Sunteți pe pagina 1din 2

Setul 1. Sisteme de vectori liniar independenti/liniar dependenti.

Baze, matrici de
translatie. Subspatii vectoriale
1. Sa se precizeze care din urm
atoarele multimi sunt liniar independente/liniar dependente.
(i) S1 = {u1 = (2, 1), u2 = (1, 4)} R2 ;
(ii) S2 = {u1 = (3, 2, 1), u2 = (2, 1, 0), u3 = (7, 0, 1)} R3 ;
(iii) S3 = {A1 = (1, 0, 1)t , A2 = (2, 1, 0)t , A3 = (3, 1, 1)t } M3,1 (R);
(iv) S4 = {p1 (x) = 2X 2 X, p2 (x) = X 2 1, p3 (x) = 4X 2 X + 2} R2 [X];
2. Determinati valorile lui m R pentru care sistemul S = {u1 = (1, 1, 0), u2 = (m, 3, 1), u3 =
(2, 4, 1)} este liniar dependent. Pentru m mai sus determinat, aflati relatia de dependenta liniar
a
ntre vectorii lui S.
3. Aratati c
a B = {u1 = X + 2, u2 = 4X} este baza n spatiul vectorial R1 [X] si determinati
coordonatele polinomului f = 5X + 3 n baza B.
4. Verificati dac
a Bm = {u1 = (m + 1, 1), u2 = (1, m)} este baza n R2 oricare ar fi m R si
scrieti matricea de trecere TB1 B R2 .
c

0
2
5. Fie
 B = {u1 =(1, 1), u2 = (3, 0)} si B = {v 1 , v 2 } baze n R . Determinati m R, astfel ca
m+3 1
TBB 0 =
s
a fie o matrice de translatie ntre B si B 0 ; Pentru m = 0 gasiti coordonatele
4
m
vectorului v = 3u1 + 5u2 relativ la baza B 0 .


1 1
. Daca B = {u1 = (0, 3), u2 =
6. Fie bazele B = {u1 , u2 } B 0 = {v 1 , v 2 } n R2 si TBB 0 =
2 3
(4, 0)} aflati baza B 0 . Aflati coordonatele vectorului v = u1 u2 n baza B 0 .

7. Fie B = {f1 = X 1, f2 = 3X} R1 [X]. Aratati ca B baza n R1 [X] si scrieti matricea de


R [X]
trecere de la baza B la baza canonic
a Bc 1 = {X, 1}.
8. Fie bazele B = {u1 = (1, 2), u2 = (4, 0)} si B 0 = {v 1 = (2, 0), v 2 = (0, 1)} n R2 . Scrieti
matricile de trecere TBB 0 , TB 0 B si verificat
.
 0 TB 0 B= I2
 i c
a TBB
1
1
, respectiv
, A2 =
9. Fie n M(2, 1, R) bazele B = A1 =
0
3

 


0
2
, A02 =
. Determinati coordonatele vectorului A M(2, 1, R) n baza B,
B 0 = A01 =
1
1
 
1
0
.
stiind ca relativ la baza B acesta are coordonatele
2
R [X]

10. Fie n R1 [x] raportat la baza canonica Bc 1


= {X, 1} sistemul de vectori B = {p1 =
2X + 1, p2 = mX + 3}.
(a) Sa se determine m R astfel ncat B sa fie baza n R1 [X].
(b) Fie p R1 [X], p = 3p1 + 4p2 . S
a se determine prin 2 metode coordonatele lui p relativ la baza
{1, X}, daca m = 2.
(c) Pentru m = 3, p = 3 s
a se scrie coordonatele lui p n baza B.
11. Sa se determine matricea de trecere de la baza B1 = {p1 = X 2 , p2 = X +1, p3 = X 2 2X +1}
R2 [X] la baza canonic
a din R2 [X].
12. Studiati dac
a U = {v = (a, b, a + 3b), a, b R} este subspatiu vectorial n R3 .
13. (a) S
a se arate c
a U1 = {v = (x, y, z) R3 : 2x + y + 4z = 0 este subspatiu vectorial n
Determinati dimensiunea sa prin constructia unei baze. Aceeasi problema pentru U2 = {v =
(x, y, z) R3 : x y + z = 0, 3x + 2y = 0}.

R3 .

14. Determinati subspatiul vectorial generat de multimea de vectori S = {v 1 = (1, 2, 1), v 2 =


(1, 1, 1), v 3 = (1, 3, 3)}.
x y
0 z
15. Fie U1 =
, x, y R si U2 =
, z, w R .
y x
w 0
(a) Aratati c
a U1 si U2 sunt subspatii vectoriale n M(2, 2, R) si precizati dimensiunea fiec
aruia
dintre ele.
(b) Determinati U1 + U2 si U1 U2 precum si dimensiunile lor.
16. Determinati ecuatia variet
atii liniare ce trece prin (2, 2, 2) si admite ca subspatiu director
nfasuratoarea liniar
a U a sistemului de vectori S = {v 1 = (3, 2, 1), v 2 = (2, 0, 1)}.