Sunteți pe pagina 1din 78

COMERT INTERNATIONAL

1.Indicatorii comertului exterior la nivelul macroeconomic se refera la :


d) nivelul si structura comertului exterior de marfuri
2. Punctul de plecare la teoriile clasice privind comertul international l-au reprezentat tezele dezvoltate
de:
a) Adam Smith
3. Teoria clasica expusa de Adam Smith se refera la :
c) avantajul absolute.
4. Anul de inceput al teoretizarii comertului international , prin aparitia lucrarii The Wealth of Nations
de Adam Smith, este :
d) 1776.
5.Teoria avantajului absolute a fost analizata prin compararea ipotetica a relatiilor comerciale dintre:
b) 2 tari
6. Indicatorii de analiza a structurii comertului exterior se refera la:
c) structura pe marfuri si orientare geografica
7. Adam Smith a fost cel care a sustinut ideea:
b) comert liber intre state .
8. Teoria avantajului comparativ ia in considerare conceptul de:
b) cost de oportunitate
9. Ipotezele pe care le-a utilizat David Ricardo pentru teoria avantajelor comparative au fost , in
principal, urmatoarele: 1. ipoteza echilibrului static, 2. ipoteza pietei pure si perfecte,4. ipoteza
imobilitatii relative a factorilor.
e) 1,2,4.
10. In teoria avantajelor comparative, cerinta pentru un comert international efficient se refera la:
c) specializarea in producerea acestor bunuri pentru care o tara este cel mai putin dezavantajata.
11. Reformularea teoriei clasice a comertului international a fost initiat de:
a) Alfred Marshall
12.Teoria dotarii cu factori de productie reprezinta o dezvoltare a uneia din urmatoarele concepte sau
teorii:
c) teoria costurilor comparative.
13. Comform teoriei lui R. Vernon ciclul de viata al produselor cuprinde:
c) 4 faze
14. Fazele prin care trece un produs, pana la eliminarea de pe piata international sunt:
a) aparitia, cresterea, maturitatea si declinul.

15. Paradoxul lui Lontief a fost demonstrat in anii `50 pe baza de:
e) o balanta input-output construita prin economia americana.
16. Limitele teoriilor clasice si neoclasice privind comertul international se refera in principal la
urmatoarele aspecte :
b) specializarea tarilor, imobilitatea factorilor de productie si existent unei concurente perfecte
17. Balanta de plati a unei tari ofera informatii cu privire la :
b) comertul exterior de bunuri si servicii dar sidespre investitiile straine si circulatia capitalurilor.
18. Comertul exterior al Romaniei este orientat in principal catre:
a) tarile Uniunii Europene.
19. Identificati afirmatia corecta: In plan international , cei mai important factori de success sunt :
e) legislatia fiscala international
20. Ce nu distinge comertul international de cel intern:
d)comertul international este rezultatul specializarii
21. Un indice al avantajului comparativ relevat a fost creat de Damien Neven in anul:
d) 1995
22. Indicatorii de dinamica ai comertului exterior cu marfuri pot fi: (1) indici ai volumului valoric; (3)
indicii volumului fizic; (4) indicele valorii unitare.
a) 1.3.4
23. Gradul de deschidere al unei economii exprima masura in care:
b) o tara este mai integrata in comertul international
24. Teoria neo-tehnologica privind comertul international are la baza:
c) diferentele tehnologice dintre Nord si Sud si ciclul de viata al produselor
25. Din punct de vedere al cresterii economice asupra comertului international, exista mai multe tipuri
de crestere economica: (1) cresterea economica favorabila; (3) cresterea economica neutral; (5)
cresterea economica defavorabila.
e) 1,3,5
26. Ponderea importurilor americane din PIB este de circa:
b) intre 14 si 17 %
27. Exportatorul de marfuri numarul 1 intre 2004 si 2008 a fost:
b) Germania
28. Prima pozitite in exportul pe cap de locuitor intre tarile de mai jos o are:
c) Singapore
29. Care din afirmatii este corecta:

b) Comertul intra-regional e predominant


30. Importatorul de sevicii numarul 1 in lume este:
e) SUA
31. Economia SUA este considerate relative inchisa fata de cea a altor tari fiindca:
c) Exporturile si importurile detin o pondere mica in PIB
32. Investitiile straine directe au ca principal destinatie:
a) tarile dezvoltate
33. Primul importator mondial de produse agricol este:
a) Uniunea Europeana
34. Teoriile clasice so neoclasice privind comertul international se bazeaza pe analiza comparative a
avantajelor oferite de fabricarea si exportul a doua produse, respective:
d) autoturisme si txtile
35.Modelul Heckscher-Ohlin are in vedere principalii factori de productie a caror abundenta determina
avantajul comparativ, respective:
e) munca si capitalul
36. Samuelson, printr-o demonstratie extreme de complexa, arata ca schimburile international duc la
egalizarea remunerarii factorilor de productie, daca: (1) pe pietele intrnationale exista concurenta
perfecta; (3) factorii de productie nu pot depasii frontierele nationale; (4) costurile de transport sunt
neglijabile.
a) 1,3,4
37. Demonstratia lui Samuelson despre egalizarea remunerari factorilor de productie utilizeaza doi
factori de productie care difera de alte teorii, respective:
b) pamantul si munca
38. Referitor la actualitatea teoriilor clasice si neoclasice in conditiile expansiunii comertului
international exista diverse opinii care comba sau nu respectivele teorii, opinii ce pot fi astfel grupate:
(1) atitudinea conservatoare care nu pune sub semnul intrebarii teoriile clasice, (3) atitudinea
revolutionara care afirma ca teoriile clasice si noeclasice trebuie integral reconstruite; (4) atitudinea
moderata care considera ca teoriile clasice sunt insuficiente pentru lumea contemporana.
c) 1,3,4
39. Teoria avantajului competitiv national se bazeaza pe cercetarile laborioase ale lui Michael Porter,
publicate in anul:
c) 1990
40. Coeficientul de concentrare pe produse a exportatorilor unei tari este cunoscut si sub numele de :
d) coeficientul Gini- Hischmann
41. Romania are un export pe locuitor mai mare decat:
b) Bulgaria

42. Indicele schimburilor intr-indusriale a fost prezentat de Grubel in anul:


a) 1975
43. Comertul exterior al Romaniei are un character preponderant:
c) intraindustrial
44.Relatiile economice international nu pot exista fara interventia activa a statelor , materializata prin
incheierea unor acorduri care pot fi:
a) multilateral si bilaterale
45. In teoria avantajului absolut, raportul dintre numarul de ore de munca (M) si cantitatea de produse
(Q) poarta numele de:
c) coefficient input-output
46. Teoria costurilor de oportunitate elimina oricare referinta la:
a) teoria valorii-munca
47. David Ricardo a publicat teoria avantajelor relative sau comparative in anul :
d) 1817
48. Ipoteza echilibrului static care presupune ca la producerea unui bun se utilizeaza factori de productie
in proportii bine determinate , fara ca substitutia sa fie posibila, a fost utilizata de:
d) David Ricardo
49. Teoria lui S.B. Linder cu privire la faptul ca similitudinile dintre economiile nationale nu constituie un
obstacol in calea comertului international, a fost facuta publica in anul:
b) 1961
50. Raportl de schimb care ilustreaza conditiile in care o tara schimba produse cu o alta tara se refra la:
c) cantitatea sau valoarea bunurilor exportate pentru a obtine o unitate de bunuri importate
51. Romania a exportat in anul 2013 bunuri in valoare de :
a) 50 mld. Euro
52. Criza economica mondiala din anii `70 a fost declansata de:
c) criza petrolului
53. Importul de bunuri al Romaniei a totalizat in anul 2013:
a) 55 mld. Euro
54. Adoptarea monedei euro are impact asupra comertului exterior in sensul ca:
a) favorizeaza exporturile dintre tarile member.
55. Pe piata unica europeana comertul dintre tarile member mai este denumit:
d) schimburi intracomunitare .

BURSE INTERNATIONALE DE MARFURI


1. Principala dintre optiunile de tip european si optiunile de tip American este aceea ca:
a) optiunile de tip european pot fi exercitate doar la scadenta, in timp ce optiunile de tip american pot
fi exerciatate oricand pe parcursul duratei de existenta .
2. Diferenta intre un contract FORWARD si un contract futuresc consta in aceea ca :
c) Contracteke FUTURES sunt standardizate si se tranzactioneaza pe piete bursiere de licitaie in timp
ce contractile FORWARD au majoritatea clauzelor negociabile si se tranzactioneaza pe pietele OTC
3.Presupuneam ca ati cumparat 2 contracte Futures pe petro la pretul de 90 de dolar/baril. In present
pretul futures al petrolului este de 92colari/baril . Cantitatea aerenta unui astfel de contract futures este
de 100 de barili. In aceste conditii la momenul current rezultatul dumneavostra potential din aceasta
tranzatcie este:
a) profit 400 de dolari
4.Daca ati cumparat o optiune CALL pe cafea Arabica la pretul de exercitare de 220dolari/poundplatind
o prima de 5 dolari/ pound iar la scadenta acestei optiuni preul pe piata spot al cafelei Arabica este de
230 dolari/pound atunci eti decide ca:
e) exercitati optiunea pentru ca veti castiga 5 dolari/ pound.
5. Presupunem ca ati vandut 1 contract forward pe cursul EURRON la pretul de 4.35 lei/euro. Cantitatea
aferenta contractului este de 100.000 euro iar la scadenta sa cotatia EURROn pe piata spot este de 4.30
lei/euro.In acese conditii rezultatul dumneavoastra din aceasta tranzactie este :
c) profit de 5.000 lei
6. Daca ati vandut o optiune CALL pe zahar la pretul de exercitare de 25 dolari/pound incasand o prima
de 2 dolari /pound iar la scandeta acestei optiuni pretul pe piata spot al zaharului este de 26 de
dolari/pound aunci:
b) cumparatorul va exercita optiunea, iar dumneavoastra veti ramane cu un castig de 1 dolar/pound.
7. Despre o optiune CALL pe petrolul care are pret de exercitare 100 dolari/baril si care se
tranzactioneaza la o prima de 10 dolari/ bari putem spune ca este in bani sau in the money daca
pretuld de pe piata spot al petrolului este :
d) 120 dolari /bari.
8. Despre o opotiune CALL pe aur care are pret de exercitare 1500 dolari/uncie si care se
tranzactioneaza la o prima de 80 dolari/uncie in conditiile in care pe piata spot pretul aurului este de
1300 dolari/uncie putem spune ca :
c) este o optiune in afara banilor sau out of the money
9. Se considera ca ati vandut 2 optiuni CALL pe argint cu pret de exercitare de 32 dolari/uncie. Cantitatea
de argint aferenta unei astfel de optiuni este 100 uncii. Daca la scadenta pretul de pe piata spot al
argintului este de 31 dolari/uncie, atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati realizat urmatorul rezultat:
b) profit 300 de dolari
10. Se considera ca ati cumparat 3 optiuni CALL pe grau cu pret de exercitare 800 lui/tona platina o
pirma de 50 de lei /tona. Cantitatea de grau aferenta unei astfel de optiuni este 1 tona. Daca la scadenta

pretul de pe piata spot al graului este de 950 lei/tona , atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati
realizat urmatorul rezultat:
b) profited 300 de lei.
11. In cazul unui contract de optiune deciza de a exercita sau a nu exercita aceasta optiune apartine:
a) cumparatorului
12. In cazul unui contract de optiune prima acestuia (adica pretul optiunii):
e) se plateste de catre comparator la momentul achizitiei optiunii
13. In cazul unui contract de optiune diferenta intre comparator si vanzator provine printer altele din
faptul ca:
d) cumparatorul are libertatea de a decide daca exercita sau nu optiunea in vreme ce vanzatorul
trebuie sa se conformeze alegerii facute de catre acesta.
14. Diferenta dintre o optiune CALL si o optiune PUT este printre altele si aceea ca :
c) ambele optiuni ofera cumparatorului dreptul de a alege, dar in cazul optiunilor CALL alegera
cumparatorului este de a cumpara sau nu activul support (marfa) in vreme ce in cazul optiunilor PUT
alegerea cumparatorului acestei optiuni este de a vinde sau nu activul de baza la pretul de exercitare
al optiunii.
15.Daca ati cumparat o optiune PUT pe cafea Arabica la pretul de exercitare de 200 dolari/pound platind
o prima de 10 dolari /pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al cafelei Arabica este de
180 dolari/pound atunci veti decide ca:
e) exercitati optiunea pentru a castiga 10 dolari/pound.
16. Daca ati o optiune PUT pe zahar la pretul de exercitare de 25 dolari/pound incasand o prima de 2
doalri/pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al zaharului este de 20 vdolari/pound
atunci:
a) cumparatorul va exercita optiunea iar dumneavoastra veti pierde 3 dolari/pound.
17.Despre o optiune PUT pe petrol care are ca pret de exercitare 90 dolari/baril si care se
tranzactioneaza la o prima de 2 dolari/ baril putem spune ca este in bani sau in the money daca
pretul de pe piata spot a petrolului este de:
c) 87 dolari/baril
18.Despre o optiune PUT pe aur care are ca pret de exercitare 1500 dolari/uncie si care se
tranzactioneaza la o prima de 80 dolari/uncie in conditiile in care pe piata spot pretul aurului este de
1300 dolari/uncie putem spune ca:
a) este o optiune in bani sau in the money
19. Se considera ca ati cumparat 5 optiuni PUT pe grau cu pretul de exercitare 900 lei/tona platind o
prima de 30 lei/tona . Cantitatea de grau afereanta unei astefel de optiuni este 1 tona.Daca la scadenta
pretul de pe piata spot al graului este de 800 lei/tona , atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati
realizat urmatorul rezultat:
c) profit de 350 lei.

20. Se considera ca ati vandut 4 optiuni OUT pe argint cu pret de exercitare 32 doalri/uncie incasand o
prima de 2 dolari/uncie. Cantitatea aferenta unei astfel de optiuni este de 100 uncii.Daca la scadenta
pretul de pe piata spot al argintului este de 31 dolari/uncie , atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati
realizat urmatorul rezultat:
b) profit de 400 de dolari
21.In vederea indeplinirii obligatiunilor de contraparte centrala, Casa de Compensare Bucuresti poate
utilize oricare din urmatoarele resurse disponibile:
b)colateralul depus de membrii compensatori, fondul de garantare si capitaluri proprii alea Casei de
Compensare Bucuresti.
22. In cazul tranzactionarii de instrumente financiare derivate , putem spune despre marja de mentinere
ca:
2.reprezinta o borna pentru emiterea apelului in marja;
3. este mai mica sau cel putin egala cu marja initiala;
5. se determina numai pe baza numarului de contracte din pozitiile deja deschise.
c) 2+3+5
23. In cazul cumpararii de contracte pe diferenta (CFD-uri) avand ca support actiuni comujne, intalnim
urmatoarele particularitati :
5. nu prezinta cost de mentinere a pozitei de la o zi la alta
6.deetinatorul nu incaseaza dividend
7. detinatorul nu are drept de vot
c) 5+6+7
24. Contractul de optiune devinde obligatoriu pentru vanzator deoarece
a) a fost remunerate din prima de optiune
25. Beneficiarul contractului de optiune plateste pentru optiune un pret numit:
c)prima de optiune
26. La termen beneficiarul optiunii avand la baza poate sa vanda/cumpere stocul de actiuni sau sa
rfenunte la vanzarea/cumpararea lor. Alegerea este determinate de :
d) nivelul preturilor de cotare si exercitiu si nivelul primei de optiuni
27. Un investitor, atunci cand ia o decizie de investitie pe piata de capital :
d) vrea sa-si maximizeze profitul in conditii de risc minim
28. Definiti notiunea de arbitraj financiar:
a) stategia financiara in urma careia se obtine profit, fara ca cel care o initiaza sa-si assume vreun risc
si fara aport initial de capital
29. Arbitrajele financiare sunt acelasi lucru cu operatiunile speculative ?
d) Nu, pentru ca doar in cazul arbitrajului obtinem cu siguranta profit, in conditiile in care nu ne
asumam riscuri si nici nu alocam capital initial.
30. Operatiunea de short selling consta in :

c) vanzarea in lipsa a unui activ, in scopul obtinerii de profit din deprecierea cursului pe piata al
acestui activ.
31.Principalele intrumente derivate sunt:
a)contractele forward
b)contractele pe otiuni
c) contractele swap
d) contractele futures
e) toate variantele de mai sus
32. Activele support instrumentalor finaciare derivate sunt:
a) cursul valutar
b) rata donamzii
c)metalele pretioase
d) petrol, indicii bursieri
e) toate variantele de mai sus
33. O soscietate comerciala A, are de primit 50 mil.Eur peste 6 luni. La acel moment va trebui sa
cumpere $ pentru plata catre un furnizor extern .Societateincearca sa se acopere impotriva riscului
valutar si incheie cu banca un contract futures la cursul de 0.95$/Euro pentru vanzarea celor 50 mil. Eur.
In acest moment societatea are o pozitie short si va vinde cei 50 ,il/Euro pentru 47, 5 mil. $. Banca are o
pozitie long ca urmare a cumpararii celor 50 mil.Euro cu 47.5 mil. $ peste 6 luni. La momentul incheierii
tranzactiei nu a avut loc nici un flux de numerar intre cele doua parti. Daca dupa 6 luni , cursul spot este
de 0.87 $/Euro, societatea va castiga:
a) 4 mil. $
34.Avantajele contractelor futures sunt urmatoarele :
a) sunt standardizate
b) garantul contractului este Casa de Compensare
c)renntarea la contract se face fara penalitati
d) transferul contractului se poate face in orice moment
e) toate variantele de mai sus
35. Cumparatorul unui contract futures (detine pozitia Long) la pretul de 10.000 u.m. crede ca piata va
creste in urmatoarea luna .In conditiile in care pretul contractului futures dupa o luna este de 9.800 u.m.
detinatorul pozitiei Long va pierde:
b) 200 u.m.
36. Pretul (prima) unei optiuni call creste in cazul in care :
a) cursul activitatii support creste
b) volatilitatea creste
c) rata dobanzii fara risc creste
d) data expirarii creste
e) toate variantele de mai sus
37. Prima(pretul) unei optiuni creste in cazul in care :
d) daca pretul de exercitare creste

