Sunteți pe pagina 1din 284

UNI

UNEAEUROPEAN

GUVERNULROMNI
EI

At
l
a
s
u
l

MI
NI
STERULDEZVOL
TRI
IREGI
ONALE
IADMI
NI
STRAI
EIPUBLI
CE

I
ns
t
r
ument
eSt
r
uc
t
ur
al
e
2007-2013

El
abor
ar
e
as
t
r
at
e
gi
i
l
ordei
nt
e
gr
ar
eac
omuni
t

i
l
orur
banemar
gi
nal
i
z
at
e

z
o
n
e
l
o
ru
r
b
a
n
ema
r
g
i
n
a
l
i
z
a
t
e
di
nRo
m
ni
a

ii

Mulumiri
Prezentul raport a fost realizat de o echip format din Rob Swinkels (Lider de echip), Manuela Sofia
Stnculescu(InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii,AcademiaRomn),SimonaAnton(CentrulRomnde
ModelareEconomic),BryanKoo,TitusManiCiprianMoldovan(FacultateadeGeografie,Universitatea
BabeBolyaidinClujNapoca).

AdministraieiPublice,careamavutocolaborareexcelent,neauajutatnprocesuldeculegereadatelor
i au oferit feedback prompt. Autoritile locale din 220 de orae au completat chestionarele primite.
Institutul Naional de Statistic a pregtit micro datele din Recensmntului Populaiei i al Locuinelor
realizatn2011.DominiqueBe,EnricaChiozza,StephenDuffy,SeptimiaDobrescuiConstantinMihaidela
ComisiaEuropeaniMarcelIonescuHeroiuiMihaiMagherudelaBancaMondialauvenitcusugestii
peparcursulprocesuluideelaborarearaportului.

Echipa a beneficiat de asisten din partea a numeroase persoane. Elisabeth Huybens i Elisabetta
Capannelliauoferitndrumaregeneral.SebastianBurduja,EnricaChiozza,EllenHamilton,DumitruSandu
and Kenneth Simler au transmis comentarii detaliate. Luiza Radu i Stelua Jalia de la Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional Regional, din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i

Rezultatele,interpretrileiconcluziileexprimatenraportuldefanureflectnmodnecesaropiniai
poziiaDirectorilorExecutiviaiBnciiMondiale,aleUniuniiEuropenesaualeGuvernuluiRomniei.

List de acronime
ADR
AM
CE

DGREGIO
DLRC
GR

INS

MDRAP
OI

ONG
POR
UE

AgeniapentruDezvoltareRegional
AutoritatedeManagement
ComisiaEuropean
DireciaGeneralPoliticRegionaliUrban
Dezvoltarelocalplasatsubresponsabilitateacomunitii
GuvernulRomniei
InstitutulNaionaldeStatistic
MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice
OrganismIntermediar
Organizaieneguvernamental
ProgramOperaionalRegional
UniuneaEuropean

iii

Cuprins

Mulumiri ...............................................................................................................................................iii
Listdeacronime....................................................................................................................................iii
3.

Cuprins ...................................................................................................................................................iv
Listfiguri,tabeleihri.........................................................................................................................v
1.

2.

Introducere ......................................................................................................................................1

Comunitileurbanemarginalizatedinperspectivaautoritilorlocale ..................................................... 15

2.8

Limitrialeabordriiiariidecercetareulterioar..................................................................................... 18

Hri...............................................................................................................................................19
3.1

Marginalizareaurbanpotrivitdatelorrecensmntuluidin2011............................................................. 21

3.2

Tipologiazonelorurbane ............................................................................................................................. 33

3.3

ComunitimarginalizatenoraeledinRomnia ....................................................................................... 47

1.1

Context........................................................................................................................................................... 1

Referine..............................................................................................................................................255

1.2

AtlasulZonelorUrbaneMarginalizatedinRomnia ...................................................................................... 2

Anexe ..................................................................................................................................................256

1.3

Metodologia................................................................................................................................................... 2

1.4

Factoriinteresai............................................................................................................................................ 3

Anexa1.Tipologiateoreticazonelorurbanedezavantajate ................................................................................. 256


Anexa2.Oraeleselectatepentrucercetareadeterenistudiileconceptualepilot .............................................. 257

DefinireaianalizamarginalizriiurbanenRomnia.......................................................................4

Anexa3.Chestionarprivindzoneleurbanemarginalizatetrimislaprimrii............................................................ 258

2.1

Definiiazonelorurbanemarginalizate ......................................................................................................... 4

Anexa4.IndicatoricheiepentrumsurareamarginalizriiurbanenRomnia ...................................................... 262

2.2

Sectoarelederecensmnticomunitilemarginalizate ............................................................................ 4

Anexa5.Distribuiasectoarelorderecensmntdupceletreidimensiuni........................................................... 263

2.3

Tipologiaiindicatoriicheie........................................................................................................................... 5

Anexa6.Ratelemarginalizriipeindicatoricheie.................................................................................................... 264

2.4

Distribuiageografic..................................................................................................................................... 7

Anexa7.Populaiaurbanduptipologiazonelor................................................................................................... 265

2.5

Profilulzonelorurbanemarginalizate.......................................................................................................... 10

Anexa8.Populaiaurbanduptipologiazonelorlaniveldeora ......................................................................... 267

2.6

Subtipuridecomunitiurbanemarginalizate,determinatedebazacercetriicalitative ......................... 11

iv

2.7

List figuri, tabele i hri


Listfiguri

Listhri

Figura1.Exempledeinteraciunenteritoriuntresectoarelederecensmnticomunitilepropriuzise ................ 5

Harta1.Pondereapopulaieiurbanepefiecaretipdezon,agregatlaniveldejude ................................................. 8

Figura2.Oraecuzonemarginalizate(numr) .............................................................................................................. 16

Harta2.Pondereapopulaieiurbanepefiecaretipdezon,agregatlanivelderegiune ............................................. 9

Listtabele

Harta3.Distribuiaoraelordupnumruldezonemarginalizateidentificatedeautoritilelocale .......................... 15

Tabel1.Distribuiasectoarelorderecensmntnfunciedemrimeaoraului............................................................ 5

Harta4.Zoneurbaneculocuireprecarlaniveldeunitateadministrativteritorial ................................................... 24

Tabel2.Praguriurbanelanivelnaional,peindicatoricheie(%)..................................................................................... 6

Harta5.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformallaniveldeunitateadministrativteritorial ........ 25

Tabel3.TipologiazonelorurbanedinRomnia ............................................................................................................... 6

Harta6.Zoneurbanecunivelsczutdecapitalumanlaniveldeunitateadministrativteritorial .............................. 26

Tabel4.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedemrimeaorauluiisituareanzoneurbanedezavantajate .......... 7

Harta7.Marginalizareaurbanlaniveldeunitateadministrativteritorial ................................................................. 27

Tabel5.Distribuiapopulaieiurbanenfunciederegiuneisituareanzoneurbanedezavantajate .......................... 8

Harta8.Marginalizareaurbanlaniveldejude............................................................................................................ 30

Tabel6.Copiiitinerinzoneleurbanemarginalizate(%) ............................................................................................. 10

Harta9.Marginalizareaurbanlanivelderegiune........................................................................................................ 32

Tabel7.Rataderspunslasondajulprivindzoneleurbanemarginalizate,dupmrimeaoraului............................. 15

Harta10.AlbaIulia.......................................................................................................................................................... 36

Tabel8.Datereferitoarelazoneleurbanemarginalizateraportatedeprimrii ........................................................... 16

Harta11.Dorohoi ........................................................................................................................................................... 37

Tabel9.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:NordEst.................................................. 50

Harta12.Oltenia ........................................................................................................................................................... 38

Tabel10.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:SudEst .................................................. 80

Harta13.Strehaia ........................................................................................................................................................... 39

Tabel11.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Sud ...................................................... 100

Harta14.BaiaMare ........................................................................................................................................................ 42

Tabel12.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:SudVest.............................................. 126

Harta15.Clan................................................................................................................................................................ 43

Tabel13.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Vest..................................................... 146

Harta16.Slobozia ........................................................................................................................................................... 44

Tabel14.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:NorDVest ........................................... 174

Harta17.TrguMure .................................................................................................................................................... 45

Tabel15.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Centru ................................................. 206

Harta18.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst ................................ 54

Tabel16.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:BucuretiIlfov..................................... 242

Harta 19. Zone urbane cu nivel sczut de ocupare n sectorul formal, la nivel de unitate administrativteritorial:
NordEst .......................................................................................................................................................................... 55

Tabel17.Oraeleselectatepentruevaluareacalitativ............................................................................................... 257

Harta20.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst .......... 56

Tabel18.Distribuiasectoarelorderecensmntdupceletreidimensiuni(numr) ................................................ 263

Harta21.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst.............................................. 57

Tabel19.RatamarginalizriipeindicatoricheielanivelnaionalurbannRomnia .................................................. 264

Harta22.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst .................................. 84

Tabel20.Distribuiapopulaieiurbanedupmrimeaorauluiitipularieidereziden(numr)............................ 265

Harta23.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud
Est ................................................................................................................................................................................... 85

Tabel21.Distribuiapopulaieiurbanedupregiuneitipularieidereziden(numr) ........................................... 265


Tabel22.Distribuiapopulaieiurbanedupjudeitipularieidereziden(%) ....................................................... 266

Harta24.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst ............. 86

Tabel23.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden .............................................................. 267

Harta25.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst ................................................ 87

Harta26.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud ...................................... 104


Harta27.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud
...................................................................................................................................................................................... 105
Harta28.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud ................. 106
Harta29.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud .................................................... 107
Harta30.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest.............................. 130
Harta31.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud
Vest ............................................................................................................................................................................... 131
Harta32.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest......... 132
Harta33.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest............................................ 133
Harta34.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest ..................................... 150
Harta35.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest
...................................................................................................................................................................................... 151
Harta36.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest ................ 152
Harta37.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest ................................................... 153
Harta38.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest............................ 178
Harta 39. Zone urbane cu nivel sczut de ocupare n sectorul formal, la nivel de unitate administrativteritorial:
NordVest...................................................................................................................................................................... 179
Harta40.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest....... 180
Harta41.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest.......................................... 181
Harta42.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru ................................. 210
Harta 43. Zone urbane cu nivel sczut de ocupare n sectorul formal, la nivel de unitate administrativteritorial:
Centru ........................................................................................................................................................................... 211
Harta44.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru ............ 212
Harta45.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru ............................................... 213
Harta46.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov..................... 244
Harta 47. Zone urbane cu nivel sczut de ocupare n sectorul formal, la nivel de unitate administrativteritorial:
BucuretiIlfov............................................................................................................................................................... 245
Harta48.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov 246
Harta49.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov................................... 247

vi

Listacuhrileoraelorperegiune
NordEst
Jude
BACU
BACU
BACU
BACU
BACU
BACU
BOTOANI
BOTOANI
IAI
IAI
NEAM
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
VASLUI
VASLUI
VASLUI
SudEst
Jude
BRILA
BUZU
CONSTANA
CONSTANA
CONSTANA
CONSTANA
VRANCEA
VRANCEA
VRANCEA
Sud
Jude
ARGE
ARGE
DMBOVIA
GIURGIU
IALOMIA
IALOMIA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA

Ora
MUNICIPIULBACU
MUNICIPIULMOINETI
MUNICIPIULONETI
ORABUHUI
ORACOMNETI
ORADRMNETI
MUNICIPIULBOTOANI
ORAFLMNZI
MUNICIPIULIAI
ORAHRLU
MUNICIPIULROMAN
MUNICIPIULCMPULUNGMOLDOVENESC
MUNICIPIULRDUI
MUNICIPIULSUCEAVA
ORADOLHASCA
ORAVICOVUDESUS
MUNICIPIULBRLAD
MUNICIPIULHUI
MUNICIPIULVASLUI

Ora
MUNICIPIULBRILA
MUNICIPIULBUZU
MUNICIPIULMEDGIDIA
ORACERNAVOD
ORAMURFATLAR
ORAOVIDIU
MUNICIPIULADJUD
MUNICIPIULFOCANI
ORAMRETI

Ora
MUNICIPIULCMPULUNG
ORAMIOVENI
MUNICIPIULTRGOVITE
MUNICIPIULGIURGIU
MUNICIPIULFETETI
MUNICIPIULSLOBOZIA
MUNICIPIULCMPINA
ORABOLDETISCENI
ORAMIZIL
ORASINAIA

PRAHOVA
PRAHOVA
TELEORMAN
TELEORMAN
SudVest
Jude
DOLJ
GORJ
GORJ
MEHEDINI
MEHEDINI
OLT
OLT
OLT
VLCEA
Vest
Jude
ARAD
CARASEVERIN
CARASEVERIN
CARASEVERIN
CARASEVERIN
CARASEVERIN
CARASEVERIN
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
TIMI
NordVest
Jude
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR

vii

ORAURLAI
ORAVLENIIDEMUNTE
MUNICIPIULALEXANDRIA
MUNICIPIULTURNUMGURELE

Ora
MUNICIPIULCRAIOVA
MUNICIPIULTRGUJIU
ORAROVINARI
MUNICIPIULDROBETATURNUSEVERIN
MUNICIPIULOROVA
MUNICIPIULCARACAL
MUNICIPIULSLATINA
ORACORABIA
MUNICIPIULRMNICUVLCEA

Ora
ORAPECICA
MUNICIPIULCARANSEBE
MUNICIPIULREIA
ORABOCA
ORAMOLDOVANOU
ORAORAVIA
ORAOELUROU
MUNICIPIULBRAD
MUNICIPIULDEVA
MUNICIPIULLUPENI
MUNICIPIULORTIE
MUNICIPIULPETROANI
MUNICIPIULVULCAN
ORACLAN
ORAPETRILA
ORASIMERIA
ORASNNICOLAUMARE

Ora
MUNICIPIULBEIU
MUNICIPIULMARGHITA
MUNICIPIULORADEA
MUNICIPIULSALONTA
ORAALED
ORASCUENI

BISTRIANSUD
BISTRIANSUD
CLUJ
CLUJ
CLUJ
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
SLAJ
SLAJ
SATUMARE
SATUMARE
Centru
Jude
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
BRAOV
BRAOV
BRAOV
BRAOV
BRAOV
COVASNA
COVASNA
COVASNA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MURE
MURE
MURE
MURE
MURE
SIBIU
SIBIU
SIBIU

MUNICIPIULBISTRIA
ORABECLEAN
MUNICIPIULCMPIATURZII
MUNICIPIULGHERLA
MUNICIPIULTURDA
MUNICIPIULBAIAMARE
MUNICIPIULSIGHETUMARMAIEI
ORABORA
ORATRGULPU
ORAVIEUDESUS
MUNICIPIULZALU
ORAJIBOU
MUNICIPIULSATUMARE
ORANEGRETIOA

Ora
MUNICIPIULAIUD
MUNICIPIULBLAJ
MUNICIPIULSEBE
ORACUGIR
ORAOCNAMURE
MUNICIPIULBRAOV
MUNICIPIULFGRA
MUNICIPIULSCELE
ORARNOV
ORAZRNETI
MUNICIPIULSFNTUGHEORGHE
MUNICIPIULTRGUSECUIESC
ORACOVASNA
MUNICIPIULGHEORGHENI
MUNICIPIULMIERCUREACIUC
MUNICIPIULODORHEIUSECUIESC
MUNICIPIULTOPLIA
MUNICIPIULREGHIN
MUNICIPIULSIGHIOARA
MUNICIPIULTRGUMURE
MUNICIPIULTRNAVENI
ORALUDU
MUNICIPIULMEDIA
MUNICIPIULSIBIU
ORAAVRIG

BucuretiIlfov
Jude
BUCURETI
BUCURETI
BUCURETI
ILFOV
ILFOV

viii

Ora
MUNICIPIULBUCURETISECTOR3
MUNICIPIULBUCURETISECTOR4
MUNICIPIULBUCURETISECTOR5
ORABUFTEA
ORACHITILA

1. Introducere
1.1

Context

GuvernulRomniei(GR)aresarcinadeambuntipregtireaiimplementareaproiectelorfinanatedin
instrumentelestructuralealeUniuniiEuropene(UE).nianuarie2012,GRiBancaMondialausemnatun
Acorddecooperarepentruparteneriatisprijinnimplementareafondurilorstructuraleidecoeziuneale
UE n Romnia i modernizarea administraiei publice. Drept urmare, cinci proiecte au fost convenite cu
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului (MDRT) n prezent Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice (MDRAP): (1) dezvoltarea urban din Romnia i strategia de amenajare a
teritoriului; (2) analiza politicii polilor de cretere; (3) implementarea etapei de evaluare a Programului
OperaionalRegional(POR),inclusivorevizuirefuncionalacomunicriiicolaborriintreAutoritateade
ManagementaPOR(AM)iOrganismeleIntermediare(OI)ifacilitareaunuisistemdesprijinproactivi
direct n favoarea beneficiarilor programului; (4), asisten pentru identificarea modelelor de selecie a
proiectelor POR; i (5) elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele srace i pentru comunitile
dezavantajate din Romnia. Constatrile din toate proiectele sunt menite s fie complementare i s
contribuien moddirectlaproiectarea iimplementareaPORn Romnia,n specialpentruperioadade
programare20142020.

locale i al organizaiilor neguvernamentale pentru a identifica mai uor zonele urbane care
necesit intervenii pentru combaterea fenomenului de marginalizare i pentru abordarea altor
provocri conexe. Astfel de eforturi ar putea fi finanate din POR 20142020 sau din alte surse.
Atlasulprezintioanalizaprincipalelorcaracteristiciiagraduluidemarginalizaredinmediul
urbandinRomnia,pebazadatelordelarecensmntulpopulaieiderulatn2011.
(3) ase studii pilot care ajut la ancorarea cadrului DLRC n mediul foarte specific din Romnia,
acoperindtoatetipuriledecomunitimarginalizateidentificate,ntruntotaldeasezonedintrei
orae Brila, Trgu Mure i Slobozia. Aceste studii se bazeaz pe simulri ale procesului de
dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii i pot servi drept exemple pentru
autoritilelocaleiorganizaiileneguvernamentalecarevorcutasaccesezefinanrialeunor
interveniiintegrate,prinabordareadetipDLRC.
AcestraportprezintAtlasul.Celetreiseturiderapoartedescrisemaisussuntpedeplincomplementarei
sunt menite s fac parte din acelai pachet unitar. Pe scurt, Atlasul rspunde la ntrebrile despre care
zoneurbanesuntmarginalizate,cinelocuietenacestezone(profiluldiverselorgrupurimarginalizate)i
unde sunt aceste zone localizate n Romnia. Instrumentul pentru Intervenii Integrate prezint
mecanismeleinstituionalepentruimplementareaDLRCideceaceastaestecaleaoptimpentruavenin
sprijinul comunitilor marginalizate i pentru a le mobiliza spre aciune. n fine, cele ase studii pilot
descriucumfuncioneazabordareadetipDLRCnpractic,avndnvedereconstrngerileinstituionale
generaleicontextullocalspecificncarepotenialeleinterveniiauloc.

Actualul raport este parte a efortului de cercetare cu privire integrarea zonelor srace i comunitilor
marginalizatedin Romnia(proiectul5 demaisus). nmod concret,asistena tehnicaBncii Mondiale
furnizat prin acest proiect se concentreaz pe trei componente principale: (1) metodologie pentru
definireadiferitelortipuri decomunitidezavantajate,pebazaunuisetdecriteriiiindicatori;(2)hri
detaliate care arat distribuia n spaiu ai acestor indicatori i a diferitelor tipuri de comuniti
marginalizate aferente; i (3) strategii pentru integrarea acestor comuniti sub forma unui instrument
pentruinterveniiintegrateiasestudiipilot.

Astfel,treiseturiderapoarteaufostntocmitecaparteaacestuiproiect:
(1) Instrumentul pentru Intervenii Integrate servete ca un ghid practic pentru modul n care
GuvernulRomnieiarputeaconcepeiimplementancontextulromnescnouaabordarepropus
de Comisia European pentru ciclul de programare 20142020 mai exact, dezvoltarea local
plasatsubresponsabilitateacomunitii(DLRC).SeprevizioneazcncadrulviitoruluiProgram
OperaionalRegional(POR)vaexistaoaxprioritardedicatDLRC,carevaurmrinprimulrnd
soluionareaprovocrilorcucareseconfruntcomunitilemarginalizatedinmediulurban,depe
totcuprinsulRomniei.
(2) Atlasul zonelor urbane marginalizate din Romnia prezint o tipologie a zonelor dezavantajate,
alturidehridetaliatecuzonelemarginalizatedinmediulurbandinRomnia,pebazaunordate
att cantitative ct i calitative. Este un instrument care vine n sprijinul MDRAP, al autoritilor

1.2

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Romnia

Atlasul prezint metodologia folosit pentru definirea diferitelor tipuri de zone urbane dezavantajate,
precum i a pungilor de marginalizare urban, unde deprivarea este cea mai sever. De asemenea,
identificcriteriileisetuldeindicatoripentrufiecaretip,carepermiteidentificareaacestorailocalizarea
lorspaial,folosinddatedelaRecensmntulPopulaieiialLocuinelorrealizatn2011.Atlasulprezint
i rezultatele unei analize privind determinarea ratei de marginalizare urban n Romnia i a
caracteristicelorcomunitilorurbanemarginalizate.Pebazadatelorculeseprinmetodecalitative,aufost
identificate subtipuri ale comunitilor urbane marginalizate. Atlasul include o serie de hri la nivel de
ora, jude i regiune care arat distribuia spaial a zonelor dezavantajate i a comunitilor
marginalizate,pebazadatelordelarecensmntiainformailorculesedirectdelaautoritilocale.

