Sunteți pe pagina 1din 32

Creterea vacilor de lapte

( 50 de capete)

Ferm cu vaci destinate


produciei de lapte

Ferm cu 50 de vaci
Dimensiunea efectivului
Vaci
50
Juninci
10
Viele 18 luni i peste
5
Viele de 12 -18 luni
10
Viele de 6 -12 luni
10
Viele de 3- 6 luni
5
Viele de 0 - 3 luni
5
Turai
5
Total
100

%
50
10
5
10
10
5
5
5
100,00

O proiectare tehnico-economic a unei microferme cu 50 de vaci


are n vedere unele aspecte legate de resurse i indicatorii necesari,
astfel:
Investiia unui grajd de 50 vaci de lapte i a unui adpost pentru
tineretul aferent.
Grajd pentru 50 vaci
Lungimea = 52,5m
Limea = 11,5 m
Suprafaa = 03,75 m2
Volum adpost vaci:
52,5 (L) x 11,5() = 1.509,37 m3
din care compartiment vaci
44,5 x 11,5 x 2,5 = 1.279,37 m3

Adpost tineret taurin


Lungimea = 20m
limea
= 11,5 m
Suprafaa
= 230 m2
Vopum grajd tineret:
20 x 11,5 x2,5 = 575 m3

Indicatori folosii n tehnologia vacilor de lapte


Suprafaa de adpostire
Suprafaa de cazare a unei vaci
Indicele volum de aer
Temperatura optim n adpost
Coeficient de luminozitate
Front de furajare
Consum zilnic de mas verde

603,75 m2 (12,07 m2/animal)


2,22 m2
25,58 m3/animal
14 180C
din suprafaa grajdului
1,15 -1,20 m/animal
75 kg/cap/zi
3

Consum de ap
Cantitate de dejecii
Capacitatea fosei de purin
Ventilaia adpotului

40 55 l/zi/cap
9 to/cap/an
1,5 m3/animal
1 m2 ventilaie la 100 m2

Evaluarea construciei
Suprafaa construit: categoria vaci
603,75 m2
Suprafaa construit: categoria tineret bovin
230,00 m2
Total suprafaa construit
833,75 m2
Valoarea adpost vaci: 603,75 x 474,14 RON/ m2 = 286.260 RON
Total valoare adpost vaci + tineret
= 395.312 RON
Instalaii adpare: 25 buc. X 20 RON
= 500 RON
Aparat de muls: 2 buc. X 1.500 RON
= 3000 RON
Total investiie: (adpost vaci + dotri)
286.260 + 500 + 3000
=289.760 RON
val. adpost
inst. ad.
inst. muls
Investiie biologic
50 vaci x 3.500 RON/vac
= 175.000 RON
Total investiie (adpost + dotri + valoarea vacilor)
289.760 + 175.000
= 464.760 RON
Cheltuieli de exploatare
( sezon de var, categoria vaci de lapte)
Consum furaje: Mas verde ( leguminoase + ierburi perene)
50 vaci x 75 Kg/cap/zi x 180 zile
= 675.000 kg
Nutre combinat
50 x 5 kg x 180
= 45.000 kg
Grosiere (paie)
50 x 3 kg x 180
= 27.000 kg
(sezon de iarn, categoria vaci de lapte)
Fn ( leguminoase + ierburi perene)
50 x 8 x 180
= 72.000 kg
Suculente ( sfecl furajer, gulii, siloz de porumb)
50 x 20 x 180
= 180.000 kg
Amestec concentrate + P.V.M.
50 x 5 x 185 zile
= 46.250 kg
Aternut (paie)
50 x 2 x 185 zile
= 18.500 kg
4

Consum de furaje la categoria tineret bovin ( kg)


Categoria de
Mas
Nutre
animale
verde combinat
Juninci
54.000
14.600
Viele de 18
22.500
7.300
luni
Viele de 12 -18 45.000
7.200
luni
Viele de 6 -12
36.000
5.400
luni
Viele de 3- 6
13.500
2.250
luni
Viele de 0 - 3
900
luni
Turai
22.500
2.700
Total
193.500
40.350

Fn

Suculente

29.200
12.775

27.000
31.500

54.000
27.000

10.800

45.500

36.000

9.000

27.000

36.000

4.500

9.000

18.000

900

18.000

8.100
75.275

13.500
153.500

27.000
21.6000

Paie

Costul furajelor (total animale)


Mas verde
Suculente
Fn
Furaj combinat
Paie
Total

868.500 x 0,15RON/kg = 130.275 RON


333.500 x 0,2 RON/kg = 66.700 RON
147.275 x 0,25 RON/kg = 36.818,75 RON
131.600 x 0,4RON/kg = 52.640 RON
67.100 x 0,08 RON/kg = 5.368 RON
= 291.801,75 RON

Costul furajelor la categoria vaci de lapte


Mas verde
675.000 x 0,15 RON/kg = 101.250 RON
Fn
72.000 x 0,25 RON/kg = 18.000 RON
Suculente
180.000 x 0,2 RON/kg = 36.000 RON
Amestec concentrat
91.250 x 0,4 RON/kg = 36.500 RON
Paie
45.500 x 0,08 RON/kg = 3.640 RON
Total
= 195.390 RON
Costul furajelor la categoria tineret taurin
Mas verde
Fn
Suculente
Amestec concentrat
Paie
Total

193.500 x 0,15 RON/kg = 29.025 RON


75.275 x 0,25 RON/kg =18.818,75 RON
153.500 x 0,2 RON/kg = 30.700 RON
40.350 x 0,4 RONkg = 16.140 RON
21.600 x 0,08RON/kg = 1.728 RON
= 96.411,75 RON
5

Suprafeele necesare de culturi furajere


( modul de 50 vaci)
Categoria de
furaje

Cantitatea
necesar

Mas verde
Porumb siloz
Sfecl
furajer
Fn
Paie
Cereale
Total

868.500
166.750
166.750

Producia
medie
to/ha
45
30
80

Revin
ha

UN/ha

19,30
5,56
2,08

8.100
6.600
9.600

1
4

18,40
32,90
78,24

4.000
4.400
4.798

147.275
67.100
131.600

Costul apei pentru animale


Vaci 50 cap x 55 l/cap/zi x 365 zile x 0,005 RON/litru
Tineret 50 x 30 l/cap/zi x 365 zile x 0,005 RON/litru
Total

= 5.018,75 RON
= 2.737,50RON
= 7.756,25 RON

Costul iluminatului
Vaci 10 becuri/100 W x 5 h x 365 x 0,1529 lei/kwh
Tineret 3 x 5 x 365 x 0,1529 RON
Total