38. Sistemul finaciar include urmatoarele component principale :


1.pietele foinaciare
2. intermediarii finaciari si relatiile dintre acestia
4. infrasctructura financiara
c)1+2+4
39. Principalele diferente intre pietele bursiere reglementate si pietele OTC sunt:
1. bursele sunt piete de licitatie in vrme ce pietele OTC sunt piete de negociere
2. tranzactiile bursiere se realizeaza prin intermediary specializati in vreme ce pe pietele OTC
tranzactiile au loc direct intre vanzator si comparator
3. supravegherea si regulile prudentiale sunt mai puternice pe pietele reglementate decat pe pietele
OTC
4. pe pietele OTC nu este obligatorie inregistrarea valorilor mobiliare tranzactionate in evidentele
unui Depozit Central
a) 1,2,3,4
40. Intr-o companie de borkeraj , atributiile compartimentului de control sunt:
b) respectarea legalitatii si a corectitudinii fata de client din partea tuturor angajatilor companiei de
brokeraj.
41. Functia de casa de compensare a Casei de Compensare Bucuresti presupune:
c)inregistrarea, compensarea si decontarea instrumentelor financiare derivate.
42. In cazul tranzactionarii de instrumente financiare derivate putem spune despre marja de mentinere
ca :
2. reprezinta o borna pentru emiterea apelului de marja
3. este mai mica sau cel mult egala cu marja initiala.
5. se determina numai pe baza numarului de contracte din pozitiile deja deschise.
c)2+3+5
43. Care sunt pietele componente ale pietei de capital?
2. Piata prima de capital
3 Piata secundara de capital
d)2 si 3
44. Marfurile tranzactionate in burse trebuie sa aiba urmatoarele :
1. sa fie bunuri generice
2. sa fie bunuri fungibile
3.sa fie bunuri standardizate
c) 1,2, si 3
45. Rolul principal al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura :
c) portectiea investitiilor
46.Bursele generale tranzactioneaza:
d) o gama variata de marfuri si hartii de valoare.
47.Invetastigatori de capital formeaza impreuna:

b) oferta de capitaluri
48. Cum se caracterizeaza piata financiara?
c) este o piata pe termen lung
49. Obiectivele unui investitor, atunci cand ia o decizie de investitie pe piata de capital sunt:
Sa-si maximize profitul in conditii de risc minim
50. Una din afirmatiile de mai jos cu privire la tranzactiile bursiere este falsa:
e) tranzactionarea se poate face fara intermediari
51. Din punct de vedere al relatiei dintre profit si risc , bursa se plaseaza:
d) mai riscanta decat un deposit bancar, dar cu porfitabilitate mai mare
52. Riscul posesiei unui active are la baza urmatorele ipoteze :
a) castigul rezultat din posesia activului poate fi diferit in rapot cu imprejurarile generate de mediul
economic
53. La termen beneficiarul optiunii avand la baza optiuni poate sa vanda/cumpere stocul de actiuni sau
sa renunte la vanzarea/cumpararea lor. Alegerea este determinate de :
d) nivelul preturilor de cotare si exercitiu si nivelul primei de optiuni
54. Titlurile financiare negociabile pe piata bursiera sau alte piete reglementate se mai numesc si
instrumente bursiere si se clasifica in urmatoarele categorii:
c) mai multi vanzatori cu mai multi cumparatori
55. Titlurile finaciare negociabile pe piata bursiera sau alte piete reglementate se mai numesc si
ninstrumente bursiere si se clasifica in urmatoarele categorii :
e) titlurile primare , sintetice si derivate
56. Fondul de compensare a investitiilor are ca actionari:
1. intermediarii
2. societatile de administrarea a investitiilor , care au in obiectivului de activitatea administrarea
portofoliilor individuale de investitii
3. operatorii de piata
4. depozitul central
e)1+2+3+4
57. Care din afirmatiile de mai jos este falsa? Sunt exceptate de la compensare de la FOndul de
compensare a investitiilor urmatoarele categorii:
e) investitorii, personae fizice sau juridice necalificati , care au inregistrat prejudicii in relatia cu un
intermediar sau cu o societate de administare.
58. Resursele financiare ale fondului:
a)contributia initiala a membrilor, platita in conformitate cu reglementarile ASF
b) contributia anuala si/sau speciala platita de membri
c) venituri din investirea resurselor Fondului
d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond

e) toate cele de mai sus


59. Limita plafonului de compensare a investitiilor atinge incepand cu anul 2012:
e) echivalentul a 20.000 euro/ionvestitor individual
60. Prin comparative cu piata reglementat, un system alternative de tranzactionare se caracterizeaza
prin aceea ca :
1. are reguli mai putin stricte de transparent si de anvergura pentru emitenti listati
2.poate fi administrate si de catre un SSIF, nu doar de un operator de piata
5. prezinta un risc mai ridicat pentru investitori decat pietele reglementate
d) 1+2+5
61. Un investitor are o pozitie LONG CALL cu prt de exercitare 10.000 u.m. pentru care a platit o prima
de 550 u.m. la scadenta, petrul activului suportat este 11.000 u.m. Ce va face investitorul in acest caz?
a) va exerciat optiunea si va castiga 450 u.m.
62. Un investitor a vandut o optiune CALL. Are asadar o pozitie SHORT CALL. Pretul de exercitare este de
10.000 u.m. si prima de 550 u.m. La scadenta, pretul activului suport este 11.000 i.m. Care este situatia
financiara a vanzatorului dce CALL ?
b) cumparatorul va exercita optiunea si vanzatorul va pierde 450 u.m .
63. Detinatorul unei pozitii LONG PUT cu pret de exercitare de 10.000 u.m. si prima de 400 u.m. a ajuns
la scadenta otiunii. Cum va proceda cumparatorul de PUT in conditiile in care pretul activului suport este
de 9.600 u.m.?
a) cumparatorul va exercita optiunea , nu va inregistra profit, dar va recupera valoarea sumei platite
la cumpararea optiunii PUT
64.Detinatorul unei pozitii SHORT PUT cu pret de exercitare de 10.000 u.m. si prima de 400 u.m. a ajuns
la scadenta optiunii.Ce rezultat va inregistra vanzatorul optiuniii PUT in conditiile in care pretul activului
suport este de 9.600 u.m.
a) cumparatorul va exercita optiunea iar vanzatorul nu va castiga nimic in urma acestei operatiuni
65. Un speculator pe piata Sibex a cumparat 20 de contracte futures pe o marfa, cu scadenta martie
2014, la pretul de 3255 lei pentru un contract . Marimea contractului este de 1.000. Determinati care va
fi castigul/pierderea acestui specular in conditiile in care pretul marfii este de 3.265 lei :
c) speculatorul va castiga 200 lei
66. Un speculator pe piata Sibex a vandut 10 contracte futures pe o marfa , cu scandeta martie 2014, la
pretul de 1255 lei pentru un contract . Marimea contractului este de 1.000. Determinati care va fi
castgul/pierderea acestui speculator in conditiile in care pretul marfii este de 1555.
a) speculatorul va pierde 3.000 lei
67. Un speculator a cumparat un contract futures pe indicele Dow Jones ( SJIA) la nivelul de 15.940 de
puncte (avem deci o pozitie LONG DJIA). Cotatia actual este de 16.000 de puncte si cumparatorul trebuie
sa lichideze pozitia , avand nevoie de bani . Care este castigul/pierderea inregistrata de cumparatorul
acestui contract?
c) cumparatorul va castiga 60 lei

68. Presupuneam ca am vandut 10 contracte futures pe indicele Dow Jones (DJIA) la nivelul de 15.340 de
puncte ( avem deci o pozitie SHORT DJIA) . Cotatia actual este de 16.000 de puncte .Sutnem nevoitit sa
inchidem pozitia .Care este castigul/ pierderea inregistrata ?
a) pierderea este de 6600 lei.
69.Presupuneam ca am cumparat 10 contracte futures pe indicele Dow Jones ( DJIA) la nivelul de 15.340
de puncte .Cotatia actual este de 16.000. Fiind nevoiti sa lichidam pozitia calculati care este castigul in
aceste conditii.
c) castigul este de 6600 lei
70.Un speculator vinde un contract futures pe o marfa la pretul de 1.804 lei. Marimea contractului este
de 1.000. In apropierea scadentei pretul devine 1.86 lei. Care este castigul/pierderea vanzatorului de
futures?
c) pierderea este de 56 lei

TEHNICA PLATILOR SI FINANTARILOR TRANZACTIILOR INTERNATIONAL


1. Sistemul financiar international poate fi definit:
a) Ca un ansamblu de norme, tehnici cu privire la transferul resurselor de capital
2. Sistemul financiar de la Bretton Woods se caracterizeaza prin:
d) Un sistem in in care toate monedele erau fixate fata de dolar si dolarul era fixat in raport cu aurul
3. Prabusirea sistemului Bretton Woods (1971) s-a datorat:
d)
Lipsa unor reguli clare de interventie pe piata valutara in vederea deprecierii monedelor
participante la system
4. Contagiunea crizelor financiare se poate transmite prin:
a) Canalele comerciale international
5. Printre efectele de contagiune nu regasim:
e) Contagiunea indusa
6. In categoria institutiilor financiare depozitare de pe pietele internationale nu regasim:
c) Bancile de investitii
7. Companiile de finantare sunt:
b) Institutii non-depozitare private
8. Singurele institutii dintre cele de mai jos implicate in derularea fluxurilor de incasari si plati
internationale sunt:
c) Bancile comerciale
9. Finantarea indirect are ca principal dezavantaj:
a) Costuri de tranzactionare mai mici
10. Printre serviciile oferite de intermediarii financiari de pe pietele financiare internationale nu regasim:

c) Managementul fondului de rulment al companiilor


11. Cele mai riscante instrumente financiare din lista de mai jos sunt
d) Actiunile
12. Instrumentele care nu presupun plata de dobanda (sau forme ale acesteia) sunt:
c) Titlurile de stat
13. Sunt emise de companii pentru finantarea nevoilor lor:
e) Hartiile comerciale
14. Statul (prin institutiile sale) nu poate emite niciodata pe pietele financiare international:
c) Actiuni
15. In categorila instrumentelor cu venit fix nu se include:
b) Certificatele de depozitare asupra actiunilor
16. Care dintre principiile ce se refera la inregistrarea operatiunilor in balanta de plati externe (BPE) de
mai jos este falsa:
a) Exporturile se inregistreaza pe debitul balantei de plati externe
17. Care dintre afirmatiile de mai jos este false:
b) Rezerva international nu se inregistreaza in BPE
18. In pozitia investitional international a unei tari nu regasim:
c) Rezerva obligatorie
19. Echilibrul balantei de plati externe se poate realize automat prin:
c) instrumente derivate
20. Care din afirmatiile de mai jos este falsa:
b) In balanta de plati externe se pot inregistra operatiuni intre doi nerezidenti
21. Nu poate fi folosit pentru plati la vedere:
d) Biletul la ordin
22. Nu poate avea caracter documentar (sa presupuna documente ce trebuie depuse de exportator):
d) Cecul
23. Nu poate fi folosit pentru plati la termen
a) Cecul
24. Cea mai riscanta forma de plata pentru exportatori dintre cele de mai jos este:
a) Ordinul de plata
25. Cea mai ieftina forma de plata dintre cele de mai jos este:
b) Ordinul de plata

26. In cazul creditului de scont acceptarea cambiei se face de catre:


b) Importator
27. Care dintre afirmatiile de mai jos este falsa:
a) In cazul creditului de scont exportatorul nu este mentinut solidar la plata
28. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata
d) Creditul paralel presupune negocierea dobanzilor
29. In cazul creditului subsidiar:
a) Dobanzile nu se mai negocieaza
30. Diferenta dintre forfetare si scontare consta in:
c) Durata finantarii la forfetare e mai mare.
31. Un mecanism IPO nu este considerat international daca:
d) Se realizeaza pe o piata locala fiind sindicalizat local
32. Care dintre afirmatiile de mai jos este falsa
d) Emisiunea de certificare de depozitare asupra actiunilor este coordonata de banca custode
33. Finantarea in cadrul unui IPO de obligatiuni pe pietele international este asigurata in principal de:
b) Grupul de plasament garantat
34. Finantarea in cazul emisiunii de certificate de depozitare asupra actiiunilor este asigurata de:
b) Banca depozitara
35. In cazul securitizarii pe pietele international emisiunea prin IPO de obligatiuni sau actiuni se
realizeaza de catre:
c) SPV (Special Purpose Vehicle- compania creata in acest sens)
36. Nu presupune mecanism de finantare pe termen scurt in favoarea exportatorului:
b) Cecul avalizat
37. Printre factorii care au influentat dezvoltarea sistemului financiar international nu regasim:
d) Dispersia castiucurilor in timp
38. Garantia depusa la factor in cazul operatiunilor factoring are rolul:
e) De a diminua riscul de neplata pentru factor
39. Printre avantajele beneficiarului contractului international de leasing nu regasim:
a) Plata la vedere a bunului de echipament exportat
40. In cazul creditului de accept are loc:
a) acceptarea unei cambii trase asupra bancii importatorului
41. Diferenta dintre factoring si forfetare consta in:
d) Factoring-ul are in vedere toate creantele externe ale unei companii

42. In cazul factoring-ului cu plata in avans se percepe de catre factor:


a) Garantie, dobanda si commission
43. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata
c) Garantia in cazul factoring-ului cu plata in avans se restituie la incasarea la scadenta a creantelor
44. In cazul ordinului de plata international:
b) Existenta provizionului bancar este obligatorie
45. Printre componentele dobanzilor pe pietele financiare international nu regasim:
c) Prima de solvabilitate
46. Cambia se foloseste intotdeauna in cazul:
c) Acreditiv cu plata prin negociere
47. Domicilierea unui acreditiv documentar este dat:
b) Locul unde se face plata catre exoprtator
48. Cel mai sigur acreditiv documentar pentru exportatori este:
c) Acreditivul revocabil, neconfirmat, domiciliat in tara exportatorului
49. Pentru a creste siguranta platii prin incaso documentar cu plata la vedere se recomanda:
a) Utilizarea clauzei plata la prima prezentare a documentelor
50. Care dintre modalitatile de plata de mai jos are riscul cel mai mare pentru importator:
d) Plata in avans
51. Nu este tehnica de finantare pe termen scurt in activitatea de import-export:
d) Creditul sindicalizat
52. Se foloseste in cazul platii prin ordin de plata:
b) Avansul in valuta in contul current
53. Se foloseste in cazul platii prin cec:
d) Creditul in descoperit de cont
54. Nu este tehnica speciala de creditare a activitatii de export-import:
c) Lohn-ul
55. Care dintre afirmatiile de mai jos este falsa:
e) CEC-ul nu poate fi garantat
56. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata:
b) Dupa validarea documentelor depuse intr-un acreditiv banca platitoare poate efectua plata catre
exportator
57. Care dintre instrumentele de plata de mai jos este initiat de exportator:

c) Incaso documentar
58. Nu se avalizeaza de catre o terta banca:
c) Ordinul de plata
59. Nu este mijloc international de plata:
d) Acreditivul documentar
60. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
e) Costurile de emisiune ale actiuniilor commune sunt mai mari de cat cele ale actiuniilor preferentiale
61. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata:
b) La plata prin ordin de plata blocarea sumei in contul current este obligatorie
62. Care dintre alternativele de creditare de mai jos este legat de acreditivul documentar:
a) Creditul de accept
63. In finantare prin emisune de obligatiuni prin oferta publica pe piete international cea mai mare parte
din suma este subscrisa prin intermediul:
c) Grupului de plasament garantat
64. In cazul securitizarii riscurile sunt preluate de:
a) Investitori
65. In cazul emisiunii de certificate de depozitare asupra actiuniilor operatiunea este initiata si
coordonata de:
b) Banca depozitara
66. In cazul operatiunii de leasing international:
b) Bunurile de echipament sunt cumparate si detinute de comapania de leasing
67. In cazul balantei de plati externe importul se inregistreaza:
b) Debitul contului curent
68. Ajustarea automata a balantei de plati externe se poate face doar daca:
b) Banca central mentine stabil cursul de schimb
69. Care dintre instrumentele financiare de mai jos are riscul cel mai ridicat:
c) Obligatiuniile cooperative
70. Nu intra in categoria intermediarilor financiari internationali de tipul institutiilor non-depozitare
d) Bancile comerciale

POLITICI COMERCIALE
1. Politica comerciala reprezinta o componenta a:
c) Politicii economice externe.

2. Dupa numarul partenerilor si dupa felul acordurilor incheiate politicile comerciale externe pot fi : (1)
unilaterale si bilaterale; (2) regionale si subregionale; (4) multilaterale.
e) 1,2,4
3.
In prezent, in ciuda eforturilor organismelor internationale care promoveaza liberalizarea
comertului international, schimburile comerciale sunt afectate de bariere netarifare in proportie de:
a) 55%
4. Contributia decisiva la stabilirea principiilor de baza de politica comerciala externa a aduso:
b) GATT
5. Incepand cu Runda Kennedy, negocierile comerciale sau concentrate asupra:
c) masurilor si practicilor comerciale nationale
6. Eco-taxele pot fi numite si:
b) Cote de poluare
7. Conferinta ministeriala a O.M.C. de la Hong Kong (China) a avut loc la sfarsitul anului:
c) 2005
8. Politica comerciala externa care utilizeaza un ansamblu de masuri menite sa ingradeasca sau sa
diminueze patrunderea marfurilor si serviciilor comerciale straine pe teritoriul national reprezinta:
b) Protectionismul
9. Ideea de regionalism deschis a fost lansata ca principiu fundamental al:
c) APEC
10. Organizatia mondiala a comertului sa creat in anul:
a) 1994
11. Taxele vamale pot fi clasificate in functie de modul de percepere astfel:
c) taxele vamale ad-valorem , specific si mixte.
12. Tariful vamal reprezinta un catalog care cuprinde: (1) nomenclatorul produselor supuse impunerii
vamale; (3) taxa vamala perceputa pentru un produs sau grupa de produse
c) 1 si 3
13. Dupa criteriul domeniului de aplicabilitate, politicile comerciale externe pot fi clasificate in:
a) politici comerciale de export, import si tranzit
14. Nu face parte din politicile comerciale externe, clasificate dupa instrumentele de politica comerciala
externa utilizate:
c) politica comerciala a liberului schimb
15. Taxa vamala indeplineste mai multe functii:
a) de natura fiscala, protectionista, de negociere si de formare a preturilor atat la export cat si e
piata importatorului.

16. Primul Acord cu privire la achizitiile guvernamentale a fost negociat pe parcursul:


b) Rundei Tokyo
17. Un exemplu caracteristic pentru constituirea unei uniuni vamale pe baze bilaterale au fost acordul
dintre:
d) SUA si Canada
18. Tarifele vamale, dupa textile vamale precizate, pot fi:
e) simple si compuse
19. Prima Conferinta Internationala a OMC a avut loc la:
d) Singapore
20. Anul 1965 aduce imbunatatiri GATT-ului prn adaugarea la textul initial la Partea a IV-a, prin Art.
36,37 si 38 a titlului:
b) Comert si Dezvoltare
21. A patra runda de negocieri comerciale multilaterale din 1956 a avut loc la:
a) Geneva
22. Organul suprem de decizie in cadrul OMC este:
b) Conferinta Ministeriala
23. Tipurile de politici comerciale externe ce pot fi adoptate de state sunt: (1) autarhice, regim
caracteristic unei economii inchise; (3) specifice protectionismului; (5) specifice liberului schimb.
a) 1, 3, 5
24. Tariful vamal comun pentru toate statele membre ale UE a fost instituit in anul:
a) 1968
25. Normele comune pentru importuri au fost stabilite in Uniunea Europeana prin Regulamentul
Consiliului din:
c) 1994
26. In conformitate cu clasificarea efectuata de expertii GATT exista un numar fix de grupe de
instrumente netarifare, respectiv:
c) 5
27. Unul dintre cele mai semnificative rezultate ale Rundei Uruguay il reprezinta acordul privind crearea:
c) ECOSOC
28. Conferinta Ministeriala din cadrul OMC se reuneste la fiecare 2 ani in sesiuni:
a) ordinare
29. Politica comerciala comuna a UE are trei dimensiuni, respectiv:
a) multilaterala, bilaterala si unilaterala

30. Pivotul central al noii conduite comerciale multilaterale este:


a) principiul nediscriminarii
31. Sistemul Comercial International vizeaza atingerea urmatorului obiectiv comercial:
b) liberalizarea schimburilor comerciale cu orice pret
32. Desfasurarea Comertului International cu servicii potrivit noii conduite are la baza urmatoarele
principii: (1) nediscriminarea in relatiile comerciale dintre semnatarii GATS; (2) noua reciprocitate
functionala si evolutiva; (3) concurenta corecta; (4) liberalizarea comerciala.
e) 1, 2, 3 ,4
33. In Preambulul GATT din 1947 se precizeaza ca obiectivele sale vizeaza: (1)ridicarea standardului de
viata la scara internationala; (2) asigurarea unui inalt grad de ocupare a fortei de munca; (3) crearea
premiselor pentru o deplina utilizare a resurselor la scara internatianala
d) 1, 2, 3
34. Secretariatul GATT a fost cunoscut in mod formal in perioada 1947-1994 sub denumirea de:
a) Comisie Interimara a Organizatiei Comerciale Internationale ( ICITO)
35. Acordul General pentru Tarife si Comert a fost redactat pentru a cuprinde:
a) rezultatele negocierilor tarifare derulate intre 23 state
36. Dintre Principiile Sistemului Comercial International amintim: (1) principiul nediscriminarii; (2)
principiul reciprocitatii; (3) principiul consolidarii angajamentelor; (4) principiul transparentei si
salvgardarea
a) 1, 2, 3, 4
37. Concesiile tarifare se prezinta sub forma angajamentelor: (1) de eliminare a taxelor vamale; (2) de
consolidare a nivelului taxelor vamale; (3) de reducere a taxelor vamale
b) 1, 2, 3
38. In arhitectura institutionala a OMC, un organism important, subordonat Consiliului General este:
c) Comitetul pentru Comert si Dezvoltare
39. Interdictiile (prohibitiile) la import reprezinta:
c) o bariera netarifara
40. Preturile maxime la import se stabilesc atunci cand unele firme straine detin o pondere mare de
consum de catre:
d) statele importatoare
41. Tezele protectioniste privind politicile comerciale externe promovate insista asupra: (1) rigiditatii
pietei internationale; (2) existentei economiilor externe; (3) reactiei la variatiile de pret
dezavantajoase
a) 1,2, 3
42. Nu este corecta afirmatia urmatoare:
c) Comertul cu servicii a facut obiectul negocierilor la ultimele doua runde GATT