Atlasulesteuninstrumentmenitsasisteministerele,nspecialMDRAP,instituiileregionaleijudeene,
municipalitile si ONGurile n identificarea i definirea, n cadrul oraelor, a zonelor care sunt
dezavantajate n funcie de anumite criterii sau a celor care sunt marginalizate. Sunt prezentate aici o
definiieamarginalizriiurbanenRomniaimodulncareaceastasemanifestnRomnia(Capitolul2).
Capitolul 3 reprezint cea mai consistent parte a atlasului. Acesta include hri naionale care prezint
procentulpopulaieiurbanecarelocuietenzonedezavantajateimarginalizate,agregatlaniveldeora,
judeiregiune.Deasemenea,includehrialeoraelorcareindiclocalizareaspaialatipurilordezone
urbanedezavantajate,precumiacomunitilorurbanemarginalizate.nseciunileurmtoarealeacestui
capitol introductiv sunt descrise metodologia folosit n definirea i identificarea zonelor urbane
dezavantajateiacomunitilormarginalizate,precumigrupurileintaleacestuiraport.

1.3

Metodologia
fost transmis tuturor unitilor administrative urbane (319 orae plus 6 sectoare din Bucureti) de ctre
AMPOR.ADRurileauoferitsprijinprinmobilizareitransmitereaunormesajedereamintire.ntotal,220
de orae au rspuns la chestionar i au furnizat informaii, pe baza crora au fost create 118 hri cu
localizareaspaialazonelormarginalizatelanivelintraurban(Seciunea3.3).

Atlasulesterezultatuluneiactivitidecercetarecomplexecaresadesfuratnpatruetape.Primaetap
a cercetrii a fost realizat n martieaprilie 2013 i a cuprins o analiz documentar detaliat i ampl
privind criteriile i indicii existeni, fie folosii de guvern sau ONGuri, fie propui de cercettori pentru
definirea comunitilor srace, comunitilor segregate i comunitilor urbane marginalizate din
Romnia.Pebazaliteraturiiexistenteiauneianalizeadatelorculeselarecensmntuldin2011,afost
elaboratotipologieiniialazonelorurbanedezavantajate(Anexa1).

Apatraetapapresupusmbuntireancontinuareatipologieiiniialepebazacercetriideterenia
analizeidateloroficialedelarecensmntuldin2011(dateobinutenNoiembrie2013).Aceastaadusla
crearea unui set de hri privind marginalizarea urban n Romnia, la nivel de ora, jude i regiune
(Seciunile3.1i3.3).Sectoarelederecenzare,necesarecreriidehricareindiclocalizareasectoarelor
de recensmnt, au fost disponibile doar pentru opt orae. Pentru acestea, au fost realizate hri care
prezintdistribuiatipurilordezonedezavantajate,determinatepebazadatelorderecensmnt.Pentru
patrudinceleoptorae,aufostrealizatehricareindicattrezultateleanalizeidatelorderecensmnt,
ctiinformaiileobinutedelaautoritilelocale(Seciunea3.2).

Adouaetapafostrealizatnperioadamaiiunie2013iainclusunstudiubazatpemetodedecercetare
calitativ,vizndidentificareainterveniilorcareauadresatexcluziuneaurbanncontextulromnesc.De
asemenea, cercetarea a servit la mbuntirea tipologiei comunitilor urbane marginalizate, n care
deprivarea este cea mai sever, i la definirea unor subtipuri corespunztoare pe baza observaiilor din
teren.MetodologiaelaboratafostimplementatnfazpilotnOltenia,iarcercetareapropriuzissa
desfurat n zece orae, selectate n strns colaborare cu reprezentanii MDRAP, mai precis Alba Iulia,
Baia Mare, Brila, Clan, Dorohoi, Slobozia, Strehaia i Trgu Mure, dar i n Sectorul 2 i Sectorul 5 al
capitalei.CriteriilepebazacroraaufostselectatecelezeceoraesuntprezentatenAnexa2.Cercetarea
calitativaconfirmatfaptulcacesteoraecuprindovarietatedezoneurbane,ncareseregsesctoate
celetreitipuridecomunitiurbanedezavantajate,identificateteoretic.

Hrilemarginlizriiurbaneprezentatenacestatlassuntdiferitedehrilesrcieiproduserecentde
ctreBancaMondialiComisiaEuropean,ncolaborarecuGuvernulRomniei.Difereneleindenivelul
geograficlacareanalizaafostrealizat,precumidemetodologiafolosit.Analizapentruhrilesrciei
combindatedelarecensmntuldin2011cudatealeancheteiEUSILCngospodrii,acesteadinurm
fiind folosite pentru estimarea veniturilor disponibile pentru fiecare gospodrie nregistrat la
recensmnt.Astfelaufostrealizate,pentrufiecareregiuneijude,estimriprivindnumruliprocentul
populaiei cu un consum sub rata riscului de srcie, folosind pragul european standard de 60% din
mediana veniturilor la nivel naional. Rezultatele obinute sunt prezentate sub forma de hri i tabele
indicndratarisculuidesrcie,precumiintervaleledencrederepentruanalizastatistic.

A treia etap a cercetrii sa ntins pe perioada octombrienoiembrie 2013 i a avut dou componente.
Primacomponentainclusactivitatedeteren,ncontinuareastudiuluicalitativ,careavizatasetipuride
zonemarginalizate,situatentreiorae:Brila,SloboziaiTrguMure.Aceastcercetareastatlabaza
elaborriicelorasestudiipilot.Adouacomponentapresupuscolectareadedatedelaautoritilelocale
din mediul urban. Pornind de la tipologia zonelor urbane marginalizate rezultat n urma cercetrii
calitativedinetapaadoua,reprezentaniiprimriiloraufostrugaisofereinformaiidacastfeldezone
existnoraullori,dacda,undesuntlocalizate.Chestionarul(Anexa3),nsoitdeoscrisoareoficial,a

urbanecarelocuietensectoarederecensmnt dezavantajatesaumarginalizateaufostagregatei la
niveldejudeiregiune.Tipologiazonelorurbane,precumiindicatoriifolosiindeterminareaacesteia
suntprezentaipelargnSeciunea2.3.

Pedealtparte,hrilemarginalizriiurbaneprezentatenacestatlasaulabazunsetdeindicatoridela
recensmntul din 2011, indicatori la nivel individual, de gospodrie i de locuin (cum ar fi, nivelul de
educaie, statutul ocupaional, accesul la electricitate etc.). Pentru fiecare indicator folosit au fost
determinatevalorilelaniveldesectorderecensmnt(zoncuomediede200depersoane),precumi
un prag urban situat la centila 80. Apoi, pentru fiecare sector de recensmnt din mediul urban sa
determinat dac valorile indicatorilor depesc pragul aferent. Dac ntrun sector este identificat o
anumitcombinaiedeindicatoricaredepescpragurile,atunciacestaestedefinitcafiinddezavantajat
sau marginalizat. Pe baza acestei analize au fost produse hri care arat localizarea sectoarelor
dezavantajate i a celor marginalizate n interiorul oraelor. Rezultatele privind procentul populaiei

1.4

Hrile srciei prezint variaia nivelului de srcie ntre regiuni i judee. Ele pot fi utilizate de ctre
factorii de decizie privind politicile din Romnia n determinarea celui mai potrivit mod de alocare a
resurselorcarevizeazmbuntireastandardelordeviaalepopulaiei(dinruraliurban)peregiunii
judee. Hrile marginalizrii urbane pot ajuta la identificarea comunitilor dezavantajate i a celor
marginalizatecarepotfaceobiectulunorinterveniidetipDLRC.

Factori interesai
(CE) DG REGIO, care rspund de monitorizarea POR, precum i alte categorii de personal al CE, vor
beneficiadepeurmaacestuiinstrumentivorputeaaplicabunelepracticiinaltestatemembreUE.

PrincipalulgrupintalacestuiraportincludeechipademanagementaAutoritiideManagementaPOR,
din cadrul Ministerului Dezvoltrii i Administraiei Publice. Din acest motiv, Atlasul zonelor urbane
marginalizatedinRomniaprezintoanalizamarginalizriiurbanedinRomnia,incluzndoevaluarea
msuriincareaceastaesterspnditnarictevadintrecaracteristicilesale.Deasemenea,atlasul
prezint distribuia spaial a zonelor dezavantajate i a comunitilor marginalizate din mediul urban la
niveldeora,judeideregiune.

Autoritatea de Management este actorul cheie responsabil de conceperea i operaionalizarea cadrului


DLRC,rspunzndnfaaGuvernuluiRomnieiiComisieiEuropenepentrurezultatelepecareleobinen
acest demers. Se dorete ca metodologia, analiza i hrile prezentate n acest atlas, precum i n
Instrumentuldeintervenieintegraticeleasestudiipilot,ssprijineAMPOR,conducereaipersonalul
MDRAP,alturidealidecidenidincadrulGuvernului,sasigureuncadrueficacepentruimplementarea
DLRCiostructurdesprijincaresfieconformattcucontextulromnesc,cticuregulileeuropene
n domeniu. Credem c acest program poate contribui la mbuntirea durabil a traiului comunitilor
marginalizatedinRomnia.

Alte pri interesate din Romnia care vor putea beneficia de pe urma acestui atlas sunt managerii i
personalul Organismelor Intermediare (OI) ale POR, cele opt Agenii de Dezvoltare Regional din ar,
precum i personalul AM i OI al altor programe operaionale care implementeaz sau urmeaz s
implementezeprogramedetipDLRC.Nunceledinurm,speranaestecoficialiaiComisieiEuropene

2. Definirea i analiza marginalizrii urbane n Romnia


Acest capitol prezint o definiie a marginalizrii urbane din Romnia i o evaluare a modului n care
aceastasemanifestnRomnia.Capitolulncepeprinadefinizoneleurbanemarginalizate(Seciunea2.1)
i include o discuie privind relaia spaial ntre comunitile marginalizate reale i sectoarele de
recensmnt (Seciunea 2.2). n continuare, Seciunea 2.3 prezint tipologia propus privind zonele
dezavantajate din mediul urban i indicatorii corespunztori. Apoi sunt oferite informaii cu privire la

distribuia geografic a zonelor dezavantajate din mediul urban (Seciunea 2.4) i un profil al zonelor
urbanemarginalizate(Seciunea2.5).Seciunile2.6i2.7prezintrezultateleuneianalizeadatelorculese
prin cercetarea calitativ, respectiv a informaiilor privind zonele marginalizate raportate de autoritile
locale. n final, Seciunea 2.8 aduce n discuie limitele abordrii i identific ariile pentru cercetri
ulterioare.

2.1

Definiia zonelor urbane marginalizate

nRomnia,nuexistodefiniielegalazonelormarginalizate.Dinacestmotiv,documentarearealizat
pentru acest atlas a pornit de la o analiz a studiilor existente cu privire la comunitile srace,
comunitile segregate, comunitile dezavantajate i comunitile marginalizate din Romnia.
Analiza a avut n vedere definiiile propuse i/sau utilizate de Guvern, ONGuri, Comunitatea European
saumediulacademicdinRomnia.Rezultateleanalizeidedocumentaresuntpelargprezentatenprimul
raportpreliminaralacestuiproiect.

prezintunnaltniveldenoutatefadestadiulcunoateriinmaterie,cuattmaimultdacarelabaz
metodedecercetarecantitativencompletareacelordecercetarecalitativ.
Aproape toate studiile n domeniu din Romnia, indiferent de metoda de cercetare, indic trei criterii
principalepentrudefinireaianalizadiferitelortipuridezonemarginalizate,ianume:capitaluluman(de
obicei,educaie,stareadesntate,mrimeaicompoziiagospodriei),ocupareaicondiiiledelocuire.
Acest raport, precum i Instrumentul pentru intervenii integrate, utilizeaz termenii de zone urbane
dezavantajateimarginalizate.Zoneleurbanedezavantajatesunt,prindefiniie,zonedininteriorul
oraelorimunicipiilorcarenuatingunstandardcorespunztorpeunulsaudoudincriteriilemenionate
anterior.Zoneleurbanemarginalizatesuntdefinitecazonedininterioruloraelorimunicipiilorcarenu
satisfacunstandardcorespunztorpeniciunuldinceletreicriterii,adicaudeficitdecapitaluman,auun
nivel aczut de ocupare formal i ofer condiii improprii de locuire. Seciunea 2.3 prezint mai multe
detaliiasupratipologieizonelordezavantajatedinmediulurban.

Analiza literaturii de specialitate a artat c majoritatea studiilor asupra srciei i marginalizrii n


Romniaauavutnvederemediulruraliauestimatsrciacomunitari/saudeprivareacomunitar
laniveldeunitateadministrativ(celmaiadesea,laniveldecomun).Unnumrfoartemicdestudiiau
analizat marginalizarea n mediul urban, la nivel de sublocalitate (cartier, zon etc.), i cele mai multe
dintre acestea au fost realizate prin metode de cercetare calitativ. Prin urmare, n context romnesc,
dezvoltarea unei metodologii pentru zone marginalizate la nivel de sublocalitate n mediul urban

2.2

Sectoarele de recensmnt i comunitile marginalizate


analizate la acest nivel. Figura 1 prezint cteva exemple tipice pentru aceast situaie. Exemplul 1
ilustreaz situaia n care o comunitate mare acoper mai multe sectoare de recensmnt. Exemplul 2
descrie o situaie n care o comunitate acoper pri din dou sau mai multe sectoare de recensmnt.
Exemplul3corespundeuneisituaiincareocomunitatemicseaflntrunsectorderecensmntalturi
de alte grupuri de populaie. i, n sfrit, exemplul 4 prezint o comunitate care se afl la marginea
oraului (de exemplu, adposturi improvizate, situate n apropierea gropilor de gunoi), parial pe teren
intravilan,parialpeterenextravilan.Datelerecensmntuluinusuntcelemaipotrivitepentruaidentifica
situaiisimilareacestuiultimexemplu.nastfeldezone,uniilocalnicinuaurspunslarecensmnt,iarcei
careaurspunsaufostrepartizainsectoarelederecensmntexistente,situatenproximitate.Aadar,
utiliznddateagregatelaniveldesectorderecensmntsepotidentificasaureconstituidoaropartedin
comunitiledeacestfel.

Marginalizareaurbansemanifestprinconcentrareaspaialapopulaieideprivatencomunitisituate
nanumitezonedininteriorulaezrilorurbane.Deaceea,pentruaanalizaacestfenomen,studiultrebuie
realizat la un nivel teritorial ct mai sczut i nu la nivel de unitate administrativ. Datele colectate n
recensmntuldin2011oferooportunitateunicdeaefectuaoastfeldeanalizlanivelulunoruniti
teritorialemici,ianumesectoarelederecensmnt.
Cea mai mic zon geografic delimitat n vederea realizrii unui recensmnt este sectorul de
recensmntcarecuprind,deobicei,njurde200persoane.Astfel,pentruanaliz,aufostfolositemicro
datele recensmntului din 2011, agregate la nivel de sector de recensmnt. Principala limit a acestei
analize este dat de faptul c suprapunerea ntre comunitile marginalizate reale i sectoarele de
recensmntestedoarparial.Comunitilemarginalizatenusuntntotdeaunaconcentratenntregime
ntrun singur sector de recensmnt, prin urmare caracteristicile comunitii nu pot fi ntotdeauna

Figura1.Exempledeinteraciunenteritoriuntresectoarelederecensmnticomunitilepropriuzise

ntre 10 (Nucet, judeul Bihor) i 1.459(ClujNapoca, judeul Cluj), cu un maxim de 7.573 de sectoare n
Bucureti. Aa cum este de ateptat, numrul mediu al sectoarelor de recensmnt pe ora variaz n
funciedepopulaie:dela33(minim10imaxim62)noraelefoartemici(<10.000delocuitori),pnla
1.112(minim739imaxim1,459)noraelemaricupeste150.000delocuitori(Tabel1).

Exemplul
3

Exemplul

Exemplul
2

Terenintravilan

Exemplul
4

Tabel1.Distribuiasectoarelorderecensmntnfunciedemrimeaoraului

Terenextravilan

Mrimeora

Populaiarezident:

Numrde
orae

Numr
total

<10.000locuitori

134

4.404

Sectoarederecensmnt
Numr
Minimpe
Maximpe
mediupe
ora
ora
ora
33
10
62

10.00020.000locuitori

91

5.688

63

31

100

Not:Celuleleindicterenulintravilanmpritnsectoarederecensmnt,iarfigurileprezintcomunitilepropriu
zise.

>20.000150.000locuitori

82

19.290

235

67

773

>150.000locuitori

12

13.344

1.112

739

1.459

Pentru recensmntul din 2011, n oraele din Romnia, au fost delimitate 50.299 de sectoare de
recensmnt, cu un numr mediu de 216 locuitori fiecare. Dimensiunea sectoarelor de recensmnt
variaz semnificativ, ntre un minim de o persoan i un maxim de 10.385 de persoane. Dintre toate
sectoarelederecensmnt,2,8%suntfoartemici(sub50locuitori),iar2,2%suntmari(celpuin500de
locuitori). De asemenea, numrul sectoarelor de recensmnt difer considerabil de la un ora la altul,

Bucureti

7.573

7.573

7.573

7.573

Romniaurban

320

50.299

157

10

7.573

2.3

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

Tipologia i indicatorii cheie


consideratcsectorulderecensmntnuoferunstandardcorespunztorafoststabilitlacentila80 1 la
nivelnaionalurban(Tabel2).

Aacumestemenionatnseciunea2.1,dimensiunilecelemaipertinente,maipractice,maimsurabilei
maiutilepentrudefinireadiferitelortipuridezonedezavantajatesunt:(1)Capitaluluman(adiceducaie,
sntate i comportament demografic), (2) Ocuparea forei de munc i (3) Calitatea locuirii. Pentru
fiecare dintre aceste dimensiuni poate fi atribuit un set de indicatori pentru care exist date n
recensmntuldin2011.

Pentrufiecaredimensiune,sacalculatunindicesumativ,prinnumrareaindicatorilorcedepescpragul
urbanaferent.Astfelestedeterminatdacunsectorderecensmntestecaracterizatdeunnivelsczut
decapitaluman,deunnivelsczutdeocuparensectorulformalsaudelocuireprecar.

Tipologia iniial rezultat din analiza literaturii de specialitate (Anexa 1) avea la baz un set de 13
indicatoripentruidentificareaacestorzoneprinmetodedecercetarecantitativ.Atttipologiactisetul
deindicatoriaufostrevizuitenbazanoilordateadunateprincercetareacalitativiarezultateloranalizei
empiriceadatelorfinaledelarecensmnt.Setuldeindicatoriafostreduslaapteindicatoricheie(Tabel
2). Trei indicatori corespund dimensiunii capital uman, ali trei se refer la dimensiunea locuirii i un
indicatorinededimensiuneaocupriiforeidemunc.Anexa4prezintindicatoriicheie,setuliniiali
celrevizuit,precumimotivareacareastatlabazaajustrii.Folosinddateledelarecensmntuldin2011,
pentru fiecare dintre cei apte indicatori cheie a fost calculat valoarea pentru fiecare sector de
recensmnturban.Deasemenea,pentrufiecaredintreceiapteindicatoricheie,pragulpestecareafost

Folosireacentilei80ducelaoproporiepopulaieiurbanemarginalizate(dintotalulpopulaieiurbane)careoferodimensiune
adecvatnraportcuresurselecearputeafidisponibilencadrulunuiprogramDLRC.Analizaaluatncalculialtepraguri,cumar
ficentilele70i90.Acestea,ns,arfiduslaproporiialepopulaieiurbanemarginalizate(dintotalulpopulaieiurbane)preamari
saupreamicinraportcuresurselepreconizateafidisponibile.

Unsectorderecensmntestedefinitcaavndunnivelsczutdecapitalumandacoricaredoi
dinceitreiindicatoriauvaloricedepescpragulurbanaferent,stabilitlanivelurbannaional.Cu
alte cuvinte, un sector de recensmnt este considerat dezavantajat pe dimensiunea capitalului
uman dac prezint concentrarea a cel puin dou din urmtoarele categorii vulnerabile: (i)
populaie activ cu nivel sczut de educaie; (ii) copii; (iii) persoane cu dizabiliti sau alte
probleme de sntate. Concentrare nseamn o pondere a respectivei categorii n populaia

Tabel3.TipologiazonelorurbanedinRomnia

totalaferentcesencadreazncelemaimari20%valoridintoatesectoarelederecensmnt
dinurban.

Un sector de recensmnt este definit ca avnd un nivel sczut de ocupare n sectorul formal
dac prezint o concentrare de omeri i/sau persoane nencadrate pe piaa formal a muncii,
unde concentrare nseamn o pondere a respectivei categorii n totalul populaiei active din
zoncesencadreazncelemaimari20%valoridintoatesectoarelederecensmntdinurban.

1. Zonedezavantajatepelocuire
2. Zonedezavantajatepeocupare
3. Zonedezavantajatepecapitaluman
4. Zonemarginalizate
Zonenedezavantajate
Altezoneurbane

Un sector de recensmnt este definit ca avnd locuire precar dac oricare doi din cei trei
indicatori au valori ce depesc pragul urban aferent, stabilit la nivel urban naional. Cu alte
cuvinte, un sector de recensmnt este considerat dezavantajat pe dimensiunea locuire dac
prezint concentrarea a cel puin dou din urmtoarele categorii vulnerabile: (i) persoane ce
triesc n locuine fr curent electric (ii) persoane ce triesc n spaii supraaglomerate; (iii)
gospodrii confruntate cu nesiguran locativ. Concentrare nseamn o pondere a respectivei
categorii la nivelul zonei ce se ncadreaz n cele mai mari 20% valori din toate sectoarele de
recensmntdinurban.

Capitaluman

Ocupareaforei
demunc

Locuire

Indicatoricheiesetrevizuit
Proporiapopulaieide1564deanicareaabsolvitmaxim8clase
(gimnaziu)
Proporiapersoanelorcudizabiliti,bolicronicesaualteafeciunicare
lengreuneazactivitilezilnice
Proporiacopiilor(017ani)dinpopulaiatotal
Proporiapersoanelorde1564anicarenusuntncadratepepiaa
formalamunciiinuurmeazoformdenvmnt
Proporialocuinelorfrcurentelectric
Proporialocuinelorsupraaglomerate(<15,33m2pepersoan)
Nesiguranlocativ:proporiagospodriilorcenudeinolocuina
proprietatepersonal

Da
Da/Nu
Nu
Da
Nu

AacumaratTabelul3,treitipuridezoneurbanesuntidentificatecafiinddezavantajatepeunasaudou
dimensiuni,iarunalpatruleatipdezoneincludezoneleurbanemarginalizatecarecumuleazdeprivri
petoatedimensiunileicaresuntrecomandateareprezentaintaprogramuluiDLRC.
Tipul 1. Zone dezavantajate pe locuire. Primul tip de zon urban dezavantajat se refer la cartiere n
care o parte important din locuitori triete n locuine neadecvate, 2 i poate prezenta sau nu un nivel
sczut de educaie, ns majoritatea populaiei are un loc de munc pe piaa formal a muncii. Aceast
categorieincludeprialeoraelorcuoinfrastructurcelasdedoriticartierevechidecasesituatela
periferiileoraelor,deasemenea,cuinfrastructurprecarsaudeloc.Includetotodatzonedeblocurisau
case,nprincipalconstruitenanii6070,caresuntnstareprecaripecarelocuitoriinuauresursele
necesarepentrumbuntiriirenovare.Acestezonesunteterogenedinpunctdevederealpopulaiei.
Locuinele pot fi deinute de persoane n vrst, cu probleme cronice de sntate. De asemenea, n
aceastcategorieintrizoneleurbanecumulichiriaitineri,avndunbunniveldeeducaie,carens
nuipermitsicumpereproprialocuin(cadeexemplunBucuretiinmarilecentreuniversitare).n
concluzie,ozonurbandezavantajatpedimensiunealocuireesteunsectorderecensmntncaresunt
condiiidelocuireprecar,darnuareunnivelsczutdeocuparensectorulformalicarepoateprezenta
saunuunnivelsczutdeeducaie(Tabel3,primulrnd).

Pragurbanla
nivelnaional*)
centila80
22.0513
8.0000
20.4482
22.1557
0.0000**)
54.7368
12.3288

Date: INS, Recensmntul Populaiei i al Locuinelor 2011. Note: *) Praguri calculate folosind doar sectoarele de
recensmntceincludgospodriicu50<500locuitori.**)Maipuinde1%dinlocuineledinmediulurbannusunt
conectatelaelectricitate,prinurmare,centila80estede0%.Oricesectorderecensmntpentrucarecelpuino
locuinnuesteconectatlaelectricitate(i,prinurmare,valoareaestemaimarede0%)treceacestprag.

Tipul2.Zoneledezavantajatepeocupareaforeidemuncsunt,prindefiniie,sectoarederecensmnt
ncarelocuitoriinuprezintundeficiteducaional,nsnureuescsgseascunlocdemuncnsectorul
formal, indiferent de condiiile lor de locuit (condiiile de locuit variaz i nu definesc zona). Aceast
categorie se refer n general la zone care au avut n perioada comunist o concentrare mare de
ntreprinderi. Majoritatea locuitorilor din aceste zone au un nivel de educaie mediu i dein diverse
calificri profesionale, n general, n domeniul industriei. ns, dup 1990 acetia sau confruntat cu
nchiderea fostelor ntreprinderi socialiste. n ciuda existenei unei fore de munc profesional calificat,

ns,numeroasezonenusuntdezavantajatepeosingurdimensiune,cicumuleazdezavantajepedou
sau chiar trei dimensiuni. Dintre toate combinrile teoretice ntre cele trei dimensiuni, analiza
documentaricercetareacalitativaucondusspreidentificareaadoarpatrutipuridezonetipicepentru
mediul urban din Romnia (Tabel 3). Analiza datelor de le recensmnt susine, de asemenea, opiunea
metodologicpentruacestepatrutipuridezoneurbanedezavantajate,dupcumaratAnexa5.

PotrivitnaltuluiComisariatONUpentruDrepturileOmului(1991)COMENTARIUGENERALnr.4:Dreptullaolocuin
adecvat(Art.11alin.1alConveniei)(Aaseasesiune,1991).Disponibillaadresa:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument

Da/Nu
Nu
Da
Da
Nu

Locuireprecar

Not:Altezoneurbanesereferlasectoarelederecensmntcusub50delocuitoriicelecudiverseinstituii(de
exemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,mnstirietc.)frsaucuunnumrfoarteredusdegospodrii.

Tabel2.Praguriurbanelanivelnaional,peindicatoricheie(%)
Criterii/
Dimensiune

Nivelsczutde
capitaluman

Criteriiprimare
Nivelsczutde
ocuparen
sectorulformal
Nu
Da
Da/Nu
Da
Nu

blocurideproastcalitatesaunmahalale,marcatedeteamimiciinfraciuni.Puternicastigmatizarecu
care sunt asociate aceste locuri, pe lng lipsa sau slaba calitate a serviciilor (educaie, sntate,
infrastructur) reduc drastic ansele populaiei de a scpa de srcie. Aceste zone sunt candidatele cele
mai potrivite pentru interveniile de tipul dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii
realizatenoraeledinRomnia,lucruconfirmatidecercetareacalitativ(Tabel3,alpatrulearnd).

acestezoneauavutpartedepuineinvestiiiprivatenultimiidouzecideanii,dreptconsecin,exist
oportunitiredusedeangajarensectorulformal(Tabel3,aldoilearnd).
Tipul 3. Zonele dezavantajate pe capital uman includ persoane cu un nivel sczut de educaie formal
carepotaveaunlocde muncsaunu,daralecrorcondiiidelocuitsuntconsideratestandardpentru
zonele urbane din Romnia. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane necalificate, care lucreaz n
agricultur,construciisaualtesectoare,nmultecazuri,informal.Niveluldeocuparensectorulformal
estederegulsczut,darspredeosebiredetipul2,acestaestecauzatdenivelulsczutdecapitaluman.
Prin urmare, interveniile n acest tip de zone trebuie s se concentreze pe calificarea forei de munc.
(Tabel3,altreilearnd).

Folosind datele de recensmnt, pot fi calculate ratele populaiei urbane din zonele definite ca fiind
marginalizate sau dezavantajate pe locuire, ocupare sau capital uman. La nivel urban naional, 3,2% din
populaia urban, 2,6% dintre gospodriile din urban i 2,5% dintre locuinele din urban se afl n zone
(sectoarederecensmnt)marginalizate.Anexa6prezintoimagineamoduluincarediferitegrupuride
populaieurbansedistribuiepetipuriledezone.

Tipul 4. Zonele urbane marginalizate sunt zone urbane ce acumuleaz dezavantaje din perspectiva
capitalului uman, ocuprii forei de munc i a locuirii. n cele mai multe cazuri, acestea sunt zone
intraurbane,srace,izolatedinpunctdevederesocialicarenusuntreflectatenstatisticileprivindratele
de srcie calculate la nivel de localitate sau jude. Zonele marginalizate sunt adevrate pungi de
excluziunesocialcareconcentreazpersoanecunivelsczutdecapitaluman(nivelsczutdeeducaie,
stareprecardesntate,numrridicatdecopii),cunivelsczutdeocuparensectorulformalicondiii
precare de locuire. Aa cum au artat primele dou rapoarte intermediare, zonele marginalizate sunt
descrise de ctre populaia local drept focare de infecie", ignorate de experii n sntate. n multe
cazuri,locuitoriiacestorzoneaucolisegregate,lacarenumaifamiliilesraceiduccopiiiilocuiescn

2.4

Din totalul copiilor (017 ani) care triesc n mediul urban, 5,8% sunt n zone marginalizate, prin
comparaie cu 3,2% din total populaie urban. Ali 16,6% dintre copii triesc zone dezavantajate pe
capital uman, prin comparaie cu 11,7%% din total populaie urban. Doar 4,9% dintre persoanele
neocupatensectorulformaltriescnzonemarginalizate.Dintretoatelocuineleurbaneneconectatela
electricitate,24,7%suntnzonemarginalizate.

Distribuia geografic

Zone urbane marginalizate se gsesc n toate tipurile de orae, fie ele mici, medii sau mari i n toate
regiunile rii. Totui, ponderea populaiei ce triete n sectoare de recensmnt marginalizate este de
pestezeceorimairidicatnoraelefoartemici(<10.000delocuitori)comparativcuBucureti(Tabelul4).
n 56 orae nu sunt identificate zone marginalizate, dar n cinci orae 3 peste o treime (pn la 47%) din
populaietrietenastfeldezone,n14oraentre20%i31%dinpopulaie,iarn50deoraeprocentul
ajungela1019%dinpopulaiatotal.

Tabel4.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedemrimeaorauluiisituareanzoneurbanedezavantajate
%
nzone
dezavantajate
pe
LOCUIRE

%
nzone
dezavantajate
pe
OCUPARE

%
nzone
dezavantajate
pe
CAPITALUMAN

%
nZONE
MARGINALIZATE

%
nalte
zone
urbane*)

Total
urban
(%)

POPULAIA
(populaia
rezident)

67,8

5,2

9,9

11,7

3,2

2,3

100

<10000locuitori

28,9

2,8

25,1

32,8

8,7

1,6

100

43,3

2,4

22,5

23,9

6,3

1,6

100

69,8

3,7

10,3

11,3

3,6

1,4

100

>150000locuitori

78,9

7,3

4,9

3,9

1,1

3,8

100

Bucureti

80,7

7,8

1,2

6,6

0,8

2,8

100

Indicatoricheie

Proporiapopulaieirezidenten zone nedezavantajatecrete dela29%noraelefoarte micila43%n


oraele mici (10.000 20.000 de locuitori), 70% n cele mijlocii (>20.000 150.000 de locuitori), 79% n
oraelemari(peste150.000delocuitori)i81%nBucureti(Tabelul4).

1000020000
locuitori
>20000150000
locuitori

Proporiilepotfi,deasemenea,agregatelanivelulfiecruiadintrecele42dejudee.Dinaceastasepoate
observacnfiecarejudeoanumitproporiedinpopulaiaurbantrietenzonemarginalizateic
aceastaarenivelulcelmairidicatnTulcea,Covasna,Hunedoara,VranceaiBotoani(Harta1iTabelul22
dinAnexa7).

Date: INS, Recensmntul Populaiei i al Locuinelor 2011. *) Alte zone urbane se refer la sectoarele de
recensmntcumaipuinde50delocuitoriilacelecudiverseinstituii(deexemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,
mnstirietc.)frsaucuunnumrfoarteredusdegospodrii.TabelulcuvaloriabsoluteesteprezentatnAnexa7.

Acesteoraesunt:Aninoasa(judeulHunedoara),PoduIloaiei(judeulIai),Budeti(judeulClrai),Bneasa(judeul
Constana)itefneti(judeulBotoani).

%
nzone
nedezavantajate

Se nregistreaz de asemenea discrepane regionale, dar acestea sunt mai mici: proporia populaiei
rezidentenzonenedezavantajatevariazntre60%noraeledinNordEsti79%nregiuneaBucureti
Ilfov.Pondereapopulaieidinzonelemarginalizateestede4,3%nNordEstiCentru,4,2%nSudEsti
3,7%nVest,ntimpcecelelalteregiuniprezintrateegalesaumaimicidectmedianaionalde3,2%.
(Harta2iTabelul5).

Harta1.Pondereapopulaieiurbanepefiecaretipdezon,agregatlaniveldejude

Tabel5.Distribuiapopulaieiurbanenfunciederegiuneisituareanzoneurbanedezavantajate
%
nzone
nedezavantajate

%
nzone
dezavantajate
pe
LOCUIRE

%
nzone
dezavantajate
pe
OCUPARE

%
nzone
dezavantajate
pe
CAPITAL
UMAN

%
nZONE
MARGINALIZATE

%
nalte
zone
urbane*)

Total
urban
(%)

POPULAIA
(populaia
rezident)

67,8

5,2

9,9

11,7

3,2

2,3

100

NordEst

59,6

5,7

12,5

14,8

4,3

3,1

100

SudEst

62,4

4,2

16,4

11,1

4,2

1,6

100

SudMuntenia

65,9

2,9

13,8

13,1

2,9

1,4

100

SudVest

62,8

2,2

20,4

10,6

2,5

1,5

100

Vest

63,8

5,4

9,4

14,8

3,7

2,9

100

NordVest

70,2

5,7

4,9

13,3

3,1

2,8

100

Centru

71,2

5,0

7,2

10,3

4,3

2,0

100

BucuretiIlfov

78,9

7,9

1,7

7,7

1,2

2,7

100

Indicatoricheie

Date: INS, Recensmntul Populaiei i al Locuinelor 2011. *) Alte zone urbane se refer la sectoarele de
recensmntcumaipuinde50delocuitoriilacelecudiverseinstituii(deexemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,
mnstirietc.)frsaucuunnumrfoarteredusdegospodrii.TabelulcuvaloriabsoluteesteprezentatnAnexa7.

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.VeziTabelul22nAnexa7.

Harta2.Pondereapopulaieiurbanepefiecaretipdezon,agregatlanivelderegiune

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.VeziTabelul5.

2.5

Profilul zonelor urbane marginalizate

Peransamblu,noraeledinRomnia,1.139sectoarederecensmnt 4 sencadreazncriteriilestabilite
pentruzonelemarginalizate,fiindsituaten264deoraeincapital.nacestezone,locuiesc342.933de
persoane. Dat fiind definiia zonelor urbane marginalizate, este de ateptat s ntlnim aici o
suprareprezentate a copiilor, a persoanelor cu nivel sczut de educaie, a celor neocupate n sectorul
formaliacelorcucondiiiprecaredelocuire.Maijossuntprezentatectevarezultatealeanalizei.

Proporiapersoanelorcuunlocdemuncnrndulpopulaieide2064aniajungelaaproape63%lanivel
naionalnmediulurban,darscadelaaproximativ48%nzonelemarginalizateichiarmaimult,pnla
35%,nrndulfemeilor,respectivla31%ncazulromilordinacestecomuniti.
Tabel6.Copiiitinerinzoneleurbanemarginalizate(%)

Copiii(017ani)reprezintaproapeotreime(31,3%)dinpopulaiatotalnzonelemarginalizate,ntimp
cepondereapersoanelorvrstniceestededoar4,1%.Populaiaautoidentificatdeetnieromatingeun
procent de 20,7%. Dat fiind faptul c unele persoane rome sunt reticente si declare etnia, este de
ateptatcaponderearomilornacestezonesfiemaimare. 5

Populaia
(%populaia
total)

Cuprinsn
nvmnt
(%grupadevrst)
Angajat
NAIF*)
(%grupadevrst)

Din totalul populaiei urbane care sa autoidentificat de etnie rom la recensmntul din 2011, 30,8%
triete n zone marginalizate. 6 Alte 38,9% persoane de etnie rom locuiesc n zone dezavantajate pe
capitaluman(Anexa6).Datelearatcromiisuntsuprareprezentainacestedoutipuridezone.innd
contdestigmatulsocialidiscriminarealacaresuntsupuireprezentaniiacesteietnii(BancaMondial,
2014), proporia relativ mare de romi n aceste zone duce la provocri suplimentare n integrarea
comunitilorurbanemarginalizate.Estenecesarcaabordareastigmatuluisocialiadiscriminriisfac
parte din programele de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii, pentru realizarea
unorinterveniieficaceprivindluptampotrivamarginalizriiurbane.

Grupade
vrst
05ani
610ani
1114ani
1519ani
610ani
1114ani
1519ani
1519ani
1519ani

Romniaurban
Total

Romi

Total

Romi

6,0
4,6
3,7
4,8
78,1
97,7
86,7
3,3

13,2
10,8
7,9
8,5
68,9
77,3
46,3
4,3

11,1
8,9
6,8
7,2
75,9
90,8
67,1
4,5

15,4
12,5
8,9
8,7
69,2
77,4
43,3
4,3

10,0

49,4

28,4

52,3

Date: INS, Recensmntul Populaiei i al Locuinelor 2011. *)NAIF nici angajat, nici cuprins ntro form de
nvmntsauformare.

n zonele urbane marginalizate, dimensiunea medie a gospodriei este de 3,2 persoane comparativ cu
medianaionallanivelurbande2,53persoane.Numrulmediualcopiilorpegospodrieestede1,0n
zonelemarginalizatefadedoar0,37nzonelenedezavantajate(i0,44medianaionallanivelurban).
Aproapejumtatedintrelocuitoriiaduli(48,9%)aizonelormarginalizateauabsolvit8clasesaumaipuin.

n ceea ce privete locuinele, o mare parte din casele situate n zone marginalizate sunt realizate din
materiale de construcii ieftine (de exemplu, chirpici, lemn, plastic i alte materiale neconvenionale) i
suntslabdotatecuutilitiurbane:30%nusuntconectatelareeauadealimentarecuap(comparativcu
6,3%lanivelnaionalnmediulurban),33%nusuntconectatelaunsistemdecanalizare(fade6,9%),
iar4,1%nuaucurentelectric(ncomparaiecu0,4%ctestemediaurbanlanivelnaional).Maimult,
24% dintre case nu se afl n proprietatea personal a locatarilor, 7 o proporie aproape de trei ori mai
maredectmediaurbanlanivelnaional.

nzoneleurbanemarginalizate,pondereacopiilorcaremerglacoalestemaisczutdectncelelalte
tipuridezone,nspecialncazulcelorcuvrstadepeste14aniincelalromilor.Pondereapersoanelor
cenusuntniciangajate,nicicuprinsentroformdenvmntsauformareestedetreiorimairidicat
nrndultinerilorde1519anicetriescnzonemarginalizate(Tabelul6).

Toatecaracteristicilezonelormarginalizateprezentatenaceastseciunesencadreaznceleconstatate
deliteraturanaionaldinacestdomeniuiaufostconfirmatederezultatelestudiuluicalitativntreprins
nzeceorae,nadouaetapacercetrii.

Dintotalulde50.299desectoarederecensmntdinzoneleurbanencadrulrecensmntuluirealizatn2011.

Potrivitstudiuluinaionalprivindpopulaiarom,realizatdeInstitutuldeCercetareaCalitiiVieiin1998(ZamfiriPreda,
coord.,2002),raportuldintreheteroidentificareiautoidentificare,ncazulromilor,esteurmtorul:lafiecare100depersoane
heteroidentificatedeautoriticafiinddeetnierom,56depersoanedinmediulurbani64depersoanedinmediulruralse
autoidentificrome.Prinurmare,prinaplicareaacestuiraportheteroidentificareautoidentificarerezultcponderea
persoanelorheteroidentificatecafiinddeetnieromnzoneleurbanemarginalizatearcretelaaproximativ37%.

Unnumrde621.573persoanesauautoidentificatdeetnieromlarecensmntuldin2011,dincare230.670locuiescn
mediulurban.

10

Zoneurbanemarginalizate

Includechiriaiialtesituaii(deexemplu,cutitlugratuit).

2.6

Subtipuri de comuniti urbane marginalizate, determinate de baza cercetrii calitative

Rezultatele cercetrii calitative desfurate n etapa a doua a proiectului a validat tipologia iniial,
propus n primul raport intermediar, i au permis totodat mbuntirea definirii comunitilor
marginalizate. Cercetarea a dus i la identificarea a patru subtipuri de comuniti marginalizate (care n
unele cazuri se suprapun parial). Cele patru subtipuri sunt prezentate pe scurt n continuare. Al doilea
raportintermediaralproiectuluiprezintdescrieridetaliatealeacestorsubtipuri.

Locuitorii zonelor de tip ghetou se confrunt cu trei probleme majore: (1) plata utilitilor (electricitate,
ap,canalizareisalubritate),(2)teamaconstantalocatarilordinlocuinelesocialede anufievacuai
sau de a pierde locuina din cauza restanelor i (3) reelele de sprijin insuficient dezvoltate i proasta
reputaieazonei(capitalsocialsczut).Platautilitilorreprezintoprovocarepentruntreagapopulaie,
dar n special pentru persoanele din zonele de tip ghetou. n marea parte a ghetourilor, majoritatea
populaiei are datorii la plata utilitilor, unele chiar istorice. Pentru a evita creterea datoriilor la plata
chirieipentrulocuinasocial,unelemunicipalitirecurglaevacuri. 9

(1)Zonedetipghetoucublocurideproastcalitatesaunfostecoloniimuncitoreti
nRomnia,zoneledetipghetousereferlacomplexeledelocuinedeproastcalitate,construitenainte
de1990pentrumuncitoriimarilorntreprinderisocialiste.Celmaiadesea,suntzonemicisaumijlocii(150
500locuitori),formatedinunuldoublocuricuaspectdezolant.Problemeleprincipalentlniteaicisunt
supraaglomerareamasiv,carepunepresiuniserioaseasuprainstalaiilorcomune,idatoriilelautiliti
(electricitate,ap,canalizareicolectareagunoiului).

Comunitile de tip ghetou sunt fragmentate ntre proprietari i chiriai, ntre cei ri i cei cumini,
ntrelideriautoproclamaicareseimpunprinlegeapumnuluiiceislabi.Suntcaracterizateprinstim
de sine sczut, nencredere n alte persoane i n instituii (publice sau private). n aceste comuniti
predominneajutorarea,accentuatderuineapermanentdealocuintrozoncuoreputaieproast
i asociat cu un puternic sentiment al desconsiderrii i discriminrii de ctre majoritatea populaiei.
Mulilocuitoriaizonelordetipghetounuidezvluieadresatocmaipentruafirespectai.

De obicei, apartamentele din zonele de tip ghetou au o singur ncpere de 915 metri ptrai, 8 fiind
suprancrcatecumobilierifamiliinumeroasecumulicopii.ngeneral,acestemicincperindeplinesc
roldebaie,sufragerie,birouibuctriepentrugospodriimaricupnla11membri.Totui,ninterior,
multedinelesuntbineorganizateicurate.Bilepotficomune(unapepalier)sauindividuale.Spaiilei
instalaiilecomune(curent,canalizare,apetc.)suntnvechite,deterioratei/sauinsalubre.Utilitilefie
lipsesc,fieaufostdeconectatedincauzafacturilornepltite.
n zonele de tip ghetou, regimul de proprietate asupra locuinelor i/sau a contractelor ncheiate cu
companiile de utiliti poate lua forme diverse. n unele zone, locatarii sunt proprietarii locuinei i au
contractedeutilitinnumepropriu.naltelens,locatariisuntproprietariincperilorncarelocuiesc,
darauuncontractcomundeutiliti,saulocuinelesuntnchiriatedeprimrienscontracteledeutiliti
sunt individuale, sau att apartamentele, ct i contractele de utiliti sunt proprietatea primriei sau a
alteiinstituiipublice(precumconsiliuljudeean).
Uneleghetourisuntsituatenfostecoloniimuncitoreti.nacestecazuricondiiiledelocuitiaccesulla
infrastructur sunt chiar mai problematice. Locuinele sunt adesea drpnate, cu crmizi care stau s
cad,acoperiurifisurate,iinfiltraiicndplou.Condiiiledetraiextremdeproaste(umezeal,igrasie,
frig, mizerie, gndaci) pun n pericol sntatea majoritii locatarilor din zon. n consecin, aceast
situaie duce la riscuri n ceea ce privete sntatea locuitorilor (vezi fotografia alturat pentru
exemplificareauneiastfeldezone).Cutoateacestea,autoritilelocalenchiriazacestecldiricutitlude
locuinesocialefamiliilorsrace.Infrastructuraesteaproapeinexistent.nexempluldinpoz(cartierul1
Mai din Clan), se poate vedea singura infrastructur disponibil, mai precis un hidrant ce constituie
singura surs de ap pentru ntregul cartier. Costul apei este acoperit de primrie, dar, avnd n vedere
consumul mare, reprezentanii primriei declar c factura de ap reprezint o povar pentru bugetul
local.

Aceastpracticestedesntlnitnrndulprimriilor;deexemplu,ntimpulactivitiideteren,amfostmartorilatreievacuri
dinlocuinesociale,unuldincazurifiindcelaluneimamesinguretinerecuuncopildetreizile.

ncazurirare,ncperilepotaveaosuprafadeaproximativ30demetriptrai.

11

(2)Zonedetipmahalacucasei/sauadposturiimprovizate
loriauconstruitococioabcaanexsaungrdinacaseivechifradeinens,larndullor,actede
proprietate.

Deobicei,acesteasuntcartierevechi,deperiferie,caresauextinsdup1990,cucomunitiextremde
srace (rome, dar nu numai). Astfel, pe lng casele de proast calitate (din chirpici), au fost ridicate
numeroase cocioabe i/sau adposturi improvizate (din plastic i cartoane cu o oarecare structur din
lemn)fiencurilevechilorcase,fiepedomeniulpublicdinimediatavecintateacartierului.

Mult mai complicat este situaia celor ce locuiesc n adposturi din plastic i cartoane, amplasate pe
domeniul public. Aceasta este considerat o problem major de ordin juridic chiar i de ctre
reprezentaniiinstituionali.Legislaianupermitemunicipalitilorsleconferestatutuldeproprietarii
dreptul legal de a folosi domeniul public. Problema poate fi soluionat doar prin intermediul legislaiei
naionale,maiprecisprintruncadrucarespermitprimarilorsrecurglaaceastopiune.

Deicaseleiadposturilesuntngeneralfoartemici,cuosuprafacuprinsntre6i40demetriptrai,
n ele locuiesc familii mari, cu muli copii. Casele sunt amplasate haotic, una lng alta, cu foarte puin
spaiu ntre ele. Acest tip de zon se ntlnete de obicei dea lungul unui ru sau al cilor ferate
dezafectate. Nu toate mahalalele sunt anexe ale vechilor cartiere. Unele au fost construite la nceputul
anilor 90 de oamenii din zon care iau pierdut apartamentele din cauza restanelor la utiliti. n
majoritatea cazurilor, aceste zone includ comuniti rome tradiionale ale cror membri vorbesc limba
romani.

n zonele de tip mahala, comunitatea este rspndit pe un teritoriu ntins, ceea ce ngreuneaz i mai
multrezolvareaproblemelorlor.nunelemahalale,practicnuexistniciurmdeinfrastructur(ncelmai
buncaz,unrobinetcareasigurnecesaruldeappentruntreagazon),iarnalteleinfrastructuraexist
pestradaprincipal,nsnuestedisponibilnrestulzonei(nicimcarcurentelectric).Prinurmare,multe
dinacestezonesuntinsalubreiexpuseriscurilorclimatice,cumarfiploileabundentesauinundaiile.Din
cauzacalitiiproasteamaterialelordeconstruciiiaproximitiilocuinelor(lipiteuneledealtele),un
incendiuctdemicizbucnitntrolocuinpoateprovocadaunealtorzecidecasedinzondeoarecese
poate rspndi cu mare uurin. Cu toate acestea, avnd n vedere dezvoltarea haotic a cldirilor i
tendina de extindere continu, investiiile n infrastructura din zonele de tip mahala necesit o cu totul
altabordaredectceaadoptatncazulunuighetou.

Principalele probleme pentru aceste zone, pe lng srcia extrem i condiiile de trai mizere, le
constituie lipsa actelor de identitate i de proprietate. Problema documentelor de identitate a fost
soluionat n majoritatea zonelor, potrivit celor declarate de autoritile locale. Totui, rmn zone, n
specialcelecuadposturiimprovizate,nlegturcucarenusecunoatenicimcarnumruldelocuitori,
ntimpcerecenzoriiauobinutdatedoardelaoparteapopulaiei,selectatedelideriiaduselamarginea
cartierului pentru a completa chestionarele. Prin urmare, aceste zone sunt de fapt cel puin parial
invizibile (administrativ vorbind) atta timp ct locuitorii din zon nu solicit ajutoare sociale. n
consecin,localniciivorbescdesprerisculdetraficumaniprostituie,susinndcseafllavoialiderilor
puterniciaibandeloropozanteactivenzon.Unelemahalalesuntmailinitite,nspecialcartierelevechi,
n timp ce altele sunt destul de nesigure i periculoase, numeroase persoane fiind practic sclave ale
liderilorinformali.

Uneori, n imediata vecintate a acestor zone, municipalitatea a plasat casecontainer cu rol de locuine
sociale. Acestea se bucur de aprecierea beneficiarilor deoarece sunt complet echipate i contrasteaz
puterniccuzonanvecinat.nuneleorae,beneficiariicaselorcontainernutrebuiesacoperecosturile
curente,ntimpcenalteoraetrebuiesplteasccurentulelectric.Avndnvederecinstalaiilede
gtit,nclzire,alimentarecuapiaamaidepartesuntpecurent,facturilelaelectricitatesuntdestulde
mari,ducndntimpladebranare;nceledinurm,containereledevenindsimplecutiicareiferescde
ploaie.

Problemaactelordeproprietateasupraterenuluiestecomuntuturorzonelordetipmahala.ncartierele
vechi,oameniiaumotenitcaseledelaprinisaubunici,darnuauactelegalepeterenulrespectiv.Copiii

12

Deobicei,nzoneledetipmahala,existcivalidericareseluptpentrusupremaie.Modelultradiional
debulibanumaifuncioneaznmahalaleavndnvederecacestecomunitisuntfoartesegmentate
pe grupuri mai mult sau mai puin segregate, cu lideri proprii. Legea pumnului este foarte puternic. n
plus, proprietarii micilor magazine, care vnd pe credit i au ntreaga comunitate n caietul lor, dein o
influenimportantnacestecomuniti.

Locuitoriizonelormarginalizatedeclarctriesccuteamapermanentcvorfistrmutaideprimrie,
lucru exprimat mai ales de persoanele care triesc n adposturi improvizate sau locuine sociale (fie n
ghetouri, mahalale sau locuine modernizate). Romii n special se tem c vor fi mutai undeva n afara
oraului.Primariimaimultororaeaunplaneliminareaariilordesrcieapruteninteriorulorauluii
relocalizarea populaiei srace, n special a romilor, n complexe de cldiri compacte, bine utilate i cu
aspect agreabil, undeva n afara oraului, pe un deal, lng o fost ntreprindere, n apropierea unei
pduri,ntrofostfermavicoliexemplelepotcontinua.

Aciunile participative sunt foarte greu de organizat n zonele de tip mahala. Principalele probleme ce
trebuierezolvatepresupunfieinvestiiiuriae(ninfrastructuriurbanism,deexemplu),fieoabordare
naional,cumecazulaspectelorjuridiceceindeproprietateaterenului.Problemaparticipriisczutela
educaiesauaabandonuluicolaralcopiilorartrebuisdevinoprioritatenaionalitrebuieabordat,
ncooperare,dectreprimrie,colilelocale,lideriiromi,experiiromi,experiineducaieiorganizaiile
societii civile. Prin urmare, aceste comuniti medii spre mari, cu o important populaie fluctuant i
tendinedeextindere,necesituncadrunaional,aciunilocalebinecoordonatepetermenmediuilung,
implicarea a multor actori locali ce cunosc foarte bine situaia, precum i bugete consistente. Comisia
Europeanrecomandformulareauneistrategiiprivindlocuireaiutilizareaterenurilorlanivelulntregii
zoneurbanefuncionaleorauldefactotocmaipentruaprevenirisculsegregriiextreme.(Comisia
European,2011) 10

Locuinele sociale modernizate trebuie s respecte toate normele tehnice cu privire la dimensiune i
infrastructur, dar ar trebui s acorde atenie i urmtoarelor aspecte: (1) situarea geografic la nivelul
teritoriului urban, (2) procesul de informare i consultare naintea relocrii i (3) componena etnic a
populaieirelocate.
Daczonadelocuinesocialeestesituatpeunteritoriudecuplatdelaesutulvitalaloraului,departede
oportunitile de ocupare, i este locuit de un singur grup socioeconomic sau etnic, atunci zona este
segregat i are potenial de dezvoltare foarte redus, orict de modernizate ar fi respectivele locuine.
Segregareaesteexacerbatdacformareazoneiimplicunprocesderelocareimpus.

(3)Zonedelocuinesocialemodernizate
Zoneledelocuinesocialemodernizateaufostcreateprinproiecteintegrate,careaumbinatinvestiiile
de amploare n noi imobile cu intervenii la nivelul infrastructurii i n plan social. Acest de tip de zone
beneficiazdeobuninfrastructur(uneorichiarmaibundectnaltezonedinoraelerespective),ns
aicitriescpersoanesracecuosituaiesocialdificil,eligibilepentruacestserviciusocial.nconsecin,
platautilitilorrmneoprovocaremajorpentruacetilocuitorisraci.Nuajungecalocuinelesociale
s fie moderne i dotate cu utiliti, ci trebuie s fie accesibile ca i costuri. Reabilitarea cldirilor i
furnizareatuturorutilitilorpopulaieisracesuntinterveniisustenabiledoarnprezenaunuimecanism
care poate asigura accesibilitatea costurilor aferente acestor locuine. Cnd factura lunar la o singur
utilitate(deobicei,lacurent)depetevenitulfamiliei,atunciinvestiianuestedelocrentabilpentruc
locatariinuipermitcosturiledentreinerealocuinei.
Defapt,zoneledelocuinesocialemodernizateevideniazunriscmajorlanivelulproiectelorintegrate:
adncirea segregrii prin modernizarea infrastructurii. Cnd acest tip de locuine sunt situate n afara
oraului,maiaproapedeunsatdectdeoraulncareaulocuiticrescutceteniirespectivi,ncondiii
demediupericuloasesaufroinformareadecvaticonsultripermanente,potapreaefectenegative,
cumarfiadncireasegregrii.

10

ComisiaEuropean,DGPoliticRegional(2011)Oraeledemine.Disponibillaadresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

13

(4)Zoneistorice(centrale)aleoraului
Centrulistoricsauzoneleistoricealeoraelorreprezintalpatruleasubtipdezonemarginalizateise
referlazonedecaseindividuale,naionalizatentimpulperioadeicomuniste,aflatentrostareavansat
de degradare, care dup 1990 au fost folosite ca i locuine sociale. Majoritatea acestor case au fost
atribuitedectreautoritilelocalefamiliilorsrace,fienaintede1989,fielanceputulanilor90sau,n
cazulimobileloraflatenruin,aufostocupateilegaldepersoanefradpost.Astfel,acestecomuniti
reprezint consecina politicii locative a partidului comunist i a celei a autoritilor locale din perioada
postcomunist. Este vorba de cartiere destul de vechi, cu persoane care locuiesc n aceeai cas de mai
binede3035ani,uniidintreeichiarnscndusencasarespectiv.
Cu excepia poziiei centrale, condiiile de trai ale acestor comuniti seamn mult cu cele ntlnite n
zoneledetipmahala.
Unaspectspecificcentreloristoriceesteretrocedareafostelorcasenaionalizateproprietarilordedrept.
Cum aceste case sunt situate n zone atractive pentru investitori, cu un potenial imobiliar ridicat, fotii
proprietari (sau motenitorii lor) au fcut tot posibilul pentru a le recupera. Legea nr. 10/2001 prevede
retrocedareaacestorcasefotilorproprietari(sau motenitorilorlor).Locatariiauavutladispoziie cinci
anisigseasconoulocuin.
Deasemenea,primriaapermisanumitorpersoanesocupeilegalunelecldiridrpnate,frnsale
faceactedeidentitaten caresfigurezeadresarespectiv(dinmomentcecldireaestenregistratn
evidenele administrative drept distrus). Exist astfel persoane care locuiesc acolo de 1015 ani i care
deindoaractedeidentitateprovizoriicumeniuneafrdomiciliu,situaiencarepersoanancauznu
sepoateangaja,nuaredreptullaserviciimedicalesauajutorsocialiaamaideparte.

Spre deosebire de celelalte tipuri de zone marginalizate, n zonele istorice ale oraelor nu triesc
comuniti cu legturi puternice, interaciuni zilnice intense sau lideri. n schimb, n aceste zone, se
ntlnesc mici nuclee de vecini ce trebuie tratate individual atunci cnd sunt afectate direct de o
intervenie.

14

2.7

Comunitile urbane marginalizate din perspectiva autoritilor locale

Subtipurile de comuniti urbane marginalizate definite n urma cercetrii calitative nu pot fi surprinse
prinanalizadatelorderecensmntdeoarecenuexistindicatoricarespermitidentificarealor.Astfel,
afostnecesarculegereadedatedelaautoritilelocalepentruaevaluaexistena,distribuiaiexistena
acestor subtipuri. Aceste date au permis, de asemenea producerea de hri care prezint distribuirea
spaialacestorzonenoraeleimunicipiiledinRomnia. 11

Pentru fiecare subtip, reprezentanii primriilor de orae i municipii au fost rugai s ofere informaii
desprezoneleexistentenoraullor,ianumeadresaexact(pentrurealizareahrilor),numrestimativ
delocuitori,numrestimativdelocuine(nfunciedeformalocativ)ipondereapopulaieirome.Astfel,
primriile nu au inut cont de sectoarele de recensmnt sau de alte delimitri formale, ci au raportat
comunitilepropriuzisedintrunanumitteritoriucareaucaracteristicilestabilitepentrufiecaresubtipde
zonemarginalizate.

Harta3.Distribuiaoraelorimunicipiilordupnumruldezonemarginalizateraportatedeautoritilelocale

Aacumammenionat,chestionarulafosttransmistuturorunitiloradministrativeurbanedinRomnia
de ctre partenerii notri de la AM POR, n timp ce ADRurile au oferit sprijin prin mobilizarea i
transmitereaunormesajedereamintireautoritilorlocale.Ratatotalderspunsafostdeaproximativ
68%.DistribuiaoraelornfunciedeparticiparealorlasondajesteprezentatnTabelul7iHarta3.
Tabel7.Rataderspunslasondajulprivindzoneleurbanemarginalizate,dupmrimeaoraului

Nuarspuns
Municipalitateanuaraportatnicio
zonmarginalizat
Municipalitateaaraportatcteva
zone,darcudateincomplete*)
Municipalitateaaoferitinformaii
desprezonelemarginalizate
Totalorae

Ratatotalderspuns

>150000
locuitori

Toate
oraeledin
Romnia,
fr
Bucureti

Bucureti
(6sectoare)

19

103

26

10

17

58

50

60

173

134

91

82

12

319

62%

70%

77%

50%

68%

<10000
locuitori

10000
20000
locuitori

>20000
150000
locuitori

51

27

15

Doarpentruoraelecareauraportatzonemarginalizate:

Date:AMPOR,SondajprivindzoneleurbanemarginalizatelaniveluloraelordinRomnia,Noiembrie2013.Not:
Oraele cu mai puin de 10.000 locuitori nu sunt eligibile pentru intervenii de tip DLRC, dar ca parteneri ai unor
GrupurideAciuneLocalalturidecomunelenvecinatepotdevenieligibilepentruprogramulLEADER.

168

200

372

36

776

67

numrmediupeora

2,9

4,0

6,2

7,2

4,5

numrminimpeora

numrmaximpeora

19

11

19

49

Date:AMPOR,SondajprivindzoneleurbanemarginalizatelaniveluloraelordinRomnia,Noiembrie2013.

11

Culegereadatelorafostimportantipentruchrialeoraelorlaniveldesectorderecensmntaupututfiprodusedoar
pentruoptorae.Pentrucelelalte,nuafostdisponibildelimitareateritorialasectoarelorderecenzare,necesarpentru
elaborareahrilor.

15

numrtotalzonemarginalizate
raportate

Un numr de 26 de primrii au declarat c n oraul lor nu exist zone marginalizate. Cu toate acestea,
doar 11 dintre acestea fac parte dintre oraele (56) fr zone marginalizate (dar cu alte tipuri de zone
dezavantajate) identificate cu ajutorul datelor de recensmnt. De fapt, pentru aproximativ jumtate
dintre orae (154), evalurile primriilor au confirmat rezultatele analizei statistice (Figura 2). n cazul
celeilaltejumti,primriilenuaurspunslachestionar(103),autransmisdateincomplete(17)sauau
consideratcnoraullornuexistzonemarginalizate(26)(Tabelul7).

locuine pn la 16% la nivelul ponderii populaiei rome, respectiv la 45% n cazul regimului locativ din
zon. Multe primrii au ntmpinat dificulti n transmiterea unei estimri, ca s nu mai vorbim de
specificarea unui numr exact al locuinelor administrate de municipalitate sau al locuinelor sociale. n
legturcuromii,estimrileprimriilorindicfaptulc,nmedie,pondereaacestoraajungela4560%n
zoneledetipghetouilapeste80%nzoneledetipmahalainzoneleistoricealeoraelor.Maimulte
detaliisuntprezentatenTabelul8.

Figura2.Aezrileurbanecuzonemarginalizate(numr)

Tabel8.Datereferitoarelazoneleurbanemarginalizateraportatedeprimrii

<10000
locuitori

1020000
locuitori

>20000
150000
locuitori

>150000
locuitori,
fr
Bucureti

Oraeimunicipiicuzone
marginalizateconformdatelor
recensmntuluidin2011

45

44

60

13

...iraportatedeprimrii

51

30

Zondetip
ghetoun
foste
coloniide
muncitori

Zondetip
mahalacu
case

115

48

126

46

64

17

258

100

254

87

114

30

mediu

658

273

393

135

194

57

minim

16

maxim

9005

6280

9000

1000

800

200

medie

46%

59%

82%

85%

48%

81%

minim

0%

0%

1%

0%

0%

10%

maxim

100%

100%

100%

100%

100%

100%

mediu

238

96

83

26

64

11

minim

maxim

4255

3116

1500

200

363

40

medie

22%

36%

9%

minim

0%

0%

1%

maxim

100%

100%

100%

Municipalitateaatransmisinformaii
desprezonelemarginalizate
Numrultotalalzonelor
marginalizateraportate
Numrlocuitoripezon
marginalizat

21

Zondetip
ghetoucu
blocuri

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011iAMPOR,Sondajprivindzoneleurbanemarginalizate
laniveluloraelordinRomnia,Noiembrie2013.Figuraprezintdoaroraelecuzonemarginalizateidentificatefie
dindatelederecensmnt,fiedectreprimrii.

Pondereapopulaieiromepezon
marginalizat

Conform rezultatelor sondajului, cele mai rspndite subtipuri de zone marginalizate sunt zonele de tip
ghetoucublocuriiceledetipmahalacucase;carereprezintmpreunpeste60%dintotalulcelor843
dezonemarginalizateraportatedeprimrii.Numrulicaracteristicilezonelormarginalizate,pesubtipuri,
suntprezentatenTabelul8.

Numrlocuinepezonmarginalizat

Zoneleidentificatedeautoritilelocalevariazsemnificativcadimensiune,delacivalocuitoripnla
peste9.000depersoane 12 idelaocldirecuunadoulocuinepnlamaimulteblocuricupeste4.250
de locuine. De fapt, zonele de tip ghetou cu blocuri sunt mult mai mari dect celelalte tipuri de zone
marginalizate, cu un numr mediu de aproximativ 660 de locuitori 13 comparativ cu 393 n zonele de tip
mahalacucasesau50270depersoanencelelaltetipuri.nmodsimilar,nceeaceprivetelocuinele,
numrul mediu n zonele de tip ghetou cu blocuri este de aproape 240, n timp ce n fostele colonii de
muncitoriinzoneledetipmahalacucaseajungelaaproape100.

Ponderealocuinelorsocialepezon
marginalizat

Zondetip
Locuine
mahalacu
sociale
adposturi
modernizate
improvizate

Zone
istorice
(centrale)
ale
oraului

Datele oferite de primrii reprezint estimri brute, mai degrab orientative, avnd n vedere c, n
majoritateacazurilor,nuexiststudiireferitoarelazonelencauz.Lipsainformaiilorreieseidinratade
nonrspuns destul de ridicat, care crete de la aproximativ 10% n cazul numrului de locuitori i de

Date:AMPOR,SondajprivindzoneleurbanemarginalizatelaniveluloraelordinRomnia,Noiembrie2013.Not:n
total,176deprimrii(inclusivtreisectoarealecapitalei)auraportatitransmisinformaiinlegturcuaproximativ
843dezonemarginalizatedinoraelelor.

12

19%dintrezoneleraportateausub50delocuitori,iar16%aupeste500delocuitori.

13

Studiileanterioarebazatepeancheteexhaustivenzonelesracearatc,ngeneral,zoneledetipghetoudinRomniaauo
dimensiunemicspremedie,cu150500delocuitori(StnculescuiBerevoescu,coord.,2004).

16

nconcluzie,sepoatespunecmetodologiapropus,cearelabazanalizadatelorderecensmnt,ofer
o baz rezonabil pentru identificarea spaial a zonelor urbane marginalizate. n acelai timp ns,
rezultatele astfel obinute trebuie completate cu informaii culese de la actorii de la nivel local, buni
cunosctoriairespectiveiaezriurbane.Pentruovalidareametodeibazatepedatelederecensmnt,ar
fi necesar ca sectoarele de recenzare s fie disponibile pentru mai multe orae. Astfel, ar fi posibil
realizarea mai multor hri privind distribuia zonelor marginalizate n interiorul oraelor, folosind att
datederecensmnt,ctidateculesedelaprimrii.

Hrilecuzonelemarginalizate,aacumaufostdeclaratedectreautoritilelocale,suntprezentaten
Seciunea 3.3. Pentru opt orae au fost disponibile sectoarele de recenzare, ceea ce a fcut posibil
realizarea de hri cu distribuia tipurilor de zone dezavantajate determinate prin analiza datelor de
recensmnt. Pentru patru orae 14 a fost posibil suprapunerea hrilor obinute pe baza datelor de la
recensmntcuceleraportatedeprimrii.AcestehrisuntprezentatenSeciunea3.2.
Un numr de patru orae este prea mic pentru o verificare adecvat a metodologiei propuse pe baza
datelorderecensmntipentruatrageconcluziitaricuprivirelaacurateeaacesteia.Daracestepatru
hriaratc:

(1)ntoatecelepatruorae,existzoneurbaneidentificatecafiindmarginalizate,attpebazadatelorde
recensmnt,ctidectreautoritilelocale.

(2) Exist discrepane ntre localizarea unor zone marginalizate identificate de autoritile locale i
localizareaidentificatpebazadatelorderecensmnt.Aceastaestecauzatnprincipaldemodulncare
primriileauraportatzonelemarginalizate.nmultecazuri,zonelemarginalizatenuaufostclardelimitate
teritorialprinindicareastrzilorianumerelordecasaferente,ciafostdoarvagindicatoadreside
aceea maparea fcut pe aceste informaii este doar orientativ fr s poat fi reprezentat pe hart
ntreagasuprafaacoperitdecomunitatearespectiv.

(3)Oaltdiscrepanaparentestedatdemrimeazonelormarginalizate.Mrimeabulineiprincare
suntreprezentatezonelemarginalizateraportatedeprimriinuestelegatdentindereateritorial,cide
mrimea populaiei din acele zone. Spre deosebire, zonele urbane marginalizate identificate pe baza
datelorderecensmntsuntreprezentategraficpentreagasuprafaacoperitderespectivulsectorde
recensmnt. Astfel, o zon urban marginalizat identificat pe baza datelor de recensmnt poate s
parfoartemarepehart,chiardacnrealitateoparteimportantdinsuprafaaaceluisectornuestede
fapt locuit. Aceste neconcordane sunt cu att mai vizibile cu ct sectorul de recensmnt acoper o
suprafamaredeteritoriudarincludeunnumrmicdepersoane.
(4)Existcazurincaredateledelarecensmntsuntslabe.Douexemplesuntzonele1Maidinoraul
Clan (ghetou n fost colonie de muncitori) i Craica din municipiul Baia Mare (mahala cu adposturi
improvizate).Ambelezoneaufostraportatedeprimriiivalidatentimpulcercetriideteren.Cutoate
acestea, ambele zone nu apar ca marginalizate pe hrile realizate pa baza datelor de recensmnt.
Conform datelor, zona 1 Mai este situat ntrun sector de recensmnt care nu este dezavantajat i n
caretoatelocuineleauacceslatoateutilitile,ceeacenuesteadevrat.ncazulCraica,uniilocuitorinu
au participat la recensmnt, n timp ce rezidenii nregistrai la recensmnt au fost distribuii n
sectoarele de recenzare din proximitate deoarece locuiesc n adposturi improvizate ridicate pe teren
extravilan.Dinacestemotive,zonarespectivnupoatefiidentificatutiliznddatelederecensmnt.

14

Oraelecareautrimistoateinformaiilesunt:BaiaMare,Clan,SloboziaiTrguMure.

17

2.8

Limitri ale abordrii i arii de cercetare ulterioar


Urmtorii pai pentru testare metodologiei de identificare a zonelor urbane marginalizate i considerm
deosebitdeimportani:

Abordareapropusnacestatlaspentrudefinireaiidentificareazonelorurbanemarginalizate,cearela
baz analiza datelor recensmntului din 2011, are avantaje dar i o serie de limitri. Spre exemplu,
recensmntul conine date privind prezena sau absena infrastructurii, dar nu i privind utilizarea
efectiv a serviciilor de utiliti de ctre comuniti i gospodrii, ceea ce nseamn c nu permite
identificarea gospodriilor fr access la utiliti din cauza datoriilor sau a unor instalaii defecte. De
asemenea,nuoferinformaiiprivindveniturilesauconsumulpopulaiei.

(1) Delimitarea teritorial a sectoarelor de recenzare disponibil la nivelul Institutului Naional de


Statistic i al autoritilor locale s fie utilizat pentru a produce hri cu distribuia zonelor
dezavantajate i marginalizate pentru ct mai multe orae i municipii din ar. Rezultatele acestor
hri pot fi verificate direct n teren sau pot fi confruntate cu zonele marginalizate raportate de
autoritlelocalepebazametodeidezvoltatencadrulacestuiproiect..

n ciuda limitrilor legate de datele disponibile, considerm c abordarea propus reprezint un pas
importantnnelegereaimsurareamarginalizriiurbanenRomnia,darprocesuldecercetaretrebuie
s continue. Acest atlas reprezint doar un prim pas promitor, aa cum arat analizele prezentate n
capitolele anterioare. Totui, verificarea acurateei metodologiei propuse trebuie extins la mai multe
aezriurbane,iaracestlucrunuesteposibilnabsenadelimitriiteritorialeasectoarelorderecenzare
carespermitrealizareamaimultorhricessuprapunzonelemarginalizateobinutepebazadatelor
derecensmntcuceleraportatedeautoritilelocale.

(2) Utilizareantreguluisetdeindicatoriincluinrecensmntul populaieiilocuinelor2011pentrua


testaindicialternatividemsurareacelortreicriteriifolositepentruidentificareamarginalizrii(spre
exemplu, indicatorul privind numrul de camere din locuin). Analize suplimentare de sensibilitate
trebuierealizatepentruatestaimpactulutilizriiunorpraguridiferite.
(3) Realizarea unor analize statistice suplimentare pe baza unor date de sondaj (spre exemplu, Ancheta
Bugetelor de Familie) pentru a nelege relaia ntre marginalizarea urban, aa cum este definit n
acest atlas, i srcia msurat pe baza veniturilor sau consumului gospodriilor. De asemenea, mai
multe analize n profunzime trebuie efectuate i pentru a evalua concentrarea spaial a criteriilor
folosite pentru identificarea marginalizrii, pe baza datelor de recensmnt. n fine, noi cercetri de
teren pentru a nelege i analiza zonele urbane dezavantajate ar permite rafinarea tipologiei i
utilizareaacesteiapentrufundamentareaunorinterveniisectoriale.

Prezentulatlasnuafostelaboratpentruaghidanmoddirectalocareafinanciar(dinfondurieuropene
saudinaltesurse)ctrecomunitileurbanemarginalizatedinRomnia.

18

3. Hri
Seciunea 3.3 include hri regionale care prezint ponderile populaiei urbane care locuiete n zone
dezavantajate i n zone marginalizate, agregate la nivel de ora. Aceste hri au fost realizate pe baza
analizei datelor de recensmnt. n plus, pentru fiecare regiune, sunt prezentate hrile cu poziionarea
comunitilormarginalizatencadruloraelor,realizatepebazadatelorprimitedelaautoritilelocale.

Acest capitol include hrile, ncepnd cu cele naionale care prezint ponderile populaiei urbane care
locuiete n zone dezavantajate i n zone marginalizate, agregate la nivel de ora, jude i regiune
(Seciunea3.1).
Seciunea 3.2 include hri pentru patru orae (Alba Iulia, Dorohoi, Oltenia i Strehaia) care prezint
distribuia spaial a tipurilor de zone urbane dezavantajate, urmate de hri pentru alte patru orae cu
informaii similare peste care au fost suprapuse informaiile primite de la primrii (Baia Mare, Clan,
SloboziaiTrguMure).

19

20

3.1

Marginalizarea urban potrivit datelor recensmntului din 2011

21

22

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL

23

Harta4.Zoneurbaneculocuireprecarlaniveldeunitateadministrativteritorial

24

Harta5.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformallaniveldeunitateadministrativteritorial

25

Harta6.Zoneurbanecunivelsczutdecapitalumanlaniveldeunitateadministrativteritorial

26

Harta7.Marginalizareaurbanlaniveldeunitateadministrativteritorial

27

28

HART LA NIVEL DE JUDE

29

Harta8.Marginalizareaurbanlaniveldejude

30

HART LA NIVEL DE REGIUNE

31

Harta9.Marginalizareaurbanlanivelderegiune

32

3.2

Tipologia zonelor urbane

33

34

HRI LA NIVEL DE SECTOR DE RECENSMNT: 4 EXEMPLE

35

Harta10.AlbaIulia

36

Harta11.Dorohoi

37

Harta12.Oltenia

38

Harta13.Strehaia

39

40

Harta15.Clan

43

Harta15.Clan

43

Harta16.Slobozia

44

Harta17.TrguMure

45

46

3.3

Comuniti marginalizate n oraele din Romnia

47

48

REGIUNEANORDEST

49

Tabel9.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:NordEst

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
IS
IS
IS
IS
IS
IS
NT
NT
NT
NT
NT
NT
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

MUNICIPIULBACAU
MUNICIPIULMOINESTI
MUNICIPIULONESTI
ORASBUHUSI
ORASCOMANESTI
ORASDARMANESTI
ORASSLANICMOLDOVA
ORASTARGUOCNA

MUNICIPIULBOTOSANI
MUNICIPIULDOROHOI
ORASBUCECEA
ORASDARABANI
ORASFLAMANZI
ORASSAVENI
ORASSTEFANESTI

MUNICIPIULIASI
MUNICIPIULPASCANI
ORASHARLAU
ORASPODUILOAIEI
ORASTARGUFRUMOS

MUNICIPIULPIATRANEAMT
MUNICIPIULROMAN
ORASBICAZ
ORASROZNOV
ORASTARGUNEAMT

MUNICIPIULCAMPULUNGMOLDOVENESC
MUNICIPIULFALTICENI
MUNICIPIULRADAUTI
MUNICIPIULSUCEAVA
MUNICIPIULVATRADORNEI
ORASBROSTENI

1.374.794
267.141
144.307
21.787
39.172
14.562
19.568
12.247
4.198
11.300
167.772
106.847
24.309
4.274
9.893
10.136
6.999
5.314
355.120
290.422
33.745
10.905
9.573
10.475
169.599
85.055
50.713
6.543
8.593
18.695
262.153
16.722
25.723
23.822
92.121
14.429
5.506

59,62
62,98
76,93
41,27
72,94
43,50
41,43
4,81
21,80
32,95
44,05
56,69
41,00
2,90
10,51
1,61
29,23
0,00
68,23
73,74
56,66
30,56
4,66
49,98
66,32
83,20
59,91
45,50
0,00
44,74
52,82
73,15
57,39
65,47
82,05
55,89
7,36

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,66
6,37
9,35
1,71
3,72
0,00
0,00
0,00
27,89
4,55
2,22
1,94
6,22
0,00
0,00
0,00
2,07
0,00
10,98
13,09
0,94
2,71
1,38
2,40
2,15
1,59
4,51
0,00
0,00
0,00
3,34
1,90
2,85
3,18
6,19
5,37
0,00

12,51
12,50
4,31
34,04
13,34
27,65
18,30
29,39
9,34
25,97
26,40
28,31
28,60
34,16
32,05
12,00
10,87
9,13
2,77
1,04
12,10
0,00
19,48
8,24
15,17
6,07
16,38
27,01
52,72
31,90
13,92
10,73
32,07
10,38
3,60
20,99
39,48

14,77
12,63
5,62
13,55
7,35
16,69
31,09
58,07
32,04
24,88
19,51
7,71
17,32
46,77
38,60
76,69
52,28
57,00
6,84
2,77
22,76
26,24
35,38
22,15
12,10
6,37
13,90
24,29
34,88
18,54
23,37
11,24
5,45
18,14
5,52
9,24
50,93

4,29
3,38
1,37
9,40
1,64
10,76
7,47
4,69
6,67
4,25
6,00
2,92
5,52
15,58
18,33
9,67
4,94
33,82
3,58
0,53
7,50
31,33
39,01
14,39
3,15
2,04
4,42
1,97
10,69
1,72
4,91
2,92
2,22
1,16
1,14
8,41
2,23

3,15
2,15
2,42
0,04
1,02
1,40
1,71
3,04
2,26
7,40
1,81
2,42
1,34
0,58
0,51
0,04
0,60
0,06
7,60
8,84
0,04
9,16
0,09
2,85
1,11
0,74
0,88
1,24
1,71
3,11
1,65
0,06
0,01
1,67
1,50
0,09
0,00

50

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
VS
VS
VS
VS
VS
VS

ORASCAJVANA
ORASDOLHASCA
ORASFRASIN
ORASGURAHUMORULUI
ORASLITENI
ORASMILISAUTI
ORASSALCEA
ORASSIRET
ORASSOLCA
ORASVICOVUDESUS

MUNICIPIULBARLAD
MUNICIPIULHUSI
MUNICIPIULVASLUI
ORASMURGENI
ORASNEGRESTI

6.901
10.298
5.876
13.667
9.596
5.005
9.015
7.976
2.188
13.308
153.009
55.837
26.266
55.407
7.119
8.380

4,07
2,23
9,50
54,23
4,37
4,92
6,40
21,69
16,50
0,00
55,07
58,41
50,14
67,68
3,50
8,77

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

0,00
0,00
0,00
0,00
2,67
0,00
0,00
0,00
9,19
0,00
3,75
1,24
1,60
7,81
0,00
3,50

0,00
29,86
46,99
15,95
7,18
33,17
16,62
44,90
0,00
0,00
14,55
14,03
31,85
7,03
9,51
17,80

79,23
50,90
43,45
18,82
68,40
61,92
72,98
20,62
60,65
70,56
19,94
20,39
10,57
12,88
74,31
46,80

16,69
16,89
0,00
4,41
17,38
0,00
3,76
2,66
0,00
25,88
5,82
5,47
4,56
3,33
12,43
23,01

0,00
0,12
0,07
6,59
0,00
0,00
0,24
10,13
13,67
3,56
0,87
0,48
1,28
1,27
0,25
0,12

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

51

52

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: NORDEST

53

Harta18.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst

54

Harta19.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst

55

Harta20.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst

56

Harta21.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordEst

57

58

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: NORDEST

59

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Municipiul:Bacu

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

60

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Municipiul:Moineti

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

61

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Municipiul:Oneti

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

62

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Ora:Buhui

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

63

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Ora:Comneti

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

64

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:NordEst
Judeul:Bacu
Ora:Drmneti

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

65

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Botoani
Municipiul:Botoani

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

66

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordEst
Judeul:Botoani
Ora:Flmnzi

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

67

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Iai
Municipiul:Iai

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

68

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordEst
Judeul:Iai
Ora:Hrlu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

69

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Neam
Municipiul:Roman

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

70

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:NordEst
Judeul:Suceava
Municipiul:CmpulungMoldovenesc

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

71

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Suceava
Municipiul:Rdui

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

72

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:NordEst
Judeul:Suceava
Municipiul:Suceava

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

73

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Suceava
Ora:Dolhasca

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

74

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:NordEst
Judeul:Suceava
Ora:VicovudeSus

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

75

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Vaslui
Municipiul:Brlad

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

76

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordEst
Judeul:Vaslui
Municipiul:Hui

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

77

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordEst
Judeul:Vaslui
Municipiul:Vaslui

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

78

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

REGIUNEA SUDEST

79

Tabel10.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:SudEst

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

BR
BR
BR
BR
BR
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
GL
GL
GL
GL
GL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
VN

MUNICIPIULBRAILA
ORASFAUREI
ORASIANCA
ORASINSURATEI

MUNICIPIULBUZAU
MUNICIPIULRAMNICUSARAT
ORASNEHOIU
ORASPATARLAGELE
ORASPOGOANELE

MUNICIPIULCONSTANTA
MUNICIPIULMANGALIA
MUNICIPIULMEDGIDIA
ORASBANEASA
ORASCERNAVODA
ORASEFORIE
ORASHARSOVA
ORASMURFATLAR
ORASNAVODARI
ORASNEGRUVODA
ORASOVIDIU
ORASTECHIRGHIOL

MUNICIPIULGALATI
MUNICIPIULTECUCI
ORASBERESTI
ORASTARGUBUJOR

MUNICIPIULTULCEA
ORASBABADAG
ORASISACCEA
ORASMACIN
ORASSULINA

1.362.011
200.765
180.302
3.592
10.343
6.528
174.127
115.494
33.843
10.211
7.304
7.275
470.961
283.872
36.364
39.780
5.384
17.022
9.473
9.642
10.216
32.981
5.088
13.847
7.292
293.518
249.432
34.871
2.916
6.299
99.581
73.707
8.940
5.026
8.245
3.663
123.059

62,42
60,51
66,17
23,11
12,55
0,98
69,08
80,30
58,90
49,04
33,45
2,19
60,20
80,35
47,75
33,51
3,05
25,53
24,50
10,41
19,11
29,58
0,00
19,24
35,01
67,71
73,82
40,75
0,00
6,64
50,33
61,31
19,06
2,25
28,10
21,65
61,72

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

4,22
3,21
3,45
0,00
2,06
0,00
3,94
4,99
1,67
2,12
0,00
4,34
3,53
3,76
3,08
2,58
0,00
4,18
2,03
1,94
9,56
2,90
0,00
4,11
3,09
5,74
6,75
0,00
0,00
0,00
6,86
7,13
6,24
0,00
4,78
17,09
3,20

16,38
19,63
17,09
38,14
43,78
41,33
11,34
4,44
14,91
24,83
50,00
46,54
19,79
8,86
29,77
33,00
33,38
42,41
46,33
33,11
27,72
47,89
38,68
36,46
25,26
13,18
9,97
30,06
24,21
41,45
11,84
7,76
7,09
49,12
27,96
17,96
16,52

11,13
12,82
9,87
38,75
30,84
51,72
11,51
7,02
16,99
20,57
15,85
40,22
9,80
3,81
9,81
20,19
29,07
11,46
23,51
46,43
18,86
13,79
32,33
26,95
22,49
8,80
5,27
24,15
59,98
39,59
20,56
15,21
49,80
26,16
26,32
36,17
10,92

4,19
3,05
2,58
0,00
10,60
5,78
3,44
2,91
6,38
1,36
0,00
4,40
4,58
0,78
7,92
10,46
34,51
15,70
0,58
7,67
24,24
4,19
16,51
12,00
8,96
2,43
1,89
3,36
15,81
12,32
8,58
6,81
13,36
21,09
12,84
5,92
6,30

1,65
0,77
0,84
0,00
0,17
0,20
0,70
0,34
1,16
2,10
0,70
2,31
2,10
2,45
1,67
0,25
0,00
0,72
3,05
0,44
0,51
1,65
12,48
1,24
5,20
2,15
2,29
1,69
0,00
0,00
1,82
1,77
4,45
1,37
0,00
1,20
1,34

80

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SE
SE
SE
SE
SE

VN
VN
VN
VN
VN

MUNICIPIULADJUD
MUNICIPIULFOCSANI
ORASMARASESTI
ORASODOBESTI
ORASPANCIU

16.045
79.315
10.671
9.364
7.664

41,86
80,54
23,85
11,59
22,48

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

2,19
3,56
0,00
6,20
2,28

22,42
9,55
11,15
48,13
45,17

17,79
4,11
32,76
22,22
22,70

15,67
0,98
31,44
6,76
6,17

0,07
1,24
0,80
5,09
1,19

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

81

82

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL:


SUDEST

83

Harta22.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst

84

Harta23.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst

85

Harta24.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst

86

Harta25.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudEst

87

88

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: SUDEST

89

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudEst
Judeul:Brila
Municipiul:Brila

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

90

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudEst
Judeul:Buzu
Municipiul:Buzu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