= 2.790,42 RON
= 837,12 RON
= 3.627,54 RON

Cheltuieli de ngrijire a animalelor


Vaci 2 ngrijitori x 350 RON x 12 luni
Tineret 1 x 350 x 12
Total

= 8.400 RON
= 4.200 RON
= 12.600 RON

Cheltuieli sanitar veterinare


Vaci 50 cap x 80 RON/cap
Tineret 50 x 30
Total

=4.000 RON
= 1.500 RON
= 5.500 RON

Asigurri: (0,5% din valoarea animalelor i adposturilor)


Valoarea grajd 286.260,0920 RON x 0,5%
= 1.431,30 RON
Valoare vaci 50 cap x 3.500 RON x 0,5%
= 875,00 RON
Valoare tineret taurin 50 cap x 1000 RON x 0,5%
= 250,00 RON
Total
= 2.556,30 RON

Amortizri ( adpost vaci + instalaie de adpare + instalaie de muls)


Valoare grajd vaci
286.260,092 RON: 50 ani
= 5.725,20 RON/an
Valoare instalaie adpat
500,00 RON : 10 ani
=
50 RON/an
Valoare instalaie de muls
1.500 RON: 10 ani
=
150 RON/an
Adpost pentru tineret taurin
109.051,46 RON: 50 ani
= 2.181,029 RON /an
Total
= 8.106,229 RON/an
Total cheltuieli de exploatare pe an
Specificare
Cheltuieli furaje
Cheltuieli ap
Cheltuieli
energie
electric
Cheltuieli
salarii
Cheltuieli
amortizare
Cheltuieli
asigurare
Cheltuieli
medicamente
Total

Categoria de animale
Vaci
Juninci + tineret
195.390
96.411,75
5.018,75
2.737,5
2.790,42
837,13

Total
291.801,75RON
7.756,25
3.627,55

8.400

4.200

12.600

5.925,20

1.467,92

7.393,12

2.306,30

476,98

2.783,28

4.000

1.500

5.500

223.830,67

107.631,28

331.461,96 RON

Evaluarea produciei de lapte


50 vaci x 6000 kg/cap x 1 RON/litru

= 300.000 RON

Evaluarea produciei de carne


8 vaci x 550 kg x 4,5 RON/kg
2 turai x 400 x 5 RON/kg
Total

=19.800 RON
= 4.000 RON
=23.800 RON

Rezultate economice ( beneficii i indicii de rentabilitate)


Beneficiu = 300.000,0 223.830,67
= 76.169,32 RON
Rata rentabilitii = 76.169,32 /223.830,67 = 34%
Producia minm de lapte comercializabil pe vac pentru rentabilitatea
zero (0).
7

Pragul de rentabilitate este de:


223.830,67 : 1 RON/litru : 50 cap = 4.476 l/vac
Preul minim de vnzare a laptelui pentru rentabilitatea zero(0)
Pragul de rentabilitate este de:
223.830,67 : 6000 litri/vac : 50 cap = 0,746 RON/litru de lapte
Termen de recuperare a investiiei:
464.760,09/76.169,32
= 6 ani

REZULTATE ECONOMICE
( Microferm cu 50 vaci)
Subiectul:
a) vaci de lapte
50 capete
b) viei nou nscui
50 capete
1. Efectiv mediu de vaci n anul de plan
2. Numr zile furajate n anul de plan

50
18.250

Cheltuieli directe
Total

228.030,67 RON
3. Retribuirea muncii
12.600 RON
4. Furaje + aternut
195.390 RON
5. Medicamente i material biologic
4.000 RON
6. Reparaii curente i capitale (investiie)
289.700 RON
7. Amortizare specific
5.925,20 RON
8.Combustibil, carburani, lubrefiani, energie, ap 7.809,17 RON
9.Alte cheltuieli materiale directe (Asigurare)
2.306,30 RON
10.Alte elemente de munc vie direct
-

Cheltuieli indirecte
11. Total col.( 12 +13)
6 00 RON
12. d.c. comune
400 RON
13. d.c. generale
200 RON
14. Din total indirecte ( col.) cheltuieli materiale
15. Cheltuieli aferente produselor i produilor din anul de plan (3-11)
228.630,67 RON
16. Valoarea produciei secundare (valoare de ntrebuinare)
2.250 RON
17. Rest cheltuieli aferente produciei principale (15-16)
226.380,67 RON

Producia principal
18. Felul produsului (lapte)
19.U/M hl
20. Total hl
3.000
21. Costuri de producie
(

17
) = 0.7546 RON/litru lapte
20

22. Pre mediu de vnzare


23. Producia vndut ( hl)
24.Producia medie/vac ( l)
25.Cheltuieli pe ziua furajat (RON) (15/2)
26.Cheltuieli pe cap de animal (15/1)
27.Beneficiu (22 -21) RON/litru lapte
28. Rentabilitate (27/21)

1 RON/litru lapte
2.800
6000
125.277
4.572.61 RON
2.454
32,5%

TEHNOLOGIA DE PRODUCIE
Activitatea de producie se desfoar pe sectoare, astfel:
- sectorul utilizare vaci de lapte;
- sectorul maternitate i cretere tineret femel;
- sectorul de producie, conservare i preparare a furajelor.
Sectorul vaci cu lapte
Se aplic tehnologii difereniate, n funcie de sistemul de ntreinere
(legat, liber, mixt), de sezon ( iarna, vara). Stare fiziologic ( G, FR, IR,
IRA) i producie de peste 15 -20 Kg de lapte/cap/zi.
G= gestante; FR =ftare recent; IR = nsmnare recent;
IRA=nsmnare recent dup anoestrus lipsa cldurilor).
Constituirea loturilor de vaci se face n funcie de:
- starea fiziologic i nivelul productiv;
- gradul de mecanizare al fermei;
- situaia sanitar veterinar a animalelor.
n adposturile cu stabulaie liber, lotizarea va cuprinde
urmtoarele grupe principale fiziologice i de producie:
- vaci ftate recent 0-60 zile i ftate 60-120 zile, 121 305 zile;
- vaci n repau mamar (RM) = ultimele 60 zile nainte de ftare.
Activitatea n ferm se desfoar pe baz de programe difereniat
n funcie de sezon. Odihna vacilor se face pe stand cu aternutul din
paie sau n cuete la stabulaie liber.
Furajarea vacilor se face difereniat n funcie de potenialul de
producie, stadiul de gestaie, dnd ca exemplu vaci cu producie din
cele trei rase la parametrii indicai mai sus.
9

