Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT PUBLIC

CURRICULUM
la disciplina
DREPT FISCAL
(Ciclul I)
AUTOR:
Vlad VLAICU
dr. n dr., conf. univ.
Contact direct: 60/20
Curs teoretic: 30/10
Lecii practice: 30/10
Lucru individual: 60/100
Forma de evaluare: examen
Nr. de credite: 4
Aprobat la edina Catedrei Drept public
din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10
Examinat de Consiliul facultii de Drept USEM
la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5
Aprobat la edina Senatului USEM
din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9

CHIINU - 2013

I. PRELIMINARII
Disciplina Dreptul fiscal studiaz modul de aplicare a normelor juridice care
reglementeaz impozitarea persoanelor fizice i juridice rezidente i nerezidente,
modul de natere, modificare i stingere a raporturilor juridice legate de impozitarea
persoanelor fizice i juridice, inclusiv, competenele organelor statului investite cu
atribuii de administrare fiscal.
Deoarece prin mecanismul fiscal se asigur formarea unei pri considerabile a
bugetului de stat, i n legtur cu aceasta apar frecvent raporturi juridice fiscale
legate de plata impozitelor i taxelor de ctre diveri subieci, Dreptul fiscal apare
ca o disciplin absolut necesar pentru studierea i aplicarea corect a mecanismului
de impunere att de ctre contribuabili ct i de ctre organele investite cu atribuii
de administrare fiscal, inclusiv pentru a preveni apariia unor eventuale litigii legate
de aplicarea impunerii, precum i de a soluiona echitabil, legal i prompt litigiile
deja aprute.
Disciplina este destinata studenilor Facultii de Drept.
Disciplina Dreptul fiscal formeaz, consolideaz i dezvolta cunotine cu
privire la normele juridice care reglementeaz sistemul de impunere a statului i
particularitile concrete de percepere ale veniturilor fiscale ale statului. Temele
incluse n curriculum sunt necesare specialitilor care n activitatea practic se
confrunt cu situaii legate de determinarea obiectelor impunerii, aplicarea scutirilor
fiscale, nregistrarea in calitate de contribuabil, aplicarea practicii conveniilor
internaionale in materie fiscala, aplicarea rspunderii pentru nclcrile legislaiei
fiscale, contestrii aciunilor ilicite ale organelor de stat n procesul aplicrii
impunerii i ntocmirii diverselor documente legate de aceasta (contestaii, declaraii,
cereri etc.), respectiv, au nevoie de cunotine i aptitudini specifice.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Anul
de
studii

Semestrul

individ.

Evaluarea

sem.

S.03.O.032
zi
S.05.O.042
frecven
redus

Numrul de ore
Preleg.

Codul
modulului /
disciplinei n
planul de
nvmnt

Total

II.

Nr. de
credite

120

30

30

60

examen

V. VLAICU

120

10

10

100

examen

V. VLAICU

Forma
de
evaluare

Responsabil
de modul /
disciplin

III.TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR


Realizare n timp
Nr.

Uniti de coninut

zi

f/r

zi

2.

Elementele definitorii ale Dreptului fiscal i a


legislaiei fiscale.
Contribuii fiscale principale.

3.

Elementele legii fiscale.

1.

LI
f/r

zi

f/r

10

10

10

10

4.

Raportul juridic de drept fiscal.

Organele cu atribuii de administrare fiscal.

10

6.

Executarea obligaiei fiscale. Procedura fiscal.

10

7.

Executarea silit a obligaiilor fiscale.

10

8.

Controlul fiscal.

10

9.

Rspunderea juridic pentru nclcarea legislaiei


fiscale.
Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor
generale de stat.
Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor
locale.
Total

10

10

12

10

30

30

30

90

112

10.
11.

IV. COMPETENE
Competene generice:
1. Abilitatea de autoinstruire.
2. Favorizarea soluionrii problemelor prin colaborare.
3. Dezvoltarea abilitilor decizionale.
Competene specifice:
- s demonstreze cunoaterea instituiilor dreptului fiscal i a procedurii
fiscale, i esena normelor juridice ce le reglementeaz.
- s aplice normele juridice n activitatea practic a autoritilor administraiei
publice (s raporteze activitatea practic a autoritilor administraiei publice
la normele juridice).
- s aprecieze corect diverse situai n baza cunotinelor obinute.
- s demonstreze capacitatea de a lua decizii la nivele operaionale i tactice.
- s evalueze locul i rolul dreptului fiscal i a procedurii fiscale din
perspectiva propriei specialiti

V.

OBIECTIVELE GENERALE

La nivel de cunoatere i nelegere:


- s defineasc notiunile specifice dreptului fiscal;
- s identifice raporturile juridice care fac obiectul dreptului fiscal;
- s determine sis a caracterizeze izvoarele formale ale dreptului fiscal;
- sa analizeze Conventiile internationale in materie fiscala la care R. Moldova este parte;
- s identifice si sa caracterizeze tipurile de contribuabili;
- s identifice drepturile i obligaiile legale ale contribuabililor si a organelor fiscale;
- s caracterizeze formele si metodele de efectuare a controlului fiscal;
- s determine modalitatile de executare a obligatiilor fiscale;
- s relateze despre modalitatile de executare silita a obligatiilor fiscale;
- s identifice tipurile de incalcari ale legislatiei fiscal.
La nivel de aplicare
- s clasifice impozitele si taxele dup criteriile cunoscute;
- s clasifice contribuabilii si organele cu atributii de administrare fiscala;
- s analizeze modurile de executare a obligatiilor fiscale;
- s analizeze modalitatile de executare silita a obligatiilor fiscale;
- s compare procedura de executare silita a obligatiilor fiscale aplicabila persoanelor
juridice si persoanelor fizice;
- s stabileasca trasaturile specifice ale procedurii de efectuare a controlului fiscal la oficiul
organului fiscal si a controlulului fiscal efectuat la fata locului;
- s compare structura organizatoric si atributiile organului fiscal cu structura
organizatoric si atributiile altor organe investite cu atributii de administrare fiscala;
- s compare inlesnirile fiscale acordate persoanelor fizice cu cele acordate persoanelor
juridice;
- s compare modalitatea de contestare a actelor si actiunilor de executare silita cu
contestarea generala a actelor si actiunilor intreprinse de organelle fiscal.
La nivel de integrare
-

s elaboreze proiecte de documente legate de aplicarea legislatiei fiscale;


s consulte i asiste clienii n procesul de impozitare, raportare, contestare si aplicare in
privinta acestora a sanctiunilor pentru incalacrea legislatiei fiscale;
s reprezinte clienii n fata organului cu atributii de administrare fiscala sau instanta de
judecata in procesul examinarii litigiilor fiscale;

- s elaboreze si sa implimenteze masuri (planuri de actiune), propuneri privind


optimizarea activitatii organelor fiscal.