91

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudEst
Judeul:Constana
Municipiul:Medgidia

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

92

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudEst
Judeul:Constana
Ora:Cernavod

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

93

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudEst
Judeul:Constana
Ora:Murfatlar

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

94

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudEst
Judeul:Constana
Ora:Ovidiu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

95

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudEst
Judeul:Vrancea
Municipiul:Adjud

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

96

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudEst
Judeul:Vrancea
Municipiul:Focani

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

97

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudEst
Judeul:Vrancea
Municipiul:Mreti

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

98

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

REGIUNEA SUD

99

Tabel11.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Sud

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
CL
CL
CL
CL
CL
CL
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
GR
GR
GR
GR
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
PH
PH

MUNICIPIULCAMPULUNG
MUNICIPIULCURTEADEARGES
MUNICIPIULPITESTI
ORASCOSTESTI
ORASMIOVENI
ORASSTEFANESTI
ORASTOPOLOVENI

MUNICIPIULCALARASI
MUNICIPIULOLTENITA
ORASBUDESTI
ORASFUNDULEA
ORASLEHLIUGARA

MUNICIPIULMORENI
MUNICIPIULTARGOVISTE
ORASFIENI
ORASGAESTI
ORASPUCIOASA
ORASRACARI
ORASTITU

MUNICIPIULGIURGIU
ORASBOLINTINVALE
ORASMIHAILESTI

MUNICIPIULFETESTI
MUNICIPIULSLOBOZIA
MUNICIPIULURZICENI
ORASAMARA
ORASCAZANESTI
ORASFIERBINTITARG
ORASTANDAREI

MUNICIPIULCAMPINA

1.242.881
281.642
31.767
27.359
155.383
10.375
31.998
14.541
10.219
111.081
65.181
24.822
7.725
6.851
6.502
150.043
18.687
79.610
7.587
13.317
14.254
6.930
9.658
82.205
61.353
12.929
7.923
120.220
30.217
45.891
15.308
7.345
3.271
4.969
13.219
374.502
32.935

65,91
83,79
67,30
81,90
92,19
53,80
85,67
63,96
65,14
47,18
52,96
50,55
2,08
24,87
53,37
61,79
34,76
77,65
13,88
76,80
45,18
31,70
46,45
55,10
68,11
17,43
15,88
51,05
43,01
72,85
66,72
18,11
6,97
26,87
13,90
69,47
78,69

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

2,89
2,76
3,40
3,32
3,32
0,00
1,10
0,00
2,68
3,56
3,61
3,81
0,00
9,59
0,00
3,10
0,70
2,68
0,00
3,78
8,05
2,97
5,47
0,52
0,70
0,00
0,00
1,11
0,00
2,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,15
0,63

13,78
7,97
19,45
11,38
1,83
40,93
4,60
11,04
29,22
11,94
11,95
11,13
8,80
17,50
12,81
19,23
48,32
9,14
80,19
3,04
23,68
14,39
17,44
19,71
16,66
20,63
41,79
14,81
22,19
4,76
13,06
45,34
25,13
27,87
10,41
11,69
8,26

13,07
3,47
7,81
3,27
1,37
2,80
5,57
15,02
0,00
30,40
28,08
27,16
52,19
39,73
30,34
11,48
10,71
6,35
4,93
13,47
16,20
50,20
22,88
20,07
10,32
52,78
42,21
26,10
26,60
15,45
15,10
27,91
56,59
40,75
60,63
9,93
6,89

2,92
1,12
1,79
0,00
0,26
2,42
0,72
9,65
2,96
5,79
2,14
5,83
36,47
8,03
3,45
3,28
4,83
3,19
0,00
0,00
5,10
0,00
7,77
2,14
1,77
5,24
0,00
5,79
7,99
2,25
4,32
8,25
9,32
0,00
14,67
2,57
2,61

1,43
0,89
0,25
0,13
1,03
0,04
2,35
0,32
0,00
1,13
1,26
1,51
0,45
0,28
0,03
1,12
0,67
0,99
1,00
2,91
1,79
0,74
0,00
2,45
2,45
3,92
0,13
1,15
0,22
1,80
0,80
0,39
1,99
4,51
0,39
2,19
2,91

100

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
TR
TR
TR
TR
TR
TR

MUNICIPIULPLOIESTI
ORASAZUGA
ORASBAICOI
ORASBOLDESTISCAENI
ORASBREAZA
ORASBUSTENI
ORASCOMARNIC
ORASMIZIL
ORASPLOPENI
ORASSINAIA
ORASSLANIC
ORASURLATI
ORASVALENIIDEMUNTE

MUNICIPIULALEXANDRIA
MUNICIPIULROSIORIDEVEDE
MUNICIPIULTURNUMAGURELE
ORASVIDELE
ORASZIMNICEA

209.945
4.440
17.981
11.137
15.928
8.894
11.970
14.312
7.718
10.410
6.034
10.541
12.257
123.188
45.434
27.416
24.772
11.508
14.058

79,92
39,62
61,67
44,69
53,63
83,58
24,90
45,54
71,20
72,59
22,24
34,50
41,76
57,82
62,36
56,80
59,85
45,13
51,98

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,48
12,39
1,32
0,00
1,24
9,10
0,00
1,51
0,00
10,04
0,00
2,73
4,11
1,81
2,13
0,82
1,07
6,77
0,00

3,29
37,34
20,47
33,95
31,50
7,30
37,62
11,24
25,68
9,87
71,31
19,32
31,97
23,46
22,29
22,51
23,63
21,65
30,28

6,62
8,49
15,23
16,43
10,88
0,00
37,28
31,14
3,07
1,87
3,66
30,25
12,86
13,49
8,77
15,53
13,89
25,91
13,91

2,44
0,00
0,00
1,54
1,07
0,00
0,00
10,29
0,00
0,00
2,72
8,51
6,16
2,84
3,71
3,99
0,87
0,00
3,59

2,24
2,16
1,32
3,39
1,68
0,02
0,20
0,28
0,05
5,63
0,07
4,69
3,14
0,56
0,74
0,35
0,68
0,53
0,23

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

101

102

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: SUD

103

Harta26.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud

104

Harta27.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud

105

Harta28.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud

106

Harta29.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Sud

107

108

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: SUD

109

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Arge
Municipiul:Cmpulung

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

110

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Arge
Ora:Mioveni

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

111

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Dmbovia
Municipiul:Trgovite

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

112

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Giurgiu
Municipiul:Giurgiu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

113

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Ialomia
Municipiul:Feteti

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

114

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Ialomia
Municipiul:Slobozia

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

115

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Municipiul:Cmpina

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

116

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Ora:BoldetiSceni

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

117

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Ora:Mizil

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

118

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Ora:Sinaia

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

119

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Ora:Urlai

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

120

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Prahova
Ora:VleniideMunte

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

121

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Sud
Judeul:Teleorman
Municipiul:Alexandria

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

122

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:Sud
Judeul:Teleorman
Municipiul:TurnuMgurele

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

123

124

REGIUNEA SUDVEST

125

Tabel12.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:SudVest

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SV
SV
SV
SV
SV

DJ
DJ
DJ

MUNICIPIULBAILESTI
MUNICIPIULCALAFAT

957.978
344.037
17.437
17.336

62,77
70,70
20,01
29,03

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

2,19
1,38
0,00
0,00

20,44
15,90
35,57
56,00

10,61
8,42
42,70
14,97

2,52
1,63
1,44
0,00

1,47
1,96
0,28
0,00

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: SUDVEST


129

128

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: SUDVEST


129

Harta30.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest

130

Harta31.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest

131

Harta32.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest

132

Harta33.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:SudVest

133

134

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: SUDVEST

135

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudVest
Judeul:Dolj
Municipiul:Craiova

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

136

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudVest
Judeul:Gorj
Municipiul:TrguJiu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

137

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudVest
Judeul:Gorj
Ora:Rovinari

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

138

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudVest
Judeul:Mehedini
Municipiul:DrobetaTurnuSeverin

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

139

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudVest
Judeul:Mehedini
Municipiul:Orova

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

140

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Regiunea:SudVest
Judeul:Olt
Municipiul:Caracal

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

141

REGIUNEA VEST

145

Regiunea:SudVest
Judeul:Olt
Ora:Corabia

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

143

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:SudVest
Judeul:Vlcea
Municipiul:RmnicuVlcea

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

144

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

REGIUNEA VEST

145

Tabel13.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Vest

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
TM

MUNICIPIULARAD
ORASCHISINEUCRIS
ORASCURTICI
ORASINEU
ORASLIPOVA
ORASNADLAC
ORASPANCOTA
ORASPECICA
ORASSANTANA
ORASSEBIS

MUNICIPIULCARANSEBES
MUNICIPIULRESITA
ORASANINA
ORASBAILEHERCULANE
ORASBOCSA
ORASMOLDOVANOUA
ORASORAVITA
ORASOTELUROSU

MUNICIPIULBRAD
MUNICIPIULDEVA
MUNICIPIULHUNEDOARA
MUNICIPIULLUPENI
MUNICIPIULORASTIE
MUNICIPIULPETROSANI
MUNICIPIULVULCAN
ORASANINOASA
ORASCALAN
ORASGEOAGIU
ORASHATEG
ORASPETRILA
ORASSIMERIA
ORASURICANI

1.135.415
238.600
159.074
7.987
7.453
9.260
10.313
7.398
6.946
12.762
11.428
5.979
160.548
24.689
73.282
7.485
5.008
15.842
12.350
11.382
10.510
313.918
14.495
61.123
60.525
23.390
18.227
37.160
24.160
4.360
11.279
5.294
9.685
22.692
12.556
8.972
422.349

63,82
64,08
75,80
56,20
45,99
58,14
49,21
21,76
22,82
31,84
37,12
40,99
50,23
69,19
69,50
8,30
44,07
11,58
18,45
38,31
12,65
62,88
73,52
88,83
71,83
39,92
78,43
61,70
45,21
8,56
50,39
56,29
67,80
27,75
71,71
6,38
69,53

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,41
5,69
7,91
1,84
0,00
4,04
2,33
0,00
0,00
0,00
2,01
0,00
1,81
0,91
2,51
3,25
3,41
0,00
2,56
1,06
0,00
1,60
3,40
1,81
0,47
2,64
2,62
0,00
3,05
2,71
0,00
0,00
1,17
0,86
6,00
1,48
9,45

9,39
8,04
2,97
5,61
15,64
15,29
22,85
36,58
23,06
17,25
6,31
30,67
22,17
6,60
12,66
27,19
32,23
33,33
52,38
20,15
66,61
9,28
3,97
1,32
2,87
23,02
0,00
7,89
10,88
35,28
24,87
2,72
9,80
31,53
4,09
21,73
5,39

14,80
17,63
8,83
36,02
38,36
18,90
25,22
34,13
42,02
39,51
50,51
28,18
20,78
18,93
10,16
46,25
17,35
52,93
21,52
34,77
18,25
18,16
16,36
4,14
17,78
17,43
12,11
23,35
21,51
6,31
22,95
26,31
17,41
36,94
15,25
55,17
8,44

3,67
3,19
2,58
0,00
0,00
3,17
0,00
7,29
11,81
11,05
3,78
0,00
3,88
3,86
3,59
14,98
2,94
2,16
4,15
2,65
2,03
6,99
1,52
1,85
5,74
16,06
6,82
5,13
19,16
47,16
1,16
13,35
3,83
2,65
2,95
15,15
1,41

2,90
1,37
1,92
0,33
0,00
0,45
0,39
0,24
0,29
0,34
0,27
0,15
1,12
0,51
1,59
0,04
0,00
0,00
0,95
3,06
0,46
1,09
1,22
2,05
1,31
0,92
0,01
1,92
0,19
0,00
0,63
1,32
0,00
0,27
0,00
0,09
5,78

146

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

MUNICIPIULLUGOJ
MUNICIPIULTIMISOARA
ORASBUZIAS
ORASCIACOVA
ORASDETA
ORASFAGET
ORASGATAIA
ORASJIMBOLIA
ORASRECAS
ORASSANNICOLAUMARE

40.361
319.279
7.023
5.348
6.260
6.761
5.861
10.808
8.336
12.312

78,22
75,30
48,14
2,88
51,84
25,14
31,56
25,12
17,18
58,46

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,31
11,20
0,00
0,00
1,79
0,00
4,23
11,95
4,35
0,00

3,35
4,17
15,85
27,00
21,25
12,94
12,85
6,97
15,13
4,61

9,83
2,32
28,66
49,51
19,17
61,23
37,96
43,16
46,88
28,18

0,95
0,23
6,99
7,48
5,72
0,00
4,78
9,94
13,69
8,75

2,34
6,77
0,36
13,13
0,24
0,68
8,62
2,86
2,77
0,00

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

147

148

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: VEST

149

Harta34.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest

150

Harta35.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest

151

Harta36.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest

152

Harta37.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Vest

153

154

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: VEST

155

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Arad
Ora:Pecica

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

156

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Municipiul:Caransebe

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

157

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Municipiul:Reia

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

158

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Ora:Boca

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

159

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Ora:MoldovaNou

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

160

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Ora:Oravia

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

161

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:CaraSeverin
Ora:OeluRou

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

162

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Brad

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

163

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Deva

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

164

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Lupeni

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

165

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Ortie

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

166

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Petroani

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

167

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Municipiul:Vulcan

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

168

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Ora:Clan

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

169

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Ora:Petrila

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

170

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Vest
Judeul:Hunedoara
Ora:Simeria

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

171

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Vest
Judeul:Timi
Ora:SnnicolauMare

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

172

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

REGIUNEA NORDVEST

173

Tabel14.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:NorDVest

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BN
BN
BN
BN
BN
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

MUNICIPIULBEIUS
MUNICIPIULMARGHITA
MUNICIPIULORADEA
MUNICIPIULSALONTA
ORASALESD
ORASNUCET
ORASSACUENI
ORASSTEI
ORASVALEALUIMIHAI
ORASVASCAU

MUNICIPIULBISTRITA
ORASBECLEAN
ORASNASAUD
ORASSANGEORZBAI

MUNICIPIULCAMPIATURZII
MUNICIPIULCLUJNAPOCA
MUNICIPIULDEJ
MUNICIPIULGHERLA
MUNICIPIULTURDA
ORASHUEDIN

MUNICIPIULBAIAMARE
MUNICIPIULSIGHETUMARMATI
ORASBAIASPRIE
ORASBORSA
ORASCAVNIC
ORASDRAGOMIRESTI
ORASSALISTEADESUS
ORASSEINI
ORASSOMCUTAMARE
ORASTARGULAPUS
ORASTAUTIIMAGHERAUS
ORASULMENI

1.366.950
283.042
10.667
15.770
196.367
17.735
10.066
2.165
11.526
6.529
9.902
2.315
104.970
75.076
10.628
9.587
9.679
458.368
22.223
324.576
33.497
20.982
47.744
9.346
275.286
123.738
37.640
15.476
27.611
4.976
3.213
4.893
8.987
7.565
11.744
7.136
7.270

70,24
75,43
86,48
70,09
81,99
73,31
65,51
21,34
18,35
77,13
34,19
69,55
63,66
72,13
58,00
55,68
12,03
77,26
71,70
79,23
80,15
70,71
75,35
36,20
55,57
81,37
55,44
42,07
14,22
51,83
11,86
16,84
27,57
31,91
36,84
42,87
27,63

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,71
8,79
3,34
6,89
10,53
0,00
0,69
0,00
2,39
3,32
22,17
0,00
8,48
10,63
3,91
1,96
3,23
7,74
0,00
10,21
2,02
1,95
2,00
3,01
1,67
1,89
2,36
3,75
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,11
4,04

4,89
2,64
2,28
1,38
0,88
2,77
2,77
22,17
19,63
6,11
13,21
2,76
3,89
2,79
10,44
4,74
4,36
3,56
12,35
1,18
4,96
8,41
7,89
27,17
12,02
4,13
14,97
11,92
14,18
21,99
36,57
33,11
30,38
19,93
19,38
12,65
11,27

13,27
7,73
6,98
14,04
3,86
16,55
17,07
36,49
31,98
5,97
12,28
26,35
19,13
10,71
18,72
37,46
66,72
3,77
11,25
1,17
10,02
10,47
6,79
23,37
25,87
7,65
22,66
38,29
66,92
26,19
51,54
35,38
38,78
36,93
39,67
36,24
52,64

3,06
3,43
0,00
7,60
0,64
5,02
13,30
0,00
27,64
1,16
17,73
0,00
2,86
2,24
0,00
0,00
13,65
2,10
4,40
1,13
0,51
1,99
7,75
7,32
4,33
4,55
3,14
1,33
3,86
0,00
0,00
14,67
3,27
11,08
4,10
4,13
4,42

2,83
1,98
0,92
0,00
2,10
2,35
0,67
20,00
0,00
6,29
0,42
1,34
1,99
1,50
8,92
0,17
0,01
5,58
0,30
7,08
2,36
6,47
0,22
2,94
0,54
0,40
1,42
2,65
0,06
0,00
0,03
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00

174

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

MM
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SM

ORASVISEUDESUS

MUNICIPIULZALAU
ORASCEHUSILVANIEI
ORASJIBOU
ORASSIMLEUSILVANIEI

15.037
88.259
56.202
7.214
10.407
14.436
157.025

19,39
69,71
77,49
51,04
57,09
57,86
70,78

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

0,00
1,93
2,11
3,90
2,26
0,00
1,62

29,56
1,65
0,71
9,04
1,94
1,39
2,81

45,02
21,63
17,21
32,56
32,39
25,65
20,29

5,88
2,93
1,38
0,00
0,00
12,54
3,21

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

0,16
2,15
1,10
3,47
6,32
2,56

176

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: NORDVEST

177

182

Harta39.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest

179

Harta40.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest

180

Harta41.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:NordVest

181

182

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: NORDVEST

183

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Municipiul:Beiu

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

184

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Municipiul:Marghita

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

185

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Municipiul:Oradea

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

186

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Municipiul:Salonta

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

187

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Ora:Aled

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

188

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Bihor
Ora:Scueni

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

189

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:BistriaNsud
Municipiul:Bistria

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

190

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:BistriaNsud
Ora:Beclean

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

191

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Cluj
Municipiul:CmpiaTurzii

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

192

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Cluj
Municipiul:Gherla

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

193

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Cluj
Municipiul:Turda

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

194

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Maramure
Municipiul:BaiaMare

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

195

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest

Judeul:Maramure

Municipiul:SighetuMarmaiei

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

196

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Maramure
Ora:Bora

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

197

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Maramure
Ora:TrguLpu

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

198

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Maramure
Ora:VieudeSus

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

199

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:Slaj
Municipiul:Zalu

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

200

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:Slaj
Ora:Jibou

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

201

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:NordVest
Judeul:SatuMare
Municipiul:SatuMare

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

202

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:NordVest
Judeul:SatuMare
Ora:NegretiOa

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

203

204

REGIUNEA CENTRU

205

Tabel15.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:Centru

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

MUNICIPIULAIUD
MUNICIPIULALBAIULIA
MUNICIPIULBLAJ
MUNICIPIULSEBES
ORASABRUD
ORASBAIADEARIES
ORASCAMPENI
ORASCUGIR
ORASOCNAMURES
ORASTEIUS
ORASZLATNA

MUNICIPIULBRASOV
MUNICIPIULCODLEA
MUNICIPIULFAGARAS
MUNICIPIULSACELE
ORASGHIMBAV
ORASPREDEAL
ORASRASNOV
ORASRUPEA
ORASVICTORIA
ORASZARNESTI

MUNICIPIULSFANTUGHEORGHE
MUNICIPIULTARGUSECUIESC
ORASBARAOLT
ORASCOVASNA
ORASINTORSURABUZAULUI

MUNICIPIULGHEORGHENI
MUNICIPIULMIERCUREACIUC
MUNICIPIULODORHEIUSECUIE
MUNICIPIULTOPLITA
ORASBAILETUSNAD
ORASBALAN

1.368.308
198.412
22.876
63.536
20.630
27.019
5.072
3.461
7.221
21.376
13.036
6.695
7.490
397.026
253.200
21.708
30.714
30.798
4.698
4.755
15.022
5.269
7.386
23.476
100.811
56.006
18.491
8.672
10.114
7.528
132.418
18.377
38.966
34.257
13.929
1.641
6.115

71,21
64,51
61,69
86,50
32,65
65,62
44,48
44,64
65,10
75,66
35,46
43,20
30,20
76,71
86,84
60,66
69,19
51,94
62,43
55,69
62,90
20,17
42,47
64,07
66,85
80,03
64,07
35,46
63,66
16,09
63,92
58,03
76,51
79,88
35,31
40,77
20,98

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,03
1,83
0,85
2,74
1,12
0,72
5,26
0,00
0,00
3,71
1,62
0,00
0,00
5,43
6,45
3,67
0,00
5,09
24,12
17,31
3,07
0,00
0,00
1,98
3,29
3,54
7,22
0,00
0,00
0,00
8,18
1,86
8,82
9,68
2,05
40,95
0,00

7,21
15,26
21,87
1,06
39,34
2,22
30,84
46,89
19,80
3,54
35,44
33,07
49,01
6,10
2,14
2,42
15,12
12,17
4,11
9,23
16,67
27,88
43,96
8,76
10,78
4,65
16,77
22,74
12,43
25,64
8,65
18,32
2,24
1,40
14,07
6,09
37,86

10,26
13,40
12,69
5,88
14,62
26,07
13,66
8,47
12,06
11,61
23,24
23,73
12,34
6,10
1,95
25,44
8,24
14,34
6,43
0,00
11,17
32,66
1,56
12,82
11,63
5,35
3,44
20,28
19,75
57,64
12,08
16,58
7,12
5,92
28,70
0,00
17,09

