Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI REPUBLICII MOLDOVA

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST COMERCIALA DIN MOLDOVA

Facultatea Marketing i Merceologie


Catedra Merceologie,tehnologie i expertiza mrfurilor

TEZ DE CURS
La disciplina ,,Tehnologia produselor alimentaiei publice
Tema:Preparate nbuite din carne i subproduse din porcin

Executant:

Malenchii Maria
gr.TMAP-31

Conductor:

Streco Tatiana
asist.univ.
Chiinu 2015

CUPRINS
INTRODUCERE.
CAPITOLUL I.
Caracteristca succinta a grupei de bucate
CAPITOLUL II.
Caracteristica materiei prime conform documentaiei normativ-tehnice
Caracteristicile organoleptice ale crnii
Caracteristicile crnii dup specie
CAPITOLUL III
Caracteristica materiei prime din punct de vedere a valorii nutritive si
energetice.
CAPITOLUL IV
Condiii i regimuri de pstrare a materiei prime uilizate la prepararea
sortimentului de bucate.
CAPITOLUL V
Procesul tehnologic de tratare primara a crnii
Prelucrarea primar a crnii
Tranarea
CAPITOLUL VI
Caracteristica subproduselor, regimuri de pstrare
Compoziia chimic a subproduselor
Prelucrarea primar a subproduselor din carne
Indici de calitate ai preparatelor din subproduse
CAPITOLUL VII
Fiele i schemele tehnologice
CAPITOLUL VIII
Condiiile sanitar-igienice pentru procesele tehnologice de preparare a bucatelor
din grupa respectiv
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIA