Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul corecţiilor δ c și A cu Soarele la răsărit/ apus

La data

nava se află în punctul de coordonate: φ =

 

˚

; λ=

˚

și

se deplasează în D c =

 

˚ cu viteza V N =

Nd. Se măsoară R p =

 

˚ și R g =

 

˚ la

Soare în momentul răsăritului/ apusului, la bordul superior/ inferior. Girocompasul nu are corector automat

al erorii de viteză. Din hartă se scoate declinația d =

anual cu var =

Să se determine ora bordului pentru momentul răsăritului/ apusului Soarelui, deviaţia compasului magnetic δ c și eroarea de instalare a girocompasului A.

1.Calculul orei răsăritului / apusului Soarelui

care creşte/ scade

˚

pentru anul

mmHg.

, i =

m, t =

˚, p =

Data:

, sunrise/ sunset pentru Lat. = Corecția pentru Lat. =

˚

˚

U.T. = L.M.T. = + Cor. L.M.T. =

h

m

h

m

 

L.M.T. = - Long. =

h

m

 

Tabla 58a sau Long. ( ˚ ’) : 15 = Long. ( h

m )

h

m

 

U.T. = + Z.D. =

h

m

h

m

Z.M. = + D.S.T. =

h

m

h

m

W.T. =

h

m

2.

Calculul Dec pentru Soare la răsărit/ apus

 

Data:

, pentru UT =

h

Dec. = + Inc. Dec. =

 

(d =

)

 

Variația pentru UT =

m

 
 

Dec. =

 

d este pozitiv sau negativ funcție de variația declinației, iar Inc. Dec. ia semnul lui d

3. Calculul Δh pentru condiţiile exterioare

Depr = -

+ Δh t =

+ Δh p =

Δh =

(negativă, se calculează cu formula Depr = 1.766

(se intră în Tabla 27 cu depresiunea şi temperatura)

(se intră în Tabla 28 cu depresiunea şi presiunea atmosferică) (pentru bordul inferior se mai adună 32’, iar semnul lui Δz este mereu – .)

)

4.Calculul azimutului Soarelui

 

Z

=

+

Δz =

Z =

 

Az =

(din Tabla 37a pentru φ și δ de acelaşi semn şi Tabla 37b pentru φ și δ de semne contrare)

(cu semnul lui Δh la bd. sup.; se scoate din Tabla 38b cu k şi Δh, unde k =

funcţie de Z şi φ) (se contează de la polul ridicat, N sau S, și este la E pentru răsărit și la W pentru apus)

din Tabla 38a

5.

Calculul d

 

6. Calculul R c

7. Calculul δ c

 

d

=

D c = + R p =

 

Az = - R c =

+ var (

) =

 

d

=

R c =

Δ c = =

d

=

- d

 

δ c =

9.

Calculul Da

10. Calculul δ g

sau

Calculul δ g

D c = +Δ c =

Din Tabla 17b cu:

 

Lat. = D a = V N =

˚

D a =

 

Nd

δ g =

tg

tg δ g =

V

N

cos

Da

900 cos

δ g =

8. Calculul δ c din tablă

Pentru D c = δ c =

11. Calculul A

Az =

- R g =

Δ g = - δ g =

A =

Calculul corecţiilor δ c și A cu Soarele la o înălțime oarecare

La data

nava se află în punctul de coordonate: φ =

˚ cu viteza V N =

˚

; λ=

˚

și

˚ și R g =

 

˚ la

 

.

 

˚

 

(d =

se deplasează în D c =

Soare; ora cronometrului C =

Girocompasul nu are corector automat al erorii de viteză. Din hartă se scoate declinația d = pentru anul care creşte/ scade anual cu var = . Să se determine deviaţia compasului magnetic δ c și eroarea de instalare a girocompasului A.

1.Calculul timpului mediu la Greenwich C = +C.E.=

Nd. Se măsoară R p = , eroarea cronometrului C.E. =

U.T. =

h

m

s

2. Calculul t şi Dec. pentru Soare

, pentru UT =

h

m

s

Data:

G.H.A. Sun = + Inc. G.H.A. Sun =

Dec. = + Inc. Dec. =

Variația pentru UT =

)

W = L.H.A.

