantului
principal si aminorilor
caracteristici
conditia de
compatibilitate a unui
sistem (teorema lui
Rouche)
stabilirea ecuatiilor
principale si secundare;
a necunoscutelor
principale si secundare
echivalenta sistemelor

( , 1, ), R .

cu solutiile

Se considera polinomul

f ( X i)4 ( X i)4 .

f C[ X ],

f (1)

a)

Sa se calculeze

b)

Sa se determine restul impartirii polinomului

c)

Sa se demonstreze ca polinomul

la

X 2 1

are toate radacinile reale.

a)
Page 4 of 11

Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie sa stim ?

f (1) (1 i ) 4 (1 i ) 4 [(1 i ) 2 ]2 [(1 i ) 2 ]2 (2i ) 2 (2i ) 2 8

dezvoltarea
binomului (formula
lui Newton)

Varianta 2
Efectuam calculele :

( X i) 4 X 4 4iX 3 6 X 2 4iX 1

puterile lui i

( X i ) 4 X 4 4iX 3 6 X 2 4iX 1

valoarea unui
polinom intr-un
punct

f 2 X 4 12 X 2 2

Atunci

si

f (1) 8 .

b)
Cum gandim ?
Varianta 1
Scriem teorema impartirii cu rest:
2

Ce trebuie sa stim ?

teorema impartirii cu
rest

impartirea a doua
polinoame

f ( X 1) q r ,

gradr grad ( X 1)

( X i ) 4 ( X i ) 4 ( X 2 1)q aX b .

x i in functia
(2i ) 4 0 q ai b, ai b 16 . Deci
polinomiala asociata rezulta
r 16
Luand

Varianta 2

f 2 X 4 12 X 2 2

Impartim direct polinomul

la

r 16 .

X 2 1

si gasim

c)
Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie
sa stim ?

Ecuatia atasata polinomului este

( x i)4 ( x i)4 0

sau

( x i ) 4 ( x i ) 4 .

x i x i si tinand seama
Luand modulul, obtinem:
x i x i . Punand x a bi , a, b R
ca modulul este pozitiv avem
a (b 1)i a (b 1)i
avem

modul
ul unui
numar
comple
x

forma
algebri
ca a
unui
numar
comple
x

sau

a (b 1) a (b 1)

de unde

b0

adica

xR.

Varianta 2
Rezolvam ecuatia atasata polinomului
si obtinem :
1)

f 2 X 4 12 X 2 2 , 2 x 4 12 x 2 2 0

x 2 3 2 2 deci x1, 2 3 2 2 R
2

2) x 3 2
Varianta 3

deci

x3,4 3 2 2 R

Page 5 of 11

f ( x) 2 x 4 12 x 2 2, f : R R

Consideram functia polinomiala atasata


determinam numarul de radacini reale folosind sirul lui Rolle:

f ( x) 8 x 3 24 x 0,

f (x)

1
2 ,3
calculam radacinile derivatei:
determinam semnele valorilor functiei in radacinile derivatei precum si
semnele limitelor functiei la :

f (0) 2,

x 0, x

si

f ( 3 ) 16,

rezolva
rea
unei
ecuatii
bipatra
te

scriere
a unui
numar
comple
x sub
forma
trigono
metric
a

radac
ina
de
ordin
n a
unui
numa
r
comp
lex

form
ule
trigo
nome
trice
pentr
u
sinus
ul si
cosin
usul
unghi
ului
dublu

lim f ( x)

alcatuim sirul lui Rolle :

Deoarece exista patru schimbari de semn, functia are patru zerouri, deci
polinomul are patru radacini reale.
Varianta 4

xi

xi

1 cos i sin

Ecuatia atasata se scrie:


. Folosind formula prin
care deducem radacinile de ordin 4 ale unui numar complex scriem succesiv:

xk i
2k
2k
cos
i sin
, k {0,1,2,3}
xk i
4
4

xk
avem

sin i(1 cos )

1 cos i sin

si notand

2 cos sin i cos

cos 2i cos2

2
2
2
2
2
2

ctg

2
2 sin 2 2i sin cos
2 sin sin i cos
2
2
2
2
2
2
.
2k
xk ctg
R, k {0,1,2,3}
8
Asadar
.
f ( X i )100 ( X i )100
Obs. Generalizati luand polinomul

2k
4

2 sin

Page 6 of 11

Subiectul lll

1
1
x e x 1 , daca x 0
f ( x)
1
daca x 0
2
.

f : R R,
1.

Fie functia

a)

Sa se arate ca

f ( x) 0 pentru orice x 0 .
f este continua in punctul x 0 .
Sa se arate ca
x 0.
Sa se studieze derivabilitatea functiei in punctul

b)
c)

a)
Cum gandim ?

f ( x)

ex 1 x
,
x(e x 1)

Ce trebuie sa stim ?

x0

ramane sa aratam ca
inegalitate adevarata

Cum

x(e x 1) 0

ex 1 x 0

sau

(mai mult sau mai puin cunoscuta ! ).


