Sunteți pe pagina 1din 59

CONTRACTELE COMERCIALE SI

RELATIILE ECONOMICE INTERNATIONALE


Integrarea contractelor comerciale in sfera relatiilor economice internationale apare
ca un strict necesar cu atat mai mult cu cat practica si dinamica economica tind sa aiba la
baza instrumente pe cat de riguroase, cum sunt contractele, pe atat de simplu de
manevrat.
Contractele comerciale, prin formarea acestora pe baza acordului partilor, se impun
ca baza a relatiilor economice prin regimul strict, delimitat de parti, prin executarea spatiotemporala in limite convenite si prin buna credinta ca principiu al bazei lor de functionare.
Adaptarea contractelor comerciale este constanta, continua si urmareste gradul de
modificare a relatiilor economice internationale.
Prin impartirea contractelor comerciale in functie de circuitul producator-beneficiar,
in:
- contracte de export direct;
- contracte de export indirect,
se contureaza imediat dovada procesului continuu de adaptare a instrumentelor puse in
slujba dinamicii relatiilor economice internationale.
Pe de alta parte, adaptarea nu ramane la stadiul macrocomercial prin diversificarea
tipurilor de contracte, ci se intalneste la nivel microcontractual, prin aplicarea principiului
contractul este legea partilor.
Microuniversul contractual este definit prin urmatoarele coordonate:
- principiul executarii contractelor cu buna credinta;
- principiul libertatii contractuale care garanteaza posibilitatea inserarii oricarei
clauze, atat timp cat nu se incalca dispozitii legale;
- adaptarea regimului contractual in functie de unele evenimente ce pot aparea in
cursul executarii;
- angajarea raspunderii contractuale este un instrument cu aplicare imediata la
aparitia elementelor specifice determinante;
- respectarea principiului egalitatii este subliniat si prin faptul ca orice act bilateral
trebuie sa inceteze tot prin acordul partilor.
Delimitarea celor doua grupe de contracte este tot un exemplu de adaptare a
instrumentelor politicilor comerciale contractuale la amplitudinile inegale ale relatiilor
economice internationale.
In acest sens:
Contractele de export direct, ca instrument de baza, au fost destinate
producatorilor experimentati in relatiile comercial-contractuale internationale.
Contractele de export indirect, au fost puse la dispozitie producatorilor cu mai
putina experienta generala sau cu mai putina experienta pe o anumita piata.

CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL


1.

CONCEPT, CARACTERE JURIDICE, CLASIFICARE

1.1.

CONCEPT
Contractul de comert international constituie una din cele mai importante institutii
juridice ale dreptului comercial international, indeplinind rolul de instrument juridic
primordial de infaptuire a schimburilor economice si comerciale internationale.
Contractul de comert international este acordul de vointa realizat intre doi sau mai
multi participanti la operatiunile de comert international (subiecti de drept apartinand ordinii
juridice internationale, sau subiecti de drept apartinand ordinii juridice nationale), din state
diferite, in scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comert international.
Din sfera contractului de comert international fac parte:
- vanzarea comerciala internationala;
- mandatul comercial international;
- comisionul international;
- transportul international;
- asigurarile internationale etc.
Acest contract se distinge de contractele incheiate intre participantii la comertul
intern prin elementul de internationalitate care, alaturi de atributul de comercialitate, ii
definesc specificul si il delimiteaza de celelalte contracte reglemenate prin normele
dreptului comun general.
Prezenta elementului de internationalitate intr-un contract comercial determina
scoaterea acelui contract de sub incidenta exclusiva a sistemului de drept material al
forului.
1.2.

CARACTERE JURIDICE
Acest tip de contract are un set de caractere juridice prin care isi exprima
specificitatea in raport cu contractele reglementate de dreptul comun, dupa cum urmeaza:
a/ Au caracter oneros (urmarind ca finalitate obtinerea unui profit)
Fiecare contractant se obliga in vederea obtinerii unui avantaj material prin
executarea prestatiei asumata de partenerul sau contractual.
Acest caracter il incadreaza perfect in sfera conceptului definit de Art.945 C.Civ.,
care dispune:
"Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura
un avantaj".
b/ Sunt contracte sinalagmatice perfecte
Contractele de comert international genereaza drepturi si obligatii reciproce intre
parti determinand implicit interdependenta lor. De aici decurg consecintele specifice unor
asemenea obligatii, si anume posibilitatea invocarii exceptiei de neexecutare, ca si
facultatea de a cere executarea contractului ori rezolutiunea lui de catre partea interesata
in cazul in care partenerul sau contractual nu-si indeplineste prestatia asumata prin
contract.
c/ Sunt contracte comutative
In contractele de comert international existenta si intinderea prestatiilor la care se
obliga partile sunt certe si determinate sau determinabile din chiar momentul perfectarii
actului juridic.
d/ Sunt contracte consensuale
In principiu contractele de comert international se realizeaza in forma scrisa, dar
aceasta nu inseamna ca aceasta forma afecteaza valabilitatea lor.
Redactarea de catre parti a unui inscris constatator al contractului este necesara
pentru a da acestuia deplina certitudine in ceea ce priveste existenta, intinderea si
conditiile de executare a obligatiilor ce revin fiecaruia dintre ele.
2

e/ Sunt acte sau fapte de comert


Contractele comerciale internationale, avand intotdeauna un caracter speculativ,
reprezinta acte de comert.
Chiar contractele de cooperare economica si tehnico-stiintifica urmaresc o
asemenea finalitate ce vizeaza obtinerea profitului.
1.3.

CLASIFICARE
Contractele de comert international sunt susceptibile de clasificare pe baza mai
multor criterii, dintre care unele sunt specifice, iar altele nespecifice pentru acest gen de
acte juridice.
Pezentam in continuare analiza celor doua criterii de clasificare.
1.3.1. CRITERII SPECIFICE:
a)
In raport cu subiectii de drept care participa la realizarea contractului se
disting:
contracte perfectate intre subiecti de drept apartinand ordinii juridice nationale
din state diferite;
De specificul acestor contracte (care detin ponderea in ansamblul raporturilor
contractuale de comert international) este faptul ca partenerii contractuali au calitati si
natura juridica similara, precum: societati comerciale, comercianti persoane fizice sau alti
subiecti de drept (persoane juridice), cu vocatia de a participa la asemenea raporturi.
contracte perfectate intre subiecti de drept apartinand ordinii juridice
internationale si entitatii apartinand ordinii juridice nationale din diverse tari;
Contractele din prima grupa au fost numite in doctrina contracte obisnuite, iar cele
din a doua grupa au fost considerate contracte semi-internationale sau mixte.
Desigur, aceste denumiri sunt pur conventionale, deoarece terminologia utilizata
pare improprie pentru a sugera legitimitatea distinctiei.
b)
In functie de obiectul acestora, doctrina distinge cinci grupe de contracte, si
anume:
contracte translative de drepturi
Se numesc astfel contractele prin efectul carora se opereaza o transmitere de
drepturi reale sau de creanta intre parti. In cadrul acestei grupe se face distinctie intre
doua subgrupe, si anume:
- contractul de livrare de materii prime, materiale si produse, prin efectul carora se
realizeaza transmiterea dreptului de proprietate asupra marfii vandute de la vanzator la
cumparator;
- contracte prin care se transfera temporar dreptul de folosinta asupra unui bun
determinat, precum: inchirierea de bunuri mobile, licenta unor programe de informatica,
brevete de inventie, marci de fabrica sau comert etc.
contracte pentru prestari de servicii
Fac parte din aceasta grupa toate contractele avand ca obiect o prestare de servicii
la care se obliga una dintre parti in favoarea celeilalte, ca de pilda: transportul
international, mandatul comercial international, comisionul international, serviciile bancare
etc.
contracte de executare de lucrari
Asemenea contracte au ca obiect realizarea unor lucrari de constructii sau de
montaj. Cel mai reprezentativ dintre acestea pentru specificul grupei in discutie este
contractul de antrepriza. Dintre lucrarile susceptibile de a fi aduse la indeplinire in baza
unor contracte de acest gen mentionam:
- constructii civile sau industriale
- construirea de autostrazi sau cai ferate
- construirea de canale navigabile etc
contractul de cooperare economica internationala
3

Sunt contractele prin care se concretizeaza raporturile juridice de conlucrare intre


parteneri din tari diferite in productia de bunuri, in comercializarea unor marfuri, in
executarea unor lucrari, prestarea unor servicii sau in domeniul tehnico-stiintific.
Prin asemenea contracte se institutionalizeaza atat raporturile juridice stabilite
ocazional intre parti, cat si raporturi juridice avand o existenta de lunga durata (cele
concretizate in constituirea de societati mixte).
contracte de aport valutar
Sub aceasta denumire sunt grupate operatiunile de comert international prin a caror
indeplinire se faciliteaza sporirea rezervelor valutare ale participantilor la comertul
international.
Aceste operatii pot fi:
- cumpararea de marfuri din strainatate in vederea re-exportarii lor
- operatiile speculative infaptuite prin arbitrajul bancar etc.
c)
In functie de complexitatea contractelor se disting doua grupe de operatii de
comert international, si anume:
contracte unitare
Se numesc astfel acele contracte care comporta un singur acord de vointa intre
parti.
Din punct de vedere structural aceste contracte pot avea o alcatuire monolitica, cum
este bunaoara vanzarea comerciala internationala, mandatul comercial international,
depozitul international etc. sau se pot infatisa sub forma unor constructii juridice mixte,
precum contractul de antrepriza prin care executantul isi asuma obligatia de a realiza
lucrarea folosind materiale procurate de el.
Cele doua grupe de contracte unitare se diferentiaza intre ele sub aspectul
continutului lor.
Astfel, contractele de tip monolit au un continut in care se regasesc numai
elementele ce tin de specificul unui anumit contract (depozitul regulat, transportul de
marfuri sau de persoane etc), contractele mixte continand elemente preluate din sfera
altor contracte.
contracte complexe
Sintagma contract complex desemneaza o structura juridica plurivalenta,
subsumand o pluralitate de contracte distincte reciproc interconditionate, care alcatuiesc
impreuna un ansamblu contractual coerent.
Liantul juridic care contine acest ansamblu si care da acestei structuri o
individualitate proprie, este vointa juridica a partenerilor contractuali proiectata spre
realizarea unei finalitati catre care tind toate contractele componente, fiindca este ratiunea
de a fi a oricaruia dintre contracte.
Este motivul pentru care in doctrina juridica s-a apreciat ca delimitarea dintre
contractele unitare si cele complexe nu trebuie conceputa ca o operatie mecanica, ci
trebuie realizata prin interpretare de la caz la caz, avandu-se in vedere intentia comuna a
partilor.
d)
In functie de durata pentru care se incheie, contractele de comert international
pot fi clasificate in trei grupe, dupa cum urmeaza:
contracte de scurta durata
Se numesc astfel contractele care se incheie pentru operatiuni ocazionale care se
executa dintr-o data, ori a caror executare nu depaseste un an.
Asemenea contracte nu sunt caracteristice pentru raporturile de comert
international, deoarece ele nu sunt de natura a conferi suficienta certitudine.
contracte de medie durata
Fac parte din aceasta grupa contractele care se incheie pe o durata de pana la
cinci ani si care sunt frecvent intalnite in practica, deoarece sunt preferate datorita
avantajelor pe care le prezinta pentru ambii parteneri contractuali.
Durata medie pentru care se incheie contractul permite prognozarea corecta a
evolutiei preturilor si a conjuncturii existente pe piata, conferind partilor contractante
4

suficiente elemente pentru negocierea contractului in asa fel incat clauzele convenite sa
asigure mentinerea echilibrului contractual pe intreaga durata a contractului.
contracte de durata lunga
Se includ in aceasta grupa contractele incheiate pe o durata mai mare de cinci ani,
fiind preferabile in cazul aprovizionarii cu materii prime si energie, domeniu in care durata
acestora este in mod obisnuit de 15-25 de ani.
Anumite contracte precum cele de cooperare pentru construirea si exploatarea in
comun cu partenerul strain de obiective economice noi, se incheie pe o durata de timp
echivalenta cu intreaga perioada necesara realizarii obiectivului respectiv.
Uzual, in cazul contractelor de lunga durata, se procedeaza la intocmirea unui
contract cadru, caruia i se da numai un continut generic ce serveste ca intelegere de baza
care urmeaza sa fie intregita si detaliata ulterior la termene prestabilite prin contracte
complementare adecvate stadiului atins la data perfectarii fiecaruia dintre ele.
1.3.2. CRITERII NESPECIFICE
a)
in raport cu efectele pe care le genereaza, contractele pot fi:
- constitutive de drepturi
- translative de drepturi
- declarative de drepturi
Au caracter constitutiv de drepturi contractele prin care se creaza pe seama
partilor sau pe seama unui tert anumite drepturi subiective pana atunci inexistente in
patrimoniul titularului lor.
In raporturile de drept international prin contracte se creeaza , de regula, drepturi de
creanta.
Pentru exemplificare, aducem in discutie contractuele de mandat comercial,
contractul international de depozit regulat, contractul de antrepriza si nu in ultimul rand,
contractul de ipoteca.
In ceea ce priveste contractele translative de drepturi, acestea produc ca efect
transmiterea unor drepturi reale de la un titular la altul.
Uneori, contractele de comert international produc ca efect numai transmiterea unui
drept real de folosinta;este cazul contractelor de leasing si contractelor de licenta de
brevet de inventie.
Rareori contractele de comert international opereaza un transfer de drepturi de
creanta. In acest domeniu, cesiunea de creanta, desi nu este exclusa, se practica numai
cu titlu exceptional.
In ceea ce priveste contractele declarative de drepturi, care presupun
constatarea si confirmarea existentei unor drepturi ale partilor se constata ca si acestea
sunt rar intalnite in practica de comert international.
Face parte din aceasta categorie tranzactia, care este un contract sinalagmatic, ce
produce concesii reciproce consimtite de parti in vederea stingerii unui diferend existent
intre ele sau a prevenirii declansarii unui diferend iminent.
b/

in functie de modul de executare, aceste contracte pot fi:


- cu executare instantanee
- cu executare succesiva
- cu executare continua.
Contractele cu executare instantanee (sau imediata) au ca obiect una sau mai
multe prestatii care se aduc la indeplinire imediat.
Asemenea contracte sunt relativ rar intalnite in comertul international.
Contractele cu executare succesiva sunt insa foarte frecvent intalnite in comertul
international, ele reprezentand regula.
Specificul acestor contracte consta in faptul ca obligatiile partilor, sau cel putin
obligatia uneia dintre ele, comporta executare in timp printr-o serie de prestatii de acelasi
fel, repetate la intervale de timp regulate sau neregulate.
Contractele cu executare continua pot fi aduse la indeplinire numai printr-o
activitate neintrerupta, desfasurata de debitor pe intreaga durata a contractului.
5

Ca exemplu, putem aminti contractul international de furnizare a energiei electrice


sau a gazelor naturale.
c/

dupa corelatia dintre ele, contractele pot fi grupate in:


- principale
- accesorii.
Contractele principale reprezinta toate acele conventii care au valoare juridica de
sine statatoare si nu depind de un alt contract.
In majoritatea lor contractele de comert international sunt principale. Mentionam cu
titlu de exemplu:
- vanzarea comerciala internationala
- mandatul comercial international
- transportul international de marfuri.
Contractele accesorii reprezinta acele conventii care nu au existenta si o valoare
juridica de sine statatoare, ci depind de existenta unui alt contract principal.
Au caracter accesoriu:
- contractul de gaj comercial
- clauza penala
- clauza compromisorie
- contractele de garantie bancara.
2.

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL

2.1.

ENUMERARE:
Contractul de comert international este format din urmatoarele elemente:
- capacitatea partilor
- consimtamantul acestora
- obiectul
- cauza.

2.2.

CAPACITATEA PARTILOR:
Capacitatea de a contracta a subiectilor de drept este o conditie de valabilitate a
contractului actului juridic incheiat si este determinata de legea materiala care guverneaza
contractul.
In functie de apartenenta subiectilor la ordinea juridica nationala sau internationala,
precum si de legea aplicabila statutului lor juridic, se disting:
- capacitate de folosinta
- capacitate de exercitiu.
Subiectii de drept intre care se leaga raportul juridic obligational din zona comertului
international se caracterizeaza printr-o mare diversitate: unii dintre ei (statele si
organizatiile internationale) apartin ordinii juridice internationale, iar altii (societati
comerciale, comercianti, persoane fizice etc.) apartin ordinii juridice nationale.
2.3.

CONSIMTAMANTUL PARTILOR:
Consimtamantul in cadrul unui contract de drept comercial international, reprezinta
acordul de vointa al partilor contractante, manifestat in exterior.
Conceptul de consimtamant este susceptibil de doua acceptiuni:
- stricto senso, acesta reprezinta manifestarea vointei juridice a unei persoane in
vederea formarii unui act juridic;
- lato senso, acesta reprezinta un acord de vointa intre doua sau mai multe
persoane care incheie un contract sau un act juridic multilateral.
Indiferent de acceptiunea care i se atribuie, consimtamantul produce efecte juridice,
fiind considerat valabil exprimat numai daca a fost dat de catre parti in mod liber si in
deplina cunostinta de cauza.

De asemenea, validitatea consimtamantului exprimat de state sau de organizatii


interguvernamentale ca parti contractante suporta impactul reglementarilor de drept
international public, care comporta exigente deosebite fata de dreptul international privat.
Avand in vedere ca valabilitatea consimtamantului depinde de caracterul liber al
acestuia, trebuie studiate viciile care afecteaza incheierea sau executarea contractului de
comert international.
Viciile de consimtamant posibile la incheierea unui contract de comert
international sunt:
- leziunea
- eroarea.
a/

Leziunea
Reprezinta o paguba materiala suferita de una dintre partile contractante datorita
disproportiei de valoare intre prestatia la care s-a obligat si prestatia care urma sa o
primeasca in schimbul ei.
Din aceasta definitie rezulta ca problema leziunii se poate pune numai in contractele
sinalagmatice, oneroase si comutative.
b/

Eroarea
Constituie o reprezentare falsa, denaturata a realitatii, cu ocazia incheierii
contractului.
In functie de elementul real asupra caruia poarta aceasta reprezentare falsa,
eroarea poate fi:
- de fapt (cand partea care incheie contractul are o gresita reprezentare a unei
situatii de fapt);
- de drept (cand eroarea priveste existenta sau continutul unei norme de drept).
In dreptul comertului international se admite ca prezumtia de cunoastere a legii nu
opereaza cu privire la normele de drept dintr-un stat strain, iar eventualitatea unei informari
incomplete asupra existentei si continutului acelor norme devine plauzibila.
Corespunzator influentei pe care eroarea o exercita asupra consimtamantului partii,
se distinge intre:
- eroarea obstacol (distructiva de vointa) care impiedica formarea acordului de
vointa, facand imposibila incheierea contractului.
- eroarea viciu de consimtamant care nu impiedica formarea acordului de vointa,
dar care alterand consimtamantul permite anularea contractului incheiat. Sunt erori viciu
de consimtamant acelea care vizeaza substanta obiectului contractului sau persoana
contractanta.
Referitor la eroare, ca viciu de consimtamant, in principiu eroarea de fapt nu poate fi
retinuta ca viciu in contractele de comert international, deoarece este greu de admis ca un
comerciant ce actioneaza ca profesionist sa se poata insela cu privire la substanta
marfurilor pe care le contracteaza.
Pentru identitate de ratiune credem ca nici dolul nu poate fi retinut ca viciu de
consimtamant in aceste contracte.
De asemenea, nici violenta nu poate fi luata in considerare ca viciu de
consimtamant in cazul contractelor de comert international, deoarece este greu de
imaginat ca participantii la asemenea contracte ar actiona datorita violentei.

2.4.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin sintagma "obiect al contractului" desemnam prestatia (actiunea sau
inactiunea) la care partile sau una dintre ele se obliga prin contract. Cand prestatia se
refera la bunuri, acestea se subsumeaza si ele conceptului de obiect al contractului.
Prestatia care constituie obiectul contractului poate fi:
- pozitiva (obligatia de a da sau a face);
- negativa (obligatia de a nu face);
- mixta.
7

Obiectul contractului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a/
Sa fie determinat la data incheierii contractului sau determinabil in viitor pe baza
unor elemente de determinare prevazute in contract. Caracteristic pentru raporturile de
drept international este obiectul determinabil in viitor.
Bunurile la care se refera obligatia contractuala pot fi:
- individual determinate (certe);
- determinate prin trasaturile genului.
b/
Sa fie posibil, atat din punct de vedere material, catt si din punct de vedere juridic.
Imposibilitatea obiectului contractului se apreciaza in abstracto, aceasta trebuind sa
fie absoluta si de neinvins pentru oricine.
c/
Sa fie licit.
Caracterul licit al obiectului contractului de comert international se raporteaza atat la
ordinea juridica internationala, cat si la ordinea juridica nationala existenta in tarile de
provenienta a partenerilor contractuali.
*
a.1. Determinarea obiectului contractului:
a.1.1. Determinarea obiectului prestatiilor in natura.
In contractele de comert international prevaleaza obligatiile cu obiect material
determinabil, ulterior momentului realizarii acordului de vointa al partilor.
De principiu, se recunoaste caracterul determinabil al obiectului contractului numai
atunci cand exista suficiente elemente pe baza carora sa poata fi stabilita prestatia in
timpul executarii contractului.
Obligativitatea criteriilor constituie singura restrangere a libertatii contractuale in
alegerea modului de precizare ulterioara a obiectului material si al prestatiei caracteristice
pentru fiecare contract.
In cazul in care nu este posibila definirea obiectului, contractul respectiv va fi lipsit
de o componenta esentiala si ca urmare va fi nul.
a.1.2 Determinarea obiectului prestatiilor pecuniare:
Asemenea prestatii, corespunzatoare naturii contractului, sunt:
- pret;
- navlu;
- comision;
- prime de asigurare etc.
Dintre toate acestea pretul este, prin specificul si amploarea problematicii
sale, prestatia cea mai reprezentativa a genului.
Prestatiile pecuniare se infatiseaza de regula ca un element contractual determinant
la momentul perfectarii contractului. Cu toate acestea, in numeroase contracte el se
contureaza la acel moment numai ca un element determinabil in viitor.
Legea contine cu privire la acest element numai dispozitii supletive, instituind criterii
orientative prin aplicarea carora organul de jurisdictie va stabili, in absenta unor criterii
contractuale, intinderea prestatiei pecuniare.
2.5.

