Sunteți pe pagina 1din 41

Circuite de curent alternativ (c.a.

)
Marimi alternative
Unda sinusoidala
Marime alternativa = marime
Unda dreptunghiulara
Unda tringhiulara
variabila,a
carei
valoare
medie este
amplitudi
ne
egala cu zero
T
T

varf-lavarf

Unda dinti de fierastrau

Valoare Instantanee :

T = perioada
[s]
f = 1/T frecventa
[Hz]
pulsatie
i(t)==Im2f
sin(t
+ )
[rad/s]

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

1/34

Circuite de c.a.
Marimi sinusoidale
Valoarea medie: Imed = (1/T)i(t)dt = 0
Valoarea efectiva: I = (1/T)i2(t)dt = Im/2 = 0.707 Im

Valoarea instantanee: i(t) = 2 I sin(t + )


I = valarea efectiva
2I = amplitude
= 2f = pulsatie
f = frecventa
T = 1/f = perioada
= faza initiala

325 V
230 V

10

20

t
[ms]

u(t) = 325 sin(314t)


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

2/34

Circuite de c.a.
Defazaj
i1(t)
i2(t)

i1(t) = I1m sin(t + 1)


t

i2(t) = I2m sin(t + 2)

=/6

Defazaj
maxima
= 1 dupa
2
Curentul i2(t) trece prin zero si are valoarea
curentul i1(t).
Cei doi curenti sinusoidali sunt defazati cu = /6 (30o)
Curentul i2(t) este defazat in urma curentului i1(t) cu unghiul .
Curentul i1(t) este defazat inaintea curentului i2(t) cu unghiul .
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

3/34

Circuite de c.a.
Reprezentare in complex. Diagrama
fazoriala
marime alternativ
marime
sinusoidala

complexa

2Asin(t + ) A = A ej (j = -1)
Asin

axa imaginara

ej = cos + j sin

A = A (cos + j sin)

Acos

axa reala

U
i=- /6

A = A cos + j A sin
u(t) = Um sin(t)
i(t) = Im sin(t /6)

U = Uej0 = U I =Ie-j/6 = I3/2 jI1/2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

4/34

Circuite de c.a.
Operatii cu marimi sinusoidale. Adunarea
u1(t) = 2U1 sin(t + 1)
u2(t) = 2U2 sin(t + 2)

U = U1 + U2
Uej = U1ej1 + U2ej2
u(t) = u1(t) + u2(t)
U(cos + jsin)= U1(cos1 +
u (t) = 2U sin(t + ) jsin ) +U (cos + jsin )
1
2
2
2
Ucos = U1cos1 + U2cos2
Usin = U1sin1 + U2sin2
U2 = U12+U22+2U1U2cos(1-2)
tan = (U1sin1+ U2sin2)/(U1cos1+ U2cos2)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

5/34

Circuite de c.a.
Operatii cu marimi sinusoidale. Adunarea
Concluzie: la adunarea a doua marimi sinusoidale, fazorul
sumei este egal cu suma fazorilor celor doua marimi.
u1(t) = 220 sin(314t + /3)
u2(t) = 230 sin(314t)
u(t) = u1(t) + u2(t) =
= 2U sin(314t + )
U = 43.6 V, = 23.4

U = ?, = ?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

5/34

Circuite de c.a.
Operatii cu marimi sinusoidale. Derivarea
i(t) = 2I sin(t + ),

I = Iej

di/dt = 2I cos(t + )
di/dt = 2I sin(t + + /2)

jI

+/2

Iej(+ /2) = Iej /2ej =


= Ij ej = jI

Concluzie: fazorul marimii derivate se obtine prin inmultirea


cu j a fazorului marimii sinusoidale
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

5/34

Circuite de c.a.
Operatii cu marimi sinusoidale. Integrarea
i(t) = 2I sin(t + ),

I = Iej

idt = -(2I/)cos(t + )

di/dt = (2I/) sin(t + - /2)

-/2

(I/)ej(- /2) = (I/)e-j /2ej =


= (1/j) Iej =(1/j)I

I
1

I/j

Concluzie: fazorul marimii integrate se obtine prin impartirea


cu j a fazorului marimii sinusoidale
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

5/34

Circuite de c.a.
Caracterizarea dipolului pasiv
i(t)
u(t)

Z,

Impedanta
Z = U/I []
Defazaj
= (u - i) [rad]

u(t) = 2U sin(t + u)

i(t) = 2(U/Z) sin(t + u - )

i(t) = 2I sin(t + i)

u(t) = 2100 sin(314t + /3)


i(t) = 22 sin(314t + /6)
Z=?
=?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

