Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA X

CONTRACT DE SALARIZARE N
INTERIORUL PROFESIEI
CONTRACT DE SALARIZARE N INTERIORUL PROFESIEI
Societatea
civil
profesional
de
avocai
__________________________________________ /Societatea civil profesional de avocai
cu rspundere limitat _______________________
reprezentat prin avocat coordonator ________________________________________
denumit n continuare Societatea
i
- Avocat _________________________________________, denumit n continuare Salarizat,
potrivit dispoziiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat i
Statutului profesiei, prile ncheie prezentul
CONTRACT DE SALARIZARE N INTERIORUL PROFESIEI
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. - Obiectul contractului l constituie exercitarea profesiei de avocat de ctre Salarizat
n cadrul Societii.
1.2. - n exercitarea activitii ce i se ncredineaz, Salarizatul este independent
profesional. Salarizatul este subordonat Societii cu privire la condiiile de munc.
1.3. - Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul Societii.
1.4. - Prezentul contract nu este un contract de munc i nu se supune legislaiei muncii.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. - Prezentul Contract se ncheie pe o durat de ________________ i intra n vigoare
de la data avizrii de ctre barou.
2.2. - Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada contractului fr a avea
dreptul la clientel proprie.
Art. 3 TIMPUL DE MUNC
3.1. - Salarizatul va presta zilnic_______________ ore de munc.
3.2. - n cadrul timpului de munc convenit, Salarizatul se oblig s-i ofere toat
experiena i competena profesional pentru ndeplinirea sarcinilor ncredinate de Societate.
Art. 4. - ONORARII RETROCEDATE
4.1. - Retrocedarea brut de onorarii este convenit la suma de _____________ lei
lunar*.
Art.5 - OBLIGAIILE PRILOR
A. - Societatea se oblig:
5.1. - s retrocedeze salarizatului suma convenit la data de ________ a fiecrei luni;
5.2. - s pun la dispoziia Salarizatului condiiile de munc necesare ndeplinirii
sarcinilor ncredinate **;
Urmtoarele clauze fac parte de drept din coninutul contractului atunci cnd
colaboratorul este avocat stagiar:
*

n cazul n care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici dect cele prevzute n
Statutul profesiei.
**
n cazul n care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeaz cu clauze specifice pentru formarea
profesional iniial.

Beneficiarul se oblig:
a) s asigure ca avocat ndrumtor pentru formarea profesional iniial a
colaboratorului pe dl./d-na _______________________ pe toat durata
stagiului, care ndeplinete condiiile prevzute de Lege i Statutul
profesiei;
b) s permit colaboratorului s participe la formele de pregtire i formare
profesional iniial prevzute de Statutul profesiei pentru care avocatul
stagiar a optat;
c) s asigure avocatului stagiar condiiile necesare ndeplinirii obligaiilor
specifice prevzute de Lege i Statutul profesiei;
d) s contribuie financiar la fondul pentru formarea profesional iniial i
s achite contribuia stabilit de barou, potrivit prevederilor Statutului;
e) s supravegheze formarea tehnicilor i deprinderilor profesionale i la
nsuirea regulilor deontologice de ctre colaborator pe toat perioada
stagiului;
f) s repartizeze sarcinile ce revin avocatului ndrumtor pentru asigurarea
unui stagiu efectiv al colaboratorului;
Colaboratorul se oblig:
a) s informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care particip
pentru pregtirea i formarea profesional iniial, hotrt de organele
profesiei, n termen rezonabil;
b) s ndeplineasc ntocmai i la timp sarcinile repartizate de avocatul
ndrumtor;
c) s respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract
privind desocotirile determinate de ndeplinirea de ctre beneficiar a
obligaiilor prevzute n prezentul contract cu titlu de contribuie la
suportarea cheltuielilor de formare profesional iniial prevzute la
capitolul VIII din prezentul contract.
5.3. - s nu impun Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare contiinei
acestuia sau pot aduce atingere independenei profesionale.
B. - Salarizatul se oblig:
5.4. - s dedice ntreg timpul de munc convenit ndeplinirii sarcinilor ncredinate de
Societate, cu ntreaga sa capacitate profesional;
5.5. - s nu aib clientel personal;
5.6. - s se abin de la orice concuren profesional neloial dup ncetarea
contractului, sub sanciunile prevzute de Lege i Statutului profesiei;
5.7. - s nu participe, ca avocat, n cauzele n care a depus activitate n calitate de
salarizat i s nu angajeze clieni ai Societii pe o perioad de 2 ani de la data ncetrii
contractului;
5.8. - s rspund civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesional.
Art. 6 - PERIOADA DE NCERCARE
6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de ncercare pe o durat de trei luni de
la ncheierea sa.
6.2. n perioada de ncercare, prile pot denuna contractul, cu un preaviz de 15 zile.
Art. 7 NCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul nceteaz la expirarea duratei pentru care a fost ncheiat.
7.2. Contractul poate fi denunat unilateral de ctre fiecare parte, cu un preaviz de o lun.
7.3. n cazul n care una dintre pri i ncalc grav obligaiile contractuale, fr preaviz.

Art. 8 - CLAUZE FINALE


8.1. Notificrile i avizrile dintre pri se fac n scris sau prin scrisoare recomandat cu
aviz de primire.

8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adiional subscris de fiecare din pri.
8.3. Orice litigiu ntre pri n legtur cu prevederile prezentului contract sunt supuse
Legii nr.51/1995 i Statutului profesiei de avocat.
8.4. Prezentul contract i orice modificare a acestuia se depun, de ndat, la barou.
Art.9 - ALTE CLAUZE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ncheiat astzi _______________ la ___________________________ n trei exemplare,
cte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou.

SEMNTURILE:
SOCIETATE,

SALARIZAT,

DEPUS AZI ______________________ LA BAROUL__________________.

V I Z AT
D E C AN ,
L.S.