CAUZA CONTRACTULUI
Cauza este scopul in vederea caruia partenerii contractuali isi dau
consimtamantul pentru incheierea contractului de comert international.
CAUZA este un element constitutiv in structura contractului, analizandu-se ca o
conditie de validitate, constituind in realitate cauza obligatiei (sau obligatiilor) asumate de
fiecare dintre partile contractante.
Potrivit art.966 C.Civ., cauza trebuie sa fie:
- licita
- morala.
Aceste conditii se apreciaza in functie de legea aplicabila contractului (lex
contractus), ceea ce inseamna ca ele nu au acelasi continut si pot fi diferite de la un
contract la altul, corespunzator semnificatiei ce le este data de legea aplicabila.
8

Exista in general o unitate de conceptie legislativa cu privire la criteriile de


determinare a ceea ce este licit sau ilicit, ca si a ceea ce este moral sau imoral.
O particularitate specifica operatiunilor de comert international este ca acesta se
realizeaza nu numai prin acte juridice cauzale, ci si prin acte juridice abstracte, valabile
independent de cauza lor, precum titlurile de credit caracterizate printr-o natura pur
formala, care incorporaza in document dreptul de creanta pe care il exprima.
Avem in vedere cambia, biletul la ordine, cecul, conosamentul, a caror valorificare
pe plan juridic de catre posesorul lor legitim poate fi realizata independent de cauza
raporturilor juridice exprimate prin inscrisul constatator al titlului, caci aici cauza nu
conteaza.
2.6.

FORMA CONTRACTULUI
Dispozitiile legii materiale romane consacra obligativitatea formei scrise a
contractelor de comert international. Perfectarea contractelor de acest gen in forma scrisa
prezinta multiple si importante avantaje, din care mentionam:
- creeaza pentru parti posibilitatea de a preciza in termeni clari continutul
contractului si prin consecinta se reduce riscul aparitiei unor neintelegeri ulterioare cu
privire la existenta contractului in sine, cat si la intinderea drepturilor si obligatiilor
generale.
- confera certitudine momentului perfectarii contractului delimitand obligatiile
contractuale propriu zise in raport de negocierile precontactuale, lipsind de eficienta
juridica toate documentele anterioare care nu au fost incorporate in contract.
- faciliteaza controlul si supravegherea modului de executare a obligatiei
contractuale, ceea ce reprezinta o importanta deosebita in cazul contractelor de lunga
durata.
Utilitatea formei scrise a contractului de comert international este evidentiata si in
cadrul conditiilor generale elaborate sub egida CEE-ONU care cer utilizarea formei scrise,
iar pentru cazul in care a fost realizat intre parti un acord verbal prealabil, confirmarea
letrica imediata a acestuia.
In cazul contractelor incheiate prin corespondenta, deci a contractelor incheiate
intre absenti, cerinta formei scrise se considera indeplinita daca elementele contractului de
comert international rezulta dintr-o comanda si o confirmare de comanda, ambele scrise,
sau dintr-o oferta si din acceptarea acesteia, realizate printr-un schimb de scrisori,
telegrame, faxuri, etc.
In lumina textelor mentionate cerinta formei scrise a contractelor de comert
international la care participa subiecti de drept de nationalitate romana urmeaza a fi
considerate obligatorie numai in acele cazuri cand asemenea contracte sunt supuse din
punct de vedere al formei legii materiale romane.
4.

CONTINUTUL CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL

Sintagma "continutul contractului de comert international" desemneaza


totalitatea drepturilor si obligatiilor la care da nastere vointa juridica a
contractantilor, materializata intr-un contract.
Continutul contractului se exprima prin clauze, dintre care unele fiind impuse de
imprejurari ce scapa incidentei dreptului intern al statelor, nu sunt necesare in contractele
reglementate de normele prin care se concretizeaza acest drept, iar altele ce sunt menite
sa exprime solutii diferite de acelea adoptate de dreptul intern.
Continutul contractului de comert international cuprinde atat clauze de drept comun,
cat si clauze specifice determinate de particularitatile acestui contract.
4.1.

CLAUZELE NECESARE IN CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL


Clauzele necesare sunt stipulatiile contractuale ce au caracter esential pentru
clarificarea raportului obligational ca realitate juridica, pentru definirea naturii
juridice a contractului si a continutului sau economic.
9

Asemenea clauze privesc identificarea partilor, continutul economic al operatiunii


comerciale realizata prin contract, unele aspecte referitoare la executarea acestuia, dreptul
aplicabil si jurisdictia competenta sa solutioneze eventualele diferende dintre partenerii
contractuali.
LIMBA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL
De regula, limba contractului este limba corespondentei comerciale anterioare,
precum si limba in care se va desfasura procedura de solutionare a unui eventual litigiu.
Preferinta partilor vizeaza limba ce contine notiuni, formule si expresii adecvate
tehnicii comerciale, apte sa redea specificul contractului si care sunt in mod obisnuit
utilizate in comertul international.
Partile contractului de comert international au libertatea sa aleaga limba in care sa
fie redactat acesta.
Deci, hotararea adoptata de parti cu privire la limba contractului prezinta interes atat
in momentul intocmirii documentelor initiale, cat si ulterior acestui moment.
Un rol important in continutul contractului de comert international il au clauzele ce
evoca aspectele strict juridice legate de executarea lui, de consecintele neindeplinirii sau
indeplinirii defectuoase a acesteia, sau de reglementarea legala incidenta.
Prin astfel de clauze partile stabilesc reperele raspunderii lor pentru felul cum isi
executa obligatiile contractuale, determina legea aplicabila contractului lor si hotarasc
jurisdictia la care inteleg sa supuna spre solutionare eventualele diferende ce s-ar putea ivi
in legatura cu executarea contractului.
Clauzele ce evoca aspectele strict juridice nu sunt absolut indispensabile in
continutul contractului.
Asa fiind, omiterea unor asemenea clauze din continutul contractului nu afecteaza
eficienta acestuia, ci poate doar determina anumite dificultati in stabilirea raspunderii
contractantilor sau in determinarea legii aplicabile contractului.
4.2.

CLAUZE JURIDICE

ARBITRAJUL
Clauza privind jurisdictia competenta
Uzual, in contractele de comert international, partile stipuleaza si o clauza
compromisorie (numita si clauza de arbitraj) prin care se exprima vointa comuna ca
un eventual litigiu ce s-ar ivi intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului. Aceasta
clauza inlatura astfel jurisdictia de drept comun competenta pentru un asemenea
litigiu.
Dar litigiile daca nu pot fi totusi evitate, este preferabila solutionarea lor pe cale
amiabila. In acest sens se obisnuieste inserarea in continutul contractului a unei clauze
speciale prin care partile sa prevada obligativitatea concilierii ca modalitate prealabila
nejurisdictionala de rezolvare a eventualelor neintelegeri.

EXEMPLU:
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale amiabila
si in spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea aparea din sau in legatura
cu prezentul contract privind aplicarea sau interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din parti
va renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre arbitrare, in
conformitate cu Regulile de Conciliere si Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert
Paris.
Curtea de Arbitraj va fi alcatuita din 3 arbitri, dupa cum urmeaza:
- fiecare parte va numi cate un arbitru in termen de 10 de zile, iar cei 2 arbitri vor
desemna pe cel de al 3-lea ca presedinte al Curtii de Arbitraj, in acelasi interval de timp.
Arbitrii vor judeca si stinge litigiul, in conformitate cu prevederile si in spiritul
prezentului contract.
10

Procedura arbitrala se va desfasura la Paris, in limba_______


Decizia Curtii de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie, urmand a fi executata in termen
de 30 de zile de la data comunicarii ei.
ARBITRATION
All claim or controversy arising out of this Agreement or the breach
thereof that cannot otherwise be settled amicably between the parties
shall be finally resolved by arbitration and arbitration shall take place in
Bucharest.
Such arbitration shall be conducted in accordance with the rules of
International Chamber of Commerce and the decision of such arbitration
proceedings shall be conclusive and binding upon the parties hereto.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de
neinlaturat ce apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind
total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale
Aceasta situatie impiedica sau intarzie realizarea prevederilor contractuale, partea
afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in care a actionat forta majora.
EXEMPLU:
Evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce apar dupa incheierea
contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale
(crize de energie, greve sau alte conflicte de munca, miscari civile, catastrofe naturale,
razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in
care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa avizeze,
prin telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa efectueze si avizarea
prin scrisoare recomandata, confirmand existenta evenimentelor sau situatiilor calificate
drept forta majora printr-un document oficial emis de Camera de Comert a tarii partii
afectate.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in
termenul stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de prejudiciile
create celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un
acord pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a notificat si
justificat forta majora are drreptul de a rezilia contractul printr-o scrisoare recomandata,
fara nici o alta formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare
din parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu va avea dreptul de
a solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
FORCE MAJEURE
Force Majeure represents all facts and/or circumstances beyond the
control of that side who invokes force majeure, and they are
unforthought, unremovable and they arise after the contract has been
concluded; thus preventing or delaying totally or partially the fulfilment of
the obligations deriving from this contract (casualties, energy penury,
fire, floods, strikes or other labour conflicts, civil commotion,
governmental acts, natural phenomena, wars, revolutions, delays in
transportation etc.).
Should any circumstances arise which could be considered as a Force
Majeure and which prevent or delay entirely or partially the fulfilment of
the Contract provisions, the side affected shall be released from any
liability for the period such circumstances last.
Either party shall make effort to cut as much as possible the delays
caused by Force Majeure.
11

The party for whom it became impossible to meet his obligation under
this contract, shall immediately advise the other party thereof by telex or
fax, following which, within 15 days he is to notify the other party by a
registered letter about the circumstances qualified as Force Majeure, at
the same time, sending out a Certificate issued by the Chamber of
Commerce or by any other competent authority which shall be sufficient
proof of such circumstances and their duration.
The same procedure and manner of notification is also applied for the
termination of such circumstances considered as Force Majeure.
Should either party fail to notify or confirm the commencement and the
termination of such circumstances as force majeure within the stated
period, is held liable for the prejudices caused to the other party.
For any delay and/or nonfulfilment of the obligations by either party to
the contract as an aftermath of the Force Majeure notified and justified
accordingly, neither of the parties has the right to make a demand upon
the other party for penalties, interests and compensation of any possible
damages.
Force Majeure circumstances shall not release from its liability to make
payments for the goods supplied and services rendered by such time of
Force Majeure occurrence.
4.3. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
In mod obisnuit desemnarea legii aplicabile contractului de comert international se
face de catre parti prin acordul lor de vointa, iar daca acestea nu se pronunta asupra
acestei probleme, organul de jurisdictie competent va desemna legea aplicabila.
4.3.1. DETERMINAREA LEGII APLICABILE PRIN ACORDUL PARTILOR.
Prin folosirea clauzei electio juris, partile evita incertitudinile pe care le
provoaca un conflict de legi datorat caracterului international al contractului.
In acest sens, partile pot desemna explicit sau implicit legea care va guverna
integralitatea operatiilor juridice dintre ele, respectiv formarea, efectele, executarea si
stingerea operatiilor contractuale.
Alegerea legii careia ii va fi supus contractul poate interveni si ulterior momentului
incheierii contractului.
Partile convin asupra legii aplicabile contractului in considerarea exigentelor pe care
legea in favoarea careia urmeaza sa-si manifeste optiunile in temeiul principiului
autonomiei de vointa.
Odata ce legea contractului a fost determinata prin consensul partilor, modificarile,
chiar ulterioare, nu vor fi reflectate de contract. Solutia o deducem din prevederile art.15
din Constitutie care consacra principiul neretroactivitatii legilor.
4.3.2. DETERMINAREA LEGII APLICABILE DE CATRE ORGANUL DE JURISDICTIE.
Pana la aparitia Legii nr.105/92, organele de jurisdictie au folosit pentru identificarea
legii contractului legea locului incheierii acestuia, iar in subsidiar, daca aceasta era
improprie, legea locului executarii.
In prezent legea contractului este data de legea statului in care debitorul prestatiei
are la momentul incheierii contractelor, dupa caz domiciliul sau in lipsa, resedinta sau
fondul de comert.
Legea nr.105/92 retine ca un criteriu subsidiar cand contractul nu poate fi localizat
din punct de vedere al prestatiei, ca legea contractului poate fi legea locului incheierii
acestuia.
Organul de jurisdictie va proceda la determinarea legii aplicabile numai in cazurile
in care partile contractante nu au determinat, in momentul incheierii contractului sau
ulterior acestuia, legea ce va guverna regimul juridic al actului incheiat.
4.3.3. DOMENIUL DE APLICARE A LEGII CONTRACTULUI
Domeniul legii contractului cuprinde mai multe aspecte, si anume:
a/
Capacitatea partilor
12

Capacitatea de a contracta este guvernata de legea nationala a persoanei fizice,


respectiv de legea sediului social real al persoanei juridice.
b/
Consimtamantul
Regimul juridic al consimtamantului este guvernat de legea contractului care
stabileste conditiile de existenta si de validitate ale acestuia.
c/
Obiectul si cauza
Aceste elemente ale contractului sunt guvernate de legea contractului care
stabileste conditiile de existenta si valabilitate, precum si sanctiunile in cazul nerespectarii
lor.
d/
Efectele contractului
Aspectele pe care le subsumeaza aceasta sintagma, vizeaza persoanele intre care
se produc efectele contractului, interpretarea, precum si executarea acestuia.
Cat priveste persoanele fata de care contractul produce efecte, acestea sunt
indicate de legea contractului. De asemenea tot legea contractului se aplica si in ceea ce
priveste interpretarea si determinarea naturii juridice a acestuia.
Legea contractului mai guverneaza:
- rezolutiunea contractului;
- clauzele de consolidare valutara;
- executarea obligatiilor contractuale;
- consecintele neexecutarii contractului;
- dreptul de retentie;
- riscul contractului;
- remiterea de datorie si tranzactia.
EXEMPLE:
LEGEA CONTRACTULUI
Partile accepta ca prezentul contract sa fie guvernat de legea romana in ceea ce
priveste interpretarea si executarea sa.
GOVERNING LAWS
The validity, construction and performance of this Agreement shall be
governed and construed in all respects by the laws of Romania.
4.4.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Stand la baza activitatii de comert exterior, contractul de comert international
isi impune alaturi de mobilitatea, avantajele si garantia specifice justetea de act
juridic guvernat de legi materiale.
Dand nastere unor drepturi, creand in acelasi timp si obligatii, contractul de comert
international, da nastere la o raspundere reciproca a partilor.
Ca notiune juridica, reprezinta o forma a raspunderii civile rezultata din
neexecutarea sau executarea defectuoasa a unor obligatii asumate de una din partile
semnatare a unui contract.
Chiar prezent cu elementul propriu de internationalitate, contractul de comert
international nu se abate de la aceasta regula, inducand sanctiuni proprii in cazul aparitiei
raspunderii pentru una din parti.
Dupa cum se vede, raspunderea este reciproca, datorita faptului ca oricare din parti
poate deveni subiectul aplicarii unei sanctiuni.
In general, in cazul neexecutarii sau executarii defectuoase, creditorul poate alege
intre:
- invocarea exceptio non adimpleti contractus,
- cererea de executare silita (in natura sau echivalent),
- rezolutia sau rezilierea contractului,
- penalitati,
- punere in intarziere.
Cu privire la domeniul de influenta a lex contractus asupra institutiei, raspunderea
contractuala, trebuie sa amintim ca in raport cu aceasta lege raspunderea poate fi
interpretabila.
13

Asadar lex contractus determina:


- raspunderea unei parti in raport cu culpa sa,
- exonerarea de raspundere,
- atenuarea raspunderii debitorului datorita culpei victimei,
- definirea conditiilor in care o situatie de neexecutare constituie forta majora,
- dreptul la executare in natura;
Cu privire la acest aspect trebuie sa mentionam ca aceasta executare este posibila
numai daca o permite si legea de executare.
- intinderea dreptului la repararea prejudiciului
Aceasta lege stabileste care sunt elementele reparabile ale prejudiciului, stabilind
totodata si limitele repararii (in conformitate cu prevederile contractuale sau ale legii).
Un alt aspect sustras de lex fori din domeniul lex contractus este procedura de
reparare a prejudiciului.
Acest mod iese de sub incidenta legii contractului pentru a intra in universul legii
forului in vederea reglementarii:
- daunelor interese stabilite intr-o anumita moneda,
- recunoasterii dreptului instantei de a stabili conversiunea acelei monede,
- situatii speciale, cum ar abandonarea navei (caz in care repararea prejudiciului
este supusa legilor statutului navei),
Privita in ansamblul ei, trebuie sa subliniem ca, raspunderea contractuala nu este
agravata in contractul de comert international; cu alte cuvinte nu putem spune ca datorita
elementului de internationalitate raspunderea partilor creste cantitativ.
Neagravarea raspunderii contractuale datorita caracterului international al
contractului,se bazeaza pe regimul juridic al acesteia (a raspunderii), care este guvernat
de legea romana ca lex contractus, in general, sau de legea celeilalte parti , in particular,
in functie de acordul partilor.
Observam, deci ca raspunderea contractuala, chiar denumita internationala,nu
este guvernata de alt sistem de drept pe care partile sa nu-l cunoasca.
Finalitatea raspunderii contractuale si mai ales raspunderea in activitatea de comert
exterior devine o modalitate de asigurare a executarii contractului decat o metode
coercitiva.
Clauzele trebuie sa contina precizari referitoare la sanctiuni aplicabile pentru
nerespectarea obligatiilor, precum si pentru neexecutare sau executare defectuoasa.
In general aceste sanctiuni imbraca forma penalitatilor de neexecutare sau
intarziere.
In continutul contractului de comert international partile pot stipula clauze
exoneratorii sau limitative de raspundere pentru ipoteza cand pe parcursul executarii
obligatiunilor contractuale ar surveni evenimente imprevizibile de natura sa impiedice una
din parti sa-si indeplineasca prestatia asumata.
Cu referire la limitarea sau exonerarea de raspundere a partilor trebuie analizata si
clauza de forta majora care, in general, poate avea urmatorul continut:
4.5.

RISCUL IN CONTRACTUL COMERCIAL


Riscurile in contractul de comert international sunt suportate ca regula
generala de catre debitorul obligatiei imposibil de executat.
Regula expusa suporta o exceptie, si anume: in cazul devalorizarii valutei
contractuale, pierderea ocazionata prin scaderea paritatii acesteia intre data perfectarii
contractului si cea a scadentei ramane in sarcina creditorului obligatiei de plata.
Regula res perit domino este derogatorie de la regula res perit debitori, deoarece
finalmente ea se analizeaza ca fiind un caz particular de aplicare a exceptiei res perit
creditori.
Intr-adevar, res perit domino transpusa in planul executarii obligatiilor contractuale,
plaseaza sarcina riscului asupra creditorului obligatiei de predare a lucrului (care este
proprietarul acestuia), debitorul prestatiei respective neavand de suportat nici o
consecinta.
4.6.

CLAUZE COMERCIALE SPECIFICE


14

4.6.1. CLAUZA DE EXCLUSIVITATE


In esenta, exclusivitatea reprezinta atat o strategie comerciala, cat si o
facilitate acordata de una din partile contractante, celeilalta parti, constand in
posibilitatea acesteia de a desfasura, cu exclusivitate, o activitate
comerciala(vanzare, cumparare, intermediere s.a.), intr-un anumit teritoriu, definit
prin contract.
Exclusivitatea, presupune amplificarea gradului de executare a unor operatiuni
comerciale prin focalizarea sferei din jurul acesteia si prin accentuarea responsabilitatilor
partilor contractante.
Libertatea comertului, impusa atat de principiile sale, cat si de buna credinta a
executarii operatiunilor contractuale, include aceasta clauza ca pe un instrument profitabil,
dinamizator.
Clauza de exclusivitate se bazeaza pe monopolul instituit asupra unei operatiuni
comerciale si a unui spatiu, prin liberul acord al partilor contractante.
Prin definitie, contractul de concesiune exclusiva instituie exclusivitatea
vanzarilor(cumpararilor) unor produse, intr-un anumit teritoriu.
Concesiunea exclusiva, fiind mai mult o strategie decat o activitate comerciala,
cuprinde o intreaga gama de contracte ce conduc la dinamizarea procesului comercial
contractual.
In spiritul acestei constatari, clauza de exclusivitate, de livrare, poate fi combinata
cu o clauza de exclusivitate de aprovizionare.
Aceasta asociere dintre exclusivitatea de vanzare si cea de cumparare induce si
amplifica interdependenta dintre cele doua parti ale contractului de concesiune (concedent
si concesionar).
Pentru a sublinia caracterul si avantajele acestei clauze vom analiza:
A.

EXCLUSIVITATEA DE CUMPARARE
Aceasta clauza include angajamentul concesionarului de a se aproviziona in
mod exclusiv de la concedent cu marfurile ce fac obiectul contractului.
Datorita acestui regim, exportatorul (concedentul) isi va planifica productia mult mai
bine, datorita regularitatii comenzilor primite de la concesionar.
In cazuri extreme, cand concedentul nu poate onora toate comenzile
concesionarului, in cuprinsul clauzei de exclusivitate se poate insera dreptul
concesionarului de a se aproviziona de la alti exportatori. In acest caz exclusivitatea este
redusa prin libertatea acordata de concedent, concesionarului, de a se putea aproviziona
de la alti exportatori, dar intr-o limita maxima impusa (5-10% din cifra sa de afaceri).
Cu privire la produsele externe contractului de concesiune incheiat, trebuie sa
subliniem faptul ca acesta trebuie sa fie de acelasi tip, dar nu concurente (din punctul de
vedere al parametrilor).
Cu titlu de exemplu, o clauza de exclusivitate de acest gen poate avea urmatorul
continut:
Concedentul acorda concesionarului pe durata prezentului contract exclusivitatea in
aprovizionare, cu respectarea clauzelor urmatoare:
- concesionarul se obliga ca pe intreaga durata a contractului sa se aprovizioneze
prin emiterea de comenzi ferme catre concedent.
- cantitatile minime ale unei comenzi sunt ........
In cazul in care concedentul nu va putea onora comenzile concesionarului,
concesionarul va putea sa se aprovizioneze de la alti exportatori cu produse de aceeasi
natura, in limita dublului comenzii ce trebuia onorata de concedent.
In cazul depasirii acestor valori, concesionarul va suporta sanctiunile contractuale
prevazute in prezentul contract.
Comenzile suplimentare vor trebui notificate concedentului cu maxim ...... zile
inainte de emiterea lor.
-Teritoriul contractual inseamna:.........................
B.