ngrijirea vacilor n diferite stri fiziologice


Vaci n pregtire de ftare
- pe baza unui program de nrcare care se ntocmete lunar, vacile
gestante se narc obligatoriu cu 60 70 zile nainte de ftare;
- furajarea vacilor se face corespunztor unei producii de 15 -20
l/zi/cap.
Vaci n lactaie
Furajarea vacilor n lactaie se face n funcie de producia
potenial, greutatea corporal, administrndu-se suplimentar 1,5
UN/cap/zi, att timp ct vaca rspunde cu o cretere a produciei de
lapte de 1-2 litrii de lapte pe zi.
Vaci gestante i n lactaie
Necesarul de hran se stabilete n raport cu necesarul de
ntreinere, producie sde lapte, energie pentru micare sau staiune,
energie pentru termoreglare i efortul de lactaie gestaie. Recalcularea
raiilor se face decadal.
Administrarea furajelor
Furajele administrate n dou sau mai multe tainuri se execut n
urmtoarea succesiune:
- iarna: fnuri, concentrate, suculente;
- vara: fnuri, concentrate, suculente, fnuri.
n perioada de var punatul se organizeaz n intervalul dintre dou
mulsori, evitnd cldurile exesive, prin umbrare sau prin prelungirea
punatului de sear.
Mulsul vacilor se face de dou ori pe zi, la intervale precise, excepie
fcnd vacile cu producii foarte mari ( peste 25 litri/zi), care se mulg de
trei ori pe zi, precum i vacile supuse regimului de nrcare care se mulg
odat pe zi.
Ca cerin fiziologic i de producie, intervalul ntre mulsori va fi de
10-12 ore. Vacile se mulg totdeauna n aceiai ordine n system legat, iar
n sistemul de ntreinere liber se respect ordinea locurilor.
Pregtirea pentru muls conine urmtoarele etape:
- pregtirea i verificarea instalaiei i aparaturii pentru muls;
- splarea ugerului cu ap cald;
- tergerea ugerului cu un prosop curat;
- efectuarea masajului;
- mulsoarea proprie zis.
10

Mulsul mecanic propriu zis const din aplicarea paharelor de muls pe


sfrcuri dup urmtoarea ordine:
- stng posterior, drept posterior;
- stng anterior, drept anterior.
ncheierea operaiunii de muls se face cu mulsul suplimentar,
intensitatea vacuumului care tebuie s fie de 0,45 Kg/cm2, iar numrul de
pulsaii s fie cuprins ntre 50-60.
Evacuarea dejeciilor
n sistem de ntreinere liber: plug raclor, tractora cu lam. Pentru
meninerea cureniei n grajd i evitarea suprasolicitrii utilajelor de
evacuare, se ntocmesc grafice de evacuare a dejeciilor de 2-3 ori pe zi.

REPRODUCIA
Activitatea de reproducie trebuie organizat i coordonat astfel nct
s se asigure obinerea unei nataliti de 90-95% pe ferm. n acest scop
se vor lua urmtoarele msuri:
- individualizarea ntregului efectiv de vaci i viele pentru reproducie
prin tatuaj;
- ntocmirea programului lunar de mont;
- depistarea vacilor n clduri;
- nsmnarea animalelor la timpul optim;
- urmrirea ntoarcerilor la vacile i vielele montate;
- efectuarea lunar a diagnosticului de gestaie;
- examenul ginecologic al vielelor i vacilor cu tulburri de
reproducie,stabilirea diagnosticului i efectuarea corespunztoare
a tratamentului;
- nregistrarea corect a evenimentelor de reproducie n Registrul
Unic;
- nregistrarea zilnic a produilor obinui i individualizarea lor.

SECTORUL MATERNITATE I CRETERE TINERET


( profilactoriu)
Maternitatea se dimensioneaz n funcie de efectivul matc (10%),
avnd minim trei compartimente funcional separate.
Etapele activitii n matwernitate sunt urmtoarele:
- popularea 1-2 zile;
- staionarea n maternitate 7-15 zile nainte de ftare i 10-15 zile
dup ftare.
11

Vaci n maternitate
- popularea se face cu vaci nrcate din grupe de pregtire pentru
ftare;
- cu 7-15 zile nainte de ftare se asigur vacilor o furajare dietetic,
reducndu-se treptat furajele suculente i administrndu-se fn de
calitate, furaje concentrate reduse cantitativ pn la nprcarea
vacilor.
VIEI N MATERNITATE
( profilactoriu, cree)
La ftare ngrijitorul sau personalul de asisten execut
urmtoarele operaiuni:
- secionarea ombilicului la 10-15 cm de abdomen, dezinfectarea prin
imersie cu tinctur de iod glicerinat;
- tergerea mucozitilor, buumarea i uscarea vielului;
- identificarea cu numrul de ordine din registrul de ftare i
nregistrarea numrului matricol al vacii, numrul matricol sau
medalionul vielului i data ftrii;
- administrarea primului tain de colostru n prima zi de ftare, la
prima or;
- n primele zile se fac 4-5 alptri pe zi, dup care acestea se reduc
la trei tainuri pe zi;
- dup vrsta de 7 zile, vieii se pot hrni cu substitueni de lapte.
Administrarea laptelui sau a substituentului se face la temperatura de
0
38 C, manual sau cu instalaia automat.
Colostrul 42 Kg + lapte integral 348 Kg
= total 390 kg
Condiii de microclimat n adpostul de viei:
- temperatura 14 18 0C;
- concentraia CO2 0,2 %0;
- concentraia NH3 0,026 %0;
- concentraia H2 S 0,01%0;
- umiditate relativ 75%;
- viteza curenilor de aer 0,1 m/secund.
Evacuarea dejeciilor se face manual, mecanic sau hidraulic n funcie
de sistemul de ntreinere dup un program de evacuare bine stabilit.

12

TINERET FEMEL
( 3-18 luni)
Creterea se face n dou adposturi amenajate n sistem legat sau
liber n loturi dimensionate pe vrst i dezvoltare corporal.
Compartimentele vor fi prevzute cu spaii de odihn cu aternut
permanent, cuete, jgheaburi pentru furaje i adpare.
Grajdurile vor avea padocuri amenajate cu umbrrie, iesle i jgheaburi
de adpat.
Evacuarea dejeciilor se face manual sau mecanic n funcie de dotare
tehnic. Ventilaia va fi natural cu deflector pe acoperi.
REPRODUCIA VIELELOR
Clasarea vielelor se va face la 16-18 luni nainte de mont i
obligatoriu dup ftare. Depistarea zilnic, dimineaa i seara, a vieilor n
clduri de ctre operatorul nsmntor, proprietar, ngrijitor sau cu tauri
ncerctori.
Se poate apela la sincronizarea cldurilor ca mijloc de grupare a
vieilor i vacilor, precum i a ftrilor acestora, ca metod practic pentru
creterea indicelui de fecunditate.
nsmnarea artificial se execut dup depistarea cldurilor i se
repet la 10-12 ore.

