Sunteți pe pagina 1din 4

Privind art.

2 in legea 11/1991 fondul funciar al Romniei este constituit in


totalitate terenurilor indiferent de destinaie de titlul cruia sunt deinute sau
forma de proprietate. In funcie de destinaie terenurile se clasifica:
Terenuri cu destinaie agricola acestea mprindu-se in:

Terenuri agricole productive(terenuri arabile, vii, livezi, puni, fnee)


Terenuri cu vegetaie forestiere dar si amenajrile silvice.

Mai exista si o alta categorie:

terenuri cu destinaie forestiera


Terenuri mpdurite
Terenuri destinate mpduririlor
Terenuri neproductive (rpe bolovniuri)
Terenuri aflate permanent sub ape (albiile cursurilor de ape, fundurilor
apelor maritime(

O alta categorie sunt terenuri intravilan aferente localitilor urbane si rurale pe


care sunt amplasate construcii dar si alte amenajri ale localitilor.
O serie de terenuri cu destinaie speciala din care fac parte terenurile folosite
pentru transporturi, terenurile folosite pentru const si hidro, terenuri de transport
a energiei termice si gaze naturale, explorarii miniere si petroliere, plaje,
rezervatii, monumentele naturii
Dupa forma de prorprietate se clasifica: terenuri in proprietate privata, si terenuri
in proprietate publica.
Posesia si dreptul de proprietate
Dreptul de proprietate este un drept real care confera titularului sau posesia
folosinta si dispozitia unui bun exclusiv si perpetuum in putere proprie si in
interes propriu cu respectarea normelor juridice in vigoare.
Dreptul de proprietate publica este acel drept de proprietate care poarta
asupra bunurilor din domeniul public de interes national si din domeniul public de
interes local apartinind statului si unitatilor administrativ-teritorial, acest drept
este inalienabil, imprescriptibil, insesizabil.
Proprietatea publica apartine numai statului si unitatilor administrativ-teritoriale
(comune, orase, raioane).
In calitate de persoane juridice de de drept public, statul si unitatile ad-ter sunt
proprietare ale bunurilor din domeniul public, iar in calitate de persoane juridice
private sint proprietare ale bunurilor in domeniul privat. Bunurile care apartin
domeniului public sunt determinate in mod expres prin lege, sau pot fi
determinate dupa anumite criterii legale.

Dreptul public este acel domeniu din care fac parte numai bunurile care
alcatuiesc obiectul dreptului de proprietate publica al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale. Constitutia Romaniei stabilestela mod general bunurile
care fac obiectul exclusiv al domeniului public al statului:

Bogatiile subsolului
Caile de comunicatii
Spatiul aerian
Plajele

Pe linga aceste bunuri enumerate in constitutie mai fac parte si alte bunuri de uz
sau de interes naional ce au fost declarate caatare de lege. Domeniul public
poate fi insa si de interes judetean sau local caz in care proprietatea asupra
bunurilor respective aparine tot in regim de drept public: judeelor, oraelor,
comunelor. Determinarea unui teren la domeniul public atunci cind acest lucru nu
a fost fcut in mod expres de ctre lucitor se poate face innd seama de natura
sau efectatiunea terenului respectiv. Un bun este de interes public daca este de
uz public chiar prin natura lui de a fi folosit de toi cei administrai si la care au
acces toate persoanele.
Domeniul privat al statului si al unitilor administrativ-teritoriale este alcatuit din
terenurile care nu fac parte din domeniul public aflate sau intrate in proprietatea
lor prin cile si modurile prevzute de lege, astfel terenurile care au aparinut
fostelor CAP-uri si care nu au fost atribuite conform legii 18 terenurile provenite
din fostele iazuri comunale folosite ca puni si restituite comunelor, oraelor dar
si bunurile dobndite de stat in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 daca
au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil.
Terenurile care nu fac parte din domeniul public sau privat constituie proprietatea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
Regimul juridic al terenurilor aparinnd domeniului public este diferit de cel al
terenurilor din domeniul privat dup cum urmeaz: terenurile care fac parte din
domeniul public sun inalienabile, imprescriptibile si insesizabile, terenurile
aparinnd domeniului public pot fi date in administrare numai regiilor autonome
si instituiilor publice sau pot fi nchiriate sau concesionate.
Terenurile din domeniul privat al statului sau a unitilor ad-ter sunt supuse
dispoziiilor de drept comun. Aceste terenuri pot fi vndute concesionate,
nchiriate si chiar date in folosina gratuita in scopul ndeplinirii unor interese
publice locale. Statul sau unitile ad-ter pot face orice acte de dispoziie cu
privire la terenul din domeniul privat asemenea oricrui proprietar particular.
nstrinarea bunurilor aparinnd domeniului privat al comunelor oraelor sau
judeelor schimburile de teren, partajarea imobililor aflate in diviziune cu acest
domeniu privat se fac pe baza de expertiza nsuita de consiliu. Vnzarea
concesionarea nchirierea locaia de gestiune se fac numai prin licitaie publica.
Dobindirea proprietatiir private asupra terenurilor