EXCLUSIVITATEA DE VANZARE
15

Intalnita si sub denumirea de exclusivitate de livrare, aceasta clauza


presupune angajamentul concedentului de a livra un anumit tip de marfa unui
concesionar caruia i s-au stabilit anumite limite teritoriale.
Spre deosebire de exclusivitatea de cumparare, exclusivitatea de vanzare poate fi:
- inchisa
-deschisa
-absoluta
Exclusivitatea de vanzare, inchisa
Implica obligatia contractuala a concedentului de a-l aproviziona doar pe
concesionarul sau, ce-si desfasoara activitatea in limitele teritoriale(denumite
teritoriul contractual), negociate prin contract.
Caracterul inchis al acestui gen de exclusivitate este subliniat si de o a doua
obligatie, aceea a concesionarului, de a nu reexporta marfa livrata de concedent intr-o alta
tara.
In baza acestei obligatii, concedentul se obliga, la randul sau, sa includa aceasta
limitare in toate contractele pe care le va incheia cu alti concesionari.
Pentru activarea regimului contractual al acestei clauze, aratam in continuare
continutul acesteia:
Concedentul se obliga sa aprovizioneze concesionarul cu marfurile ce reprezinta
obiectul prezentului contract in baza comenzilor lansate, cu respectarea clauzelor
urmatoare:
- concedentul va include in contractele incheiate cu alti concesionari o clauza ce
interzice reexportul marfurilor.
Prin teritoriul contractual se intelege zona......................
Din analiza acestui regim inchis reiese ca in desfasurarea activitatii comerciale
fiecare concesionar este protejat pe propriul segment teritorial impotriva concurentei altor
concesionari ai concedentului.
Exclusivitatea de vanzare, deschisa
Presupune alaturi de regimul specific, obligatia exportatorului (concedentului)
de a nu aproviziona decat pe concesionarul sau, ce isi desfasoara activitatea
comerciala in teritoriul convenit.
Regimul specific al acestei exclusivitati presupune ca ceilalti concesionari ai
exportatorului sa poata vinde marfurile si in alt stat decat cel inclus in teritoriul definit in
contract.
Asadar, marfurile vor putea circula liber intre statele in care concesionarii au drept
exclusiv de vanzare, inducand si mentinand concurenta benefica pentru toti participantii la
aceasta activitate comerciala.
Spre deosebire de exclusivitatea inchisa, exclusivitatea deschisa se imparte in:
- exclusivitatea partiala
- exclusivitatea totala.
Exclusivitatea de vanzare, deschisa, partiala
Reprezinta regimul contractual prin care exportatorul isi rezerva pentru sine
dreptul de a vinde produsele sale, in mod direct, in teritoriul contractual.
Prin acest sistem concedentul poate alege fie anumite categorii de clienti, fie
anumiti clienti strict individualizati prin contract.
Dezavantajele acestui sistem sunt:
- reduce veniturile concesionarului prin restrangerea activitatii sale
- imposibilitatea exportatorului de a folosi o infrastructura proprie din acel teritoriu,
necesara vanzarii.
- lipsa de personal al concedentului, destinat activitatii de promovare-vanzare, il va
impiedica pentru inceput sa extinda vanzarile in nume propriu.
Cu titlu de exemplu, o asemenea clauza, poate avea urmatorul continut:
Prin prezentul contract, Concedentul acorda Concesionarului o excusivitate partiala
de vanzare a produselor in teritoriul contractual, cu respectarea prevederilor urmatoare:
16

-Concedentul isi rezerva dreptul de a vinde produsele sale in mod direct


urmatoarelor firme din teritoriul contractual:
.................................
.................................
-Concedentul nu va putea vinde produsele sale altor firme decat cele nominate, in
caz contrar angajandu-se raspunderea sa contractuala.
-Concesionarului i se garanteaza dreptul de vanzare exclusiva in teritoriul
contractual, cu respectarea dispozitiilor de mai sus.
-Teritoriul contractual inseamna............................
Exclusivitatea de vanzare, deschisa, totala
Intervine daca exportatorul (concedentul) se obliga sa nu vanda marfurile sale
direct in teritoriul delimitat al concesionarului, garantandu-se integritatea
operational-contractuala si teritoriala.
De aceasta clauza va beneficia concesionarul, care va deveni astfel principalul
beneficiar al promovarii si vanzarii produselor.
In principal exclusivitatea totala implica din partea concedentului obligatia exclusiva
de aprovizionare a concesionarului.
Acest tip de exclusivitate limiteaza oportunitatile de aprovizionare ale
concesionarului aparute dupa intrarea in vigoare a contractului prin imposibilitatea
acestuia de a intra in relatii contractuale cu alti parteneri pentru acelasi tip de marfa.
Pentru a sublinia avantajele clauzei de exclusivitate, exemplificativ, prezentam
continutul acesteia:
Concedentul se obliga vanda produsele sale numai concesionarului ce isi va
desfasura activitatea numai in teritoriul contractual.
De asemenea concedentul se obliga sa nu desemneze alt concesionar in teritoriul
contractual.
Concesionarul se obliga sa transmita toate comenzile primite de la firmele existente
in teritoriul contractual.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................
Exclusivitatea absoluta
Presupune asumarea obligatiei concedentului de a-l aproviziona pe
concesionarul sau, ce trebuie sa respecte teritoriul delimitat prin contract.
Caracteristicile acestui tip de exclusivitate sunt:
- concedentul trebuie sa includa in contractele externe incheiate cu concesionarii o
clauza ce interzice reexportul marfii
- concedentul cere concesionarilor sa introduca in contractele incheiate cu clientii lor
o alta clauza prin care acestia sa nu poata reexporta marfa in teritoriul altor concesionari.
Pentru exemplificarea regimului acestei clauze, aratam in continuare continutul
acesteia:
Concedentul se obliga sa aprovizioneze concesionarul cu marfurile ce reprezinta
obiectul prezentului contract in baza comenzilor lansate, cu respectarea clauzelor
urmatoare:
- concedentul va include in contractele incheiate cu alti concesionari o clauza ce
interzice reexportul marfurilor.
- concesionarul va introduce in contractele incheiate cu tertii o clauza prin care
acestora li se va interzice reexportul marfurilor in teritoriul altor concesionari.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................
Analizand si comparand regimul exclusivitatii totale, observam ca aceasta dezvolta
statutul exclusivitatii inchise, atat in favoarea concedentului, cat si in favoarea
concesionarului.
C.

CARACTERUL EXPRES AL EXCLUSIVITATII


In baza principiilor dreptului comertului international si al altor reglementari privind
forma si continutul contractelor comerciale internationale, clauza de exclusivitate in
contractele de agent trebuie expres inserata.
17

4.6.2. CLAUZA CLIENTULUI CEL MAI FAVORIZAT


Prin clauza clientului cel mai favorizat, promitentul(vanzatorul) se obliga fata
de primul cumparator sa ii acorde aceleasi conditii contractuale pe care le-ar acorda
unui tert cu care ar incheia, pentru aceiasi marfa, aceiasi operatiune comerciala.
Datorita faptului ca in timpul executarii unor contracte comerciale, mai ales cele
derulate pe durata medie sau lunga, pot aparea alte oportunitati de contractare, echitatea
contractualaobligapastrarea unor regimuri contractuale favorabile pentru ambele parti.
In baza efectului acestei clauze, continutul contractului va fi adaptat automat in
momentul incheierii altui contract cu un tert.
Cadrul de utilizare a acestei clauze, ce urmareste eliminarea situatiilor
dezavantajoase pentru primul contractant, in comparatie cu tertul,cuprinde:
-contractele de vanzare-cumparare,
-contractele de concesiune,
-contractele de furnizare(aprovizionare) materii prime,
-contractele de transfer de tehnologie.
In baza acestei clauze, promitentul isi asuma obligatia de a-l informa pe
beneficiar(primul contractant) asupra conditiilor negociate cu tertul, conditii ce ii vor fi
aplicate si acestuia in conditiile stabilite.
Nerespectarea acestei clauze, poate fi interpretata ca o derulare defectuoasa a
contractului, implicand raspunderea contractuala a promitentului, in baza lex contractus.
Pentru evitarea neintelegerilor rezultand din activarea si aplicarea acestei clauze, in
continutul contractului trebuie formulata foarte clar aceasta clauza.
Continutul acestei clauze cuprinde:
- obligatia promitentului de acordare a acelorasi conditii beneficiarului;
- informarea beneficiarului despre aparitia situatiei ce permite activarea acestei
clauze;
In ceea ce priveste probarea conditiilor favorabile acordate tertului contractant, promitentul
poate pune la dispozitia beneficiarului clauzei mijloace de investigare a acestor conditii.
- momentul modificarii contractului initial la noile conditii;
- sanctiunea nerespectarii uneia din aceste obligatii;
- modul de solutionare a divergentelor (instanta de judecata sau arbitraj) cu privire la
caracterul mai favorabil al conditiilor acordate tertului.
Procedura de valorificare a efectelor acestei clauze este urmatoarea:
- notificarea primului contractant despre conditiile favorabile acordate tertului;
- aducerea la cunostinta acestuia a noilor conditii contractuale;
- data de la care actioneaza modificarea contractului;
- notificarea altor probleme ce decurg din aceasta modificare.
Dupa aplicarea acestei clauze si adaptarea contractului la noua situatie, clauza
devine inactiva in acel contract in raport cu primul contractant.
Clauza clientului cel mai favorizat poate fi stipulata intr-un contract si in favoarea
altor clienti ce sunt terti fata de acel contract, devenind astfel o adevarata stipulatie pentru
altul.
Clauzele ce confera tertului un regim favorizant sunt:
- conditiile de plata si livrare;
- modul de ambalare al marfii;
- transportul si asigurarea acesteia;
- garantia pentru buna functionare.
In general se prezuma ca, odata inserata aceasta clauza, partenerii contractuali au
inteles sa se refere la toate clauzele ce ar determina pentru terti un regim favorabil.
In baza principiului libertatii contractuale partile pot limita din punct de vedere
spatial aplicarea acestei clauze unor clienti dintr-o anumita zona geografica, la fel de bine
cum pot exclude si alti clienti din alte zone geografice.
18

In acest caz, vanzatorul trebuie sa aduca la cunostinta cumparatorului ca nu


accepta extinderea acestei clauze la clientii din acea zona, datorita politicii sale de a utiliza
preturi promotionale pentru patrunderea pe o anumita piata.
Asa cum rezulta din scurta analiza juridica si comerciala a acestei clauze, inserarea
si activarea acesteia reglementeaza relatiile dintre contractanti, in raport cu interventia
potentiala sau efectiva a altor comercianti concurenti.
Dinamizarea sistemului comercial este, dupa cum am vazut, un deziderat
permanent iar tehnicile juridice si comerciale aplicate sustin pe baza bunei credinte
perfectionarea continua a acestuia.
4.6.3. CLAUZA HARDSHIP
Clauza de hardship-sau cum mai este cunoscuta clauza de impreviziune,
reprezinta stipulatia contractuala prin care se poate modifica, la aparitia unor
conditii, continutul initial agreat de parti.
Aceasta clauza actioneaza cand pe parcursul derularii contractului, apar, fara culpa
partilor, evenimente perturbatoare, imprevizibile in momentul incheierii contractului, ce
modifica substantial echilibrul dorit de parti. Aceste evenimente, induc, in baza efectelor
lor, consecinte mult prea oneroase pentru una din parti, in comparatie cu regimul
contractual, normal convenit.
Prin includerea acestei clauze in continutul contractelor de comert international, se
acorda prioritate principiului OMNIS CONVENTIO INTTELEGITUR REBUS SIC
STANTIBUS, fata de proverbialul principiu PACTA SUNT SERVANDA.
Studiind domeniul dreptului comertului international, observam ca aceasta clauza
este o creatie a practicii anglo-saxone, iar prin faptul ca este consacrata in multe legislatii
submineaza teoria intangibilitatii contractului comercial international.
Clauza de hardship este utilizata, in general, in cadrul contractelor comerciale
internationale derulate pe termen lung, ca exemple putem aminti contractele din sfera
informaticii sau contractele complexe de furnizare a materiilor prime.
Utilizand clauza de hardship, oricare din parti poate solicita,intemeiat,adaptarea
continutului contractului la noua situatie ce a dereglat echilibrul contractual al partilor.
Partea afectata va notifica, in timp util, cealalta parte despre aparitia situatiei
perturbatoare, consecintele acesteia, intentia de adaptare a contractului, precum si
propunerile pentru remedierea situatiei.
De clauza de hardship se poate prevala atat partea care efectueaza prestatia
caracteristica a contractului, si care datorita situatiei devine obligata la o prestatie
excesiva, cat si partea considerata beneficiarul acesteia, care apare in inferioritate
contractuala prin diminuarea profitului sau.
Pentru a produce efecte clauza de hardship, trebuie indeplinite, cumulativ
urmatoarele conditii:
-situatia imprevizibila trebuie sa fi aparut dupa incheierea contractului;
-aceasta situatie trebuie sa fie exterioara vointei partilor;
Aceasta conditie este indeplinita chiar daca la incheierea contractului partile, sau una din
parti, au/a realizat aparitia unui fenomen perturbator, dar nu s-a putut prevedea nici
momentul aparitiei, si nici intinderea si efectele sale.
-situatia aparuta sa afecteze fundamental doritul echilibru contractual.
O modificare a circumstantelor determinante la incheierea contractului, dar cu efect
neglijabil sau eventual nul, nu este in masura sa activeze clauza de hardship.
Pentru a reglementa cadrul si folosirea clauzei de hardship partile trebuie sa
insereze aceasta clauza in contract, in baza principiului fortei obligatorii a contractului.
Pentru recunoasterea necesitatii adaptarii contractului la noua situatie, partile pot sa
stipuleze in contract obligativitatea efectuarii unei expertize economice si/sau financiare de
catre experti in aceste domenii. In lipsa unei asemenea clauze de expertizare, instanta de
judecata, sau dupa caz, instanta arbitrala poate hotari efectuarea acesteia.
In acest caz, daca prin sentinta pronuntata se recunoaste aparitia acestei situatii
perturbatoare, partile vor negocia noile conditii de derulare a contractului. In caz contrar,
19

contractul se va derula potrivit intentiei comune a partilor din momentul incheierii


contractului.
Criteriile obiective ce stau la baza modificarii contractului trebuie sa fie inserate
expres in continutul clauzei de hardship.
Un principal criteriu, intalnit in toate clauzele de acest gen, il reprezinta
renegocierea in spiritul bunei credinte contractuale, care se dovedeste a fi o adevarata
obligatie de mijloace.
Refuzul unei parti de a negocia modificarea contractului in acest spirit va atrage
raspunderea acesteia in baza lex contractus, desemnata de parti.
Necesitatea adaptarii contractului la noua situatie, nu suspenda, in principiu,
derularea acestuia, dar nimic nu impiedica partile sa stabileasca contrariul.
Pentru a domina echitatea in tot timpul derularii contractului, partile pot prevedea
plata unei despagubiri in favoarea partilor afectate pentru efectele produse in timpul
negocierilor ce duc la modificarea continutului contractului.
Prin regimul si efectele specifice, clauza de hardship se deosebeste de celelalte
clauze contractuale care au ca efect modificarea continutului contractului pe parcursul
derularii acestuia.
Asadar, aceasta clauza se deosebeste de clauza de forta majora pe care o putem
privi tot ca o clauza ce impune modificarea executarii contractului, deoarece, spre
deosebire de clauza de hardship, aceasta face imposibila executarea contractului
exonerand partile de raspundere si/sau despagubiri. In aceeasi ordine de idei, clauza de
hardship se deosebeste atat de clauzele de mentinere a valorii contractului, cat si de
clauzele privind clientul cel mai favorizat sau clauza ofertei concurente care nu presupune
o renegociere a contractului ce actioneaza de la sine in imprejurari determinate.

4.6.4. CLAUZA OFERTEI CONCURENTE


Prezenta in continutul contractelor de comert international clauza ofertei
concurente reprezinta stipulatia contractuala prin care o parte (vanzatorul) acorda
cocontractantului sau (cumparatorul) posibilitatea de a se prevala pe timpul derularii
contractului de o oferta adresata de alt comerciant concurent.
Dupa cum rezulta din analiza efectelor acestei clauze, finalitatea acesteia o
reprezinta modificarea continutului contractului in sensul alinierii acestuia la noua oferta,
concurenta, a unui tert comerciant.
Aceasta clauza este in special inserata in contractele internationale derulate pe
termen lung, cum ar fi cele de furnizare de materii prime, care permit beneficiarului
(cumparatorul) sa se alinieze la schimbarile favorabile ale pietei, survenite dupa incheierea
contractului.
In cazul aparitiei ofertei concurente, vanzatorul poate opta intre:
- alinierea la regimul impus de oferta concurenta, in caz ca se doreste continuarea
derularii contractului;
- suspendarea contractului, cand se asteapta o noua oportunitate pentru
contractare;
- rezilierea contractului cand conjunctura nu-i mai permite derularea profitabila a
contractului.
In general oferta concurenta conduce la renegocierea pretului, dar sunt si
situatii cand partile renegociaza alte elemente contractuale, cum ar fi: cantitatea,
calitatea, modalitatile de livrare sau plata.
Daca dupa invocarea ofertei concurente vanzatorul accepta derularea contractului
in noile conditii, partile pot limita efectul altei oferte concurente prin stabilirea unui termen
minim sau maxim incepand cu acceptarea primei oferte in care cumparatorul sa nu se mai
poata prevala de o noua oferta concurenta.
EXEMPLU:
20

Daca pe timpul derularii prezentului contract, cumparatorul primeste de la un alt


comerciant concurent o oferta sincera si serioasa, cuprinzand un pret inferior celui din
prezentul contract, acesta(cumparatorul) va notifica vanzatorului aceasta oferta in termen
de ___zile de la primirea ei.
Dupa primirea ofertei concurente, vanzatorul va avea la dispozitie ___zile pentru a
comunica raspunsul sau, alegand, in functie de imprejurari, intre:
- alinierea la conditiile noii oferte,
- suspendarea contractului,
- rezilierea contractului.
Daca in termenul stabilit vanzatorul nu comunica nici un rezultat, contractul va fi
considerat reziliat, iar cumparatorul va accepta noua oferta.
In general, de clauza ofertei concurente poate beneficia doar cumparatorul, insa
nimic nu se opune ca si vanzatorul sa se prevaleze de acest beneficiu.In acest ultim caz
poate aparea situatia cand un alt cumparator concurent propune vanzatorului conditii mai
avantajoase de contractare(cantitate, pret, etc.), in raport cu cumparatorul actual.
In baza principiului autonomiei de vointa, partile pot stabilli un termen minim sau
maxim in care cumparatorul sa poata invoca oferta concurenta, sau un alt termen dupa
expirarea caruia clauza sa devina activa.
Din cele analizate pana acum, rezulta ca efectul acestei clauze este adaptarea
contractului la noile conditii impuse de alt comerciant concurent.
Datorita unei posibile relativitati in aprecierea caracterului favorabil al ofertei
concurente, pot aparea unele neintelegeri intre partenerii contractuali.
Pentru evitarea acestor blocaje,se poate stipula in continutul clauzei desemnarea
unei persoane, (indicandu-se modalitatea de desemnare si atributiile sale) care in calitate
de expert, sa stabileasca realul caracter al noilor conditii.
De asemenea, in baza autonomiei de vointa, partile pot reglementa favorabil alte
aspecte decurgand din aplicarea acestei clauze, aspecte care sa incurajeze echilibrul si
buna credinta contractuala.
Chiar daca includerea acestei clauze intr-un contract comercial international atrage
riscul defavorizarii tertului prin divulgarea ofertei sale unui comerciant concurent, si poate
chiar atrage aparitia unei oferte de complezenta, totusi prin efectele si regimul instituit
contribuie la armonizarea raportului cerere/oferta si la dezvoltarea politicii comerciale si
concurentiale.
4.6.5. CLAUZA REFERITOARE LA PRET
PRETUL - OBIECTUL PRESTATIEI CUMPARATORULUI
Alaturi de celelalte conditii ce intregesc cadrul unui contract de vanzare-cumparare,
pretul - impus de caracterul oneros al acestui contract, devine obiectul prestatiei
cumparatorului.
Ca notiune si institutie a contractului de vanzare-cumparare, pretul reprezinta
suma de bani pe care cumparatorul o va remite vanzatorului in schimbul marfurilor ce fac
obiectul contractului.
Pentru a fi valabil, ca obiect al prestatiei cumparatorului, pretul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
sa fie stabilit in bani
Fara a fi expres prevazut de lege, pretul in bani este considerat o conditie de esenta
contractului de vanzare-cumparare.
A admite ca un pret sa fie stabilit altfel, prin remiterea unui lucru sau prestarea unui
animit serviciu, ar conduce la modificarea naturii contractului, respectiv un contract de
schimbsau un contract de intretinere
Moneda in care poate fi stabilit pretul:
Cu privire la acest aspect, trebuie sa subliniem faptul ca pretul vanzarii-cumpararii
poate fi stabilit de catre parti, atat in moneda nationala, cat si intr-omoneda straina, avand
in vedere ca monopolul valutar al statului numai prezinta o restrictie in acest sens.
21

Ca o paranteza, trebuie sa indicam partilor sa tina seama de reglementarile BANCII


NATIONALE, concretizate in regulamentele emise de catre aceasta.

sa fie real
Pentru a ramane o componenta a contractului, pretul trbuie sa reprezinte, efectiv,
contravaloarea marfurilor vandute.Cu alte cuvinte, pretul trebuie sa existe, si sa fie achitat
de catre cumparator.
Pentru sublinierea caracterului imperativ al acestei conditii, amintim prevederie
art.1303 C civ., care arata ca pretul este real daca este sincer si serios.
Prin pret sincer, se intelege un pret pe care partile l-au stabilit in vederea achitarii
efective, deci se exclude caracterul fictiv al acestuia.
In spiritul stabilirii sincere a pretului, amintim efectul unui pret fictiv, care transforma
contractul de vanzare-cumparareintr-un act nul, in baza principiului SINE PRETIO NULLA
EST VENDITIO.
In cazul in care simulatia operatiunii de stabilire a pretului, consta in deformarea
acestuia, contractul ramane valabil ca operatiune de vanzare-cumparare, dar raspunderea
partilor va fi sub incidenta reglementarilor fiscale(deoarece valoarea mai mica induce
frauda) si a celor privitoare la simulatia din dreptul civil.
Prin pret serios, se intelege existenta corespondentei valorice intre marfa vanduta si
contravaloarea acesteia.
Devenind o stare de fapt, caracterul serios al pretului, este lasat la aprcierea
instantei judecatoresti in caz de dubiu sau litigiu.
In concluzie, un pret fictiv, sau derizoriu, implica un contract nul, deoarece obligatia
vanzatorului ramane fara cauza, iar obligatia cumparatorului este lipsita de obiect.