VI. OBIECTIVE DE REFERIN I CONINUTURI


Subiectul 1.
Elementele definitorii ale dreptului fiscal i a legislaiei fiscale.

Obiective de referin
-

sa defineasca notiunea de drept fiscal;


1.
sa identifice obiectul i metoda de reglementare a
dreptului fiscal de obiectul i metoda de reglementare a
altor ramuri de drept;
2.
sa explice interconexiunea dreptului fiscal cu alte ramuri 3.
de drept;
sa structureze si sa clasifice normele juridice fiscale dupa 4.
constructia lor logico-juridica, subiect, obiect, domeniu de 5.
aplicare etc.;
6.
sa stabileasca locul i rolul dreptul fiscal in sistemul
dreptului;
sa determine principiile dreptului fiscal;
sa determine izvoarele dreptului fiscal;
7.
sa analizeze modul de actiune a legislatiei fiscale in timp,
spatiu si cu privire la persoane;
sa estimeze starea si locul actual al stiintei dreptului fiscal;
Subiectul 2.
Contribuii fiscale principale.

Obiective de referin
-

sa relateze despre apariia i evoluia istorica a impozitelor


i taxelor;
sa defineasca notiunea impozitului si taxei;
sa identifice principiile impunerii fiscale;
sa compare analizind conceptiile traditionale cu cele
moderne privind impozitele si impunerea;
sa clasifice veniturile bugetare fiscale;
sa delimiteze deosebirile dintre impozite si taxe;
sa evidentieze caracterele juridice ale impozitelor.
sa explice mecanismul aplicarii functiilor impozitelor si
efectul aplicarii acestora;
sa argumenteze ca functiile impozitelor regleaza
fenomene economice;
sa estimeze modul de actiune a functiei de reglare a
impozitelor.
Subiectul 3.
Elementele legii fiscale.

Obiective de referin
-

Coninuturi

sa defineasca noiunea de elemente ale legii fiscale;


sa identifice tipurile de subieci impozabili;
sa defineasca noiunea de reedin fiscal a persoanelor
fizice i juridice;
sa cunoasca noiunea de baz impozabil i modaliti de
apreciere a bazei impozabile.
sa stabileasca si sa determine statutul fiscal al persoanelor
fizice i juridice;
sa clasifice tipurile de reprezentane permanente in scopuri

Obiectul
i
metoda
reglementrii
juridice
n
dreptului fiscal.
Normele juridice fiscale.
Locul dreptului fiscal n
sistemul dreptului.
Principiile dreptului fiscal.
Izvoarele dreptului fiscal.
Legislaia fiscal. Aciunea
legislaiei fiscale n timp n
spaiu i cu privire la
persoane.
Noiunea
de
tiin
a
dreptului fiscal.

Coninuturi
1. Apariia i evoluia istoric a
impozitelor i taxelor.
2. Concepii tradiionale i
moderne privind impozitele i
impunerea.
3. Definiia impozitului.
4. Caracterele juridice ale
impozitului.
5. Funciile impozitelor.
6. Taxele.
7. Principiile impunerii fiscale.

Coninuturi
1. Noiunea de elemente ale legii
fiscale.
2. Subiecii
impunerii
(contribuabilii).
3. Obiectul impunerii.
4. Sursa de plat a impozitului
sau taxei
5. Cotele impozitelor i taxelor.
6. Termenii de achitare.
5

fiscale;
7. Faciliti privind impozitele i
sa compare reprezentanta permanenta in scopuri fiscale cu
taxele.
notiunea de reprezentanta si agent cu statut dependent;
Clasificarea impozitelor.
sa determine sursele impozabile i sursele neimpozabile,
sursele de venit active i sursele de venit pasive;
sa clasifice dupa tipuri cotele impozitelor i a taxelor;
sa caracterizeze termenle de executare a obligatiei fiscale;
sa compare tipurile i formele de faciliti fiscale;
sa clasifice impozitele i a taxelor dupa criteriile existente.
sa delimiteze obiectul impunerii de materia impozabil;
delimiteze surse impozabile de surse neimpozabile.
sa argumenteze necesitatea existenei termenilor de
achitare a impozitelor;
sa argumenteze necesitatea existenei cotelor impozitelor
i taxelor si a marimii acestora;
sa analizeze obiectul impunerii;
sa stabileasca interdependenta dintre obiectul impunerii,
materia impozabila si sursa impozitului.
Subiectul 4.
Raportul juridic de drept fiscal.

Obiective de referin
-

sa defineasca raportul juridic de drept fiscal;


sa identifice structura raportului juridic de drept fiscal;
sa identifice temeiul apariiei, modificrii i stingerii
raporturilor juridice de drept fiscal;
sa clasifice subiecii raportului juridic de drept fiscal;
sa stabileasca particularitatile raporturilor juridice fiscale;
sa determine obiectul raportului juridic de drept fiscal si
coninutul raportului juridic de drept fiscal.
s compare si diferenieze raporturile juridice fiscale de
alte raporturi juridice;
sa identifice potentialii participanti in raporturile juridice
fiscale.
sa argumenteze caracterul public al raporturilor juridice
fiscale.

Coninuturi
1. Noiunea raportului juridic
de drept fiscal.
2. Structura raportului juridic
de drept fiscal.
3. Particularitile raportului
juridic de drept fiscal.

Subiectul 5.
Organele cu atribuii de administrare fiscal.

Obiective de referin
-

sa determine structura, funciile i atribuiile organului 1.


fiscal.
2.
sa identifice atribuiile Serviciului Vamal n domeniul 3.
fiscal.
sa stabileasca deosebirile dintre atributiile organului fiscal
cu cele ale a altor organe investite cu atributii de
administrare fiscala;
sa clasifice drepturile organului fiscal in functie de scopul
exercitarii acestora
sa caracterizeze atributiile de control ale organului fiscal
i ale Serviciului Vamal.
sa caracterizeze specificul drepturilor Serviciul de
colectare a impozitelor i taxelor din cadrul primriilor.

Coninuturi
Organul fiscal.
Serviciul Vamal.
Serviciul de colectare a
impozitelor i taxelor din
cadrul primriilor.

sa intocmeasca proiecte de acte.


Subiectul 6.
Executarea obligaiei fiscale.

