Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 1.

1. Scrieti elementele multimii P(P(P())).


2. Fie functia f : P({1, 2, 3, 4}) P({1, 2}) P({1, 3}) definita prin f (X) = (X
{1, 2}, X {1, 3}). Ar
atati c
a f nu este injectiva si nici surjectiva. Determinati
imaginea lui f .
3. Este functia f : Z Z, f (x) = x3 2x, injectiva ? Dar surjectiva ?
4. Ar
atati c
a imaginea functiei f : Z2 Z, f (x, y) = x2 y 2 , este Z \ (4Z + 2).

5. Dat un num
ar natural n, exista un cerc de centru C = ( 2, 1/3) care contine n
interior exact n puncte de coordonate ntregi ?
6. Fie f, g : N N dou
a functii astfel ncat f este surjectiva, g este injectiva si
f (x) g(x) pentru orice x N. Aratati ca f = g.
7. Ar
atati c
a functia f : N2 N, f (x, y) = (x + y)(x + y + 1)/2 + x este bijectiva.
8. Ar
atati c
a nu exist
a o functie f : Z Z astfel ncat f (f (x)) = x + 1 pentru
orice x Z.
p
p

3
3
9. Ar
atati c
a functia f : R R, f (x) =
x + x2 + 1 + x x2 + 1, este
bijectiv
a.
10. Ar
atati c
a functia f : R C, f (a) = (1 + ai)/(1 ai), este injectiva si calculati
imaginea lui f .


cos
sin
11. Fie G = {R | R} {S | R} unde S =
, R =
sin cos


cos sin
. Ar
atati ca G este parte stabila fata de nmultirea matricelor.
sin
cos
12. Fie H = {fa | a C, |a| = 1} {ga | a C, |a| = 1} unde fa , ga : C C
sunt functiile definite prin fa (z) = az, fa (z) = az, z C. Aratati ca H este parte
stabil
a fat
a de compunerea functiilor.

13. Fie a, b, c numere ntregi cu a + b 2 + c 3 = 0. Aratati ca a = b = c = 0.14. Dat un num
ar natural n, exista un cerc de centru C = ( 2, 3) care contine
n interior exact n puncte de coordonate ntregi ?

Seminar 2.

15. Fie , , , relatiile pe R


definite prin: xy x y Z, xy |x y| < 2,
xy x + y Z, xy x + y 2 irational. Verificati daca , , , sunt reflexive,
simetrice sau tranzitive.
16. Dati c
ate un exemplu de relatie pe multimea {1, 2, 3} care sa fie:
(a) reflexiv
a, simetric
a, netranzitiva.
(b) reflexiv
a, nesimetric
a, tranzitiva.
(c) nereflexiv
a, simetric
a, tranzitiva.
17. Scrieti toate relatiile de echivalenta pe multimea {1, 2, 3, 4}.
18. Fie A o multime infinit
a si F multimea functiilor g : A A. Pe F definim
relatia f g multimea Df g = {a A| f (a) 6= g(a)} este finita. Aratati ca
este o relatie de echivalent
a.
19. Pe multimea C (=planul complex fara 0) definim relatia z w z, w si
0 sunt coliniare. Ar
atati c
a este relatie de echivalenta, determinati clasele de
echivalent
a si un un sistem de reprezentanti.
20. Pe multimea C (=planul complex) definim relatia z w z w R. Aratati
c
a este relatie de echivalenta, determinati clasele de echivalenta si un un sistem
de reprezentanti.
21. Fie relatia de echivalenta din ex. precedent. Este functia f : (C/ ) C,
f ([z]) = z z bine-definit
a (unde [z] este clasa de echivalenta a lui z C) ?
f

22. Sunt functiile x


b 7 x : Z2 Z6 , x
b 7 3x : Z2 Z6 , x
b 7 x : Z8 Z4
bine-definite ?
23. Fie relatia pe R definit
a prin: xy daca x y Z sau x + y Z. Verificati
dac
a este relatie de echivalenta.
24. Fie relatia pe Z[i] = {a + bi | a, b Z} definita prin: a + bi c + di daca
(a c) + 3(b d) se divide cu 5. Aratati ca este relatie de echivalenta. Numarati
clasele de echivalent
a.
25. Fie f : A A o functie. Pe A definim relatia a b daca exista m, n 1
naturale astfel nc
at f m (a) = f n (b). Aratati ca este relatie de echivalenta.
26. Fie A o multime nevid
a. Pe multimea H a functiilor de la A n A definim
relatia f g exist
a o bijectie u H astfel ncat f u = ug. Aratati ca este
relatie de echivalent
a.
27. C
ate operatii se pot defini pe o multime cu n elemente si cate dintre acestea
sunt comutative, respectiv cu element neutru ?
28. Consider
am urm
atoarele operatii algebrice pe N: (a) x y = x + 1, (b) x y = x,
(c) x y = xy + 1, (d) x y = 0, (e) x y = max(x, y). Verificati daca ele sunt
asociative, comutative, sau poseda element neutru.
29. Dati exemple de operatii algebrice care sa arate ca axiomele de asociativitate,
comutativitate si de existenta a elementului neutru sunt independente.

