Sunteți pe pagina 1din 24
Calculator ştiinţific de buzunar LCD-8310 MANUALUL UTILIZATORULUI Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum
Calculator ştiinţific de buzunar
LCD-8310
MANUALUL UTILIZATORULUI
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Weg zum Wasserwerk 10
45525 Hattingen

Indicaţii pentru siguranţă

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Utilizarea conform dispoziţiei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

. Indicaţii pentru colectarea bateriilor

Bateriile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

4

Măsuri de precauţie la manipularea

 

5

Display-ul are două rânduri

Mod

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Înainte să începeţi calculul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

6

Capacitatea de introducere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Efectuarea corecturilor în timpul introducerii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Funcţia de readucere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

Localizatorul de eroare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

Formate de afişare exponenţiale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

Memoria rezultatelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

. Calcule cu memorie

Calcul de bază

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

8

Memorie independentă

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Variabile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Calcul cu fracţii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

. Transformarea valorii unei fracţii în valoare zecimală

Transformarea valorii zecimale în fracţie

.

.

.

.

.

.

.

Calculul procentului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

9

9

. Calculul cu funcţii ştiinţifice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Funcţii trigonometrice / funcţii inverse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Funcţii hiperbolice / funcţii inverse unei funcţii hiperbolice

 

11

Transformarea unităţilor de măsură unghiulare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

Logaritmi / antilogaritmi naturali şi de tip Briggs

 

11

Rădăcini pătrate, rădăcini cubice, rădăcină, pătrat, cub, valori inverse, factorial, numere aleatoare şi π

 

11

FIX, SCI, RND

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Calculul ENG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Conversia coordonatelor (Pol (x, y), Rec (r, q))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Permutări

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Combinări

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Calcule statistice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Abaterea standard (modul SD)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Măsuri de precauţie la introducerea datelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Calculul regresiilor (modul - REG)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Regresii liniare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

. Măsuri de precauţie la introducerea datelor

Regresii pătrate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

16

2

Calculul gradelor, minutelor, secundelor

 

17

Informaţii tehnice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

Mesajele de eroare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

Prioritatea operaţiilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Pachet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

. Deconectare automată

Înlocuirea bateriilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

19

Domeniul de introducere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

Garanţie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

3

LCD-8310 Calculator ştiinţific de buzunar Indicaţii pentru siguranţă Înainte de utilizarea acestui calculator
LCD-8310
Calculator ştiinţific de buzunar
Indicaţii pentru siguranţă
Înainte de utilizarea acestui calculator citiţi neapărat următoarele indicaţii
pentru siguranţă. Apoi păstraţi cu atenţie acest manual în scopul unei
consultări viitoare.
Utilizarea conform dispoziţiei
Acest calculator serveşte în special pentru rezolvarea problemelor
aritmetice de spaţiu. Alte aplicaţii se consideră a fi neconforme dispoziţiei.
Bateriile
După scoaterea acestora păstraţi bateriile într-un loc sigur unde nu
pot fi ajunse de către copii mici şi ca urmare nu vor putea fi înghiţite
de către aceştia din neglijenţă.
Păstraţi bateriile în afara zonei de accesibilitate al copiilor. Dacă
bateriile au fost înghiţite ca urmare a neglijenţei adresaţi-vă imediat
unui medic.
Bateriile nu se vor încărca, descompune sau scurtcircuita niciodată.
Nu aşezaţi niciodată bateria alături de o sursă de căldură şi nu o
distrugeţi niciodată prin ardere.
Printr-o utilizare greşită a bateriilor se va putea scurge acid şi va
putea deteriora obiectele învecinate. Ca urmare va exista un pericol
de incendiu şi de accidentare.
La introducerea bateriilor în calculator aveţi grijă ca contactele plus
(+) şi minus (-) ale acestora să se afle într-o poziţia corectă.
Scoateţi bateriile atunci când nu doriţi să utilizaţi calculatorul o
perioadă mai îndelungată.
Utilizaţi numai tipul de baterie indicat în acest manual.
Indicaţii pentru colectarea bateriilor
Adaptarea dreptului european în legislaţia internă a
statelor şi prevederile naţionale pretind o colectare
adecvată a produselor durabile de consum. Scopul
acestei legi este să protejeze omul şi natura. Pictograma
de pe pagină va fi utilizată pentru a indica faptul că
aparatele electronice şi electrice nu se vor arunca la
gunoi.
După epuizarea lor aparatele sau echipamentele vechi
trebuie să fie colectate într-un loc de colectare al unui
centru de colectare adecvat.
Bateriile vechi vor trebui să fie predate comerciantului care le-a
comercializat sau trebuie duse la un loc de colectare indicat şi dotat cu
rezervoare corespunzătoare.
Materialul de ambalare trebuie să fie colectat conform prevederilor
locale.
4

Măsuri de precauţie la manipularea aparatului.