Sa fie determinat sau determinabil


Introdus expres in contract,(sed et certum pretium esse debet), pretul stabileste
concret obligatia cumparatorului de a-l achita.
In baza principiilor activitatii comerciale, pretul trebuie stabilit in momentul
perfectarii contractului, neputand fi lasat la latitudinea viitoare a partilor.
Conditiile pretului de a fi determinat sau determinabil, se iau in considerare in
functie de modalitatea de stabilire.
Pretul este determinat cand:
-s-a stabilit concret, expres, in contract o animuta suma de bani:
-se face trimitere la un pret, stabilit legal, prin aratarea actului normativ justificativ.
Pretul este determinabil cand partile contractante au stabilit anumite elemente, cu
ajutorul carora acesta va putea fi stabilit in viitor.
Pentru sustinerea valabilitatii unui contract in care s-a stabilit un pret determinabil,
amintim prevederile art.60 C com.:
Vanzarea pe un pret nedeterminat in contract este valabila daca partile au convenit
asupra unui mod de a-l determina in urma.
De asemenea, Codul comercial in art.61 recunoaste caracterul valabil al unui
contract in care partile, chiar daca nu au stabilit un pret, au facut referire la adevaratul pret
sau la pretul curent.
Pentru explicarea acestor categorii de preturi, subliniem dispozitiile art. 40 C.com,
care prevad ca prin adevaratul pret al productelor si marfurilor se intelege pretul stabilit
prin listele bursei sau mercurialele locului unde contractul a fost incheiat sau in lipsa, dupa
acelea ale locului celui mai apropiat sau, dupa orice altfel de proba.
DETERMINAREA PRETULUI DE CATRE UN ARBITRU
Alta metoda de determinare a pretului unui contract de vanzare-cumparare o
reprezinta mandatarea unui terte persoane(arbitru), prin contract, sau ulterior prin acordul
partilor.
Fiind imputernicita sa reprezinte partile pentru determinarea pretului contractului,
(actionand ca un mandatar), acestea(partile) vor trebui sa respecte pretul stabilit de
arbitru, cu exceptia cazurilor de frauda.
22

Daca arbitrul se afla intr-o situatie ce-l impiedica sa-si exercite mandatul, partile vor
numi alt arbitru, iar daca si aceasta operatie nu poate fi realizata, prin acordul partilor va
hotara instanta.
MODALITATEA DE PLATA A PRETULUI
Fiind o conditie supusa negocierii, partile pot stabili prin contract modalitatea de
plata a pretului.
Asadar, contractantii pot alege intre achitarea imediata sau intr-un anumit termen ,
la fel de bine cum pot stabili sa intreaga suma sa fie achitata in rate, platibile la intervale
de timp prestabilite.
Regula este ca partenerii contractuali determina prin contract pretul ca valoare
totala, dar si pe unitatea de produs.
Partile sunt libere sa determine prin contractul lor pretul si modalitatea de plata a
acestuia.
Atunci cand se pune problema imputatiei platii-ipoteza ce nu reprezinta insa regula
in contractele de comert international-este necesar ca partile sa stipuleze o clauza prin
care sa convina asupra ordinii de stingare a debitelor.
O astfel de clauza va avea prioritate fata de dispozitiile legale incidente, care in
dreptul roman sunt interpretative de vointa.
EXEMPLE:
PRETUL
"Pretul contractual este prevazut in Anexa nr.__ si este valabil pentru toata perioada
contractului.
The PRICE
"The EXPORTER's_____ prices in force until _____________ shall be
those appearing on the Appendix 1 attached hereto. Same Appendix 1
includes models and quantities foreseen for the period until
________________.
Optional extras and their pricing are mentioned by the Appendix 2
attached hereto.
All prices are understood ____________, INCOTERMS 1990.
The prices can be changed after the above validity period. EXPORTER
shall inform the DISTRIBUTOR of its new prices 3(three) months before
they
become effective allowing the DISTRIBUTOR's last orders based on
previous prices.
EXPORTER shall sell the Products to the DISTRIBUTOR at prices in
force at the date on which an order is accepted by EXPORTER.
4.6.6. CLAUZA PRIVIND MODALITATEA DE PLATA
Avand in vedere caracterul economic si juridic al contractului de comert
international, consideram ca aceasta clauza are doua conotatii:
- economica,
- juridica.
Din punct de vedere economic, aceasta clauza prezinta importanta deoarece prin
asigurarea platii contractul incheiat de parti isi gaseste finalitatea avuta in vedere de
contractanti.
Cu privire la asigurarea platii, atat cumparatorul, cat si vanzatorul trebuie sa
stipuleze in contract clauze asiguratorii care sa permita atat plata pretului cat si incasarea
lui.
Referitor la mijloacele de plata trebuie sa amintim clasificarea acestora in:
- asiguratorii:
- acreditiv documentar irevocabil
- scrisoare de garantie bancara
- neasiguratorii: - incasso documentar
- acreditiv documentar revocabil
23

Din punct de vedere al vanzatorului, acesta trebuie sa insereze in contract o clauza


privind plata care sa-i permita incasarea imediata si sigura a pretului.
Cu titlu de exemplu aratam o modalitate de plata posibil de intalnit intr-un contract.
EXEMPLE:
Plata automobilelor contractate se va efectua prin acreditiv documentar irevocabil,
confirmat, ce va acoperi 100% valoarea contractului, deschis la ____________________ cont nr._______________, in max.____ zile de la avizarea facuta de VANZATOR in
legatura cu disponibilitatea de livrare a automobilelor.
ACREDITIVUL va fi incasat la vedere, la prezentarea urmatoarelor documente:
- factura comerciala;
- documentul de transport;
- certificat de origine;
- certificat de calitate;
- packing list.
Pentru asigurarea incasarii acreditivului se permit/nu livrari partiale, precum si/nu
transbordari.
CUMPARATORUL va suporta cheltuielile pentru modificarea acreditivului daca se
datoreaza culpei proprii sau unei suplimentari a valorii acestuia.
In cazul in care CUMPARATORUL nu isi indeplineste, in termenul stabilit, obligatia
de plata, va suporta penalitatile reglementate de legea materiala romana, pana in
momentul indeplinirii acestei obligatii.
Acreditivul deschis de CUMPARATOR, va respecta BROSURA CAMEREI
INTERNATIONALE DE COMERT NR.500/1990, ref. la acreditiv.
PAYMENT
The payment is to be made by an irrevocable confirmed docummentary
L/C opened _____________ days from the date of the SELLER's
notification.
The documentary L/C can be cash at sight against:
- comercial invoice
- packing list
- __________
- __________
The L/C shall be valid _________ days from the day of its opening for
delivery and _________ days for negotiation.
The same time time shall be applied to any ammendments to the L/C or
to any increase in its value.
4.6.7. CLAUZA PRIVIND LIVRAREA SI TERMENUL DE LIVRARE
Livrarea marfii catre cumparator,de exemplu, fiind principala obligatie a
vanzatorului(furnizorului,exportatorului), este necesar ca in continutul contractului
de comert international sa se stipuleze clauze precise cu privire la executarea
acestei obligatii.
Astfel se vor mentiona:
-termenul precis de livrare
-conditiile in care se poate modifica aceasta clauza
-conditiile in care partenerul poate refuza livrarea
-modalitatea de livrare conform INCOTERMS 1990
-alte date pe care partile le considera necesare
EXEMPLE
"Data livrarii este ___________.
Conform INCOTERMS 1990, conditia de livrare este____________.
VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre disponibilitatea de livrare a
automobilelor, prin fax/telex, cel mai tarziu pana la__________.

24

In termen de 48 de ore de la data livrarii VANZATORUL va comunica prin fax/telex,


CUMPARATORULUI detalii despre expedierea facuta(nr. contract,mijloc de transport,
destinatie, data livrarii, greutate,valoare etc).
CUMPARATORUL va aviza VANZATORUL despre sosirea mijlocului de transport.
In cazul neavizarii sau al intarzierii mijlocului de transport, VANZATORUL isi va
rezerva dreptul de a prelungi in mod corespunzator termenul de livrare, iar cheltuielile
aferente vor fi suportate de CUMPARATOR."
DELIVERY
The EXPORTER shall inform the DISTRIBUTOR of its acceptance or
refusal within 10(ten) days after receipt of the DISTRIBUTOR's order.
All deliveries of the Products to DISTRIBUTOR shall be made
__________________, INCOTERMS 1990, in _____ days after receipt
of firm order and payment's confirmation
5.

FORMAREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNATIONAL

Sintagma "formarea contractului" subsumeaza intregul mecanism prin care se


creeaza contractul ca realitate juridica.
Majoritatea contractelor de comert international se incheie prin corespondenta.
Adeseori asemenea contracte genereaza probleme deosebite, deoarece pe de o parte
aproape toate legislatiile civile nu reglementeaza contractele intre absenti, iar pe de alta
parte codurile comerciale nu vizeaza contractele de comert international, ci numai
contractele comerciale interne.
5.1.

DEMERSURI PRECONTRACTUALE
Perfectarea contractului de comert international comporta in general anumite
demersuri precontractuale pe care doctrina juridica le-a sintetizat, dupa cum
urmeaza:
a/ Demersuri exploratorii
De regula, incheierea contractelor de comert international este precedata de
indeplinirea unor activitati de prospectare, investigare si informare cu privire la conjunctura
existenta pe pietele straine, pentru ca exportatorul si, respectiv, importatorul, sa poata
exercita o optiune in cunostinta de cauza cu privire la operatiunea comerciala pe care
doreste sa o efectueze.
Practic, se organizeaza o veritabila campanie publicitara, contactandu-se in acest
scop firme specializate din tara respectiva sau se face publicitate prin cele mai diverse
mijloace: presa, radio, televiziune, difuzare de pliante, prospecte si chiar a unor mostre de
reclama.
b/ Initierea dialogului contractual.
In eventualitatea ca se starneste interes pe piata respectiva se initiaza negocieri
intre virtualii parteneri contractuali. Dialogul contractual poate fi propus de catre oricare
dintre cei interesati sa contracteze (exportatori, importatori, intermediari etc.), dar
intotdeauna negocierile au un caracter facultativ.
Atunci cand initiativa dialogului contractual apartine exportatorului, acesta lanseaza
o oferta publicitara careia destinatarul ii replica in masura in care este interesat.
c/ Desfasurarea dialogului contractual
Formarea vointei juridice a partilor se realizeaza de regula prin tratative prealabile
care au ca punct de referinta oferta ferma, pentru cazul cand propunerea de contractare
apartine exportatorului si comanda, in eventualitatea ca asemenea propunere provine de
la importator.
Aceste instrumente juridice constituie mijloacele necesare pentru realizarea
urmatoarelor cerinte esentiale, cumulative pentru formarea consimtamantului.
25

5.2.

OFERTA DE A CONTRACTA
Reprezinta propunerea pe care o persoana fizica sau juridica o face altei persoane
fizice sau juridice, sau publicului in general, in vederea perfectarii unui contract si care da
expresie unei manifestari unilaterale de vointa ce isi produce efectele specifice numai in
masura aducerii sale la cunostinta destinatarului.
Pentru a putea fi considerata oferta, propunerea de contractare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
- sa fie ferma, adica sa fie facuta in maniera de angajament juridic;
- sa fie precisa si completa, adica sa contina suficiente date referitoare la toate
elementele contractului, spre a carui perfectare se tinde;
- sa fie adresata unei sau mai multor persoane determinate.
5.2.1. ACCEPTAREA OFERTEI
Acceptarea ofertei este o manifestare unilaterala de vointa, menita a se integra in
actul de vointa exprimat prin oferta e contractare prin care destinatarul isi exprima
adeziunea deplina si neconditionata la propunerea ce i-a fost adresata de ofertant.
Acceptarea poate fi:
- expresa, atunci cand se concretizeaza raspunsul destina-tarului, ce contine
acordul acestuia, cu propunerea ofertantului;
- tacita, cand se infatiseaza ca un fapt juridic oarecare, ce da expresie vointei
acceptantului de a perfecta contractul in maniera propusa in oferta.
Acceptarea expresa si acceptarea tacita, chiar daca se deosebesc intre ele prin
modurile de realizare, totusi din punct de vedere juridic sunt egale ca valoare.
Conform art.36 C.Com., acceptarea tacita determina efecte juridice numai in
prezenta a trei conditii minimale cumulative, si anume:
- ofertantul sa fi cerut acceptarea imediata a contractului;
- ofertantul sa nu fi cerut un raspuns prealabil de acceptare;
- un asemenea raspuns sa nu fi fost necesar nici chiar in raport cu natura
contractului.
Acceptarea ofertei produce efectele care-i sunt specifice numai daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
- emana de la destinatarul sau sau de la reprezentantul autorizat;
- este conforma cu oferta;
- ajunge la cunostinta destinatarului in termenul de acceptare.
La ofertele la care acceptarea este necesara, indeplinirea formalitatii avizului de
executare.devine inutila, deoarece prin expedierea acceptarii si ajungerea acesteia la
cunostinta ofrtantului se creeaza prezumtia ca acceptantul a inceput executarea
contractului conformandu-se conditiilor prevazute in oferta.
6.

PERFECTAREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNATIONAL


Perfectarea contractului de comert international reprezinta finalizarea procedurii de
formare a acestui contract.
Perfectarea acestui contract comporta realizarea acordului de vointa intre partenerii
care se pot afla in prezenta sau separati de distante mai mari.
6.1. PERFECTAREA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL INTRE
PREZENTI
Atunci cand partile contractante sunt prezente, fie prin reprezentantii lor autorizati,
fie personal contractul se incheie in momentul si locul realizarii acordului de vointa.
Se pune problema care este locul si momentul perfectarii unui contract incheiat prin
telefon.Aceasta problema admite ca perfectarea contractului prin telefon se realizeaza in
momentul cand are loc convorbirea dintre parti. Formarea simultana a acordului de
vointa al partilor tine de esenta formarii contractului intre prezenti.
6.2. PERFECTAREA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL INTRE
ABSENTI
26

Marea majoritate a contractelor de comert international se incheie prin


corespondenta.
Determinarea momentului perfectarii contractului prin corespondenta comporta
determinarea momentului din care acceptarea ofertei isi produce efectele firesti.
SISTEMUL EMISIUNII ACCEPTARII OFERTEI
Acest sistem a primit cosacrarea legislativa in tarile din zona de aplicare a
sistemului common law.
Conceptia emisiunii este criticabila pe motiv ca face dependenta determinarea
momentului perfectarii contractului numai de vointa acceptantului, ceea ce este de natura
sa creeze incertitudini cu privire la existenta contractului si lasa deschisa, cel putin in
privinta acceptantului, posibilitatea unui abuz.
Pentru atenuarea acestui inconvenient s-a propus amendarea sistemului in discutie
cu instituirea cerintei ca determinarea momentului perfectarii contractului sa fie legata de
data expedierii de catre acceptant a acceptarii sale pe adresa ofertantului.
Cu acest amendament sistemul la care ne referim a fost denumit sistemul expedierii
acceptarii.
SISTEMUL RECEPTIEI ACCEPTARII
Potrivit acestui sistem contractul se considera perfectat in momentul in care
acceptarea a ajuns la ofertant, indiferent daca acesta a luat sau nu la cunostinta despre
continutul ei.
Teoria receptiei este o creatie a doctrinei juridice germane. Aceasta teorie este
prioritar consacrata prin Conditiile Generale sub egida CEE/ONU, care considera
contractul incheiat in momentul cand ofertantul receptioneaza acceptarea ofertei.
SISTEMUL INFORMARII
Acest sistem considera incheiat contractul numai in momentul cand ofertantul
cunoaste efectiv continutul acceptarii ce i-a fost expediata de catre destinatar.
Conceptia promovata in cadrul acestui sistem prezinta inconvenientul ca lasa
determinarea momentului perfectarii contractului la discretia ofertantului care poate nega
oricand ca a luat la cunostinta despre continutul comunicarii. Datorita acestui fapt, sistemul
informarii a fost amendat in sensul ca se instituie o prezumtie potrivit careia ofertantul
cunoaste continutul acceptarii din chiar ziua in care comunicarea acceptarii a ajuns la
sediul sau. Este o prezumtie relativa ce poate fi combatuta din proba contrarie ce cade in
sarcina ofertantului.
CONCEPTIA DREPTULUI ROMAN
Art.35 alin.1 C.Com. dispune ca perfectarea contractului are loc in momentul cand
acceptarea a ajuns la cunostinta ofertantului. Se consacra astfel explicit sistemul informarii
care prezinta avantajul ca stabileste o corelatie intre momentul incheierii contractului si
momentul in care cele doua manifestari unilaterale de vointa (exprimate in oferta, respectiv
acceptarea ei) se intalnesc efectiv.
6.3.

LOCUL PERFECTARII CONTRACTULUI DE COMERT INTERNA-TIONAL


Locul in care se intalnesc vointele juridice ale partilor se considera locul de
perfectare al contractului.
Determinarea acestui loc este strict dependenta de conceptia cu privire la
determinarea momentului perfectarii contractului.
Pentru localizarea contractului in spatiu este necesara distinctia intre ipoteza cand
contractul se perfecteaza intre prezenti si situatia cand se incheie prin corespondenta.
Atunci cand contractul se incheie intre prezenti, locul perfectarii acestuia este acela
unde are loc semnarea inscrisului constatator al raportului juridic obligational.
In cazul incheierii contractului prin telefon, desi suntem in prezenta unui contract
perfectat intre prezenti, totusi determinarea locului de incheiere difera in functie de
conceptia adoptata:
27

- in sistemul emisiunii acceptarii (al declaratiunii) se considera ca perfectarea


contractului este realizata la locul unde vorbeste acceptantul.
- in sistemele receptie a acceptarii si al informarii, contractul se considera incheiat la
locul de unde vorbeste ofertantul.
In cazul acceptarii tardive, locul incheierii contractului este la sediul sau resedinta
acceptantului.
In ipoteza reglementata de art.36 C.Com., locul perfectarii contractului este acela
unde s-a savarsit executarea prestatiei ceruta prin oferta, respectiv locul unde a fost
indeplinit faptul echivalent al actelor de executare de catre acceptant.
6.4. IMPORTANTA DETERMINARII MOMENTULUI SI LOCULUI PERFEC-TARII
CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL
Localizarea in timp a perfectarii contractului prezinta interes practic sub
urmatoarele aspecte:
a/
Momentul perfectarii contractului marcheaza limita in timp pana la care poate fi
exercitat dreptul de revocare a ofertei si respectiv a acceptarii.
b/
Valabilitatea consimtamantului si deci existenta viciilor acestuia se apreciaza la
momentul incheierii contractului.
c/
Legea in vigoare la data perfectarii contractului urmeaza sa guverneze intreg
contractul, aplicarea sa extinzandu-se pe intreaga durata a executarii.
d/
Conflictul legilor in timp se rezolva in raport cu data incheierii contractului.
e/
Momentul perfectarii contractului marcheaza punctul initial al tuturor efectelor
acestuia.
f/
Pretul marfii vandute se determina in functie de data incheierii contractului.
g/
In functie de momentul perfectarii contractului se determina locul unde s-a produs
aceasta operatiune.
Localizarea in spatiu a perfectarii contractului de comert international
Acest aspect prezinta interes practic sub urmatoarele aspecte:
a/
In masura in care legea contractului nu a fost determinata prin vointa partilor,
primeste aplicare principiul locus regit actum.
b/
Pentru interpretarea contractului se vor lua in considerare uzantele existente la locul
incheierii acestuia.
c/
In absenta unei conventii de arbitraj prin care sa se determine organul competent sa
solutioneze eventualele litigii, jurisdictia competenta va fi determinata in raport cu
prevederile legii in vigoare la locul incheierii contractului.
In concluzie, localizarea in timp si spatiu a perfectarii contractului care, in
raporturile de comert international semnifica localizarea in timp si spatiu a
operatiunii comerciale convenite de participantii la asemena raporturi, constituie
probleme cu impact decisiv asupra normalei desfasurari ale acelei operatiuni.
7.

EFECTELE CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNATIONAL


Cercetarea efectelor contractului de comert international trebuie sa se raporteze la
exigentele principiilor dreptului si comporta abordarea urmatoarelor aspecte:
7.1.

EFECTELE SPECIFICE CONTRACTELOR SINALAGMATICE


Contractele de comert international fiind prin excelenta sinalagmatice, genereaza
intre parti drepturi si obligatii reciproce si interdependente. De aici decurg urmatoarele
efecte specifice ale acestui gen de contracte:
EXCEPTIA DE NEEXECUTARE A CONTRACTULUI
Aceasta exceptie devine operanta in prezenta urmatoarelor conditii
cumulative:
- sa existe o neexecutare, fie chiar partiala, dar importanta, a obligatiilor
contractuale;
- obligatiile neexecutate sa fie reciproce si sa-si aibe temeiul in acelasi contract;
28

- neexecutarea lor sa nu se datoreze faptei celui ce invoca exceptia;


- prin natura sa raportul contractual sa comporte aplicarea regulii executarii
simultane a obligatiilor celor doua parti.
FORTA OBLIGATORIE A CONTRACTULUI
Forta obligatorie a contractului se concretizeaza in urmatoarele aspecte:
- partenerii contractuali sunt obligati unul fata de celalalt sa execute intocmai
prestatiile asumate.
- nici una dintre parti nu poate revoca prin vointa unilaterala contractul valabil
incheiat.
Executarea obligatiilor contractuale trebuie sa se aduca la indeplinire cu bunacredinta.
IMPACTUL CONTRACTULUI ASUPRA TERTILOR
Conform art. 973 C.Civ. conventiile nu au efect decat intre partile contractante,
deoarece nimeni nu poate fi obligat prin vointa altuia.
Determinarea arealului principiului relativitatii efectelor contractelor de comert
international implica analizarea vointei reale a partilor.
Persoanele care nu au participat direct sau indirect la incheierea contractului de
comert international, ca si acelea care nu au calitatea de succesori in drepturi ai acestuia,
nu pot deveni debitori ai unei obligatii generata de un asemenea contract.
Sub acest aspect principiul relativitatii efectelor contractului nu suporta nici o
exceptie in raporturile de comert international.
INTERPRETAREA CONTRACTULUI
In contractele de comert international determinarea vointei reale a partilor pe
cale de interpretare poate fi corect facuta numai daca interpretul analizeaza, alaturi
de clauzele contractuale, si demersurile precontractuale cum sunt scrisorile de
intentii sau angajamentele de confidentialitate convenite de parti.
O astfel de operatiune este necesara atat in cazul in care clauzele contractului sunt
incomplete, neclare ori contradictorii, cat si atunci cand vointa declarata, desi clar
exprimata, nu corespunde vointei reale a partilor.

