Sunteți pe pagina 1din 30

1

PROIECT
Nume cursant: Dumitrescu Adrian Mihail

Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru constructii si


confectii metalice

Cuprins

Preambul
1.

Prevederi generale

2.

Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice

2.1.

ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

2.2.

Instruirea personalului

2.3.

Dotarea cu echipament individual de protectie

2.4.

Repartizarea sarcinii de munca

2.5.

Organizarea locului de munca si a activitatilor

3.

ncarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice


lucrarilor de constructii si confectii metalice

3.1.

ncarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

3.2.

ncarcarea si descarcarea pieselor grele

4.

Activitati desfasurate n atelierele pentru constructii metalice

4.1.

Conditii generale
2

4.2.

Confectionarea elementelor constructiilor metalice

5.

Executarea podurilor metalice

6.

Executarea turnurilor si pilonilor metalici

7.

Prevederi de proiectare

- Anexa 1

Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme si a prescriptiilor Iscir

- Anexa 2

Standarde conexe

- Anexa 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Preambul

Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care
cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, n
conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor norme nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si
asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a
activitatilor respective.

Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea securitatii si sanatatii n munca, sistem compus din:
- Instructiuni proprii generale de securitate a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;
- Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta prevederile Normelor
generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de
organizare sau de proprietate n care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu
pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a
muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
securitate a muncii practicata n cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari,
3

procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care
interactioneaza.
-Executantul: omul implicat nemijlocit n executarea unei sarcini de munca.
-Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si n
anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
-Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelte etc. ) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizeaza n procesul de munca.
-Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice n care unul sau mai multi
executanti si realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii n cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, viznd
global desfasurarea uneia sau mai multor activitati n conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al
sistemului- executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de
munca din cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie
alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea n munca, baza pentru:
-activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
-autorizarea functionarii unitatilor;
-instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
-cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
-controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
-fundamentarea masurilor de protectie a muncii.
n contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si
confectii metalice au fost elaborate tinnd cont de reglementarile existente n domeniul securitatii muncii
pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice,
astfel nct, pentru fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui
element component al procesului de munca.
Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati,pentru fiecare tip de lucrare, prevederile
urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului n procesul de lucru.
n elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele n vigoare.
Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai n ceea ce priveste continutul, dar si
forma de prezentare, sa fie conforma altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor
subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitnd astfel, pentru
utilizatori ntelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1.Prevederi generale
Continut
Art.1

Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice prevederi
specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si mbolnavirilor profesionale n
activitatile de constructii si confectii metalice.
Scop
Art.2

Masurile de prevenire cuprinse n prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc
existenti n sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca mijloace de productie - mediu de munca).
Domeniu de aplicare
Art.3

Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice, care desfasoara
activitati de constructii si confectii metalice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de
modul de organizare a acestora.
Relatii cu alte acte normative
Art.4

Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art.5

Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de constructii si confectii metalice, desfasurate de
persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate n anexa 1.
Revizuirea normelor
Art.6

Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cte ori este necesar, ca urmare a
schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau
la modificarea proceselor de munca.

2.Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice


2.1.ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art.7

ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor


generale de protectie a muncii.
Art.8

Activitatile de constructii si confectii metalice se vor executa numai de catre personal calificat si instruit
special pentru aceste activitati.
Art.9

Examinarea si avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de constructii si confectii
metalice att la angajare ct si periodic.
Art.10

Examenul medical n vederea ncadrarii n munca se efectueaza, obligatoriu, nainte de proba practica,
examen, concurs sau termen de ncercare,urmatoarelor categorii de persoane:
-celor care urmeaza sa fie angajati si celor care-si reiau activitatea dupa o ntrerupere mai mare de 6 luni
calendaristice;
-ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesiuni, precum
si n cazul schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
-celor care sunt transferati sau detasati n alte locuri de munca sau activitati care pot fi ocupate numai daca
sunt ndeplinite cerintele legale de ordin sanitar.
Art.11

Efectuarea controalelor medicale n vederea angajarii n functii legate de siguranta circulatiei, periodicitatea
acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii.
Art.12

La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane n vrsta de peste 18 ani, special
instruiti si autorizati, supusi unui examen medical special.
2.2.Instruirea personalului

Art.13

Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, n conformitate cu prevederile Normelor generale de


protectie a muncii.
2.3Dotarea cu echipament individual de protectie
Art.14

Toti lucratorii din activitatile de constructii si confectii metalice sunt obligati sa utilizeze echipament
individual de protectie adecvat acordat conform "Normativului-cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie" aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-07-95.
Art.15

Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific activitatii pe care o desfasoara, pe care e
obligat sa-l poarte pna la parasirea incintei n care si desfasoara activitatea.
Art.16

La nituirea pieselor casetate lucratorii vor fi dotati cu antifoane.


