Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de nvmnt:

Anul colar: 2011-2012


Disciplina: Limba italian
Clasa: a X-a- L1 (bilingv) filiera teoretic
Nr. de ore pe sptmn: 5 ore
Profesor:

Avizat,
Director

Avizat,
ef catedr
PLANIFICARE CALENDARISTIC

Nr.crt
.

Unitatea de nvare

Competene specifice vizate


Coninuturi detaliate

Nr.
ore
alocat
e

Sptmna

S1

S1

S2

Observaii

SEMESTRUL I
1.

Lecie la dispoziia
profesorului

2.

Recapitulare

Prezentarea manualelor
Bibliografia
Recomandri
Recapitularea elementelor
lexicale si gramaticale
dobndite anterior
Test predictiv

1.1Anticiparea elementelor de
coninut ale unui text pe baza
titlului / unui stimul vizual
1.2Identificarea sensului global
al unui mesaj
2.6 Relatarea sub form de
raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene

Manual cls. a Xa, Limba1 - Ed.


Logos
Se va putea
utiliza Progetto
italiano 2 Edilingua
n completarea
manualului
La clasele de

etc.
3.1Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
4. 1Transformarea unor mesaje
din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)
4. 2Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea unor
texte funcionale scurte din
limba italian n limba romn

uman bilingv
exist o or n
plus pe
sptmn

3.

4.

Unit 1. Turismo e
vacanze

Unit 2. Contrasti tra


generazioni

TEMA
DOMENIUL OCUPAIONAL
Activiti din viaa cotidian
DOMENIUL EDUCAIONAL
Repere de cultur i civilizaie
ale spaiului cultural de limb
italian
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a realiza descrieri/prezentri
de orae
-a relata o ntmplare
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- folosirea timpurilor verbale
- gradele de comparaie ale
adjectivului

TEMA
DOMENIUL PERSONAL
Universul adolescenei (cultura,
arte, sport)
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII

1.2 Identificarea sensului global


al unui mesaj
1.4Identificarea de detalii din
mesaje orale / scrise (autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a
unor activiti cotidiene,
obiceiuri

S3

S4

1.1Anticiparea elementelor de
coninut ale unui text pe baza
titlului / unui stimul vizual
3.1Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de scrisori de

S5

S6

- a exprima acordul/dezacordul
- a argumenta o opinie
- a relata o ntmplare

5.

Unit 3. Ouverture

rspuns n care sunt exprimate


preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- genul substantivelor (formarea
femininului)
- folosirea numeralelor ordinale
- numerale distributive
TEMA
DOMENIUL OCUPAIONAL
Aspecte legate de profesiuni i
de viitorul profesional

1.5Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru ;
2.2 Relatarea coninutului unui
DOMENIUL EDUCAIONAL film/ al unei povestiri, pe baza
Viaa cultural i lumea artelor
unui plan de idei dat;
(arte vizuale, arte interpretative) 4. 2Utilizarea dicionarului
Repere de cultur i civilizaie
bilingv pentru traducerea unor
ale spaiului cultural de limb
texte funcionale scurte din
italian
limba italian n limba romn
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima gusturi/preferine
- a exprima ndoiala
- a exprima o stare
fizic/psihic

S7

S8

S9

S10
5

6.

Unit 4. Ambiente

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- genul substantivelor dup
desinen
TEMA
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaa contemporan
(sociale, economice, politice,
istorice, culturale, educaionale,
ecologice, strategii de utilizare
a resurselor)
Democraie, civism i drepturile
omului
DOMENIUL EDUCAIONAL
Descoperiri tiinifice i tehnice

1.4Identificarea de detalii din


mesaje orale / scrise (autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a
unor activiti cotidiene,
obiceiuri
4. 1
Sintetizarea sub form
de schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral

S11
5

S12

S13

FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima regretul
- a realiza descrieri de orae

7.

Evaluare

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- genul substantivelor dup
sens
- pronume demonstrative
Recapitulare pentru tez
Evaluare Tez

1.5Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul

ndeplinirii unei sarcini


structurate de lucru
2.6 Relatarea sub form de
raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene
etc.
3.3 Redactarea de scrisori de
rspuns n care sunt exprimate
preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor
8.
Unit 5. Gli
adolescenti e i loro
idoli

TEMA
DOMENIUL PERSONAL
Viaa personal (stil de via,
strategii de studiu,
comportament social)
Universul adolescenei (cultura,
arte, sport)
DOMENIUL EDUCAIONAL
Viaa cultural
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a realiza descrieri de
personaliti
- a argumenta o opinie
- a exprima gusturi/preferine

1.5 Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
4. 1Transformarea unor mesaje
din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)

S14

S15

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- adjectivul: modaliti de
formare a superlativului

9.

