Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de nvmnt:

Anul colar : 2011-2012


Disciplina : Limba italian
Clasa: a XI-a, L1 (bilingv) - filiera teoretic
Nr. de ore pe sptmn: 5 ore
Profesor:

Avizat,
Director

Avizat,
ef catedr
PLANIFICARE CALENDARISTIC

Nr.
Crt.

Unitatea de nvare

1. Introducere

Coninuturi detaliate

Competene specifice vizate

1.4 Selectarea unor informatii relevante din


texte informative pentru a ndeplini o sarcin
de lucru,
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
Recapitulare
personale utiliznd elemente de descriere i
Introducere i prezentarea programei
naraiune
de clasa a XI-a (curente literare,
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
scriitori, opere)
exprimate n cadrul unei discuii
5.2 Cultivarea interesului pentru studiul
capodoperelor literaturii italiene

Nr. ore
Sptmna
alocate

S.1
5

Observaii

2.

3.

Originile limbii i
literaturii italiene

Contextul istoric i cultural : Evul


Mediu
Originea limbii i literaturii italiene
Indovinello veronese
Carta capuana
Literatura religioas
San Francesco dAsii viata i
opera
Cantico delle creature
teme
stil
analiz pe text

Epoca comunal n Prezentare general:


Italia
Contextul istoric social;
Poezia lirica sonetul
Scoala iciliana
contributia lui Federico al II
Giacomo da Lentini
Scoala toscan
Nouti tematice i stilistice
Guittone dArezzo
Il Dolce Stil Nuovo
Tematici: femeia nger,
dragostea
Guido Guinizzelli fondatorul

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate in cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i
istoria Italiei

10

S.2
S.3

10

S4
S5

scolii DSN;
Guido Cavalcanti
4.
Dante Alighieri

6.

Viata
Opera prezentarea general a
tematicii i continutului

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment utiliznd elemente de
descriere i naraiune
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
La Divina Commedia Prezentarea operei:
de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
Titlul
unui eveniment utiliznd elemente de
Subiectul
descriere i naraiune
Structura poemului
2.4 Elaborarea unui text structurat pe baza
Universul dantesc
cunotinelor dobndite
Stilul i limba
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
Teme i continuturi
exprimate in cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
La Divina Commedia Stuctura Infernului:
de complexitate medie
Infernul-Cntul I
geografia,
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
paznici,
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
personaje
de lucru
Cntul I :
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
teme i coninuturi ( momentul unui eveniment utiliznd elemente de
rtcirii in pdure; colina; cele trei
descriere i naraiune

S.6

10

S.7
S.8

S9

fiare; ntlnirea cu Virgiliu; nceputul


cltoriei n Lumea de dincolo
analiza pe text
comentarea textului
Observaii privind limba, elementele
gramaticale

7.

2.4 Elaborarea unui text structurat pe baza


cunotinelor dobndite
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate in cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
eseniala
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
La Divina Commedia Teme i continuturi / personaje
de complexitate medie
Infernul-cntul V
( prezentarea cercului din Infern:
1.2 Corelarea de informaii din diverse pri
legea talionului; Paolo i Francesca; ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
cartea vehiculal pcatului)
de lucru
Lectura / parafrazare/ traducere
1.3 Identificarea elementelor structurale ale
Analiza pe text
textului literar
Comentarea textului
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment utiliznd elemente de
descriere i naraiune
2.5 Redactarea unui eseu de opinie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text

S.10

8.

9.

La Divina Commedia Teme i continuturi / personaje


Infernul-cntul XXVI (prezentarea cercului din Infern legea talionului ; Ulisse
homeric/Ulisse dantesc.
Lectura/ parafrazare/ traducere
Analiz pe text
Comentarea textului

Recapitulare pentru Tez


tez

de complexitate medie
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
ale unui text literar pentru a rezolva o
sarcin de lucru
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
textului literar
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment utiliznd elemente de
descriere i naratiune
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
de lucru
2.5. Redactarea unui eseu de opinie

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


10. La Divina Commedia Teme i continuturi/ personaje
de complexitate medie
Purgatorio
Lectura/ parafrazare/ traducere
1.4 Corelarea de informatii din diverse pri
Cntul VI
Sordello, imbolul dragostei de
ale unui text literar pentru a rezolva o
ar
sarcina de lucru
Invectiva adresat Italiei
1.5 Identificarea elementelor structurale ale

S.11

S.12

S.13

Invectiva adresata Florenei


Stilul: ironia i satira politic

11.

La Divina Commedia Teme i coninuturi / personaje


Paradisul
Analiz pe text
Cntul XXXIII
Comentariul textului

12.