6/34

Circuite de c.a.
Caracterizarea dipolului pasiv
Rezistenta
R = Z cos []
i(t)
Reactanta
Z,
X = Z sin []
u(t) ~
R, X
= (u - i) [rad]
u(t) = 2U sin(t + u)
i(t) = 2I sin(t + i)

Z = (R2 + X2)
tan = X/R
u(t) = 2100 sin(314t + /3)
i(t) = 22 sin(314t + /6)
R=?
X=?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

7/34

Circuite de c.a.
Caracterizarea dipolului pasiv
Z,

R, X
Z

u(t) = 2U sin(t + u)
i(t) = 2I sin(t + i)

Impedanta complexa
Z = U/I

Z = (Ueju)/(Ieji)
Z = (U/I)ej(u-i)
Z = Zej
Z = Z(cos + j sin)
Z=R+jX
j

u(t) = 2100 sin(314t


+ /3)
Z
i(t) = 22 sin(314t + /6)
X

Z=?
R
1

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

8/34

Circuite de c.a.
Puteri in circuitele de c.a.
i(t)
u(t)

Puterea instantanee
p(t) = u(t)i(t)
p(t) = 2UI sin(t + u)
sin(t + i)

u(t) = 2U sin(t + u)
i(t) = 2I sin(t + i)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

9/34

Circuite de c.a.
Puteri in circuitele de c.a.
Putere activa
P = (1/T)p(t)dt

Putere aparenta Putere reactiva


S = U I [VA]

Q = UI sin
[VAr]

P = UI cos [W]
= u - i

U=ZI
S = Z I2

U=ZI
P = Z I2 cos
P = R I2

Factor de putere

U=ZI
Q = Z I2 sin
Q = X I2

kp = P/S = cos

S = (P2 + Q2)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

10/34

Circuite de c.a.
Puteri in circuitele de c.a. Aplicatie
i(t)

Puterea aparenta complexa


S = U I*
S = UejuIe-ji = (UI)ej(u-i) = =
Sej = UIcos+jUIsin
S = P + jQ
j

P=UIsin

u(t)

u(t) = 2U sin(t + u)
i(t) = 2I sin(t + i)

Q=UIsin u(t) = 2100 sin(314t + /3)


i(t) = 22 sin(314t + /6)
1
P = ?, Q = ?, S = ?, S = ?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

11/34

Circuite de c.a.
Rezistorul ideal in circuite de c.a.
i(t)

u(t)

u(t) = 2U sin(t) (u= 0)


i(t) = u(t)/R
i(t) = 2 (U/R) sin(t)

Z = R, = 0
R = Z cos = R
X= Z sin = 0
Z = R + jX = R

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

12/34

Circuite de c.a.
Rezistorul ideal in circuite de c.a.

IR

UR

P = RI2 > 0
Q = XI2 = 0
S = ZI2 = RI2 = P (kP = 1)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

13/34

Circuite de c.a.
Bobina ideala in circuite de c.a.
i(t)

u(t)

L = ct.
R=0

uL(t)

u(t) = 2U sin(t + u)
i(t) = 2I sin(t) ( i = 0)
u + e = Ri = 0 u = - e
u(t) = d/dt = Ldi/dt
u(t) = 2LI cos(t)

u(t) = 2 LI sin(t + /2)

U = Ueju = LIej/2 = jLI


I = Iej0 = I Z = U/I = jL
Z = R + jXR = 0, X = L
Z = U/I = LI/I = L
u = /2 = u - i = /2
Z = L, = /2
R = Z cos = 0
X= Z sin = L > 0
Z = R + jX = jL

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

14/34

Circuite de c.a.
Bobina ideala in circuite de c.a.
UL

IL
ZL=2fL

IL=U/(2fL)

P = RI2 = 0, kp = 0
Q = XI2 = LI2 > 0
S = ZI2 = LI2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

15/34

Circuite de c.a.
Bobina reala in circuite de c.a.
i(t)

j
L

uL(t)

u(t)

UL

uR(t)
R

u(t) = uR(t) + uL(t) Z = U/I = R + jL


U = UR + UL

Z = [R2 + (L)2]

U = RI + jLI

= arctg(L/R) < /2

UR

I
1

Unghiul de pierderi
= /2

U = (R + jL)I R = U /I = Usin/I,
P = UIcos = Uisin
R
L = UL/I L = Ucos/(I) = arcsin(P/UI)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