Apăsaţi neapărat tasta

Înainte de prima utilizare a calculatorului apăsaţi tasta reset (R) aflatã pe partea posterioară a calculatorului. Bateriile descărcate vor putea curge şi astfel calculatorul se va putea deteriora sau se vor produce defecţiuni în funcţionarea acestuia. Nu lăsaţi niciodată bateriile descărcate în calculator.

Bateriile livrate odată cu aparatul se descarcă în timpul expediţiei şi

al depozitării. De aceea în aceste condiţii va trebui ca bateriile să se

înlocuiască mai devreme decât ne aşteptăm. Datorită unor baterii slab încărcate se va putea deteriora memoria sau se va putea pierde în totalitate. Notaţi-vă toate datele importante. Evitaţi să păstraţi aparatul într-un loc cu temperaturi extreme. Temperaturile foarte joase vor putea să conducă la o reacţie lentă a afişajului sau la o cădere completă a afişajului şi la o durată redusă de viaţă a bateriilor. Evitaţi expunerea directă a calculatorului la soare în apropierea unei ferestre sau a unui corp de încălzire sau într-un alt loc în care el este supus la temperaturi foarte ridicate.Datorită încălzirii carcasa calculatorului îşi va putea schimba culoarea sau se va putea deforma iar circuitul de curent sensibil din interior se va putea deteriora.

Evitaţi să utilizaţi sau să depozitaţi calculatorul în zonele cu umiditate ridicată şi mult praf. Aveţi grijă să nu lăsaţi calculatorul expus la stropi de apă sau la o umiditate ridicată şi mult praf. În acest mod circuitul interm va putea fi deteriorat. Nu lăsaţi niciodată calculatorul să cadă şi nu-l supuneţi la lovituri puternice. Nu torsionaţi şi nu încovoiaţi niciodată calculatorul. Evitaţi să purtaţi calculatorul înr-un buzunar strâmt sau alt loc strâmt al îmbrăcăminţii dumneavoastră unde acesta ar putea fi întins sau încovoiat. Nu încercaţi niciodată să dezmembraţi calculatorul. Nu apăsaţi nicodată tastele calculatorului cu un pix sau cu un obiect ascuţit. Curăţaţi aparatul în exterior cu o lavetă moale şi uscată. Dacă calculatorul este foarte murdar curăţaţi-l cu o lavetă umezită în apă şi

o soluţie de curăţare uşoară. Stoarceţi bine cârpa înainte să ştergeţi

aparatul. Nu curăţaţi niciodată calculatorul cu diluant, benzină sau altă soluţie de curăţare. În acest mod se va putea şterge tiparul iar carcasa se va putea deteriora.

înainte de prima utilizare a calculatorului.