2.4.Repartizarea sarcinii de munca
Art.17

Repartizarea sarcinii de munca se va face numai n baza unui instructaj specific activitatii si locului de
munca unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.
Art.18

Este interzisa utilizarea lucratorilor n activitati pentru care nu li s-a facut un instructaj special.
2.5.Organizarea locului de munca si a activitatilor
Art.19

Este obligatorie mprejmuirea zonei de lucru n raza de actiune a utilajelor de ridicat, precum si a zonelor n
care se desfasoara activitati cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de lnga
utilajele de constructii trebuie sa fie prevazute cu balustrade si mentinute n stare de curatenie.
Art.20

Pentru lucrari executate la naltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru naltimi de peste 5 m se
vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.
Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scndura de bord si vor fi executate astfel nct sa corespunda
sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schelele pe care se
lucreaza. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform prevederilor standardelor n vigoare.
Art.21

La toate locurile de munca vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile att ziua ct si noaptea.
Art.22

Daca n timpul transportului elementelor de constructie utilajul se defecteaza sau daca una din prinderi
cedeaza, elementul va fi cobort; daca acest lucru nu e posibil, pna la nlaturarea defectiunii locul de sub
ncarcatura va fi mprejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor n
zona respectiva. Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare.
Aceste masuri vor fi ndepartate numai dupa intrarea n normal.
Art.23

Primirea ncarcaturilor pe constructie se va face numai dupa oprirea completa a instalatiilor de ridicat.
Art.24

Se interzice aplecarea lucratorilor n afara constructiei pentru a desprinde elementele din crligul instalatiei
de ridicat. Apropierea ncarcaturii se va face cu crlige de tragere sau frnghii ajutatoare.
Art.25

Ridicarea ncarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere sau a
ncarcaturilor.
Art.26

Se interzice executarea lucrarilor la naltime n perioade de timp nefavorabil - vnt puternic de peste 11 m/s,
ninsori, polei, vizibilitate redusa etc.
Art.27

Este interzis a se executa lucrari de sudura sub temperaturile minim admise de prescriptiile tehnice, att n
exterior ct si n interior.
8

Art.28

Orice lucrare de constructii metalice va putea ncepe numai n baza unui ordin scris, emis de conducerea
santierului. Aceasta obligatie trebuie respectata si la terminarea lucrarii. n cazul n care lucrarea se executa
n mai multe etape, prin ordin, persoana cu atributii de organizare si conducere va stabili att data nceperii
ct si a renceperii ei.
Art.29

n cazul n care lucrarile de constructii metalice se executa n zone poluate sau cu obiective n exploatare se
vor stabili caile de acces att pentru circulatia muncitorilor ct si pentru circulatia publicului.
Art.30

Lucrarile de constructii metalice vor fi conduse si supravegheate numai de catre persoane care poseda
pregatire tehnica corespunzatoare si numai daca au fost numite prin decizie de conducerea santierului.
Art.31

Conducerea tehnica a santierului si lotului este raspunzatoare (fiecare la nivelul respectiv) pentru respectarea
prevederilor din proiectul de executie, tehnologie de lucru si a prevederilor din normele de protectie a
muncii.
Art.32

Se interzice intrarea n zona de activitate precum si accesul pe constructie a personalului fara sarcini de
serviciu si neinstruit n acest scop. Organele de ndrumare si control vor putea sa-si desfasoare activitatea
numai nsotite de conducatorul lucrarii, care trebuie sa fie cel putin n grad de maistru.
Art.33

Se considera zona periculoasa spatiul din jurul constructiei metalice pe o raza egala cu cel putin naltimea
definitiva a constructiei care va fi mprejmuita cu gard de srma. Zona periculoasa va fi semnalizata cu
indicatoare de securitate care sa avertizeze asupra pericolelor si sa interzica accesul n zona. Materialele si
utilajele vor fi depozitate n afara zonei periculoase.
Art.34

mprejmuirea zonei ct si a locurilor periculoase si luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor trebuie
executate nainte de nceperea lucrarilor de constructii metalice.
Art.35

Transportul pe verticala al persoanelor se poate face pe scarile metalice ale constructiei definitive care se
monteaza odata cu tronsoanele sau cu instalatiile mecanice de ridicat persoane.
Art.36

n cazul n care ridicarea elementelor de constructii metalice se face concomitent cu doua trolii, acestea
trebuie astfel alese, nct viteza lor de ridicare sa corespunda. Conducatorul lucrarii va coordona personal
miscarea celor doua trolii pentru a nu se produce diferente de nivel la ridicare.
3.ncarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice lucrarilor de
constructii si confectii metalice
Art.37

Operatiile de ncarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai sub
supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit special n acest scop, care va stabili
procedeul de lucru nepericulos pentru operatia respectiva, cu respectarea prescriptiilor ISCIR.
Art.38

Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru ncarcarea, descarcarea si transportul materialelor este obligat
sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru ca operatiile respective sa nu genereze
riscuri de accidentare.
Art.39