Dacă L.H.A. > 180°, t E = 360° - L.H.A.

Dacă L.H.A. < 180°, t

G.H.A. Sun = + Long. =

L.H.A. Sun =

t

=

Dec. =

d este pozitiv sau negativ funcție de variația declinației, iar Inc. Dec. ia semnul lui d

3. Calculul azimutului Soarelui cu ctg Zs = tg Dec ·cos Lat · cosec t - sin Lat ·ctg t

Cu calculatorul științific se utilizează următoarele formule:

- pentru Lat. și Dec. de același semn:

= cos ÷ sin sin ÷ tan

pentru Lat. și Dec. de semne contrare: = − ∙ cos ÷ sin sin ÷ tan În formulă Lat., Dec. şi t se introduc cu valorile lor reale fără semn. Dec. =

-

Lat. =

=

t

=

=

= Az =

Dacă este pozitivă atunci Z s = Z s . Dacă este negativă atunci se adaugă 180° la valoarea unghiului la zenit semicircular determinat Z s = Z s + 180°. (Z s se contează de la polul ridicat, N sau S, și este la E sau la W ca și unghiul la pol, t )

Pentru verificare se utilizează Norie’s Tables for A, B and C, astfel:

Din Tabla A cu L.H.A. și Lat.

Din Tabla B cu L.H.A. și Dec.→ ± B = C =

A =

(A are nume opus latitudinii, excepție când L.H.A. = 90° ÷ 270°) (B are întotdeauna numele declinației) (Dacă A și B au același nume, atunci C = A + B. Dacă A și B au nume contrare, atunci C = A B. C ia numele celei mai mari valori dintre A și B.) (Se contează la N sau S cum este numele lui C și este la E dacă L.H.A. = 180° ÷ 360° și la W dacă L.H.A. = 0° ÷ 180°.)

Din Tabla C cu C și Lat.

Z s =

Az =

4.

Calculul d

 

5. Calculul R c

 

d

=

D c = + R p =

 
 

+ var (

) =

 

d

=

R c =

d

=

 

8. Calculul Da

9. Calculul δ g

 

D c = +Δ c =

 

Din Tabla 17b cu:

Lat. = D a = V N =

˚

D a =

 

Nd

 

δ g =

 

6. Calculul δ c

Az = - R c =

- d

Δ c = =

sau

δ c = Calculul δ g

tg

V

N

cos

Da

900 cos

tg δ g =

δ g =

7. Calculul δ c din tablă

Pentru D c = δ c =

10. Calculul A

Az =

- R g =

Δ g = - δ g =

A =

Corecţia δc şi A cu Luna sau planetele la o înălţime oarecare

La data

 

nava se află în punctul de coordonate: φ =

 

˚

; λ=

˚

și

se deplasează în D c = Lună/ planeta

 

˚ cu viteza V N =

 

Nd. Se măsoară R p =

 

˚ și R g =

 

˚ la

 

; ora cronometrului C =

 

, eroarea cronometrului

C.E. =

declinația d =

˚

. Girocompasul nu are corector automat al erorii de viteză. Din hartă se scoate

pentru anul

care creşte/ scade anual cu var =

’.

Să se determine deviaţia compasului magnetic δ c și eroarea de instalare a girocompasului A.

1.Calculul timpului mediu la Greenwich C = +C.E.=

U.T. =

h

m

s

2. Calculul t şi Dec. pentru Lună sau planeta

.

Data:

, pentru UT =

Variația pentru UT = Corecția pentru UT și v =

m

h

s

G.H.A. Moon = + Inc. G.H.A. Moon = + Corr. G.H.A. Moon =

Dec. = + Inc. Dec. =

(d =

)

(v pentru planete şi Lună este întotdeauna pozitiv, excepţie făcând planeta Venus care poate lua şi valori negative)

G.H.A. Moon = + Long. =

L.H.A. Moon =

Dec. =

d este pozitiv sau negativ funcție de variația declinației, iar Inc. Dec. ia semnul lui d

W = L.H.A.