5

Display-ul are două rânduri Veţi putea verifica simultan formula de calcul şi rezultatul. În primul
Display-ul are două rânduri
Veţi putea verifica simultan formula de calcul şi rezultatul. În primul rând se
va indica formula de calcul. În al doilea rând se va afişa rezultatul.
Înainte să începeţi calculul
Mod
Utilizarea
Denumire
Simbolizare
mod
mod
Modul de calculare
Calcul normal
COMP
--
Abaterea de calcul - standard
SD
SD
Calculul regresiilor
REG
REG
Mod - unitate de măsură unghiulară
Grad
DEG
D
Radianţi
RAD
R
Gradienţi
GRA
G
Mod Display
Prezentare exponenţială (ridică date FIX şi SCI)
NORM 1
--
NORM 2
--
Numărul cifrelor zecimale
FIX
FIX
Numărul cifrelor semnificative
SCI
SCI
Indicaţie!
Simbolizarea modului va fi afişată în partea de jos a display-ului.
Modurile COMP, SD şi REG se vor putea utiliza în combinaţie cu
modul unităţii de măsură unghiulare.
Înainte de începerea calculelor verificaţi întotdeauna care mod de
calcul (SD, REG, COMP) şi care unitate de măsură unghiulară
(DEG, RAD, GRA) este activată în prezent.
Capacitatea de introducere
Spaţiul de memorare pentru introducerea calculelor numără aproape
79 de "faze" Întotdeauna când veţi introduce a 73-a fază a unui
calcul cursorul va trece de la “
” la “ “, pentru a vă informa
asupra unui spaţiu de memorare redus. Dacă va trebui să mai
introduce date atunci va trebui să divizaţi calculul dumneavoastră în
două sau mai multe părţi.
Efectuarea corecturilor în timpul introducerii
Deplasaţi cursorul la locul dorit cu
Apăsaţi
.
, pentru a şterge numărul sau funcţia poziţiei actuale a
şi cu
cursorului.
Apăsaţi
, pentru a trece la un cursor de intercalare
. Dacă
introduceţi ceva în timp ce cursorul de intercalare se află pe display
atunci introducerea se va efectua pe poziţia cursorului de intercalare.
vă veţi putea întoarce de la cursorul
,
de intercalare la cursorul normal.
Cu
,
sau
6
Funcţia de readucere Dacă veţi apăsa pe sau se va afişa ultimul calcul efectuat. Veţi
Funcţia de readucere
Dacă veţi apăsa pe
sau
se va afişa ultimul calcul efectuat.
Veţi putea efectua modificările dorite şi să efectuaţi din nou calculul.
Dacă veţi apăsa pe
atunci nu va fi ştearsă memoria de
readucere astfel încât dumneavoastră veţi putea să apelaţi ultimul
.
Memoria de readucere va fi ştearsă dacă veţi demara un nou calcul
sau veţi comuta într-un alt mod sau veţi deconecta calculatorul de
buzunar.
calcul efectuat şi după acţionarea tastei
Localizatorul de eroare
Dacă după apariţia unei erori veţi apăsa pe
sau
atunci la
apariţia calculului, cursorul se va afla pe locul unde a apãrut eroarea.
Formate de afişare exponenţiale
Acest calculator de buzunar poate afişa până la 10 cifre. Valorile mai mari
vor fi prezentate exponenţial în mod automat. În cazul valorilor zecimale
veţi putea alege între două formate, care stabilesc de la care punct se va
utiliza prezentarea exponenţială.
Apăsaţi tastele
(sau
), pentru a selecta NORM
1 sau NORM 2.
NORM 1
La NORM 1 prezentarea exponenţială va fi utilizată automat pentru întregul
număr cu mai mult de 10 cifre şi pentru valorile zecimale cu mai mult de
două zecimale.
NORM 2
La NORM 2 prezentarea exponenţială va fi utilizată automat pentru întregul
număr cu mai mult de 10 cifre şi pentru valorile zecimale cu mai mult de
nouă zecimale.
La toate exemplele din acest manual rezultatele calculelor vor fi
afişate în format NORM 1.
Memoria rezultatelor
Întotdeauna când după introducerea valorilor sau al unei expresii veţi
apăsa pe