CONTRACTELE COMERCIALE DE EXPORT DIRECT

CONCEPT SI TIPOLOGIE

Avand in vedere dinamica relatiilor comerciale internationale, contractele de export


direct se infatiseaza ca un instrument simplu, la indemana tuturor agentilor cu experienta si
o piata deja formata.
Caracteristicile contractelor de export direct sunt, in acelasi timp, si principalele
avantaje ale acestora, astfel:
Operatiunile comerciale derulate de catre producatori;
Circuitul comercial cuprinde minimum de trepte intre producator si beneficiar;
Cheltuielile legate de acest circuit sunt minime;
Eficienta este bazata pe simplitate si maximum de dinamica.
29

Clauzele contractelor de export direct vor trebui sa reglementeze strict regimul


contractual prin negocierea tuturor elementelor care sa sublinieze si sa garanteze eficienta
operatiunilor.
Tipologia acestei grupe de contracte cuprinde:
- CONTRACTELE DE VANZARE-CUMPARARE
- CONTRACTELE DE DISTRIBUTIE
- etc.
1.
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul
prezentului
contract
il
reprezinta
vanzarea-cumpararea
______________________, in conformitate cu prevederile si anexele urmatoare.
OBLIGATIILE VANZATORULUI
In urma incheierii prezentului contract VANZATORUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa produca marfurile contractate in conformitate cu standardele existente si conditiile
tehnice ce decurg din procesul propriu de fabricatie.
Sa asigure si sa garanteze marfurilor livrate .
Sa livreze produsele contractate in conformitate cu prevederile prezentului contract.
Sa respecte si sa execute toate clauzele prezentului contract.
OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
In urma incheierii prezentului contract, CUMPARATORUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa indeplineasca formalitatile destinate sa permita achitarea contravalorii pieselor de
schimb contractate la termenele si in conditiile convenite.
Sa preia produsele contractate dupa avizarea sa de catre VANZATOR, in comditiile
prezentului contract.
Sa respecte si sa execute toate clauzele prezentului contract.
PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Pretul produselor contractate este prezentat in ____, pentru conditia de livrare EX WORKS
CAMPULUNG, si este valabil pana la___________________.
Pretul produselor contractate se stabileste prin negociere directa intre parti.
Contravaloarea produselor contractate va fi achitata prin acreditiv irevocabil confirmat
deschis la_____________
In caz de majorare a pretului, VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre aceasta
intentie cu minim _____ de zile inainte de aplicare. Noul pret comunicat de catre
VANZATOR va fi supus negocierii directe atestata printr-un proces-verbal semnat de partile
contractante.
VANZATORUL se obliga sa nu blocheze livrarile, daca valoarea facturilor neincasate de la
CUMPARATOR nu depasesc valoarea totala a livrarilor pe o perioada de _______ zile.
CALITATEA
In conformitate cu prevederile prezentului contract, marfurilor contractate va fi garantata de
VANZATOR
La solicitarea CUMPARATORULUI acesta sau reprezentantii sai vor verifica, pe costuri
proprii, marfurile ce urmeaza a fi livrate conform contractului.
Acest control va fi efectuat cel mai tarziu in __ zile de la avizarea privind disponibilitatea
pentru livrare. Daca acest control nu va fi efectuat, marfurile se vor livra numai sub
controlul tehnic al VANZATORULUI.
Piesele de schimb controlate de CUMPARATOR, nu pot face obiectul altor reclamatii
ulterioare.
LIVRAREA
Livrarea se va face in baza _________ emisa de catre CUMPARATOR.
VANZATORUL va confirma comanda in maxim _____ zile de la primire, dupa aceasta data
comanda considerandu-se ferma.
Conditia de livrare este EX WORKS CAMPULUNG.
VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre disponibilitatea de livrarea marfurilor
30

CUMPARATORUL va aviza VANZATORUL despre sosirea mijlocului de transport


In cazul neavizarii sau al intarzierii mijlocului de transport, VANZATORUL isi va rezerva
dreptul de a prelungi in mod corespunzator termenul de livrare, iar cheltuielile aferente vor
fi suportate de CUMPARATOR.
CUMPARATORUL isi rezerva dreptul de a modifica, cu maxim +/- 15%, cantitatile
comandate pentru luna urmatoare, fara o notificare prealabila, si cu +/- 40% printr-o
notificare facuta cu minim 5 zile inainte de inceperea lunii urmatoare.
RECEPTIA
Receptia calitativa si cantitativa a pieselor de schimb, trebuie efectuata in max. __ zile,
conform la locul de destinatie.
VANZATORUL este exonerat de orice responsabilitate in caz de avarie ale marfii datorate
transportatorului. In acest caz CUMPARATORUL prezenta reclamatiile transportatorului.
CUMPARATORUL are obligatia de a verifica conformitatea marfii primite cu documentele
de livrare.
CLAUZA PRIMULUI REFUZ
In cazul in care VANZATORUL modifica specificatia sa de fabricatie rezultand o noua
oferta, acesta se obliga sa o prezinte pentru prima oara CUMPARATORULUI care, in
termen de _____ zile, trebuie sa comunice punctul sau de vedere.
Dupa trecerea acestui termen, refuzul CUMPARATORULUI da dreptul VANZATORULUI sa
prezinte noua sa oferta altor potentiali cumparatori.
RECLAMATII
Reclamatiile vor fi adresate de CUMPARATOR, VANZATORULUI dupa cum urmeaza:
- reclamatiile cantitative in timp de __ zile de la data receptiei in baza unui proces verbal de
constatare
- reclamatiile calitative in timp de 5 zile de la data receptiei in baza unui proces verbal de
constatare
In max. ____ zile de la primirea reclamatiei VANZATORUL are obligatia sa-si notifice
punctul de vedere, comunicand daca doreste sa inspecteze piesele de schimb reclamate
Reclamatiile se vor face numai in scris si vor cuprinde:
- obiectul;
- modul de constatare;
- documentul ce o atesta;
- modalitatea si termenul de solutionare.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce
apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea
obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte conflicte de munca, miscari civile,
catastrofe naturale, razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in
care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa avizeze, prin
telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa efectueze si avizarea prin
scrisoare recomandata, confirmand existenta evenimentelor sau situatiilor calificate drept
forta majora printr-un document oficial emis de Camera de Comert, BUCURESTI.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in termenul
stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de prejudiciile create
celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un acord
pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a notificat si justificat forta
majora are dreptul de a rezilia contractul printr-o scrisoare recomandata, fara nici o alta
formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare din
parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu va avea dreptul de a
solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
RASPUNDEREA PARTILOR
31

Prin incheierea prezentului contract partile se obliga sa respecte si sa execute clauzele


convenite.
Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage raspunderea partii in culpa, daca
nu poate invoca si justifica o clauza exoneratoare de raspundere.
Raspunderea contractuala a VANZATORULUI va fi angajata in urmatoarele cazuri:
- neasigurarea calitatii marfurilor livrate;
- nerespectarea termenelor de livrare;
- nerespectarea altor clauze ce afecteaza valabilitatea sau executa-rea contractului.
Raspunderea contractuala a CUMPARATORULUI va fi angajata in urmatoarele cazuri:
-nu achita contravaloarea marfurilor contractate la termenul stabilit prin contract.
In cazul nerespectarii acestei obligatii, CUMPARATORUL va plati penalitati al caror
cuantum este urmatorul:
-pentru primele 20 de zile de intarziere, ____%,din valoarea facturii,
-pentru urmatoarele zile, pana la achitarea definitiva, ____%, din suma ramasa
- nu respecta clauzele prezentului contract ce afecteaza valabilitatea sau executarea sa.
JURISDICTIE
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale amiabila si in
spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea aparea din sau in legatura cu
prezentul contract privind aplicarea sau interpretarea sa.
Toate litigiile ce vor aparea in legatura cu prezentul contract, si in special in ce priveste
validitatea, interpretarea si executarea sa, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti
competente.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un termen de
valabilitate pana la data de ______________.
Atat VANZATORUL cat si CUMPARATORUL se angajeaza sa respecte toate clauzele
prezentului contract incepand cu data intrarii sale in vigoare.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
- cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata nu a fost
remediata in termen de ___ zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in imposibilitate de
a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza executarea
sau valabilitatea lui.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus, toate
drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care partile si le-au
asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate la art.14.1., in cazul rezilierii partile vor avea
urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si cheltuieli
cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate conform prevederilor
prezentului contract.
- partea responsabila de rezilierea prezentului contract va fi obligata la despagubiri.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre VANZATOR,
fie de catre CUMPARATOR, va fi considerata valabila numai daca a fost in prealabil
discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata de reprezentantii autorizati ai
partilor, care se obliga pe aceasta cale la respectarea noilor prevederi.
Intentia de modificare, precum si clauzele care se modifica vor fi comunicate celeilalte parti
in scris, in maxim 3 zile.
PREVEDERI FINALE
Dreptul de proprietate asupra marfurilor contractate va fi transferat de la VANZATOR la
CUMPARATOR in momentul achitarii acestora
Nici una dintre parti nu poate transmite catre terti drepturile si obligatiile sale rezultand din
prezentul contract, fara acceptul scris al celeilalte parti.
32

CUMPARATORUL poate solicita anularea executarii unui produs contractat cu minim 30 de


zile inaintea termenului de executie stabilit de comun acord.
Toate negocierile si corespondenta purtate inainte de data semnarii prezentului contract,
care sunt contrare prevederilor sale, sunt nule si neavenite.
Prezentul contract a fost redactat si semnat in 2 exemplare (din care 1 ex. pentru
VANZATOR si 1 ex. pentru CUMPARATOR) toate considerate originale.
Pentru si in numele
VANZATORULUI,

Pentru si in numele
CUMPARATORULUI,
*

2.
CONTRACT DE DISTRIBUTIE (DISTRIBUTORSHIP CONTRACT)
PREAMBUL [...]
Witnesseth
Whereas, SELLER is engaged in the manufacturing, sales and export of the products
hereinafter defined.
Whereas, the DISTRIBUTOR desires to be engaged in the sales and marketing of the
products in the Territory hereinafter defined.
Whereas, the DISTRIBUTOR is willing to ensure the distribution of the Products in the
Territory under the terms and conditions herein set forth.
Now, therefore, the parties agrees as follows:
DEFINITIONS
The following words and expressions, whether used in singular or the plural, shall have the
meaning set forth in this Article 1, unless the context clearly otherwise requires.
- "Territory"shall mean___________________________________
- "Products" shall mean_____________________________________
OBLIGATIONS OF THE DISTRIBUTOR
The DISTRIBUTOR agrees to use its best efforts for the promotion, sales and service of
the Products in the Territory. For that purpose DISTRIBUTOR & SELLER will conclude
detailed After Sale Contract.
In order to carry out these responsibilities, the DISTRIBUTOR agrees, at its expense, in
particular:
(i) To maintain, to the satisfaction of SELLER, suitable necessary premises and staff to
promote the sale of the products and to maintain sufficient stock of the Products within
the Territory.
(ii) To ensure an after-sales usually practiced service for the Products sold in the Territory,
fully satisfactory to both SELLER and the customers. This undertaking shall be
maintained for minimum 2 years after expiry or termination of this Agreement, when so
takes place.
(iii) To follow the necessary advises and recommendations given by SELLER in all
matters concerning:
- Setting up and organizing maintenance and repair workshops, properly equipped with
standard and special tools and field service vehicles.
- Training of technical personnel, by way of courses and stages at its premises.
- Inspection upon arrival and pre-delivery check.
- Delivery and free inspections.
- Usual maintenance service will be chargeable to the customer and warranty repair cost
at SELLER's account based on agreed warranty labour cost.
- Taking sincere and continuous care of customers even after warranty period.
(iv) To maintain at its own premises and throughout its network an adequate stock of
genuine spare parts in order to ensure prompt and proper services to the Products.
(v) To maintain close contact with SELLER in order to have technical and commercial
feed-back for the Products' improvement and to receive SELLER's technical and
commercial assistance.
33

(vi) To distribute among prospective customers such technical or commercial catalogues,


leaflets and other printed documentation in accordance with Article 6.2.(ii) hereinafter.
(vii) To prepare with SELLER's assistance and distribute among prospective customers
such catalogues, leaflets and other printed documentation as may be required for the
marketing of the Products in the Territory.
(viii) To make its customers have full knowledge of the conditions of sale and warranty
strictly in accordance with all applicable laws, regulations or standards in the Territory.
(ix) To inform SELLER of any mandatory regulations regarding quality standards and
other specifications for the Products.
(x) To obtain the relevant licenses and all other permissions, approvals, grants, etc., if
required by the local authorities in the Territory to import the Products.
(xi) To pay, if necessary, all the levies, taxes or other charges which may be levied in the
Territory in respect of the stipulation and/or execution of this Agreement.
(xii) To submit marketing information in writing every 6(six) months and also on request to
SELLER so that SELLER can reflect it into production schedule. Its first information shall
be sent to SELLER within 3(three) months after effectiveness of this agreement.
The DISTRIBUTOR shall, not later than the 30th day of November of each year, submit to
SELLER an annual forecast or order to be placed by the DISTRIBUTOR for each model of
the Products for each of the four quarterly periods and shall confirm the forecast one
month before the beginning of each quarter.
OBLIGATIONS OF SELLER
SELLER agrees to co-operate with the DISTRIBUTOR for the performance of this
Agreement and to provide with the DISTRIBUTOR with such appropriate assistance,
information and other technical documentation so that the DISTRIBUTOR can market the
products in the Territory.
SELLER agrees in particular:
(i) To keep the DISTRIBUTOR regularly informed of any modifications or improvements
made to the products as may be required for the DISTRIBUTOR's sales promotion and
after sales service in the Territory.
(ii) To provide the DISTRIBUTOR with appropriate technical literature, pamphlets and
catalogues, all in English, which are available to SELLER to assist the DISTRIBUTOR's
own publishing of sales literature for the promotion of the Products in the Territory.
SELLER may provide appropriate technical assistance including, if necessary, the training
of the DISTRIBUTOR's personnel in SELLER's factories or at the DISTRIBUTOR's
premises, in accordance with mutual agreement if and when the need arises.
(i) SELLER reserves the right to effectuate at any time, any modifications in the
manufacturing of the Products, without prior agreement of the DISTRIBUTOR.
(ii) SELLER is not bound to apply any modifications, incorporated subsequent to the date of
an order, to the ordered Products which have been manufactured or are in the process of
being manufactured.
(iii) SELLER is entitled to cease, at any time, manufacture of any model of the Products,
unless order for such model has already been accepted.
ADVERTISING AND EXHIBIT
The DISTRIBUTOR shall have the right to participate in any exhibition, commercial shows
launching any new Product of SELLER in the Territory which it would deem appropriate to
promote marketing and sale of the Products in the Territory.
Both parties agreed to share cost of advertisement at the DISTRIBUTOR's Territory, basis
the SELLER share not to exceed 1.0% of total products FOB /DAF costs, with presentation
of relative invoices and/or other advert payment documents.
CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY
The DISTRIBUTOR shall place the order for purchase of the Products to SELLER, for its
acceptance within the terms of this Agreement.
The order accepted by SELLER shall not be cancelled by the DISTRIBUTOR unless
otherwise agreed by SELLER. SELLER shall not refuse any of the DISTRIBUTOR's orders
as far as the ordered Products are in current production at SELLER and the terms and
conditions of the said order are mutually acceptable.
34

SELLER warrants to the DISTRIBUTOR that the Products delivered hereunder will be
complying to the SELLER's quality standards and manufacturing documentation. If the
Products sold to the DISTRIBUTOR are found defective within _____ months from delivery
to end user or ________ km after the Products have been delivered to the customers but
no longer than ________ months after date of freight document (Bill of lading), whichever
comes first, the SELLER will replace the defective parts and components with correct ones
on C.F.R. basis provided the SELLER receives warranty claims on such defects by the
DISTRIBUTOR, audited by SELLER's technical representative in the Territory, within the
warranty period and it is confirmed that the defects are due to SELLER's fault.
DISTRIBUTOR shall keep the defective parts and components for 6(six) months for
SELLER's inspection and despatch the same to SELLER if requested by SELLER.
Warranty labour cost is agreed as of _______ US $/hour.
Technical assistance during warranty period will be supplied by the SELLER by ________
technician(s) for ________ vehicles under warranty in the Territory, but not more than
__________ technicians and ________ service car.
(i) The present warranty does not cover those parts and components which during the
warranty period, reveal defects which are caused by as follows:
- Normal wear and tear;
- Failure to comply with the Product operation, running and maintenance instructions and
failure to receive the warranty inspections available free to the client, according to the
instructions contained in the operator's manual and warranty booklet supplied to the client
at the time of sale.
- Use of non-genuine parts and fitting of equipment that are not compatible with the
Products according to the specifications supplied by SELLER.
- Violent action or wrong maneuvering, inconsistent with the normal and proper use of the
Products.
- Presale storage not in conformity with the instructions given by SELLER for extended
periods of no usage of the Products or,
- Service and operation of the Products, replacement of parts or repairs not in compliance
with the instructions given by SELLER.
(ii) The acknowledgment of a defect on part of the Products does not imply any extension
of the warranty period for the Products themselves nor the starting of a newly revised
warranty period for the Products parts replaced.
(iii) The DISTRIBUTOR is responsible for providing the warranty service directly to the
clients, which constitutes the material obligation of the DISTRIBUTOR under this
Agreement.
Such service shall be carried out to benefit the client by the DISTRIBUTOR's servicing
network. SELLER shall be responsible for warranty claims of the DISTRIBUTOR only after
the DISTRIBUTOR has first carried out the above warranty service work for the client.
(iv) Rules and procedures for the fulfilment and application of the present warranty
conditions are set out separately by the After Sale Contract to be concluded between the
two parties.
PRICES, VOLUMES AND DELIVERY
(i) The SELLER's prices in force until _______________ shall be those appearing on the
Appendix 1 attached hereto. Same Appendix 1 includes models and quantities foreseen for
the period until______________.
Optional extras and their pricing are mentioned by the Appendix 2 attached hereto.
All prices are understood FOB/DAF Romanian Border, INCOTERMS 1990.
(ii) The prices can be changed after the above validity period. SELLER shall inform the
DISTRIBUTOR of its new prices 3(three) months before they become effective allowing the
DISTRIBUTOR's last orders based on previous prices.
SELLER shall sell the Products to the DISTRIBUTOR at prices in force at the date on
which an order is accepted by SELLER. SELLER shall inform the DISTRIBUTOR of its
acceptance or refusal within 10(ten) days after receipt of the DISTRIBUTOR's order.
All prices shall be quoted FOB/DAF, INCOTERMS 1990.
All deliveries of the Products to DISTRIBUTOR shall be made FOB/DAF Romanian Border,
INCOTERMS 1990, in 60(sixty) days after receipt of firm order and payment's confirmation.
35

METHOD OF PAYMENT
DISTRIBUTOR shall make payment for the purchase of the Products by opening an
irrevocable letter of credit at sight with________down payment and__________payable
against presentation of delivery documents.
DISTRIBUTOR shall open the above mentioned irrevocable letter of credit to the bank
designated by SELLER within 21 days from the date of acceptance by SELLER of each
order of DISTRIBUTOR.
TERMINATION
In case either party fails to perform any of its main obligations under this Agreement and
such party has not remedied such failure within 30(thirty) days after receipt of relative
notice in writing from the other party, then the other party shall have the right to terminate
forthwith this Agreement by sending a written notice to the defaulting party.
Both parties shall have the right to terminate forthwith this Agreement by sending a written
notice to either party, should either party be subject to receivership or bankruptcy
proceedings, or if any proceedings are instituted for the liquidation or winding up of either
party's business.
EFFECT OF EXPIRATION OR TERMINATION
In case of expiration of this Agreement in accordance with Article 13 above or for any
reason whatsoever, SELLER shall fulfill any orders placed by DISTRIBUTOR and accepted
by SELLER prior to the effective date of such expiration or termination, and deliver to
DISTRIBUTOR the Products covered by such orders.
SELLER shall supply DISTRIBUTOR with the components and spare parts as required by
the DISTRIBUTOR to perform its warranty and after-sales service for maximum 2(two)
years after expiration or termination of this Agreement.
FORCE MAJEURE
If the performance by either party of any of its obligations shall be in any way prevented
hindered of interrupted in consequence of an Act of God, War, Civil disturbance, Strike,
Lockout, Legislation or restriction of any government or other authority, force majeure or
any other circumstances beyond the control of such party, the obligations of the party
concerned shall be wholly or partially suspended during the continuance and to the extent
of such prevention, interruption or hindrance.
Force majeure situation will be ruled according to the legal provisions of its place of
occurrence.
The party affected by any of such events shall notify the other party within 15(fifteen) days
from its occurrence.
ASSIGNMENT AND / OR TRANSFER
The DISTRIBUTOR shall not assign this Agreement to any of its affiliates of subsidiaries
without prior approval in writing of SELLER.
The DISTRIBUTOR shall not assign, transfer or delegate its rights or obligations under this
Agreement to any third parties without the prior written consent of SELLER, provided that
the DISTRIBUTOR appoints sub-distributors, sub-agents or sales representatives for the
promotion and sale of the Products in the Territory.
If to the SELLER: .................................................
If to the DISTRIBUTOR:........................................
ENTIRE AGREEMENT AND MODIFICATIONS
Any modification, change or amendment is required regarding the terms and conditions of
this Agreement, written agreement signed by authorized officers or representatives of the
respective parties shall be made.
Any modification to this Agreement shall not be valid unless agreed upon and signed by
both parties.
Additions or deletions of the Products specified may be made from time to time by mutual
consent.
GOVERNING LAWS
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed and
construed in all respects by the laws of Romania.
ARBITRATION
36

All claim or controversy arising out of this Agreement or the breach thereof that cannot
otherwise be settled amicably between the parties shall be finally resolved by arbitration
and arbitration shall take place in Bucharest.
Such arbitration shall be conducted in accordance with the rules of International Chamber
of Commerce and the decision of such arbitration proceedings shall be conclusive and
binding upon the parties hereto.
FINAL PROVISIONS
Under the terms and conditions set forth in this Agreement, SELLER hereby appoints the
DISTRIBUTOR for the products in the Territory and the DISTRIBUTOR hereby accepts
such appointment.
Both parties agree that the products marketed by the DISTRIBUTOR shall bear SELLER's
trade mark, unless SELLER and DISTRIBUTOR agree to use different trade mark.
The DISTRIBUTOR shall use SELLER's agreed trade mark in all advertisements and
promotional materials in connection with the products. Any trade mark other than
SELLER's shall not be used without prior written consent of the SELLER.
The DISTRIBUTOR shall act for its own account and do the business at its own risks. The
DISTRIBUTOR in this Agreement shall not be construed as an employee, or legal
representative of SELLER.
The DISTRIBUTOR agrees during the term of this Agreement not to promote the marketing
and sales of the Products outside the Territory and, in particular, not to advertise the
Products, not to establish a branch or not to maintain a distribution depot for the Products
outside the Territory without prior written consent of SELLER.
This Agreement contains the entire agreement of the parties hereto relating to the subject
matters hereof and supersedes all previous agreement between the parties pertaining to
subject matters covered by this Agreement
It Witness Whereof, the parties hereto have caused this Agreement to be executed in
duplicate by their authorized representatives on this day of _______________, in
_____________.
For and behalf of

For behalf of

CONTRACTELE COMERCIALE DE EXPORT INDIRECT

CONCEPT SI TIPOLOGIE
Caracterul specific, experienta comerciala si existenta altor conditii de natura
comerciala, impun aceste contracte ca un mijloc eficient pentru promovarea si
eficientizarea exporturilor anumitor producatori.
Caracteristicile principale sunt:
Partile contractante au urmatorul regim:
- producatorul livreaza marfa si stabileste conditiile de comercializare
specifice;
- intermediarul, respectand aceste conditii, incheie contracte pentru
marfurile
producatorului cu parteneri externi, interesati in achizitionarea acestor
marfuri;
- activitatea de intermediere este remunerata de catre producator prin
plata catre
37

intermediar a unui comision.