4,32
3,47
2,72
1,28
9,70
5,15
0,00
0,00
1,74
4,02
4,21
0,00
6,82
3,63
0,51
4,74
6,77
15,11
0,00
7,59
6,19
15,18
7,68
11,51
7,20
6,29
7,98
21,23
4,15
0,00
3,40
0,00
1,51
1,52
6,20
11,21
24,07

1,97
1,54
0,19
2,53
2,56
0,22
5,76
0,00
1,29
1,46
0,03
0,00
1,63
2,02
2,12
3,06
0,68
1,34
2,92
10,18
0,00
4,10
4,33
0,86
0,24
0,13
0,51
0,29
0,00
0,64
3,78
5,22
3,81
1,61
13,66
0,98
0,00

206

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU

HR
HR
HR
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

ORASBORSEC
ORASCRISTURUSECUIESC
ORASVLAHITA

MUNICIPIULREGHIN
MUNICIPIULSIGHISOARA
MUNICIPIULTARGUMURES
MUNICIPIULTARNAVENI
ORASIERNUT
ORASLUDUS
ORASMIERCUREANIRAJULUI
ORASSANGEORGIUDEPADURE
ORASSARMASU
ORASSOVATA
ORASUNGHENI

MUNICIPIULMEDIAS
MUNICIPIULSIBIU
ORASAGNITA
ORASAVRIG
ORASCISNADIE
ORASCOPSAMICA
ORASDUMBRAVENI
ORASMIERCUREASIBIULUI
ORASOCNASIBIULUI
ORASSALISTE
ORASTALMACIU

2.585
9.650
6.898
276.773
33.281
28.102
134.290
22.075
8.705
15.328
5.554
5.166
6.942
10.385
6.945
262.868
47.204
147.245
8.732
12.815
14.282
5.404
7.388
3.910
3.562
5.421
6.905

37,87
61,65
43,53
71,51
79,48
64,55
86,43
55,02
33,51
69,34
14,60
16,74
34,86
41,62
45,37
72,97
76,93
86,51
37,19
46,80
71,09
2,24
32,77
12,48
35,93
23,24
45,76

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

53,69
14,39
0,00
5,26
1,16
15,22
5,22
0,80
6,16
2,93
0,00
7,30
1,37
8,88
4,81
5,67
1,98
6,35
3,36
9,37
15,55
0,00
1,38
4,96
0,00
1,27
7,65

0,00
3,90
28,78
6,29
8,98
1,92
0,78
19,97
21,23
2,97
21,57
20,34
14,55
19,51
11,88
1,70
4,30
0,00
4,13
3,62
0,00
12,29
6,39
10,41
0,00
1,18
0,00

8,43
15,27
20,43
9,81
4,62
9,90
3,56
7,85
38,64
18,79
56,23
44,66
37,47
11,68
11,75
13,22
12,19
2,90
40,40
38,95
13,04
62,90
23,90
44,37
60,13
63,09
27,04

0,00
4,79
5,93
5,98
5,76
8,12
2,29
15,44
0,00
5,62
6,72
10,47
11,29
14,57
26,12
3,62
4,46
0,41
14,37
1,05
0,00
22,39
29,82
27,39
0,00
4,46
9,93

0,00
0,00
1,33
1,15
0,01
0,29
1,72
0,92
0,46
0,35
0,88
0,48
0,46
3,75
0,07
2,83
0,14
3,83
0,55
0,22
0,32
0,19
5,74
0,38
3,93
6,75
9,62

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

207

208

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL: CENTRU

209

Harta42.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru

210

Harta43.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru

211

Harta44.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru

212

Harta45.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:Centru

213

214

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: CENTRU

215

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Alba
Municipiul:Aiud

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

216

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Alba
Municipiul:Blaj

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

217

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Alba
Municipiul:Sebe

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

218

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Alba
Ora:Cugir

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

219

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Alba
Ora:OcnaMure

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

220

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Braov
Municipiul:Braov

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

221

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Braov
Municipiul:Fgra

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

222

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Braov
Municipiul:Scele

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

223

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Braov
Ora:Rnov

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

224

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Braov
Ora:Zrneti

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

225

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Covasna
Municipiul:SfntuGheorghe

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

226

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Covasna
Municipiul:TrguSecuiesc

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

227

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Covasna
Ora:Covasna

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

228

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Municipiul:Sighioara

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

234

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Harghita
Municipiul:MiercureaCiuc

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

230

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Harghita
Municipiul:OdorheiuSecuiesc

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

231

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Harghita
Municipiul:Toplia

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

232

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Municipiul:Reghin

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

233

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Municipiul:Sighioara

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

234

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Municipiul:TrguMure

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

235

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Municipiul:Trnveni

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

236

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Mure
Ora:Ludu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

237

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Sibiu
Municipiul:Media

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

238

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:Centru
Judeul:Sibiu
Municipiul:Sibiu

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

239

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:Centru
Judeul:Sibiu
Ora:Avrig

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

240

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

REGIUNEA BUCURETI ILFOV

241

Tabel16.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden:BucuretiIlfov

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF

B
B
B
B
B
B
B
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

MUNICIPIULBUCURESTISECTOR1
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR2
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR3
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR4
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR5
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR6

ORASBRAGADIRU
ORASBUFTEA
ORASCHITILA
ORASMAGURELE
ORASOTOPENI
ORASPANTELIMON
ORASPOPESTILEORDENI
ORASVOLUNTARI

2.050.453
1.883.425
225.453
345.370
385.439
287.828
271.575
367.760
167.028
15.329
22.178
14.184
11.041
13.861
25.596
21.895
42.944

78,87
80,73
79,38
81,81
82,43
86,56
70,13
82,05
57,85
69,64
34,83
54,29
50,61
88,38
41,78
81,00
56,51

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

7,86
7,82
5,39
7,23
8,09
7,39
8,52
9,38
8,34
3,55
15,11
10,92
12,66
4,41
5,28
6,96
8,39

1,72
1,21
0,80
1,69
2,13
0,74
1,31
0,32
7,49
3,73
24,79
4,39
5,73
0,00
8,20
0,00
7,20

7,73
6,64
8,04
6,34
5,56
3,62
16,42
2,32
20,02
20,08
12,20
16,50
15,42
7,16
41,63
9,70
22,92

1,16
0,79
0,89
0,69
0,93
0,45
1,63
0,33
5,28
2,96
12,88
13,52
11,55
0,00
2,36
1,99
2,97

2,67
2,82
5,50
2,24
0,87
1,25
1,98
5,59
1,01
0,04
0,18
0,37
4,03
0,05
0,75
0,35
2,02

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

242

HRI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIVTERITORIAL:


BUCURETI ILFOV

243

Harta46.Zoneurbaneculocuireprecar,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov

244

Harta47.Zoneurbanecunivelsczutdeocuparensectorulformal,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov

245

Harta48.Zoneurbanecunivelsczutdecapitaluman,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov

246

Harta49.Marginalizareaurban,laniveldeunitateadministrativteritorial:BucuretiIlfov

247

248

HRI REPREZENTND COMUNITI MARGINALIZATE DECLARATE DE


CTRE AUTORITILE LOCALE: BUCURETI ILFOV

249

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:BucuretiIlfov
Judeul:Bucureti
Municipiul:BucuretiSector3

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

250

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:BucuretiIlfov
Judeul:Bucureti
Municipiul:BucuretiSector4

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

251

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:BucuretiIlfov
Judeul:Bucureti
Municipiul:BucuretiSector5

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

252

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.


Regiunea:BucuretiIlfov
Judeul:Ilfov
Ora:Buftea

Legenda

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

253

Comunitimarginalizatedeclaratedeautoritilelocale

Regiunea:BucuretiIlfov
Judeul:Ilfov
Ora:Chitila

Legenda

Limitaintravilan

Tipuridecomunitiurbanemarginalizate

Zonedetipghetoucublocuri

254

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalacuadposturiimprovizate

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zoneistorice(centrale)culocuinesocialei/saucldiriocupateabuziv

Zonemixte

(numr)Estimarenumrlocuitorinzon

Cartografie:ESRI,ArcGIS10.1

Lngzonamarginalizatsuntmenionatenumelezoneiinumrului
estimatdelocuitoridinzondoardaciaacumaufostdeclarate
acesteadectreautoritilelocale.

Referine

BancaMondial(2013)Elaborareastrategiilordeintegrarepentruzonesraceicomuniti
defavorizate.Primulraportintermediar.ProiectcofinanatdinFonduleuropeandedezvoltare
regionalprinProgramulOperaionalRegional20072013.

naltuluiComisariatONUpentruDrepturileOmului(1991)GENERALCOMMENT4:Therightto
adequatehousing(Art.11(1)oftheCovenant)(Sixthsession,1991).Disponibilla:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument

BancaMondial(2013)Elaborareastrategiilordeintegrarepentruzonesraceicomuniti
defavorizate.Aldoilearaportintermediar.ProiectcofinanatdinFonduleuropeandedezvoltare
regionalprinProgramulOperaionalRegional20072013

Sandu,D.(2011)SocialDisparitiesintheRegionalDevelopmentandPoliciesofRomania.,n
InternationalReviewofSocialResearch1(1):130.Dateimetodologiadisponibilela:
http://sites.google.com/site/dumitrusandu/

BancaMondial(2014)DiagnosticsandPolicyAdviceforSupportingRomaIntegrationinRomania.
ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprinProgramulOperaionalSectorialDezvoltarea
ResurselorUmane20072013.

Stnculescu,M.S.(2005)KTypologiesoftheRuralandSmallUrbanCommunitiesinRomania,
RaportBancaMondial.

Stnculescu,M.S.iBerevoescu,I.(coord.)(2004)Sraclipit,cautaltvia!Srciaextremi
zonelesracenRomnia2001,Bucureti:Nemira.

Zamfir,C.iPreda,M.(coord.)(2002)RomiinRomnia,Bucureti:Expert.

ComisiaEuropean,DGRegionalPolicy(2011)CitiesofTomorrow.Disponibilla:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm
FundaiaSorosRomnia(2009),Accesulautoritilorlocalelafondurieuropene.

255

Anexe
Anexa 1. Tipologia teoretic a zonelor urbane dezavantajate

Analizadocumentarntreprinsnprimaetapacercetriiindicfaptulc,nRomnia,criteriilecelemai
pertinente,maipractice,maimsurabileimaiutilepentrudefinireadiferitelortipuridecomuniti/zone
dezavantajate sunt: (1) capitalul uman (adic educaie, sntate i comportament demografic), (2)
ocupareaforeidemunci(3)calitatealocuinelor.Caicriteriusecundar,sepoatefolosiapartenena
etnic,nbazaurmtoarelorconsiderente:(a)stigmatizareaidiscriminareacucareseconfruntromii,pe
lng alte tipuri de dezavantaje; (b) atunci cnd, din raiuni practice, pentru realizarea unei intervenii
concrete,estenecesarselectareauneicomunitidintroseriedezoneurbanemarginalizatesimilaren
ceea ce privete capitalul uman, ocuparea forei de munc i calitatea locuinelor; (c) pot fi disponibile
diferitesaualteoportunitidefinanarepentruinterveniispecificeadresatecomunitilorrome.Aufost
elaborate o tipologie teoretic a zonelor urbane dezavantajate i o prim versiune a metodologiei de
identificareaacestoralanivelintraurban.Primuluiraportpreliminaralproiectului(aprilie2013).Aindicat
c,nRomnia,trebuieconsideratetreimaritipuridezoneurbanedezavantajate:
(1)Zonecuaccesreduslainfrastructur

(3)Zonemarginalizate
Zonele de mici dimensiuni din interiorul sau din afara limitelor rezideniale formale ale oraelor sunt
marginalizatedinmaimultepunctedevedere.Celmaiadesea,suntconsideratezoneproblematice"de
ctre populaia local (vezi subcapitolul 1.4), sunt expuse segregrii spaiale din cauza srciei i a
inegalitilor sociale i sunt caracterizate prin locuine inadecvate, acces limitat la infrastructur, rata
ridicataomajuluinrndullocuitorilor,numrulmicalinstituiilordenvmntialcentrelormedicale
saulipsaacestorai,nunelecazuri,condiiidemediupericuloase.nmulte,deinuntoatecomunitile
deacesttipsentlneteopopulaieromnumeroas.
Seestimeazcacestetreitipuriprincipalesuntpredominantelanivelulzonelorurbanedezavantajatedin
Romnia,fiinddeterminatepebazaatreicriteriiprimarecapitaluman(educaie,sntateistructura
gospodriei), ocuparea forei de munc i locuire i a unui criteriu secundar, apartenena etnic (n
specialapartenenalaetniarom).nconsecin:

Aceastcategoriesereferlacartierevechicucasesaucomplexedeblocuri(construitenspecialnanii
6070),aflatentrostaredestuldeproast,slabdotatecuutilitiifrdrumurimodernizate.Uneori,n
acesttipdecomunitateurbansencadreazontreagunitateadministrativ;deexemplu,oraelemici
cucaracterurbannsensadministrativ,darcumijloacedesubzistenceaducmaidegrabacomuniti
rurale.Deasemenea,poatefintlnitnanumiteprialeoraelormijlociisaumari;deexemplu,uncartier
deperiferiesausatecare,dinpunctdevedereadministrativ,aparindeorae.

1. Zonele cu acces redus la infrastructur constituie zone urbane dezavantajate doar din perspectiva
locuirii,nuiaocupriiforeidemunc;nceeaceprivetecapitalulumaniapartenenaetnic,situaia
diferdelaozonlaalta.
2. Zonele dezavantajate din punct de vedere economic reprezint, prin definiie, zone urbane
dezavantajatedoardinperspectivaocupriiforeidemunc,nuiacapitaluluiuman;nceeaceprivete
criteriullocuiriiiapartenenaetnic,situaiadiferdelaozonlaalta.

(2)Zonedezavantajatedinpunctdevedereeconomic

3. Zonele marginalizate sunt zone urbane ce acumuleaz dezavantaje din perspectiva capitalului uman,
ocupriiforeidemuncialocuirii;nceeacepriveteapartenenaetnic,situaiadiferdelaozonla
alta.

Aceast categorie se refer la orae (mici) monoindustriale sau agricole care, n trecut, depindeau de o
marentreprinderedestatsaucooperativagricol.Majoritateaacestoraezrisuntcomune(rurale)ce
aufostdeclarateoraedinraiunipuradministrativeicare,adesea,suntslabdotatecuutilitiurbane.
Aceste localiti dein venituri proprii extrem de reduse i depind de mecanismul de redistribuire a
fondurilordelabugetulcentral.anseledeangajaresuntngeneralfoartelimitatenacesteoraecutoate
c,avndnvederemigraianstrintate,esteposibilcarataoficialaomajuluisnureflectenmod
corectlipsaacestoroportuniti.

Ct despre nivelul la care se identific zonele, se estimeaz c zonele cu acces redus la infrastructur i
celemarginalizateseregsescnprincipallanivelintraurban,ntimpcezoneledezavantajatedinpunctde
vedere economic (conform definiiei de mai sus) afecteaz, cel mai probabil, ntreaga localitate, cu
precdereoraelemici(foste)monoindustrialesauagricoleundeeconomialocalanregistratundeclin.

256

Anexa 2. Oraele selectate pentru cercetarea de teren i studiile conceptuale pilot


CercetareaavizatoptoraeidousectoaredinBucureti,selectatempreuncureprezentaniiMDRAP,
plusOltenia,undeaufostimplementatenfazpilotinstrumenteledeteren.Acesteoraeaufostalese
astfelnct cercetareas cuprindaezriurbane dintoateregiunilededezvoltarealerii.Criteriile de
selecieauinclus:

Atitudineaprimrieifadepersoanelevulnerabileafostestimatprinprismaurmtoarelordouaspecte,
declaratedeautoritilelocale,la31iulie2009:(1)municipalitateaareostrategiededezvoltarelocal,ce
cuprinde msuri de incluziune a categoriilor vulnerabile, sau implementeaz un set de aciuni menite s
asiste categoriile dezavantajate i (2) municipalitatea acord servicii, faciliti i asisten gratuite
categoriilor dezavantajate, altele dect programele sociale de la nivel naional. 18 Toate oraele selectate
auraportatoatitudinepozitivaautoritilorlocalefadecategoriilevulnerabile.

(1)Numrlocuitori
Aufostluatenconsideraretreicategoriideorae:oraemicisub35.000delocuitori;oraemijlocii
ntre 35.000 i 249.999 de locuitori i orae mari 250.000 de locuitori sau peste (date ale Institutului
NaionaldeStatisticcuprivirelapopulaiarezident,2010).

(6)Experieneanterioarelanivelulorauluinceeacepriveteimplementareaproiectelor/aciunilorde
integrareazonelormarginalizate
InformaiiadunateprininterviuricuexperiiireprezentaniiunorONGurimari,activendomeniulsocial.

(2)Niveldedezvoltaresocial

Tabel17.Oraeleselectatepentruevaluareacalitativ

Nivelul de dezvoltare social a fost estimat n baza Indicelui de dezvoltare social local IDSL (Sandu,
2011). 15 IDSLestecalculatpentrutoateunitileadministrativeruraleiurbanedinRomnia,cavaloare
factorial a apte variabile: (1) capitalul educaional al comunitii (date de recensmnt din 2002); (2)
vrstamedieapopulaieide15aniipeste(datedin2008);(3)speranadevialanatere(media2006
2008); (4) numr automobile la 1.000 de locuitori (date din 2007); (5) suprafaa medie a unei locuine
(data din 2008); (6) consumul de gaze pe cap de locuitor, exprimat n metri cubi (date din 2008) i (7)
reziden i dimensiunea populaiei (n 2008). IDSL estimeaz capitalul comunitar, cu componenta sa
uman(indicator1),vital(indicatorii2,3i7)imaterial(indicatorii4,5i6).

Criteriideselecie

Localitate

(1)

Numr
locuitori

(2)
Nivelde
dezvoltare
social

(3)

Profiluleconomiei
locale

(6)

Experien
anterioar

Botoani

Dorohoi

mic

redus

fostindustrial

da

SudEst

Brila

Brila

mediu

mediu

da

SudMuntenia

Clrai

Oltenia

mic

redus

fostindustrial

nu

SudMuntenia

Ialomia

Slobozia

mediu

mediu

da

Profiluleconomicdominantaloraelorafostdeterminatpebazauneitipologiiaoraelormiciconcepute
ntrunstudiuprecedentalBnciiMondiale. 16

SudVestOltenia

Mehedini

Strehaia

mic

redus

monoindustrialndeclin

nu

Vest

Hunedoara

Clan

mic

redus

monoindustrialndeclin

nu

(4)Prezenalocuinelorvulnerabile

NordVest

Maramure

BaiaMare

mediu

ridicat

da

Centru

Alba

AlbaIulia

mediu

mediu

da

Centru

Mure

TrguMure

mediu

ridicat

da

BucuretiIlfov

Bucureti

BucuretiSector2

nusetie

BucuretiIlfov

Bucureti

BucuretiSector5

da

(3)Profiluleconomieilocale

Locuinele vulnerabile au fost determinate prin prisma urmtoarelor dou aspecte, declarate de
autoritile locale, la 31 iulie 2009: (1) n interiorul oraului, exist gospodrii ce triesc n locuine
improvizate,abandonatesauinsalubrei(2)ninterioruloraului,existzonecuunnumrmaimarede
zecegospodriiromesracecetriescnlocuineimprovizate,abandonatesauinsalubre. 17

Regiuneade
dezvoltare

Jude

NordEst

Not:Toateoraeleselectatendeplinesccriteriile4i5.

Toateoraeleselectateauraportatlocuinevulnerabile.
Pebazarezultatelorstudiuluicalitativ,treidintreacesteorae,respectivBrila,SloboziaiTrguMure,au
fostselectateipentruactivitideterenulterioarevizndelaborareastudiilorconceptualepilot.

(5)Atitudineapozitivaprimrieifadepersoanelevulnerabile

15

Sandu(2011).

16

Stnculescu(2005)..

17

DatepreluatedintrunstudiufinanatdeFundaiaSorosRomnia(2009),Accesulautoritilorlocalelafondurieuropene,sondaj
realizatnrndulmunicipalitilorromne,cuoratderspunsdeaproape94%,implementatdeunconsoriuformatdinCentrul
RomndeModelareEconomic,InstitutuldeCercetareaCalitiiVieiiiCentrulNaionaldePregtirenStatistic.

18

DatepreluatedintrunstudiufinanatdeFundaiaSorosRomnia(2009),Accesulautoritilorlocalelafondurieuropene;
pentrumaimulteinformaii,vezinotadesubsolanterioar.

257

Anexa 3. Chestionar privind zonele urbane marginalizate trimis la primrii

Comunitileurbanemarginalizatesereferlaasetipuridezone:
1. zonedetipghetoucublocuri

Instruciunidecompletare

2. zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Completareachestionaruluisevarealizaprincolaborareamaimultorreprezentanidincadrulprimriei:
primar i/sau viceprimar, reprezentant al Serviciului Public de Asisten Social, reprezentant al
birouluideurbanism.

3. zonedetipmahalacucase
4. zonedetipmahalaculocuineimprovizate

Identificaitoatezonelemarginalizatedinorauldumneavoastr.

5. zonedelocuinesocialemodernizate
n cazul n care sunt identificate mai multe zone de acelai tip, v rugm s multiplicai pagina i s
completaidatedespretoatezoneleidentificate.

6. zonedelocuinesocialesaucldiriocupateabuzivnzoneistorice.
Caracteristicilefiecruitipdezonmarginalizatsuntprezentatemaijos,nsoitedepozeilustrative.
Vstmladispoziiepentruoriceinformaiisuplimentareprivindcompletareachestionarelor.
Termenlimitidatedecontact:....

258

Zonedetipghetoucublocuri

Zonedetipghetounfostecoloniidemuncitori

Locuinedeproastcalitate,construitenainte
de1990pentrumuncitoriidinfostele
ntreprinderisocialiste.

