Sunteți pe pagina 1din 239

Fizicaº I ISB (versiunea 3 2015)

CÓrtoaje Cristina

si

26 aprilie 2015

Petrescu Emil

2

Cuprins

1 Elemente de mecanicaº Newtonianaº

 

9

1.1 Cinematica punctului material

 

9

1.1.1 Marimiº

fundamentale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

1.1.2 Mi scarea rectiline uniform variat aº

 

12

1.1.3 Mi scarea circular aº uniformaº

 

14

1.2 Legile mecanicii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

1.2.1

Formul arileº

legilor mecanicii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

1.3 Dinamica punctului material si a sistemelor de puncte materiale 18

1.3.1 Impulsul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Energia

1.3.2 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

1.3.3 Energia cinetic a.º Teorema varia tiei energiei cinetice .

24

1.3.4 Energia

poten tial aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

1.3.5 Teorema varia tiei energiei mecanice. Conservarea en-

 

ergiei mecanice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

1.3.6 Moment cinetic. Teorema varia tiei momentului cinetic 32

33

1.3.8 Lucrul mecanic, puterea si energia mi sc ariiº de rota tie 36

1.3.7 Cinematica mi sc ariiº

de rota tie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.4 Probleme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

2 Oscila tii si unde

41

2.1 MI scarea oscilatorie armonic aº

 

41

2.2 Reprezentarileº

mi scariiº oscilatorii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

2.2.1 Reprezentarea fazorial aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

2.2.2 Reprezentarea complex aº

 

43

2.3 Energia oscilatorului armonic

 

44

2.4 Pendulul matematic

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

Oscila tii

2.5 amortizate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

2.6 for tate

Oscila tii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

 

3

4

2.6.1

Rezonan ta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

2.7 Tipuri de unde

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

2.8 Unde armonice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

2.9 Ecua tia undelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

2.10 Unde tridimensionale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

2.10.1 Unde plane

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

2.10.2 Unde sferice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

2.11 Energia asociat aº unei unde

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

2.12 Probleme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

3 Termodinamicaº

 

67

3.1 No tiuni fundamentale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

3.2 Energia internaº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

3.2.1

Forme ale schimbului de energie .

.

3.3 Calduraº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

70

3.4 Temperatura

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

3.4.1

Termometre si sc ariº de temperaturaº

 

71

3.5 Principiul zero. Ecua tia de stare

 

73

3.6 Principiul I al termodinamicii

 

74

3.7 Aplica tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

3.7.1

CoeÖcien tii calorici

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

3.8 Transformarileº

gazului ideal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

3.8.1 Trasformarea izocor aº

 

.

.

.

.

.

.

.

77

3.8.2 Transformarea izobar aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

3.8.3 Trasformarea izotermaº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

3.8.4 Trasformarea adibatic aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

80

3.8.5 Rela tia Robert Mayer pentru un áuid oarecare

 

82

3.9 Moduri de transfer al c alduriiº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

3.9.1 Conduc tia termic aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

3.9.2 Convec tia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

3.9.3 Radia tia termic aº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

3.10 Principiul al doilea al termodinamicii

 

88

3.11 Ciclul Carnot reversibil

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

3.11.1 Varia tia entropiei Ón cazul proceselor ireversibile

 

92

3.11.2 Legaturaº

dintre ecua tia caloric aº de stare si ecua tia

 
 

termicaº de stare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

3.12 Func tii caracteristice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

3.12.1

Energia intern aº

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

 

5

3.12.2 Energia liber aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

3.12.3 Condi tia general aº de echilibru pentru un sistem aáat

 

Ón contact cu un termostat.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

3.12.4 Entalpia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

3.12.5 Entalpia liber aº (poten tialul Gibbs)

 

102

3.12.6 Entropia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

3.13 Sisteme deschise

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

3.14 Echilibrul de faz aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

3.15 Tranzi tii de faz aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

3.15.1 Izotermele lui Andrews

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

3.15.2 Vaporizarea

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

3.15.3 Diagrame de echilibru

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

3.15.4 Ecua tia diferen tial aº a unei curbe de echilibru

 

115

3.16 Principiul al treilea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

3.17 Probleme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

4 Elemente de Özicaº statisticaº

 