Francesco Petrarca

Viaa
Opera
Umanismul
Petrarchismul

13.

Francesco Petrarca
Canzoniere

Prezentarea operei:
structura

textului literar
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment utiliznd elemente de
descriere i naratiune
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discutii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
de lucru
2.5. Redactarea unui eseu de opinie

S.14

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune

S.15

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie

S.16

stilul
tematica i coninuturi
limba
Observaii privind limba i
elementele gramaticale

14.

Francesco Petrarca
Canzoniere
Solo e pensoso

2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a


unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
2.4 Elaborarea unui text structurat pe baza
cunotinelor dobndite
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate in cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Lectura / parafrazare / traducere
de complexitate medie
Analiza pe text: figuri stilistice
1.3 Corelarea de informatii din diverse pri
continutul tematic: ingurtatea,
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcina
nelinitea, dragostea
de lucru
Stilul
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
Lucru pe text pe baz de ntrebri
textului literar
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
Evaluare - redactarea unui eseu
unui eveniment sau a unor experiene
avnd ca punct de plecare Te
personale utiliznd elemente de descriere i
recunoti n solitudinea poetului sau naraiune
crezi c cea a tinerilor secolului XXI 2.5. Redactarea unui eseu de opinie
este diferit? Sau e doar diferit
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
modalitatea n care este prezentat? exprimate in cadrul unei discuii
(text argumentativ)
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Sustinerea cu argumente relevante a unui
Observaii privind limba i
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
elementele gramaticale
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a

S.17

15.

16.

textului orignal
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esenial
4.4 Raportarea mesajului literar laexperiente
personale
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Francesco Petrarca Lectura / parafrazare / traducere
de complexitate medie
Canzoniere
Analiza pe text: figuri stilistice
1.3 Corelarea de nformaii din diverse pri
Erano i capei doro Coninutul tematic: femeia, memoria, ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
a laura spari
dragostea.
de lucru
stilul
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
Lucru pe text:
textului literar
- caracterizarea fizic i
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
caracterologic a Laurei
unui eveniment sau a unor experiene
- comparaie ntre Laura i Beatrice. personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
Observaii privind limba i
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
elementele gramaticale
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Sustinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Francesco Petrarca Lectura / parafrazarea / traducerea
de complexitate medie
Canzoniere
Analiza pe text: figuri de stil
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
Pace non trovo
Coninutul tematic:
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
- nelinitea
de lucru

S.18

S.19

stilul
Lucru pe text

17.

Giovanni Boccaccio Viaa i opera

18.

Giovanni Boccaccio Prezentarea general a operei:


Decameronul
- Titlul
- Structura
- Introducerea

1.5 Identificarea elementelor structurale ale


textului literar
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Sustinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului orignal
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
4.4 Raportarea mesajului literar la experiene
personale
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
de complexitate medie
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i

S.20

10

S.21
S.22

19.

Nuvela introductiv
Concluzii
Temele principale
Personajele povestitor
Personajele nuvelelor

naraiune
2.4 Elaborarea unui text structurat pe baza
cunotinelor dobndite
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului orignal
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Giovanni Boccaccio
Chichibio e la gru
de complexitate medie
Il Decameron
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
Frate Cipolla e la penna
dellarcangelo Gabriele:ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
de lucru

-lectura/ parafrazare/
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
traducere
textului literar
- structura
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
- prolog
- evenimentul central unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
- epilog
naraiune
contextul istoric, geografic i
2.5. Redactarea caracterizarii personajelor
social
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
personaje/ caracterizare
exprimate n cadrul unei discuii
coninut tematic
3.3 Identificarea elementelor stilistice
stil
3.5 Sustinerea cu argumente relevante a unui
Lucru pe text
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
Lecturi la alegere:
Melchisedec e Saladino teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
Andreuccio da Perugia
textului original
Lisabetta da Messina
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
Observatii asupra limbii i a
esenial

10

15

S.23
S.24
S.25

elementelor gramaticale
Evaluare : Redactarea unui eseu
avnd ca tem Actualitatea
personajelor lui Boccacio n contextul
secolului XXI
20.

21.

22.