Lagrange functiei

g ( x) e x

pe intervalul

e x e 0 xe c , 0 c x

[0, x]

pentru

e x 1 x,

x0
x0

Obs. Aplicand teorema

obtinem

teorema lui Lagrange

sa retinem inegalitatile:
y

y=ex
*

ex x 1

y=x+1
0
x

deci

ex x 1 .

**

ln(1 x ) x

-1

y=x
y=ln(1+x)
b)
Cum gandim ?

Ce trebuie sa stim ?

Page 7 of 11

cazurile de
nedeterminare

regula lui lHospital

conditia de

0
0

e 1 x
x 0 x(e x 1)

lim f ( x) lim

x 0

ex
1

,
x 0 e x ( x 2)
2

lim

Deci

e 1
x 0 e x 1 xe x

lim

l 'H

f (0)

continuitate a unei
functii intr-un punct

0
0

l 'H

1
2

x0 0 .

este continua in

c)
Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie sa stim ?

x0 0 folosind definitia :
f ( x) f (0)
1 e x 1 x 1
f (0) lim
lim

x0
x 0 x x (e x 1)
x0
2

Calculam derivata in punctul

0
0

x 2e xe x 2
2e xe x 2

lim
x 0 e x 1
x0
2 x3
2 x3

lim

Calculam derivata in punctele


teoremei Lagrange:

x0

f ( x)
avem

1
ex
x 2e x (e x 1) 2

x 2 (e x 1) 2
x 2 (e x 1) 2
2 x

x
x e (e 1)
f (0) lim f (0) lim x

2
x 0
x 0 (e 1)
x4

x 2e x (e x 1) 2
1 lim
x 0
x4
lHospital obtinem
continua in

limita remarcabila

ex 1
1
x 0
x

si aplicand de patru ori regula lui

f (0)

x0 0 .

1
12 .

regula lui lHospital

formule de derivare

consecinta teoremei
lui Lagrange

si folosim consecinta

Atunci

definitia
derivabilitatii unei
functii intr-un punct

lim

Deci
Varianta 2

Pentru

0
0

x0

definitia derivatei
intr-un punct

l 'H

xe x
1
lim

l 'H
x 0
12
12 x
x0 0 .
functia este derivabila in
x

e xe 1
x 0
6x2

lim

Am tinut seama ca

Page 8 of 11

este si

2.


f : 0, R,
2

Se considera functia
a)

functia

f ( x) x 2 sin x

Sa se arate ca exista numerele reale


F : 0, R
2
,

fie o primitiva a functiei

a , b, c

astfel incat

F ( x) (ax2 b) cos x cx sin x

sa

.
2

1
dx
2x

1 f

Sa se calculeze
.
Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul

b)
c)

functiei
.

si graficul


g : 0, R,
2

functiei

g ( x) x x 2

a)
Cum gandim ?

Ce trebuie sa stim ?

Varianta 1
Avem

F ( x) 2ax cos x ( ax b) sin x c sin x cx cos x


2

( 2ax cx) cos x (c ax b) sin x . Identificand coeficientii in


F ( x) f ( x) obtinem: a 1, b c 2 .
relatia
Varianta 2
Avem

formule de derivare

identificarea
coeficientilor

formula de integrare
prin parti

x 2 sin xdx x 2 (cos x)dx x 2 cos x 2 x cos xdx

x 2 cos x 2 x(sin x)dx x 2 cos x 2 x sin x 2 cos x C


Luam constanta zero (trebuia o primitiva) si obtinem

a 1, b c 2 .

b)
Cum gandim ?
Varianta 1

Ce trebuie sa stim ?
Page 9 of 11

Folosim prima schimbare de variabila.

1
1
, dt t dt 2 dx,
2x
2x

t
Notam

Asadar

1
1
1
f

sin
dx
dx
2
2
x
4
x
2x
1

1
1
1
1
1

sin 2 dx
sin tdt cost
21
2x 2x
2
2

Varianta 2
Folosim a doua schimbare de variabila.

x
Notam

1
1
, dx xdt 2 dt,
2t
2t
2

x t

Asadar

formulele de
integrare a functiilor
trigonometrice

a doua schimbare de
variabia

1 2
2

2 2
4

1
1
1

sin
dx
dx
2
2
x
4
x
2x
1

1
1
1
t 2 sin tdt
sin tdt cost
2
2
2t

prima schimbare de
variabila in integrala
definita

1 2
2

2 2
4

c)
Cum gandim ?
Avem

x 2 sin x x 2 ,

sin x 1

x
Din

Ce trebuie sa stim ?

(1)

2
si

2x

( 2)

A
Atunci

x x

x 2 x x 2 , (2)

x 2 sin x x x 2 adica

0,
2

rezulta

f ( x) g ( x), x

(1)

g ( x) f ( x) dx g ( x)dx f ( x)dx
0

Page 10 of 11

inegalitatea

compararea functiilor

calculul ariei
suprafetei plane
cuprinse intre
graficele a doua
functii continue

1 sin x 1, x R

x 2 x 3

2
3

2
0

F ( x)

2
0

2
12

Page 11 of 11