Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Real
Nr. ore /sptmn: 2
Clasa: a X-A M3 L1
Manual: UPSTREAM upper intermediate (Bob Obee, Virginia Evans), ed. Express Publishing
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4598/31.08/2004
PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2013/2014

Nr.
crt.

Unitatea de
competen

(0)
1.

(1)
Lecie
introductiv

2.

Test predictiv

2.

Competene specifice

(2)

Unit 1:
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale
CrossingBarrie unui text pe baza titlului / unui stimul
rs
vizual.
1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise autentice.

Coninuturi
Tema
Funcii communicative
Elemente de construcie a comunicrii
(3)
Discutarea problemelor organizatorice legate de
desfurarea orelor de limba englez n noul an
colar.
Prezentarea manualului.
Verificarea elementelor de construcie a
comunicrii parcurse n anul colar precedent
precum i a identificrii detalilor dintr-un
textscris.
Domeniul personal: relaii interpersonale; viaa
personal (stil de via, comportament social)
Domeniul public: mass-media
A descoperi i exprima atitudini (a-i exprima
acordul/dezacordul; a compara aciunile
prezente cu cele trecute)
A descoperi i exprima emoii (a exprima

Nr.
ore

Sptmn
a

(4)
1

(5)
1

2-4

Obs
.
(6)

3.

4.

2.3 Redactarea de paragrafe /


texte pe o tem de interes.
2.5
Redactarea de texte funcionale
simple.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia
de comunicare n funcie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor.
Unit 2:
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale
unui text pe baza titlului / unui stimul
Moodsa
vizual.
nd
1.2. Identificarea sensului global al unui
mesaj
Feelings
1.4. Identificarea de detalii din mesaje
orale/scrise (autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti
cotidiene.
2.3 Redactarea de paragrafe /
texte pe o tem de interes.
3.1 Formularea de idei/preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care
sunt exprimate preri despre subiecte legate
de preocuprile tinerilor.
Self1.4. Identificarea de detalii din mesaje
orale / scrise (autentice)
Assessm
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti
ent
cotidiene.
2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
Module

refuzul, a argumenta refuzul; a folosi stilul


formal/informal)
Determinani
Substantivul: cazul genitiv (toate tipurile)
Idiomuri corelate cu tema
unitii

Domeniul personal: relaii interpersonale; viaa


personal (stil de via, comportament social)
A descoperii exprima emoii (a exprima
surpriza, curiozitatea, teama, ndoiala; a exprima
compasiunea; a folosi stilul formal i informal)
Prepoziii
Substantivul: Idiomuri corelate cu tema unitii

5-7

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 1-2.

5.

6.

3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia


de comunicare n funcie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor.

Unit 3: Making 1.2 Identificarea sensului global al unui


mesaj.
a Living
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de informaii din mai multe
texte n scopul ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru.
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti
cotidiene.
2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia
de comunicare n funcie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor.
4.3 Sintetizarea sub form de schem /
notie a coninutului unui text scris / mesaj
oral.
Unit 4:
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale
unui text pe baza titlului / unui stimul
MakeYo
vizual.
urself at 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise (autentice).
Home
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti
cotidiene, obiceiuri.
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o
tem de interes.
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care
sunt exprimate preri despre subiecte legate
de preocuprile tinerilor

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via, comportament social)
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni i de viitorul profesional; texte
referitoare la aspectele teoretice ale specialitii;
texte referitoare la aspecte practice ale
specialitii.
A da i a solicita informaii (a raporta)
A descoperi i exprima atitudini (a exprima
acordul / dezacordul)
A convinge (a comenta preri)
Infinitivul, participiul, gerunziul
Construcii infinitivale, participiale,
gerundivale
Discurs direct, discurs indirect

9-11

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via)
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan (sociale, economice, ecologice,
strategii de utilizare a resurselor)
A convinge (a avertiza pe cineva; a comenta
preri)
Timpurile verbale (recapitulare)

12-14

7.

8.

Self-

1.4. Identificarea de detalii din mesaje


orale / scrise (autentice)
Assessm
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti
ent
cotidiene.
2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
Module
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
2
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.
Unit 5:
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise (autentice).
Modern
1.6 Recunoaterea organizrii logice a unui
Living paragraf / text literar
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor
activiti cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o
tem de interes.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.
Unit 6:

1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale


unui text pe baza titlului.
GoingPl
1.2 Identificarea sensului global al unui
aces
mesaj.
1.3 Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise (autentice).
1.5 Selectarea de informaii din mai multe
texte n scopul ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru.
1.6 Recunoaterea organizrii logice a unui
paragraf / text literar;

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 3 - 4.