atunci rezultatul calculat va fi memorat automat în
.
memoria rezultatelor va putea memora până la 12 cifre pentru
mantisă şi două cifre pentru exponenţi.
Conţinutul memoriei rezultatelor nu va fi modificat dacă calculul cu
unul dintre tastele menţionate mai înainte va conduce la o eroare.
memoria rezultatelor. Veţi putea să apelaţi conţinutul memoriei
rezultatelor prin apăsarea butonului
7
Calcul de bază Indicaţie! Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP atunci când doriţi să
Calcul de bază
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru a apela modul COMP atunci când doriţi să
efectuaţi calcule de bază. COMP
Exemplul 1.:
3x(5x10 -9 )
3
5
9
-08
1.5
Exemplul 2.:
5
9
+7
5
9
7
80
Calcule cu memorie
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru a apela modul COMP dacă doriţi să
efectuaţi calcule prin utilizarea memoriei. COMP
Memorie independentă
Puteţi să introduceţi valorile direct în memorie sau să le adăugaţi sau
să le extrageţi din memorie. Memoria independentă este adecvată
pentru calculul sumelor totale.
Memoria independentă utilizează acelaşi domeniu de memorie ca şi
variabila M.
Pentru a şterge memoria independentă introduceţi
Exemplul 1.:
.
23+9=32
53 6=47
)45x2=90
(Suma) 11
23
9
32
53
6
47
45
2
90
-11
Variabile
Pentru memorarea datelor, constantelor, rezultatelor şi a altor valori
vă stau la dispoziţie nouă variabile (A până la F, M, X şi Y).
Pentru a şterge toate datele celor 9 variabile se va utiliza următoarea
operaţie:
.
Se va executa următoarea operaţie pentru a şterge o anumită
variabilă:
. Această operaţie şterge datele variabilei A.
8
Exemplul 1.: 193.2:23=8.4 193.2:28=6.9 193.2 23 8.4 28 6.9 Calcul cu fracţii Indicaţie! Utilizaţi tasta
Exemplul 1.:
193.2:23=8.4
193.2:28=6.9
193.2
23
8.4
28
6.9
Calcul cu fracţii
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru a apela modul COMP atunci când doriţi să
efectuaţi calcule cu fracţii. COMP
Când numărul total al cifrei unei valori de fracţii (numărul
întreg+numărător+numitor+linii de separare) depăşeşte 10 atunci
valorile vor fi afişate în format zecimal.
2
Exemplul 1.:
+ 4
1
3
5
2
3
1
4
5
2 7 15.
1
Exemplul 2.:
+ 1,6
2
1
2
1.6
2.1
Rezultatele calculelor cu fracţii/zecimale sunt întotdeauna zecimale.
Transformarea valorii zecimale în fracţie
3
Exemplul 1.:
2.75
2
4
2.75
2.75
2 3 4.
11 4.
Transformarea valorii unei fracţii în valoare zecimală
1
Exemplul 1.:
0.5 (Fracţie zecimală)
2
1
2
1 2.
0.5
1 2.
Calculul procentului
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru a apela modul COMP atunci când doriţi să
efectuaţi calculul procentului. COMP
Exemplul 1.:
calculul valorii de 12% din 1500
1500
12
180
Exemplul 2.:
Calculaţi ce procent reprezintă 660 din 880
660
880
75
9
Exemplul 3.: Adunaţi 15% la 2500 2500 15 2875 Exemplul 4.: Reduceţi 3500 cu 25%
Exemplul 3.:
Adunaţi 15% la 2500
2500
15
2875
Exemplul 4.:
Reduceţi 3500 cu 25%
3500
25
2625
Exemplul 5.:
Cu câte procente va creşte greutatea unei mostre care a
avut iniţial greutatea de 500 grame, şi s-au adăugat 300
grame ?
300 +
500
x 100 = 160 (%)
500
300
500
160
Exemplul 6.:
Cu câte procente a crescut temperatura dacă aceasta s-a
modificat de la 40°C la 46°C ?
46 -
40
x 100 = 15 (%)
40
46
40
15
Calculul cu funcţii ştiinţifice
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru a apela modul COMP atunci când doriţi să
efectuaţi calcule ştiinţifice. COMP
=3.14159265359
Funcţii trigonometrice / funcţii inverse
Exemplul 1.:
sin63°52'41”
→”
” 0.897859012
63
52
41
Exemplul 2.:
cos (