15/34

Circuite de c.a.
Condensatorul ideal in circuite de c.a.
i (t)

u(t) = -(2I/C) cos(t + i)


u(t) = (2I/C) sin(t + i - /2)

u(t)

u (t)

U = Ueju = I/(C),
i = /2, I = Ieji = Iej/2 = jI
u(t) = 2U sin(t) (u = 0) Z = U/I = 1/jC = -j/(C)
= u - i = -/2, (kP = 0)
i(t) = 2I sin(t+i)
Z = U/I = 1/C, = -/2,
i(t) = dq/dt = C du/dt
R = Z cos = 0
u(t) = (1/C)i(t)dt
X= Z sin = -1/(C) < 0
Z = de1/jC
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea
Mecanica = -j/(C) 16/34

Circuite de c.a.
Condensatorul ideal in circuite de c.a.
IC

UC

P = RI = 0
Q = XI2 = -I2/(C) =
= -CU2 < 0
S = ZI2 = I2/(C)
2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

IC=2fCU

ZC=1/(2fC)

17/34

Circuite de c.a.
Condensatorul real in circuite de c.a.
i (t)

j
iR (t) iC (t)

u(t)

u (t)

i(t) = iR(t) + iC(t)

IC

Z = U/I = 1/(1/R + jC)

IR

U
1

Unghiul de pierderi
2
2
Z
=
(1/R-jC)/[(1/R)
+(C)
]
I = IR + IC
= /2 +
2
2
Z
=1/[(1/R)
+
(C)
]
I =U/R + jCU
R = U/IR
= U/Isin
, 1/C => U/I
P = UIcos = UIsin
C
=
arctg(-RC)
-/2
I = (1/R + jC)U
= arcsin(P/UI)
C = IC/(U) = Icos /(U)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

17/34

Circuite de c.a.
Aplicatii
U
U=
= 50
50 V
V
ff =
Hz
= 5o
5 kHz
Z
ZLL =
=?
?
IIL =
=?
?
L

UU==50
50VV
ff==550
kHz
Hz
ZZCC= ?
ICIC==??

1 F

ZL = 2fL = 691.15
IL = U/2fL = 72.3 mA

ZC = 1/(2fC) = 3.18 k
IC = 2fCU = 15.7 mA

ZL = 2fL = 69.115 k
IL = U/2fL = 0.723 mA

ZC = 1/(2fC) = 31.8
IC = 2fCU = 1.57 A

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

18/34

Circuite de c.a.
Circuitul RLC serie
UR = ZRI = RI
UL = ZLI = jLI
uR(t)

uL(t)

i(t)
u(t)

u(t) = 2U sin(t+u)
i(t) = 2I sin(t) (i=0)
u(t) = uR(t) + uL(t) + uC(t)
U = UR + UL + UC

uC(t)

UC = ZCI = (-j/C)I
U= I[R + j(L 1/C)]

Z = U/I = [R + j(L 1/C)]


Z = [R2 + (L 1/C)2]
tan = (L 1/C)/R

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

19/34

Circuite de c.a.
Circuitul RLC serie
j

Circuit inductiv: > 0, X > 0

UC
U

L > 1/C (ZL > ZC UL > UC)

UL

Circuit capacitiv: < 0, X < 0

UR

I
Aplicatie
UR = 40 V
UL = 50 V
UC = 20 V
U = ?, tg = ?

L < 1/C (ZL < ZC UL < UC)


1

Circuit rezonant: = 0, X = 0
L = 1/C (ZL = ZC UL = UC)
Aplicatie
R = 10 , L = 100 mH, C = 10 F
U = 100 V, f = 50 Hz
I = ?, tg = ?, UR = ?, UL = ?, UC = ?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

19/34

Circuite de c.a.
Rezonanta in circuitul RLC serie
Circuit rezonant : = 0, X = 0
0L = 1/0C 0
0 = 2f0 f0
Consecinte:

UC

= 1/(LC)

= 1/2(LC)

UL = UC U R = U

=0

UL

UR
U

Z0 = Zmin = R I0 = Imax = U/R


0L = 1/0C > R

Aplicatie
R = 10 , L = 100 mH, C = 10 F
V
UL U= =U100
C >UR = U
f0 = ?, I0 = ?, UL = UC = ?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

19/34

Circuite de c.a.
Circuitul RLC paralel
I

IR = U/ZR = U/R
IL = U/ZL = U/jL = -jU/L
IC = U/ZC = U/(1/jC) =jCU

I = U[1/R - j(1/L - C)]


u(t) = 2U sin(t) (u = 0)
i(t) = 2I sin(t + i)
i(t) = iR(t) + iL(t) + iC(t)
I = IR + IL + IC

1/Z = [1/R - j(1/L - C)]

1/Z = [(1/R)2 + (1/L - C)2]


tan = (1/L - C)/(1/R)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

19/34

Circuite de c.a.
Circuitul RLC paralel
j

IR

U
1

I
IL
IC

u(t) = 250 sin(628t)


R = 50
L = 20 mH
C = 5 F
Z = ?, IR = ?, IL = ?, IC = ?
I = ?, = ?