Caile de circulatie vor fi amenajate n asa fel nct latimea, declivitatea, curbele, ramificatiile etc. sa permita
circulatia mijloacelor de transport n conditii de siguranta. Caile de circulatie vor fi marcate vizibil pe
margini si vor fi mentinute n buna stare si libere.
3.1.ncarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice
Art.40

ncarcarea si descarcarea grinzilor metalice trebuie sa se faca pe grinzi sau pe brne nclinate, cu ajutorul
frnghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor nclinate trebuie sa fie bine fixate si asigurate
mpotriva deplasarii. mpotriva balansarii se vor folosi frnghii de siguranta legate n centrul de greutate.
Art.41

La descarcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesa se mpinge cu ajutorul lomurilor,
spre marginea platformei si se coboara pe grinzile nclinate.
Nu se ncepe descarcarea piesei urmatoare dect dupa ce piesa, care a fost descarcata anterior, a ajuns pe sol
si s-a oprit.

10

Art.42

Este interzisa stationarea lucratorilor n fata ncarcaturii, inclusiv a celor ce iau marfa si o aseaza n stive.
Art.43

La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu clesti speciali, iar operatiile de ridicare, de
coborre si de transport se vor face n acelasi timp de catre toti lucratorii. La fel se va proceda si la ridicarea
pieselor, folosind rangi de fier cu rezistenta adecvata. n cazul n care unele dintre aceste piese, mai usoare,
se transporta pe umar, toti lucratorii vor fi asezati de aceeasi parte a piesei si vor folosi simultan acelasi
umar. Deplasarea lucratorilor n aceste cazuri se va face cu pasi dirijati de catre persoana care dirijeaza
activitatea. Descarcarea se va face la comanda, n acelasi timp, prin luarea piesei sub brat si apoi ducerea ei
pe teren la locul indicat.
Art.44

Este interzisa aruncarea pieselor transportate, de pe umar, direct pe sol.


Art.45

La operatiile de descarcare-ncarcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace mecanizate,


masini si instalatii de ridicat, se vor respecta prevederile prescriptiilor ISCIR.
3.2.ncarcarea si descarcarea pieselor grele
Art.46

ncarcarea, descarcarea si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele se vor executa de catre echipaje
instruite n mod special, sub conducerea directa a unei persoane competente.
Art.47

Operatiile de ncarcare si descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu ajutorul instalatiilor de ridicat.
Art.48

n cazul lipsei masinilor sau a instalatiilor de ridicat, ncarcarea si descarcarea trebuie sa se faca cu ajutorul
cricurilor, al troliilor sau al rolelor.
La ncarcarea si descarcarea pieselor grele se vor respecta urmatoarele conditii :
a)terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie sa fie eliberat de toate obiectele
straine care ar putea mpiedica operatia de transport;

11

b)n cazul n care rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe
scnduri sau pe grinzi.
Art.49

Deplasarea pieselor grele trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor conditii:


a)n cazul deplasarii pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie n asa fel aleasa nct capetele lor sa nu
iasa mai mult de 30 cm de sub ncarcatura;
b)n timpul deplasarii pieselor, lucratorii trebuie sa pastreze o distanta suficienta de la piesa la locul de
tragere, pentru a nu fi surprinsi de piese, n cazul scaparii sau al deplasarii accidentale a acestora;
c)pentru urcarea si coborrea pieselor grele pe plan nclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie sa stea
la distanta suficienta, pentru a nu fi surprinsi de piese n cazul scaparii, rasturnarii sau deplasarii accidentale
a acestora;
d)este interzisa ndepartarea rolelor de sub ncarcaturi. ndepartarea acestora se va face numai dupa ce
rolele se vor elibera complet de ncarcatura.
4.Activitati desfasurate n atelierele pentru constructii metalice
4.1.Conditii generale
Art.50

Iluminatul atelierelor de constructii metalice va corespunde prevederilor Normelor generale de protectie a


muncii.
Pentru iluminatul suplimentar la locurile de munca se vor folosi lampi alimentate la tensiunea de 24 V.
Art.51

Toate atelierele de constructii metalice vor fi prevazute cu instalatii de ventilare naturala sau mecanica,
respectndu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art.52

Amplasarea utilajelor din atelierele de constructii metalice se va face conform prevederilor Normelor
generale de protectie a muncii si a standardelor n vigoare.
4.2.Confectionarea elementelor constructiilor metalice
ndreptare, debitare

12

Art.53

Profilele si tablele care urmeaza a se introduce n procesul tehnologic de executie se vor ndrepta n functie
de dimensiuni, manual, pe prese sau masini de ndreptat.
Art.54