Obiective de referin
-

Coninuturi

sa defineasca noiunea de procedur fiscal;


1. Noiunea de procedur fiscal.
sa determine procedura modificrii termenului de stingere 2. Documente fiscale.
a obligaiei fiscale;
3. Procedura
modificrii
sa identifice cazurile de modificare a termenului de
termenului de stingere a
stingere a obligaiei fiscale;
obligaiei fiscale.
sa aplice procedura restituirii din buget a sumelor 4. Procedura
restituirii
impozitelor achitate in plus;
impozitelor din buget.
sa stabileasca cazurile de modificare a obligaiei fiscale 5. Modificarea obligaiei fiscale
stabilite iniial;
stabilite iniial.
sa cunoasca modalitile de asigurare a stingerii 6. Modalitile de asigurare a
obligaiilor fiscale;
stingerii obligaiilor fiscale.
sa delimiteze modalitile de stingere a obligaiei fiscale 7. Modalitile de stingere a
una de alta.
obligaiilor fiscale
sa cunoasca modalitile de stingere a obligaiilor fiscale.
sa clasifice modalitile de asigurare a stingerii obligaiilor
fiscale;
sa clasifice modalitile de stingere a obligaiilor fiscale.
sa intocmeasca cereri privind restituirea din buget a
impozitelor inclusiv contracte tip privind aminarea sau
esalonarea platilor fiscale.
Subiectul 7.
Executarea silit a obligaiei fiscale

Obiective de referin

Coninuturi

sa defineasca noiunea de executare silita in cadrul


dreptului fiscal;
- sa determine carecterele juridice ale executarii silite in
cadrul dreptului fiscal;
- sa stabileasca condiiile executrii silite a obligatiilor
fiscale;
- sa identifice modalitile de executare silit a
obligaiilor fiscale, a procedurile de incasare a
mijloacelor bneti de pe conturile bancare ale
contribuabililor, procedura ridicrii banilor n numerar
urmaririi bunurilor contribuabililor si a datoriei
debitoare.
- sa caracterizeze procedura de comercializare a bunurilor
sechestrate;
- sa analizeze modalitatea de contestare a deciziilor i
aciunilor de executare silit a obligaiei fiscale.
- sa aplice regulile generale de executare silit;
- Sa intocmeasca decizia privind executarea silita, Act de
8.
sechestru, Procese verbale ale licitatiilor de bunuri,
contract de vinzare cumparare a bunurilor sechestrate.
- Sa intocmeasca proiecte de contestare a actelor si
actiunilor de executare silita a obligatiilor fiscale, inclusiv
a cererilor in instanta de judecata.
Subiectul 8.

1. Noiunea
i
caracterele
executrii silite n cadrul
raporturilor juridice fiscale.
2. Condiiile
declanrii
executrii silite.
3. Modaliti de executare silit a
obligaiilor fiscale.
4. Regulile generale de executare
silit.
5. Perceperea incontestabil din
conturile
bancare
al
contribuabililor.
6. Perceperea restanelor din
contul altor bunuri ale
contribuabililor.
7. Comercializarea
bunurilor
sechestrate.
8. Contestarea deciziilor i
aciunilor de executare silit a
obligaiei fiscale.

Controlul fiscal

Obiective de referin
-

Obiective de referin
-

Coninuturi

sa defineasca noiunea de control fiscal;


1. Noiunea de control fiscal.
sa cunoasca actele normative care reglementeaza modul 2. Formele i metodele de
de efectuare a controlului fiscal.
efectuare a controlului fiscal.
scaracterizeze procedura de contestarea a actelor i 3. Actele controlului fiscal.
aciunilor de control ale organului fiscal.
4. Contestarea actelor i
sa clasifice formele i metodele de efectuare a controlului
aciunilor de control ale
fiscal;
organului fiscal.
Sa intocmeasca proiecte de Act de control, cereri de
contestare a actiunilor de control, citatii la oficiul
organului fiscal;
sa posede abilitatea de a consulta si reprezenta clientii in
cadrul efectuarii de catre organele cu atributii de
administrare fiscala a controalelor fiscale.
Subiectul 9.
Rspunderea juridic pentru nclcarea legislaiei fiscale .
sa defineasca noiunea rspunderii pentru nclcarea
legislaiei fiscale;
sa determine caracterele rspunderii pentru nclcarea
legislaiei fiscale;
sa identifice temeiurile tragerii la rspundere pentru
nclcrile fiscale si tipurile de nclcri ale legislaiei
fiscale;
sa delimiteze tipurile de sanciuni aplicate pentru
nclcrile fiscale;
sa compare subiecii rspunderii pentru nclcarea
legislaiei fiscale;
sa individualizeze sanctiunea aplicata contribuabilului.
sa aplice procedura de examinare a cazurilor de nclcare
fiscal;
Sa determine competentele organului fiscal de examinare
a cazurilor de incalcare fiscala.
Sa intocmeasca decizii privind aplicarea sanctiunilor,
contestatii, cereri legate de aplicarea raspunderii pentru
incalcarile fiscale i alte forme de rspundere pentru
nclcarea legislaiei fiscale.

Coninuturi
1. Noiunea
i
caracterele
rspunderii pentru nclcarea
legislaiei fiscale. Temeiurile
tragerii la rspundere pentru
nclcrile fiscale. Tipuri de
sanciuni aplicate.
2. Subiecii rspunderii pentru
nclcarea legislaiei fiscale.
3. Noiunea
i
caracterele
nclcrii fiscale. Tipuri de
nclcri ale legislaiei fiscale.
4. Temeiurile de eliberare a
contribuabililor de rspundere
pentru nclcarea legislaiei
fiscale.
Procedura de examinare a
cazurilor de nclcare fiscal.
Contestri.
5. Alte forme de rspundere
pentru nclcarea legislaiei
fiscale.

Subiectul 10.
Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor generale de stat.

Obiective de referin
-

s cunoasc i s explice subiectul impunerii, obiectul


impunerii, cotele, sursele impozabile i neimpozabile i
termenii de plat a impozitului pe venit;
s cunoasc i s explice impozitarea veniturilor
persoanelor ce practic activitatea de antreprenoriat;
s cunoasc i s explice impozitarea veniturilor
organizaiilor necomerciale;
s cunoasc i s explice impozitarea veniturilor
persoanelor juridice strine;

Coninuturi
1. Aspecte generale privind
impozitul pe venit.
Subiectul impunerii. Obiectul
impunerii.
Cotele.
Sursele
impozabile
i
neimpozabile.
Termenii de plat. Impozitarea
veniturilor persoanelor ce practic
activitatea de antreprenoriat.
Impozitarea
veniturilor
8

s cunoasc i s explice impozitarea veniturilor


persoanelor fizice;
s cunoasc i s explice taxa pe valoarea adugat;
s cunoasc i s explice accizele;
s cunoasc i s explice impozitul privat;
s cunoasc i s explice taxele vamale;
s cunoasc i s explice taxele percepute n fondul rutier.
s explice clienilor impozitele i taxele generale de stat,
s depisteze norma legal nclcat i s formuleze o
petiie adresat organului fiscal erarhic superior sau
instanei de judecat.
s argumenteze importana fiecrui impozit n parte.