43. Clauza natiunii celei mai favorizate poate sa apara in tratatele si acordurile comerciale sub diverse
forme, respectiv:
d) clauza particulara
44. Principiile care calauzesc relatiile economice dintre state si politicile lor comerciale sunt in principal
urmatoarele:
d) principiul liberei concurente
45. Politica comerciala comuna (PCC) a UE a fost reformata si a intrat intr-o noua era, in urma:
b) Tratatului de la Lisabona
46. Tarile care beneficiaza de un regim comercial preferential din partea Uniunii Europene sunt:
e) tarile in curs de dezvoltare
47. La sfarsitul anului 2005, Uniunea Europeana avea impuse:
e) 135 masuri antidumping
48. Principalele instrumente de aparare comerciala utilizate de UE pentru protectia impotriva
importurilor neloiale sunt:
a) masurile antidumping si de salvgardare
49. Un rol important in politica comerciala comuna (PCC) il ocupa:
b) comertul cu produse agricole
50. Comertul mondial cu produse textile s-a liberalizat prin expirarea Acordului OMC privind textele si
articolele de imbracaminte incepand cu:
a) 1 ianuarie 2005
51. Taxele vamale pot fi clasificate dupa scopul impunerii vamale in:
b) taxe vamale cu caracter fiscal si cu caracter protectionist
52. Intre statele membre ale Uniunii Europene se stabilesc taxe vamale pentru:
a) nu exista taxe vamale
53. Instrumentele netarifare sunt de o mare diversitate. In lucrarile Secretariatului UNCTAD sunt
mentionate un numar foarte mare de astfel de instrumente, respectiv:
c) 2000
54. Ce nu distinge comertul international de cel intern:
d) comertul international este rezultatul specializarii
55. Investitiile straine directe au ca principala destinatie:
a) tarile dezvoltate
56. Importurile in tarile UE din afara Uniunii Europene se efectueaza pe baza unui singur tarif vamal,
respectiv:
c) Tariful extern Comun (TEC) al Uniunii Europene

57. Pentru produsele industriale importate de tarile UE se percep:


a) taxe vamale ad-valorem
58. Protectia netarifara ca instrument principal al politicii comerciale externe a Uniunii Europene se
realizeaza in principal prin: (1)protectia cantitativa, (2) masuri antidumping, (3) subventii in tara de
origine, (5) standarde tehnice si ecologice comunitare
b) 1, 2, 3, 5
59. Politica Comerciala Externa a Uniunii Europene prevede libertatea totala a exporturilor dintre statele
membre ale UE. Totusi au existat derogari pentru unele persoane si pentru unele dintre statele membre
de la acest principiu pana in anul:
e) 1992
60. Piata unica europeana, conceputa ca un spatiu fara frontiere in care libera circulatie a marfurilor
este complet asigurata, a eliminata:
a) rolul punctelor vamale in colectarea TVA
61. Cadrul vamal comun, care stabileste procedurile de import si export ale UE si care se afla in relatiile
dintre o tara membra a UE si o tara din afara UE, a intrat in viguare in anul:
b) 1994
62. Politica comerciala externa a UE se bazeaza pe o reta de acorduri bilaterale cu multe tari si regiuni.
UE nu are acorduri comerciale specifice cu parteneri majori, respectiv:
a) cu SUA si Japonia
63. Pentru prima data, obiectivele politicii comerciale a UE, au fost mentionate in:
c) Tratatul de la Roma
64. O politica comerciala orientata catre stimularea exporturilor utilizeaza masuri de sprijin a
intreprinderilor:
(1) de natura bugetara; (2) de natura fiscala; (3) de natura financiar-bancara
e) 1, 2, 3
65. UNCTAD este un organ specializat permanent al:
b) Adunarii Generale a ONU
66. Acordul TRIPS formeaza impreuna cu GATT si GATS tripleta sistemului:
a) juridic al OMC
67. Principala politica sectoriala comunitara cu implicatii in politica comerciala comuna si comertul
international al UE este:
d) politica industrial comuna
68. Piata comuna a reprezentat o etapa a integrarii economice europene caracterizata prin:
a) uniune vamala

69. Importurile de bunuri si servicii pot fi limitate prin diverse instrumente netarifare. Dintre acestea,
cele care utilizeaza mecanismul preturilor sunt: (1) preturi minime la import; (2) impozite indirecte; (3)
prelevari variabile la import.
b) 1, 2, 3
70. Contingentele de import sunt plafoane maxime, cantitative sau valorice, admise la importul
anumitor produse. Acestea pot fi:
c) globale si bilaterale.

MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE


1. In functie de obiect, deosebim:
1) afaceri industrial
2) afaceri comerciale
4) afaceri financiare
2.In functie de mediul in care se realizeaza, deosebim :
1) Afaceri interne;
3) afaceri international
3. Care din variantele enumerate, nu este argumentat PRO deciziei de export?
b) investitii suplimentare (noi camapitati de productie).
4. Care din variantele enumerate, nu este argument CONTRA deciziei de export ?
d) posibilitati de vanzare de servicii auxiliare, consultanta, licente.
5. Avantaje ale exportului importului direct :
1) Producatorul are posibilitatea sa participe direct si complet la insusirea profitului comercial ;
3) posibilitati sporite de a se mentine in contact cu pietele externe ;
4) permite promovarea imaginii de marca a firmei.
6. Limite ale exportului importului direct :
1) Cheltuieli de comercializare sunt de regula mari si justifica numai la o anumita cifra de afaceri;
3) riscurile specifice pietei internationale se pot repercuta asupra intregii activitati de ansamblu a
companiei ;
5) o mare parte a timpului managerilor firmei trebuie sa fie alocata afacerilor internationale, in
detrimentul preocuparilor tehnologice si de productie.
7. Care dintre variantele enumerate mai jos, nu este forma organizatorica a importului exportului
direct :
e) casele comerciale.
8. Reprezentanta comerciala in strainatate ationeaza pentru :
1) Prospectarea continua a pietei ;
2) Difuzarea de informaatii privind activitatea firmei si oferta de export ;
3) informarea firmei cu privire la segmente de utilizatori mobiluri de achizitie. Politici sectoriale din
tara gazda, uzante comerciale si obiceiuri locale, concurenta etc. ;

4) mijlocirea contactelor de afaceri.


9. Care dintre variantele enumerate, nu reprezinta fucntie a biroului comercial :
c) depinde financiar si administrativ de societatea care a creat-o.
10. Particularitati ale sucursalei in strainanate :
1) obiectul sau de activitate este de regula identic cu cel al societatii mama ;
2) cheltuielile necesare activitatii sale sunt evidentiate si suportate in bugetul de venituri si cheltuieli
al societatii mama ;
4) nu are personalitate juridica, fiind dotata la infiintarea cu fonduri asupra utilizatii carora poate
decide partial.
11. Filiala in strainatate :
d) este o persoana juridica autonoma, din punct de vedere financiar, care in functionarea sa tine
seama, in principiu, de strategiile comerciale ale societatii mama.
12. In cazul exportului indirect :
1) se transfera integral functia de comercializare externa de la producator la firma comerciala ;
3) activitatea de prospectare a pietei, negociere, contractare si derulare se realizeaza de catre firma
comerciala ;
4) producatorul este separat de piata externa, avand un acces indirect la informatiile privind
caracteristicile cererii.
13. Casele comerciale :
1) sunt mari firme comerciale care, p.d.o.p. cumpara marfurile de la producatorii sau de la angrosistii
din tara lor si le revand in strainante, oar p.d.a.p. achizitioneaza produse din strainante pe care apoi le
revand angrosistilor locali sau detailistilor, precum si intreprinderiloe producatoare ;
4) se ocupa atat cu operatiuni de comert exterior, cat si cu cele de comert interior ;
5) realizeaza in principal operatiuni pe cont propriu, dar adeseori indeplinesc si diferite servicii pe baza
de comision.
14. Functiile indeplinite de firma de comert exterior sunt :
1) promovarea ;
3) negocierea ;
4) contractarea;
5) derularea operatiunilor comerciale.
15. Firmele de comert exterior:
1) realizeaza in principal operatiuni pe cont propriu, dar adeseori indeplinesc si diferite servicii pe baza
de commision;
3) se ocupa atat cu operatiuni de comert exterior, cat si cu cele de comert interior.
16. Care din variantele enuretae, nu este firma care actioneaza in nume si pe cont propriu :
d) comisionarii.
17. In Romania, firmele de comert sunt structurate pe 3 tipuri de servici : operative, de sinteza si
functionale. Serviciile operative realizeaza 3 mari categorii de operatiuni :
1) negocierea si incheierea contractelor ;

2) derularea la extern urmarirea livrarii marfii si a efectuarii platii in relatiile cu partenerul extern;
5) derularea la intern raporturile cu partenerii interni, furnizori de marfuri pentru export sau
beneficiari de marfuri de import.
18. Organizatiile cooperatiste :
1) sunt asociatii de consumatori, tarani si meseriasi cae au drept scop cumpararea sau desfacerea
marfurilor fara intermedierea comerciantilor cu amanuntul si cu ridicate din tara lor ;
2) detin un loc din ce in cei mai insemnat in comertul exterior al tarilor in curs de dezvoltare ;
3) actioneaza in domeniul valorificarii pe pietele esterne a produselor agricole, dar si in
comercializarea altor produse.
19. Care din variantele enumerate, sunt firme care actioneaza in nume propriu si pe contul altora :
1) comisionarii ;
3) cumparatorii voiajori.
20. Brokerii, samsarii sau curtierii :
c) sunt intermediary care se ocupa cu mijlocirea incheierii contractelor prin punerea in legatura a
cumparatorului cu vanzatorul si invers.
21. Activitatile promotionale la nivel microeconomic, in raport cu nivelul la care se participa potr fi:
1) publicitate ;
2) relatii publice ;
4) saloane internationale.
22. Publicitatea (advertisingul) :
a) este o forma de comunicare de tip persuasiv, avand rolul de a modifica atitudinea receptorilor in
sensul achizitiei unui produs sau serviciu anume, ale carui calitati anuntate sunt reale .
23. Relatiile publice (public relations) :
c) efortul planificat si sustinut de a stabili si mentine o stare de simpatie si intelegere intre o
organizatie si mediul ei.
24. Publicity (publicitate gratuita) :
b) desemneaza informatiile difuzate de catre media fara ca acestea sa fi fost platite si care au rezultat
cel mai adesea in urma unor evenimente.
25. Promovarea vanzarilor :
a) desemneaza un ansamblu divers de tehnici specifice destinmate sa stimuleze vanzarea mai rapida
ori intr-un volum mai mare a unor produse sau servicii.
26. In promovarea schimburilor economice internationale, relatiile publice indeplinesc mai multe
functii :
1) sa informeze conducerea si sa avizeze toate actiunile acesteia care au influenta asupra opiniei
publice ;
3) sa castige intelegerea publicului pentru scopurile si activitatile firmei, prin informatii
satisfacatoare ;
4) sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale firmei
si astfel sa intensifice activitatea lor in scopul unor beneficii sporite.

27. Precizati care din variantele enumerate, nu este etapa a unui program de participare la un targ
international :
d) coordonarea activitatii de asistenta tehnica.
28. Eficienta participarii la targuri se poate evalua cu ajutorul mai multor indicatori. Ca indicator de
evaluare, costul unui contract de afaceri incheiat la targ se poate afla :
a) prin raportarea totala a cheltuielilor la numarul contractelor semnate.
29. Negocierea :
d) nu se bazeaza pe un dialog intre parti.
30. Unele dintre avantajele unei negocieri desfasurate in Romania ar putea fi :
1) constituirea unei echipe de negociere mai numeroase ;
3) luarea mairapida a deciziilor si influentarea partenerului prin demonstratii ;
5) din p.d.v. psihologic, negociatorii romani sunt mai degajati si mai nepresati de timp.
31. O analiza cat mai exacta a procesului de negociere, indiferent de modul in care este definit, de
pozitia de pe care este abordat, trebuie sa aiba in vedere anumite caracteristici si anume :
1) un proces competitiv ;
2) un fenomen social ;
3) o finalitate precisa ;
5) sa se desfasoare in mod organizat.
32. In procesul de negociere, negocierea se bazeaza pe urmatoarele principii de baza, de care trebuie sa
tina seama daca se doreste evitarea greselilor si anume :
1) noralitatii si legalitatii ;
3) avantajul reciproc ;
4) este o activitate voluntara ;
5) cel putin una din parti doreste sa obtina ceva si considera ca este posibila ajungerea la o intelegere
reciproca satisfacatoare.
33. In cadrul negocierilor se pot identifica urmatoarele forme de negociere :
2) negocierea distributiva ;
3) negociereaintegrativa ;
4) negocierea rationala;
5) negocierea strategica.
34. Negocierea integrativa :
c) partile implicate cauta o realizare reciproca a intereselor lor, in vederea pastrarii unor relatii de
colaborare amiabile, urmarind beneficii mai mari decat costuri.
35. Negocierea interna :
d) cei ce negociaza se straduiesc sa obtina acordul unanim al organizatiei din care provin.
36. Cresterea importantei negocierilor are loc datorita unor factori economici si social politici :
1) negocierile servesc preocuparilor de a da raspunsuri la probleme ce derifa din nevoia obiectiva a
cooperarii dintre firme si dintre atri ;

3) posibilitatea alegerii dintr-un numar mare de tehnici de contractare si derulare a schimburilor


comerciale externe ;
4) cresterea numarului de parteneri de afaceri (amplasati in zona geografice cat mai intinse si
diversificate) ;
5) in conditiile existentei unor diferente si limitari in ceea ce priveste dotarea cu resurse a tarilor lumii,
accesul la resursele deficitare este posibila printr-o colaborare reciproc avantajoasa, pe baza
negocierii.
37. Unele dintre avantajele unei negocieri desfasurate in strainatate, pot fi :
1) cunoasterea formelor de comercializare practicate ;
2) posibilitatea formarii unei imagini directe asupra partenerului de afaceri ;
4) cunoasterea preturilor practicate de concurenta ;
5) cunoasterea canalelor de distributie utilizate.
39. Un mare dezavantaj, in cazul unei negocieri desfasurate in strainatate este ca partenerul de afaceri :
c) stie de la bun inceput (in calitate de exprtator) ca, partenerul strain a facut deplasarea tocmai
pentru ca este interesat sa achizitioneze produsul.
40. Atributiile echipei de negociere sunt urmatoarele :
2) elaborarea si lansarea ofertei, atunci cand se negociaza un contract de vanzare, respectiv a cererii
de oferta, in cazul negocierii unui contract de cumparare ;
4) participarea la elaborarea mandatului de negociere ;
5) fixarea legaturilor de comunicatie.
41. Functiile pe care le realizeaza conosamentul sunt :
1) polita de incarcare semnata de armator (sau de un reprezentant legal al acestuia) ;
2) dovada a contractului de transport maritim el face practic dovada prelucrarii marfii la transport ;
3) titlu de proprietate asupra marfii, respectiv de a vinde sau de a o pune in gaj (prin andosare) fara ca
marfa sa fie efectiv prezentata noului posesor (cumparator).
42. Documentele care insotesc declaratia vamala sunt urmatoarele :
1) documentul de transport al marfurilor ;
2) factura in original, ori un alt document pe baza caruia se declara valoarea in vama a marfurilor ;
4) declaratia de valoare in vama ;
5) documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau altor masuri derogatorii la
regimul tarifar de baza.
43. Controlul documentar consta in verificarea :
1) corectitudinii completarii declaratiei vamale in detaliu ;
2) existentei documentelor anexate la declaratia vamala in detaliu potrivit regimului vamal solicitat ;
4) concordantei dintre datele inscrise in declaratia vamala in detaliu si cele dintre documentele
anexate ;
5) verificarea formala a documentelor anexate.
44. Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza dupa cum urmeaza :
1) marfurile de masa se controleaza prin onservare sau prin sondare, pe mijloacele de transport pe
care se afla, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de operare a containerelor ;

2) marfurile ambalate in colete se controleaza, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se afla.
Cand nu exista conditii pentru acest fapt, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor ;
3) marfurile ambalate in colete care se afla in magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platforme din
terminalele de manipulare a containerelor se controleaza, prin sondaj, pe fiecare partida de marfa ;
5) marfurile transportate prin conducte, precum si curentul electric se controleaza din punct de
vedere al cantitatii, prin citirea contoarelor instalate.
45. Cambia ca instrument de plata reprezinta :
a) un scris care contine ordinul neconditionat dat de o persoana (tragatorul) altei persoane (trasul), de
a plati o anumita suma, unei a treia persoane (beneficiarul), la un anumit teren (scadenta) si intr-un
anumit loc.
46. Biletul la ordin ca instrument de plata reprezinta :
b) este un inscris prin care o persoana fizica sau juridica denumita emitent se obliga sa plateasca o
suma de bani, la un anumit termen (scadenta) sau la prezentare (la vedere), unei alte persoane
denumita beneficiar.
47. CEC-ul ca instrument de plata reprezinta :
C) este un inscris, prin care o persoana (tragator, emitent) da ordin unei banci (tras), sa plateasca o
suma de bani unei terte persoane (beneficiar).
48. Acreditivul documentar ca modalitate de plata internationala reprezinta :
Angajamentul asumat de catre o banc ape baza ordinului cumparatorului, de a vira o anumita suma
vanzatorului (beneficiarului), intr-un interval de timp, contra remiterii documentelor cvare dovedesc
ca o marfa a fost expediata.
49. Scrisoare de credit comerciala ca modalitate de plata internationala reprezinta :
e) o modalitate de plata prin care banca emintenta se angajeaza, in mod irevocabil fata de exportator,
sa efectueaza plata, cu respectarea conditiilor cuprinse in textul scrisorii.
50. Incasso-ul documentar ca modalitate de plata internationala reprezinta :
b) o modalitate de plata care consta in faptul ca importatorul (cumparatorul) accepta plata
documentelor remise de catre exportator (vanzator), remitere care se realizeaza prin bancile celor doi
parteneri : banca exportatorului la care acesta depune documentele de expeditie si cea a
importatorului care tine contra acestuia.

FINANTE INTERNATIONALE
1. Valoarea unu DST se stabileste pe baza unui cos pomderat de 4 valute, dupa cum urmeaza :
a) dolarul american, yenul japonez, lira sterlina, euro.
2. Rezervele monetare ale bancilor centrale sunt formate din :
a) aur monetar; valute convertibile; monede international (DST, euro); pozitia creditoare a FMI.
3. Cea mai ieftina forma de plata este:
b) ordinul de plata.