La operatiile de ndreptare manuala se va urmari ca sculele cu care se lucreaza sa fie n stare tehnica
corespunzatoare pentru a nu pune n pericol lucratorii care executa operatia si nici pe cei de la locurile de
munca nvecinate.
Art.55

n cazul n care ndreptarea profilelor si tablelor se executa pe masini de ndreptat se vor respecta
urmatoarele:
1) manevrarea materialului se va face astfel nct introducerea sa nu se faca oblic;
2) este interzisa introducerea minii n zona organelor active ale masinii, precum si nlaturarea deseurilor sau
a pieselor n timpul functionarii masinii;
3) n timpul ndreptarii, profilele si tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre metalice;
4) actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre lucratorul special desemnat pentru executarea
acestei operatii.
Art.56

Operatia de trasare se va executa pe mese de trasaj.


naltimea mesei mpreuna cu naltimea pachetului de tabla va fi astfel stabilita nct sa asigure lucratorului o
pozitie de lucru comoda. Se va urmari ca greutatea foilor de tabla sa fie uniform distribuita pe suprafata
mesei de trasaj.
Art.57

La debitarea cu flacara oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile "Normelor specifice de
securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor".
Art.58

La debitarea profilelor si tablelor cu masini de debitat se interzice sustinerea cu mna a materialului.


Sustinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu bile, care usureaza miscarea n avans.
Art.59

13

Operatia de taiere se va executa numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului si ndepartarea lucratorilor
din zona de lucru.
Art.60

Accesul n spatele masinilor de debitat n timpul functionarii acestora este interzis; locul se va ngradi cu o
balustrada demontabila de protectie.
Art.61

Se interzice taierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare dect cea nscrisa n
caracteristicile masinii.
Art.62

ndepartarea deseurilor sau a pieselor taiate se va face numai dupa oprirea masinii. Aceasta se va face numai
cu ajutorul crligelor metalice folosind echipamentul individual de protectie adecvat.
Art.63

La masinile de ndoit table sau profile (abkant, prese), actionarea se va face numai de catre lucratorii instruiti
n vederea executarii unor astfel de operatii.
Actionarea masinii se va face numai dupa asigurarea ca lucratorii care sustin materialul sunt n afara oricarui
pericol de accidentare.
Art.64

n timpul valtuirii nu sunt permise:


- atingerea cu mna a valturilor n rotatie;
- ungerea sau curatarea valturilor n timpul rotirii;
- urcarea lucratorilor pe tabla.
Art.65

n cazul operatiilor de taiere, decupare, ndoire, stantare, valtuire, personalul muncitor va respecta
prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea materialelor prin deformare
plastica la rece si stantare".
Art.66

14

Daca n procesul tehnologic de executie a elementelor constructiilor se prevad si operatii de prelucrare prin
aschiere (frezari, sanfrenari, gauriri, alezari, filetari) se vor respecta "Normelor specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere".
Paturi de lucru
Art.67

Paturile de lucru vor fi asezate n flux si ct mai aproape de liniile de transport.


Art.68

Amplasarea paturilor de lucru si a sub-ansamblurilor ce se confectioneaza se va face n asa fel nct sa nu


blocheze caile de acces sau trecerea de la un loc de munca la altul.
Art.69

n cazul n care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare dect al paturilor de lucru, colturile sau
muchiile confectiilor vor fi prevazute cu platbande de protectie vopsite n alb.
Art.70

Daca n cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare doua instalatii de ridicat n vederea
asezarii subansamblurilor n pozitii noi de lucru, se vor lua urmatoarele masuri :
1) se va interzice accesul persoanelor n zona de lucru;
2) coordonatorul lucrarii va comanda ambele instalatii de ridicat;
3) dispozitivele de legare vor fi n prealabil verificate si vor fi n numar suficient;
4) n cazurile necesare se vor executa consolidari provizorii cu ajutorul unor placi, scnduri, rigle etc.;
5) sarcina de ridicat se va repartiza egal celor doua instalatii de ridicat.
Montarea subansamblurilor
Art.71

Montarea subansamblurilor elementelor de constructii metalice se va face conform fisei procesului


tehnologic, respectndu-se numarul de prinderi prin puncte de sudura, nituri, suruburi, evitnd fixarea fortata
a elementelor.
Art.72

15

Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role, dispozitive pentru aducere cap la
cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate n baza unui proiect de executie obligatoriu, omologat.
Art.73

Este interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum si a celor improvizate.
Art.74

n functie de conditiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafata productiva, ca si de procesul


tehnologic folosit, se vor stabili instructiuni proprii.
Scule, dispozitive, bancuri de lucru
Art.75

Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice ntrebuintare trebuie sa fie n perfecta stare
si sa corespunda specificului lucrarii.
Art.76

Zilnic, nainte de nceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si sculele din dotare sunt n
stare tehnica corespunzatoare. Cele care nu corespund din punctul de vedere al tehnicii securitatii muncii se
vor scoate din uz, repara (cele care se pot reconditiona) sau casa.
Art.77

Menghinele si nicovalele trebuie sa fie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel nct lucratorii care le
utilizeaza sa poata avea n timpul lucrului o pozitie corecta, normala si neobositoare. La menghine se va
verifica paralelismul falcilor, continuitatea spinglului si modul de fixare a pieselor.
Art.78