JUNINCI
Vielele diagnosticate gestante se constituie n loturi n funcie de
dezvoltarea corporal i vrsta gestaiei.
Punatul
Punatul bovinelor se face pe puni cultivate sau naturale cu
toate categoriile de bovine de 3 luni
Amenajri de pune se face pe unitatea de exploatare, cu luarea
urmtoarelor msuri:
- tarlalizarea punii n vederea practicrii punatului raional;
- asigurarea sursei de ap;
- amenajri de drumuri acces;
- amenajri de adposturi simple i difereniate, pe categorii de
animale;
- amenajarea de spaii pentru cazarea ngrijitorilor;
- spaii pentru IA a vacilor i vieilor, izolarea i tratarea animalelor
bolnave;
13

- spaii pentru depozitarea unor materiale;


- asigurarea instalaiilor i aparaturii necesare efecturii mulsului
mecanic, depozitrii i livrrii laptelui.
Amplasarea i delimitarea tarlalelor n teren trebuie s asigure
accesul animalelor la adpost i umbrar.
Jgheaburile la adpat se amplaseaz n aa fel nct s foloseasc
pentru dou parcele de punat. Lungime jgheabului de adpat pe o
singur parte a parcelei va fi de 2-4 m la 20 animale. Jgheaburile se
amplaseaz la nlimea de 40-60 cm, de sol i sunt prevzute cu
platforme de beton, piatr sau crmid aezat pe cant.
La scoaterea animalelor pe pune se vor lua urmtoarele msuri:
- trecerea la punat se va face treptat pe o perioad de 10-15 zile;
- asigurarea necesarului de mas verde se va face prin crearea de
pajiti semnate, amestec de graminee i leguminoase n jurul
fermei, amplasate la o distan de maxim 1 km de adposturile de
animale, iar n caz contrar s se asigure grup de muls pe pune i
surs de ap.
Msuri sanitar-veterinare de prevenire i combatere a bolilor n
fermele cu vaci
Fermele private, asociate, cu vaci pentru producie de lapte vor fi
organizate astfel nct s permit aplicarea unor msuri sanitare
veterinare de profilaxie general i specific combaterii bolilor i
acordarea asistenei veterinare necesare, astfel:
- ferma s aib mprejmuire cu gard protector;
- filtru sanitar n care se afl camera de igienizare a personalului;
- punct de nsmnri artificiale;
- punct de nsmnri artificiale;
- punct de tiere de necesitate cu spaii frigorifice (facultativ);
- anex pentru ecarisaj sau folosind investiiile locale din zon;
- limitarea circulaiei persoanelor i vehiculelor strine;
- respectarea regulilor sanitar-veterinare de prelucrare, depozitare i
valorificare a produselor de origine animal;
- control periodic medical al personalului de deservire;
- introducerea n efectiv numai a animalelor din uniti indemne de
boli infecto-contagioase (TBC, leptospiroz, leucoz etc.) i
parazitare cu respectarea perioadei de carantin de minim 60 de
zile;
- dezinfecia adpostului se face obligatoriu de dou ori pe an i ori
de cte ori este nevoie;
- n spaiile destinate ftrii i creterii tineretului n primele 3-4
sptmni de via se va respecta curenia i igiena administrrii
alimentelor, fcndu-se dezinfecia dup fiecare ciclu de ftare.
14

Staionarul sanitar-veterinar se dezinfecteaz lunar sau ori de cte


ori este nevoie;
- deratizrile generale se fac de dou ori pe an, primvara i toamna;
- dezinfecia se execut prin pulverizarea insecticidelor de ctre
personalul autorizat, pe toate suprafeele adpostului ori de cte ori
este nevoie.
Msuri de profilaxie specific
Vaccinarea anticarbonoas la bovinele n vrst de 2 luni cu
repetarea la 16 luni pentru zonele cu antecedente epizootologice.
Vaccinarea contra antraxului i a crbunelui enfizematos la efective
din zone cu antecedente epizootologice.
Vaccinarea de necesitate contra leptospirozei.
Vaccinarea contra vibriozei entero-pulmonare i genitale.
Vaccinarea contra broncho-pneumoniei enzootice (de necesitate).

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Anexa 1
LISTA CU FURAJE, NUTREURI COMBINATE I ADITIVI FURAJERI
ABO MIX - Str. Depozitelor, nr. 31,Satu Mare, Jud. Satu Mare, Cod 440198, Tel: 0261-769306; 0261 -769266; Fax: 0261
769569; abomix@abomix.com www.abomix.ro
AGRICOLA INTERNAIONAL BACU, Departamentul 2 SNC Calea Republicii, nr. 283, Bacu, Cod 600304; Tel: 0234
573730; Tel/Fax: 0234 - 573732
AGRICOLA ROM- ITA IMPEX - Str. I.C. Dumitracu, nr.10, Ineu, Jud. Arad, Cod 315300, Tel/Fax: 0257 -511047;
hondea@rdslink.ro
AGRO CENTER TRANSILVANIA - os. Sibiu Rusciori, Km. 8, Rusciori, Jud. Sibiu, Cod 557271, Tel/Fax:0269 -213679;
Mobil: 0788303266; rlg@logon.ro
AGRO AGENTUR - Bd. Unirii, nr.2, bl. 8A, sc. 1, ap. 34, Sector 4, Bucureti, Cod 040104, Tel/Fax 021 -3367917; 021 3373002; agroagentur@rdslink.ro
AGRO BANAT - Str.Sub Deal, nr. 1, Caransebe ; Jud. Cara Severin, Cod 325400, Tel. 0255 -516 324; Mobil 0724211641;
Fax: 0255 513096; agrobanat2mail.dntm.ro; www.agrobanat.ro
AGROBIOTIC - Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 49, Timioara, Jud. Timi, Cod 300264; Tel/Fax: 0256-211659
ALTCO PROD - Str. Mintiului, nr.99, Gherla, Jud. Cluj, Cod 405300; Tel/Fax: 0264-243511; Mobil: 0740835087, 0744582218
AMIX SUPER - Str. Mihail Koglniceanu, nr. 20-22, Arad, Jud. Arad, Cod 310092, Tel/Fax: 0257-254642; amix.sup@rdslink.ro
ANADIN - Str. Eternitii, nr. 11; Breaza, Jud. Prahova, Cod 105400; Tel/Fax: 0244 -340798; alexandru_irimioiu@yahoo.com
ANDAGRA - os. Arad Zdreni, km 3; Arad, Jud. Arad ; Tel: 0257 -216760; Fax: 0257 -216720
ANIMAX - Str. Fnului, nr. 16, Sfntu Gheorghe; Jud. Covasna, Cod 520024; Tel: 0267-315026; blaga@easynet.ro
AVE IMPEX - Str. oimoeni, nr. 32; Satu Mare, Jud. Satu Mare, Cod 440111, Tel: 0261-770227; 0261 -770225;Tel/Fax: 0261757304; Fax: 0261- 770226 aveimpex@rdslink.ro; www.aveimpex.ro
AVIAN PROD - os. Iancului, nr. 29, Bl.105B, Sc. C, Ap.110, Sector 2, Bucureti, Cod 021725, Tel/Fax: 021-2503517; Mobil:
0741156456
AVICOM - Str. Digului, nr. 45, Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Cod 535600; Tel/Fax: 0266 -212955; Mobil: 0744595343
BANDRINO IMP EXP - Str. Godri Ferenc, nr. 16, Sfntu Gheorghe, Jud. Covasna, Cod 520023, Tel/Fax: 0267-314340;
bandrino@planet.ro
BILARDI PRODUCT - Str. Mocirei, nr. 1, Baia Mare, Jud. Maramure, Cod 430316, Tel/Fax: 0262-220192; bilardi@alphanet.ro
BIOMAR - Str. Oaului, nr. 241, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Cod 400645; Mobil: 0745357195
BIOMIN ROMNIA - Str. Justiiei, nr. 24, Sibiu, Jud. Sibiu, Cod 550004, Tel: 0269-214833, Fax: 0269-243843;
office@biomin.ro; www.biomin.ro
BIOPLANT - Bd. decebal, nr. 17, Craiova, Jud. Dolj, Cod 200458, Tel: 0251-315799; Tel/Fax: 0251-591244
BRENNTAG ROMNIA - Bd. Timioara, nr. 80; Sector 6, Bucureti, Cod 061334, Mobil 0741816500;
dinu.pircioaga@brenntag.ro; www.brenntag.ro
CERASIL Sos Borsului, nr.31, Oradea, Jud. Bihor, Cod 410605, Tel: 0259-416.140; Fax: 0259-427.803; cerasil@rdslink.ro:
www.cerasil.ro
COMAN & CO - Str. Vintil Mihilescu, nr. 15, Bl.60, Sc. 1, Ap. 3, Sector 6, Bucureti, Cod 060394, Tel: 021-2216508 comanco@go.ro; www.comanco.go.ro
COMBAVIPOR - Str. tefan cel Mare, nr. 9, Galai, Jud. Galai, Cod 800198,Tel: 0236 - 498098 Tel/Fax: 0236-472896
COMB GORJ - Str. Ciocrlan, nr. 7, Trgu Jiu; Jud. Gorj, Cod 210103, Tel/fax: 0253 226330; combgorj@k.ro
COMBIAL - Str. Grii, nr. 33, Urziceni, Jud. Ialomia, Cod 925300, Tel/Fax: 0243-254043
COMBIMAR - Str. Fabricii, nr. 5, Baia Mare, Jud. Maramure, Cod 430015, Tel: 0262-222441; scombimarsa@yahoo.com
COMBIPRA - Str. Trgovitei, nr. 2, Ploieti; Jud. Prahova, Cod 100299, Tel: 0244-554451; combipra2000@yahoo.com
COMBRIVA - Str. Coteti, nr. 116, Focani, Jud. Vrancea, Cod 620068, Tel/Fax: 0237-221143
CORNEX - Str. Liviu Rebreanu, nr. 54, Arad, Jud. Arad, Cod 310047, Tel/Fax: 0257-253589; smayer@rdslink.ro;
www.cornex.ro
DANO PAN - Dumbrveni, Jud. Vrancea, Cod 627105, Tel: 0237-255383