Proprietatea privata asupra terenurilor are renascut prin legea 18/1991 privind
fondul funciar care a stabilit 2 modalitati de dobindire a acestei proprietati si
anume:
Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in favoarea fostilor
mostenitori sau fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora si constituirea
dreptului de proprietate privata asupra tere3nurilor pentru persoanele care nu au
avut in proprietate terenuri in localitatea respectiva.
Regimul juridic al acestor terenuri agricole este acelasi atit in ceea ce priveste
terenurile agricole ce au facut parte din fostele cooperative agricole si in cazul
terenurilor aflate in proprietatea statului la data intrarii in vigoare a legii dar care
erau exploatate da cooperativele agricole.
Terenurile aflate in proprietatea statului si unitatilor administrativ teritoriale pot
face parte fie din domeniul public fie din domeniul privat. Este de la sine inteles
faptul ca asupra terenurilor aflatein domeniul public nu se poate dispune prin
masuri de genul reconstituirii sau constituirii drepturile de proprietate. Aceasta
intangeibilitate este de natura legala datorita caracterelor juridice deosebite ale
dreptului de proprietateasupra bunurilor in domeniul public respectiv
inalienabilitate, imprescriptibilitate si insesizibilitate. In aceasta situatie pot
constitu obiectul masurii de reconstituire sau constituire a dreptuluid e
proprietate, terenurile aflate in domeniul privat al statului sau unitatilor ad-ter.
Legea fondului funciar face dinstinctie intre terenurile aflate in domeniul privat si
terenurile aflate in patrimoniul unor societati comerciale cu profil agricol,
legiverinduse moduri distincte de reconstituire si sau constituire a dreptului. Prin
reconstituire se intelege o reimpropieratie a unei categorii de persoane a caror
terenuri au intrat in patrimoniul cap-urilor indiferent de titlul prin care au intrat
acestea prin cooperativizare sau alte cai cum ar fi nationalizare. Forma initiala a
legii la momentul infiintari acesteia a fost modificata printr-o lege urmatoare
167/1997 ceea ce a facut ca dispozitiile legale privind reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere sa fie substantial largite vizind
sfera persoanelor fizice si juridice indreptatite in limitile reconstituirii , procedura
de urmat si sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii prevederilor legale.
Legea1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole si forestiere solicitate potrivid legii fondului funciar si ai legii 169/1997
este o lege de punere in aplicare efectiva a dispozitiilor legale anterioare
persoanele fizice si persoanele juridice care au formulat cereri pentru
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru
terenurile forestiere.
Conform prevederilor legii fondului funciar modificate si completate si republicata
li se stabileste dreptul de proprietate in conditiileprevazute de prezenta lege. Art.
2 din legea 1/200 prevede ca drepturile redobindite prin respectarea legii din
1991 pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate procesele verbale de
punere in posesie sau titlul de proprietate ramin valabile fara nici o confirmar.
Conceptia noii legi ar fi aceea ca ceea ce sa retrocedat cu respectarea
prevederile legale anteriaore sunt drepturile legal dobindite si caatare si nu fac

obiectul acestei legi intru cit odata intrate in circuitul civil se bucura de protectia
legii in primul rind sub imperiul careia sa nascut iar in al doilea rind al noi legi
care le confirma modalitatile si persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului
de proprietate privata asupra terenului.