rad )
3
→”
” 0.5
3
2
Exemplul 3.:
4 RAD
cos -
=
2
1
→”
” 0.785398163
2
2
0.25
Exemplul 4.:
tan -1 0.741
→”
” 36.53844577
0.741
10
Funcţii hiperbolice / funcţii inverse unei funcţii hiperbolice Exemplul 1.: sinh 3.6 3.6 18.28545536 Exemplul
Funcţii hiperbolice / funcţii inverse unei funcţii hiperbolice
Exemplul 1.:
sinh 3.6
3.6
18.28545536
Exemplul 2.:
sinh -1 30
30
4.094622224
Transformarea unităţilor de măsură unghiulare
Apăsaţi
, pentru a afişa următorul meniu:
,
transformată în unitatea de măsură unghiulară corespunzătoare.
Dacă apăsaţi pe
sau
atunci valoarea afişată va fi
Exemplul 1.:
4.25 Transformarea radianţilor în grade:
→ ”
4.25r
4.25
(R) 243.5070629
Logaritmi / antilogaritmi naturali şi de tip Briggs
Exemplul 1.:
log 1.23
1.23
0.089905111
Exemplul 2.:
ln 90 (=log e 90)
90
4.49980967
e 10
Exemplul 3.:
10
22026.46579
10 1.5
Exemplul 4.:
1.5
31.6227766
Exemplul 5.:
2 4
2
4
16
Rădăcini pătrate, rădăcini cubice, rădăcină, pătrat, cub,
valori inverse, factorial, numere aleatoare şi π
Exemplul 1.:
√2 + √3 x √5
2
3
5
5.287196909
Exemplul 2.:
3 √5+ 3 √-27
5
27
-1.290024053
1
Exemplul 3.:
7
7
123
( = 123
)
7
123
1.988647795
Exemplul 4.:
123 + 30 2
123
30
1023
11
Exemplul 5.: 12 3 12 1728 1 Exemplul 6.: 1 1 - 3 4 12
Exemplul 5.:
12 3
12
1728
1
Exemplul 6.:
1
1
-
3
4
12
3
4
Exemplul 7.:
8
8
40320
Exemplul 8.:
generarea unui număr aleator între
0.000 şi 0.999
0.664
Exemplul 9.:
3
9.424777961
FIX, SCI, RND
Exemplul 1.:
200÷7x14=400
200
7
14
400
(indică trei zecimale)
400.000
Fix
(Alte calcule urmează cu 10 cifre display)
200
7
28.571
14
400.000
Acelaşi calcul se va efectua cu numărul de zecimale stabilit
200 7
28.571
(rotunjire internă)
28.571
14 399.994
Apăsaţi
Exemplul 2.:
, pentru a şterge introducerea FIX.
1÷3, afişarea rezultatelor cu două cifre semnificative
(SCI2).
3.3 -01
1
3
Scl
Apăsaţi
, pentru a şterge introducerea SCI.
Calculul ENG
Exemplul 1.:
transformaţi 56088 metrii în kilometrii
56088
56.088 03
12
Exemplul 2.: transformaţi 0.08125 grame în miligrame 0.08125 -03 81.25 Conversia coordonatelor (Pol (x, y),
Exemplul 2.:
transformaţi 0.08125 grame în miligrame
0.08125
-03
81.25
Conversia coordonatelor (Pol (x, y), Rec (r, θ))
Rezultatul calculelor va fi atribuit automat variabilelor E şi F.
Exemplul 1.:
Transformarea coordonatelor polare (r=2, θ=60°) în
coordonate rectangulare (x, y) (modul DEG)
x
2
60
1
Y
1.732050808
,
Exemplul 2.:
schimbă valoarea afişată cu valoarea memorată.
Transformarea coordonatelor rectangulare (1, √3) în
coordonate polare (r, θ) (modul RAD)
R
1
3
2
θ
1.047197551
,
schimbă valoarea afişată cu valoarea memorată.
Permutări
Exemplul 1.:
Se va stabili câte numere diferite formate din 4 cifre se vor
putea genera cu numerele 1 până la 7
Între cele 4 cifre nu se admite să existe două cifre identice
(1234 este corect dar 1123 nu).
7
4
840
Combinări
Exemplul 1.:
Stabiliţi câte grupuri diferite cu 4 membrii pot fi formate
dintr-o grupă cu 10 indivizi.
10
4
210
Calcule statistice
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru apelul modului SD atunci când doriţi să
efectuaţi calcule statice cu o abatere standard.
SD
13
Abaterea standard (modul SD) Introducerea datelor începe întotdeauna cu şterge memoria statistică. Cu datele
Abaterea standard (modul SD)
Introducerea datelor începe întotdeauna cu
şterge memoria statistică.
Cu datele introduse vor fi calculate valorile pentru
, , , , , , pe care le puteţi accesa
cu tastele alăturate.
, pentru a
Exemplul 1.:
Sã se calculeze , , , , , pentru