Umanismul i
Renaterea

Prezentarea general a epocii


umanist- renacentiste:
- contextul istoric - politic
- genuri literare
- problema limbii
- figura intelectualului
- arhitectura, pictura i sculptura
secolului XV
- Renaterea tzie i criza
religioas (Conciliul din Trento i
Contrareforma)
- arhitectura, pictura, sculptura
secolului XVI

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


de complexitate medie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i
istoria Italiei

1.3 Corelarea de informaii din diverse pri


ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
de lucru
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Niccol Machiavelli Viata
de complexitate medie
Realismul politic al lui Machiavelli. 3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
Opera.
exprimate n cadrul unei discuii
Principele
4.1 Traducerea din italian n romn a
- structura operei
textului original
- limba i stilul
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
XV Capitolul: I modi e i governi di esenial
Recapitulare pentru Evaluare - Tez
tez

11

10

S.26
S28

S.29
5

S.30

S.27*
Sptmna coal
altfel

un principe
lectura / parafrazare/ traducere
analiza tematic a textului
comentariu

23.

Ludovico Ariosto

Viata i opera
Poemul cavaleresc
Orlando furioso
- structura operei
- subiectul
- tehnica narativa
- personaje
stil
- metrica
Astolfo sulla luna
- lectura / parafrazare/ traducere
- analiza pe text: opoziia
ntelepciune - nebunie;viziunea laic
a lumii ; tematica deertciunii
dorinelor ;
Observaii privind limba i
elementele gramaticale

24.

Secolul XVII

Barocul: prezentare general


-contextul istoric - cultural
-criza religioas
-literatura baroc (Gian Battista

5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i


istoria Italiei
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
de complexitate medie
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
de lucru
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
textului literar
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
naraiune
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
3.3 Identificarea elementelor stilistice
3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme literare
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
de complexitate medie
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a

12

S.31

S.32

Antologia;
Text original
Comentarii critice

Marino)
-Caravaggio
-melodrama italian
Aparitia tiintei moderne: Galileo
Galilei
25.

Secolul XVIII

26.

Secolul XIX

textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i
istoria Italiei

1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text


Prezentarea general a secolului :
de complexitate medie
- contextul istoric-politic european 1.3 Corelarea de informaii din diverse pri
- triumful raiunii
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
- contextul social: burghezia i
de lucru
intelectualii
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
Iluminismul: ideile, arta, cultura,
textului literar
centrele culturale, reprezentanii
2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
Iluminismului italian
unui eveniment sau a unor experiene
Carlo Goldoni scriitor iluminist: personale utiliznd elemente de descriere i
- viata i operele
naraiune
reforma goldoniana
2.5. Redactarea caracterizarii personajelor
La Locandiera:
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
- teme i continuturi
exprimate n cadrul unei discuii
- personaje
3.3 Identificarea elementelor stilistice
- lectura / traducere
3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
caraterizarea Mirandolnei
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
modernitatea protagonistei
teme literare
- critica sociala
4.1 Traducerea din italian n romn a
- analiza fragmentelor selecionate textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
1.1 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text
Prezentarea general a secolului:
de complexitate medie
- epoca napoleonic
1.3 Corelarea de informaii din diverse pri

13

10

S33
S34

S.35

Evaluare final
27.

- Revoluia italian
ale unui text literar pentru a rezolva o sarcin
Claicism i Neoclasicism: ideile, de lucru
arta, centrele, reprezentani,
1.5 Identificarea elementelor structurale ale
cultura.
textului literar
Romantismul: ideile, arta, centrele, 2.2 Prezentarea succint oral sau n scris a
reprezentani
unui eveniment sau a unor experiene
personale utiliznd elemente de descriere i
Ugo Foscolo:
naraiune
- viata i opera
2.5. Redactarea unui eseu de opinie
poetica
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
Dei Sepolcri:
exprimate n cadrul unei discuii
lectura/ traducere
3.3 Identificarea elementelor stilistice
- teme i analiza elementelor 3.5 Susinerea cu argumente relevante a unui
fonetice, lexicale i semantice
punct de vedere n cadrul unei dezbateri pe
- analiza metric
teme literare
- comentariu
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraph la o idee
esenial
5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i
istoria Italiei
2.2 Prezentarea succinta oral sau n scris a
unei opere studiate n clasa a XI a
3.1 Exprimarea poziiei fa de opiniile
exprimate n cadrul unei discuii
4.1 Traducerea din italian n romn a
textului original
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee
esenial
5.1 Cultivarea interesului pentru cultura i
istoria Italiei

14

S.36

Grup de lucru: Prof. Popescu Marioara Liceul Teoretic Dante Alighieri


Prof. Gergely Andreea Mihaela Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Mircescu Iunia Liceul Teoretic Dante Alighieri
Prof. Carabela Georgeta Liceul Teoretic Dante Alighieri
NOT:
PLANIFICAREA CALENDARISTIC este un instrument de interpretare personalizat a programei, care asigur un demers didactic
concordant cu situaia concret din clas (conform precizrilor din Ghidul metodologic care nsoete programa).
Planificarea oferit reprezint un model realizat prin raportare doar la program.

15