Sculele si uneltele de mna vor fi confectionate conform standardelor n vigoare, din materiale
corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri sau desprinderi de aschii,
bavuri.
Art.79

Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara mner, precum si folosirea aceluiasi mner la mai multe
scule.
Art.80

16

Este interzisa folosirea uneltelor de mna cu suprafete de percutie deformate, nflorite sau stirbite, precum si
a uneltelor de mna improvizate.
Art.81

n timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mna cu taisuri, vrfuri etc. vor fi
protejate cu aparatori sau teci adecvate.
Art.82

Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect n raport cu
operatia de executat.
Ele trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii:
-sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;
-foarfecele pentru taiat vor avea lamele strnse astfel nct sa preseze una pe alta, fara joc n axul de fixare;
-daltile vor avea o lungime de cel putin 150 mm si vor fi bine ascutite.
Art.83

n cazul strngerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectndu-se instructiunile prevazute n
fisa tehnologica ntocmita de proiectant.
Art.84

Cheile mecanice vor fi calibrate astfel nct sa corespunda exact dimensiunilor piulitelor. Suprafetele de
lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de prindere nu vor fi deformate. Este
interzisa strngerea sau desurubarea piulitelor prin interpunerea ntre piulite si cheie de placute metalice,
precum si prelungirea cheilor.
Art.85

Sculele si uneltele de mna vor fi pastrate - dupa caz - n dulapuri, lazi, rastele sau suporturi speciale si
orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active ale acestora.
Art.86

Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care cunosc bine att metodele de
lucru ct si pe cele de protectie a muncii.
Art.87

17

Este interzis ca n timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele, tablouri etc.
Art.88

Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de presiuni de lucru, iar fixarea lor pe
racorduri se va face cu coliere metalice.
Forjarea, nituirea
Art.89

La executarea lucrarilor de forjare si de nituire, personalul muncitor va avea calificarea profesionala


corespunzatoare acestei meserii.
Art.90

n cazul n care operatia de nituire se executa n atelierul de forja, acesta va fi prevazut cu instalatii locale de
ventilatie.
Art.91

Rezervorul de motorina trebuie bine fixat pe corpul forjei si se va ncarca numai atunci cnd forja este oprita.
n cazul n care forja se opreste accidental, se vor nchide robinetele de admisie ale combustibilului si
aerului, iar reaprinderea se va face numai dupa nlaturarea defectului.
Robinetele de admisie se vor verifica zilnic naintea nceperii lucrului.
Art.92

La oprirea cuptorului se va nchide mai nti robinetul de admisie a combustibilului si apoi cel de ntretinere
a arderii.
Art.93

Distanta dintre forja si locul de munca al nituitorului va fi astfel aleasa nct transportul niturilor sa se poata
face ct mai usor, asigurndu-se panta corespunzatoare. Transportul la distanta se va face cu ajutorul unei
tevi metalice prevazuta la partea superioara cu o plnie, iar la cea inferioara cu o cutie metalica n care vor
cadea niturile.
Art.94

Scoaterea si manipularea niturilor din forja se va face numai cu clesti speciali, fiind interzisa aruncarea
acestora, chiar si nencalzite.

18

Art.95

Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate n mod corespunzator si receptionate de
comisia santierului, iar lucratorii vor fi dotati cu echipamentul de protectie adecvat.
Art.96

Daca n apropierea forjei lucreaza si alti lucratori sau sunt locuri de trecere, zona din jurul forjei va fi
protejata cu paravane de protectie.
Art.97

Uneltele de lucru (buterole, dalti, dornuri etc.) se vor monta n dispozitivul ciocanului pneumatic numai cnd
acesta nu este alimentat cu aer comprimat.
Art.98

Ridicarea ciocanului de pe piesa metalica se va face numai dupa oprirea alimentarii cu aer comprimat.
Art.99

Pornirea ciocanului de nituit se va face numai cnd acesta este pus n pozitie de lucru si cnd capatul opus al
nitului este bine sprijinit n contrabuterola.
Contrabuterolele se vor fixa si centra cu multa atentie pe constructia metalica cu ajutorul unui dispozitiv
mecanic.
Art.100

Nituitorul si ajutorul lui vor avea spatiu suficient pentru a se executa operatia de nituire, nestnjeniti si n
deplina siguranta.
Art.101

Dalta pentru taiat nituri si dalta pentru craituit se vor prinde n dispozitive speciale care sa mpiedice
proiectarea lor atunci cnd ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesa, sau capul de nit s-a rupt si din
greseala nu a fost oprita alimentarea cu aer comprimat.
Art.102

Taierea capetelor de nit si a bavurilor se va face n asa fel, nct capul de nit dislocat sau aschiile sa nu
accidenteze muncitorii din apropiere.

