Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru nscriere la concursul care se desfoar n perioada __________________________, pentru


postul vacant/temporar vacant de:_______________________
Ctre,
Conducerea Institutului de Urgen pentru Boli
Cardiovasculare i Transplant Trgu Mure

Subsemnatul(a) _________________________________________, cu domiciliul n localitatea


________________________, str. ______________________, nr. _____, ap. _____, judeul
___________________, telefon fix ___________________, telefon mobil _____________________,
posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria _____ nr. ______________, eliberat () de
_________________________ la data de ____________________, CNP _________________________
v rog s-mi aprobai nscrierea la concursul din perioada__________________________________,
pentru
ocuparea
postului
vacant/
temporar
vacant
de
____________________________________________.
La prezenta anexez documentele necesare pentru nscriere, dup cum urmeaz (se bifeaz actele
depuse la dosarul de nscriere):

cerere de nscriere la concurs adresat conductorului instituiei publice organizatoare (formulartip, ce se poate obine n vederea completrii de la Biroul RUNOS, camera 4105);

copie dup actul de identitate;


copie dup certificatul de natere;
copie dup certificatul de cstorie, dac este cazul;
copie dupa documentele care atesta nivelul studiilor;
copie dup diploma de absolvire a instituiei de nvmnt de specialitate (diplom de licen);

copie dup diploma de absolvire a unui nivel de studii superior (de ex. diplom de master), dac
este cazul;

copii dup certificatele de absolvire a cursurilor de perfecionare sau specializare, dac este cazul;

copie dup carnetul de munc (n copie conform cu originalul), sau, dup caz, o adeverin care s
ateste vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor;

cazier judiciar (n original);

o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu
funcia pentru care candideaz, n lipsa cazierului judiciar (declaraia va fi ulterior nlocuit cu
certificatul de cazier judiciar, pn la data susinerii primei probe de concurs, potrivit legii);

adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare
abilitate (n original);

curriculum vitae;
dosar plic.
V mulumesc.

Trgu Mure,
Data: _____________________

Semntura,