28

DEVEST FARMATECH Str. Grii nr.14 Timisoara jud. Timis, cod 300167, Tel: 0256-499.080; fax 0256-247.435
DIDFARM Str. 16 Decembrie 1989 nr.40 Sannicolau Mare, jud Timis, cod 305600, Tel: 0256 370.083; fax 0256-370.261;
didfarm@yahoo.com
EURO NUTRIMIX - Str. Gelu nr 4 Timisoara, jud Timis, cod 300168, Tel/fax: 0256 -296.667; mobil 0724.220.330
Free Land Mariuta Mariuta jud Calarasi, cod 917014, Mobil 0722-573.152; fax 0242-642.761
Gradinaru Rares Sat Izvoare, Dumbrava Rosie, jud Neamt, cod 617188, Tel. 0233-237.151; 0233-282.101; fax 0233282.330
GuyomarcH Romania Str. Boteanu nr.3B et.3 ap.9 sect.1, Bucuresti, cod 010027, Tel. 021-3102764; fax 021-3134504;
office@guyomarch.ro; www.guyomarch.ro
Interself Trade tei Str Unirii nr.8 bl.8 ap.6 Stei, jud Bihor, cod 415600, Tel. 0259 332.582; luciabm@personal.ro
Ionic Service Sos. Chitilei nr.381 sect1 Bucuresti, cod 012391, Tel.; 021-668.73.93
LNB Romania Feed Bd.Victoriei nr.43 Sibiu, jud.Sibiu, cod 550024, Tel. 0269-213.380, fax 0269-218.515,
lnbromania@lnb.ro: www.lnb.ro
Mareal Str. Stefan cel Mare nr.199 ap.13 Vaslui, jud Vaslui, cod 730006, Tel/fax 0335-410.615, maresalltd@yahoo.com
Mirovia - Str. Valea Viilor (fosta Avicola Beclean) nr. 2/2, Beclean, jud. Bistrita Nasaud, cod 425100, Mobil 0745-206554
Mixabis Str. Lebedei nr.33 Baia Mare, jud Maramures. Cod 430306, Tel 0262 223247; mobil 0722 -729.970;
dinupop@zappmobile.ro
Mixalim Frumusani, jud.Calarasi, cod 917100, Tel: 021-311.10.62 Fax: 021-312.60.80; mixalim@xnet.ro
Morosanu Prest Ferma B3, GOC 3, Sat Izvoare, Dumbrava Rosie, jud.Neamt, cod 617188, Tel/fax ; 0233-237.349
Nadsal Impex str. Principala nr.115, Mureni, Jud. Mures, cod 547638, Mobil 0745.396.618; fax 0265-777.432;
muresan@orange-gsm.ro; www.nadsal.ro
Naumof Serv Ciresu, jud Braila, Cod 817035, Mobil: 0744.691.568
Nutribuz Sahateni, Jud Buzau, cod 127535, Tel: 0238-545.721; fax 0238-545.701
Nutricod str Halchiului nr.15 Codlea, jud.Brasov, cod 505100, Tel: 0268-251.906; fax0268-251.807; nutricod@xnet.ro
Nutricom Sos. Portului nr.52, Oltenita, jud Calarasi, cod 915400, Tel; 0242-515.430; fax021-313.16.00; office@nutricom.ro
Nutrientul Str. Campului nr.1, Palota, jud Bihor, cod 417516; Tel : 0259-471.811; fax 0259-415.695; nutrient@rdslink.ro
Nutrimold Str. Chisinaului nr.41, Iasi, jud Iasi, cod 700178; Tel : 0232-233.185; fax0233-233.405; snciasi@yahoo.com
Nutristar Romania - Str. Theodor Sperantia nr.130, bl73, sc.1, ap.8, sector 3, Bucuresti, cod 030942; Tel/fax 021-322.88.08
Oltchim FNC Calea Traian nr.176 Babeni, jud.Valce, cod 245100; Tel. 0250-735.750, fax 0250-735.751, mdas@unet.ro
Orginal Prod FNC Tinca, jud Bihor, cod 417595; Tel. 0259-310.166, fax 0259-310.359, elenamonicaluca@yahoo.com
Pacomb Poarta Alba, jud. Constanta, cod 907245; Tel/fax: 0241-853.637; pacombcta2000@yahoo.com
PET WORLD Str. Constructorilor nr.7, Sfantul Gheorghe, jud Covasna, cod 520077, Tel/fax 0267-312.816;
petworld@yahoo.com
Polena B-dul Socola nr.6, Iasi, jud Iasi, cod 700194; Tel : 0232-430.137; mobil 0744.586.811
Premivet Sat Calomfiresti, Poroschia., jud Teleorman, cod 147280, Tel : 0247-318.828; fax 0247-318.930;
premivet@zappmobile.ro
Premix Str. Nicolae Iorga bl.21-31 sc.1 ap.1, Craiova, jud Dolj, cod 200026; Tel : 0251-596.422; tel/fax 0251-598.008;
Probiotic Aleea I.D. Suciu nr.6, ap.6, Timisoara, jud Timis, cod 300093; Tel : 0256-432.306;
Prodalis Dumbraveni, jud Vrancea, cod 627105; Tel : 0237-255.383;
Proserco CMY Sos. Afumati nr.123, Voluntari, jud Ilfov, cod 077190; Tel/fax : 021-270.46.07; prosercocmy@yahoo.com
Provident Prod Com Str. Matei Corvin nr.184, Oradea, jud Bihor, cod 410144; Tel/fax : 0259-477.700; provident@rdslink.ro
Rmnicom Sos. Puiesti nr.10, Ramnicu Sarat, jud Buzau, cod 125300; Tel : 0238-565.885; fax 0238-561.546;
Reviva Str. Libertatii nr.3F, Apahida, jud Cluj, cod 407035; Tel/fax 0264-231.715;
Secombi Str. Unirii nr.2, Segarcea, jud Dolj, cod 20540; Tel/fax 0251-210.618;