Circuitul comercial poate fi:
- intermediarul poate fi mandatat cu incheierea contractelor in nume
propriu, dar pe
seama producatorului (operatiuni fara reprezentare);
- intermediarul poate avea ca sarcina numai gasirea unor posibilitati de
comercializare si incheierea contractelor, in numele si pe seama producatorului
(operatiuni cu
reprezentare)
Folosirea acestor contracte este necesara pentru producatorii cu mai putina
experienta comerciala internationala.
Principalele tipuri de contracte din aceasta categorie, sunt:
- CONTRACTUL DE COMISION
- CONTRACTUL DE CONSIGNATIE
- CONTRACTUL DE AGENT,
- etc.

1.
CONTRACT DE COMISION
PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor in vederea imputernicirii COMISIONARULUI
pentru a desfasura activitati de prospectare, contractare si derulare a operatiunilor de
export pentru marfurile COMITENTULUI.
OBLIGATIILE COMITENTULUI
In urma incheierii prezentului contract, COMITENTUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa execute intocmai prevederile contractelor externe confirmate, precum si dispozitiile de
livrare.
Sa furnizeze informatii privind termenele generale de livrare (de la data comenzii ferme a
COMISIONARULUI), controlul calitatii, conditiile de garantie (inclusiv modul de solutionare
constand in inlocuirea gratuita a subansamblelor defecte sau plata contravalorii lor),
modalitati de ambalare (prezentandu-se variante posibile, dimensiuni, greutate, acces la
cale ferata, etc.), receptia produselor la sosirea acestora la partenerul extern, conditii
pentru acceptarea eventualelor reclamatii externe, asistenta tehn. si service-ul, etc.
Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI, de cate ori este necesar, delegatii sai
imputerniciti pentru tratativele cu partenerii externi in vederea semnarii contractelor externe.
Sa aduca la cunostinta COMISIONARULUI punctele de vedere in legatura cu eventualele
reclamatii ale partenerilor externi, in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Sa solutioneze impreuna cu COMISIONARUL toate problemele si reclamatiile aparute in
timpul derularii contractelor externe in termenele si conditiile prevazute in clauzele
acestora.
De asemenea, trebuie sa puna la dispozitia COMISIONARULUI toate documentele
necesare pentru solutionarea, de catre organele arbitrale sau juridisdictionale competente,
a eventualelor litigii aparute in timpul derularii contractelor.
Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI, in 5(cinci) zile de la livrarea marfii, documentele
stabilite prin clauzele contractuale in vederea incasarii de la partenerii externi a contravalorii
marfurilor livrate.
Sa asigure pe parcursul intern transportul marfurilor, precum si sa suporte cheltuielile de
circulatie interna, in lei, pentru executarea conditiei franco-frontiera romana.
Sa asigure pe cheltuiala sa asistenta tehnica si service-ul in perioada de garantie, in
conformitate cu clauzele contractuale.
38

Sa desemneze specialisti,ce vor fi trimisi in strainatate pentru asigurarea asistentei tehnice


si a service-ului. sa coordoneze si sa raspunda de activitatea acestor specialisti
Sa asigure actualizarea documentatiei tehnice a produselor (cataloage piese schimb,
manuale reparatii, note tehnice, cataloage SDV, tarife manopera,etc.), precum si
prezentarea acestora intr-o forma corespunza-toare. Modificarea documentatiei va fi adusa
la cunostinta COMISIONARULUI cu 90 de zile inainte de operatia efectiva, in vederea
informarii partenerilor externi.
OBLIGATIILE COMISIONARULUI
In urma incheierii prezentului contract, COMISIONARUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa incheie contracte externe in vederea realizarii exportului produselor COMITENTULUI,
cu respectarea limtelor prezentului contract.
Sa prezinte COMITENTULUI cererile de oferta primite de la clientii externi, iar la cererea
acestuia, sa solicite completarea cererilor de oferta cu elemente necesare elaborarii
ofertelor tehnice de catre COMITENT.
Sa incheie, in conditii avantajoase COMITENTULUI, contracte de transport pe parcursul
extern.
Sa transmita COMITENTULUI cate un exemplar al contractelor externe, protocoalelor sau
altor acte juridice incheiate cu partenerii externi impreuna cu toate datele insotite de
documentatia necesara, imediat dupa semnarea acestora de catre partenerii externi.
Sa transmita COMITENTULUI, pe masura asigurarii mijloacelor de transport extern si a
indeplinirii de catre partenerul extern a obligatiilor legate de asigurarea mijloacelor de plata,
a urmatoarelor documente:
i/ COMANDA FERMA, in baza careia COMITENTUL va executa si pregati marfa pentru
livrare;
ii/ DISPOZITIA DE LIVRARE, pentru incarcarea de catre COMITENT a marfii in mijlocul de
transport, precum si pentru expedierea acesteia la export.
Sa sprijine si sa asiste COMITENTUL pentru rezolvarea cu partenerii externi a tuturor
problemelor legate de executarea contractelor externe.
Sa reprezinte, in fata organelor jurisdictionale si arbitrale internationale, interesele
COMITENTULUI care va fi obligat sa acorde sprijinul in problemele tehnice, de productie,
etc.
Sa intocmeasca formalitatile de vamuire si transport necesare livrarii marfurilor la export,
precum si pentru asigurarile externe, in conformitate cu uzantele interne si internationale,
precum si cu clauzele contractuale.
Cand expedierea externa se face de la COMITENT, COMISIONARUL ii va transmite odata
cu dispozitia de livrare formalitatile de vamuire si transport.
La solicitarea expresa a COMITENTULUI, sa intocmeasca formalitatile de deplasare pentru
reprezentantii acestuia obtinand, in acelasi timp, aprobarile necesare.
Sa sprijine activitatea delegatiilor COMITENTULUI din strainatate pentru solutionarea
problemelor legate de incheierea si executarea contractelor externe.
Sa intocmeasca toate formalitatile necesare pentru incasarea de la partenerii externi a
contravalorii marfii exportate, precum si sa transfere, in termen de ....... zile lucratoare de la
data incasarii, sumele cuvenite COMITENTULUI, in conformitate cu prevederile par.3.19.
Sa transmita COMITENTULUI toate comunicarile partenerilor externi legate de derularea
contractelor externe, in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Sa transmita COMITENTULUI eventualele reclamatii externe in termen de 5 zile lucratoare
de la primirea lor si sa urmareasca solutionarea lor potrivit clauzelor contractuale.
Sa opereze, de cate ori este cazul, modificari ale clauzelor contractuale referitoare la
preturi, calitate, receptie, garantie, reclamatii etc., numai cu acordul scris al
COMITENTULUI sau impreuna cu reprezentantii acestuia.
Sa intocmeasca formele pentru decontarea contravalorii marfurilor exportate conform
actelor normative in vigoare.dupa retinerea comisionului propriu, a comisioanelor bancare
si vamale, precum si a celorlalte cheltuieli rezultate in urma executarii contractului,
Sa intocmeasca, impreuna cu COMITENTUL, formele pentru expedierea si returnarea
produselor acestuia, precum si a materialelor publicitare trimise la targuri, expozitii
internationale, incercari, probe, cheltuielile fiind in seama COMITENTULUI.
COMISIONUL
39

Pentru executarea operatiunilor specificate in prezentul contract, COMISIONARUL va


negocia cu partenerul extern nivelul comisionului, care va reprezenta diferenta de pret intre
pretul extern negociat de COMITENT cu COMISIONARUL si pretul extern obtinut de
COMISIONAR de la Cumparator/Importator.
Comisionul va fi retinut de COMISIONAR in momentul efectuarii transferului sumelor
primite de la partenerul extern.
Plata catre COMITENT se va efectua in valuta sau lei, la rata de schimb de la data
efectuarii platii, functie de acordul dintre COMITENT si COMISIONAR, in termenul convenit
in art.3.14.
REGIMUL JURIDIC AL PARTILOR
Prin incheierea prezentului contract COMISIONARUL este imputernicit sa incheie contracte
externe cu tertii in nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI.
COMISIONARUL va sprijini si asista COMITENTUL pentru rezolvarea cu partenerii externi
a tuturor problemelor legate de executarea contractelor externe.
Regimul juridic al partilor va fi completat cu toate reglementarile legale in ceea ce priveste
contractul de comision.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce
apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea
obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte conflicte de munca, miscari civile,
catastrofe naturale, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in
care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa avizeze, prin
telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa efectueze si avizarea prin
scrisoare recomandata, confirmand existenta evenimentelor sau situatiilor calificate drept
forta majora printr-un document oficial emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in termenul
stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de prejudiciile create
celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un acord
pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a notificat si justificat forta
majora are dreptul de a rezilia contractul printr-o scrisoare recomandata, fara nici o alta
formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare din
parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu va avea dreptul de a
solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
PROSPECTARE/RECLAMA
COMISONARUL va prospecta pietele externe impreuna cu COMITENTUL, in vederea
stabilirii posibilitatilor de comercializare a produselor COMITENTULUI. In acest sens,
COMISIONARUL va prezenta oferte de produse similare ale producatorilor externi din
domeniu, prospecte, note tehnice, desene, brosuri, materiale publicitare, in cantitati
suficiente, pentru prezentarea produselor, in limba romana si / sau intr-o limba de circulatie
internationala.
COMISIONARUL va participa cu COMITENTUL la prospectarea pietii externe prin
specialistii sai si sa ia masurile necesare in vederea adaptarii produselor la cerintele pietii,
adica in conditii de calitate, pret si timp de livrare comparabile cu cele ale firmelor
concurente de pe piata respectiva.
Sa acorde COMITENTULUI asistenta necesara pentru intocmirea de materiale
documentare pentru prezentarea produselor (prospecte tehnice, reclame, publicatii, etc.).
Sa intocmeasca impreuna cu COMISIONARUL programe de publicitate si reclama,
cheltuielile fiind suportate in intregime de COMITENT.
JURIDISCTIE
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale amiabila si in
spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea aparea din sau in legatura cu
prezentul contract privind aplicarea sau interpretarea sa.
40

In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din parti va
renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor
judecatoresti competente.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un termen de
valabilitate pana la data de 31.12.1998.
Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor pe o perioada care va fi stabilita de comun
acord.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata nu a fost
remediata in termen de 30 zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in imposibilitate de
a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza executarea
sau valabilitatea lui;
De asemenea, contractul va inceta si prin revocarea imputernicirii de catre COMITENT in
cazul nerespectarii prevederilor ce afecteaza executarea contractului, precum si in cazul
insolvabilitatii uneia din parti.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus, toate
drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care partile si le-au
asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate la art.11.1., in cazul rezilierii partile vor avea
urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si cheltuieli
cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate conform prevederilor
prezentului contract.
- toate contractele de vanzare-cumparare incheiate de COMISIONAR vor ramane
valabile.pana la executarea acestora.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre COMITENT,
fie de catre COMISIONAR, va fi considerata valabila numai daca a fost in prealabil
discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata de reprezentantii autorizati ai
partilor, care se obliga pe aceasta cale la respectarea noilor prevederi.
ALTE PREVEDERI
Drepturile de proprietate asupra automobilelor formand obiectul contractelor externe ca si
riscurile privind acestea trec de la COMITENT direct la partenerul extern la data si in
conditiile prevazute in contractul extern.
Corespondenta cu partenerii externi se va purta de catre COMISIONAR.
In cazurile cand COMITENTUL corespondeaza direct cu partenerul extern, va fi obligat sa
transmita COMISIONARULUI pentru informare o copie a acestei corespondente.
COMISIONARUL poate incheia contracte externe accesorii necesare derularii
corespunzatoare a contractelor externe de baza.
Dreptul de distributie exclusiva se acorda de catre COMISIONAR de la caz la caz, in
conditii ce urmeaza a fi convenite cu COMITENTUL, pana la la semnarea contractului de
export pentru piata (pietele) respective.
PREVEDERI FINALE
Contractele externe incheiate sub incidenta prevederilor prezentului contract raman
valabile pana la finalizarea acestora.
Prezentul contract fi guvernat de legea romana in ceea ce priveste interpretarea si
executarea sa.
Prezentul contract a fost redactat si semnat de catre reprezentantii partilor in 2(doua)
exemplare, din care 1 ex. pentru COMITENT si 1 ex. pentru COMISIONAR, ambele
considerate originale.

41

Pentru si in numele COMISIONARULUI,


COMITENTULUI,

Pentru

si

in

numele

CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI DE COMISION


A.

CLAUZA STAR DEL CREDERE


In activitatea de comert exterior, contractele de intermediere sunt folosite atat de
unii comercianti experimentati, care folosesc numai delegarea profitabila prin impartirea
activitatii de contractare, cat si de catre comerciantii care folosesc intreaga suma a
avantajelor acestui contract.
Contractele de comision care au ca obiect intermedierea activitatii de vanzarecumparare, prezinta anumite limitari in ceea ce priveste activitatea juridica a partilor.
Inaintea prezentarii acestor limitari, peste care se suprapune si necesitatea inserarii
clauzeiSTAR DEL CREDERE sau DUCROIRE, amintim clauzele generale ale
contractului de comision, pentru a justifica prezenta acesteia.
Avand in vedere ca acest contract, chiar daca se incheie pentru operatiuni de
export/import, regimul juridic este dat de catre legea romana, in calitate de lex contractus.
Asadar, clauzele unui astfel de contract de intermediere reglementeaza:
pentru COMITENT(reprezentat):
-obligatia de a plati COMISIONARULUI(reprezentantului), comisionul;
Aceasta suma poate fi stabilita atat in cota procentuala din valoarea vanzarilor efectuate,
cat si ca suma fixa stabilita de comun acord.
-obligatia de a restitui cheltuielile facute de COMISIONAR in timpul indeplinirii
activitatilor cu care a fost insarcinat;
In acest caz trebuie sa amintim ca plata acestei sume, ca si a comisionului, este garantata
de privilegiul pe care COMISIONARUL il are asupra bunurilor COMITENTULUI, detinute
pentru executarea contractului, potrivit prevederilor art.387 C.comercial.
pentru COMISIONAR(reprezentant)
-obligatia de a executa mandatul incredintat;
Aceasta activitate presupune:
realizarea operatiunii comerciale cu care a fost imputernicit,
respectarea instructiunilor COMITENTULUI, ce pot avea caracter facultativ sau
obligatoriu,
respectarea interdictiei (daca este cazul) de a nu incheia contracte cu sine insusi;
-obligatia de a indeplini mandatul cu buna credinta si diligenta unui bun profesionist.
In baza acestei obligatii, COMISIONARUL va raspunde pentru nerespectarea mandatului,
chiar si in cazul unei culpe foarte usoare.
-obligatia de a informa COMITENTUL despre executarea contractului;
Aceasta obligatie trebuie respectata avand in vedere ca in baza raportului de reprezentare,
efectele contractului incheiat de catre COMISIONAR se produc direct in patrimoniul
COMITENTULUI, ca beneficiar (dominus negotii).
Acest regim este explicabil datorita reprezentarii indirecte pe care o asigura
COMISIONARUL si care devine astfel un prestator de servicii, asumandu-si numai obligatii
de a face, si nu obligatii de a da.
Prin urmare, COMISIONARUL este raspunzator fata de COMITENT numai pentru
incheierea contractelor cu partenerul final, fara a fi raspunzator si de executarea acestora
de catre aceasta din urma.
In baza acestei separatii si pentru buna garantie a executarii contractului, isi
gaseste temeiul clauza star del credere.
Pentru sublinierea acestui aspect deosebit de important, amintim prevederile art.412
C.com.: COMISIONARUL este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor luate de catre
persoanele cu care au contractat, afara de conventie contrara.
42

Asadar, prima parte a art. 412 C.com., o reprezinta regula, iar ultima parte ..afara
de conventie contrara, exceptia ce constituie obligatia COMISIONARULUI de a garanta
executarea contractului de catre terti, in cazul acordului partilor.
Asumandu-si aceasta obligatie, COMISIONARUL va deveni obligat personal fata de
COMITENT pentru executarea obligatiilor din contractul final (COMISIONARTERT),conform art. 412 C.com.
Pentru instituirea acestui regim juridic, COMISIONARUL este indreptatit sa
primeasca alaturi de comision o remuneratie speciala pentru credit/pentru garantie
numita provizion/proviziune.
Asemeni comisionului, provizionul se stabileste prin conventia partilor. In absenta
unei clauze contractuale va hotari instanta de judecata.
Chiar daca in esenta clauza star del credere devine o garantie a bunei executari a
contractului final, suprapusa peste raportul de reprezentare indirecta, aceasta face obiectul
unei controverse in doctrina dreptului comercial.
Controversa pleaca de la regimul acesteia in contractul de comision (fiind
considerata o clauza asiguratoare a insolvabilitatii), continua cu denumirea ei (fiind vazuta
ca o adevarata cautiune), si pare a se termina prin calificarea, ca o garantie de sine
statatoare.
Pentru a depasi controversele si a incerca sa definitivam notiunea de clauza star
del credere din contractul de comision, putem afirma ca avem de a face cu un procedeu
tehnic asemanator fidejusiunii (cautiune) din dreptul civil, si cu o garantie avand in vedere
functia ei.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Stand la baza activitatii de comert exterior, contractul de comert international isi
impune alaturi de mobilitatea, avantajele si garantia specifice justetea de act juridic
guvernat de legi materiale.
Dand nastere unor drepturi, creand in acelasi timp si obligatii, contractul de comert
international, da nastere la o raspundere reciproca a partilor.
Ca notiune juridica, reprezinta o forma a raspunderii civile rezultata din
neexecutarea sau executarea defectuoasa a unor obligatii asumate de una din partile
semnatare a unui contract.
Chiar prezent cu elementul propriu de internationalitate, contractul de comert
international nu se abate de la aceasta regula, inducand sanctiuni proprii in cazul aparitiei
raspunderii pentru una din parti.
Dupa cum se vede, raspunderea este reciproca, datorita faptului ca oricare din parti
poate deveni subiectul aplicarii unei sanctiuni.
In general, in cazul neexecutarii sau executarii defectuoase, creditorul poate alege
intre:
- invocarea exceptio non adimpleti contractus,
- cererea de executare silita (in natura sau echivalent),
- rezolutia sau rezilierea contractului,
- penalitati,
- punere in intarziere.
Cu privire la domeniul de influenta a lex contractus asupra institutiei, raspunderea
contractuala, trebuie sa amintim ca in raport cu aceasta lege raspunderea poate fi
interpretabila.
Asadar lex contractus determina:
- raspunderea unei parti in raport cu culpa sa,
- exonerarea de raspundere,
- atenuarea raspunderii debitorului datorita culpei victimei,
- definirea conditiilor in care o situatie de neexecutare constituie forta majora,
- dreptul la executare in natura;
Cu privire la acest aspect trebuie sa mentionam ca aceasta executare este
posibila numai daca o permite si legea de executare.
- intinderea dreptului la repararea prejudiciului
43

Aceasta lege stabileste care sunt elementele reparabile ale prejudiciului, stabilind totodata
si limitele repararii (in conformitate cu prevederile contractuale sau ale legii).
Un alt aspect sustras de lex fori din domeniul lex contractus este procedura de
reparare a prejudiciului.
Acest mod iese de sub incidenta legii contractului pentru a intra in universul legii
forului in vederea reglementarii:
- daunelor interese stabilite intr-o anumita moneda,
- recunoasterii dreptului instantei de a stabili conversiunea acelei monede,
- situatii speciale, cum ar abandonarea navei (caz in care repararea prejudiciului
este supusa legilor statutului navei),
Privita in ansamblul ei, trebuie sa subliniem ca, raspunderea contractuala nu este
agravata in contractul de comert international; cu alte cuvinte nu putem spune ca datorita
elementului de internationalitate raspunderea partilor creste cantitativ.
Neagravarea raspunderii contractuale datorita caracterului international al
contractului,se bazeaza pe regimul juridic al acesteia (a raspunderii), care este guvernat
de legea romana ca lex contractus, in general, sau de legea celeilalte parti , in particular,
in functie de acordul partilor.
Observam, deci ca raspunderea contractuala, chiar denumita internationala,nu
este guvernata de alt sistem de drept pe care partile sa nu-l cunoasca.
Finalitatea raspunderii contractuale si mai ales raspunderea in activitatea de comert
exterior devine o modalitate de asigurare a executarii contractului decat o metode
coercitiva.
B.