19

Este indicat ca operatia sa nu se faca n imediata apropiere a locurilor de montaj. Daca acest lucru nu este
posibil, se vor lua masuri de protectie a lucratorilor care lucreaza n apropierea locurilor de nituire, prin
mprejmuirea acestora din urma cu paravane, ngradiri de plasa cu ochiuri marunte etc.
Art.103

Avnd n vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili un cod de semnale acustice
cu ajutorul caruia sa se poata comunica.
Este indicat sa se foloseasca sirene cu aer comprimat.
Art.104

nainte de nceperea lucrului, lucratorii vor verifica starea uneltelor, sculelor, dispozitivelor de nituit si
craituit, fiind interzisa folosirea lor daca nu sunt n stare tehnica corespunzatoare.
Art.105

Se interzice stationarea lucratorilor n planul de lovire a ciocanului pneumatic, cnd se executa lucrarea de
nituire.
Art.106

n cazul n care gaurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale si nituirea nu se poate executa, acestea
se vor reconditiona prin operatii de gaurire si alezare.
5.Executarea podurilor metalice
Art.107

La executarea lucrarilor la naltime se vor respecta prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii
pentru lucrul la naltime".
Art.108

Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente si vor avea asigurata
stabilitatea. Ele trebuie sa asigure o asezare orizontala a pieselor si a subansamblurilor.
Art.109

Piesele marunte vor fi depozitate pe rafturi sau n containere, asezate la locurile stabilite. Este interzisa
depozitarea pieselor sub rampe sau pe caile de acces.
Art.110

20

Dispozitivele utilizate la prinderea si ridicarea pieselor grele trebuie verificate si autorizate din punct de
vedere ISCIR, fiind interzisa folosirea celor deteriorate sau folosirea unor improvizatii.
Art.111

Cablurile de ridicat care vin n contact cu muchiile ascutite ale pieselor se vor proteja mpotriva degradarii.
Art.112

La manipularea pieselor grele cu instalatii si masini de ridicat, lucratorii vor fi instruiti si vor respecta
prevederile privind exploatarea acestora.
Art.113

Ridicarea pieselor cu instalatii si masini de ridicat se va face cu cablurile palanului (crligului) n pozitie
verticala fiind interzisa executarea concomitenta a doua miscari.
Art.114

La manipularea pieselor cu instalatiile si masinile de ridicat, se va respecta o distanta corespunzatoare de


siguranta fata de celelalte piese, instalatii, constructii fixe sau mobile, fiind interzisa balansarea sau rotirea
acestora.
Art.115

Mecanicii care lucreaza la instalatiile si masinile de ridicat, au obligatia sa avertizeze prin semnal acustic sau
optic att la nceperea manipularii, ct si pe parcursul operatiei, n scopul retragerii lucratorilor din zona
periculoasa.
Art.116

Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la naltime pna cnd nu au fost nlaturate sculele, obiectele
marunte etc. de pe acestea.
Art.117

La operatiile de montaj este interzisa desprinderea sarcinii din crligul instalatiei de ridicat, nainte de fixarea
piesei n ansamblul constructiei sau de asezarea ei ntr-o pozitie stabilita.
Art.118

Pentru executarea lucrarilor la naltime cu unelte portative actionate electric sau pneumatic, numarul
lucratorilor se va stabili n functie de conditiile de munca, de catre conducatorul lucrarii.

21

Art.119

Gaurirea sau alezarea de jos n sus se va face lund masurile de protectie corespunzatoare.
6.Executarea turnurilor si pilonilor metalici
Art.120

Este interzis a se executa lucrari de montaj si orice alt gen de lucrari la naltime n timp ce se efectueaza
transport de piese si materiale pe verticala.
Art.121

Este interzisa stationarea sub constructia metalica (pilon) n timpul ridicarii unei piese. Orice piesa care va fi
ridicata pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc. va fi fixata cu grija de responsabilul echipei
sau nlocuitorul acestuia.
Art.122

Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesara pentru:


-determinarea temperaturii mediului nconjurator;
-determinarea vitezei vntului;
-alarma n caz de pericol si
-realizarea comunicatiilor ntre sol si punctul de lucru de pe pilon sau turn.
Art.123

Zilnic nainte de nceperea lucrului, conducatorul lucrarii, formatiei va verifica dispozitivele de legare
cabluri, lanturi pentru fiecare tip de produs sau container, fiind interzisa folosirea acestora daca nu corespund
prevederilor ISCIR.
Art.124

Este interzisa cu desavrsire executarea de lucrari la naltime fara echipamentul de protectie corespunzator.
naintea oricarei lucrari pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica centurile de siguranta si modul lor de
prindere.
Art.125

Este interzis muncitorilor sa execute alte operatii n afara celor stabilite prin program.