29

Servet Valcea Sat Linea, Budesti, jud Vrancea, cod 627101, Tel : 0250-760.608; fax 0250-760.607;
farmaciagospodarilor@yahoo.com
Societatea Crescatorilor de Animale din Transilvania (SCAT) Sos. Sibiu, Rusciori km.8, Rusciori jud Sibiu, cod 557271
Tel : 0269-213.679;
Sotto Sos. Bucuresti km.5, Giurgiu, jud Giurgiu, cod 080301; Tel : 0246-217.628; fax 0246-215.064; balaurugr@yahoo.com
Tecas P-ta Alba Iulia nr. 8, bl.I7, ap.13, sect.3, Bucuresti, cod 031105; Tel : 021-323.8676; fax 021-322.1670; tecas@xnet.ro
Tecomb Str. Mihail Kogalniceanu nr.61, Tecuci, jud Galati, cod 805300; Tel/fax 0236-820.049;
Transvet Str. Dragalina nr.91, ap.4, Cluj-Napoca, jud Cluj, cod 400024, Mobil 0745.643.589; 0745.653.269; fax 0264580.970; transvet@zappmobile.ro
Trouw Nutrition Hifeed Calea Nationala nr.67, sc.B, ap.21, Botosani, jud Botosani, cod 710006, Tel : 0788-305.920; tel/fax
0231-529.992; bogdan.dascalescu@nutreco.com; www.trownutrition.net
Verboon Str. Independentei nr.1, Bailesti, jud Dolj, cod 205100; Tel : 0251-311.105; fax 0251.311.309;
Vetland Comimpex Str. Republicii nr.67, Salonta, jud Bihor, cod 415500, Tel/fax 0259-433.685; pintea-valer@yahoo.com
Vipromax Str. Preciziei nr.19, Craiova, jud Dolj, cod 200747, Tel : 0251-315.801; fax 0251-315.302;
phelgavipromax@yahoo.com
Vipromin2000 Sos. Aradului km.75+300m, Salonta, jud Bihor, cod 415500, Tel/fax 0259-373.019; 0259-373.021; fax 0259373.020; vip2000@rdslink.ro www.vipromin.com
Yohana grup Str. Mare nr.126, Lumina, jud Constanta, cod 907176, Tel/fax 0241-257.560; balcanpower@yahoo.com
Zamur Targu Mures Str. Baneasa nr.2, Targu Mures, jud Mures, cod 540199, Tel : 0265.269.918; 0265-220.201; fax
0265.269.917; zamur1991@yahoo.com
Zooprotein Str. Ardealului nr.20, Arad, jud Arad, cod 310188, Tel/fax 0257-462.527; mobil 0745.191.125; calinet@rdslink.ro
Zoovet B-dul Unirii bl.U18 sc.C ap.42, Slobozia, jud Ialomita, cod 920042, tel/fax 0243-236.123; mobil 0722.502.688

ADITIVI FURAJERI
A & S Interaional 2000 - Calea Giulesti Nr. 333, Sect. 6 Bucureti, Cod 060269, Tel: 021-220 95 12; 021 220 99 09, Fax:
021 - 220 53 15, www.pasteur.ro
Alltech Biotechnology Romnia Str. Dimitrie Brndz, Nr. 18, Sector 6, Bucureti, Cod 060102, Tel: 021-319 93 33, Tel/fax:
021- 319 93 39, Fax: 021- 316 31 37, office@alltech.ro, www.alltech.com
Altius Intr. Lt. Dumitru Lemnea Nr. 6 Ap. 1 Sector 1 Bucureti, Cod 010976, Fax: 021- 310 88 86, www.altius.ro
Amix Str. Mucius Scaevola, Nr. 9-11, Arad, Jud. Arad, Cod 310107, Tel/fax: 0257- 280 667,
Avicola Drya Dmbovia os. Bucureti Trgovite, Km. 23, Nr. 235, Crevedia, Jud. Dmbovia, Cod.137180, Tel/fax:
021-225 69 11
Bia - Str. Cuza Vod, Nr. 9, tei, Jud. Bihor, Cod 415600, Tel: 0259 332 340, Fax: 0259 332 517, smbaita@rdslink.ro,
www.bbhrocks.ro
Bandrino Imp-Exp Godri Ferenc, Nr. 16, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, Cod 520023, Tel/fax: 0267- 314 340,
bandrino@planet.ro
Bilardi Product Str. Mocirei, Nr. 1, Baia Mare, Jud. Maramure, Cod. 430316, Tel/fax: 0262- 220 192, bilardi@alphanet.ro
Biomin Romnia - Str. Justiiei, Nr. 24, Sibiu, Jud. Sibiu, Cod 550004, Tel: 0269 214 833, Fax: 0269 243 843,
office@biomin.ro, www.biomin.ro
Bioplant Bd. Decebal, Nr. 17, Craiova, Jud. Dolj, Cod 200458, Tel. 0251- 315 799, Tel/fax: 0251.- 591 244,
Brenntag Romnia Bd. Timioara, Nr. 80, Sector 6, Bucureti, Cod. 061334, Mobil: 0741 816 500 505,
dinu.pircioaga@brenntag.ro, www.brenntag.ro
Cemacon Str. Fabricii, Nr. 1, Zalu, Jud. Slaj, Cod. 450081, Tel: 0260 615 120, Fax: 0260 661 003, mail@cemacon.ro,
www.cemacon.ro
Comision Dic Str. Al. Petofi, Nr. 52, Dumbrvia, Jud. Timi, Cod. 307160, Tel: 0256- 213 328, Tel/fax: 0256 211 730,
dic@mail.dnttm.ro, www.anunturi-agricole.ro
Degussa Romnia Bd. Poligrafiei, Nr. 3 A, Sector 1, Bucureti, Cod 013704, Tel: 021- 202 94 63; 021 202 94 68,
ursula.bologa@degussa.com, www.degussa.com