Unit 6. Storia di
una contravvenzione

SEMESTRUL al II-lea
TEMA
2.3 Redactarea de paragrafe /
DOMENIUL PERSONAL
texte pe o tem de interes
Relaii interpersonale
3.2 Adaptarea formei mesajului
DOMENIUL OCUPAIONAL la situaia de comunicare n
Activiti din viaa cotidian
funcie de stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
FUNCII COMUNICATIVE
4. 1Transformarea unor mesaje
ALE LIMBII
din vorbire direct n vorbire
- a relata o discuie
indirect (relatarea la prezent a
- a relata o ntmplare
unor mesaje audiate)

S16

S17

S18

S19

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- adjectivul
- diateza reflexiv

11.

Evaluare

Recapitulare
Verificare

1.5 Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini

structurate de lucru
2.6 Relatarea sub form de
raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene
etc.
3.3Redactarea de scrisori de
rspuns n care sunt exprimate
preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor
12

Unit 7. Il carnevale

TEMA
DOMENIUL EDUCAIONAL
Viaa cultural i lumea artelor
(arte vizuale, arte interpretative)
Repere de cultur i civilizaie
ale spaiului cultural de limb
italian
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima posibilitatea sau
imposibilitatea

1.5Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.3 Redactarea de paragrafe /
texte pe o tem de interes
4.3 Sintetizarea sub form de
schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- Numeralul : exprimarea
procentelor/a secolelor
- numerale colective cu valoare
substantival

S20
S21

13.

Unit 8. Giovani con


tic della violenza

TEMA
DOMENIUL PERSONAL
Relaii interpersonale
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaa contemporan
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima o stare
fizic/psihic

14.

Unit 9. Il bello e il
brutto nellarte

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
gradele de comparaie ale
adjectivului: formele sintetice
TEME
DOMENIUL EDUCAIONAL
Viaa cultural i lumea artelor
(arte vizuale, arte interpretative)
Repere de cultur i civilizaie
ale spaiului cultural de limb
italian i ale culturii universale
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a relata o discuie
- a realiza descrieri

2.1 Descrierea (oral / n scris) a


unor activiti cotidiene,
obiceiuri
2.3 Redactarea de paragrafe /
texte pe o tem de interes
3.2 Adaptarea formei mesajului
la situaia de comunicare n
funcie de stilul formal/ informal
folosit de interlocutor

1.1Anticiparea elementelor de
coninut ale unui text pe baza
titlului / unui stimul visual
1.5Selectarea de informaii din
mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
4. 1Transformarea unor mesaje
din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)

S23
5

S24
S25
S26

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A

S22

S27
*Sptmna
coala
altfel

COMUNICRII
- diateza pasiv
- adjective speciale
15.

Unit 10. Missione


possibile

TEMA
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaa contemporan
DOMENIUL OCUPAIONAL
Aspecte legate de profesiuni i
de viitorul profesional
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima gusturi/preferine

1.4Identificarea de detalii din


mesaje orale / scrise (autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a
unor activiti cotidiene,
obiceiuri
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- conjunciile i locuiunile
conjuncionale subordonatoare
16.

Unit 11.
Teleimbrogli

TEMA
DOMENIUL PUBLIC
Mass-media, publicitate
DOMENIUL OCUPAIONAL
Activiti din viaa cotidian
DOMENIUL EDUCAIONAL
Descoperiri tiinifice i tehnice

S28

S29
S30

1.1Anticiparea elementelor de
coninut ale unui text pe baza
titlului / unui stimul vizual
1.2Identificarea sensului global
al unui mesaj
2.5 Redactarea de texte
funcionale simple

S31
S32
5
5

10

FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a exprima acordul/dezacordul
- a argumenta o opinie

17.

Recapitulare pentru
tez

18.

Unit 12. Il fascino


del mezzogiorno

19.

Evaluare final

ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- imperativul + pronumele
- pronumele nehotrt
Recapitulare pentru tez
Tez
TEMA
DOMENIUL EDUCAIONAL
Repere de cultur i civilizaie
ale spaiului cultural de limb
italian
FUNCII COMUNICATIVE
ALE LIMBII
- a realiza descrieri de orae
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII
- moduri nepersonale
o Exerciii de lexic si
gramatic
o Sinteze;
o Dezbateri;

5
1.5Selectarea de informaii din
mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
4. 2Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea unor
texte funcionale scurte din
limba italian n limba romn
4.3 Sintetizarea sub form de
schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral

1.5Selectarea de informaii din


mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.6 Relatarea sub form de

11

S33

S34
S35
5

S36

o Portofoliu
o Fie gramaticale si
lexicale.

raport a desfurrii unei


activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene
etc.
3.3Redactarea de scrisori de
rspuns n care sunt exprimate
preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor

Grup de lucru:
Prof. Manea Busuioc Mihaela coordonator Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Mircescu Iunia- Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Carabela Georgeta- Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Neagoe Maria Carmen- Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Gergely Andreea Mihaela- Liceul Teoretic Dante Alighieri

NOT:
PLANIFICAREA CALENDARISTIC este un instrument de interpretare personalizat a programei, care asigur un demers didactic
concordant cu situaia concret din clas (conform precizrilor din Ghidul metodologic care nsoete programa).
Planificarea oferit reprezint un model realizat prin raportare doar la program.

12