organizaiilor
necomerciale.
Impozitarea
veniturilor
persoanelor
juridice
strine.
Impozitul
pe
veniturile
persoanelor fizice.
2. Taxa pe valoare adugat.
Definiie.
Subiectul
impunerii. Obiectul impunerii.
Cotele. Termenii de plat. Scutiri.
3. Accizele.
Definiie. Subiectul impunerii.
Obiectul
impunerii.
Cotele.
Termenii de plat. Scutiri.
4. Impozitul privat.
Noiune i condiiile de plat.
5. Taxele vamale.
Noiunea.
Subiectul
impunerii. Obiectul impunerii.
Cotele. Termenii de plat. Metode
de evaluare. Scutiri.
6. Taxele percepute n fondul
rutier.
Subiecii. Sursele de plat i
modul
de
utilizare
a
contribuiilor.

Subiectul 11.
Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor locale.

Obiective de referin
-

s cunoasc competena autoritilor publice locale n


domeniul fiscal;
s cunoasc i s explice impozitul pe bunurile imobiliare;
s cunoasc i s explice impozitul pentru folosirea
resurselor naturale; taxa pentru amenajarea teritoriului;
taxele pentru organizarea licitaiilor, loteriilor, amplasarea
publicitii, folosirea simbolicii locale;
s cunoasc i s explice taxa pentru unitile comerciale
i taxa de pia; taxa pentru cazare i taxa balnear;
s cunoasc i s explice taxele pentru prestarea serviciilor
de transport auto i taxa de parcare;
s cunoasc i s explice taxa de la posesorii de cini.
s explice clienilor impozitele i taxele locale, s
depisteze norma legal nclcat i s formuleze o petiie
adresat organului fiscal erarhic superior sau instanei de
judecat.
s argumenteze importana fiecrui impozit n parte;
s argumenteze rolul autoritilor locale n colectarea
impozitelor i a taxelor.

Coninuturi
1. Competena
autoritilor
publice locale n domeniul
fiscal.
2. Impozitul
pe
bunuri
imobiliare.
Tipuri de impozite pe bunuri
imobiliare. Subiectul impunerii.
Obiectul
impunerii.
Cotele.
Termenii de plat. Metode de
evaluare. Scutiri.
3. Impozitul pentru folosirea
resurselor naturale.
Subiectul impunerii. Obiectul
impunerii. Cotele. Termenii de
plat. Metode de evaluare. Scutiri.
4. Taxele locale.
Noiune. Tipuri de taxe locale
i coninutul acestora.

VII. LUCRUL INDIVIDUAL


Nr.
1

Produsul
Strategii de realizare
preconizat
Referat
- studiul actelor normative
aplicativ
ce
reglementeaz
pe tema:
activitatea organele ce au
Organele
atribuii de adminitrare
cu
fiscal;
atribuii
- studiul
practicii
de
Inspectoratului
Fiscal
administra
Principal de Stat; a
re fiscal
Inspectoratelor Fiscale
Teritoriale; a Organului
Vamal, i a Serviciului
de
colectare
a
impozitelor i taxelor;
- studiul doctrinei juridice
i practicii judiciare n
domeniu.
Cerere de
chemare
n
judecat
referitor la
nclcarea
drepturilor
contribuab
ilului n
procesul
executrii
silite a
obligaiilo
r fiscale

analiza normelor
juridice ce
reglementeaz
executarea silit a
obligaiei fiscale;
studierea doctrinii
naionale, romne,
europene etc n
domeniu;
studierea practicii
I.F.P.S. i a I.F.T.S.
studierea practicii
judiciare;
scrierea cererii de
chemare n judecat.

Criterii de evaluare
profunzimea studiului;
studierea nu numai a legilor
ct i a actelor normative
subordonate legii i anume a
Hotrrilor Guvernului i a
Regulamentelor,
Instruciunilor Ministerului
Finanelor, Instruciunilor
I.F.P.S. etc.;
analiza critic a rezultatelor
prezentate;
aplicarea practicii I.F.P.S.,
I.F.T., i a S.C.I.T.
analiza doctrinei juridice
naionale, europene, ruse etc.;
analiza practicii judiciare n
domeniu etc.;
volumul (10-15 pag.).
- autorul s aplice corect
dispoziiile legale;
- s utilizeze hotrri
judectoreti referitoare
nclcarea procedurii de
executare silit;
- s foloseasc materiale ale
Inspectoratului Fiscal referitor
la ntoarcerea executarea
fiscal;
- s foloseasc interpretrile
date de instanele de judecat
aplicate n hotrri irevocabile;
- s foloseasc interpretrile
teoretice fcute n literatura
juridic;
- s formulize corect cererea de
chemare n judecat n
conformitatea cu legislaia
procesual-civil.

Termen de
realizare
Luna

februarie

Luna
martie

10

- s
studieze
actele
normative
ce
reglementeaz procedura
de
efectuare
a
controlului fiscal;
- s studieze practica
Inspectoratului
Fiscal
Principal de Stat i a
Inspectoratelor Fiscale
Teritoriale n domeniu;
- s studieze doctrina
juridic
i
practica
judiciar referitoare la
controlul fiscal.

profunzimea studiului;
studierea nu numai a legilor
ct i a Instruciunilor
Ministerului Finanelor,
Inspectoratului Fiscal de Stat
n materia controlului fiscal;
analiza critic a rezultatelor
prezentate;
aplicarea practicii I.F.P.S. i
I.F.T.;
analiza doctrine juridice
naionale, europene, ruse etc.;
volumul (10-15 pag.).

3.

Referat pe
tema:
Controlul
fiscal

Luna
aprilie

Studiu de - studiul actelor normative


caz:
naionale
ce
Rspunder
reglementeaz
ea penal
rspunderea
penal
pentru
pentru
nclcarea
nclcarea
legislaiei fiscale;
legislaiei
- studiul
practicii
fiscale
Inspectoratului
Fiscal
Principal de Stat, a
Inspectoratelor Fiscale
Teritoriale
i
a
instanelor judectoreti
n materia rspunderii
penale pentru evaziunea
fiscal;
- studiul doctrinei juridice
i practica judiciar
referitoare
la
rspunderea
juridic
pentru
nclcarea
legislaiei fiscale;
- studiul cazului.

cazul este reprezentativ pentru Luna mai


practica judiciar din
domeniu;
ofer posibilitatea de formare
a competenei de a lua decizii
i a oferi soluii;
se bazeaz pe studierea nu
numai a legilor ct i a actelor
normative subordonate legii i
anume a Hotrrilor
Guvernului i a
Regulamentelor,
Instruciunilor Ministerului
Finanelor, Instruciunilor
I.F.P.S. etc.;
analiza cazului reflect relaia
cauz efect, conine
argumente relevante;
volumul (2-3 pag.).