următoarele date: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52
Şterge memoria:
55
54
51
55
52.
53
54
52
SD
(Abaterea standard - mostră )
1.407885953
(abaterea standard - populaţie )
1.316956719
(mijlooace aritmetice )
53.375
(număr date )
8
(suma valorii )
427
(suma pătratelor valorilor )
22805
Măsuri de precauţie la introducerea datelor
Cu
vor fi introduse aceleaşi date de două ori.
.
Aceleaşi date vor putea fi introduse de mai multe ori cu
Pentru a introduce de 10 ori valoarea 110 apăsaţi de ex.110
10
.
Rezultatul indicat mai sus se va putea obţine în ordinea preferată şi
nu numai în ordinea indicată mai sus.
pentru a şterge datele introduse ultima dată apăsaţi tasta
.
Calculul regresiilor (modul - REG)
Indicaţie!
Utilizaţi tasta
pentru apelul modului Reg, atunci când doriţi să
efectuaţi calcule statice cu regresii. REG
Regresii liniare
Regresii logaritmice
Regresii exponenţiale
14
Regresii de puteri Regresii inverse Regresii pătrate Introducerea datelor începe întotdeauna cu , pentru a
Regresii de puteri
Regresii inverse
Regresii pătrate
Introducerea datelor începe întotdeauna cu
, pentru a
şterge memoria statistică.
Valorile generate de un calcul al regresiei depind de valorile
introduse şi rezultatele vor putea fi apelate cu combinaţia de taste al
următorului tabel.
Coeficient al regresiei A
Coeficient al regresiei B
Coeficient al regresiei C
Coeficient de corelare r
(valoare estimată de x)
(valoare estimată de y)
Regresii liniare
Formula pentru regresii liniare este: y = A+Bx.
Exemplul 1.:
Presiunea aerului vizavi de temperatură
Tempera­
Presiunea
Efectuaţi regresia liniară, pentru a stabili
condiţiile pentru formula de regresie şi a
tura
aerului
coeficienţilor de corelare pentru date
10°C
1003
hPa
asemănătoare. În final utilizaţi formula de
15°C
1005
hPa
regresie pentru a evalua presiunea aerului la
20°C
1010
hPa
18°C şi temperatura la 1000 hPa.
25°C
1011
hPa
30°C
1014
hPa
Introduceţi modul - REG (regresie liniară):
Şterge memoria:
10
1003
15
1005
20
1010
25
1011
30.
30
1014
REG
(Coeficient de regresie A)
997.4
(Coeficient de regresie B)
0.56
15
Coeficient de corelare r 0.982607368 (presiunea aerului la 18°C) 18 1007.48 (temperatura la 1000 hPa)
Coeficient de corelare r
0.982607368
(presiunea aerului la 18°C)
18
1007.48
(temperatura la 1000 hPa)
1000
4.642857143
Regresii pătrate
Formula pentru regresii pătrate este:
2
y = A+Bx+Cx
Introduceţi datele cu următoarea ordine a tastelor.
<x-date> <y-date>
Exemplu :
xi yi
Efectuaţi regresia pătrată, pentru a stabili
29
1.6
condiţiile pentru formula de regresie şi a
coeficienţilor de corelare pentru date
50
23.5
asemănătoare. În final utilizaţi formula de
74
38.0
regresie pentru a estima valorile pentru
103
46.4
(valoarea estimată y) pentru xi = 16 şi
118
48.0
(valoarea estimată x) pentru yi = 20.
Introduceţi modul REG (regresii pătrate)
Şterge memoria:
118.
29
1.6
50
23.5
REG
74
38.0
103
46.4
118
48.0
(Coeficient de regresie A)
-35.599856934
(Coeficient de regresie B)
1.495939413
(Coeficient de regresie C)
-6.71629667 -03
( dacă xi = 16)
16
-13.38291067
( dacă yi = 20)
20
47.14556728
( dacă yi = 20)
175.5872105
Măsuri de precauţie la introducerea datelor
Cu
vor fi introduse aceleaşi date de două ori.
Aceleaşi date vor putea fi introduse de mai multe ori cu
.
Dacă de ex. doriţi să introduceţi numerele ”20 şi 30” de 5 ori apăsaţi
20
30
5
.
16
Rezultatul indicat mai sus se va putea obţine în ordinea preferată şi nu numai în
