Sunteți pe pagina 1din 4

Dinamica raspunsului imun celular

1.Etapa de activare
-Limfocitele T sunt activate numai de catre Ag T- dependente;
-Activarea are loc numai in cadrul unei cooperari celulare care p rezenta
APC este obligatorie;
-Cooperarea intercelulara dintre APC si T este bidirectionala (ambele
celule se activeaz a re cip roc).

-Raspunsul Imun t citotxic se adrese aza Ag-t dependente (t-helper).


Sunt dependente de o cooperare cu celula prezentatoare de Ag (APC
antigen p resenting cell).
-Cea mai implicata celula in procesul de p rezentare este macrof agul
(este cea mai circulata si re circulata intre spatiile limfoide secundare si
interstitiu).
-Cooperarea intre celula prezentatoare de Ag si limfocitul T este o
cooperare bidirectionala avand loc activare a ambelor celule implicate
in R.I.
-Au activare dinsp re celula prezentatoare de Ag spre limfocitul T, pe
alta parte insusi limfocitul are capacitatea de a trimite semnale
activatorii catre celul prezentatoare de Ag.
-Prezentarea Ag-lor in R.I se face prin intermediul moleculelor MHC fi e
prin intermediul MHC I fi e prin intermediul MHC II.
-Aceasta prezentare diferentiata se face in functie de limfocitul T
caruia ii este prezentat Ag.
-Activarea directa a limfocitului T se face prin intermediul re ceptorului
T si a receptorului CD3 (cu structura pentamerica, este intr- o stransa
legatura prin punti bisulfi dice cu lanturile intracitoplasmatice ale
re ceptorului T formand atat cu lanturile alfa si beta, prin legaturile
bisulfi dice un complex heptameric).
-Prin intermediului re ceptorului CD28 se stabilesc legaturi directe
inte rcelulare intre APC si limfocitul T cu activ unei protein-kinaze
intracitoplasmati ce specifi ce limfocitului ceea ce va duce in fi nal la o
explozie metabolica a limfocitului T.
1

-In urma acestei duble cooperari, in spatiul intercelular se revarsa o


serie de produsi de secretie care sunt cunoscuti sub numele generic de
citokine, dintre care cele mai importante sunt IL (inter leukinele) si
interferonul, alaturi aceste 2 citokine se mai gasesc si limfokine de
tipul MIF (migrational inhibitory factor) si MAF (macrophage activating
factor).
-MAF-ul vine si intensifi ca p rocesele de activare macrofagica sporindu-I
sinteza proteica in special a enzimelor lizozomale.
-In urma acestei activari retrograde limfocitul T iese din stare a lui a
ciclului celular de G0 si trece prin toate cele 3 faze : G1-S- G2.
-Fiecare faza a ciclului de dezvoltare celulara se gaseste sub infl uenta
unor citokine care se gasesc la randul lor in acest spatiu intercelular.
-Lipsa lor duce la opri rea dezvoltarii celulei intr-un stadiu nedefi nit. Se
ajunge in fi nal la la stadiul de mitoza, se dezvolta din limfocit o clona
impresionanta de celule identice, Ag-specifi ce.
-Toate aceste celule vor contine un re ceptor T complementar din punct
de vdr structural si comformational Ag-ului inductor.
- O parte din ace asta clona va ramane sub forma limfocitelor cu
memorie, cantonate in spatiile timo -dependente ale org anelor limfoide
secundare, iar o alta parte migre aza intra-tisular unde se gaseste Ag-ul
care local a initiat un proces infl amator.
-Ag-ul iarasi, procesat de macrof age sau de neutrofi le, este prezentat
noului limfocit, se realizeaza iarasi legaturile specifi ce, dar de data
aceasta in procesul efector, APC va juca un dublu rol:
1.Rol de activare a limfocitului T citotoxic, prin prezentarea Ag-ului
procesat prin intermediul MHC de tip I.
2.Rol de activare a limfocitului T helper, prin prezentarea Ag-ului
procesat cu ajutorul MHC de tip II.
-Legaturile stabilite sunt total diferite. Legatura APC-limfocit T helper
se face prin complexul TCR,CD3, CD4; legatura dintre APC (macrof ag)Limfocitul t citotoxic se face prin TCr, CD3, CD8.
-Activarea limfocitului T helper este strict obligatorie, in ab senta sa
etapa efectorie devine inefi cienta.
-Prin intermediul activarii re trograde a limfocitului T helper ..