Not
- analiza normelor
informativ
juridice ce

reglementeaz
pe tema:
rspunderea
Rspunder
contravenional pentru
ea
nclcarea legislaiei
contraven
fiscale;
ional
- studierea doctrinii
pentru
naionale, romne,
nclcarea
europene etc. n
legislaiei
domeniu;
fiscale
- elaborarea planului notei

- aplicarea corect a dispoziiilor


legale;
- volumul - cel puin 3 pagini;
- snt utilizate cel puin 3
hotrri judectoreti de
atragere la rspundere
contravenional a
contravenienilor pentru
nclcarea legislaiei iscale;
- are caracter analitic;
- conine recomandri pentru o
soluionare corect a cazului.

Luna mai

11

informative;
- studierea practicii
I.F.P.S., a I.F.T.S. i a
instanelor de judecat;
- studierea practicii
judiciare.

Portofoliu
tematic

- identificarea tematicii.
- elaborarea planului.
- intocmirea proiectelor de
acte.
- prezentarea actelor

Culegere
de practic
judecatore
asc

Identificarea
tematicii.
Selectare dosare.
Analizarea practicii
selectate.
Formularea
concluziilor

Sa includa obligatoriu
1.Proiect de Act de sechestru;
2.Dispozitie de suspendare a
operatiunilor pe conturile
bancare;
3.Decizie privind executarea
silita a obligatiilor fiscale;
4.Aviz de plata a obligatiei
fiscale;
5.Citatie bancara;
6.Citatie la oficiul Organului
fiscal;
7.Act de control;
8.Contract de aminare a
termenului de executare a
obligatiei fiscale.
9.Declaratie pe venit
10.Cerere privind solicitarea
scutirilor personale;
11.Cerere privind restituirea din
buget a platilor in plus a
impozitelor.
12.Proces verbal al licitatiei
privind comercializarea
bunurilor sechestrate;
13.Proces-verbal privind
examinarea loturilor expuse la
licitatie;
14.Proces-verbal privind
organizarea licitatiilor;
15.Contract de vinzare
cumarare a bunurilor de la
licitatie.
Sa contina 3-6 acte intocmite.
1. sa contina cel putin 3 hotariri
judecatoresti.
2. sa analizeze modul de aplicare
a normelor juridice.
3. argumentarea concluziilor.
4. Cererea de nregistrare a 9.

cu o luna
inainte de
examen

cu
doua
saptamini
inainte de
examen

VIII. TEMATICA REFERATELOR


12

pentru lucru individual la disciplina


Drept fiscal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Evoluia istoric a impozitelor i a taxelor.


Impozitele.
Taxele.
Principiile impunerii fiscale.
Elementele legii fiscale.
Conceptul, clasificarea i funciile impozitelor i taxelor.
Raportul juridic fiscal.
Subiecii raporturilor juridice fiscale.
Obligaia fiscal.
Organele cu atribuii de administrare fiscal.
Inspectoratul Fiscal.
Serviciul Vamal.
Serviciul de colectare a impozitelor i taxelor.
Reglementarea juridic a executrii obligaiei fiscale n R.Moldova.
Asigurrii stingerii obligaiilor fiscale.
Stingerea obligaiilor fiscale
Restituirii impozitelor din bugetul de stat
Executarera silit a obligaiei fiscale n legislaia R.Moldova
Comercializarea bunurilor sechestrate
Controlului fiscal
Formelor i metodelor controlului fiscal.
Rspunderea penal pentru nclcarea legislaiei fiscale.
Rspunderea contravenional pentru nclcarea legislaiei fiscale.
Locul, rolul i importana impozitelor i taxelor n R.Moldova.
Reglementarea juridic a impozitrii veniturilor persoanelor fizice.
Reglementarea juridic a impozitrii veniturilor persoanelor ce practic activitatea de
antreprenoriat.
Reglementarea juridic a taxei pe valoarea adugat n R.Moldova.
Reglementarea juridic a accizelor n R. Moldova.
Reglementarea juridic a impozitului pe bunurile imobiliare n R. Moldova.
Reglementarea juridic a taxelor rutiere n R. Moldova.

CERINE naintate fa de forma i coninutul referatului:


Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mn i 8-10 pagini tapate
1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conductor
tiinific, localitate i anul (Chiinu 2010)
2. Cuprinsul (planul)
3. Introducerea: aproximativ 1 pagin, se evideniaz actualitatea i importana problemei
cercetate legtura cu specialitatea
4. Coninutul: structurat n capitole, paragrafe, i seciuni i scris de mn:
Capitolul 1 ( include fundamentare teoretic, analiz, sinteze, etc. a problemei cercetrii) 1.1.
(1.1.1., 1.1.2. etc.) 1.2. 1.3.
Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetri, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.) 2.2. 2.3.
Trimiterile: I variant permis n text dup citat, ex.: [9. p.199]
II variant permis n subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicrii. Chiinu: Epigraf, 1999. p. 199.
5. Concluzii generale i recomandri (aproximativ 1 pagin)
6. Referine bibliografice: nu mai puin de 5 surse

IX. EVALUAREA DISCIPLINEI


13

1.

Evaluarea curent se va realiza prin susinerea referatelor, analiza studiilor de


caz, aprecierea n rezultatul participrii active la discuiile din cadrul
seminarului i pe parcursul semestrului se organizeaz 2 lucrri de control
(testri), cum ar fi:

1.Accizele.
1.1.Relatai despre obiectele impunerii i baza impozabil a accizilor.
1.2.Analizai procedura de efectuare a controlului asupra achitii accizelor realizat
de organul fiscal i de organul vamal.
1.3.Calculai accizele necesare de achitat de ctre ceteanul X care a importat n
Republica Moldova un automobil diesel cu puterea motorului 2200 cm, produs n
anul 2008, procurat cu 12000 euro.

2.

Evaluarea sumativ se va realiza lundu-se n consideraie evalurile curente


(ponderea de 0,6) i evaluarea final (0,4) care se va materializa ntr-un
examen scris incluznd subiecte componente ale cursului, cum ar fi:

1.Executarea silit a obligaiilor fiscale.