CLAUZA DE NECONCURENTA
Alaturi de alte clauze specifice ce dinamizeaza activitatea comerciala, clauza de
neconcurenta, intareste si garanteaza activitatea de comert exterior, pe baza principiului
executarii acesteia cu buna credinta.
Aceasta clauza presupune asumarea unei obligatii de catre unul dintre contractanti
(debitorul obligatiei de neconcurenta), de a nu desfasura o anumita activitate, cu caracter
profesional, in defavoarea celeilalte parti contractante (creditorul obligatiei).
Dupa cum vedem, partile intr-un contract in care s-a inserat o clauza de
neconcurenta, adauga la denumirea lor, ceruta de natura contractului, inca una:
-debitor
sau
-creditor al obligatiei de neconcurenta.
In baza principiului libertatii comertului, partile pot negocia aceasta clauza in
contractul incheiat, sau o pot negocia ulterior inserand-o intr-o conventie separata.
clauza de neconcurenta in contractele de comision
Prin efectele specifice, aceasta clauza este necesara in contractul de comision
datorita faptului ca in lipsa ei comisionarul poate deveni reprezentantul mai multor
principali (comitenti), avand totodata posibilitatea de a desfasura activitati comerciale si pe
cont propriu.
Astfel, in situatia in care produsele sunt concurente, activitatea comisionarului ii
prejudiciaza clar pe reprezentanti.
Atat in doctrina cat si in jurisprudenta, se apreciaza, in baza vointei reale a
contractantilor si a naturii contractului, ca in acest contract, clauza de neconcurenta este
subinteleasa.
In cuprinsul clauzei se poate prevedea interdictia comisionarului de a face
concurenta comitentului si dupa incetarea contractului.
Acest regim restrictiv, trebuie expres inserat in contractul incheiat.
Cu privire la raspunderea contractuala aparuta datorita nerespectarii acestei clauze,
subliniem ca sanctiunile constau atat in mijloace reparatorii, cat si in mijloace preventive.
Mijloacele reparatorii, impun masura incetarii activitatii concurente, obtinerea de
despagubiri si, in functie de gravitatea si urmarile actiunilor, rezilierea contractului.
Considerand ca lex contractus este legea romana, se pot invoca prevederile
art.1073 si urmatoarele C.civ., iar daca sunt intrunite si conditiile prevazute de art.581
44

C.proc.civ., creditorul poate cere instantei luarea unor masuri vremelnice pentru evitarea
unei pagube iminente.
Mijloacele preventive, pot fi folosite de creditor, care poate cere instantei sa oblige
debitorul sa sisteze si actele pregatitoare ale activitatii considerate concurenta in baza
art.1075 C.civ.
Daca debitorul incalca obligatia de neconcurenta savarsind si fapte de concurenta
neloiala, cele doua forme ale raspunderii de drept privat (raspunderea contractuala si
raspunderea delictuala), vor avea efecte distincte.
Din analiza acestei clauze reiese ca valabilitatea acesteia este data de indeplinirea
a doua conditii:
- prima conditie, pozitiva, ce implica un interes justificat, atat juridic cat si comercial, din
partea creditorului,
- a doua conditie, negativa,care este ambivalenta, in ceea ce priveste obiectul interdictiei,
astfel:
- acest obiect sa fie strict determinat
- sa nu aibe caracter general.
Pentru a scoate in evidenta avantajele acestei clauze, cu titlu de exemplu vom arata
continutul unei asemenea clauze:
SC............in calitate de (....),se obliga fata de ...............sa nu desfasoare alte activitati
comerciale concurente ce vor prejudicia interesele...........
Prin asumarea acestei obligatii, .......... nu va vinde/intermedia/marfuri de aceiasi natura
cu cele ce fac obiectul prezentului contract.
Aceasta obligatie va avea efecte pe toata durata executarii prezentului contract.
Prin instituirea acestui regim contractual, principiul libertatii comertului se imbina
constructiv cu principiul libertatii contractuale, pentru a rezulta un nou principiu, nici o
parte a unei conventii, nu poate fi limitata a desfasura o activitate comerciala, decat daca
acea activitate poate prejudicia celalalt contractant.
C.

CLAUZA PRIVIND REZERVA PROPRIETATII


Contractele comerciale internationale cu caracter translativ, prin finalitatea lor
transmit proprietatea asupra marfurilor ce fac obiectul acestora, de la o parte contractanta
la cealalta, in baza acordului partilor.
In functie de felul si momentul transmiterii proprietatii distingem intre:
- contracte cu transfer direct de proprietate,
- contracte cu transferul proprietatii afectat de modalitati.
Contractele cu transfer direct acorda proprietatea in functie de felul contractului,
astfel:
- contractul de vanzare-cumparare
La acest tip de contracte, in cazul marfurilor certe, proprietatea se transfera imediat
dupa incheierea contractului, in baza prevederilor 1295 C.civ.
In cazul marfurilor de gen si a celor viitoare, transferul proprietatii opereaza la
individualizarea acestora.
- contractul de intermediere
Prin particularitatile acestui tip de contract, proprietatea este transferata in functie
de tipul contractului (comision, consignatie, agent).
Contractele cu transferul proprietatii afectat de modalitati transmit proprietatea la
realizarea modalitatii (termen, conditie), considerata ca element de referinta.
Privind contractele cu transfer direct, cat si in cele cu transfer afectat de modalitati,
protectia creditorului prin rezervarea dreptului de proprietate asupra marfurilor pana la
plata definitiva a pretului, se impune nu ca un obstacol pentru executarea contractului, ci
ca un instrument dinamizator al raporturilor contractuale.
Chiar daca, in general, protectia prin rezerva proprietatii are acelasi regim, vom
analiza separat cele doua aspecte:
*

45

2.

CONTRACT DE CONSIGNATIE

PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract il reprezinta realizarea activitatii de vanzare a pieselor si
accesoriilor auto, denumite in continuare "marfa", din depozitul de consignatie, de catre
CONSIGNATAR in nume propriu, in baza imputernicirii date si pe seama
CONSIGNANTULUI.
OBLIGATIILE CONSIGNANTULUI
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNANTUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa produca si sa livreze marfurile in cantitatea solicitata de CONSIGNATAR conform
prezentului contract.
Sa puna la dispozitia CONSIGNATARULUI documentatia tehnica necesara, daca este
ceruta de partener
Sa achite CONSIGNATARULUI comisionul stabilit in conformitate cu prevederile prezentului
contract.
Sa asigure calitatea marfurilor livrate in conformitate cu standardele existente
Sa respecte si sa execute toate prevederile prezentului contract.
OBLIGATIILE CONSIGNATARULUI
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNATARUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu respectarea clauzelor prezentului contract.
Sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea si conservarea marfurilor, raspunzand
pentru orice lipsa sau deteriorare provenite din culpa sa ori a prepusilor sai.
Sa organizeze si sa asigure depozitarea marfurilor in conditii de securitate pentru
garantarea protejarii marfii impotriva deteriorarii sau pierderii cantitative.
Pentru garantarea valorii marfurilor pe perioada depozitarii,CONSIGNATARUL este obligat
sa incheie un contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor, pentru intreaga valoare a
marfurilor,astfel incat in cazul deteriorarii marfurilor CONSIGNANTUL sa recupereze
daunele din valoarea asigurarii.
Sa informeze CONSIGNANTUL despre indeplinirea obligatiilor contractuale.
In acest sens, CONSIGNATARUL va instiinta CONSIGNANTUL la sfarsitul fiecarei luni
despre operatiunile incheiate, sumele incasate si situatia lor.
CONSIGNATARUL este obligat sa tina evidenta stricta a contractelor incheiate, astfel incat
controlul exercitat de catre CONSIGNANT sa poata fi facut oricand, cu usurinta.
CANTITATEA SI TERMENUL DE LIVRARE
Cantitatea contractata ce face obiectul activitatii de vanzare in regim de consignatie va fi
livrata de catre CONSIGNANT dupa cum urmeaza:
- I-ul lot ___________cu livrare la___________
- al II lea lot ________cu livrare la__________
- al III lea lot ________cu livrare la__________
CONDITII DE LIVRARE
Marfa va fi livrata de catre CONSIGNANT in conformitate cu Regulile INCOTERMS 1990,
conditia de livrare fiind ___________________________.
CONSIGNANTUL va aviza in timp util CONSIGNATARUL despre disponibilitatea de livrare
a marfii.
De asemenea CONSIGNATARUL va notifica, prin fax CONSIGNANTULULUI urmatoarele
date despre mijlocul de transport maritim: denumirea; data sosirii.
In termen de 48 de ore de la livrare, CONSIGNANTUL va informa prin fax
CONSIGNATARUL despre elementele livrarii (cantitate,si descrierea marfii, nr de colete
numarul si data facturii comerciale, date referitoare la documentele de transport port de
incarcare/descarcare,data plecarii si numele vasului si alte date necesare solicitate de
partener)
De asemenea CONSIGNANTUL va trimite CONSIGNATARULUI, in 10 zile de la livrare
urmatoarele documente:
- set complet de B/L in original, clean on board;
- factura comerciala in original;
46

- o copie Packing-List;
- certificate de origine si calitate.
De asemenea CONSIGNATARUL va incheia o asigurare impotriva tuturor riscurilor pe
timpul transportului marfii pana la destinatie.
PRETUL SI CLAUZA DE REVIZUIRE
Pretul unitar negociat (in US $) este prezentat in Anexa Nr.1 - parte integranta a acestui
contract.
CONSIGNANTUL va livra marfa din depozitul de consignatie catre cumparatorul final dupa
ce a primit contravaloarea ei sau cel putin ___%, restul sumei urmand a fi achitata in
max._____ de zile de la livrare.
Daca pe perioada de valabilitate a contractului survin modificari semnificative ale pretului
materiilor prime, energiei sau alte elemente avute in vedere la stabilirea pretului
contractual, CONSIGNANTUL este indreptatit sa recalculeze preturile marfurilor.
In cazul aparitiei unor situatii ce determina recalcularea preturilor, CONSIGNANTUL va
aduce la cunostinta CONSIGNATARULUI intentia de modificare, precum si data intrarii in
vigoare a noilor valori.
MODALITATEA DE PLATA
Sumele rezultate dupa vanzarea fiecarui lot vor fi transferate, in termen de __ zile de la
incasare,
in
contul
CONSIGNANTULUI
nr.
_____________.
deshis
la
_________________
In cazul nerespectarii acestui termen, CONSIGNATARUL va plati dobanda aferenta zilelor
de intarziere.
Daca in perioada pentru care se constituie depozitul de consignatie CONSIGNATARUL nu
poate vinde toata marfa, acesta va trebui sa cumpere marfa nevanduta si sa o plateasca la
preturile stabilite in prezentul contract.
AMBALAJ SI MARCARE
Marfa livrata va fi ambalata corespunzator garantand siguranta si integritatea pe timpul
transportului, manipularii si depozitarii.
CONSIGANTUL va intoduce in fiecare colet copia Packing List-ului iar in lada nr 1 a fiecarui
lot. un Packing-List general.
CONSIGNANTUL va marca vizibil fiecare colet al lotului cu urmatoarele date:
- datele de identificare ale CONSIGNANTULUI;
- nr. contractului;
- denumirea marfurilor;
- nr. coletului;
- greutate neta si bruta, in kg;
- marcaje de avertizare;
-transportul de destinatie;
Aceste date vor fi completate in limba engleza.
CALITATEA
Calitatea marfii ce face obiectul prezentului contract va fi in conformitate cu standardele
existente si conditiile tehnice de productie si va fi confirmata de un certificat de calitate emis
de catre CONSIGNANT.
RECEPTIA
CONSIGNATARUL va comunica, in 48 de ore de la ajungerea la destinatie a marfurilor
contractate, viciile aparente constatate.
In caz de necomunicare in termenul stabilit CONSIGNANTUL prezuma ca marfurile au fost
primite in stare buna.
Procesul-verbal de receptie ce atesta starea marfurilor reclamate va fi trimis
CONSIGNANTULUI care va hotari masurile ce se impun.
Reclamatiile de calitate dau dreptul CONSIGNANTULUI de a verifica temeinicia acestora
prin controlul direct al marfurilor reclamate.
COMISIONUL
Pentru activitatea desfasurata de CONSIGNATAR, acesta va primi de la CONSIGNANT un
comision in valoare de ___% din valoarea contractelor de vanzare-cumparare incheiate.
Comisionul va fi retinut de CONSIGNATAR dupa efectuarea vanzarii fiecarui lot de marfa.
47

CONSIGNATARUL nu poate exercita fata de CONSIGNANT dreptul de retentie, nici asupra


marfurilor contractate si nici asupra sumelor rezultate din vanzarea acestora.
CONSIGNATARUL nu va putea solicita nici o suma in avans in contul viitorului comision.
DREPTUL DE PROPRIETATE
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNATARULUI nu i se transfera DREPTUL
DE PROPRIETATE asupra marfurilor aflate in depozitul de consignatie, automobilele livrate
ramanand in proprietatea CONSIGNANTULUI pana la achitarea integrala a acestora de
catre beneficiarul final.
Dreptul de proprietate asupra marfii contractate de catre CONSIGNATAR cu partenerii finali
va fi transferat de la CONSIGNANT (care are si calitatea de PRODUCATOR), la
beneficiarul final in momentul confirmarii achitarii contravalorii marfurilor contractate de
acesta.
In acest sens, CONSIGNATARUL va informa beneficiarul final despre aceste clauze, cu
ocazia incheierii contractelor de vanzare-cumparare.
TRANSFERUL RISCURILOR
In conformitate cu INCOTERMS 1990,riscurile privind marfa trec de la CONSIGNANT la
CONSIGNATAR dupa momentul incarcarii acesteia in nava.
RECLAMA
CONSIGNATARUL va desfasura pe timpul valabilitatii prezentului contract o activitate de
reclama favorabila pentru marfurile aflate in depozitul de consignatie, ce va scoate in
evidenta caracteristicile tehnice, precum si alte date specifice ce pot interesa piata
respectiva.
Costurile activitatii de reclama vor fi suportate de catre parti in urmatoarele procente:
- CONSIGNANTUL in procent de ____%
- CONSINATARUL in procent de ____%
Materialele publicitare vor fi puse la dispozitia CONSIGNATARULUI de catre
CONSIGNANT cel mai tarziu pana la ajungerea la destinatie a marfurilor contractate.
Activitatea de reclama va inceta la terminarea perioadei de valabilitate a prezentului
contract, daca nu se va hotara prelungiea acestuia.
RECLAMATII
Reclamatiile privesc diferentele intre cantitatea sau calitatea aratata in documentele de
livrare si cantitatea sau calitatea in momentul sosirii la destinatie a marfurilor.
Reclamatiile vor fi luate in consideratie daca vor fi indeplinite urmatoarele conditii:
- livrarea sa facut cu respectarea contractului si a normelor tehnice;
- raportul de constatare confirma ca transportatorul nu este raspunzator pentru situatia in
cauza.
Raportul de constatare a diferentelor de calitate/cantitate sau de alta natura, va fi intocmit
in prezenta unui reprezentant al CONSIGNANTULUI, daca se stabileste a fi necesara
inspectia marfurilor reclamate.
Reclamatiile vor fi solutionate de catre CONSIGNANT in termen de
15 zile de la
depunerea acestora.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Prin incheierea prezentului contract partile se obliga sa respecte si sa execute clauzele
convenite.
Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage raspunderea partii in culpa, daca
nu poate invoca si justifica o clauza exoneratoare de raspundere.
Raspunderea contractuala a CONSIGNANTULUI va fi angajata in urmatoarele cazuri:
- neasigurarea calitatii marfurilor livrate;
- nerespectarea termenelor de livrare;
- nerespectarea altor clauze ce afecteaza valabilitatea sau executa-rea contractului.
Raspunderea contractuala a CONSIGNATARULUI va fi angajata in urmatoarele cazuri:
- nu asigura masurile necesare pentru evitarea deteriorarilor marfu-rilor pana la incheierea
contractelor de vanzare;
- nu remite la timp sumele incasate din vanzarea marfurilor;
- incheie contracte de vanzare-cumparare la un pret mai mic decat cel stabilit prin prezentul
contract;
- nu comunica in termenul stabilit situatia vanzarilor.
48

- nu respecta clauzele prezentului contract ce afecteaza valabilitatea sau executarea sa.


FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce
apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea
obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte conflicte de munca, miscari civile,
catastrofe naturale, razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in
care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa avizeze, prin
telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa efectueze si avizarea prin
scrisoare recomandata, confirmand existenta evenimentelor sau situatiilor calificate drept
forta majora printr-un document oficial emis de Camera de Comert a tarii partii afectate.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in termenul
stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de prejudiciile create
celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un acord
pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a notificat si justificat forta
majora are drreptul de a rezilia contractul printr-o scrisoare recomandata, fara nici o alta
formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare din
parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu va avea dreptul de a
solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
LEGEA CONTRACTULUI
Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile legii materale romane in
ceea ce priveste valabilitatea sa.
Partile accepta ca prezentul contract sa fie guvernat de legile romane in ceea ce priveste
interpretarea si executarea sa.
ARBITRAJUL
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale amiabila si in
spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea aparea din sau in legatura cu
prezentul contract privind aplicarea sau interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din parti va
renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre arbitrare, in conformitate
cu Regulile de Conciliere si Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert Paris.
Curtea de Arbitraj va fi alcatuita din 3 arbitri, dupa cum urmeaza:
- fiecare parte va numi cate un arbitru in termen de 10 de zile, iar cei 2 arbitri vor desemna
pe cel de al 3-lea ca presedinte al Curtii de Arbitraj, in acelasi interval de timp.
Arbitrii vor judeca si stinge litigiul, in conformitate cu prevederile si in spiritul prezentului
contract.
Procedura arbitrala se va desfasura la Paris, in limba_______
Decizia Curtii de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie, urmand a fi executata in termen de 30
de zile de la data comunicarii ei.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un termen de
valabilitate pana la data de ______________.
Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor pe o perioada care va fi stabilita de comun
acord.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
- cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata nu a fost
remediata in termen de 60 zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in imposibilitate de
a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza executarea
sau valabilitatea lui;
- CONSIGNATARUL nu incheie contracte de vanzare-cumparare
49

* pentru I-ul lot:


pana la ______________;
De asemenea, contractul va inceta si prin revocarea imputernicirii de catre CONSIGNANT
in cazul nerespectarii prevederilor ce afecteaza executarea contractului.
Contractul este de asemenea revocabil de catre CONSIGNANT in orice moment chiar
daca a fost incheiat pe o durata determinata.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus, toate
drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care partile si le-au
asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate, in cazul rezilierii partile vor avea urmatoarele
drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si cheltuieli
cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate conform prevederilor
prezentului contract.
- toate contractele de vanzare-cumparare incheiate de CONSIG-NATAR vor ramane
valabile.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre
CONSIGNANT, fie de catre CONSIGNATAR, va fi considerata valabila numai daca a fost in
prealabil discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata de reprezentantii
autorizati ai partilor, care se obliga pe aceasta cale la respectarea noilor prevederi.
Intentia de modificare, precum si clauzele care se modifica vor fi comunicate celeilalte parti
in maxim 10 zile. de la luarea acestei hotarari, urmand a se stabili data intrarii in vigoare a
acestora.
PREVEDERI FINALE
Marfurile vor fi mentinute in depozitul de consignatie pe perioada de valabilitate a
prezentului contract.
Consignantul are dreptul sa verifice oricand marfurile incredintate CONSIGNATARULUI
putand proceda la inventarierea acestora.
Nici una dintre parti nu poate transmite catre terti drepturile si obligatiile sale rezultand din
prezentul contract, fara acceptul scris al celeilalte parti.
Corespondenta in legatura cu prezentul contract se va purta in limba _______________
Prezentul contract a fost redactat si semnat in 3 exemplare originale, din care 2 ex. pentru
CONSIGNANT (in limba romana) si 1 ex. pentru CONSIGNATAR (in limba ________) toate
avand acelasi continut.

CLAUZE COMERCIALE SPECIFICE


VALENTELE JURIDICO-COMERCIALE ALE CONTRACTULUI INTERNATIONAL DE
CONSIGNATIE
Chiar reglementat in dreptul roman de o lege nu tocmai noua, contractul de
consignatie, se prezinta pentru toti comerciantii o institutie cu accente juridico-comerciale
avantajoase.
CONTRACTUL DE CONSIGNATIE, este o specie a contractului de comision,
(completand astfel sfera contractelor de intermediere),ce se incheie intre un subiect de
drept comercial, numit CONSIGNANT, ce incredinteaza anumite bunuri mobile altui subiect
de drept comercial, numit CONSIGNATAR, impreuna cu mandatul de a le vinde si dreptul
de a fi remunerat cu o suma numita COMISION.
50

In acest contract, raporturile juridice dintre parti sunt reglementate de regimul juridic
al contractului de mandat, in lipsa unor prevederi legale speciale.
Asadar, natura acestui contract, este pe cat de simpla pe atat de
cuprinzatoare:
-vanzarea unor bunuri prin mandat, din depozitul de consignatie, cu dreptul de
incasare a unui comision.
Organizarea depozitului de consignatie, cadru specific al acestui tip de contract,
implica, asigurarea de catre consignatarul-importator a tuturor conditiilor ce contribuie la
succesul activitatii comerciale:
-spatiu adecvat, ce sa asigure prezentarea si asigurarea integritatii
bunurilorCONSIGNANTULUI;
Aceasta conditie este fundamentala pentru initierea unor relatii contractuale bazate
pe acest tip de contract.
-retea proprie de desfacere a CONSIGNATARULUI,
-experienta comerciala internationala a CONSIGNATARULUI.
In
raporturile
de
drept
comercial
international,
CONTRACTUL DE
CONSIGNATIE,prezinta atractivitate datorita valentelor juridico-comerciale, profitabile
pentru ambii parteneri.
In vederea prezentarii avantajelor acestui contract pe cele doua laturi, subliniem:
valentele juridice ale contractului international de consignatie
- Mandatul specific si acestui tip de contract, se prezinta atat ca o garantie cat si ca o
limitare a operatiunilor comerciale;
Garantia o constituie experienta CONSIGNATARULUI, ce trebuie verificata de
CONSIGNANT pana la declansarea dialogului precontractual, iar limitarea este data de
mandatul ce restrange activitatea consignatarului numai la incheierea contractelor de
vanzare- cumparare, in lipsa unei conventii cotrare.
Cu privire la limitare, trebuie sa amintim ca intermedierea vanzarilor de catre
CONSIGNATAR, nu-l obliga sa garanteze alte obligatii ale CONSIGNANTULUIPRODUCATOR,cum ar fi asigurarea garantiei tehnice, sau a altor probleme specifice,
decat in cazurile expres prevazute in contract.
- Raspunderea partilor fata de partenerul final, este impartita astfel:
- CONSIGNANTUL raspunde in cazul neconformitatii tehnice a bunurilor,
-CONSIGNATARUL are responsabilitati specifice privind conditiile (de fond si forma)
contractului incheiat
- Cu privire la raportul de reprezentare, CONSIGNATARUL, incheie contractele de
vanzare-cumparare, in nume propriu, dar in contul CONSIGNANTULUI.
-ca o prima masura de protectie juridica a bunurilor ce urmeaza a fi comercializate,
CONSIGNANTUL isi pastreaza dreptul de proprietate asupra acestora pana la momentul
perfectarii contractului si chiar dincolo de acest moment, pana la incasarea si depunerea
sumelor in contul sau de catre CONSIGNATAR.
-ca a doua masura de protectie, trebuie sa amintim ca in baza obligatiei
CONSIGNATARULUI de garantare a integritatii a bunurilor, acesta trebuie sa incheie un
contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor.
valentele comerciale ale contractului international de consignatie
-prezenta elementului de internationalitate, mareste atat sfera de cunoastere cat si
piata produselor CONSIGNANTULUI-PRODUCATOR,
-delegarea juridico-comerciala profitabila atat pentru CONSIGNANT cat si pentru
CONSIGNATAR,
-publicitatea bunurilor in afara teritoriului CONSIGNANTULUI-PRODUCATOR,
In ceea ce priveste produsele ce urmeaza a fi comercializate, CONSIGNANTUL
trebuie sa elaboreze un studiu de marketing, pentru a asigura succesul acestei tehnici de
comercializare.
In cazul, nedorit, al unui rezultat mai putin favorabil al acestui studiu,
CONSIGNANTUL-PRODUCATOR, nu trebuie sa-si schimbe parerea despre produsul sau,
ci sa aibe incredere in atu-ul publicitatii, din afara spatiului propriu.
Acest aspect trebuie prezentat ca marele avantaj al contractului de consignatie.
51

-comercializarea internationala a bunurilor CONSIGNANTULUI-PRODUCATOR,


fara mare experienta in comertul international
In functie de zona,produs, cerere si oferta, partile pot incheia contractul pe o durata
apreciata obiectiv.
Cu privire la durata contractului, este recomandabil ca la patrunderea pe o noua
piata, prin folosirea acestui tip de contract, partile sa experimenteze aceasta strategie pe o
durata relativ scurta(3 sau 6 luni).
Aspectul subliniat este completat si de faptul ca odata organizat depozitul de
consignatie, induce marele avantaj pentru localnici de a-i scuti de o deplasare la sediul
producatorului pentru a cunoaste si eventual contracta produsele in cauza.
Privind in ansamblu contractul de consignatie, nu putem decat sa-i criticamfaptul
ca are numai avantaje pentru ambii parteneri, fara a avea cea mai mica unda de insucces.
Avand in vedere principiul libertatii comertului si principiul libertatii conventiilor, nu
ne ramane decat sa recomandam extinderea relatiilor contractuale internationale pe baza
acestui tip de contract.
A.