15

Domeniul personal: viaa personal (stil de


via)
Universul adolescenei: cultura, art, sport
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan (sociale, culturale, educaionale);
mass-media
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
satisfacia / insatisfacia fa de un punct de
vedere
A convinge: a comenta preri
Adjectivul (comparaia intensiv)
Domeniul ocupaional: activiti din viaa
cotidian.
Domeniulpersonal : viaapersonal (stil de via)
Domeniul public : aspecte din viaa
contemporan (ecologice)
Domeniul educaional: texte din literaturile
britanic i american.
A descoperi i exprima atitudini: a-i exprima
acordul/ dezacordul.
A exprima satisfacia/insatisfacia,

16-18

A descoperii exprima emoii: a exprima


refuzul,
a
argumenta
refuzul;

19-20
4

2.

2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, afolosistilulformal/informal


obiceiuri.
A convinge: acomentapreri; a ncuraja, a
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de avertiza
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de Utilizarea verbelor modale.
rspuns.
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru
traducerea unor texte funcionale scurte din
limba englez n limba romn.
Self-assessment 1.1Anticiparea elementelor de coninut ale Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile
unui text pe baz titlului / unui stimul parcurse n unitile de nvare 5 - 6.
Module
vizual.
3
1.3Identificarea de informaii cheie din texte
autenttice.
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene,
obiceiuri.
4.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns

21

3.

Unit 7: History

1.1
Anticiparea elementelor de coninut
ale unui text pe baza titlului / unui stimul
vizual.
1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj
1.3
Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
1.5 Selectarea de informaii din mai multe
texte n scopul ndeplinirii unei sarcini de
lucru
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene,
obiceiuri.
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia
de comunicare n funcie de stilul formal/
informal folosit de interlocutor
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n
care sunt exprimate preri despre subiecte
legate de preocuprile tinerilor
4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire
direct n vorbire indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje audiate)
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru
traducerea unor texte funcionale scurte din
limba francez n limba romn

Domeniul ocupaional: aspecte legate de


profesiuni i de viitorul profesional.
Domeniul personal: viaa personal (stil de
via, comportament social)
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan (sociale, economice, politice,
istorice, culturale, educaionale, ecologice,
strategii de utilizare a resurselor)
A descoperi i exprima atitudini: a-i exprima
acordul/ dezacordul.
A descoperi i a exprima emoii: a exprima
compasiunea
Utilizarea verbelor modale (timpul trecut).
6

22-24

4.

Unit 8:
Learnin
gLesson
s

Self-assessment
Module 4

1.1Anticiparea elementelor de coninut ale


unui text pe baza titlului / unui stimul
vizual.
1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj.
1.3 Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene,
obiceiuri.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.

Domeniul personal: relaii interpersonale.


Universul adolescenei.
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni i de viitorul profesional.
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
satisfaia/ insatisfacia fa de un punct de
vedere.
Diateza pasiv.
Diateza activ.

25-27

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvar

Se
lfa
4

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 7 8.

5.
26

Saptamana altfel
6.

Unit 9: Planet
Issues

1.1
Anticiparea elementelor de coninut
ale unui text pe baza titlului / unui stimul
vizual.
1.2
Identificarea sensului global al unui
mesaj.
1.3
Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
2.2 Relatarea coninutului unui film / al
unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat.
2.3 Redactare de paragrafe / texte pe o tem

Domeniul public: aspecte din viaa


contemporan (ecologice, strategii de utilizare a
resurselor).
Domeniul educaional: descoperiri tiinifice
i tehnice.
A descoperi i exprima atitudini: a exprima
acordul/ dezacordul.
A exprima satisfacia/ insatisfacia fa de un
punct de vedere.
A descoperi i exprima emoii: a exprima

28-30
6

7.

9.

de interes.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
raspuns.
Unit 10: The
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale
unui text pe baza titlului / unui stimul
Cycle of
vizual.
Life
1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj.
1.2
Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
2.3 Redactare de paragrafe / texte pe o tem
de interes.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n
care sunt exprimate preri despre subiecte
legate de preocuprile tinerilor.
Self-assessment 1.3 Identificarea de informaii cheie din
texte autentice.
Module
2.2 Relatarea coninutului unui film / al
5
unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de
Final Revision
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de
rspuns.
4.4 Traducerea n i din limba romn a
unor texte scurte din domenii de interes
utiliznd dicionarul.

surpriza, curiozitatea, teama, ndoiala.


Sintaxa (subordonata condit ional ).

Domeniul personal: viaa personal (stil de


viat, strategii de studiu, comportament social).
A descoperi i exprima atitudini: a-i exprima
acordul/ dezacordul.
A descoperi i exprima atitudini: a compara
aciunile prezente cu cele trecute.
Sintaxa
Conjuncii.

31-33

Vor fi recapitulate i evaluate coninuturile


parcurse n unitile de nvare 9 10.

6
34-36