1.1.Enumerai modalitile de executare silit a obligaiei fiscale.
1.2.Caracterizai succint modalitile de executare silit a obligaiilor fiscale
1.3.I.F.T. Ocnia n baza Hotrrii cu privire la executarea silit a obligaiei fiscale
din 02.09.2011 a decis declanarea executrii silite a obligaiei fiscale la
ntreprinderea S.R.L. Maximum aflat n proces de lichidare, care avea restane la
bugetul de stat n sum de 9,6 mln. lei. La 08.09.2011 I.F.T.O. a emis un ordin
incaso de ncasare a sumei date de pe contul S.R.L. Maximum. Banca Social n
aceiai zi a notificat pe ordinul incaso lipsa mijloacelor bneti i l-a rentors
I.F.T.O.. La data de 10.09.2011 I.F.T.O. a emis o dispoziie privind suspendarea
operaiunilor la conturile bancare ale S.R.L. Maximum.
X.

SUBIECTE PENTRU EXAMEN


14

la disciplina
Drept fiscal
1. Evoluia istoric a impozitelor i a taxelor.
2. Impozitele.
3. Taxele.
4. Principiile impunerii fiscale.
5. Elementele legii fiscale.
6. Conceptul, clasificarea i funciile impozitelor i taxelor.
7. Raportul juridic fiscal.
8. Subiecii raporturilor juridice fiscale.
9. Obligaia fiscal.
10. Organele cu atribuii de administrare fiscal.
11. Inspectoratul Fiscal.
12. Serviciul Vamal.
13. Serviciul de colectare a impozitelor i taxelor.
14. Reglementarea juridic a executrii obligaiei fiscale n R.Moldova.
15. Asigurrii stingerii obligaiilor fiscale.
16. Stingerea obligaiilor fiscale
17. Restituirii impozitelor din bugetul de stat
18. Executarera silit a obligaiei fiscale n legislaia R.Moldova
19. Comercializarea bunurilor sechestrate
20. Controlului fiscal
21. Formelor i metodelor controlului fiscal.
22. Rspunderea penal pentru nclcarea legislaiei fiscale.
23. Rspunderea contravenional pentru nclcarea legislaiei fiscale.
24. Locul, rolul i importana impozitelor i taxelor n R.Moldova.
25. Reglementarea juridic a impozitrii veniturilor persoanelor fizice.
26. Reglementarea juridic a impozitrii veniturilor persoanelor ce practic activitatea de
antreprenoriat.
27. Reglementarea juridic a taxei pe valoarea adugat n R.Moldova.
28. Reglementarea juridic a accizelor n R. Moldova.
29. Reglementarea juridic a impozitului pe bunurile imobiliare n R. Moldova.
30. Reglementarea juridic a taxelor rutiere n R. Moldova.
31. Reglementarea juridic a taxelor vamale n R.Moldova.
32. Reglementarea juridic a taxelor pentru folosirea resurselor naturale n R. Moldova.
33. Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor locale n R. Moldova.

XI. TEMATICA TEZELOR DE LICEN


la disciplina
Drept fiscal
1.
2.
3.
4.
5.

Evoluia istoric a impozitelor i a taxelor.


Contribuii fiscale principale.
Elementele legii fiscale.
Conceptul, clasificarea i funciile impozitelor i taxelor.
Raportul juridic fiscal.

XII. REFERINE BIBLIOGRAFICE


15

I. ACTE NORMATIVE
1. Constituia Republicii Moldova adoptat la 29.07.1994, n vigoare din 27 august 1994 // M.
Of. al R. Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
2. Codul Fiscal al R. Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997 // republicat n M. Of. al R.
Moldova din 25.03.2005, ediie special.
3. Legea cu privire la punerea n aplicare a Titlurilor I i II ale Codului Fiscal nr.1164-XIII din
24.04.1997 // republicat n M. Of. al R. Moldova din 25.03.2005, ediie special.
4. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului III a Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997 //
republicat n M. Of. al R. Moldova din 25.03.2005, ediie special.
5. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului IV a Codului fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000 //
republicat n M. Of. al R. Moldova din 25.03.2005, ediie special.
6. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului V a Codului fiscal nr.407 din 27.06.2001 // M. Of.
al R. Moldova din 04.01.2002, ediie special.
7. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului VI a Codului fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000 //
republicat n M. Of. al R. Moldova din 25.03.2005, ediie special.
8. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului VII a Codului fiscal nr.94-XV din 01.04.2004 //
republicat n M. Of. al R. Moldova din 25.03.2005, ediie special.
9. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului VIII a Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005 //
M. Of. al R. Moldova Nr.80-82 din 10.06.2005.
10. Legea pentru punerea n aplicare a Titlului IX a Codului fiscal nr.317-XVI din 02.11.2006 //
M. Of. al R. Moldova Nr.199-202 din 29.12.2006.
11. Codul Vamal al R. Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 // republicat n M. Of. al R.
Moldova Nr. 247-251 din 17.12.2010, ediie special.
12. Codul Penal al R. Moldova nr.985 din 18.04.2002 // M. Of. al R. Moldova Nr.128-129 din
13.09.2002.
13. Codul Contravenional nr.218 din 24.10.2008 // M. Of. al R. Moldova Nr.3-6 din 16.01.2009.
14. Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // M. Of. al R. Moldova Nr.
248 din 19.12.2003.
15. Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996 // M. Of. al R. Moldova Nr.14-15 din
07.03.1996.
16. Legea cu privire la patenta de ntreprinztor nr. 93-XIV din 15.07.1998 // M. Of. al R.
Moldova Nr.72-73 din 06.08.1998.
17. Legea privind susinerea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii nr.206-XVI din
07.07.2006 // M. Of. al R. Moldova Nr.126-130 din 11.08.2006.
18. Legea privind tariful vamal nr.1380 din 20.11.1997 // republicat n M. Of. al R. Moldova din
01.01.2007, ediie special.
19. Legea cu privire la filantropie i sponsorizare nr.1420 din 31.10.2002 // M. Of. al R. Moldova
Nr.185 din 31.12.2002.
20. Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.845 din 03.01.1992 // M. Of. al R.
Moldova Nr.2 din 28.02.1994.
21. Legea cu privire la jocurile de noroc nr.285 din 18.02.1999 // M. Of. al R. Moldova Nr.50-52
din 20.05.1999.
22. Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii nr.329-XIV din 25.03.1999 // M. Of. al R.
Moldova Nr.87-89 din 12.08.1999.
23. Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996 // republicat
n M. Of. al R. Moldova din 23.05.2005, ediie special.
24. Legea cu privire la resursele naturale nr. 1102-XIII din 06.02.1997 // M. Of. al R. Moldova
Nr.40 din 19.06.1997.
25. Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 // M. Of. al R. Moldova Nr.067
din 16.10.1997.
26. Legea asociaiilor obteti nr.837 din 17.05.1996 // republicat n M. Of. al R. Moldova
Nr.153-156 din 02.10.2007.
16

