Sunteți pe pagina 1din 4

IOAN STOIAN & LUMINIA LIVIA BARLIBA

ELEMENTE DE FOTOGRAMMETRIE

LUCRAREA I
TRANSFORMRI DE COORDONATE
A. PRINCIPII DE BAZ

B. EXEMPLU DE TRANSFORMARE AFIN

- 273 -

IOAN STOIAN & LUMINIA LIVIA BARLIBA

ELEMENTE DE FOTOGRAMMETRIE

x 6 parametrii de transformare: Cx, Cy, , , !x, !y


x Coordonatele celor patru indici (1 - 4) "i a dou# puncte (a "i b) au fost
m#surate la un comparator. Valorile indicilor m#surate pentru calibrarea camerei
sunt date n tabelul de mai jos

1
2
3
4

Coordonate imagine
x
y
-111.734
-114.293
111.734
114.293
-114.289
111.699
114.280
-111.749

a
b

74.794
-67.123

Nr. punct

Valori cunoscute
X
Y
-113.007
-112.997
113.001
112.989
-112.997
113.004
112.985
-112.997

12.202
53.432

INI IALIZAREA PARAMETRILOR

- 274 -

IOAN STOIAN & LUMINIA LIVIA BARLIBA

ELEMENTE DE FOTOGRAMMETRIE

TRANSFORMAREA AFIN GENERAL - EXEMPLU DE REZOLVARE:

MATRICEA DE VARIAN COVARIAN Qxx = N

SOLU IA:

- 275 -

IOAN STOIAN & LUMINIA LIVIA BARLIBA

ELEMENTE DE FOTOGRAMMETRIE

C. TEMA LUCRRII:
S# se efectueze pornind de la datele ini$iale din exemplul de mai sus
urm#toarele transform#ri:
I.
TRANSFORMAREA AFIN% ORTOGONAL%
( =0) cu 5 parametri: Cx, Cy, , !x, !y
II.
TRANSFORMAREA IZOGONAL% AFIN%
Avnd condi$ile (C = Cx = Cy) cu 4 parametri: C, , !x, !y
III.

TRANSFORMAREA BILINIAR POLINOMIAL%

IV.

TRANSFORMAREA UNUI CORP RIGID Cu condi$iile:

(Cx = Cy = 1)
- 276 -

S-ar putea să vă placă și