Sunteți pe pagina 1din 4
Reproducerea interzis maritl ¢ Nerespectares Stan¢ 4Pag, PRETUL LET 2,00 cau e242. REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD. DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 3303/2-88 comirervL, NATIONAL Inlocuieste» PENTRU. STHNTA PANTELE INVELITORILOR STAS sensje-st SI TEHNOLOGIF eeegremaaaneay| INSTITUTUL ROMAN Ctasificares alfanumerte DE Preserip{ii de proieetare ‘i STANDARDIZARE sa Gi, indnateial and agroxoutechnie | ComUveTONS ces Tndustielis ct vets Nctinsfions Dis covvinrc- | salmmnaoe mn sepmoonenin eno OFING PHYCATES has ‘Yatoubt KPDu eee Proscriptions ex vue de F8abiissement | Mpewnucanit m0 poekponaxa sles projets 1 GENERALITAPT Prezontul standard se seferi la preseriptifie de projectare privind stabilives Invelitorilor pentru constructii civile, industriale si agrozoolebnice, pantelor 12 Standarde conexe STAS 8303/L-88 Constructii civile, industriale si agrozolehnice, Invetitori din pkiei ondulate de azboeiment, Preseriptii generale de proiectare gi execatic STAS 2389-77 Constinetii civile, industriale gi agricole, Jgheaburi gi burlane, Pres- seriptii de proieetare si aleatuire SPAS 2395/3-87 Constructif_civile, indusiriale si _agrnzootehnive, Midvoizolafii. din materiale bituminoase la avoperisuri gi terns, Preseriplit generale de proiectare si executie. 2 PRESCRIPTIL DB PROLECTARE, 2.1 La proiectarea invelitorilor, pentru alegerea unor pante si_petreceri corespunziitoare lor de rezisten{3, stabilitate i solicitare meteorologist (precipitatii si vint), trebuie si se {ink seama de ~ materialul si modul de aleituite a invelitorit ; — vonarea climatict a teritoriului R, 8. Romania din punet de vedere maxime gi simultaneiti{ii ploilor si vintului, conform hiirfit din anexa pre — incadras intensitatii ontulut standard ; amplasamentului constructiei fa{% de condifiile locale de expunere Ia vint, Elaborat de ‘Aprobat de: INSTITUTUL CENTRAL DE. INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE | Data intriril in vigoare CCERCETARE PROIECTARE 51 DIRECTIVARE AN'CONSTRUCHI Institut de Cereeta Bd. llie Pintilie nr, 5 BUCURESTI 1988-06-01 ‘in Construct §i Economia Constructor ‘Telex 11312 CNST R STAS 3303/2-88 = 2.2 Pantele invelitorilor dupit materialul utilizat sinb previ maxime, conform tabelul linia de'cea mai mare panti, Valorile din tabel se dan pentru cimpul te en valori mniuims, warale gi velitorii, misurate pe [iy a stat po pins Tn ele, A deen Wt de peal testis de aor Widoirlai tm strtar pe, aia for DAunTaaTe TAS TROT STAS Joves0; STAs 101025; STAS 1012-90) pie en mastic de itn cn protect (vei fe electorizant = Brea (pletriy Ia ferase necireulabile); = rete Tare FC) — = usoard si cu misuri speciale de asigurare contra alunecarit hide ars ofoas sezate simplu —Ssyerate dubia DY aw jghead — = tease = preate | Ata eo feel i arta ie TEAT ‘Olane, STAS SEETT - “Rabnelmen-pll pao, Wel yun atat Py dona sata : ©) alle din axbociines Nome = ible 7 [a ondutte Pile ondulate di poliner a = Panta veo omin ators yim dea | —_frants invetoriyemtin___] Me " [Fines [_wmati [maxima 1 | Hifdroizolatié ex wna sau dou foF bitun | (Stas sisson Stas totes) | SJ stat pri aire cle sa e0 pet wiz a construct | oval ot setlist 2 40.70 wane} “| ar 7a ‘hat forrontate simple si verticale duble a) versant diate sigur plack 5 vertical ‘Dy ersant din mal multe plier iz vertical | Pemouri din tabls ondulsts STAS TOOVHO wow eulata, wears t STAS 1016-80, zineals STAS 2028-80 | f) versant dinte-o singurd foaie 5 1) _Yerwantha-mak ee fob 2 verti ‘orizontale si vertleale duble [aye comnige 1 brture Cheofie oa Tallues) ical ‘© pioniata a in sol \evtied eu sipel vertical | Microctimat interior "Temperatura tn | Umi 13 | Geam k ato terloar ‘iva a serail ee 8) _Iucare, tabachere = cae 1B) Taninatonr ae o