123

4.1 Presiunea gazului ideal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

123

4.2 Interpretarea molecular aº a temperaturii si gradele de libertate 125

4.3 Distribu tia Maxwell dup aº viteze Óntr-un gaz

130

4.3.1 Deducerea formei func tiei de distribu tie

131

4.3.2 Distribu tia Boltzmann Óntr-un c‚mp de for te omogen 135

4.4 Distribu tia Maxwell-Boltzmann

 

137

4.5 Entropia din punct de vedere microscopic

 

137

4.6 Probleme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

5 Electricitate

141

5.1

Electrostatic aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

5.1.1 Sarcina electric aº

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

5.1.2 Legea lui Coulomb

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

5.1.3 C‚mp electric

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

5.1.4 Distribu tii continue de sarcini

 

143

5.1.5 Legea lui Gauss

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

144

5.1.6 Poten tialul electric

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

5.1.7 Suprafe te echipoten tiale

 

150

5.1.8 Legaturº aº dintre c‚mpul electric si diferen ta de poten tial150

153

5.1.9 Conductori Ón echilibru electrostatic

6

5.2 Dielectrici

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

159

5.2.1 Dipol electric

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

159

5.2.2 Dipoli electrici la nivel atomic si molecular

 

161

5.2.3 Densitate de polarizare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

166

5.2.4 Modalit aº ti de polarizare a unui dielectric

 

168

5.2.5 Permeabilitatea si susceptibilitatea

 

172

5.2.6 Induc tia c‚mpului electric

 

173

5.2.7 Densitatea de polarizare a materialelor neomogene

 

174

5.3 Curentul electric

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

179

5.3.1 Marimiº

ce caracterizeaz aº curentul electric

 

180

5.3.2 Ecua tia de continuitate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

182

5.3.3 Teoria clasic aº a conduc tiei Ón metale

 

183

5.3.4 Tensiunea electromotoare

 

186

5.4 Magnetism

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

188

5.4.1 For ta Lorentz. Induc tia c‚mpului

 

189

5.4.2 For ta electromagnetic aº

 

194

5.4.3 Buclaº de curent Ón c‚mp magnetic uniform

 

196

5.4.4 Legaturaº

dintre momentul de dipol magnetic si mo-

mentul cinetic al unui electron care se deplaseaz aº cu vitezaº constantaº pe o traiectorie circular a.º

199

5.4.5 Sursele c‚mpului magnetic. Legea Biot

 

199

5.4.6 For ta de interac tie dintre dou aº conductoare paralele . 202

5.4.7 Legea lui Ampere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

202

5.4.8 Fluxul c‚mpului magnetic

205

5.4.9 Legea lui Gauss pentru c‚mpul magnetic

 

206

5.4.10 Curent de deplasare si forma general aº a legii lui Ampere206

5.5 Magnetism Ón materiale .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

208

5.5.1 Momentul magnetic al atomilor

 

208

5.5.2 Vectorul densitate de magnetizare si vectorul intensi-

 

tate c‚mp magnetic

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

209

5.5.3 ClasiÖcarea substan telor magnetice

 

211

5.5.4 Feromagnetism

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

212

5.5.5 Paramagnetism

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

214

5.5.6 Diamagnetism

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

214

5.6 Legea induc tiei electromagnetice

 

215

5.6.1 Introducere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

215

5.6.2 Legea lui Lentz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

217

 

7

5.6.4 T.e.m. indus aº Óntr-un conductor care se deplaseaz aº Ón

 

c‚mp magnetic

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

219

5.6.5 Autoinduc tia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

220

5.6.6 Inductan ta unui solenoid

 

221

5.6.7 Energia c‚mpului magnetic

 

222

5.7 Ecua tiile Maxwell .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

225

5.7.1 Legea áuxului electric

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

225

5.7.2 Legea lui Gauss pentru magnetism

 

227

5.7.3 Legea induc tiei electromagnetice

 

227

5.7.4 Legea lui Ampere

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

228

5.7.5 Legile de material

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

228

 

~

~

5.7.6 Legaturaº

dintre j si E

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

5.8 Probleme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

<