ZL = L = 6280.02 = 12.6
ZC = 1/C = 1/(628510-6)= 318.3
Z = 1/[(1/R)2 + (1/L - C)2] = 12.7
IR = U/R = 1 A, IL = U/ZL = 3.9 A, IC = U/ZC =
0.16 A, I = [IR2 + (IL IC)2] = 3.87 A,
= arctg[(1/L - C)/(1/R)] = 75.3

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

20/34

Circuite de c.a.
Rezonanta in circuitul RLC paralel
Circuit rezonant : = 0, X = 0
1/0L = 0C 0
0 = 2f0 f0

= 1/(LC)

= 1/2(LC)

IL = I C I = I R
Z0 = Zmax = RI0 = Imin = U/R
1/0L = 0C > 1/R

=0 IR

Consecinte:

IL = I C > I R = I

IC I
L
R = 50 , L = 20 mH, C = 5 F
U = 50 V
f0 = ? I0 = ?, IL = IC = ?

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

21/34

Circuite de c.a.
Imbunatatirea factorului de putere
S1 = UI1, S2 = UI2, S1 > S2

Q1 = UI1sin1, Q2 = UI2sin2, Q1 > Q2


P1 = UI1cos1, P2 = UI2cos2, P1 = P2
I1cos1 = I2cos2 I1/I2 = cos2/cos1

2 < 1 cos2 > cos1

I2 < I1
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

S1
1 S2
2
P1=P2

Q1
Q2
1

21/34

Circuite de c.a.
Imbunatatirea factorului de putere
j

I2= I1 + IC

IC
C

I1

2 < 1 cos2 > cos1

1
I1

2
I2

IC

I2 < I1
QC = Q1 Q2 CU2 = Ptg1 - Ptg2
C = P(tg1 - tg2)/(U2)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

21/34

Circuite trifazate de c.a.


Sistem trifazat de tensiuni
u1(t) = 2U sin(t)

u1(t)

u3(t)

u2(t)

u2(t) = 2U sin(t 2/3)


u3(t) = 2U sin(t 4/3)

120

120

120

u2(t) = 2U sin(t + 4/3)


u3(t) = 2U sin(t + 2/3)
U3

U1 = U ej0

2/3

U2 = U ej4/3 = a2U1 a = ej2/3


U3 = U e

j2/3

= aU1

2/3

U1

2/3

U2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

23/34

Circuite trifazate de c.a.


Sistem trifazat de tensiuni
U1 U2 = 3 U1 ej/6

U3
2/3
2/3
U2

U1

/6

2/3
U1 U2

U1 U2 = U1(1 a2)
a2 = ej4/3 =
= cos(4/3) + j sin(4/3) = -1/2 -j3/2
(1 - a2) = 3/2 + j3/2 = 3(3/2 + j1/2) =
= 3[cos(/6) + j sin(/6)]
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

24/34

Circuite trifazate de c.a.


Conexiunile sistemelor trifazate
Conexiunea STEA (Y)
Il

If
U

Uf

nul

Conexiunea TRUNGHI ()

Impedanta
de faza a
receptorului

Ul

If

Il
U

Ul

conductor de line
conductor de linie

U = Uf
If = I l

Uf = Tensiune de faza
Ul = Tensiune de linie
If = Curent de faza
Il = Curent de linie

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

U = Ul
Il I f
25/34

Circuite trifazate de c.a.


Receptor trifazat dezechilibrat, conexiune Y
I1

L1

I2

L2

I3

L3
U1 U2 U3
N

U1,

I0

Z1
Z2
Z3
Z0

U2 = a2U1,
U1= U1 U0
U2 = U2 U0
U3 = U3 U0

U1

I1 + I 2 + I3 = I 0
I1 = U1/Z1 = (U1 U0)/Z1

U2

I2 = U2/Z2 = (U2 U0)/Z2


U3

I3 = U3/Z3 = (U3 U0)/Z3

U0

(U1 U0)/Z1 + (U2 U0)/Z2 + +


(U3 U0)/Z3 = U0/Z0

U3 = aU1
U0 = (U1/Z1 + U2/Z2 + U3/Z3)/(1/Z1 +
1/Z2+ 1/Z3+ 1/Z0)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

26/34

Circuite trifazate de c.a.