-Sub innfl uenta interleukinei 2, citochina secretata de limfocitul T


helper, in spatiul pericelular si sub infl uenta activarii limfocitului T
citotoxic ca urmare a legaturilor dintre complexul sau receptorial si
MHC tip I apare o productie a unor enzime de tipul perforinelor si
granzinelor pe care limfocitul T citotoxic le trimite catre agentul
patogen, perforine care formeaza in membrana acestuia (perforinele
re alizeaza niste ef rcatii in pe retele agentului patogen, efractii care
singure pto distruge agentul patogen sau faciliteaza patrunderea
enzimelor lizozomale sau a radicalilor liberi de O toxici ce vor
desavarsii distruge rea agentului patogen).

Raspunsul imun umor


-Este declansat de Ag-t dependente dar si de Ag D?? independnete, pt
ca limfocitul B poate sa fi e celula p rezentatoare de Ag.
-Celula prezentatoare de Ag, limfocitul T helper, deosebim detapa de
activare si etapa efectorie.

Secventa de activare:
-Ag-ul de la poarta de intrare (intratisular) este preluat de APC in cazul
secventei Ag-lor T dependente si este transportat pana la nivelul
org anelor limfoide secundare in ariile timodependente.
-Aici in urma p rocesarii Ag-ului celula prezentatoare de Ag prin
intermediul MHC de tip II prezinta Ag-ul limfocitul T helpe r.
-Apare iarasi o dubla activare in urma careia se initiaza o dezvoltare
clonala de data aceasta a limfocitelor T helper Ag-specifi ce.

Activare a limfocitelor B
-Din ariile timodependente Ag-ul este transp ortat in imediata
vecinatate a ariilor burso -dependente unde este preluat de catre
limfocitul B care se comporta initial ca o celula prezentatoare de Ag.
-Prelucreaza Ag-ul si il exprima la exterior tot prin intermediul MHC de
tip II.

-Contactul urmator este cel dintre limfocitul B (celula prezentatoare de


AG) si limfocitul T helpe r. Contact ce se realizeaza din partea
limfocitului T helper prin sistemul receptorial TC R, CD3, CD4.
-Urmeaza din nou o dubla activare, intai catre limfocitul T helper,
acesta in urma activarii secreta in spatiul intercelular dintre el si
limfocitul B o cantitate enorma de citokine de tipul interleukinelor.
-Interleukinele acestea vor activa limfocitul B care iese din stadiul G0,
G1-S-M clona Ag-specifi ca, se formeaz a o populatie de limfocite B
identice care au acelasi BCR (b cell receptor) o parte raman canton ate
ca limfocite cu memorie, o alta parte se transforma blastic in
plasmoblast si plasmocit si secreta anticorpi.
-In cadrul raspunsului imun umoral avem 2 tipuri diferite de raspuns
imun :
1. Raspuns imun umoral atunci cand Ag-ul vine pt prima data in contact
cu organismul si de obicei prin secre tia de interleukine a limfocitului T
helper se dezvolta un plasmocit care va secreta o cantitate relativ mica
de Ac, intr-un timp mai indelungat (de cateva zile) cu un titru ce atinge
un max ap rox la 4-6 zile apoi scade relativ brusc.
-De cele mai multe ori Ac-ii secre tati de plasmocit in aceste conditii
sunt din clasa IgM.
-In cadrul raspunsului imun secundar limfocitul T helper p rezinta Ag-ul
celulelor cu memorie, raspunsul in Ac este mult mai prompt.
-Cantitatea (titrul) Ac-lor creste rapid. Titrul mare este mult timp
pastrat si scaderea cantitatii de Ac se face lent. (R.I secundar)
-De cele mai multe ori ca urmare a secretiei selective de Ilk acesti Ac
fac parte din clasa IgG.
-Aceasta regula , ca ap roape intotdeauna in cadrul R.I umoral,
raspunsul primar sa fi e concretizat in IgM si secundarul in IgG este
incalcata (nu mai este pastrata) in cursul re actiilor de
hipersensibilitate de tip I .