Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Facultatea

Anexa 3

FIA DISCIPLINEI
1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Semnale (i circuite) pentru telecomunicaii
Denumirea programului de master: Telecomunicaii
Tipul programului de master:
Semestrul:
Titularul de disciplin: (nume, catedr, facultate)
Profesor Lucian Stanciu, catedra de Telecomunicaii
Titularii aplicaiilor: (nume, catedr, facultate)
Asistent Marius Boboc, catedra de Telecomunicaii
Numrul de ore curs: 2
Numrul de ore aplicaii: 2
Numrul de puncte de credit:
Precondiii: (discipline din Planul de nvmnt de licen sau din Planul propriu de
nvmnt al programului de master).
Matematici I, II, III
Bazele electrotehnicii
2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
-

pentru curs:
- definirea noiunilor i conceptelor de baz ale teoriei semnalelor i
sistemelor.
- prezentarea metodelor generale de analiz pentru sisteme analogice i
sisteme discrete liniare i invariante n timp,
- pentru aplicaii:
- cunoaterea proprietilor spectrale ale semnalelor periodice analogice i ale
semnalelor cu purttor armonic cu modulaie de amplitudine i cu modulaie de
frecven.
3. COMPETENE SPECIFICE (cu referire la competenele asigurate de programul de
master din care face parte disciplina).
Dobndirea unor abiliti de utilizare a conceptelor legate de semnalele i
sistemele analogice i discrete.
4. CONINUTUL TEMATIC (SYLABUS)
a. Curs:

Capitolul
1

Coninutul
1. Semnale analogice
2. Semnale n timp discret
3. Semnale modulate
4. Concepte generale asociate

Nr. ore

sistemelor analogice i sistemelor

n timp discret
5. Metode generale de analiz a sistemelor analogice
6. Grafuri de fluen a semnalelor
7. Filtre electrice

Total:

8
8
8
4
6
2
6

42

b. Aplicaii:
Laborator
Coninutul

Analiza spectral a semnalelor periodice analogice


Laborator 2 Analiza spectral a semnalelor cu purttor armonic i modulaie de
amplitudine
Laborator 3 Analiza spectral a semnalelor cu purttor armonic i modulaie de
frecven
Laborator 1

Total:

Nr. ore
4
4
6
14

Seminar
Coninutul
Seminar 1
Seminar 2
Seminar 3
Seminar 4
Seminar 5
Seminar 6
Seminar 7

Semnale analogice periodice.Analiza Fourier a semnalelor neperiodice.


Analiza Fourier a semnalelor periodice n timp discret. Analiza Fourier
a semnalelor neperiodice n timp discret.
Semnale modulate cu purttor armonic.
Proprieti generale n teoria sistemelor analogice. Proprieti generale
n teoria sistemelor discrete.
Metode generale de analiz a sistemelor analogice.
Analiza circuitelor circuitelor liniare pasive i active, cu grafuri de
fluen a semnalelor.
Filtre electrice.
Total:

Nr. ore
2
2
2
2

2
2
14

5. EVALUAREA
a) Activitile evaluate i ponderea fiecreia:
b) Cerinele minimale pentru promovare:
c) Calculul notei finale:
6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.).
Expunere liber sau pe folii, cu numeroase schie i grafice
7. BIBLIOGRAFIA (3 5 titluri, inclusiv lucrrile titularului de disciplin).
1. Ad. Mateescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, Semnale i sisteme. Aplicaii n filtrarea
semnalelor, Editura Teora, 2001.
2. I. Constantin, S. Halunga, I. Marcu, Semnale i sisteme-probleme, Editura
ELETRONICA 2000, Bucureti, 2008.

3. Ad. Mateescu, Al. erbnescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, "Semnale, circuite i sistemeprobleme", Editura Militar, Bucureti, 1998.

EF DE CATEDR

TITULAR DE DISCIPLIN

Prof. dr. ing. Silviu Ciochin

Prof. dr. ing. Lucian Stanciu