Rezultatul indicat mai sus se va putea obţine în ordinea preferată şi
nu numai în ordinea indicată mai sus.
Pentru a şterge datele introduse ultima dată apăsaţi tasta
.
Calculul gradelor, minutelor, secundelor
Veţi putea efectua calcule sexagesimale cu grade(ore) minute, şi
secunde şi să transformaţi valorile sexagesimale în valori zecimale.
Exemplul 1.:
Transformarea unei valori zecimale 2.258 într-o valoare
valoare sexagesimală-
2.258
2.258
2°15°28.8
Exemplul 2.:
Efectuaţi următorul calcul:
12°34'56” x 3.45
12
34
56
3.45
43°24°31.2
Informaţii tehnice
În cazul unor probleme
În cazul unor rezultate neaşteptate ale calculelor sau la apariţia unei erori
efectuaţi următoarele operaţii.
1. (mod COMP)
2. (mod DEG)
3. (mod - NORM 1)
4. Verificaţi formula utilizată de dumneavoastră pentru a stabili că este
vorba de formula corectă
5. Introduceţi modul corect de calcul şi încercaţi din nou.
Mesajele de eroare
În timp ce pe display va fi afişat un mesaj de eroare calculatorul va fi închis.
Apăsaţi
, pentru a şterge eroarea sau apăsaţi
sau
, pentru
afişarea calculului în scopul corectării erorii.
Ma ERROR
Cauza
Rezultatul calculului se află în afara domeniului admis de calcul.
S-a încercat să se execute un calcul cu funcţii cu o valoare care
depăşeşte domeniul admisibil de introducere.
S-a încercat să se execute o operaţie nelogică (împărţirea cu zero,
etc.)
Măsură luată
Verificaţi valorile introduse şi asiguraţi-vă că toate valorile se află în
domeniul admisibil. Verificaţi valorile în toate domeniile de memorie
utilizate.
17
Stk ERROR Cauza A fost depăşită capacitatea domeniilor de memorie numerice sau domeniul de memorie
Stk ERROR
Cauza
A fost depăşită capacitatea domeniilor de memorie numerice sau
domeniul de memorie pentru comenzi.
Măsură luată
Simplificaţi calculul. Domeniul de memorie numerică are 10 nivele,
iar domeniul de memorie pentru comenzi are 24 de nivele.
Divizaţi calculul dumneavoastră în două sau mai multe părţi.
Syn ERROR
Cauza
S-a încercat efectuarea unei operaţii inadmise.
Măsură luată
Apăsaţi
sau
, pentru a indica cu cursorul locul erorii Efectuaţi
modificările necesare.
Arg ERROR
Cauza
Utilizarea greşită a unui parametru.
Măsură luată
Apăsaţi
sau
, pentru a indica locul care a provocat eroarea şi
efectuaţi modificările necesare.
Prioritatea operaţiilor
Calculul se va face conform priorităţilor în ordinea următoare.
1. Transformarea coordonatelor Pol (x, y), Rec (r, θ)
2. Funcţii de tip A: la aceste funcţii se va introduce mai întâi valoarea şi
în final se va apăsa tasta funcţiei.
x 2 , x -1 , x!, ° ' “
3. Puteri şi rădăcini: x y , x √
4. a b/c
5. Format de multiplicare prescurtat înaintea lui π, simboluri de
memorie sau variabile: 2π, 5 A, πA etc.
6. Funcţii de tip B: la aceste funcţii se va introduce mai întâi valoarea şi
în final se va apăsa tasta funcţiei.
√, 3 √ , log, In, e x , 10 x , sin, cos, tan, sin -1 , cos -1 , tan -1 , sinh, cosh,
-1
tanh, sinh
, cosh -1 , tanh -1 , (-)
7. Format de multiplicare prescurtat înainte de funcţiile de tipul B2√3,
Alog2 etc.
8. Permutări şi combinări: nPr, nCr
9. x÷
10. + , -
Operaţiile de acelaşi rang vor fi efectuate de la dreapta la stânga, e x In√120
X
> e
{In(√120)}. Alte operaţii vor fi executate de la stânga la dreapta. Mai
întâi vor fi efectuate operaţiile din paranteze.
18
Pachet Acest calculator de buzunar utilizează domenii de memorie denumite "pachet", pentru ca în timpul
Pachet
Acest calculator de buzunar utilizează domenii de memorie denumite
"pachet", pentru ca în timpul calculelor să memoreze valorile (pachete