30

Fatrom Aditivi Furajeri os. De Centur, Nr. 2, tefneti, Jud. Ilfov, Cod. 077175, Tel: 021- 255 16 60; 021 255 13 90,
office@fatrom.ro, www.fatrom.ro
Grama Trading - Str. Smuel Brukenthal, Nr. 2A, Avrig, Jud. Sibiu , Cod 555200, Tel: 0269 205 000, Fax: 0269- 205 001,
office@gramatrading.ro, www.gramatrading.ro
Kemin Europa N.V. - Bd. Libertii, Nr. 12, Bl. 113, Sc. A, Ap. 10, Sector 4, Bucureti, Cod 040 129, Tel/fax: 021 317 78 42,
Mobil: 0723 526 961, kemin.romania@kemin.com, www.kemin.com
Kemirom Bd. Griviei, Nr. 79, Bl. 1A, Sc. B, Ap. 4 Braov, Jud. Braov, Cod 500 198, Tel: 0268 -477 073, Fax: 0268- 478 570
kemirom@xnet.ro
LNB Romnia Feed Bd. Victoriei, Nr. 43, Sibiu, Jud. Sibiu, Cod. 550024, Tel: 0269 213 380, Fax: 0269- 218 515,
lnbromania@lnb.ro, www.lnb.ro
Natural Research - Str. Al. I Cuza, Nr. 19, Bl. Patria, Sc. B, Ap. 11, Craiova, Jud. Dolj, Cod 200 398, Tel/fax 0251- 415 960,
romulus_scorei@hotmail.com
Noack Romnia Bd. Unirii, Nr. 74, Bl. J3B, Sc. 1, Ap. 3, Sector 3, Bucureti, Cod. 030837, Tel: 021- 317 66 70, Fax: 021316 66 58, info@noack.ro, www.noackgroup.ro
Nutrientul Str. Cmpului, Nr.1, Palota, Jud. Bihor, Cod 417 516, Tel: 0259-416 182; 0259- 416 089; 0269- 471 811, Fax:
0259 415 695, nutrient@rdslink.ro
Nutrisar Romnia - Str. Theodor Sperana, Nr.130, Bl.78, Sc.1, Ap.8, Sector 3, Bucureti, Cod 030942, Tel/fax:021- 32288 08
Power Group Internaional Str. Pandele ruanu, Nr. 8, Sector 1, Bucureti, Cod 011086, Tel/fax: 021-.430 34 36; 021
223 58 21, office@prodgroup.ro
Pro Feed Str. Odobeti, Nr. 5, Bl. Z1, Sc. 2, Ap. 26, Sector 3, Bucureti, Cod 032 152, Tel/fax: 021- 317 78 42,
profeed@rdslink.ro
Reico Partner Ost Europa Str. Mihai Viteazul, Nr. 3, Braov, Jud. Braov, Cod 500174, Tel/fax: 0368 414 438
Speedy Bd. Griviei, Nr. 79, Bl 1A, Sc. B, Ap. 3, Braov, Jud. Braov, Cod 500 198, Tel: 0268 477 073, Fax: 0268 478
570, Mobil: 0724 525 425, speedynutrition@xnet.ro
Veteco Str. Aviator Sntescu, Nr. 41, Sector 1, Bucureti, Cod 011 476, Tel: 021- 224 03 80; 021 224 07 32; 021- 224 16
02, Fax: 021- 224 18 33; Fax: 021- 317 03 85, office@veteco.ro, www.veteco.ro
Vetland Comimpex Str. Republicii, Nr. 67, Salonta, Jud. Bihor, Cod 415500 , Tel/fax: 0259 433 685,
pintea_valer@yahoo.com
Vipromin 2000 os. Aradului, Km. 75+300M, Salonta, Jud. Bihor, Cod. 415500, Tel/fax: 0259- 373 019; 0259- 373 021, Fax:
0259 373 020, vip2000@rdslink.ro, www.vipromin.com

TEHNOLOGII SI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE


A.Z.I. - Targusorul Nou, Jud. Prahova, Cod 107029 Mobil: 0740 249 048 Iex68@rol.ro
ABC Agrofood Business Consulting - Bd. Gloriei, Nr. 62, Sector 1, Bucuresti, Cod 013287, Tel: 021-667 54 98; Fax:021-668
63 57; abcons92@euroweb.ro
Ag Chim Trading Company - Sos. Pantelimon, Nr. 89, Bl, 404, parter, Sector 2, Bucuresti, Cod 021593, Tel: 021-250 57 37;
021-250 93 89; Fax:021-250 93 91; office@agchim.ro; www.agchim.ro
Agro Center Transilvania - Sos. Sibiu-Rusciori, Km. 8; Rusciori, Jud. Sibiu,Cod 557271,Tel:0269-213679; Mobil:0788303 266;
Agro Legato Romnia - Bd. Nicolae Balcescu 5, ap.3, Braov, Jud. Brasov, Cod 500019, Tel/Fax:0268 - 412103; Mobil: 0722139812; agrolegato@xnet.ro
Agroteh Buzu - Bd. Nicolae Balcescu 3, bl. 3, ap.53, Buzu, Jud. Buzu, Cod 120246, Tel/Fax: 0238 - 710492; Mobil: 0722219864; agroteh@hotmail.com, www.agroteh.ro
Arancia - Str. Izvor, Nr. 1, Piatra Neamt, Jud. Neamt, Cod 61005, Tel: 0233-217 558; Mobil: 0722 514 992; 0744 778 677;
arancia@go.ro; vwvw.arancia.go.ro
Atelier Mecanic Tarog - Str. Principal, Nr. 3; Rausor, Jud. Brasov, Cod 507127, Tel/fax: 0268-210 041; Mobil: 0722 599 243;
amtpuls@yahoo.it
Avi Suinteh - Str. Bujorului, Nr. 13, Ap. 4, Carei, Jud. Satu Mare, Cod 445100, Tel/fax: 0261-861 741 ; ast1@rdslink.ro;
www.avisuinteh.ro
Azoma - Str. Steagului, Nr, 1, Arad, Jud. Arad, Cod 310262, Tel: 0257-288 732; Fax:0257-288731; azoma@rdslink.ro;
www.azoma.rdslink.ro
Bega Tehnomet - Calea Stan Vidrichin, Nr. 5A Timisoara. Jud. Timis, Cod 300571 , Tel: 0256-222 088; 0256-222 055; Fax:
0256-490 800 tehnomet@mail.dnttm.ro; www.tehnomet.ro