4. Participantii in derularea unui ordin de plata sunt :


a) ordonatorul; banca ordonatorului; beneficiarul; banca beneficiarului.
5. statul nu poate emite pe pietele financiare international:
d) actiuni.
6. In functie de documentele vehiculate, exista doua tipuri de incasouri:
a) incasoul simplu si documentar.
7. Creditul cumparator implica costuri mai mari pentru :
b) exportator.
8. Una din arfirmatiile este falsa:
e) creditele cu dobanda fixa nu sunt expuse riscului de dobanda.
9. Echilibrarea balantei de plati externe prin cursul de schimb depinde de :
c) elasticitatea cererii de export si de import.
10. Printre factorii care influenteaza direct cursul de schimb nu se regasesc :
a) somajul.
11. Singurele institutii implicate in derularea fluxului de incasasi si plati internationale sunt :
b) bancile comerciale.
12. Nu sunt institutii financiare depozitare :
c) societatile de leasing.
13. printre tipurile de instrumente tranzactionate pe pietele internationale de actiuni nu regasim :
e) certficatele de depozitare.
14. Sunt instrumente de investitie indirect ape pietele financiare internationale :
d) participatiile la fondurile de investitii deschise.
15. Evolutia cursului de schimb valutar este determinata de urmatorii factori monetar financiari :
c) rata inflatiei ; rata dobanzii ; soldul bugetar; soldul balantei platilor curente.
16. In cadrul garantiilor se disting ur,atoarele parti implicate:
d) ordonatorul garantiei; beneficiarul garantiei; garantul.
17. Care pot fi instrumemte cu venit fix tranzactionate pe pietele financiare international:
e) titlurile de stat; obligatiunile corporative; obligatiunile convertibile;
euro obligatiunile.
18. Cele mai riscante instrumente din lista de mai jos sunt:
c) optiunile.
19. In emisiunea de actiuni pe pietele internationale prin certificate de depozitare rolul fundamental il
are:

E) banca depozitara.
20. finantele internationale contem[porane se bazeaza pe existenta unui sistem monetar international
format din urmatoarele componente de baza;
a) relatiile (fluxurile) financiare international;
institutiile bancar financiare internationale;
reglementari financiare internationale ;
mecanismele financiare.
21. In cadrul cosului ECU s-au produs reviziuri care au determinat:
c) valoarea externa e a ECU sa nu se modifice.
22. Masurile izand inlocuirea ECU si introducerea euro:
b) referirile la moneda ECU din contracte si din alte instrumente juridice erau inlocuite cu referiri la
euro.
23. Incovenientele monedei unice:
c) Reglementarile privitaoare la UEM si la moneda unica adoptate la Maastricht sunt nerealiste, fiind
rezultatul unei conjuncturi economice di financiar valutare favorabile de la inceputul deceniului
noua.
24. A treia etapa de introducere a monedei unice presupune:
c) aparitia bancnotelor si a monedelor euro si disparitia banilor nationali.
25. Pentru bancile centrale a devenit obligatorie mentinerea unui curs fix fata de dolarul SUA, cu o marja
de fluctuatie fata de paritatea de +/- 1% in urma:
d) Acordului de la Bretton Woods.
26. Diferentele dintre sarpele monetar si SME sunt:
a) institutionalizarea si perfectionarea sprijinului destinat interventiei pe piata pentru mentinerea
cursului in limitele prestabilite.
27. Care din urmatoarele unitati de cont europene este o moneda cos?
b) UCE prin raportare la DST si baza crearii ECU.
28. Inainte de renuntarea la sarpele monetar, in sistem ramasesera doar cinci monede comunitare:
c) marca germana, guldenul olandez, francul belgian, francul luxemburghez si coroana daneza.
29. Avantajele economice directe ale monedei euro sunt :
b) reducerea costuriloe valutare.
30. Cand se hotaraste cresterea marjei de fluctuatie de la +1% la +2.25%:
d) in cadrul acordului de la Washington.
31. Care dintre urmatoarele tipuri de finantari presupune un credit intre tarile membre
d) sprijinul financiar pe termen mediu.
32. Baza crearii ECU a fost:

a) Unitatea de Cont Monetara Europeana.


33. SEBC are ca atributii:
e) promovarea unor sisteme de plati operationale.
34. Printre principiile avute in vedere de catre Institutul Monetar European se regaseste si continuitatea
actiunii care inseamna ca:
d) strategia de politica monetara adoptata trebuie sa plece de la practicile tarilor din zona euro.
35. In structura operatiunilor de open-market care din urmatoarele categorii de operatiuni nu se
regasesc:
e) operatiunile bilateral.
36. Principiul prudentei din a doua directive bancara prevde:
a) participarea bancilor la societatile cu caracter non-financiar este limitata la 15% din fondurile
proprii.
37. Prima directiva bancara vizeaza :
a) coordonarea dispozitiilor legale si administrative privind accesul la activitatea de institutie de
credit.
38. Serviciile principale prestate de societatile de investitii sunt :
e) colectarea si transmiterea ordinelor la bursa.
39. In ultimii 20 de ani sistemul bancar european a cunoscut o dezvoltare substantiala in sensul :
c) cresterea activelor bancare ca procent din PIB.
40. Introducerea monedei unice a determinat:
d) diversificarea portofoliului de credite la nivel european.

ECONOMIE MONDIALA
1. Prima si cea mai importanta premisa a economiei mondiale o constituie :
a) dominatia proprietatii private.
2. Proprietatea comuna a fost , caracteristica :
c) economiei de penurie.
3. Tara care a dominat piata mondiala in perioada manufacturiera, a fost:
d) Olanda.
4. Economia mondiala reprezinta:
a) stadiu al schimbului reciproc de activitati, cand este implicata majoritatea agentilor economici de
pe glob.
5. Conceptul de economie mondiala este :
d) expresia teoretica a unui complex de relatii economice.

6. Echilibrul economic mondial are un caracter :


a) dinamic.
7. Un moment esential, decisiv, pentru procesul de constituire a economiilor nationale reprezinta
formarea pietei :
a) pietei interne.
8. Ansamblul tranzactiilor care au loc intre agentii economici de pe intregul glob reprezinta :
a) piata mondiala.
9. Ordinea economica mondiala caracterizeaza :
b) starea calitativa a economiei mondiale.
10. Piata internationala a capitalului reprezinta:
a) plasamentele realizate de catre agentii economici sub forma investitiilor externe de capital.
11. Procesul prin care pietele bunurilor si servicilor, piata monetara, financiara si a muncii se extind
dincolo de granitele unei tari constituindu-se astfel un sistem economic mondial unic si coerent
reprezinta :
a) globalizarea.
12. Liberalizarea comertului international a stat la baza :
a) dezvoltarii economice a statelor.
13. In contextul globalizarii productiei se remarca :
a) o detasare a banilor de spatiul teritorial national.
14. Globalizarea finantelor presupune:
c) circulatia rapida si in volum mare a banilor.
15. Cresterea economica globala din ultimul deceniu a fost realizata in principal de:
c) Statele Unite si BRIC.
16. Riscul de solvabilitate apare atunci cand:
b) activele unei firme, ale unui sector sau ale unei tari nu mai acopera obligatiile.
17. Cresterea investitiilor, veniturilor, productiei prin reducerea somajului se numeste :
d) faza de ascensiune.
18. Faza de depresiune economica se caracterizeaza prin:
e) reducerea cererii globale si a investitiilor, cresterea somajului.
19. Supraincalzirea economica consta in:
e) pe fondul unei cresteri a activitatii economico financiare, inflatia devine mare, importurile
depasesc exporturile, iar datoria publica creste excesiv.
20. Politica monetara si de credit este elaborata si coordonata de:

a) Banca Centrala.
21. Banca Centrala in cadrul economiei de piata indeplineste urmatoarele functii:
a) emite moneda si regleaza masa monetara aflata in circulatie.
22. Cursul de schimb este un instrument important care :
d) poate influenta volumul exporturilor si importurilor unui stat.
23. Instrumentele politicii vamale :
d) tariful vamal, legislatia vamala, codul vamal si regulamentul vamal.
24. G8 este format din :
a) Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franta, Italia, Canada si Rusia.
25. G8 poate fi considerat in mod neoficial :
a) un guvern al lumii.
26. Indicele de internationalizare se determina ca :
a) raport intre numarul de filiale implantate in strainatate si numarul total de filiale.
27. Fluxurile internationale de capital imbraca doua forma principale:
a) investitiile internationale de portofoliu si investitiile straine directe.
28. Prin fluxurile de ISD (FDI flows) se inteleg :
c) sumele aferente investitiilor realizate intr-o perioada de timp (de obicei un an).
29. Tipul etnocentric de organizare consta in:
a) organizarea centralizata a puterii.
30. Monopolul transnational presupune ca:
e) cel putin o unitate situate in state diferite sa detina o pozitie cheie intr-un anumit domeniu. - este
raspuns in carte.
d) cel putin doua unitati situate in state diferite sa detina o pozitie cheie intr-un anumit domeniu.
raspuns corect
31. Modalitatile practice de concentrare a capitalului sunt:
a) cererea si achizitia. este raspuns in carte.
e) fuziunea si achizitia - raspuns corect
32. Economiile nationale sunt celule de baza ale:
b) economiei nationale. - este raspuns in carte.
a) economiei mondiale raspuns corect
33. Fluxurile economice internationale stau la baza formarii :
c) pietei locale. este raspuns in carte.
b) pietei mondiale. raspuns corect

34. Abordarea geopolitica si geoeconomica evidentiata in redefinirea aliantelor si printr-un proces


complex de integrarea a economiilor tarilor lumii se numeste :
b) europenizare. este raspuns in carte.
c) mondializare raspuns corect
35. Politica de vigoare aplicata pentru evitarea crizelor economice de supraproductie se numeste :
a) politica preferentiala. este raspuns in carte.
b) politica de tip stop raspuns corect
36. Planificarea Programata a Sistemului Bugetar presupune :
e) calcularea necesarului de resurse statice plecand de la finalitatile guvernamentale. este raspuns in
carte.
a) calcularea necesarului de resurse financiare plecand de la finalitatile guvernamentale raspuns
corect
37. Totalitatea instrumentelor utilizate de catre stat pentru reglementarea relatiilor sale comerciale
externe poarta denumirea de:
b) politica mercantilica. este raspuns in carte.
e) politica comerciala raspuns corect
38. Subdezvoltarea este reversul:
a) internationalizarii. este raspuns in carte.
b) dezvoltarii. raspuns corect
39. Subdezvoltarea unui numar mare de tari este, mai ales, efectul unui factor extern si anume:
e) regimul interdisciplinar. este raspuns in carte.
a) regimul colonial. raspuns corect
40. O problema specifica tarilor subdezvoltate este :
d) dezvoltarea. este raspuns in carte.
e) somajul - raspuns corect
41. Gradul scazut de industrializare poate fi luat ca punct de reper pentru:
a) resursele de care dispune economia. este raspuns in carte.
d) aprecierea fondului de dezvoltare al unei tari raspuns corect
42. Raporturile banesti care se formeaza intre economiile nationale, intre agentii economici din diferite
tari ca urmare a participarii lor la circuitul economic mondial poarta denumirea de :
c) MRI. este raspuns in carte.
a) RMI (Relatii monetare internationale) raspuns corect
43. Flotarea generalizata a cursurilor de schimb a facut ca ele sa joace un rol foarte important in :
a) rata dobanzii. . este raspuns in carte.
c) competitia dintre state raspuns corect
44. Depozitele in monede nationale la banci situate in exteriorul tarii care le-a emis se numesc :
a) euro devize.

45. In cadrul euro pietelor rata dobanzii de referinta se stabileste :


a) zilnic.
46. Suprematia economiei deschise inseamna :
e) macrostabilizare. este raspuns in carte.
a) capitalism. raspuns corect
47. Stabilirea unor relatii de piata nemijlocite intre sectorul public si cel privat, din intiativa puterii
publice reprezinta :
d) actiune statala indirecta.
e) actiune statala directa rasp elena
48. Tehnica de achizitie prin care o firma cumpara integral alta firma poarta denumirea de :
c) corespondenta. este raspuns in carte.
d) absorbtie. raspuns corect.
49. Romania este membra a FMI din anul :
e) 1985. este raspuns in carte.
c) 1972. raspuns corect.
50. In fruntea sistemului de conducere a FMI se afla :
b) Consiliul General. este raspuns in carte.
e) Consiliul Guvernatorilor. raspuns corect.
51. In 1944, la Bretton Woods (SUA), s-a decis crearea, alaturi de Fondul International, a:
c) BERT. este raspuns in carte.
b) BIRD. raspuns corect.
52. B.I.R.D. a fost infiintata ca institutie geama a:
a) MFI. este raspuns in carte.
c) FMI. raspuns corect.
53. In prezent, Banca Mondiala sustine obiectivele prioritare stabilite la :
c) Summit-ul Anului. este raspuns in carte.
a) Summit-ul Mileniului. raspuns corect.
54. Acordul General pentru Tarife si Comert poarta denumirea de :
b) ATCG. este raspuns in carte.
c) GATT. raspuns corect.
55. Forumul Economic Mondial are contributii mari la teoretizarea fenomenului :
b) globalizarii.
55.2. Procesul prin care o economie devine crescand integrata in economia mondiala reprezinta :
g) globalizarii.
56. Globalizarea are in principal trei piloni:
d) comert, investitii directe si fluxurile financiare

57. Globalizarea este produsul :


c) liberalizarii
58. O cale de atac a globalizarii este:
c) sistemul bancar.
59. Globalizarea presupune:
c) mondializarea productiei.
60. Singurii beneficiari ai globalismului sunt:
e) corporatiile si bancile transnationale.
61. Perioada liberalizarii si cea in care aurul definea standardul economic este, deseori numita :
a) Prima era a Globalizarii.
62. Bazata pe Pax Britannica si pe schimbul de bunuri in numerar, era globalizarii a crescut o data cu:
e) industrializarea.
63. Runda Uruguay a dus la semnarea unui tratat prin care se creeaza:
e) OMC. (si rasp c) e tot OMC !)
64. Organizatia Mondiala a Comertului (WTO) are rolul de :
d) a media dispute comerciale.
65. Combinatia intre teoria economica a liberului schimb si indepartarea barierelor in care se misca
bunurile poarta denumirea de:
c) liberalizare.
66. Principiul ordonator pentru globalitate si globalism este cel al:
c) adversitatii.
67. Inovatia tehnologica se refera mai ales la tehnologia de:
b) informare si comunicare.
68. Un sistem economic modern necesita 3 elemente pentru a functiona :
c) cererea, oferta si intermediarii.
69. Unii specialisti opineaza ca un indicator mai relevant al echitatii cresterii economice globale decat
altii ar fi:
a) cresterea veniturilor medii pe cap de locuitor.
70. Ansamblul de drepturi de proprietate industriala si intelectuala privind producerea si
comercializarea, intr-un anumit spatiu, a unor bunuri care au fost lansate anterior cu succes pe alte
piete se numeste:
a) franciza.

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL


1. Izvoarele dreptului comertului international sunt reprezentate de catre:
a) tratate, cutume, jurispudenta, legi
2. Obiectul dreptului comertului international este constituit de catre:
a) raporturi juridice patrimoniale care au caracter volitional, comercial si international
3. In dreptul statelor contemporane exista conceptii privitoare la valoarea jurdica a uzantelor
comerciale: conceptia uzantelor legislative si conceptia uzantelor interpretative
b) conceptia uzantelor interpretative si conceptia uzantelor legislative
4. In conflictul dintre o uzanta interpretiva si o lege civila imperativa-va avea castig de cauza:
a) legea civila, ale carei prevederi imperative un pot fi inlaturate prin conventia partilor
5. Subiecti de drept international sunt:
e) statele, organizatiile interguvernamentale, societatile transnationale
6. Dreptul comertului international este format din:
e) norme de drept intern, norme procedurale si norme de drept international public
7. Statutul comerciantului persoana fizica ce are un domiciliu este carmuit de:
c) legea statului al carui cetatean este
8. Definitia corecta a societatii civile este:
c) societatea civila este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane (asociati) se
inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pt a desfasura impreuna o anumita activitate, in
vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor resulta
9. Societatea comerciala poate fi definita ca:
c) o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si care dobandeste
personalitate jurdica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru
exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor realzate
10. Consecintele juridice ale dobandirii personalitati jurdice sunt:
a)patrimoniu propriu; societatea comerciala are un nume, un sediu, raspunde in nume propriu,
este citata in justitie in numele ei
11. Nationalitatea formatiunii colective este data de:
e) nationalitatea tarii unde formatiunea are sediu social
12. O societate isi poate schimba nationalitatea daca:
a) schimba sediul social real
13. In principiu, legea aplicabila statutului juridic al societatii comerciale este:
c) legea nationala a acelei societati
14. Grupurile de societati sunt:
a) concernul, grupul de interese, companiile de tip holding

15. Caracterele juridice ale contractului de comert international sunt:


b) sunt contracte cu titlu oneros, comerciale, comutative, sinalagmatice perfecte, sunt acte sau
fapte de comert
16. Legea aplicabila contractului de comert international:
a) nu exista nici o lege care sa se aplice in mod automat in comertul international
17. In contractul de comert international, dosarul tehnic trebuie sa cuprinda date privind:
b) parametrii de calitate ai produsulu respectiv; garantiile tehnice; elemente comparative cu
oferta concurenta; limitele acceptate de partener
18. Dosarul comercial trebuie sa includa date privind:
b) modalitatile de livrare; modalitatile de ambalare; nivelul minim al pretului; garantarea platii in
cazul operatiunilor de credit; politicile comerciale ale tarii pe piata careia urmeaza sa se
declanseze dialogul comercial
19. Dosarul privind bonitatea partenerului trebuie sa includa date privind:
b) solvabiltatea sa; bancile care garanteaza solvabilitatea; bilantul de profit si pierderi
20. Contractul de mandat comercial international poate fi definit ca fiind:
d) contractul prin care o pers fizica sau juridica, numita mandatar, se obliga catre o alta persoana
mandant, sa indeplineasca insarcinarea primita in numele si in contul acesteia
21. Obligatiile principale ale mandatarului sunt:
e) sa execute mandatul; sa informeze pe mandant despre operatiunile pe care le intreprinde
22. In functie de tipul sau, franciza poate fi:
b) industriala; de distributie; de servicii
23. Dupa nivelul de intermediere, francizele se impart in:
c) franchising direct; master franchisin
24. Francizorul, conform raportului contractual, se obliga sa:
c) asigure beneficiarului folosinta insemnelor de atragere a clientelei, un know-how verificat si
asistenta tehnica si/sau comerciala;
25. Care dintre enunturile de mai jos expune cel mai complet avantajele francizorului:
a)exinderea afacerii cu investitii minime; obtinerea veniturilor suplimentare; evitarea unor
probleme legislative; economa de cheltuieli general- administrative
26. Incetarea contractului de franciza are loc in urmatoarele cazuri:
a) incetarea existentei uneia dintre parti; expirarea termenului; anularea contractului de franciza;
rezilierea contractului de franciza
27. Alegeti din variantele de mai jos denumirea corecta a contractului de agent:
a) contract international de agent

28. Responsabilitatea financiara in cadrul contractului international de agent este in sarcina:


b) agentului
29. Cuantumul comisionului agentului poate fi:
a) un cuantum nediferentiat; un cuantum care difera in functie de valoarea marfurilor vandute;
reducerea cuantumului comisionului pt acele vanzari incheiate de comitent cu clientii nominalizati
de pe teritoriul agentului.
30. Definitia contractului de vanzare in comertul international:
c) instrument juridic prin care un comerciant, numit vanzator, transmite unei alte persoane care isi
are domicilil sau sediul in alt stat (cumparator), dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai
multor bunuri determinate ori alte creante, in schimbul unei sume de bani numita pret.
31. Obligatiile principale ale cumparatorului in contractul de vanzare-cumparare sunt:
a) plata pretului si preluarea bunului
32. Obligatiile principale ale vanzatorului in contractul de vanzare-cumparare sunt:
a)predarea bunului; incasarea pretului; garantarea bunului impotriva evictiunii
33. Contractul comercial de depozit de marfuri in magazii generale se incheie, sub sanctiunea nulitatii,
astfel:
a) forma scrisa prin intocmirea a 3 inscrisuri cu continut identic
34. Legea aplicabila contractului de depozit este:
b) legea aplicabila in tara unde se afla depozitul
35. Contractul de leasing este:
d) acel contract in baza caruia o parte, denumita locator/ finantator, transmite pt o perioada
determinata de timp, dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este sau pe care il va
produce ori il va achizitiona de la un tert furnizor, unei alte parti, denumita utilizator, contra unei
plati periodice, denumita rata de leasing
36. Contractul de leasing poate avea ca obiect:
a) inchirierea temporara a unor bunuri imobiliare, masini, servicii, echipament industrial, locatia
fondului de comert
37. Falimentul este definit ca fiind:
c) o procedura judiciara speciala de executarea silita asupra patrimoniului debitorului aflat in
stare de insolventa (incetare de plati), in scopul satisfacerii creditorilor intr-un mod colectiv,
concursual, unitar si, in principiu, egalitar
38. Insolventa este definita ca fiind:
a) starea de imposibilitate de plata a unui comerciant fata de furnizorii sai, precum si lipsa,
totodata, a unor resurse viitoare imediate in acest sens
39. Lichidatorul judiciar este:
d) o persoana desemnata de catre instanta de judecata