30. Fie A o parte stabil


a a lui (Z, ) care contine {4, 11}. Aratati ca A = Z.
31. Dati un exemplu de operatie pe multimea {1, 2} astfel ncat (1 1) 1 6=
1 (1 1).
32. Descrieti toate semigrupurile cu 2 elemente.

Seminar 3.

33. Listati submonoizii lui (Z6 , ).


34. Ar
atati c
a N2 mpreun
a cu operatia (i, j)(k, l) = (i + k, 2k j + l) este un monoid.
35. Ar
atati c
a N2 este monoid fata de operatia (a, b)(c, d) = (ab+max(b, c), d
c + max(b, c)).
36. Fie (N2 , ) monoidul din ex. precedent si F monoidul functiilor de la N la N
fat
a de compunere. Fie f, g F date prin f (x) = x + 1, g(x) = max(x 1, 0),
x N. Ar
atati c
a : N2 F , (a, b) = f a g b este morfism de monoizi. Este
injectiv?
37. Scrieti tablele de nmultire ale urmatorilor monoizi si aratati ca fiecare monoid
este izomorf doar cu elnsusi: (Z
, +), (Z3
, ), ({1, 2, 3}, max), {b
0, b
1, b
2} (Z4 , ),
 3
1
2
1
2
{b
1, b
2, b
4} (Z6 , ), ({I,
,
}, ) si opusul monoidului precedent.
1 1
2 2


1 2
Notatia
nseamn
a functia 1 7 1, 2 7 1.
1 1
38. Ar
atati c
a orice monoid cu trei elemente este izomorf cu unul dintre monoizii
din ex. precedent. [Ind. Incepeti cu cazul M = {1, a, a2 }].
39. Descrieti endomorfismele monoiziilor (N, +), (N, max) si morfismele dintre ei.
40. Ar
atati c
a oricare doi dintre monoizii comutativi (N, +), (N, ), (N , cmmmc),
(N, max) si (N {}, min) sunt neizomorfi.
41. Ar
atati c
a monoizii multiplicativi M2 (Z) si M3 (Z) nu sunt izomorfi. Notatia
Mn (Z) nseamn
a multimea matricelor ptratice de ordinul n cu elemente numere
ntregi.
42. Numim atom al unui monoid M un element neinversabil a care nu se poate
scrie ca produsul a dou
a elemente neinversabile. Gasiti atomii monoidului (Nn , +)
m
si ar
atati c
a (N , +) ' (Nn , +) m = n.
43. Ar
atati c
a monoizii (N {1}, +) si (N {1, 3}, +) au cate doi atomi dar nu
sunt izomorfi.
44. Fie S, T multimi finite cu s respectiv t elemente. Aratati ca monoizii liberi
W (S), W (T ) sunt izomorfi daca si numai daca s = t.
45. Fie M un monoid finit. Aratati ca exista n 1 astfel ncat xn = x2n pentru
orice x M .
46. Descrieti atomii monoizilor M2 si M3 si aratati ca monoizii nu sunt izomorfi,
unde Mn = ({nk + 1| k N}, ).
47. Fie a, b 1 dou
a numere naturale prime ntre ele. Aratati ca orice numar
ntreg z se scrie n mod unic sub forma z = ax + by cu x, y ntregi, 0 x < b.
Deduceti c
a cel mai mic element pozitiv al monoidului ({ax + by | x, y naturale}, +)
este (a 1)(b 1).
48. Fie M un monoid finit si a, b M cu ab = 1. Aratati ca a si b sunt inversabile.
Dati un exemplu care s
a arate ca finitudinea este esentiala.

49. Ar
atati c
a exist
a un morfism surjectiv de la monoidul liber W ({, }) la
monoidul din ex. 35.
50. Ar
atati c
a orice morfism de la monoidul liber W ({, }) la monoidul (Z6 , )
este nesurjectiv.
51. Studiati dac
a monoizii (2N {1}, ), (3N {1}, ), (10N {1}, ) sunt izomorfi,
unde kN = {kn | n N}.
52. Fie M un monoid de ordin n 2 si a M . Presupunem ca M = {1, a, a2 , ..., an1 }.
C
at poate fi an ?