Sunteți pe pagina 1din 4

­Synevo­http://www.synevo.ro­

17­hidroxiprogesteron

PostedBySynevoOnaugust13,2009@1:39pmInMarkeriendocrini,Markerisuprarenalieni|NoComments

Informaţiigenerale

ACTH(corticotropina)stimuleazăsintezaşisecreţiasuprarenalianădehormoniglucocorticoizi,mineralocorticoizişiandrogeni. Sinteza celor3tipuridehormoni porneştedelaunprecursorcomun(pregnenolon).17­hidroxiprogesteronreprezintăsubstratul

pentruproceseledehidroxilareînpoziţiile21şi11înetapadesintezăacortizolului,unrolcriticavându­lenzimele21­hidroxilazaşi

11­beta­hidroxilaza.Dacăhidroxilareanupoateavealocdatorităunuideficitenzimatic,sintezacortizoluluisereducefoartemult,

fiindînsoţitădecreştereaACTH 1 .

Hiperplaziaadrenalăcongenitalăsausindromuladrenogenitalincludeungrupdeafecţiunicaracterizateprintr­oanomalieereditară însintezacortizolului,transmisăautozomalrecesiv,asociatădeobiceicuocreştereaproducţieideandrogeni.Ceamaifrecventă

cauzădesindromadrenogenital(prezentăîn95%dincazuri)estedeficitulde21­hidroxilază.Datorităperturbăriisintezei

cortizolului,metabolismulsteroiziloresteredirecţionatcătresintezadeandrogeni;clinicaparsemnedevirilizarelanou­născutulde

sexfeminin(hermafroditism)şipubertateprecoceizosexualălabăieţi.Adeseoriseasociazăşideficituldealdosteron.Înpeste50%

dincazuridebutulformeihomozigoteaboliiseînregistreazăînprimele3săptămânideviaţă.Deficitulde21­hidroxilazădetermină

acumulareade17­hidroxiprogesteron,careînmodnormalestemetabolizat,subacţiuneaacesteienzime,în11­deoxicortizol.Este

posibilşiundiagnosticprenatalalfeţilorafectaţi,prindetectareaunorconcentraţiicrescutede17­hidroxiprogesteronînlichidul

amniotic,însăptămânile14­16desarcină.

Pelângăsindromuladrenogenitalclasic,maiexistădeficitulde21­hidroxilazăcudebuttardivşiformaheterozigotădehiperplazie

adrenală,caresemanifestăclinicînperioadaperipubertarăsubformădetulburărimenstrualeşihirsutismsaudirectlaadultsub

formădehirsutism.Înacestecazuri,nivelulbazalde17­hidroxiprogesteronpoatefinormalsauuşorcrescut,deaceeasevaefectua

untestdestimularecuACTH.La60minutedupăadministrareade0.25mgdeACTHseînregistreazăocreşteredepeste10

Recomandăripentrudeterminarea17­hidroxiprogesteronului–diagnosticuldeficituluide21­hidroxilază;evaluarea

hirsutismuluişi/sauinfertilităţii;evaluareaanumitortumorisuprarenalienesauovarienecuactivitateendocrină 1 .

Pregătirepacientdatorităunorfluctuaţiidiurneimportanteşidependenţeideetapeleciclululuimenstrual,serecomandăca recoltareasăsefacădimineaţaşiînfazafoliculară 1 .

Specimenrecoltatsângevenos 3 .

Recipientderecoltarevacutainerfărăanticoagulant,cu/fărăgelseparator 3 .

Prelucrarenecesarădupărecoltareseseparăserulprincentrifugare;selucreazăserulproaspăt;dacăacestlucrunueste posibil,serulsepăstreazăla2­8°Csaula­20°C 3 .

Volumprobă–minim0.5mLser 3 .

Cauzederespingereaprobei–specimenhemolizat,intenslipemicsaucuparticuleînsuspensie 3 .

Stabilitateprobă–24ore la2­8°C;1lunăla­20°C;nudecongelaţi/recongelaţi 3 .

MetodăELISA 3 .

Valoridereferinţăsuntdependentedevârstaşisex 3 :

Valoridereferinţă

Vârstăşisex

(ng/mL)

Adulţi–Femei –fazafoliculară

0.1­0.8

–fazaovulatorie0.3­1.4

–fazaluteală 0.6­2.3

postmenopauză

0.13­0.51

–Bărbaţi

0.5­2.1

Sarcină(trimestrulIII)

02­12

Nou­născuţi –băieţi

<0.8

–fete

2.4­16.8

Copii(1­2luni) –băieţi

3.6­13.7

–fete

1.6­9.7

Copii(2­3luni) –băieţi

1.7­4

–fete

0.1­3.1

Copii(3luni­14ani)

0.07­1.7

DupăstimularecuACTH:<3.2ng/mL

Factordeconversie: ng/mLx3.026=nmol/L.

Limitadedetecţie–0.034ng/mL 3 .

Limiteşiinterferenţe

Rezultate [1] falspozitivepotfiobţinuteîncazulunorproberecoltateînprimele2ziledeviaţă(concentraţiicrescutefiziologic)saula prematuri/dismaturi(creşteriindusedestres) 2 .

Bibliografie

1.LaboratoryCorporationofAmerica.DirectoryofServicesandInterpretiveGuide.www.labcorp.com [2] 2015. RefType:Internet

Communication.

2.LotharThomas.Hypothalamic­pituitary­adrenalsystem.InClinicalLaboratoryDiagnostics,TH­BooksVerlagsgesellschaftmbH,Frankfurt

/Main,Germany,1Ed.,1998,1066­1070

3.LaboratorSynevo.Referinţelespecificetehnologieidelucruutilizate.2015.RefType:Catalog

ArticleprintedfromSynevo:http://www.synevo.ro

URLtoarticle:http://www.synevo.ro/17­oh­progesteron/

URLsinthispost:

[1]Rezultate:http://www.synevo.ro/spitale/rezultate/

[2]www.labcorp.com:http://www.labcorp.com/

Copyright©2009Synevo.Toatedrepturilerezervate.