numerice) şi comenzile (pachete de comenzi) în funcţie de rangul
acestora. Domeniul de memorie numeric "Pachetul numeric" are 10 nivele,
iar "pachetul de comenzi" are 24 de nivele. O eroare de pachet (Stk
ERROR) apare întotdeauna când încercaţi să faceţi un calcul a cărei
complexitate depăşeşte capacitatea pachetului.
Înlocuirea bateriilor
Când afişajul calculatorului dumneavoastră nu se mai poate citi clar
înseamnă că puterea bateriilor este scăzută. Dacă veţi utiliza în continuare
calculatorul cu bateriile slabe, se va putea ajunge la deranjamente în
funcţionare. Înlocuiţi bateriile cât mai repede atunci când afişajul devine
mai slab.
1. Apăsaţi
, pentru a deconecta
Şurub
calculatorul de buzunar.
2. Îndepărtaţi şurubul cu care este fixat
capacul locaşului de baterii şi îndepărtaţi
capacul.
3. Scoateţi bateriile vechi.
4. Stergeţi suprafaţa noilor baterii cu o cârpă
uscată şi moale.Introduceţi în aparat bateria
cu polul plus
în sus (astfel încât să
puteţi vedea polul plus).
5. Aşezaţi la loc capacul bateriilor şi fixaţi-l cu
şurubul.
6. Cu un obiect subţire şi ascuţit apăsaţi tasta
reset.Aveţi grijă ca să nu omiteţi această fază.
7. Apăsaţi
, pentru a conecta calculatorul de buzunar.
Deconectare automată
Dacă nu utilizaţi calculatorul timp de 6 minute atunci acesta se
deconectează automat.În acest caz apăsaţi pe , pentru a reconecta
calculatorul.
19
Domeniul de introducere Cifre interne: 12 Precizia: de regulă precizia se situează la +/- 1
Domeniul de introducere
Cifre interne: 12
Precizia: de regulă precizia se situează la +/- 1 la 10 cifre.
Funcţia
Domeniul de introducere
Acelaşi ca sinx, cu excepţia când
Acelaşi ca sinx, cu excepţia când
Acelaşi ca sinx, cu excepţia când
20
Funcţia Domeniul de introducere (x este un număr întreg) (n, r sunt numere întregi) La
Funcţia
Domeniul de introducere
(x este un număr întreg)
(n, r sunt numere întregi)
La fel ca sinx, cos x
Transformare valoare zecimală <> sexagesimală
(n, r sunt numere întregi)
Totuşi:
este un nr. întreg)
Totuşi:
Suma cifrelor numãrului întreg, numărătorului şi
numitorului nu poate depãsi 10 cifre (inclusiv
marcajele de divizare)
Indicaţie:
În cazul calculelor interne permanente ca de exemplu x y , x √, x!, , se vor
înmulţi erorile, astfel încât precizia va scădea.
21
Garanţie A se păstra obligatoriu! Stimate client, ne bucurăm că aţi optat pentru acest produs.
Garanţie
A se păstra obligatoriu!
Stimate client, ne bucurăm că aţi optat pentru acest produs. Dacă, contrar
aşteptărilor, apar probleme tehnice la aparatul dvs., vă rugăm să respectaţi
următoarele puncte:
- Durata de garanţie pentru aparatul dvs. este de 3 ani
- Păstraţi în mod obligatoriu dovada achiziţiei şi ambalajul original.
- Dacă apare o problemă, vă rugăm să sunaţi la linia noastră telefonică:
Hotline International
00800 100 22 100
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Cu cordiale salutări,
A dvs. Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH
Homepage
Pe Homepage www.olympia-vertrieb.de există la dispoziţie manuale de
utilizare pentru următoarele state:
Germania, Franţa, Italia, Anglia, Spania, Portugalia, Olanda, Grecia,
Finlanda, Cehia, Suedia, Slovacia, Ungaria, Danemarca, Croaţia şi
Slovenia.
LCD-8310
EN 55022: 2006
EN 55024: 1998 + A1: 2001+A2:2003
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Weg zum Wasserwerk 10
45525 Hattingen
Februarie 2010
22

23

Ne rezervăm dreptul modificării conţinutului şi a caracteristicilor tehnice.