Receptor trifazat dezechilibrat, conexiune Y
I1

L1

I2

L2

I3

L3
U1 U2 U3
N

I0

Z1
Z2
Z3
Z0

U1

U3

U3
N

U2

U0

N
U3
U0

U1

U1

U2
U2

U1 U2 U3
U0 = 0

U1 = U1

U2 = U2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

U3 = U3
27/34

Circuite trifazate de c.a.


Receptor trifazat echilibrat, conexiune Y
I1

L1
L2
L3

U12

U31 I2

U23

U1 U2 U3
N

I3
I0

Z
Z
Z
Z0

I1 = U1/Z = U1/(Zej) = (U1/Z)e-j

U1

I2 = U2/Z = a2U1/(Zej) = a2I1

U2
N

I3 = U3/Z = aU1/(Zej) = aI1

U3
U0

U1, U2 = a2U1, U3 = aU1


Z1 = Z2 = Z3 = Zej
U0 = [(U1 + U2 + U3)/Z]/(3/Z + 1/Z0) = 0

I1, I2 = a2I1 I3 = aI1


U3
U31

I3
I2
U23
U2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

U1
I1

U12

Ul =3 Uf
28/34

Circuite trifazate de c.a.


Receptor trifazat echilibrat, conexiune
I12 = U12/Z = U12/(Zej) = (U12/Z)e-j

L1

I1

U31

I12

I31 = U31/Z = aU12/(Zej) = aI12

U12
L2

I23

I2

U23

I23 = U23/Z = a2U12/(Zej) = a2I12

I3

I12,
I31

I23 = a2I12 I31 = aI12


U31

L3

I31
I3

U12, U23 = a2U12, U31 = aU12


Z12 = Z23 = Z31 = Zej

I23
U23

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

U12

I1
I2

I12

Il =3 If
29/34

Circuite trifazate de c.a.


Puteri in circuite trifazate (receptor echilibrat)
I1f

L1

I2f

L2

I3f

L3
U1f U2f U3f
N

I0

Z
Z
Z
Z0

U1f

I1f = U1f/Z = Uf/(Zej) = (Uf/Z)e-j =

U2f

= If e-j I*1f = If ej
I2f = U2f/Z = a2Uf/(Zej) = a2(Uf/Z)e-j

U3f

= a2If e-j I*2f = aIf ej


I3f = U3f/Z = aUf/(Zej) = a(Uf/Z)e-j =
aIf e-j I*3f = a2If ej

U0 = 0

U1f = Uf, U2f = a2Uf, U3f = aUf


Z1 = Z2 = Z3 = Zej

S = U1f I*1f + U2f I*2f + U3f I*3f

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

30/34

Circuite trifazate de c.a.


Puteri in circuite trifazate (receptor echilibrat)
I1f

L1

I2f

L2

I3f

L3
U1f U2f U3f
N

I0

Z
Z
Z
Z0

P = 3UfIf cos
Q = 3UfIf sin

U1f
U2f

S = Uf If ej + a2Uf aIf ej +
+ aUf a2If ej = 3UfIf ej
(a3 = e2 = 1)
S = P + jQ

U3f

ej = cos + j sin

U0 = 0

S = 3UfIf cos + j 3UfIf sin


STEA
Uf = Ul/3, If = Il
TRIUNGHI
Uf = Ul, If = Il/3

P = 3UlIl cos
Q = 3UlIl sin

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

31/34

Circuite trifazate de c.a.


Puteri in circuite trifazate. Aplicatii.
I1

L1

I2

L2
L3
U1 U2
N

I3

R
R
R

U1

L1

U2
U12
U3

U3

Z1 = Z2 = Z3 = R = 100
U1 = U2 = U3 = 230 V
PY = 3UlIl cos =
= 3400(230/100)cos0 =
= 1600 W

L2

I1

U31

I23

I2

U23

I3

I12
R

I31

L3

Z1 = Z2 = Z3 = R = 100
U12 = U23 = U31 = 400 V
P = 3UlIl cos =
= 3400(3400/100)cos0 =
= 4800 W

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

32/34