22

n cazul n care este nevoie sa se execute si alte lucrari (operatii), se va nstiinta conducatorul lucrarii.
Art.126

Muncitorii care lucreaza la naltime vor transporta sculele numai n saci, special confectionati, fiind interzis
a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.
Art.127

Toate sculele mari care nu pot fi instroduse n sacul de scule vor fi prevazute cu crlige pentru a fi legate de
centura de siguranta sau urcate cu ajutorul instalatiilor de ridicat.
Este interzis sa se lase sculele dupa terminarea lucrului pe constructia metalica.
Art.128

Asezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de constructii care nu sunt montate definitiv,
este interzisa.
Art.129

La executarea lucrarilor de constructii-montaj la naltime - turnuri si piloni - formatia va avea minimum doi
muncitori care n cursul operatiilor de montaj se vor ajuta si controla reciproc.
La asamblarea pieselor la care este necesar sa lucreze concomitent mai mult de doi muncitori, se vor lua
masuri de asigurare a sincronizarii miscarilor si manevrelor ce se impun a fi facute pentru a se evita
accidentele.
Unul din muncitorii formatiei trebuie sa coordoneze operatiile de montaj.
Art.130

n locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzatoare pericolelor. Acestea se vor
planta att n zonele de la sol ct si pe constructia metalica.
Art.131

Platformele de lucru se vor realiza astfel nct sa permita accesul lipsit de pericole, la toate subansamblurile
de la nivelul respectiv.
Art.132

Platformele de lucru, podinele, schelele, scarile vor fi curatate de materialele rezultate n timpul lucrului de
catre cei care le folosesc.

23

Acestea trebuie sa fie n permanenta libere de orice materiale.


Art.133

Urcarea si coborrea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe scarile de acces, iar numarul
de persoane va fi stabilit prin documentatia de constructie a acesteia, fiind interzisa depasirea sarcinii
admise.
Art.134

Prin proiect vor fi prevazute pe montant trepte din metal pentru urcarea si coborrea muncitorilor ce executa
montarea si ntretinerea elementelor. Acestea vor fi uzinate odata cu constructia metalica.
Art.135

n cazul n care este necesara interventia montatorilor pentru dezlegarea cablului de prindere, acestia vor
urca si cobor numai pe treptele de metal ale montantului.
Aceasta operatie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atributii n acest sens.
Art.136

Este interzisa folosirea de dispozitive, legaturi si cabluri necorespunzatoare elementelor ce se ridica.


Art.137

Elementul de constructie (montant, stlp etc.) trebuie verificat nainte de ridicare pentru a constata
eventualele deformari la sarcina sau alte defectiuni de executie, care ar putea mpiedica montajul n conditii
normale de lucru, inclusiv curatarea lui.
Art.138

Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) pna cnd acesta nu a fost fixat definitiv n
buloane sau suruburi. De asemenea, este interzisa executarea altor operatii la montanti si elementele de
constructii, daca acestea nu au fost montate definitiv.
Art.139

Pentru evitarea oricarui pericol din cauza aglomerarii de piese pe platforme si schele, la locurile de montaj la
naltime transportul acestora se face treptat, n functie de succesiunea montajului. nainte de a fi transportate
la naltime, toate elementele componente ale pilonului turnului, antenei etc. se vor revizui si aranja la sol n
ordinea montarii lor.
Art.140

24

Se interzice ridicarea lucratorilor pe elementele de constructii sau utilaje n timpul transportului acestora la
locul de montaj.
Art.141

Daca dupa ridicarea sa din diferite cauze, elementul de constructie nu poate fi montat, el va fi cobort n
pozitia initiala, pentru ndepartarea cauzelor care au mpiedicat montajul si apoi repus n pozitia initiala.
Nu este permisa tinerea sarcinii n crligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente de constructie pna la
nlaturarea defectiunilor.
Art.142

La prinderea elementelor de constructii cu buloane sau suruburi, verificarea coincidentei gaurilor pentru
buloane sau suruburi se va face numai cu dornuri speciale.
Se interzice efectuarea acestei verificari prin introducerea degetelor n gaurile respective.
Art.143

Lucrul se considera terminat numai dupa montarea elementului n pozitie definitiva.


Art.144

Este interzis a se sprijini scari, schele etc. de elementul metalic aflat n curs de montare.
Art.145

n cazul n care montatorii se gasesc n situatii de echilibru periculoase sau grele la nivelul acestui loc de
munca, precum si la acele locuri de munca unde se produc zgomote, sunete etc. se va opri temporar orice
activitate pentru a nu distrage atentia montatorilor de la mentinerea echilibrului.
Dispozitiile de serviciu vor fi date catre conducatorul lucrarii n mod calm si fara sunete stridente pentru
evitarea emotiilor, distragerea atentiei si a oricarei situatii care ar putea pune n pericol securitate a
montatorului.
Art.146

Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor n afara parapetelor pentru a prinde elementele din crligul
macaralei sau alte operatii.
Art.147

Vopsirea turnurilor si pilonilor se va face de regula pe elemente, la sol.