27. Legea insolvabilitii nr.632-XV din 14.11.2001 // M. Of. al R. Moldova Nr.139-140 din
15.11.2001.
28. Legea cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 06.07.1994 // M. Of. al R. Moldova
Nr.013 din 10.11.1994.
29. Legea privind licenierea unor genuri de activiti nr.451-XV din 30.07.2001 // M. Of. al R.
Moldova Nr.108 din 06.09.2001.
30. Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.2001 // M. Of. al R.
Moldova Nr.108-109 din 06.09.2001.
31. Legea cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor nr.81-XV din 18.03.2004 // M.
Of. al R. Moldova Nr.64-66 din 23.04.2004.
32. Legea privind bugetul de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 // M. Of. al R. Moldova
Nr.19-20 din 25.01.2012.
33. Hotrrea Guvernului nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activitii organelor
Serviciului Fiscal de Stat // M. Of. al R. Moldova Nr.190-197 din 31.12.2002.
34. Hotrrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 cu privire la activitatea serviciului de colectare
a impozitelor i taxelor locale din cadrul primriei // M. Of. al R. Moldova Nr.191-195 din
05.09.2003.
35. Hotrrea Guvernului nr.485 din 4.05.1998 cu privire la modul i cuantumul de deducere a
cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar // M. Of. al R. Moldova Nr.062 din
09.07.1998.
36. Hotrrea Guvernului nr.1498 din 29.12.2008 privind Declaraia persoanei juridice cu
privire la impozitul pe venit// M. Of. al R. Moldova Nr.7-9 din 20.01.2009.
37. Hotrrea Guvernului nr.9 din 19.01.2010 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ce
atest rezidena i impozitul pe venit achitat de ctre nerezideni n Republica Moldova// M.
Of. al R. Moldova Nr.11-12 din 26.01.2010.
38. Regulamentului cu privire la constituirea i utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotrrea
Parlamentului Republicii Moldova Nr.893 din 26.06.1996 // M. Of. al R. Moldova Nr.57 din
30.08.1996.
39. Regulamentul privind modul de calculare a obligaiilor fiscale n cazul efecturii operaiunilor
n valut strin, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.488 din 04.05.1998 // M. Of. al R.
Moldova Nr.062 din 09.07.1998.
40. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaiilor pentru scopuri filantropice i/sau
de sponsorizare, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998 // M. Of. al R.
Moldova Nr.62-65 din 09.07.1998.
41. Regulamentului cu privire la modul de eviden, evaluare i vnzare a bunurilor confiscate,
fr stpn, sechestrate uor alterabile sau cu termen de pstrare limitat, a corpurilor delicte,
a bunurilor trecute n posesia statului cu drept de succesiune i a comorilor, aprobat prin
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 11.09.2001 // M. Of. al R. Moldova
Nr.112 din 18.09.2001.
42. Regulamentul cu privire la modul de divizare a veniturilor obinute de ctre nerezideni din
sursele din R. Moldova i a veniturilor obinute peste hotarele ei, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.490 din 04.05.1998 // M. Of. al R. Moldova Nr.062 din 09.07.1998.
43. Regulamentul cu privire la determinarea obligaiilor fiscale aferente impozitului pe venit,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 // M. Of. al R. Moldova Nr.32-33 din
15.02.2008.
44. Regulamentul cu privire la determinarea obligaiilor fiscale aferente impozitului pe venit al
persoanelor fizice care nu practic activitate de ntreprinztor, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.77 din 30.01.2008 // M. Of. al R. Moldova Nr.32-33 din 15.02.2008.
45. Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe venit la sursa de plat din alte pli
dect salariul, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 // M. Of. al R.
Moldova Nr.32-33 din 15.02.2008.

17

46. Regulamentul cu privire la modalitatea efecturii amnistiei fiscale n sistemul de eviden al


Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 638 din 08.06.2007 // M.
Of. al R. Moldova Nr.82-85 din 15.06.2007.
47. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adugat, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 1024 din 01 noiembrie 2010 // M. Of. al R. Moldova Nr. 214-220 din
05.11.2010.
48. Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea
49. pe teritoriul rii a mrfurilor i serviciilor destinate proiectelor de asisten tehnic i
proiectelor de asisten investiional aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 246 din 8
aprilie 2010// M. Of. al R. Moldova Nr.52-53 din 14.04.2010.
50. Regulamentul privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice i
juridice rezidente antrenate n realizarea proiectelor de asisten tehnic, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010// M. Of. al R. Moldova Nr.52-53 din
14.04.2010.
51. Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe venit din salariu i din alte pli
efectuate de ctre patron n folosul angajatului i a formularelor ce atest reinerea
impozitului pe venit la sursa de plat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 10 din
19.01.2010 // M. Of. al R. Moldova Nr.11-12 din 26.01.2010.
52. Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a
declaraiei privind accizele i modul de eviden a mrfurilor supuse accizelor expediate
(transportate) din ncperea de acciz, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 843 din
18.12.2009 // M. Of. al R. Moldova Nr.193-196 din 29.12.2009.
53. Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1123 din
28.09.2006 // M. Of. al R. Moldova Nr.157 din 02.10.2006.
54. Regulamentul privind modalitatea de marcare cu Timbru de acciz. Marc comercial de stat
a produciei alcoolice supuse accizelor aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1481 din
26.12.2008 // M. Of. al R. Moldova Nr.199-202 din 29.12.2006.
55. Regulamentul privind modul de efectuare a nscrierilor n conturile personale ale
contribuabilului i perfectarea rapoartelor asupra obligaiilor fiscale, inclusiv asupra
restanelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor nr.103 din 09.12.2005 // M. Of. al R.
Moldova Nr.079 din 26.05.2006.
56. Regulamentul privind stingerea obligaiei fiscale prin compensare la cererea
contribuabilului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor nr.42 din 07.07.2004 // M. Of.
al R. Moldova Nr. 163 din 03.09.2004.
57. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.1 din 03.01.2001 privind instituirea i funcionarea
posturilor fiscale permanente la ntreprinderile productoare de alcool etilic i buturi
alcoolice tari // M. Of. al R. Moldova Nr.014 din 08.02.2001.
58. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.6 din 19.03.2001 privind instituire sistemului de
marcare cu timbre de acciz a mrfurilor din ar (indigene) i de import pasibile accizelor //
M. Of. al R. Moldova Nr.044 din 19.04.2001.
59. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.7 din 03.04.2001 cu privire la restituirea sumelor
accizelor // M. Of. al R. Moldova Nr.057 din 31.05.2001.
60. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.586 din 01.11.1999 cu privire la aplicarea T.V.A. //
M. Of. al R. Moldova Nr.073 din 23.06.2000.
61. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.282 din 25.05.1998 cu privire la ordinea perfectrii
actelor i perceperii plilor vamale la importul n R. Moldova a mrfurilor supuse accizelor //
M. Of. al R. Moldova Nr.097 din 29.10.1998.
62. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.30 din 21.03.2005 cu privire la procedura de
ncheiere, aciune i reziliere a Acordului privind acordarea scutirii de plat a impozitului pe
venit a ntreprinderilor al cror capital social este constituit sau majorat prin contribuia ce
depete suma echivalent cu 250 mii USD i 2 mln. USD // M. Of. al R. Moldova Nr.092
din 08.07.2005.
18