40. Reorganizarea societatii este:


b) acea procedura prin care societatea face platile restante, si totodata isi restrange activitatea si/
sau schimba forma jurdica
41. Formele arbitrajului comercial sunt:
a) arbitraj ad-hoc si arbitraj institutionalizat; arbitraj de drept strict si arbitraj in echitate
42. In cazul in care completul de arbitraj a omis sa hotarasca cu privire la un capat de cerere , atunci
oricare dintre parti va putea sa:
a) sa solicite, in termen de 30 de zile de la pronuntarea sentintei, o hotarare de completare
43. Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin:
a) actiune in anulare
44. Primind actiunea in anulare, instanta judecatoreasca poate sa:
d) suspende cu sau fara cautiune executarea hotararii atacate
45. In cazul in care executarea hotararilor arbitrale date pe teritoriul Romaniei nu este executata de
buna voie de cel impotriva caruia a fost data, atunci:
a) va fi investita si apoi executata
46. Potrivit Conventiei de la New York (1958), recunoasterea si executarea hotararii arbitrare va putea
fi:
a) refuzata, daca se dovedeste in fata autoritatii competente a tarii unde se cere recunoasterea si
excutarea
47. Caracteristicile fundamentale ale Dreptului Comercial International sunt:
a) caracterul volitional, caracterul patrimonial, caracterul comercial, caracterul international
48. Principiile fundamentale ale Dreptului Comercial International sunt:
c) principiul libertatii comertului, principiul concurentei loiale, egalitatea jurdica a partilor,
principiul libertatii conventiilor, principiul bunei- credinte
49. In contractul international de leasing, vanzatorul este, de regula:
e) producator de instalatii complexe si de echipamente industriale
50. Prin operatiunile de leasing se inchiriaza temporar bunuri:
c) de investitii
51. Tehnica de leasing presupune ca operatiune jurdica:
e) toate variantele (locatie, promisiune unilaterala de vanzare, mandate)
52. Pentru ca o persoana fizica sa fie considerata comerciant strain, elementul de extraneitate relevant
este ca:
a) domiciliul sau sa fie in strainatate
53. Dobandesc calitatea de comerciant persoanele care:
c) fac acte si fapte de comert

54. Acceptarea si plata cambiei se garanteaza prin:


a) aval si gir
55. Taxa de rescont sau taxa oficiala a scontului se retine de catre:
b) banca centrala
56. Protestul de neplata se adreseaza:
c) la locul platii si la adresa din cambie
57. Dupa modul de incasare, cecurile pot fi:
a) de calatorie, barate, circulare, certificate, postale
58. Comertul International cuprinde:
d) totalitatea operatiunilor de export- import, de bunuri si servicii pe care le realizeaza persoane
fizice si juridice din state diferite sau pe piete straine
59. Concordatul este denumirea purtata de:
c) intelegerea dintre debitor si adunarea creditorilor, prin care debitorul se obliga sa-si achite
datoriile la termenele si in conditiile pe care le-a stabilit cu masa credala
60. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de drept comercial:
a) comercialitatea
61. Moratoriul este institutia jurdica prin care:
a) este suspendata executarea hotararii de declansare a procedurii falimentului la cererea
debitorului
62. Un raport juridic comercial dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta atributul
internationalitatii?
a) da, intotdeauna
63. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate in structura sa si in imprejurarile
referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice
domeniu al dreptului privat apartine:
b) dreptului international privat
64. Declararea starii de faliment se face de catre:
b) judecatorul sindic, prin sentinta
65. Principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de comert sunt:
a) buna credinta, loialitatea si colaborarea intre parti
66. Continutul raportului juridic de comert international este format din:
b) drepturile si obligatiile asumate de catre parti
67. Izvoarele dreptului comertului international sunt:
a) cu carcter intern si international

68. Uzantele comerciale sunt, de regula:


a) clauze tip, elaborate de catre partile raportului juridic de dreptul comertului international
69. Factoringul la scadenta presupune ca:
a) factorul sa achite facturile la data scadentei, fiind un serviciu complet insa fara finantare
70. Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale martima se prescrie in cazul in care nu a
fost introdusa nicio procedura jurdica sau arbitrara in termen de:
a) 2 ani

ASIGURARI INTERNATIONALE
1. Notiunea de contractant si beneficiar al asigurarii se intalnesc in cazul asigurarilor:
d) de persoane
2. Contractantul asigurarii este:
c) persoana fizica sau jurdica ce poate incheia o asigurare fara ca aceasta sa obtina calitatea de
asigurat
3. Dupa forma jurdica de realizare a contractului de asigurare, avem:
a) asigurari obligatorii, asigurari facultative
4. Riscurile, din punct de vedere al teoriei managementului riscului, sunt:
c) statice si dinamice
5. Creditul furnizor este:
a) o metoda traditionala de finantare bancare pe termen mediu si lung a exportatorilor de bunuri
de capital
6. Potrivit conditiei F.P.A. (Free of Particular Average) se despagubesc:
c) numai daunele din pierdere totala a intregii incarcaturi sau a unei parti a acesteia, si daune de
avarie particulara determinate de anumite cauze
7. Prin indemnizatie de asigurare se intelege:
e) suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului la survenirea cazului asigurat
8. Ce se intelege prin asigurat:
b) persoana fizica sau jurdica ce intra in raporturi juridice cu asiguratorul fie prin efectul legii, fie
prin incheierea contractului de asigurare
9. Care din urmatoarele afirmatii legate de prima de asigurare reprezinta varianta corecta:
e) toate (reprezinta suma de bani dinainte stabilita, platita de asigurat asiguratorului, pt ca acesta
sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii la producerea riscului
asigurat; din primele incasate, asiguratorul isi poate constitui si alte fonduri prevazute de lege; in
cazul asigurarilor generale, prima se calculeaza inmultind suma asigurata cu cota de prima tarifara;
cota se mai numeste si prima bruta)

10. In cadrul contractului de asigurare, contractantul asigurarii poate fi:


d) persoana care incheie contractul de asigurare in numele altei persoan si se obliga fata de
asigurator sa plateasca prima de asigurare
11. Ce reprezinta riscul asigurat:
e) eveniment viitor, posibil dar incert, mentionat in conditiile speciale de asigurare, la producerea
caruia Asiguratorul isi asuma obligatia de a plati despagubirea/ indemnizatia
12. Ce reprezinta suma asigurata intr-o polita de asigurare:
b) suma mxima prevazuta in polita de asigurare, in limita careia asiguratorul plateste
indemnizatia de asigurare la producerea riscului asigurat
13. Ce reprezinta prima de asigurare intr-un contract de asigurare:
d) suma de bani pe care o plateste asiguratul (contractantul) asiguratorului, pt asumarea riscului
14. Ce intelegem prin perioada de asigurare intr-o polita de asigurare:
a) intevalul de timp in care asiguratorul acopera riscurile asigurate
15. Cine poate fi considerat reprezentant al asiguratului:
a) pesoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele
constitutive autorizate sa reprezinte asiguratul
16. Ce inseamna dauna totala:
a) distrugerea in intregime a obiectului asigurat sau disparitia in cazul furtului fara resturi care un
se mai pot intrebuinta sau valorifica, atunci cand refacerea pe cale de reparatie un mai este
posibila sau rentabila
17. Ce inseamna dauna partiala:
c) distrugerea sau avarierea obiectului asigurat, astfel incat costurile necesare pt readucerea
obiectului asigurat la starea de functionalitate de dinainte de producerea daunei, plus valoarea
pieselor recuprate, sunt mai mici decat valoarea asigurata
18. Asigurarile se pot clasifica in functie de modul de realizare a raporturilor juridice de asigurare in:
a) obligatorii si facultative
19. Asigurarile se clasifica, dupa domeniul asigurarii, in:
a) de persoane, de bunuri, de raspundere civila, de risc financiar
20. Identificati varianta adevarata referitoare la clasificarea asigurarilor:
e) toate (dupa domeniu: de persoane, de bunuri, de raspundere civila, de risc financiar; dupa forma
jurdica: facultative si obligatorii; dupa sfera de cuprindere: interne si externe; dupa natura
raporturilor: directe si indirecte)
21. Riscul este un element de baza, esential si obligatoriu, de la care porneste o asigurare deoarece:
e) este un eveniment posibil, viitor si probabil la care sunt expuse bunurile, patrimoniul, viata,
sanatatea sau integritatea fizica a persoanelor

22. Care sunt elementele unui contract de asigurare:


a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante, obiectul asigurarii, riscurile
asigurate, momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului, suma asigurata si prima
de asigurare
23. In care din urmatoarele situatii se poate rezilia un contract de asigurare:
c) in cazul in care primele de asigurare sau ratele de prima datorate de asigurat un sunt platite in
termenul prevazut in contractul de asigurare
24. De la ce data s-a introdus in Romania formularul Constatare amiabila de accident:
d) 01.07.2009
25. In cate exemplare se completeaza formularul Constatare amiabila de accident:
c) in doua exemplare autocopiative
26. Cand se poate utiliza formularul Constatare amiabila de accident:
c) atunci cand sunt indeplinite cumlativ urmatoarele conditii: au fost implicate maximum doua
autovehicule pt care politele RCA erau valabile la data accidentului; s-au produs pagube materiale
doar la cele doua autovehicule implicate si nu s-au produs vatamari corporale; nu a fost comisa o
infractiune prevazuta de codul rutier; vehiculul care a produs evenimentul avea o polita RCA
valabila la data accidentului
27. Formularul Constatare amiabila de accident se poate folosi:
d) in cazul accidentelor rutiere produse in Romania, indiferent de locul producerii acestora: pe
drumuri deschise circulatiei publice, pe drumuri care un sunt deschise circulatiei publice, in incinte
si orice alte locuri
28. Care este, in genere, legea care guverneaza stabilirea despagubirilor ca urmare a unui eveniment
rutier:
a) legea locului producerii evenimentului
29. Un cetatean francez, care este victima a unui eveniment produs in Romania, primeste primul ajutor
in Romania si este transportat in Franta unde este operat si reabilitat. Care este temeiul legal al
evaluarii prejudiciului, conform legii franceze:
a) legea 105/1992 privind reglementarea raportului de drept international privat
30. Partea pagubita, urmare a unui accident in Romania are dreptul:
c) la acoperirea integrala a prejudiciului
31. In conformitate cu Directiva a VI-a , asiguratorii RCA:
b) nu pun francize in sarcina partii vatamate
32. La baza asigurarilor sta:
d) solidaritatii: unul pt toti si toti pt unul

dartagnan style

33. Care este principiul fundamental al raspunderii civile:


a) orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a
ocazionat a-l repara

34. Realizarea activitatii de asigurare se bazeaza pe incertitudinea privind previzibilitatea producerii


unor evenimente nefavorabile, care consta in aceea ca:
c) 1+2 (nu pot fi identificate persoanele care vor fi afectate de aceste pericole + nu pot fi
identificate momentul sau zona in care se vor produce)
35. Informatile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le ofere clientilor sunt
furnizate:
e) in lb romana sau intr-o alta limba, la cererea in scris a clientului
36. Informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor sunt:
a) furnizate in scris, sub semnatura de confirmare a clientilor
37. Procedurile de solutionare a eventualelor litigii fac parte din:
d) informatiile furnizate inainte de incheierea contractului
38. Care dintre informatiile urmatoare nu este obligatoriu sa fie furnizata clientului in timpul derularii
unui contract de asigurare:
b) modificarea conducerii executive a asiguratorului
39. Intermediarul in asigurari este obligat sa informeze clientii cu privire la dreptul lor de a solicita si alte
informatii referitoare la contractul de asigurare?
c) da, pt ca asa prevad normele CSA
40. Introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care
nu au fost mentionate in contract:
e) sunt interzise
41. La incheierea unei polite RCA, daca vehiculul este inmatriculat provizoriu pentru 30 de zile, are voie
sa paraseasca tara?
d) nu
42. Documentul Carte Verde face parte din polita de asigurare RCA?
c) da
43. Documentul Carte Verde ce face parte integranta din polita RCA, este valabil in Romania?
d) nu
44. Limita despagubirii din cadrul politei RCA este valabila si pentru pagubele produse in afara
teritoriului Romaniei?
d) nu
45. In cazul asigurarii marfurilor pe timpul transportului sunt acoperite riscurile:
a) furtuna, naufragiul, esuarea
46. Beneficiar in cadrul politei Carte Verde poate fi considerat:
d) terta persoana prejudiciata, intr-un accident in afara teritoriului Romaniei

47. Asigurarea marfurilor pe timpul transportului se poate incheia:


e) din momentul predarii marfii pana la primirea de catre beneficiar
48. Asigurarile de accidente ofera acoperire in urmatoarele cazuri:
e) primele patru riscuri (deces din accident; invaliditate permanente din accident; incapacitate
temporara de munca determinata de un accident; spitalizare ca urmare a unui accident)
49. Ce reprezinta excluderile pe o polita de asigurare?
b) riscuri si situatii care nu sunt cuprinse in asigurare si pt care Asiguratorul nu acorda despagubiri
50. Limita de despagubire la Cartea Verde:
a) difera in functie de tara in care s-a produs accidentul
51. La asigurarea marfurilor pe timpul transportului, ca si tipuri de avarii intalnim, printre altele:
d) avarii totale: presupun pierderea sau distrugerea totala a marfurilor asigurate
52. Una dintre conditiile de asigurare des intalnite la asigurarea marfurilor pe timpul transportului este:
a) asigurareacontra tuturor riscurilor (AR sau ARR- All Risks), tip A: se despagubesc pagubele
din orice cauze, cu exceptia celor excluse in mod expres
53. La asigurarea bunurilor pe timpul transportului, raspunderea asiguratorului incepe:
e) din momentul primirii bunurilor de catre transportator
54. Precizati care este obiectul asigurarii in cazul contractului de asigurare CARGO:
b) bunurile care fac obiectul transportului maritim extern
55. Identificati riscurile acoperite prin polita CARGO:
c) coliziunea, esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei
56. Polita CARGO acopera:
a) bunurile care fac obiectul transportului maritim extern
57. Precizati daca asigurarea aparatelor de zbor acopera daunele produse aeronavelor proprietate
personala:
a) da
58. Asigurarea aparatelor de zbor acopera daunele produse aeronavelor speciale (utilitare):
a) nu
59. Pot fi incluse in asigurarea echipamentelor datelor si suporturile de date?
b) da
60. Ce riscuri sunt acoperite prin asigurarea CARGO:
a) coliziunea, esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei
61. Asigurarea aparatelor de zbor acopera:
c) toate riscurile, in timpul zborului, rularii la sol sau stationarii la sol

62. Asigurarea aparatelor de zbor nu acopera riscuri precum:


d) deturnarea aeronavei
63. Un agent de asigurare profesionist are:
c) cunostinte, abilitati si competente
64. Decizia de achizitie a unei asigurari este motivata:
e) emotional si argumentata logic, 50% emotional, 50% logic
65. In pregatirea construirii solutiilor pentru client se ia in calcul:
d) analiza prioritatilor
66. Ce trebuie sa verifice consultantul la alegerea produsului potrivit?
a) daca beneficiile produsului corespund necesitatilor clientului
67. Informarea detaliata, corecta si clara a clientilor, asupra contractelor de asigurare, a preturilor
produselor, a conditiilor contractuale si a riscului face parte din:
c) etica profesionala
68. Precizati care este varianta completa si corecta privind principali factori generatori de risc:
c) accidentele, natura, activitatea profesionala, sanatatea, natura umana
69. Care din urmatoarele caracteristici ale unui contract este specifica numai contractului de asigurare
(nu si altor tipuri de contracte):
c) caracterul aleatoriu
70. Contractul de asigurare:
d) se incheie in forma scrisa

ECONOMIE EUROPEANA
1. La 5 iunie 1947, SUA decid aplicarea planului marshall pentru reconstructia economia a Europei. Se
are in vedere in acelasi timp si introducerea unui sistem politic democratic in toate statele europene.
Intr-un astfel de context, asa numitul "caldendar european" s-a continuat cursul si in scopul coordonarii
aplicarii planului marshall constituita.La 16 aprilie 1948 o organizatie cunoscuta sub numele de:
c) Organizatia pentru cooperare economica europeana.
2. La 9 mai 1950, cu ocazia aniversarii a 5 a ani de la sfarsitul celui de-al doile razboi mondial ministrul
francez de atunci al afacerilor externe Robert Schuman a propus, inspirat de ideile lui Jean Monnet, ca
Franta Germania si alte tari europene care doresc sa li se alature ar trebuie sa-si organizeze intr un
cartel, resursele de carbune si otel. Aceasta luare de pozitie s-a numit ulterio
d) Declaraia Schuman
3. La 18 aprilie 1951 cateva state europene au semnat tratatul de la Paris prin care s-a constituit
comunitatea europeana a carbunelui si otelului( CECA). Cati membrii a avut CECA la constituirea sa:
b) 6

4. Consiliul europei s-a constituit prin tratatul de la Strasbourg. Cand a fost semnat aceasta ?
b) la 5 mai 1948.
5. Consiliul european reunit la Copenhaga in aprilie 1978 stabileste ca primele algeri direct pentru
parlamentul europei sa aiba loc intre 7 si 10 iunie:
b) 1979
6. Tot in 1978 se stabileste ca moneda europeana folosita pentru transferuri financiare, sa sa poarte
numele ECU (european currency unit). La care consiliu european s-a decis acest lucru:
c) de la Bruxelles
7. La 10 ianuarie 1981 Grecia este admisa oficial in comunitatile europene. Al catelea stat membru a
devenit Grecia:
a) al 10-lea
8. La 10 ianuarie 1981 Spania este admisa oficial in comunitatile europene. Al catelea stat membru a
devenit Spania:
c) al 12-lea
9. La 10 ianuarie 1981 Portugalia este admisa oficial in comunitatile europene. Al catelea stat membru a
devenit Portugalia:
b) al 11-lea.
10. La 10 decembrie 1991 consiliul european intrunit la Mastricht ajunge la un acord asupra primei
versiuni de lucru a proiectului tratatului cu privire la uniunea europeana. in ce tara membra a
comunitatilor europene se afla localitatea Mastricht.
c) Olanda
11. La 7 februarie 1992, la Mastricht Olanda ministrii de externe si de finante al statelor membre au
semnat tratatul de constituire a uniunii europene, urmand ca parlamentele tarilor respective sa ratifice
acest tratat. De-a lungul anului, statele membre ratifica tratatul cu privire la UE, cu exceptia unui singur
stat, unde va fi necesara organizarea unui nou referendum. Care este aceasta:
c) Danemarca
12. Cand a intrat in functiune PIATA UNICA EUROPEANA:
c) 1992
13. Care este populatia UE -27:
c)465 mil. locuitori
14. Cate state erau in comunitatea europeana in 1973:
c) 9 state.
15. Fascineaza si astazi, prin spiritualul lor vizionar, ideile :" federatia statelor europene nu este o utopie,
ceva fantastic, o fictiune, un deziderat irealizabil, ci, o etapa necesara unei evolutii sociale in curs de
desfasurare: dupa cum s-a trecut de la formele federative comunale, la cele provincial si nationale tot
astfel, pentru a ajunge la solidaritatea planetara ( societatea natiunilor), va trebui sa se creeze mai intai
etapa intermideriara continentala ( federatia europeana) )". Cui apartin acestea:

a) Dimitrie Gusti
16. Imediat dupa sf celui de-al doilea razboi mondial, primul ministru al marii britanii, sir Winstone
Churchill sublinia in cadrul unei ceremonii, necesitatea constituirii statelor unite ale europei. unde a avut
loc aceasta ceremonie:
b) Zurich, Elvetia
17. Strategia de la Lisabona - angajament de revigorare a uniunii europene din punct de vedere
economic, social si protectia mediului a fost lansat in anul:
e) 2000 raspuns corect
18. Cate obiective avea stratefia de la lisabona in 2000 ?
b)5
19. Pentru ce an erau prevazute a se realiza obiectivele pentru termen mediu in materie de ocupare ale
strategiei Lisabona (67% pentru rata ocuparii; 57% rata ocuparii in randul femeilor) :
d) 2005
20. Pentru ce an erau prevazute a se realiza obiectivele pe termen lung in materie de ocupare a ale
Lisbona 2000 (rata ocuparii de 70% pentru populatia in varsta intre 15-64 ani, rata ocuparii de 60 %
pentru femeile de aceeasi grupa de varsta; rata ocuparii de 60 % pentru persoanele in varsta intre 55-64
ani).
e) 2010
21. Pana in 2010 conform noii strategii Lisabona urma sa fie creata:
c) Spatiul European al cercetarii
22. Initiativa "i 2010 - o societate informationala europeana pentru crestere si ocupare" reprezinta o
initiva substantiala generata de :
c) Strategia Lisabona revizuita
23. In 1971 Consiliu Comunatilor Europene adopta un plan destinat intaririi cooperarii in domeniul
politicii economie: statele membre sa ia masuri pentru a-si armoniza politice bugetare si pentru a reduce
fluctuatiile rateleor de schimb ale monedelor nationale, in raporturile dintre ele. Cum se numea acest
plan.:
a) Planur Werner
24. La 13 Decembrie 1993, consiliul european da forma definitiva a cordului de creare a zonei
economice europene. Cand a intrat in vigoare acest acord.
b) la 1 ianuarie 1994.
25. In 1994, concomitent cu contiunarea negocierilor de aderare ce au loc intre Uniune si austria,
Suedia, Finlanda si Norvegia, doua alte tari isi depun candidatura. Care au fost aceste doua tari:
c) ungaria si polonia
26. Austria, Finlanda si Suedia devin membrii ale uniunii europene incepnd cu:
a) 1.0.01 1995

