Sunteți pe pagina 1din 19

Interfluviul dintre V. Bistriţei şi V. Siretului

Interfluviul dintre V. Bistriţei şi V. Siretului - Sat Bogdan -Vodă

Săuceşti - sat adunat în V. Siretului

Meandru pe cursul Siretului - modificări antropice

Meandru părăsit - belciug + despletiri de braţe -“siteţele”

Balastieră amenajată în albia minoră a Siretului

P1 V. Sirtelui + P2 Pod. Bârladului - Colinele Tutovei

P1 - Sat Săuceşti + P2 - Sat Schineni + P3 Sat Prăjeşti

P3 + Colinele Tutovei - versant afectat de alunecări

Valea minoră a Siretului - mal concav + mal convex

Confluenţă între două braţe ce limitează un grind

Valea minoră a Siretului - mal concav - eroziune

Valea minoră a Siretului - mal convex - acumulare

Valea Siretului spre aval

V. Siretului + Cuestele din Colinele Tutovei

Modificări antropice - exploatare balastieră

Cavităţi create prin exploatarea pietrişului şi nisipului

Cavităţi create prin exploatarea pietrişului şi nisipului

Eutrofizare