Dacă L.H.A. > 180°, t E = 360° - L.H.A.

Dacă L.H.A. < 180°, t

t

=

3. Calculul azimutului cu ctg Zs = tg Dec ·cos Lat · cosec t - sin Lat ·ctg t

Cu calculatorul științific se utilizează următoarele formule:

- pentru Lat. și Dec. de același semn:

- pentru Lat. și Dec. de semne contrare:

= cos ÷ sin sin ÷ tan

= − ∙ cos ÷ sin sin ÷ tan

În formulă Lat., Dec. şi t se introduc cu valorile lor reale fără semn.

Dec. =

 

Lat. =

t

 

=

=

=

=

Dacă este pozitivă atunci Z s = Z s . Dacă este negativă atunci se adaugă 180° la valoarea unghiului la zenit semicircular determinat Z s = Z s + 180°. (Z s se contează de la polul ridicat, N sau S, și este la E sau la W ca și unghiul la pol, t )

Az = Pentru verificare se utilizează Norie’s Tables for A, B and C, astfel:

Din Tabla A cu L.H.A. și Lat.

A =

(A are nume opus latitudinii, excepție când L.H.A. = 90° ÷ 270°)

Din Tabla B cu L.H.A. și Dec.→ ± B =

(B are întotdeauna numele declinației)

 

C =

(Dacă A și B au același nume, atunci C = A + B. Dacă A și B au nume contrare, atunci C = A – B. C ia numele celei mai mari valori dintre A și B.)

Din

Tabla

C

cu C și Lat.

Z s =

(Se contează la N sau S cum este numele lui C și este la

 

Az =

E dacă L.H.A. = 180° ÷ 360° și la W dacă L.H.A. = 0° ÷ 180°.)

4.

Calculul d

 

5. Calculul R c

 

d

=

D c = + R p =

 
 

+ var (

) =

 

d

=

R c =

d

=

 

8. Calculul Da

9. Calculul δ g

 

D c = +Δ c =

 

Din Tabla 17b cu:

Lat. = D a = V N =

˚

D a =

 

Nd

 

δ g =

 

6. Calculul δ c

Az = - R c =

- d

Δ c = =

sau

δ c = Calculul δ g

tg

V

N

cos

Da

900 cos

tg δ g =

δ g =

7. Calculul δ c din tablă

Pentru D c = δ c =

10. Calculul A

Az =

- R g =

Δ g = - δ g =

A =

Corecţia δc şi A cu o stea la o înălţime oarecare

 

La data

nava se află în punctul de coordonate: φ =

 

˚

; λ=

˚

și

se deplasează în D c = steaua

 

˚ cu viteza V N =

 

Nd. Se măsoară R p =

 

˚ și R g =

 

˚ la

 

; ora cronometrului C =

 

, eroarea cronometrului

C.E. =

declinația d =

˚

. Girocompasul nu are corector automat al erorii de viteză. Din hartă se scoate

pentru anul

care creşte/ scade anual cu var =

’.

Să se determine deviaţia compasului magnetic δ c și eroarea de instalare a girocompasului A.

1.Calculul timpului mediu la Greenwich C = +C.E.=

U.T. =

h

m

s

2. Calculul t şi Dec. pentru steaua

.

Data:

, pentru UT =

Variația pentru UT =

m

h

s

G.H.A. Aries = + Inc. G.H.A. Aries =

G.H.A. Aries = + S.H.A. =

Dec. =

G.H.A.*= + Long. =

L.H.A. * =

W = L.H.A.

Dacă L.H.A. > 180°, t E = 360° - L.H.A.

Dacă L.H.A. < 180°, t

t

=

3. Calculul azimutului cu ctg Zs = tg Dec ·cos Lat · cosec t - sin Lat ·ctg t

Cu calculatorul științific se utilizează următoarele formule:

- pentru Lat. și Dec. de același semn:

= cos ÷ sin sin ÷ tan

pentru Lat. și Dec. de semne contrare: = − ∙ cos ÷ sin sin ÷ tan În formulă Lat., Dec. şi t se introduc cu valorile lor reale fără semn. Dec. =

-

Lat. =

=

t

=

=

= Az =

Dacă este pozitivă atunci Z s = Z s . Dacă este negativă atunci se adaugă 180° la valoarea unghiului la zenit semicircular determinat Z s = Z s + 180°. (Z s se contează de la polul ridicat, N sau S, și este la E sau la W ca și unghiul la pol, t )

Pentru verificare se utilizează Norie’s Tables for A, B and C, astfel:

Din Tabla A cu L.H.A. și Lat.

A =

(A are nume opus latitudinii, excepție când L.H.A. = 90° ÷ 270°)

Din Tabla B cu L.H.A. și Dec.→ ± B = C =

(B are întotdeauna numele declinației) (Dacă A și B au același nume, atunci C = A + B. Dacă A și B au nume contrare, atunci C = A – B. C ia numele celei mai mari valori dintre A și B.)

Din

Tabla

C

cu C și Lat.

Z s =

(Se contează la N sau S cum este numele lui C și este la

 

Az =

E dacă L.H.A. = 180° ÷ 360° și la W dacă L.H.A. = 0° ÷ 180°.)

4.

Calculul d

 

5. Calculul R c

 

d

=

D c = + R p =

 
 

+ var (

) =

 

d

=

R c =

d

=

 

8. Calculul Da

9. Calculul δ g

 

D c = +Δ c =

 

Din Tabla 17b cu:

Lat. = D a = V N =

˚

D a =

 

Nd

 

δ g =

 

6. Calculul δ c

Az = - R c =

- d

Δ c = =

sau

δ c = Calculul δ g

tg

tg δ g =

V

N

cos

Da

900 cos

δ g =

7. Calculul δ c din tablă

Pentru D c = δ c =

10. Calculul A

Az =

- R g =

Δ g = - δ g =

A =

Calculul corecţiilor δ c și A cu Steaua Polară (Polaris)

La data

nava se află în punctul de coordonate: φ =

 

˚

; λ=

 

˚

și

se deplasează în D c =

 

˚ cu viteza V N =

 

Nd. Se măsoară R p =

 

˚ și R g =

 

˚ la

Steaua Polară; ora cronometrului C =

 

, eroarea cronometrului C.E. =

 

,

ora bordului W.T. =

 

. Din hartă se scoate declinația d =

 

˚

pentru anul

 

care

creşte/ scade anual cu var =

. Girocompasul nu are corector automat al erorii de viteză.

Să se determine deviaţia compasului magnetic δ c și eroarea de instalare a girocompasului A.

1.Calculul timpului mediu la Greenwich C = +C.E.=

sau

U.T. =

h

m

s

W.T. = Z.M. = - Z.D. =

h

m

h

m

U.T. =

h

m

2.Calculul timpului sideral al locului

Data:

, pentru UT =

Variația pentru UT =

m

h

s

G.H.A. Aries = + Inc. G.H.A. Aries =

G.H.A. Aries = + Long. =

L.H.A. Aries =

3.Calculul azimutului Stelei Polare Se intră în tablele Polaris cu timpul sideral al locului (L.H.A. Aries) şi cu latitudinea (Lat.) şi se scoate valoarea azimutului. L.H.A. Aries =

Lat. =

˚

}

Az =

4.

Calculul d

 

5. Calculul R c

6. Calculul δ c

 

d

=

D c = + R p =

 

Az = - R c =

+ var (

) =

 

d

=

R c =

Δ c = =

d

=

- d

 

δ c =

8.

Calculul Da

9. Calculul δ g

sau

Calculul δ g

D c = +Δ c =

Din Tabla 17b cu:

 

Lat. = D a = V N =

˚

D a =

 

Nd

δ g =

tg

V

N

cos

Da

900 cos

tg δ g =

δ g =

(pozitivă în cadranele II, III și negativă în cadranele I, IV)

7. Calculul δ c din tablă

Pentru D c = δ c =

10. Calculul A

Az =

- R g =

Δ g = - δ g =

A =