63. Regulamentul Ministerului Finanelor nr.4 din 03.09.2002 cu privire la procedura de


ncheiere, aciune i reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a
agenilor micului business i a gospodriilor rneti (de fermier) // M. Of. al R. Moldova
Nr.149 din 07.11.2002.
64. Regulamentul privind deschiderea modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate
din R. Moldova, aprobat prin Hotrrea B.N.M. nr.297 din 25.11.2004 // M. Of. al R.
Moldova Nr.218-223 din 03.12.2004.
65. Instruciunea Ministerului Finanelor nr.03 din 16.08.2002 cu privire la modul de calculare i
achitare a accizelor // M. Of. al R. Moldova Nr.144 din 24.10.2002.
66. Instruciunea privind restituirea sumelor T.V.A., aprobat prin Ordinul I.F.P.S. nr.188 din
17.11.2005 // M. Of. al R. Moldova Nr.001 din 06.01.2006.
67. Instruciunea Ministerului Finanelor nr.4 din 07.12.1999 privind modul de percepere de la
populaie i transferare n buget a impozitelor i taxelor locale de ctre primrii // M. Of. al R.
Moldova Nr.12 din 03.02.2000.
68. Instruciunea Ministerului Finanelor nr.10 din 23.07.2001 privind restituirea sumelor T.V.A.
// M. Of. al R. Moldova Nr.100 din 18.08.2001.
69. Instruciunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind evidena contribuabililor,
aprobat prin Ordinul I.F.P.S. nr.236 din 18.12.2006 // M. Of. al R. Moldova Nr.050 din
07.04.2007.
70. Instruciunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.14 din 19.12.2001 cu privire la
reinerea impozitului pe venit la sursa de plat // M. Of. al R. Moldova Nr.005 din
10.01.2002.
71. Instruciunea I.F.P.S. nr.11 din 19.12.2005 cu privire la modul de ridicare, predare i
comercializare a bunurilor sechestrate a cror valoare nu depete 10000 lei // M. Of. al R.
Moldova Nr. 21-24 din 03.02.2006.
72. Concepia Reformei Fiscale, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr.1165-XIII din
24.04.1997 // M. Of. al R. Moldova Nr.046 din 17.07.1997.
II. Literatura editat n limba romn:
1. Alecu Gheorghe, Drept fiscal i contencios fiscal, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2010.
2. Armeanic Alexandru, Volcinschi Victor etc., Drept fiscal, Chiinu, 2001.
3. Blan Emil, Drept fiscal, Ediia 4, Editura CH BECK, 2007.
4. Bufan R., Drept fiscal al afacerilor, Editura Brumar, Timioara, 2003.
5. Bufan R., Tratat de drept fiscal, Partea General, Editura Lumina-Lex, Bucureti, 2005.
6. Bota M., Drept financiar i fiscal, Note de curs, 2003.
7. Condor Ioan, Procedura fiscal, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2000.
8. Condor Ioan etc. Drept fiscal, Vol. I., Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
9. Condor Ioan etc. Drept fiscal, Vol. II., Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2007.
10. Codul fiscal, 2010, Norme de aplicare, Procedura fiscal, Editura Juris Argesis, 2010.
11. Duca Emilia, Codul Fiscal al Romniei comentat i adnotat, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2010.
12. Duca Emilia, Codul de procedur fiscal comentat i adnotat, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2010.
13. Manole T., Finanele publice locale, Chiinu, Editura Cartier, 2000.
14. Niculeasa Madalin Irinel, Creanele i obligaiile fiscale, Editura CH Beck, Bucureti, 2009.
15. Niculeasa Madalin Irinel, Politica fiscal, Aspecte teoretice i practice, Editura CH Beck,
Bucureti, 2009.
16. Niculeasa Madalin Irinel, Soluionarea contestaiilor n materie fiscal, Editura CH Beck,
Bucureti, 2009.
17. Niculeasa Madalin Irinel, Tratat de drept financiar i fiscal public, Editura Universul juridic,
Bucureti, 2011.
19

Olcescu P., Tratat de drept financiar i fiscal, Iai, Editura Contes, 2000.
Popa D. Constantin, Drept financiar i fiscal curs universitar, Editura Lumina Lex, 2008.
Stancu Radu, Drept financiar i fiscal, Bucureti, 2007.
aguna Dan Drosu, Procedura fiscal, Bucureti, 1996.
aguna Dan Drosu, Drept fiscal, Ediia 3, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2009.
aguna Dan Drosu, Tofan Mihaela, Drept financiar i fiscal european, Editura CH Beck,
Bucureti, 2010.
24. aguna Dan Drosu, Drept financiar i fiscal, Ediia 4, Editura All Beck, Bucureti, 2011.
25. Vcrel I., Bercea Fl., Bistriceanu Gh. etc., Finane publice, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1992.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

III. Literatura editat n alte limbi:


26. Astier Fransoise, Finances publiques, Droit budgtaire, Paris, 1998.
27. David C., O. Fouquet, B. Ploquet, P.F. Racine, Les grands arrets de la jurisprudence fiscale,
3eme, Ed. Dalloz, 2000.
28. .., , oscova, , 2006.
29. .., .., , oscova,
, 2006.
30. . ., , oscova, Editura , 2001.
31. A., , oscova, : "-", 2009.
32. . ., . . , . . , . . ,
, oscova, : "-, ", 2007.
33. Lolumiere P., Les finances publiques, Paris, Armand Colin, 1970.
34. .., , oscova, , 2004.
35. .., , oscova, -., 2008.
36. Nelson Grand S., Dale A. Whitman, Real estate finance law, University of California, Los
Angeles, University of Missouri-Columbia, 2001.
37. Paysant Andr, Finances publiques, Edition Dalloz, Paris, 1999.
38. . ., , oscova, , 2004.
39. . ., , oscova, Editura . , 2000.
40. . ., , oscova, Editura . , 2004.
41. . ., , oscova, Editura -, 2005.
42. , , , :
, oscova, 2009.

20

S-ar putea să vă placă și