27. Cand intra in aplicare acordul de la Schengen incheiat intre Belgia, Franta, Germania, Luxemburg,
Olanada, Portugalia si Spania :
a) martie 1995
28. La ce se refera acordul de la Schenghen intrat in aplicare in 1995:
c) la libera circulatie a persoanelor
29. Agenda 2000 a fost adoptata la:
c) 16 iulie 1997
30. Lansarea monedei unice europene a avut loc la :
a) 1 ianuarie 1999
31. Tratatul de la roma a fost semnat la
c) 25 martie 1957
32. In ce an UE numara 15 state membre (UE -15) :
e) 1995
33. Cate state membre are UE din 1 iunie 2013.
d) 28
34. Cand s-a semnat trataul de la Amsterdam, tratat ce completeaza trataul cu privire la ue.
b) 1995
35. Care este denumirea oficiala a tratatului privind UE .
d) tratatul de la Mastricht.
36. Programul de extindere spre centrul si estul europei a fost lansat oficial :
d) 1998
37. Cate state au solicitat aderarea la UE, la reuniunea desfasurata la nivelul ministrilor de externe ai
stateleor membre UE, la 30 martie 1998.
c) 10
38. La 10 -11 Decembrie 1999, la reuniunea consiliului european de la helsinki s-a dechis:
c) sa-i fie recunoscuta turciei cererea de admitere in uniune.
39. Planul Schuman" a condus la constituirea :
a) Comunitatii europene a carbunelui si oteleului.
40: Care sunt considerate tratate de baza ale UE :
b) Tratatul de la Roma, Tratatul de la Mastricht, Tratatul de la Amsterdam
41. Care sunt tarile din UE care pot influenta evolutia europeana:
b) Franta, Germania, Marea Britanie
42. Romania a fost prima tara din europa centrala si de est care a stabilit relatii contractuale cu UE. In ce

an a stabilit romania relatii diplomatice cu UE:


c) 1980
43. Acordul privind comertul si cooperarea comerciala reciproca pe baza clauzei natiunii cele mai
favorizate a fost semnata in 1990 la 22 octombrie. prin acest acord s-a stabilit eliminarea de catre
comunitatile europene a unor restrictii cantitative in cadrul viitor acord de asociere semnat la :
a) 1 februarie 1993
44. In vederea integrarii depline in UE, Romania trebuie sa indeplineasca anumite criterii stabilie in
spatiul UE.
c) criteriile de convergenta nominala
c) crieriile de la Copenhaga
45. Legistlatia europeana ( denumita acquis comunitar) este impartita intr-un numar de domenii ) care
fac obiectul care fac obiectul asa numitelor capitelor de negociere. Cate capitole de negociere a avut
romania in programul detaliat al adopatarii intregului acquis:
d) 31
46. Care este cel mai ambtios dar si cel mai riscand proiect al constitutiei europene:
d) uniunea europeana si monetara
47. La sfarsitul anilor 60 colapsul sistemului financiar de la bretton woods, coroborat cu socurile
petroliere ale deceniului 8 a adus in discutie crearea unui sistem monetar european. cand a fost creat
acesta :
d) 1978
48. ECU a fost introdus in 1975 ca unitatea oficiala de cont a comuniatii europene inlocuind unitatea
europeana de cont. in ce an ECU a primit denumirea de EURO
d) 1995
49. In ce an a fost introdus mecanismul ratei de schimb ( EMERES) pentru a reduce fructuatiile in valoare
nominala a monedelor statelor membre, pe baza sustinerii reciproce si a actiunilor colective a bancilor
centrale din statele membre:
c) 1978
50. Cati membrii avea EMERES in timpul crizei in 1992-1993. :
c) 10
51. In ce an a fost lansat al doilea EMERES in cadrul caruia sisitemul multilateral a fost inlocuit cu unul
bilateral prin care fiecare moneda participanta are definita o paritate centrala comparativ cu euro :
e) 1999
52. Cate etape au fost prevazute in caledarul transformarii comunitatii europene in uniunea economica
si monetara :
b) 3
53. Cate criterii de convergenta nominal trebuie sa indeplineasca un stat membru al UE pentru a
participa in cardrul uniunii economice si monetare. :

c) 5
54. Care este criteriul obligatoriu pe care trebuie sa-l indeplinesasca un stat membru UE inainte de a
adopta moneta unica europeana.
e) stabilirea cursului de schimb in sensul mentinerii cursului national in limitele marjelor normale de
fluctuatie ale MRS 2 pentru cel putin 2 ani inaintea intrarii in zona EURO .
55. Fondul de coeziune 1993. Este destinat:
b) Cresterii convergentei statelor mai putin dezvoltate economic.
56. Cate obiective are politica de coeziune in UE .
a) 3
57 Care din modelel sisitemelor economice existente au servit ca fundament in elaborarea coeziunii in
UE :
d) modelul social european (MSE)
58. Comisia europeana in forma sa actuala este formata din :
b) 27 comisari
59. Comisia europeana este condusa de un presedinte care este numit :
c) cu 6 luni inainte ca mandatul sau sa inceapa.
60. Consiliu european este institutia comuinitara a carei atributie principala este:
d) de a adopta si a participa unei norme juridice obligatorii
61. Presedentia consiliului revine prin rotatie fiecare tari membre la intervale de :
d) 6 luni
62. Cum a definit consiliul european cadrul general al strategiei Europa 2020 prin prezentarea viziunilor
presedintelui comisiei europene, domnul Jose Manuel Durao Barroso, asupra noii strategii cat si punctul
de vedere al presedintelui consiliului european, domul Herman Ivan Rompui.
b) februarie 2010
63. Care este obiectivul general al strategiei europa 2020.
c) transformarea ue intr o econimie inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii
64. Pe 27 aprilie 2010 ca urmare a solicitarii consiliului european de primavara, comisa europeana a
publicat un set de recomandari constand intr un numar de orientari integrate pentru strategia europa
2020. cate orientari integrate cuprinde setul de recomandari
d)10
65. Care este principalul intrument prin care romania realizeza propria Strategie 2020.
c) PNR - Prgramul National de Reforme.
66. In ce an a intrat in circularie Euro:
d) 2002

67. Cate din cele 15 state membre ale UE au adoptat si pus in circualatie moneda EURO la 1 ianuarie
2002.
c) 12
68. Comisa europeana si banca centrala europeana in perspectiva integrarii in ue a noilor state care au
aderata la ue dupa 2000 au initiat criteriile de convergenta reala . Criterii care merg pe asigurearea
convergentei si coeziunii structurilor economice ale statelor membre si ale celor candidate. care este
numarul acestor criterii
b) 4
69. Incepand cu 1 ianuarie 1994 politice economice ale statelor membre sunt coordonate la nivel
comunitar. care este organismul care formuleaza in fiecare an un document care cuprinde cadrul
general al politicii economice pentru statele membre si pentru uniune in ansamblul ei si raporteaza
rezultatele consiliului european :
c) Consiuliul pentru afaceri economice si financiare ( eco fin)
70. Pe ce se fundmenteaza monitorizarea fundamentala multilaterala a dezvoltarilor economice ale
fiecarui stat.
c) programele de convergenta

NEGOCIERE COMERCIALA INTERNATIONALA


1. Negocierea:
i) nu se bazeaza pe un dialog intre parti
2.Comunicarea de marca are ca scop
d) promovarea contactuluidirect intre exportator si importator
3.Unele din avantajele unei negocieri desfasurate in Romania ar putea fi:
b) 1)constituirea unei echipe de negociere mai numeroase
3)luarea mai rapida a deciziilor,influentarea partenerului prin demonstratii
5)din punct de vedere psihologic,negociatorii romani sunt mai degajati si mai nepresati de timp
4.O analiza cat mai exacta a procesului de negociere indifferent de modul in care este definit de pozitia
de pe care este abordat trebuie sa aiba in vedere anumite caracteristici si anume :
c) 1)un process cometitiv
2)un fenomen social
3)o finalitate precisa
5)sa se desfasoare in mod organizat
5. In procesul de negociere negocierea se bazeaza pe urmatoarele principii de baza de care trebuie sa
tina seama daca se doreste evitarea greselilor si anume :
a) 1)moralitatii si legalitatii
3)avantajul reciproc
4)este o activitate voluntara
5)cel putin una din parti doreste sa obtina ceva si considera ca satisfacatoare

6. In cadrul negocierilor se poate identifica urmatoarele forme de negocieri:


e) 2)negocierea nestructurala
3)negocierea distributive
4)negocierea rationala
5)negocierea strategica
7.Negocierea interactive:
c) partile implicate adopta o pozitie obiectiva, neincercand sa obtina concesii de pe pozitii subiective
8.Negocierea interna
d) ce ce negociaza se straduiesc sa obtina acordul unanim al organizatiei din care provin
9.Cresterea importantei negocierilor are loc datorita unor factor economici si social politici
b) 1)negocierile servesc preocuparilor de a da raspunsuri la problemele ce deriva din nevoia obiectiva
a cooperarii dintre firme si dintre tari
3)posibilitatea alegerii dintr-un numar mare de tehnici de contractare si derulare a schmburilor
comerciale externe
4)cresterea numarului de parteneri de afaceri
5)in conditiile existentei unor diferente si limtari in ceea ce priveste dotarea cu resurse a tarilor
lumii,accesul la resursele deficitare este posbila printr-o colaborare reciproc avantajoasa,pe baza
negocierii
10. Care dintre principle enumerate mai jos sunt principii de comunicare
e) 1)comunicarea este un aansamblu de semnale
2)comporta un continut si o serie de aspect relationale
3)este im process de adaptare
5)urmareste un scop
11.Unele dintre avantajele unei negocieri desfasurate in strainatate pot fi :
d) 1)cunoasterea formelor de comercializare practicate
2)posibilitatea formarii unei imagini directe asupra partenerului de afaceri
4)cunoasterea preturilor practicate de concurenta
5)cunoasterea canalelor de distributie utilizate
12.Negocierea comerciala devine necesara si este posibila ori de cate ori sunt indeplinite urmatoarele
conditii pe o piata mai mult sau mai putin libera :
a) 1)lipsa unor reguli si procedure prestabilite
3)lipsa unei autoritati aflate deasupra partilor aflate in divergenta
4)dorinta partilor in vederea obtinerii unui accord
5)existeanta unor interese complementare
13.Un mare dezavantaj in cazul unei negocieri desfasurate in strainatate este ca partenerul de afaceri :
c) stie de la bun inceput (in calitate de exportator) ca, parternerul strain a facut deplasarea tocmai
pentru ca este interest sa achizitioneze produsul
14.In procesul de negociere calitatea comuicarii depinde de :
b) 1)conditiile in care are loc comunicarea
3)caracteristicile persoanelor implicate in process
4)tehnica de comunicare utilizata

5)modul de transmitere a mesajului sau raspunsului


15.Care din cele prezentate mai jos sunt avantaje ale comunicarii orale
d) 1)stabileste relatii directe, viteza mare de emisie si perceptive
2)ofera posbilitatea adaptarii mesajului la gradul de receptive prin urmarirea reactiilor
participantilor la discutie
4)valorificarea rapida a unor situatii si actiunea imediata in cadrul unor urgente
16.Comunicarea de intreprindere are ca scop
c) prezentarea firmei, performantelor sale catre partenerii de afaceri
17.Experienta practica a negocierii comerciale scoate in evidenta conditiile realizare unei comunicare
eficiente intre parti. Care sunt aceste conditii
d) 2) adoptarea unei atitudini active,flexibile
3)cunoasterea partenerului de negociere
4) comunicarea trebuie orientate spre realizarea unui accord de vointe
5)claritatea mesajului transmis si intelegerea corecta a mesajelor primate de la parteneri
18.Oricare ar fi titlul comunicarii se pot remarca 3 etape ale apelarii si utilizarii programarii
neurolingvistice(PNL) si anume
c) 2) receptia si selectarea informatiilor :observarea
4)aportul de informatii :interventia
5)verificarea rezultatelor obtinute: transpunerea in practica a tehnicilor PNL
19.Analiza ranzactionala- recomandari pentru crearea de conditii favorabile comunicarii in afaceri
a) 1) activitatea tuturor starilor de personalitate pentru o cat mai buna corespondenta intre emitentul
si receptorul de mesaje
2) descifrarea tipului de semnale in vederea unui raspuns adecvat
4)emiterea mesajelor positive si evitarea celor negative
20.Comunicarea de criza
e) ansamblul mesajelor pe care firma le transmite catre clientii actuali si potentiali distribuitori
intermediari autoritati de stat
21.In definirea conceptului de negociere trebuie subliniate doua aspecte esentiale pentru relatiile
economice international
e ) 3) cunoasterea formelor de comercializare practivata
5) indivzualizarea firmei si a produselor sale pe piata in raport cu concurenta impunerea acestora
in constiinta consumatorilor partenerilor
22.Formele comunicarii extra verbeale se refera la:
e 1)intonatie
3) dictie
4)finzionomie
5)mimica
23.Din cele prezentate mai jos aratati care sunt particularitati ale negocierii si comunicarii intercultural:
c) 1)relatia barbate femei

2)eticheta in afaceri
4)alegerea momentului pentru inceperea discutiilor
5)imbracamintea
24.In culturile individualiste:
a) 2) fiecare persoana are grija de ea insasi si de familie
3) implicarea individului in organizatii se bazeaza pe obtinerea de avantaje
5) exista o independent afactiva a persoanei fata de organizatei
25.Culturile cu orientare pe termen scurt (statice):
e) 2) oamenii asteapta sa primeasca rapid rezultatele
3) pentru a te mentine la un animit standard se accepta cheltuielile ridicate
4)respect pentru traditii
26.Aratati care dintre cele prezentate mai jos nu sunt reactii comportamentale impulsive:
d) 2)opportunist rabdator prudent
4)individualist prietenos neprotocolar
27.Pentru evitarea unor situatii neplacute sau evitarea unei incheieri brustce a negocierilor, negociatorii
trebuie sa tina cont de urmatoarele :
a) 1) in cazul in care se pierde controlul asupra discutiilor sau asupra echipei cel mai bine este
discutiile e sa fie amanate
2) pentru o mai buna intelegere a obiectivelor este de preferat folosirea intrebarilor directe
4) obiectul negocierilor trebuie sa fie clar specific si realist trebuie evitate formularile vagisperam,
am dorii, preferam
5)trebuiesc evitate criticile iritarile, izbucnirile emotinoale , atacurile la personae sau sarcaseme
28.Ca partener commercial tipul impulsive:
b) este nerabdatior il va intrerupe des pe specialist si se enerveaza usor
29.Care sunt motivatiile pentru pregatirea unei negocieri comerciale international:
c) 1)diversificarea tehnicilor managerial
2) concurenta accentuate ce caract piata mondiala in special datorita faptului ca oferta depaseste
cererea
3)politicile economice nationale si internationale puternic differentiate
4) mobilitatea specifica economiei de piata necesita folosirea unor instrumente si metode de
negociere si contractare variate si complexe
30.Atributiile echipei de negociere sunt urmatoarele:
b) 2) elaborarea si lansarea ofertei atunci cand se nogociaza un contract de vanzare, respective cererii
de oferta in cazul negocierii in cazul negocierii unui contract de cumparare
4) participarea la elaborarea mandatului de negociere
5) fixarea legaturilor de comunicatie
31.Potrivit manualului FMI documentul statistic care rezuma intr-o forma sistematica tranzactiile unei
economii cu restul lumii de-a lungul unei perioade de timp(de obicei un an) este:
b) balanta de plati externe

32.Rezidentii unei economii nu sunt :


e) societati straine care au filial in tara
33.Teritoriul economic al unei tari este teritoriul geographic administrat de guvernul acelei tari unde :
a) persoanele, bunurile si capitalul circula liber
34.Taxele vamale sunt:
a) impozite indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor care trec granitile tarilor respective
35.Metoda reducerii directa a taxalor vamale este specifica:
c) tratativele bilaterale
36.Din grupul masurilor valutare de stimulare a exporturilor fac parte:
b.) primele valutare si deprecierea monedei nationale
37.In ceea ce priveste obiectivele internationalizarii firma nu are in vedere:
e) incurajarea migratiei fortei de munca
38.In cadrul functiilor logistica si administrative serviciul de export nu urmareste:
e) asigurarea comisioanelor vamale
39. Persoanele fizice sau societatile comerciale care participa la incheierea operatiunilor in numele lor
dar pe contul altora sunt
c) comisionarii
40.Firma de comert exterior este:
a) independeta jurdic de firma exportatorului
41.In practica de comert din tara noastra firmele de comert exterior sunt structurate pe urmatoarele
tipuri de service:
d) operative de sinteza si functionale
42.Manifestarea de vointa a unei firme a unui importator (de a cumpara o marfa reprezinta):
e) cerere de oferta si de facture proforma
43.Formula telquiel consta in faptul ca:
a) importatorul accepta marfaasa cum este, fara vizionarea acesteia sau dupa ce a vazut-o
44.Franco Labord inseamna
a) port de incarcare convenit
45.In tranzactiile internationale, certificatul de origine are urmatoarele functii:
1:evita obtinerea unor facilitate vamale de catre importator;
2:asigura respectarea marfurilor de politica comerciala din tara importatoare;
3:asigura protejarea unor drepturi de proprietate intelectuala
e) 1,2,3
46.DTV reprezinta :

a) dispozitia de transport si vamuire


47.Timpul folosit pentru incarcarea sau descarcarea marfurilor de pe nava se numeste:
d) navlosire
48.Scrisoarea de transport aerian poarta denumirea de
c) fract aerian
49:In traficul international aerian se practica urmatoarele forme principale de plata a taxelor de
transport si accesorii:
1.CP (church prepaid )
2.CC(chuches collect)
3.COD(cash on delivery)
4.CMR
a) 1,2,3
50.Polita cargo este de mai multe feluri:
1 polita de abonament
2 polita de calatorie
3polita flotanta
4 polita de evaluare
e (toate)
51.Negocierea diplomatica este definite ca:
c) procesul de abordare a unei dispute sau situatii international prin mijloace pajnice, altele decat
juridice sau de arbitraj, cu scopul de a promova sau a realize o anumita intelegere, imbunatatire
aplanare sau reglementare disputei sau a situatiei intre partile interesate
52.Atunci cand negocierea se realizeaza in afara unui cadran formal partile trebuie sa respecte anumite
cerinte de ordine:
a) procedural si deontologic
53.Procesul de negociere este:
1: un fenomen social
2: un fenomen economic
3: un proces organizat
4: un proces informal:
5: un proces de finalitate precisa
c) 1,3,5
54.Comparativ cu piata interna negocierile comerciale purtate cu partenrii straini se caracterizeaza
printr-o mai mare complexitate intru cat confruntarea cererii de oferta pe piata externa este mai
complicate fiind determinate de o multime de factori dintre care nu fac parte :
d) omogenitatea partenerilor si a produselor
55.Notiunile de baza utilizate in cadrul procesului de negociere sunt urmatoarele :
a) strageia tactica, tehnica