25

n cazul n care vopsirea se executa dupa montare, aceasta operatie se va executa respectndu-se tehnologia
de montaj, fiind interzisa executarea lucrarii de pe platforme improvizate si fara centuri de siguranta.
Art.148

Pardoselile locurilor de munca vor fi plane, nealunecoase si n buna stare, fara gropi sau denivelari.
Art.149

Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate n baza unei documentatii tehnice ntocmite de
proiectant. n acest scop se va avea n vedere tipul constructiei metalice, cu podina de dulapi si parapet de
protectie.
Art.150

Pentru prinderea montantilor, stlpilor etc., n vederea ridicarii, trebuie sa se utilizeze un sistem de agatare
prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea ochiurilor din crligul macaralei, fara ca montatorii sa
fie nevoiti sa se urce pe crlig.
Art.151

Masinile de valtuit vor fi prevazute cu role sau alte dispozitive de sustinere si de asigurare a avansului tablei.
Art.152

Bancurile de lucru trebuie sa fie bine fixate pe pardoseala, stabile, sa aiba dimensiunile corespunzatoare
operatiilor care se executa. Distantele minime dintre bancuri, pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse ntre
400-1200 mm.
Art.153

Sculele de mna vor avea mnerele confectionate din lemn de esenta tare (carpen, frasin, artar, fag etc.) fara
noduri sau crapaturi. Dimensiunile mnerelor trebuie sa fie corespunzatoare pentru a rezista eforturilor mari
si continue la care sunt supuse si sa permita prinderea lor sigura si comoda.
Art.154

Uneltele de mna actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea
sculei.
7.Prevederi de proiectare
Art.155

26

Sculele si uneltele de mna prevazute cu articulatii (foarfece, clesti, patent etc.) vor avea o constructie
robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau joc, n articulatii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar
pentru actionare.
Art.156

Falcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor ce se executa (plane, paralele,
striate, cu muchii de prindere etc.).
Art.157

Dispozitivele de comanda vor fi astfel concepute nct dupa oprirea actionarii lor, actionarea uneltei sa se
opreasca imediat.
Art.158

Daca uneltele de mna cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de
accidentare (pietre de polizor, perii, pnze cu ferastrau, dalti etc.), acestea vor fi protejate mpotriva atingerii.
Art.159

Uneltele de mna cu actionare pneumatica vor fi dotate cu supape de reglare si limitare a presiunii si
debitului n vederea limitarii turatiei.
Art.160

Prin proiect va fi prevazut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.


-****-

ANEXA 1: Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme si a


prescriptiilor iscir
1.Instructiuni proprii generale de protectie a muncii.
2. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
3. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
4. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru lucrul la naltime.
5. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.
6. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
27

7. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la
rece si stantare.
8. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
9. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la
cald prin forjare.
10. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
11. Instructiuni proprii specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.
12.Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie.
13 Instructiuni proprii. specifice de securitate a muncii pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si
constructii metalice.
14.Prescriptii ISCIR C4-90.

ANEXA 2: Standarde conexe

1.STAS 6131-79

Constructii civile, industriale si agricole. naltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

2.STAS 6726-85

mbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub strat de flux

3.STAS 9559-82

mbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea electrica n baie de zgura

4.STAS 7918/1-83

Chei dinamometrice cu element elastic. Conditii tehnice generale de calitate

5.STAS 1450/1-89

Organe de asamblare filetate. Elemente constructive. Terminologie

6.STAS 796-89

Nituri . Conditii tehnice generale de calitate.

7.STAS 297/1-88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

8.STAS 297/2-92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

9.STAS 11336/2-80

Acustica psihofiziologica. Evaluarea ncadrarii n limita admisibila a nivelului de zgomot


pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii


Notiuni de baza
28

1.Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au
loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a
contractului n baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel
putin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau n asociere cu un protector, riscul de
accidentare.
3.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat
pentru protejarea mbracamintei si ncaltamintei persoanele n timpul procesului de munca.
4.Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul
de munca pentru a fi protejat mpotriva factorilor de risc de accidentare si mbolnavire profesionala.
5.Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizate n
timpul muncii.
6.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire n domeniul securitatii muncii care se desfasoara
la nivelul unitatilor si are ca scop nsusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse
de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
7.Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari n domeniul
securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate n cadrul unei unitati;
elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau n colaborare cu institute specializate) este obligatorie,
atunci cnd normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor
desfasurate n unitate sau voluntare atunci cnd patronul considera necesar pentru mbunatatirea securitatii
muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
8.Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind
parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte
toate informatiile necesare utilizarii produsului n conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii
securitatii muncii.
9.Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si
care i se aplica acestuia.
10.Noxa (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra
organismului.
11.Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru
evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
12.Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, ntr-o situatie
periculoasa.
13.Risc profesional: risc n procesul de munca.
14.Situatie periculoasa: orice situatie n care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
15.Substanta periculoasa: o substanta care, n virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate
constitui un pericol.
29

16.Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata n interiorul sau n jurul echipamentului
de munca n care o persoana este expusa riscului de accidentare sau mbolnavire profesionala.

30

S-ar putea să vă placă și