CLAUZA DE NECONCURENTA IN CONTRACTELE DE COMISION


Prin efectele specifice, aceasta clauza este necesara in contractul de comision
datorita faptului ca in lipsa ei comisionarul poate deveni reprezentantul mai multor
principali (comitenti), avand totodata posibilitatea de a desfasura activitati comerciale si pe
cont propriu.
Astfel, in situatia in care produsele sunt concurente, activitatea comisionarului ii
prejudiciaza clar pe reprezentanti.
Atat in doctrina cat si in jurisprudenta, se apreciaza, in baza vointei reale a
contractantilor si a naturii contractului, ca in acest contract, clauza de neconcurenta este
subinteleasa.
In cuprinsul clauzei se poate prevedea interdictia comisionarului de a face
concurenta comitentului si dupa incetarea contractului.
Acest regim restrictiv, trebuie expres inserat in contractul incheiat.
B.

CLAUZA PRIVIND REZERVA PROPRIETATII


Contractele comerciale internationale cu caracter translativ, prin finalitatea lor
transmit proprietatea asupra marfurilor ce fac obiectul acestora, de la o parte contractanta
la cealalta, in baza acordului partilor.
In functie de felul si momentul transmiterii proprietatii distingem intre:
- contracte cu transfer direct de proprietate,
- contracte cu transferul proprietatii afectat de modalitati.
Contractele cu transfer direct acorda proprietatea in functie de felul contractului,
astfel:
- contractul de vanzare-cumparare
La acest tip de contracte, in cazul marfurilor certe, proprietatea se transfera imediat
dupa incheierea contractului, in baza prevederilor 1295 C.civ.
In cazul marfurilor de gen si a celor viitoare, transferul proprietatii opereaza la
individualizarea acestora.
- contractul de intermediere
Prin particularitatile acestui tip de contract, proprietatea este transferata in functie
de tipul contractului (comision, consignatie, agent).
Contractele cu transferul proprietatii afectat de modalitati transmit proprietatea la
realizarea modalitatii (termen, conditie), considerata ca element de referinta.
Privind contractele cu transfer direct, cat si in cele cu transfer afectat de modalitati,
protectia creditorului prin rezervarea dreptului de proprietate asupra marfurilor pana la
plata definitiva a pretului, se impune nu ca un obstacol pentru executarea contractului, ci
ca un instrument dinamizator al raporturilor contractuale.
Chiar daca, in general, protectia prin rezerva proprietatii are acelasi regim, vom
analiza separat cele doua aspecte:
*
52

3.

CONTRACT DE AGENT

PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor in vederea imputernicirii AGENTULUI pentru a
desfasura activitati de prospectare, contractare si derulare a operatiunilor de export pentru
marfurile PRINCIPALULUI, pe teritoriul Austriei.
OBLIGATIILE PRINCIPALULUI
In urma incheierii prezentului contract, PRINCIPALUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa execute intocmai dispozitiile de livrare din contractele externe confirmate.
Sa intocmeasca si sa transmita AGENTULUI, cu _____ zile inainte de inceperea anului,
oferta generala de export. In acest sens va intocmi, impreuna cu AGENTUL, pe baza
cerintelor pietelor externe, specificatia produselor ce urmeaza a se exporta.
Sa analizeze cererile de oferta externe primite de la AGENT pentru produsele si/sau
cantitatile necuprinse in oferta generala de export si sa transmita acesteia ofertele tehnicocomerciale (ce vor contine toate informatiile necesare) respective in 5 zile de la primirea
cererii.
Sa puna la dispozitia AGENTULUI, de cate ori este necesar, delegatii sai imputerniciti
pentru tratativele cu partenerii externi in vederea semnarii contractelor externe.
Sa aduca la cunostinta AGENTULUI punctele de vedere in legatura cu eventualele
reclamatii ale partenerilor externi, in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Sa asigure pe parcursul intern transportul marfurilor, precum si sa suporte cheltuielile de
circulatie interna, in lei, pentru executarea conditiei franco-frontiera romana.
Sa asigure pe cheltuiala sa asistenta tehnica si service-ul in perioada de garantie, in
conformitate cu clauzele contractuale.
Sa desemneze specialisti, ce vor fi trimisi in strainatate pentru asigurarea asistentei tehnice
si a service-ului, sa coordoneze si sa raspunda de activitatea acestor specialisti
Sa asigure actualizarea documentatiei tehnice a produselor (cataloage piese schimb,
manuale reparatii, note tehnice, cataloage SDV, tarife manopera,etc.), precum si
prezentarea acestora intr-o forma corespunza-toare. Modificarea documentatiei va fi adusa
la cunostinta AGENTULUI cu 90 de zile inainte de operatia efectiva, in vederea informarii
partenerilor externi.
OBLIGATIILE AGENTULUI
In urma incheierii prezentului contract, AGENTUL isi asuma urmatoarele obligatii:
Sa incheie contracte externe in vederea realizarii exportului produselor PRINCIPALULUI,
cu respectarea prezentului contract.
Sa prezinte PRINCIPALULUI cererile de oferta primite de la clientii externi, iar la cererea
acestuia, sa solicite completarea cererilor de oferta cu elemente necesare elaborarii
ofertelor tehnice de catre PRINCIPAL.
Sa incheie, in conditii avantajoase PRINCIPALULUI, contracte de transport pe parcursul
extern.
Sa transmita PRINCIPALULUI cate un exemplar al contractelor externe, protocoalelor sau
altor acte juridice incheiate cu partenerii externi impreuna cu toate datele insotite de
documentatia necesara, imediat dupa semnarea acestora de catre partenerii externi.
Sa transmita PRINCIPALULUI, pe masura asigurarii mijloacelor de transport extern si a
indeplinirii de catre partenerul extern a obligatiilor legate de asigurarea mijloacelor de plata,
a urmatoarelor documente:
i/ COMANDA FERMA, in baza careia PRINCIPALUL va executa si pregati marfa pentru
livrare;
ii/ DISPOZITIA DE LIVRARE, pentru incarcarea de catre PRINCIPAL a marfii in mijlocul de
transport, precum si pentru expedierea acesteia la export.

53

Sa intocmeasca formalitatile de vamuire si transport necesare livrarii marfurilor la export,


precum si pentru asigurarile externe, in conformitate cu uzantele interne si internationale,
precum si cu clauzele contractuale.
Cand expedierea externa se face de la PRINCIPAL, AGENTUL ii va transmite odata cu
dispozitia de livrare formalitatile de vamuire si transport.
La solicitarea expresa a PRINCIPALULUI, sa intocmeasca formalitatile de deplasare pentru
reprezentantii acestuia obtinand, in acelasi timp, aprobarile necesare.
Sa transmita PRINCIPALULUI toate comunicarile partenerilor externi legate de derularea
contractelor externe, in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Sa transmita PRINCIPALULUI eventualele reclamatii externe in termen de 5 zile lucratoare
de la primirea lor si sa urmareasca solutionarea lor potrivit clauzelor contractuale.
Sa opereze, de cate ori este cazul, modificari ale clauzelor contractuale referitoare la
preturi, calitate, receptie, garantie, reclamatii etc., numai cu acordul scris al
PRINCIPALULUI sau impreuna cu reprezentantii acestuia.
In cazul nerealizari contractului extern din motive neimputabile PRINCIPALULUI, AGENTUL
se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea desfacerii pe piata externa sau interna a
produselor ce au facut obiectul comenzilor ferme date de AGENT in cadrul contractului
extern respectiv.
MODALITATEA DE PLATA
PRINCIPALUL va pune la dispozitia AGENTULUI, in ________ zile de la livrarea marfii,
documentele stabilite prin clauzele contractuale in vederea incasarii de la partenerii externi
a contravalorii marfurilor livrate.
AGENTUL va intocmi formele pentru decontarea contravalorii marfurilor exportate conform
actelor normative in vigoare.dupa retinerea comisionului propriu, a comisioanelor bancare
si vamale, precum si a celorlalte cheltuieli rezultate in urma executarii contractului,
Sa intocmeasca toate formalitatile necesare pentru incasarea de la partenerii externi a
contravalorii marfii exportate, precum si sa transfere, in termen de_______ zile lucratoare
de la data incasarii, sumele cuvenite PRINCIPALULUI,
Plata catre PRINCIPAL se va efectua in valuta,in contul PRINCIPALULUI deschis la
la__________, in termenul convenit mai sus.
COMISIONUL
Pentru executarea operatiunilor specificate in prezentul contract PRINCIPALUL va achita
AGENTULUI un comision de ________% din valoarea facturii externe a marfurilor.
Comisionul va fi retinut de AGENT in momentul efectuarii transferului sumelor primite de la
partenerii externi in contul PRINCIPALULUI.
REGIMUL CONTRACTUAL AL PARTILOR
Prin incheierea prezentului contract AGENTUL este imputernicit sa incheie contracte
externe cu tertii, in nume propriu, dar pe seama PRINCIPALULUI.
AGENTUL va sprijini si asista PRINCIPALUL pentru rezolvarea cu partenerii externi a
tuturor problemelor legate de executarea contractelor externe.
De asemenea, AGENTUL va reprezenta, in fata organelor jurisdictionale si arbitrale
internationale, interesele PRINCIPALULUI care va fi obligat sa acorde sprijinul in
problemele comerciale, tehnice, de productie, etc.
In acest sens,PRINCIPALUL trebuie sa puna la dispozitia AGENTULUI toate documentele
necesare pentru solutionarea, de catre organele arbitrale sau juridisdictionale competente,
a eventualelor litigii aparute in timpul derularii contractelor.
Sa solutioneze impreuna cu AGENTUL toate problemele si reclamatiile aparute in timpul
derularii contractelor externe in termenele si conditiile prevazute in clauzele acestora.
Regimul juridic al partilor va fi completat cu toate reglementarile legale in ceea ce priveste
contractul de comision.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce
apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea
obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte conflicte de munca, miscari civile,
catastrofe naturale, etc.).

54

Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in
care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa avizeze, prin
telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa efectueze si avizarea prin
scrisoare recomandata, confirmand existenta evenimentelor sau situatiilor calificate drept
forta majora printr-un document oficial emis de Camera de Comert
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in termenul
stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de prejudiciile create
celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un acord
pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a notificat si justificat forta
majora are dreptul de a rezilia contractul printr-o scrisoare recomandata, fara nici o alta
formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare din
parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu va avea dreptul de a
solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
PROSPECTARE/RECLAMA
COMISIONARUL va prospecta pietele externe impreuna cu PRINCIPALUL, in vederea
stabilirii posibilitatilor de comercializare a produselor PRINCIPALULUI. In acest sens,
AGENTUL va prezenta oferte de produse similare ale producatorilor externi din domeniu,
prospecte, note tehnice, desene, brosuri, materiale publicitare, in cantitati suficiente, pentru
prezentarea produselor, in limba romana si / sau intr-o limba de circulatie internationala.
AGENTUL va participa cu PRINCIPALUL la prospectarea pietii externe prin specialistii sai si
sa ia masurile necesare in vederea adaptarii produselor la cerintele pietii, adica in conditii
de calitate, pret si timp de livrare comparabile cu cele ale firmelor concurente de pe piata
respectiva.
Sa acorde PRINCIPALULUI asistenta necesara pentru intocmirea de materiale
documentare pentru prezentarea produselor (prospecte tehnice, reclame, publicatii, etc.).
Sa intocmeasca impreuna cu AGENTULUI programe de publicitate si reclama, cheltuielile
fiind suportate in intregime de PRINCIPAL.
PRINCIPALUL va transmite AGENTULUI planificarea targurilor si expozitiilor internationale
la care poate participa, in anul respectiv, precum si programele de probe, demonstratii,
incercari, omologari. PRINCIPALUL va comunica punctul sau de vedere AGENTULUI, in
caz afirmativ partile vor colabora pentru derularea corespunzatoare a actiunii.
Sa intocmeasca, impreuna cu PRINCIPALUL, formele pentru expedierea si returnarea
produselor acestuia, precum si a materialelor publicitare trimise la targuri, expozitii
internationale, incercari, probe, cheltuielile fiind in seama PRINCIPALULUI.
JURIDISCTIE
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale amiabila si in
spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea aparea din sau in legatura cu
prezentul contract privind aplicarea sau interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din parti va
renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare CURTII DE
ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL BUCURESTI, in conformitate cu regulamentul
acesteia.
Decizia Curtii de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie, urmand a fi executata in termen de 30
de zile de la data comunicarii ei.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un termen de
valabilitate pana la data de_____________
Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor pe o perioada care va fi stabilita de comun
acord.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
- cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata nu a fost
remediata in termen de 30 zile de la data aparitiei ei;
55

- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in imposibilitate de
a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza executarea
sau valabilitatea lui;
De asemenea, contractul va inceta si prin revocarea imputernicirii de catre PRINCIPAL in
cazul nerespectarii prevederilor ce afecteaza executarea contractului, precum si in cazul
insolvabilitatii uneia din parti.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus, toate
drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care partile si le-au
asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate la art.12.1., in cazul rezilierii partile vor avea
urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si cheltuieli
cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate conform prevederilor
prezentului contract.
- toate contractele de vanzare-cumparare incheiate de AGENT vor ramane valabile.pana la
executarea acestora.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre PRINCIPAL,
fie de catre AGENT, va fi considerata valabila numai daca a fost in prealabil discutata si
acceptata de ambele parti, in scris si semnata de reprezentantii autorizati ai partilor, care se
obliga pe aceasta cale la respectarea noilor prevederi.
ALTE PREVEDERI
Drepturile de proprietate asupra automobilelor formand obiectul contractelor externe ca si
riscurile privind acestea trec de la PRINCIPAL direct la partenerul extern la data si in
conditiile prevazute in contractul extern.
Corespondenta cu partenerii externi se va purta de catre AGENT.
In cazurile cand PRINCIPALUL corespondeaza direct cu partenerul extern, va fi obligat sa
transmita AGENTULUI pentru informare o copie a acestei corespondente.
AGENTUL poate incheia contracte externe accesorii necesare derularii corespunzatoare a
contractelor externe de baza.
Dreptul de distributie exclusiva se acorda de catre AGENT de la caz la caz, in conditii ce
urmeaza a fi convenite cu PRINCIPALUL, pana la la semnarea contractului de export
pentru piata (pietele) respective.
PREVEDERI FINALE
Contractele externe incheiate sub incidenta prevederilor prezentului contract raman
valabile pana la finalizarea acestora.
Prezentul contract fi guvernat de legea romana in ceea ce priveste interpretarea si
executarea sa.
Prezentul contract a fost redactat si semnat de catre reprezentantii partilor in 3 (trei)
exemplare, din care 2 ex. pentru PRINCIPAL si 1 ex. pentru AGENT, ambele considerate
originale.
Pentru si in numele
PRINCIPALULUI,

Pentru si in numele
AGENTULUI,

CLAUZA DE EXCLUSIVITATE IN CONTRACTELE DE AGENT


56

Prin natura si avantajele sale, intervine in dinamizarea operatiunilor comerciale,


instituind raportul de reprezentare intre principal si agent.
Prin contractul de agent reprezentantul (agentul), se obliga fata de reprezentat
(principalul) sa negocieze si sa incheie cu tertii contracte comerciale, in numele si pe
seama principalului.
Prin includerea unei clauze de exclusivitate in contractul de agent, reprezentantului i
se confera un monopol de activitate comerciala intr-o zona determinata.
Dupa cum se observa, contractul de agent induce atat o exclusivitate - in ceea ce
priveste atat o operatiune comerciala (cand contractul are ca obiect numai incheierea
contractelor de vanzare sau cumparare), cat si o exclusivitate din punct de vedere
teritorial.
Inserarea unei clauze de exclusivitate intr-un contract de agent trebuie sa atinga
mai multe puncte:
- sa garanteze agentului exclusivitatea, privind atat operatiile comerciale cat si
teritoriul contractual,
- sa impuna respectarea ei,
- sa sanctioneze nerespectarea acesteia
- sa rezerve dreptul principalului de a retrage exclusivitatea in cazul neindeplinirii
obligatiunilor contractuale specifice agentului,
- sa stabileasca felul acesteia:
- relativa
- absoluta
In baza principiilor dreptului comertului comertului international, partile, cu
respectarea legii, pot amplifica sau reduce efectele acestei clauze.
In baza modalitatilor acestei exclusivitati (relativa si absoluta) vom analiza ambele
ipostaze.
Exclusivitatea absoluta in contractele de agent
Inserata in contractele de agent, exclusivitatea absoluta atrage dupa sine
conferirea pozitiei dominante a agentului atat intr-un domeniu de activitate comerciala, cat
si intr-un teritoriu bine determinat prin contract.
Odata negociata si acceptata aceasta clauza, agentul se va obliga sa realizeze o
cifra de afaceri, minima, care va garanta mentinerea exclusivitatii dobandite prin contract.
Pentru protejarea intereselor principalului, acesta va conditiona mentinerea acestei
clauze de realizarea cifrei minime, sau poate accepta scaderea temporara a acesteia pe o
perioada minima.
Ca orice regim contractual nerealizarea acestei conditii, va fi sanctionata prin:
-retragerea exclusivitatii:
-temporara
-definitiva
-rezilierea contractului,
clauze care trebuie expres mentionate in contract.
O astfel de clauza poate avea urmatorul continut:
Principalul
acorda
Agentului
exclusivitate
in
ceea
ce
priveste
vanzarea(saucumpararea) marfurilor sale in teritoriul urmator, cu respectarea clauzelor
urmatoare:
Agentul va mentine pe durata contractului o cifra de afaceri minima de:..........
In cazul in care aceasta cifra nu va putea fi mentinuta de Agent, Principalul va
notifica Agentului acest aspect indicandu-i sa intensifice activitatea pentru buna derulare a
contractului.
Daca dupa notificarea Principalului), situatia se mentine inca ........zile, exclusivitatea
va fi retrasa.
Daca posibilitatile de comercializare ale Agentului dispar, contractul va fi reziliat.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................
Exclusivitatea relativa in contractele de agent
57

Acest regim de exclusivitate, atrage un regim special pentru reprezentat, si anume


posibilitatea acestuia de a vinde produsele in mod direct, prin rezervarea acestui drept.
Exclusivitatea relativa presupune pentru cele doua parti contractante doua regimuri
diferite:
- pentru reprezentat (principal)
- vanzarea marfurilor unor clienti diferiti de cei ai agentului
- obligativitatea individualizarii in contract a acestor clienti
- obligatia acestuia de a nu desemna alt intermediar in teritoriul stabilit
- obligativitatea informarii agentului despre operatiunile in nume propriu
- pentru reprezentant (agent)
- dreptul acestuia de a fi informat despre vanzarile directe in teritoriul sau
- dreptul de a primi comisionul, pentru operatiunile principalului in nume propriu, din
teritoriul sau,.in conditiile contractului de agent incheiat,
Dupa cum se observa, exclusivitatea relativa, negociata si inserata, in contractul de
agent are ca efecte:
- activarea rolului de vanzator, in nume propriu, al principalului
- limitarea acestor operatii numai in legatura cu clientii strict determinati prin
contract
- respectarea teritoriului garantat agentului
- interdictia concurentei privind posibilitatea numirii altor agenti in teritoriu
- datorarea comisionului cuvenit agentului, in conditiile contractuale negociate
CARACTERUL EXPRES AL EXCLUSIVITATII
In baza principiilor dreptului comertului international si al altor reglementari privind
forma si continutul contractelor comerciale internationale, clauza de exclusivitate in
contractele de agent trebuie expres inserata.
Pentru a deveni activa din punct de vedere juridic, o asemenea clauza poate avea
urmatorul continut:
Principalul acorda Agentului dreptul de exclusivitate in ceea ce priveste vanzarea
(cumpararea) marfurilor ce constituie obiectul prezentului contract, cu respectarea
urmatoarelor clauze:.......(aceste clauze vor fi inserate in functie de felul exclusivitatii
acordate).
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................

ABSENTA EXCLUSIVITATII
Acordarea exclusivitatii intr-un contract de agent trebuie expres stipulata de catre
parti in cuprinsul contractului.
In consecinta, daca nu se acorda exclusivitatea, partile trebuie sa specifice acest
lucru in contract, astfel:
Prin prezentul contract, Principalul nu acorda exclusivitate Agentului pentru
operatiunile stipulate in prezentul contract.
Principalul va avea dreptul sa vanda produsele sale, in teritoriul contractual, atat
direct cat si prin intermediere.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................

58

Analizand natura acestor contracte, s-a putut observa atat regimul specific, cat si
integrarea prin necesitate a acestora in sfera relatiilor economice internationale.

*
*

59