56.In domeniul politic negocierile avute in vedere sunt:


a) diplomatice si politice interne
57.In cardrul negocierilor se pot identifica mai multe forme sisteme sau categorii. Dintre acestea nu fac
parte:
d) negocierea externa
58.Analiza procesului complex care este negocierea evidentiaza existenta unor etape distinct, cu
eventuale intreruperi si perioade de definire a punctelor de vedere ale partenerilor la negociere.Dintre
acestea nu face parte:
d) antenegocierea
59.Dintre tehnicile de finalizare a negocierii nu face parte
a) disponibilitatea timpului
60.Inchierea unei negocieri astfel incat aceasta sa satisfaca ambii negociatori presupune apelarea la
urmatoarele tactici :
1: baiat bun-baiat rau
2: efectuarea sau evitarea efectuarii primei oferte
3: propunerile de incercare
4: tergiversarea
5: politetea exagerata
6: explorarea primului impuls
7: tacearea
e (toate)

GESTIUNEA RISCULUI IN TRANZACTIILE INTERNATIONALE

1. Care dintre urmatoarele forme de export este mai putin riscanta pentru exportator:
a) exportul indirect
2. Care dintre urmatoarele conditii INCOTERMS (International Commercial Terms) este mai
putin riscanta pentru vanzator (exportator):
b) Ex Works (Exw)
3. Care dintre urmatoarele conditii INCOTERMS (International Commercial Terms) este mai
riscanta pentru vanzator (exportator):
d) Delivered Ex Ship (DES)
4. Ce risc contractual este preluat de vanzator (exportator) in cazul conditiei INCOTERMS Ex
Works:
e) costul bunurilor la poarta fabricii
5. Ce riscuri contractuale NU sunt preluate de catre vanzator (exportator) in cazul conditiei
INCOTERMS Cost insurance and freight (CIF):

d) descarcarea in portul strain


6. Ce riscuri contractuale NU sunt preluate de catre vanzator (exportator) in cazul conditiei
INCOTERMS Free on board (FOB):
d) asigurarea incarcaturii
7. Care din urmatoarele elemente NU reprezinta riscuri legate de pastrarea integritatii fizice a
marfurilor si de logistica:
d) riscuri financiare (de neplata)
8. Riscul financiar (de neplata) reprezinta:
b) riscul de nerecuperare sau recuperare lenta a creantelor, datorita insolvabilitatii
clientilor
9. Riscul care se manifesta atunci cand institutii financiare din tara debitorului impiedica
transferul valutei poarta denumirea de:
d) riscul de transfer al valutei
10. In situatia in care exportatorul s-a imprumutat de la o banca comerciala pentru finantarea
operatiunilor, este puternic expus in primul rand:
e) riscului de acoperire a ratei dobanzii
11. Ce masuri se pot lua impotriva riscurilor financiare (de neplata) in comertul international:
b) acreditivul documentar
12. Care din urmatoarele riscuri NU se refera la riscurile cedentului in contractele de licentiere
internationala:
e) risc legat de pastrarea integritatii fizice a marfurilor si de logstica
13. Ce clauze speciale pot include contractele de export, daca partenerul este de acord:
e) toate (valutara; multivalutara; de alegere a monedei de plata, la scadenta partenerul
avand dreptul sa aleaga moneda de plata cea mai convenabila; impreviziune- hardship)
14. Ce riscuri se pot manifesta in cazul contractului de franciza:
e) toate (de a pierde controlul asupra actiunilor francizatului; de a inregistra pierderi
insemnate datorita neincasarii redeventelor de la beneficiar; riscul francizorului d a-si crea
concurenti; inadaptabilitate culturala)
15. Ce risc NU se manifesta in cazul contractului de franciza:
d) riscul de transport
16. Care dintre urmatoarele strategii de patrundere pe piata internationala este cea mai
riscanta:
e) investitia directa

17. Care dintre urmatoarele strategii de patrundere pe piata internationala este cea mai putin
riscanta:
a) exportul
18. Care este riscul principal la care se supune o o firma care isi internationalizeaza afacerea
prin franchising:
c) riscul diseminarii know-how-ului
19. Ce riscuri se pot manifesta in cazul aliantei strategice:
e) toate (risc legat de dificultatile intampinate in integrarea operatiunilor unor parteneri din
tari dferite; risc conflictual; riscuri legate de inovatie si tehnologie; risc de imposibilitate a
controlului in cazul piggybacking-ului)
20. Riscul de imposibilitate a controlului in cazul piggy backing-ului se manifesta in cazul
urmatoarei strategii de patrundere pe piata internationala putin riscanta:
d) alianta strategica
21. Care dintre urmatoarele strategii de patrundere pe piata internationala este cea mai
riscanta:
c) investitii pe loc gol
22. Care dintre urmatoarele organizatii ierarhizeaza tarile din punct de vedere al ratingului
pentru imprumuturile acordate diverselor state, precum si pentru obligatiunile emise de
state, influentand intr-o oarecare masura pietele financiare:
b) agentiile de rating Moodys si Standard& Poors
23. Care dintre urmatoarele strategii de patrundere pe piata internationala presupune maxima
vulnerabilitate in caz de nationalizare, indigenizare, expropriere, confiscare, sechestru,
embargo:
e) joint-venture
24. Pentru limitarea efectelor riscului de tara asupra investitiei, care dintre urmatoarele tehnici
pot fi utilizate:
e) toate (evitarea totala a riscului; asigurarea impotriva riscului; acorduri de concesii; tehnici
de control al riscului politic)
25. Dezinvestirea este:
b) o masura postinvestitionala
26:In care din urmatoarele strategii pentru diminuarea impactului riscului de tara asupra investitiei NU
este una post investitionala:
c) asigurarea impotriva riscului prin COFACE
27.Tinand cont de faptul ca finalizarea investiilor se realizeaza atat din capitaluri proprii cat si din

capitaluri imprumutate, se rocmanda folosirea ca rata de actualizare


e) costului mediu ponderat al capitalului investit
28.Rata interna de rentabilitate trebuie sa fie superioara
a) ratei dobanzii fara risc pe piata financiara
29.Prima de risc a pietei se determina ca
a) diferenta intre rata rentabilitatii medii pe piata financiara si rata fara risc
30.Prima de risc a investitiei se determina ca:
c) produs intre coeficientul de sensibilitate si prima de risc a pietei
31.Riscul care apare atunci cand obligatia imprumutantului nu este exprimata in moneda locala a
acestuia este:
c) risc de transfer
32.Riscul aparut ca urmare a urmarii aplicarii defectuase a dispozitiilor legale ori contractuale este:
b) risc juridic
33.In calculul dezpagubirii de asigurare aplicarea principiului raspunderii limitate presupune ca
b) despagubirea de asigurare se acorda numai daca dauna produsa de riscul asigurat depaseste o
anumita limita, dinainte stabilita
34.Un bun in valoare de 10 milioane euro care a fost asigurat pentru suma de 8 milioane euro a fost
distrus partial paguba fiind evaluate la suma de 6 milione euro. Asiguratorul a stabilit o dezpagurbire de
asigurare la valoarea de 4.8 mil euro, care a fost calculate cu ajutorul urmatorului principiu de calcul al
dezpagubirii
d) principiul raspunderii proportionale
35.Asigurea riscurilor financiare acopera:
d) riscul de neplata din partea debitorilor
36.Asigurarea are la baza contractual de asigurare prin care
d) asiguratorul se obliga ca la producerea unui anumit risc sa plateasca asiguratului despagubirea sau
suma asigurata
37.Trasaturile activitatii de asigurare sunt
a) riscurile sa prezinte caracteristici asemanatoare, comune tuturor persoanelor ce alcatuiesc clasa de
risc
38.Legistlatia in domeniul asigurarilor prevede pentru asiguratorii care practica asigurari generale sa
constiutuie urmatoarele cateogrii de reserve termice.
d) rezerva pentru riscul de credit
39.Pentru ca un risc sa fie asigurabil trebuie indeplinte anumte conditii
a) producerea lui sa fie posibila
40.Suma asigurata reprezinta

c) partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea
41.Evaluarea nivelului de risc ca moment distinct in incheierea contractului de asigurare are scopul de a
stabilii:
d) coeficientii de ajustare a tarifului de prime specific fiecarei formede asigurare
42.Pana la aparitia evenimentului asigurat asiguratul are obligatia de
d) de a informa pe asigurator in privinta modificarii circumstantelor care agraveaza riscul
43.Diversificarea portofoliului investitorilor internationali reprezinta
e) atenuarea riscului prin combinarea in interiorul portofoliului a mai multor active financiare
44.Teoria portofoliului dezvoltata de Mark Ogveitz este construita in jurul urmatoarelor indei central:
b) cele doua caracteristici relevante ale unui portofoliu sunt castigul prognozat si riscul sau
45.Conceptul de supra estimare se concretizeaza in
b) credinta investitorilor in faptul ca ei detin cele mai bune informatii
46. Suprareactia se explica prin faptul ca:
d) oamenii pun prea mult entuziasm in cateva sanse, crezand ca au prins un trend
47.In cadrul metodei Altman a determinarii riscului de faliment Z(insolvabilitatea) firma este viabila
daca:
c) Z > 2,99
48.In cadrul metodei Conan and Holder a determinarii riscului de faliment Z, firma este supusa unui
puternic risc de faliment daca:
e) 0,04< Z< 0,05
49.Care din urmatoarele optiuni reprezinta o strategie de protejare impotriva riscului de indaptabilitate
culturala.
c) studii preinvestitionale ale retelei de distributie
50.Fodurile create in cotabilitatea pe seama cheltuielilor pe seama cheltuielilor pentru acoperirea
riscurilor legate de fluctuatia ratei dobanzii, a cursului valutar a preturilor pentru situatii cum ar fi :
Litigii, amenzi , penalitati, dezpagubiri, daune, cheluieli legate activitatea de service in perioada de
garantie, cheltuieli cu reparatiile capitale, capitale esalonate pe mai multe perioade se numeste:
c) provizioane
51. Care din urmatoarele optiuni NU reprezinta un risc de incalcare a drepturilor de proprietate
intelectuala:
d) achizitia licentei.
52. Prin ce metoda se limiteaza efectele riscului de scadere a dobanzii la nivelul primei platite:
a) contractul de optiuni de til cell per rata dobanzii.
53. O situatie decizionala in materie de investitii straine incumba:

a) cunoasterea strategiilor de utilizare a factorilor controlabili de catrre intreprindere (resurse


financiare, umane, abilitati manageriale, eforturi de marketing etc.);
b) cunoasterea variabilelor necontrolabile ale ambiantei pietei (concurenti, comportamentul
consumatorilor, elasticitatea cererii, preturile pietei etc.), variabile care se mai numesc si stari de
natura;
c) probabilitatea de aparitie a fiecarei stari de natura, care poate lua valori intre 0 si 1; conform teorie
probabilitatilor, pentru evenimente intamplatoare, probabilitatea unui eveniment P(A), sastisface
dublu inegalitatea 0P(A)1.
d) analiza consecintelor strategiilor alese si alegerea actiunii care are cea mai mare speranta
matematica, data de suma consecintelor evaluate ponderate cu probabilitatile lor de realizare.
e) toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
54. Care dintre urmatoarele nu reprezinta eemente de risc economic:
d) compatibilitatea culturala.
55. Structurile arborescente in care nodurile semnifica alegerea unei variante din multimea actiunilor
posibile poarta numele de:
c) arbori de decizie.
56. Tendinta conjucturii unui sector de pe piata tinta poate fi urmarit printr-un model matematic care
tine cont de urmatoarele variabile:
X este modificarea variabilelor conjuncturale
Z este modificarea variabilelor de tendinta
S este modificarea variabilelor structurale
Et reprezinta componenta conjunturala
Considerand ca Y este modificarea indicatorului de conjunctura in intervalul de tim t + T si ca a, b, c
sunt coeficienti atribuiti fiecarei variabile, ce formula este corecta?
a) Y = AX + BZ + CS + Et
care dintre urmatoarele elemente NU se refera la riscul operational:
d) riscul reputational.
58. Care dintre urmatoarele elemente NU se refera la riscul operational:
d) riscul reputational.
59. Care este cel mai important risc la care sunt supuse investitiile straine directe:
a) riscul de tara.
60. Riscul de tara este analizat din maimulte unghiuri diferite, dintre care unul NU este corect in
enuntarea urmatoare:
b) riscul de calcul eronat.

MARKETING INTERNATIONAL
1. Key account este:
e) un cont/structura care genereaza , de obicei, un important nivel de vanzari, motiv pentru care

2. Cea mai avantajoasa metoda de plata pentru vanzator este:


c) plata in avans
3. Mostra este:
b) un produs etalon in marime naturala sau redusa care se distribuie..
4. Agentia de publicitate este un prestator de servicii care rezolva pentru clientii sai doua categorii de
probleme:
a)selectia mediilor de comunicare si proiectarea/realizarea.
5. Cea mai riscanta forma de patrundere pe o piata internationala este:
b)investitia directa
6.In cercetarea de marketing, analiza cantitativa este o forma de analiza a datelor care utilizeaza:
d)un ansamblu de metode si tehnici statistice in scopul descrierii, explicarii si previziunii unor
fenomene
7.Analiza multivariate care include analiza factoriala, regresia multipla, analiza variatiei..a datelor de
marketing:
b)cantitativa
8.Matricea GE-McKinsey este o forma de analiza a portofoliului de activitatiare doua axe:\
e)pozitia concurentiala si atractivitatea pietei
9. Caracterul excesiv de sever, complicat si lipsit de transparenta..a mediului inconjurator, reprezinta:
a) bariere netarifare de patrundere pe o piata
10. Benchmarkingul este:
b)o metoda sistematica prin care oricare organizatie promoveaza performantele .
11.Brieful publicitar este:
c)o scurta declaratie a obiectivelor unei campanii publicitare.
12. Scopul utilizarii unor tehnici de marketing direct este:
b) cultivarea relatiei pe termen lung cu clientii
13.Canalul de distributie este:
b)ansamblul de intermediary care indeplinesc diverse functii in procesul transferarii.
14.Cota de piata reprezinta:
d) ponderea detinuta de catre uin ofertant in vanzarile totale ale unei piete, exprimate cantitativ sau
valoric
15.Antrepozitul vamal este:
e) un deposit desemnat de autoritatea vamala, in care pot fi depuse marfurile importate.
16. Nu este o forma a marketingului direct:
e)vanzarea prin metoda autoservirii la hypermarket

17. Conceptul de marketing-mix a fost creat de :


b)Beil H. Borden
18. Nu face parte din mixul de marketing:
c)finantarea
19.Modelul Arthur D. Little este o metoda de analiza.. in considerare a:
a)pozitiei concurentiale si a fazei din ciclul de viata al produsului.
20.Navlul este:
d)pretul transportului platit armatorului
21.un segment de piata este:
a)un ansamblu al pietei globale, format din cumparatori de acelasi fel, grupati dupa unul sau mai
multe criteria de clasificare
22.Dintre beneficiile pentru cumparatori aduse de comertul electronic se Numara:
c)cumpararea online este interactiva si imediata
23.Ideea unui mesaj e-mail care este atat de convingator.reprezinta:
c)marketing viral
24.Mediul de marketing cuprinde:
d)micromediul, macromediul si mediul intern al firmei.
25.ce grupa cuprinde doar factori ai micromediului:
b)furnizorii, concurentii, clientii , intermediarii
26.stabilirea unei pozitii competitive pentru produs si crearea unui mix de marketing
detaliatreprezinta:
c)pozitionarea pe piata
27. O nisa de piata este:
c)un grup mai restrans de consumatori obtinut in urma divizarii.
28. Consumatorii pot fi afectati de mesaje de marketing fara sa-si dea seama, denumirea de:
c) publicitate subliminala
29.Nevoile umane sunt aranjate pe o scara ierarhica in cazul:
d)teoriei lui maslow
30. Faza premergatoare declinului in cadrul ciclului este:
b)maturitatea
31. Numarul de versiuni oferite de fiecare produs al liniei reprezinta:
b)latimea gamei

32.Cadourile promotionale sunt forme de:


c)promovare a vanzarilor
33.este o forma a promovarii vanzarilor:
c)oferirea de pachete de produse cu pret redus
34.Telemarketerul reprezinta agentul.piata si:
a)face vanzari prin telefon
35. Scopul utilizarii unor tehnici de marketing direct este:
b)cultivarea relatiein pe termen lung cu clientii.
36. In marketing, adoptarea tacticii inovatorului sau pionierului reprezinta:
d)tactica de a fi primul care ajunge pe o piata, cea ce implica..
37. Conditia de livrare FOB (free on board) presupune:
c)transferul de la vanzator la comparator al marfii, cheltuielilor,(copastia ) vasului.
38. Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o agentie de rating a riscului de tara:
e) world bank
39.Licentierea reprezinta:
b)vanzarea dreptului de folosinta a cunostintelor tehnice brevetate de catre cedent unui beneficiar
strain,redevente (plati periodice) sau prin imbinarea celor doua formule.
40.Aliantele strategice reprezinta:
d)forme de cooperare intre parti prin care doi sau mai multi..beneficiilor si riscurilor afacerii.
41. realizarea activitatilor economice care dirijeaza.la consummator sau utilizator repreinzta definitia
marketingului in viziunea:
c) asociatiei americane de marketing
42.Cand produsul sau serviciu nul atrage atentia cumparatorilor:
c)egala cu zero
43. Nasterea unei noi piete are loc atunci cand:
c)avem de-a face cu o nevoie noua si un produs nou.
44.piata alcatuita din pietele mai multor produse..din ciclul de viata:
c)maturitate
45. utilizarea unor mijloace de diferentiere si individualizare a .un comportament:
a) concurential
46.cercetarea mediului extern semnifica:
b) un proces de cunoastere a agentilor
47.mediul cultural:

e) este format din ansamblul elementelor ce privesc sistemul de valori, obiceiurile, traditiile
48.in cadrul mediului extern al intreprinderii, agentiile de publicitate fac parte din:
b) categoria prestatorilor de servicii
49.cresterea riscului de tara reflecta:
c)politic, social si economic.
50.exploatarea comerciala a sarbatorilor:
a)mediul cultural
51.nonconsumatorii absolute..:
b)care nu vor achizitiona sau utiliza in present sau viitor
52. diferentierea ofertei proprii a intreprinderii..:
d) produsului , serviciilor,personalului
53.pretul cu terminatia in cifra 9:
d)preturi psihologice
54.principalii indicatori care defines capacitatea pietei sunt:
e)toate raspunsurile sunt corecte
55. pentru un produs al carui pret se reduce de la 100.000:
a)elastic
56.catalogul de prestigiu in banking..:
c)o editie publicitara deosebita menita sa evidentieze.
57.catalogul ce se caracterizeaza printr-o .poarta denumirea de :
c)catalog de lucru
58.nu fac parte din formele de publicitate directa:
d)publicitatea la locul vanzarii.
59.prin publicitatea factuala.:
d)caracteristicile evidente ale produsului
60. rolul promovarii vanzarilor in fata de maturitate..:
d)sustinerea vanzarilor
61.demonstratiile reprezinta o tehnica de promovare:
a)lansare
62.Cea mai eficienta component a activitatii promotionale ...bun industrial..:
b) fortele de vanzare
63. in viziunea lui Philip KOTLER prin iesiri intelege:

d)frecenta cumpararii
64. . in viziunea lui Philip KOTLER prin canale intelege:
c)reclama
65. modelul veblenian al comportamentului
c)teoria consumului ostentativ
66.modelul Freudian al..:
c) elemente biologice si culturale
67. clasele sociale si grupurile de apartenenta.:
d)modelul veblenian.
68. modelul pavlovian al comportamentului:
b)teoria invatarii.
69.o firma mixta joint venture..:
b)o companie independent al carei capital.5% din capitalul social.
70 modelul Nicosia:
c) stimularea reactiilor posibile ale cumparatorului in confruntarea cu diferite mesaje promotionale.