31

Big Dutchman International GmbH Bucuresti - Str. Al.Serbanescu, Nr. 2. Bl. A6, Sc. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Cod
014291 Tel/fax: 021-232 72 43 danbos@xnet.ro; www.bigdutchman.de
Big Dutchman International GmbH Sibiu - Str. Caltun, Nr. 19; Sibiu, Jud. Sibiu, Cod 550298, Tel/fax: 0269-212 324;
stefangabe!@xnet.ro; www.bigdutchman.ro
Big Dutchman International GmbH Timisoara- Str. Cooperatiei, Nr. 2; Timisoara, Jud. Timis. Cod 300274, Tel/fax: 0256-295
826; dstanica@rdslink.ro; www.bigdutchman.ro
Buttner Agrartechnik - Nr. 245, Carta. Jud. Sibiu, Cod 557070, Tel/fax: 0269-521 218; Mobil: 0740 059 896;
agrartechnik@yahoo.com
Castello - Str. N. Pascaly, Nr. 5, Ap. 26 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Cod 400440 , Tel/fax: 0264-594 458 Mobil: 0744 546 934
silviupredescu@yahoo.com
Coren Rumania - Sos. Bucuresti, Km. 3, Sat Remus, Fratesti, Jud. Giurgiu. Cod 087080 , Tel: 0246-210 167 Fax:0246-210
875 secretar@coren.ro; www.coren.ro
Denromas Services - Bd. Ion Mihalache, Nr. 70-84, Bl. 45. Sc. B. Ap. 64, Et. 6 Sector 5, Bucuresti, Cod 050108; Tel: 021-207
90 28; Fax: 021-260 10 69 ; office@denromas.net; www.denromas.net
Elektrogeno Gmbh - Str. Ion Urdareanu, Nr.5 Sector 5, Bucuresti, Cod 050688 , Tel/fax: 021-312 30 54
ecolean_romania@k.ro
Evolutia Dan - Str. Tineretului, Nr. 56, Targu Lapus, Jud. Maramures, Cod 435600, Tel: 0262-384 483; Fax: 0262-385 777;
dan.craciun@ email.ro; www.rhp.ro/evolutia
Houdam Rorn - Str. Retezat. Nr, 22, Chisoda, Jud, Timis, Cod 307221, Mobil: 0744 931 718; Fax:0264-368 132;
ghotea@yahoo.com; www.sac.ro
Integris 2 K - Str. Barbu Vacarescu, Nr. 155, Ap. 1, Sector 2, Bucuresti, Cod 020275, Tel/fax; 021-230 71 78; Mobil: 0721 775
414; 0722 667 818; integris2k@apropo.ro
Interagricon - Str. Tudor Arghezi, Nr. 16, Ap. 17 Sector 2. Bucuresti, Cod 020945, Tel/fax: 021-316 82 24; Mobil: 0722 517
688; interagr@b,astral.ro
Intercas - Str. Motilor, Nr. 54. Ap. 1, Cluj Napoca. Jud, Cluj, Cod 400370, Tel/fax; 0264-594 176; intercas@rdslink.ro
J&K Wildlife Management - Str. Harghitei. Bl. P3, Ap. 1, Cristuru-Secuiesc, Jud. Harghita, Cod 535400, Tel/fax: 0266-244
464; jk_wildlife@yahoo.co.uk:; www.jkwildiife.ro
Mewi import Export Agrar Industrietechnik - Str. Principal, Nr. 280 Ortisoara. Jud. Timis. Cod 307305, Tel: 0256-221 537;
Fax: 0256-221 536; info@mewi.ro; www.mewi.ro
Midal interfrig - Str. Aurei Vlaicu, Nr. 126 Constanta, Jud. Constanta, Cod 900154, Tel/fax; 0241-661 048,
midalcta@rdslink.ro; www.midalgroup.ro
MIXABIS - Str. Lebedei, Nr. 33 Baia Mare, Jud. Maramures, Cod 430306, Tel: 0262-223 247; Mobil: 0722 729 970 ;
dinupop@zappmobile.ro
Novasol - Bd. Banu Manta, Nr. 27, Bl. 34, 8c. 2, Ap. 39, Sector 1, Bucuresti, Cod 011222, Tel/fax: 021 -223 34 58, Fax: 021 223 37 95, novasol@opensys.ro
Polaris Group Co - DN5C, Nr. 113 Zimnicea, Jud. Teieorman, Cod 145400, Tel: 0247-367 032 ; polarisgr@yahoo.com
Riva - Str. Mumuleanu Barbu, Nr. 14 Sector 2, Bucuresti, Cod 020543, Tel: 021-211 72 15, Fax:021-211 72 17 riva@riva.ro;
www.riva.ro
Sembodja Romania - Bd. lancu de Hunedoara, Nr. 2, Bi. H6, Sc, 1. Ap. 1, Sector 1, Bucuresti. Cod 011741, Tel: 021-317 45
65, Fax: 021-311 32 94; office@sembodja,ro; www.sembodja.ro
Sipo Serv - Str. Petru si Pavel, Nr. 67 Sector 1, Bucuresti. Cod 012982 Tel: 021-312 72 10; Fax; 021-307 91 31,
siposerv@b.astral.ro
Sodetatea Crescatorilor de Animale din Transilvania (SCAT) - Sos. Sibiu-Rusciori, Km 8 Rusciori, Jud. Sibiu, Cod 557271
Tel/fax: 0269-213 679
Systema Romania - Sos. Mihai Bravu. Nr. 42-62. Bi, P8, Sc. 3. Ap. 94 Sector 2, Bucuresti, Cod 021328, Tel/fax: 021-252 16
28; tmireia@mailbox.ro; www.sotecgrup.ro
Valabri- Calea Timisorii, Nr. 212 Arad, Jud. Arad, Cod 310227 Tel/fax: 0257-216 658
Vetland Comimpex - Str. Republicii, Nr, 67, Salonta, Jud. Bihor. Cod 415500,Tel/fax: 0259-433 685; Mobil: 0744 603 044;
pintea_valer@yahoo.com
Westfalia Surge Romania - Str. Honterus. Nr. 22 Sibiu. Jud. Sibiu, Cod 550118, Mobil: 0744 641 585: Fax: 0269-222 482;
ofiice@westfaliasurge.ro; www.westfaliasurge.ro

32

S-ar putea să vă placă și