Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Sisteme de comunicaii prin satelit
Denumirea programului de master:

Telecomunicaii

Tipul programului de master: complementar


Semestrul:

Titularul de disciplin: Teodor Petrescu, Telecomunicaii, ETTI


Titularii aplicaiilor:

Alina Buleandr, Telecomunicaii, ETTI

Numrul de ore curs:

28

Numrul de ore aplicaii:

14

Numrul de puncte de credit:


Precondiii: Semnale i circuite de telecomunicaii
2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Cunoaterea principiilor generale care stau la baza funcionrii sistemelor de
comunicaii prin satelit. Studiul principalelor subansamble ale sistemelor de
comunicaii satelitare
- pentru aplicaii:
Cunoaterea unor elemente ale sistemelor de comunicaii prin satelit i a unor
metode de proiectare specifice domeniului
3. COMPETENE SPECIFICE
Crearea abilitilor de a aplica cunotinele generale privind propagarea undelor
electromagnetice i a celor din domeniul comunicaiilor analogice i digitale la
diversele probleme ridicate de analiza i proiectarea sistemelor de comunicaii
prin satelit. Formarea capacitilor de evaluare a performanelor tehnice ale
acestor sisteme n vederea rezolvrii eficiente a problemelor din domeniu.

4. CONINUTUL TEMATIC (SYLABUS)


a. Curs:
Capitolul

Coninutul

Nr. ore

1 Structura sistemelor de comunicaii prin satelit


1.1. Servicile sistemelor de comunicaii prin satelit
1.2. Orbitele sateliilor de comunicaii
2 Semnale i perturbaii
2.1. Semnale transmise prin sistemele de comunicaii satelitare
2.2. Zgomote captate din spaiul cosmic i zgomote produse de aparatura
electronic
3 Analiza lanului de comunicaii prin satelit
3.1. Puterea emis pe direcia legturii
3.2. Puterea recepionat
3.3. Raportul semnal zgomot
4 Propagarea pe traiectele ascendent i descendent
4.1. Tipuri de propagare
4.2. Degradarea suferit de semnal pe poriunea din traiect din troposfer
4.3. Degradarea suferit de semnal pe poriunea din traiect din ionosfer
5 Accesul multiplu
5.1. Accesul multiplu prin diviziune n frecven
5.2. Accesul multiplu prin diviziune n timp
5.3. Accesul multiplu prin diviziune n cod
6 Componentele sistemului de comunicaii satelitare
6.1. Subsistemele staiei de sol
6.2. Subsistemele satelitului
Total:

6
6

4
28

b. Aplicaii:
Coninutul

Nr. ore
2

Seminar 1

Orbita satelitului de comunicaii

Seminar 2

Tipuri de sisteme satelitare

Seminar 3

Semnale i multiplexare

Seminar 4

Zgomotul amplificatoarelor i atenuatoarelor

Seminar 5

Proiectarea sistemului de comunicaii prin satelit

Seminar 6

Accesul multiplu

Seminar 7

Subsistemele satelitului

2
Total:

5. EVALUAREA
a) Activitile evaluate i ponderea fiecreia:
x aprecierea activitii de seminar
x examen final (scris i verificare oral)

40%
60%

b) Cerinele minimale pentru promovare: conform Regulamentului studiilor


universitare i Regulamentului privind activitatea profesional a
studenilor.
c) Calculul notei finale: conform Regulamentului studiilor universitare i
Regulamentului privind activitatea profesional a studenilor.

14

6. REPERE METODOLOGICE
x Prezentarea prelegerilor de curs se face n amfiteatru cu faciliti multimedia
x Prezentrile de la prelegeri i temele de la seminar sunt disponibile studenilor i
sub form electronic.
7. BIBLIOGRAFIA
1. ***, Manuel sur les tlcommunications par satellite, (Ouvrage collectif de lUIT),
John W iley, 2002
2. Kolaw ole, Satellite Communication Engineering, Marcel Decker, 2002
3. Meciu, E., Comunicaii prin satelit, Codec, 2000
4. Altman, E., Ferreira, A., Galtier, J., Les rseaux satellitaires de
tlcommunications: Technologies et services, Dunod, 1999
5. Maral, G., Bousquet, G., Satellite Communications Systems: Systems
Techniques and Technology, John W iley, 1993
6. Petrescu, T., Note de curs, 2008

EF DE CATEDR
Prof. univ. dr. ing. Silviu Ciochin

TITULAR DE DISCIPLIN
Prof. univ. dr. ing. Teodor Petrescu