INVESTITII INTERNATIONALE
1. Cum se caracterizeaza piata financiara?
c) este o piata pe termen lung
2. Obiectivele unui investitor , atunci cand ia o decizie de investitie pe piata de capital sunt:
d) sa-si maximizeze profitul in conditii de risc minime
3. Una dintre afirmatiile de mai jos este falsa:
e) tranzactionarea se poate face fara intermediary
4. Una dintre afirmatiile de mai jos:
b) posesorii de valori imobiliare nu au drepturi patrimoniale
5. Actiunile ordinare sunt caracterizate prin:
e) dau drept de incasare de dividend.
6. Actiunile preferentiale sunt caracterizate prin:
c) confera o rentabilitate minima (dividend prioritar)
7. Valoarea unei actiuni poate fi exprimata prin :
d) valoarea nominal, contabila, de piata

8. Care sunt efectele imediate ale unei majorari de capital (prin emisie de noi actiuni)?
d) vechii actionari au prioritate la subscriere, dar concomitant scade procentul de actiuni detinut de
actionari si creste numarul actiunilor in circulatie.
9. Actionarii care aleg sa nu subscribe in cadrul unei majorari de capital pot sa-si vanda depturile la o
valoare teoretica ( DSt) . Care este formula de calcul corecta?
a) DSt = C - PE
N+1
n
10. Care sunt formele sub care se distribuie dividendul.
d) dividentul anual, fix sau provizoriu
11. In urma unei majorari de capital, in care se acorda actiuni gratuie , dreptul de atribuire se calculeaza
astfel:
d) Da = C C * N ; si Da = C * n
N+n
N+n
12. Una din urmatoarele afirmatii este adevarata:
a) data inregistrarii este data pana la care ai drept de a primi dividend.
13.Cand se hotaraste distribuirea de dividend nin actiuni:
e ) se distribuie direct proportional cu procentul de participare la capital social
14. Ce reprezinta profitul pe actiune?
d) un surplus financiar pentru cel care detine actiuni
15. Din punct de vedere al relatiei intre profit si risc, bursa se plaseaza :
d) mai riscanta decat un deposit bancar, dar cu profitabilitate mai mare
16. Indicele BET are urmatoarele caracteristici:
d) in alcatuirea lui intra doar 10 emitenti de la categoria I
17. Indicele BET-FI reprezitna :
c) un indice sectorial ce reflecta tendinta preturilor unitatilor de fond
18. O actiune conteaza in anul 2007 la 1.000 u.m. Dividendul oferit este de 100 u.m. Anul urmator
dividendul se majoreaza cu 20% iar cursul devine 1.500 u.m. Care este performanta la final ?
b) 62 %
19. Care este valoarea coeficientului multiplicator al capitalizarii ( PER) in cazul in care cunoastem cursul
= 100 unitati, rata de distribuire a dividendelor = 40%m din profit, profitul pe actiune = 50% u.m.?
c) 2
20. Pretul de em isiune (PET) se calculeaza ca:
c) suma dintre valoarea nominala (VN) si prima de emisiune (pe)
21. Modelul CAPM (Capital Assets Priceing Model) :
c) permite evaluarea pretului activelor pe piata de capital

22. Modelul OPM (Options Priceing Model):


a) permite estimarea pretului unei noi forme de active financiare
23. Modelul APT (Arbitrage Priceing Model)
b) permite determinarea sensului in care trebuie modificat un portofoliu de active
24. Rentabilitatea unui activ reprezinta :
b) venitul obtinut si sporul de valoare inregistrat pe durata posesiei unui activ
25. Riscul posesiei unui active are la baza urmatoarele ipoteze :
a) castigul rezultat din posesia activului poate fi diferit in raport cu imprejurarile generate de mediu
economic.
26. activele cu dispersie mare sunt generatoare de:
b. atractie fata de risc
27. beneficiarul contractului de optiune plateste pentru optiune :
c.prima de optiune.
28. contractual de optiun devine obligatoriu..:
b. trebuie sa plateasca prima de optiune.
29. la termen beneficiarul optiunii poate sa vinde/cumpere stocul alegere este determinate de:
d. nivelul preturilor de cotare si exercitiu si nivelul primei de optiune
30. rata investitiilor in sporul de venit:
d. este un parametru de eficienta a investitiilor care arata care este valoarea investitiei care asigura
cresterea cu o unitate..
31.investitiile, in sensul cel mai general:
Toate
32.constructia intr-un anumit cartier:
c.sociala
33.identificati variant eronata:, in functie de riscul pe care il implica, investiitle pot fi grupate:
d. investitii financiare cum ar fi cumpararea de titluri participare..
34. investitiile constituie in fapt:
a. economii pe care populatia le face la donful de consum .
35. criteriul de alegere a eficientei:
a. un principiu metodologic de apreciere a activitatii din punct de vedere al raportului dintre eforturi
si efecte
36. elemente de natura financiara a unei investitii:
Suma, durata si valoarea reziduala

37. o investitie este acceptabila:


Pozitiva
38.daca se noteaza cu f:
Atentie, formula este cu 1+k joss i -1o
39. daca fluxul de lichiditati :
Atentie, formula este cu 1 1 1 1 sus si + la calculul de sub
40. se poate substitui criteriul valorii actuale cu criteriul:
c. piata financiara este perfecta si daca ratele
41.identificati afirmatia eronata. Rata de rentabilitate contabila se diferentiaza de van:
b. criteriul ratei de rentabilitate contabila apare CRITICABIL.
42.rata interna de rentabilitate rir:
d.nula
43. in conditiile unui van pozitiv:
a) este acceptabila daca rata de rentabilitate a investitiei este superioara ratei de actualizare
44.criteriile financiare recomandate de banca mondiala:
d. suma investitiei
45.majorarea capitalului unei filiale externe sau un imprumut:
c.investitie straina directa
46. Investitiile straine directe se defines ca fiind:
c. proprietatea asupra unor active de catre un resident strain.
47. printer atributiile agentiei romane pentru investiti straine..:
e.evitarea poluarii generate de companiile straine
48.atunci cand o investitie presupune transferarea catre agentul emitent vorba despre o investitie:
b.directa
49.pentru Romania, isd reprezinta:
Toate
50.interesul pentru atragera capitalului stain in Romania s-a manifestat prin deschiderea catre.,.:
b. sa nu produca poluare
51. Principala diferenta intre optiunile tip European si optiunile de tip American este aceea ca:
a) optiunile de tip European pot fi exercitate doar la scadenta in vreme ce optiunile de tip American
pot fi exercitate oricand pe parcursul duratel lor de existent
52. Diferenta intre un contract FORWARD si un contract FUTURES conta in aceea ca:

c) Contractele FUTURES sunt standardizate si se tranzactioneaza pe piete bursiere de licitatie in vreme


ce contractile FORWARD au majoritatea clauzelor negociabile si se tranzactioneaza perponderent pe
piete OTC
53. Presupunem ca ati cumparat 2 contracte futures pe petro la pretul de 90 de dolari/ baril. In prezent
pretul futures al petrolului este de 92 de dolari/ baril. Cantitatea aferenta unui astfel de contract futures
este de 100 de barili. In aceste conditii la momentul current rezultatul dumneavoastra potential din
aceasta tranzactie este:
a) profit 400 de dolari
54. Presupunem ca ati vandut 1 contract foreard pe cursul EURRON la pretul de 4.35 lei/euro. Cantitatea
aferenta contractului este de 100.000 euro iar la scadenta sa cotatia EURRON pe piata spot este de 4.30
lei/euro. In aceste conditii rezultatul dumneavoastra din aceasta tranzactie este:
c) profit 5.000 de lei
55. Daca ati cumparat o optiune CALL pe cafea Arabica la pretul de exercitare de 220 dolari/ pound
platind o prima de 5 dolari/pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al cafelei Arabica
este de 230 dolari/pound atunci veti decide ca:
e) exercitati optiunea pentru ca veti castiga 5 dolari/pound
56. Daca ati cumparat o optiune CALL pe zahar la pretul de exercitare de 25 dolari/ pound incasand o
prima de 2 dolari/pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al zaharului este de 26
dolari/pound atunci:
b) cumparatorul va exercita optiunea iar dumneavoastra veti ramane cu un castig de 1 dolar/pound
57. Despre o optiune CALL pe petrol care are pret de exercitare 100 dolari/baril si care se
tranzactioneaza la o prima de 10 dolari/baril putem spune ca este in bani sau in the money daca
pretul de pe piata spot al petrolului este:
d) 110 dolari/baril
58. Despre o optiune CALL pe aur care are pret de exercitare 1500 dolari/uncie si care se
tranzactioneaza la o prima de 80 dolari/uncie in conditiile in care pe piata spot pretul aurului este de
1300dolari/uncie putem spune ca:
c) este o optiune in afara banilor sau out of the money
59. Se considera ca ati cumparat 3 optiuni CALL pe grau cu pret de exercitare 800lei/tona platind o
prima de 50lei/tona. Cantitatea de grau aferenta a unei astfel de optiuni este 1 tona. Daca la scadenta
pretului pe piata spot al graului este de 950lei/tona atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati realizat
urmatorul rezultat:
a) profit 300 de lei
60. Se considera ca ati vandut 2 optiuni CALL pe argint cu pretul de exercitare 32dolari/uncie incasand o
prima de 1.5 dolari/uncie. Cantitatea de argint aferenta unei astfel de optiuni este 100 uncie. Daca la
scadenta pretul de pe piata spot al argintului este de 31dolari/uncie, atunci di aceasta tranzactie cu
optiuni ati realizat urmatorul rezultat:
b) profit 300 de dolari
61. In cazul unui contract de optiune decizia de a exercita sa a nu exercita aceasta optiune apartine:

a) cumparatorului
62. In cazul unui contract de optiune prima acesteia (adica pretul optiunii):
e) se plateste de catre comparator la momentul achizitiei optiunii
63. In cazul unui contract de optiune diferenta intre comparator si vanzator provine printer altele din
faptul ca:
d) cumparatorul are libertatea de a decide daca exrcita sau nu optiunea in vreme ce vanzatorul
trebuie sa se conformeze alegerii facute de acesta
64. Diferenta dintre o optiune CALL si o optiune PUT este printer altele si aceea ca:
c) ambele optiuni confera cumparatorului optiunii dreptul de a alege, dar in cazul optiunilor CALL
alegerea cumparatorului este de a cumpara sau nu activul de baza (marfa) in vreme ce in cazul
optiunilor PUT alegerea cumparatorului optiunii este de a vinde sau nu activul de baza la pretul de
exercitare al optiunii
65. Daca ati cumparat o optiune PUT pe cafea Arabica la pretul de exercitare de 200dolari/pound platind
o prima de 10dolari/pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al cafelei Arabica este de
180dolari/pound atunci veti decide ca:
e) exercitati optiunea pentru ca veti castiga 10dolari/pound
66. Daca ati vandut o optiune PUT pe zahar la pretul de exercitare de 25dolari/pound incasand o prima
de 2dolari/pound iar la scadenta acestei optiuni pretul pe piata spot al zaharului este de 20dolari/pound
atunci:
a) cumparatorul va exercita optiunea iar dumneavoastra veti pierde 3dolari/pound
67. Despre o optiune PUT pe petrol care are pret de exercitare 90dolari/baril si care se tranzactioneaza
la o prima de 2 dolari/baril putem spune ca este in bani sau in the money daca pretul de pe piata
spot al petrolului este:
c) 89 dolari/baril
68. Despre o optiune PUT pe aur care are pret de exercitare 1500 dolari/uncie si care se tranzactioneaza
la o prima de 80 dolari/uncie in conditiile in care pe piata spot pretul aurului este de 1300dolari/uncie
putem spune ca:
a) este o optiune in bani sau in the money
69. Se considera ca ati cumparat 5 optiuni PUT pe grau cu pret de exercitare 900lei/tona platind o prima
de 30lei/tona. Cantitatea de grau aferenta a unei astfel de optiuni este 1 tona. Daca la scadenta pretului
pe piata spot al graului este de 800lei/tona atunci din aceasta tranzactie cu optiuni ati realizat urmatorul
rezultat:
c) profit 350 de lei
70. Se considera ca ati vandut 4 optiuni PUT pe argint cu pretul de exercitare 32dolari/uncie incasand o
prima de 2 dolari/uncie. Cantitatea de argint aferenta unei astfel de optiuni este 100 uncii. Daca la
scadenta pretul de pe piata spot al argintului este de 31dolari/uncie, atunci din aceasta tranzactie cu
optiuni ati realizat urmatorul rezultat:
b) profit 400 de dolari

71. Cat reprezenta stocul de ISD al Bulgariei in anul 2005?


b) Aproximativ 10 mld USD
72. Ce sector al economiei Romaniei a atras cele mai multe ISD in perioada de pre-aderare la UE?
a) Industria
73. Evolutia fluxului mediu pe locuitor de ISD, in Romania, in perioada 1991-2005, a fost?
c) Concava
74. Ce reprezinta investitiile?
b) O cale de crestere economica
75. Ce regiuni au ocolit investitorii straini?
c) Zonele rurale
76. Ce relatie exista intre optimul si eficienta unei investitii?
c) parte si intreg.
77. Eficienta economica a investitiilor trebuie sa fie minima atunci cand:
a) exista raport intre efect si efort.
78. Surse externe de finantare a investitiilor sunt:
e) fonduri mutuale.
79. Care sunt cele trei momente importante in evolutia fluxurilor de ISD in UE, IN PERIOADA 1989 /
2010?
a) 1989, 2001, 2008
80. Care sunt cele trei tari din Centrul si Estul Europei care au atras cele mai multe ISD?
c) Ungaria, Polonia, Cehia.
81. Care a fost relatia dintre fluxurile si stocurile de ISD in Romania, in perioada de tranzitie?
D) fluxurile mai mici decat stocurile.
82. In ce an s-au inregistrat cele mai mari fluxuri de ISD in economia Romaniei, in perioada 1991 2005?
b) 2005.
83. In ce regiune economica de dezvoltare a Romaniei au fost inregistrati cei mai putini investitori
straini, in perioada 1991 2005, dintre regiunile selectate mai jos?
a) Nord Est.
84. Care sunt tarile extra-comunitare care au investit cel mai mult in Romania, in perioada 1993 2005
si sunt prezente in clasamentul primilor zece investitori straini?
b) Antilel Olandeze, SUA.
85. In ce regiune a tarii s-au facut mai multe ISD?
a) Dobrogea.

86. Cati investitori straini au fost inregistrati in regiunea economica de dezvoltare Bucuresti Ilfov, ca
procent din totalul investitorilor straini directi inregistrati la nivel national?
d) aprocimativ 50%.
87. Precizati cauzele pentru care influxul de ISD in Romania, in perioada de tranzitie, a fost cel inregistrat
statistic:
c) lipsa politicilor reformatoare clare si stabile.
88. Ce forma de atitudine investitionala au manifestat investitorii straini in perioada 2001 2003?
d) prudenta.
89. Cele trei elemente definitorii de care investitorii trebuie sa tina cont sunt:
e) durata investitiei, riscul asumat, eficienta investitiei.
90. Ce stat vecin al Romaniei a investit cel mai mult in tara noastra?
e) Ungaria.

ORGANIZATII ECONOMICE INTERNATIONAL


1. Organizatiile economice internationale reprezinta:
c. forme international de conlucrare si modalitati de colaborare multilaterala intre tari
2. Org. economice internationale se caracterizeaza prin:
a. Existent unui act constitutive, organe commune de conducere si pers. Juridical distinct de cea a
statelor membre
3. Org. economice internationale pot fi:
d. cu vocatie universal sau cu vocative restransa
4. Organele care asigura functionarea organismelor economice internationale sunt:
b. organe deliberative, administrative tehnice si consultative
5. Factorii care au determinat extinderea org. ec. Int. sunt:
c.functionarea economiei mondiale ca un sistem.
6. Sfera de actiune a org. ec. Int. caracterizata:
d. org. ec. International pot fi specializate sau omnifunctionale
7. Org. ec. Internationale pot fi:
b.organizatii subregionale, regionale si extraregionale
8. Fondul monetar international este o org. ec de tipul:
e. cu vocative universal
9. Uniunea europeana este o organizatie:
d. omnifunctionala

10.
Organizatia tarilor exportatoare de petrol (opec) este:
c. o organizatie interregionala
11.
Nafta reprezinta:
c. crearea unei zone de comert liber a americii de nord
12.
Ideea unor organisme regionale in Europa a aparut:
d. la sfarsitul anilor 40
13.
Prima org. ec. In Europa s-a numit:
b. oece
14.
Comunitatea Economica Europeana(actuala UE) s-a creat in 1957 prin:
c. tratatul de la roma
15.
Tratatul de la roma nu prevedea:
e.libera circulatie a patentelor
16.
Principalele forme ale pietei mondiale
d.piata informatica mondiala
17.
Organizatiile economice international:
a.statele care doresc sa faca parte din org.
18.
ONU a fost creat in anul:
e.1945
19.
Organismul de conducere a ONU este:
a. Adunarea generala
20.
Romania a aderat la ONU in anul:
a. 1955
21.
Romania a aderat la Uniunea Europeana in :
b.2007
22.
Tratatul de la Roma a fost emnsat in anul:
a.1957
23.
Asistenta tehnica acorda de fmi :
a. Acordarea dreptului de a cumpara..
24.
FMI este condus de :
a. Comitetul guvernatorilor, consiliul de administratie si directorul general.
Corect este consiliul guvernatorilor, consiliul de administratie, directorul general
25.

Functiile fmi, conform statutului sau, sunt:

Supravegherea politicilor financiar valutare, asistenta financiara, asistenta tehnica si consultant in


domeniile de expertiza fmi.
26.
Moneda euro a fost introdusa in circulatie..:
d.2002
27.
CEE a fost lansata ca o uniune vamala pana la finele anului actului unic European:
a. Piata comuna
28.
In anul 1969, in timpul summitului de la haga,. Treptat in:
a.UME
29.
Prin tratatul de la nisa, rolul de:
c. co-legislator
30.
Orice stat European poate devein membru al uniunii europene daca:
Solicita in mod official aderarea, daca respecta democratia si statul de drept,criteriile de aderare
stabilite prin tratatul de la Maastricht.
31.
c.10

In anul 1981, dupa aderarea greciei, a ajuns la:

32.
c.25

Cea mai mare extindere a UE s-a produs in anul 2004.a ajuns la:

33.
c. 7

Insitutiile uniunii europene formeaza structura de baza a Uniunii si sunt in numar de:

34.
Activitatea insitutiilor UE este guvernata de urmatoarele principii:
Principiul echilibrului insti., principiul autonomiei, principiul atribuirii de competente.
35.
Comisia europeana, ca organ executiv.. comisia europeana are:
d.27 de comisari
36.
Atributiile comisiei europene sunt:
Atributii in procedura legislativa, atribut de organ executive la ue, atribut de guardian al tratatelor.
37.
Institutiile ue a caror competenta este stabilita prin alegeri libere:
e. numai parlamentul European.
38.
Conceptul de uniune europeana a fost introdus
b. tratatul de la Maastricht
39.
In 1994 a intrat in vigoare acordul de la Schengen care prevede:
d. eliminarea tuturor formalitatilor la frontier intre tarile semnatare.
40.
Tratatul de la Amsterdam:
c.creste considerabil responsabilitatea parlamentului,.

41.
Sistemul European al bancilor centrale (sebc) este format:
a.banca centrala si bancile central ale statelor membre.
42.
Dintre limitele monedei unice :
Toate
43.
Parlamentul European are ca atributii principale:
c. atributii legislative, de control si bugetare
44.
Parlamentul eurpean are:
b.736 membri
45.
DST

Contributiile statelor membre la resursele fmi :

46.
Moneda dst are urmatoarele caracteristici:
Valoarea initiala..aur.., indeplinesc functia de mijloc de rezerva, serveste pentru exprimarea
47.
Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un dezavantaj al dst:
c. circula doar intre autoritatile monetare.

48.
Cotele parti reprezinta criteriul de stabilire pentru:
b. dreptul de vot in organelle de conducere ale fmi
49.
Fmi a inceput sa asigure asistenta de urgenta tarilor membre care sufera..:
e.1962
50.
Grupul bancii mondiale:
a. Banca International pentru Reconstructive si Dezvoltare (BIRD) si alte trei organisme
51.
La bird pot adera:
a. Numai tarile membre fmi
52.
Bird are in present:
c.183 tari membre
53.
Fmi si bird reprezinta institutii specializate care fac parte din:
c. sistemul natiunilor unite
54.
In prezent, sistemul de insitutii specializate ale onu cuprinde:
a. 20 institutii specializate
55.
Cea mai noua institutie specializata:
c. OMC