Blocuridelocuinedeproastcalitate,construite
naintede1990pentrumuncitoriidinfostele
ntreprinderisocialiste.

Locuitoriiacestorzoneseconfruntcu
problemenumeroase,pemaimulte
dimensiuni:
condiiiproastedelocuire
lipsasauaccesulreduslainfrastructur
lipsasauveniturireduse
poziiimarginaleivulnerabilepepiaa
muncii
educaieformalsczutsaudelocnrndul
adulilor
rateridicatealeabandonuluicolar,prsire
timpurieacolii,absenteismcolarnrndul
copiilor.

Fostecminedenefamilitisaublocuricu
apartamentecuconfortredus.
Zonapoateincludeunsingurblocsauungrupde
dousaumaimulteblocuri.
Apartamentelesuntnproprietateaprimrieisaun
proprietateprivat.
Locuitoriiacestorzoneseconfruntcuprobleme
numeroase,pemaimultedimensiuni:
supraaglomerare
condiiiproastedelocuire
lipsasauaccesulreduslainfrastructur
lipsasauveniturireduse
poziiimarginaleivulnerabilepepiaa
muncii
educaieformalsczutsaudelocnrndul
adulilor
rateridicatealeabandonuluicolar,prsire
timpurieacolii,absenteismcolarnrndul
copiilor.

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondetipghetounfostecoloniidemuncitoriidentificat
nora

Numezon

1.

Adres
sau

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)
Mrimezon

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondetipghetoucublocuriidentificatnora
Numezon

1.

Adres
sau

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)
Mrimezon

Locuine
Procentpopulaiedeetnierom(estimare)

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|
Numrtotal,dincare|__|__|__|
Locuine
Numrlocuineproprietateprivat|__|__|__|
Numrlocuinenproprietateaprimriei|__|__|__|
Procentpopulaiedeetnierom(estimare) |__|__|__|%

259

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|
Numrtotal,dincare|__|__|__|
Numrlocuineproprietateprivat|__|__|__|
Numrlocuinenproprietateaprimriei|__|__|__|
|__|__|__|%

Zonedetipmahalacucase

Zonedetipmahalaculocuineimprovizate

Cartiereperiferice,caresauextinsdup1990

Cartiereperifericevechi,caresauextinsdup
1990cucomunitisrace.

Problemelelocuitorilor:
condiiiproastedelocuire
lipsasauaccesulreduslainfrastructur
lipsasauveniturireduse
poziiimarginaleivulnerabilepepiaa
muncii
educaieformalsczutsaudelocn
rnduladulilor
rateridicatealeabandonuluicolarn
rndulcopiilor(nspecialncazulfetelor).

cucomunitifoartesrace.
Locuinelesuntdefoarteproastcalitatefiind,
nprincipal,cocioabe/adposturiimprovizate.
Locuinelesuntamplasatehaotic,unalng
alta,cufoartepuinspaiuntreele.
Deobiceisuntsituatenapropiereaunuiru,
peliniidetrendezafectatesaunapropierea
gropilordegunoi.
Problemelelocuitorilor:
lipsainfrastructurii
condiiidelocuiremizerabile
srcieextrem
educaieformalsczutsaudelocn
rnduladulilor
rateridicatealeabandonuluicolarn
rndulcopiilor.
Problemspecific:locuinelesuntconstruite
ilegalpespaiulpublic.

Problemespecifice:lipsaactelordeidentitate
iacertificatelordeproprietari.

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondetipmahalaculocuineimprovizateidentificatn
ora

Casesrccioasealturidecareaufost
ridicatecocioabe/adposturiimprovizate.
Comunitileocupteritoriintinse.
nmultecazuri,acestezoneincludcomuniti
tradiionalederomi,vorbitoridelimba
romani.

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondetipmahalacucaseidentificatnora

Numezon

1.

Numezon

1.

Adres
sau

Adres
sau

Mrimezon

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|

Locuine

Numrlocuineimprovizate|__|__|__|
|__|__|__|%

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)
Mrimezon
Locuine
Procentpopulaiedeetnierom(estimare)

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)

Procentpopulaiedeetnierom(estimare)

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|
Numrtotal,dincare |__|__|__|
Numrlocuineproprietateprivat|__|__|__|
Numrlocuinenproprietateaprimriei|__|__|__|
|__|__|__|%

260

Zonedelocuinesocialemodernizate

Zonedelocuinesocialesaucldiriocupateabuzivnzoneistorice

Dezvoltareaacestorzoneafostfcutprin
proiecteintegrate,careaupresupusinvestiii
ridicatencldiriiinfrastructurioseriede
interveniisociale.
Suntconstituitedin:
blocurisaucasenouconstruite
blocurisaualtetipuridecldirirenovate
containere
Problemelelocuitorilordinacestezone:
lipsasauveniturireduse
poziiimarginaleivulnerabilepepiaa
muncii
datoriimarilaplatachiriiloriautilitilor
teamaconstantalocuitorilorcvorfi
mutaiundevanafaraorauluide
ctreprimrie

Zonedecasenaionalizatenperioada
comunist,aflatenprezentntrunstadiu
avansatdedegradare.
Problemelelocuitorilordinacestezone:
condiiiproastedelocuire
lipsasauaccesulreduslainfrastructur
lipsasauveniturireduse
poziiimarginaleivulnerabilepepiaa
muncii
educaieformalsczutsaudelocn
rnduladulilor
rateridicatealeabandonuluicolarn
rndulcopiilor.
Oproblemspecificaacestorzoneseleag
derestituireafostelorcasenaionalizate;
actualiilocatariaiacestorzoneriscsfie
evacuaidincaseleretrocedatefotilor
proprietari.

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondelocuinesocialemodernizateidentificatnora
Numezon

1.

Adres
sau

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)
Mrimezon
Locuine

Procentpopulaiedeetnierom(estimare)

Completaiurmtoareledatedesprefiecarezondelocuinesocialesaucldiriocupateabuzivnzone
istoriceidentificatnora

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|

Numezon

1.

Numrtotal,dincare
|__|__|__|
nblocuri
|__|__|__|
ncase
|__|__|__|
ncasetipcontainer|__|__|__|

|__|__|__|%

Adres
sau

Delimitareteritoriu
(numelestrzilorcareodelimiteaz)
Mrimezon

Locuine

Procentpopulaiedeetnierom(estimare)

261

Estimarenumrlocuitori|__|__|__|
Numrtotal,dincare|__|__|__|
Locuinesociale |__|__|__|
ncldiriocupateabuziv |__|__|__|

|__|__|__|%

Anexa 4. Indicatori cheie pentru msurarea marginalizrii urbane n Romnia


IndicatoricheieSetiniial
CAPITALUMAN
Proporiapopulaieide15aniipestecareaabsolvitmaxim8
clase(gimnaziu)
Proporiapersoanelorcudizabiliti,bolicronicesaualte
afeciunicarelengreuneazactivitilezilnice
Proporiagospodriilorcu5saumaimulimembri
Proporiagospodriilorcu3saumaimulicopii(017ani)
OCUPAREAFOREIDEMUNC

Proporiapersoanelor(1564ani)nregistratecaomere
(beneficiazdeajutordeomaj)
Proporiapersoanelor(1564ani)nenregistratecaomere,dar
carecautnmodactivunlocdemunc
Proporiapersoanelor(1564ani)celucreaznagricultursau
suntlucrtorifamilialineremunerai

Proporiapersoanelor(1564ani)ntreinute,casnice

LOCUIRE
Acceslautiliti:
Proporialocuinelorfrcurentelectric

Proporialocuinelorneconectatelareeauadealimentare
cuap

Proporialocuinelorneconectatelasistemuldecanalizare

Supraaglomerare:m2delocuinpepersoan
Nesiguranlocativ:proporiagospodriilorcenudeino
locuinproprietatepersonal

IndicatoricheieSetrevizuit

Proporiapopulaieide1564deanicareaabsolvitmaxim8clase(gimnaziu)
Axareaanalizeipepopulaiaactiv
Proporiapersoanelorcudizabiliti,bolicronicesaualteafeciunicarelengreuneazactivitile
zilnice
Proporiacopiilor(017ani)dinpopulaiatotal
Indicatoriiauidentificatzonelecugospodriimari(cumarficomunitileromesauunelecomuniti
religioase),darnuaureuitsdetectezecomunitilecunumeroasefamiliimonoparentale,cume
cazulmultorzonedetipghetou.

Proporiapersoanelorde1564anicarenusuntncadratepepiaaformalamunciiinuurmeaz
oformdenvmnt,dinpopulaiatotalde1564ani,adicpersoanedinORICAREdin
urmtoarelecategoriiocupaionale:omeri(nregistraisaunenregistraicaatare)SAUlucrtori
familialineremuneraiSAUlucrtoriagricoliSAUlucrtoriinformaliSAUcasniceialtepersoane
ntreinute

Grupurileintsuntaceleai,dar:
(A)Analizaseaxeazpepopulaiaactiv
(B)Grupurilenusuntprivitecavariabileseparatedeoarecenacestcazocomunitatedepersoanece
triescnprincipaldinajutorsocial(nregistratecapersoanentreinutelaRecensmntuldin2011)
nusarncadrancondiiileiniialepentrucnuevorbanicideomeri,nicidepersoanecelucreazn
agricultur.

Proporialocuinelorfrcurentelectric
Dintretoiceitreiindicatorireferitorilaaccesullautiliti,acestaestecelmairestrictiviindicfie
adposturiimprovizate,cldiriaflatenruin,cldiriocupateilegalsaucasenouconstruite
neconectatenclareea.
Indicatoriexcluidinurmtoarelemotive:
Majoritateazonelorneconectatelasistemeledealimentarecuapidecanalizaresuntsatece
aparindinpunctadministrativdeoraeSAUnoizonecuvilencursdeconectare.
Indicatoriireferitorilaalimentareacuapicanalizareidentificzonelesracedoardacacesteanu
auavutniciodatcontratncheiatcuocompaniedeap.ncadrulrecensmntului,locuinelesunt
nregistratecaiconectate(=cucontract)chiardacpersoanelencauznuauacceslaacesteservicii
dincauzarestanelorsauainstalaiilordeteriorate.
Proporialocuinelorsupraaglomerate(<15,33m2pepersoan)
Pentrumsurareasupraaglomerrii,afostintrodusunstandardinternaionalde15,33m2pe
persoan(vezinotele).
Nesiguranlocativ:proporiagospodriilorcenudeinolocuinproprietatepersonal

Note:Celulelecolorateprezintindicatoriiajustai.Principalulmotivalajustriiestetrecutcucaractereitalice.Sursapentruindicatorulreferitor
lasupraaglomerare:http://www.huduser.org/publications/pdf/measuring_overcrowding_in_hsg.pdf.Lanivelulrecensmntuluidin2011,
2
2
suprafaamediepepersoanlanivelnaionalestede22,7m ,cuomediande17.Standarduldesupraaglomerareestede15,33m ndecila4.

262

Anexa 5. Distribuia sectoarelor de recensmnt dup cele trei dimensiuni


Tabel18.Distribuiasectoarelorderecensmntdupceletreidimensiuni(numr)

Nivelsczutde
capitaluman

Locuireprecar

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

Da

Total

Nivelsczutdeocupare
nsectorulformal

Nu

Da

Total

34.495

4.706

39.201

2.134

405

2.539

1.769

3.463

5.232

287
38,685

1.139
9,713

1.426
48.398

Sectorcuinstituiii/saucumaipuinde50delocuitori

1.901

TOTALSECTOARERECENSMNTNZONEURBANE

50.299

Legend:
Zonnedezavantajat

Zondezavantajatpelocuire

Zondezavantajatpeocupare

Zondezavantajatpecapitaluman

Zonmarginalizat

Altezoneurbane

263

Anexa 6. Ratele marginalizrii pe indicatori cheie


Tabel19.RatamarginalizriipeindicatoricheielanivelnaionalurbannRomnia

Indicatoricheie

POPULAIA
(populaiastabil)
Romi(autoidentificai)
Persoanecudeficienefizice
Vrstnicide65deaniipeste
Copii017ani
Populaiaactiv(1564ani)

Populaiade1564anicareaabsolvitmaxim8clase
omeride1564ani(nregistraisaunenregistrai)
Lucrtorivulnerabili1564ani
Casniceipersoanentreinutede1564ani

%
%
%
%
nzone
nzone
nzone
%
n
nzone
dezavantajate dezavantajate dezavantajate
ZONE
nedezavantajate
pe
pe
pe
MARGINALIZATE
LOCUIRE
OCUPARE
CAPITALUMAN

%
nalte
zone
urbane

Total
urban
(%)

67,8

5,2

9,9

11,7

3,2

2,3

100

16,1
65,0
73,8
60,6
68,7

46,3
60,0
29,1
49,4

2,7
6,2
3,5
5,4
5,4

4,8
5,1
1,8
4,1

7,6
5,6
10,7
10,2
9,6

13,3
14,9
25,7
16,1

39,8
15,9
9,5
16,6
10,8

24,1
13,9
34,0
19,3

30,8
3,4
1,2
5,8
2,8

8,8
4,9
8,2
7,4

3,0
3,9
1,3
1,4
2,7

2,8
1,3
1,2
3,7

100
100
100
100
100

100
100
100
100

GOSPODRII

71,4

5,5

9,4

10,2

2,6

1,0

100

Gospodriicu5saumaimulimembri
Gospodriicusituaielocativincert

55,3
60,3

4,1
15,4

12,9
6,9

20,4
8,3

6,4
7,3

0,9
1,9

100
100

LOCUINE

70,9

5,4

9,7

10,3

2,5

1,2

100

Locuineneconectatelareeauadealimentarecuap
Locuineneconectatelasistemuldecanalizare
Locuinefrcurentelectric
Locuinesupraaglomerate(<15,33m2pepersoan)

19,0
19,6
21,3
65,0

2,3
2,4
9,9
8,1

26,7
26,4
15,8
10,5

38,4
37,9
23,7
11,6

11,9
11,9
24,7
4,0

1,8
1,8
4,6
0,8

100
100
100
100

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

264

Anexa 7. Populaia urban dup tipologia zonelor


Tabel20.Distribuiapopulaieiurbanedupmrimeaorauluiitipularieidereziden(numr)

POPULAIA
(populaiastabil)
<10.000locuitori
10.00020.000locuitori
>20.000150.000locuitori
>150.000locuitori
Bucureti

Populaien
Populaien
zone
zone
dezavantajate
nedezavantajate
pelocuire

Populaien
Populaien
zone
Populaien
zone
dezavantajate zone
dezavantajate
pecapital
marginalizate
peocupare
uman

Populaie
nalte
zone
urbane*)

7.366.497

561.812

1.069.607

1.267.148

342.922

250.804

252.340
530.400
2.781.245
2.281.957
1.520.555

24.677
29.571
148.726
211.635
147.203

218.873
275.591
410.667
141.752
22.724

286.273
292.833
449.279
113.732
125.031

76.299
76.674
142.553
32.506
14.890

14.122
19.199
54.685
109.776
53.022

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.*)Altezoneurbanesereferlasectoarelederecensmntcu
maipuinde50delocuitoriilacelecudiverseinstituii(deexemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,mnstirietc.)frsau
cuunnumrfoarteredusdegospodrii.
Tabel21.Distribuiapopulaieiurbanedupregiuneitipularieidereziden(numr)

Populaien
Populaien
zone
zone
dezavantajate
nedezavantajate
pelocuire

Populaien
Populaien
zone
Populaien
zone
dezavantajate zone
dezavantajate
pecapital
marginalizate
peocupare
uman

Populaie
nalte
zone
urbane*)

POPULAIA
(populaiastabil))

7.366.497

561.812

1.069.607

1.267.148

342.922

250.804

NordEst
SudEst
Sud
SudVest
Vest
NordVest
Centru
BucuretiIlfov

819.656
850.133
819.151
601.319
724.610
960.102
974.337
1.617.189

77.862
57.540
35.919
21.015
61.441
78.089
68.809
161.137

171.994
223.156
171.261
195.813
106.649
66.808
98.687
35.239

203.030
151.650
162.457
101.649
168.092
181.386
140.414
158.470

58.947
57.114
36.351
24.102
41.723
41.864
59.111
23.710

43.305
22.418
17.742
14.080
32.900
38.701
26.950
54.708

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.*)Altezoneurbanesereferlasectoarelederecensmntcu
maipuinde50delocuitoriilacelecudiverseinstituii(deexemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,mnstirietc.)frsau
cuunnumrfoarteredusdegospodrii.

265

Tabel22.Distribuiapopulaieiurbanedupjudeitipularieidereziden(%)
Jude

Populaienzone
nedezavantajate

Populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

Populaienzone
dezavantajatepe
ocupare

Populaienzone
dezavantajatepe
capitaluman

Populaien
zone
marginalizate

Populaie
naltezone
urbane*)

ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIANSUD
BOTOANI
BRILA
BRAOV
BUCURETI
BUZU
CLRAI
CARASEVERIN
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA

64,5
64,1
83,8
63,0
75,4
63,7
44,1
60,5
76,7
80,7
69,1
47,2
50,2
77,3
60,2
66,9
61,8
70,7
67,7
55,1
58,9
63,9
62,9

1,8
5,7
2,8
6,4
8,8
8,5
2,2
3,2
5,4
7,8
3,9
3,6
1,8
7,7
3,5
3,3
3,1
1,4
5,7
0,5
2,1
8,2
1,6

15,3
8,0
8,0
12,5
2,6
3,9
26,4
19,6
6,1
1,2
11,3
11,9
22,2
3,6
19,8
10,8
19,2
15,9
13,2
19,7
24,3
8,7
9,3

13,4
17,6
3,5
12,6
7,7
19,1
19,5
12,8
6,1
6,6
11,5
30,4
20,8
3,8
9,8
11,6
11,5
8,4
8,8
20,1
10,4
12,1
18,2

3,5
3,2
1,1
3,4
3,4
2,9
6,0
3,1
3,6
0,8
3,4
5,8
3,9
2,1
4,6
7,2
3,3
1,6
2,4
2,1
2,6
3,4
7,0

1,5
1,4
0,9
2,2
2,0
2,0
1,8
0,8
2,0
2,8
0,7
1,1
1,1
5,6
2,1
0,2
1,1
2,0
2,2
2,5
1,7
3,8
1,1

Populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

Populaienzone
dezavantajatepe
ocupare

Populaienzone
dezavantajatepe
capitaluman

Populaien
zone
marginalizate

Populaie
naltezone
urbane*)

IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SLAJ
SATUMARE
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VLCEA
VASLUI
VRANCEA

51,1
68,2
57,9
55,6
52,9
71,5
66,3
50,0
69,5
69,7
70,8
73,0
52,8
57,8
69,5
50,3
70,5
55,1
61,7

1,1
11,0
8,3
1,7
4,4
5,3
2,2
0,3
4,2
1,9
1,6
5,7
3,3
1,8
9,5
6,9
4,3
3,8
3,2

14,8
2,8
7,5
12,0
26,0
6,3
15,2
33,2
11,7
1,7
2,8
1,7
13,9
23,5
5,4
11,8
8,9
14,6
16,5

26,1
6,8
20,0
25,9
11,8
9,8
12,1
13,7
9,9
21,6
20,3
13,2
23,4
13,5
8,4
20,6
11,3
19,9
10,9

5,8
3,6
5,3
4,3
3,3
6,0
3,2
2,1
2,6
2,9
3,2
3,6
4,9
2,8
1,4
8,6
4,1
5,8
6,3

1,2
7,6
1,0
0,5
1,7
1,2
1,1
0,6
2,2
2,2
1,3
2,8
1,7
0,6
5,8
1,8
0,9
0,9
1,3

Date: INS, Recensmntul Populaiei i al Locuinelor 2011. *) Alte zone urbane se refer la sectoarele de
recensmntcumaipuinde50delocuitoriilacelecudiverseinstituii(deexemplu,pensiuni,aziluri,penitenciare,
mnstirietc)frsaucuunnumrfoarteredusdegospodrii.

266

Jude

Populaienzone
nedezavantajate

Anexa 8. Populaia urban dup tipologia zonelor la nivel de ora


Tabel23.Distribuiapopulaieiurbanenfunciedetipularieidereziden

Regiune

Jude

URBANNAIONAL
NE

NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BC
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
BT
NE
IS
NE
IS
NE
IS
NE
IS
NE
IS
NE
IS
NE
NT
NE
NT
NE
NT
NE
NT
NE
NT
NE
NT
NE
SV
NE
SV
NE
SV
NE
SV

Ora

MUNICIPIULBACAU
MUNICIPIULMOINESTI
MUNICIPIULONESTI
ORASBUHUSI
ORASCOMANESTI
ORASDARMANESTI
ORASSLANICMOLDOVA
ORASTARGUOCNA

MUNICIPIULBOTOSANI
MUNICIPIULDOROHOI
ORASBUCECEA
ORASDARABANI
ORASFLAMANZI
ORASSAVENI
ORASSTEFANESTI

MUNICIPIULIASI
MUNICIPIULPASCANI
ORASHARLAU
ORASPODUILOAIEI
ORASTARGUFRUMOS

MUNICIPIULPIATRANEAMT
MUNICIPIULROMAN
ORASBICAZ
ORASROZNOV
ORASTARGUNEAMT

MUNICIPIULCAMPULUNGMOLDOVENESC
MUNICIPIULFALTICENI
MUNICIPIULRADAUTI

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

10.858.790
1.374.794
267.141
144.307
21.787
39.172
14.562
19.568
12.247
4.198
11.300
167.772
106.847
24.309
4.274
9.893
10.136
6.999
5.314
355.120
290.422
33.745
10.905
9.573
10.475
169.599
85.055
50.713
6.543
8.593
18.695
262.153
16.722
25.723
23.822

67,80
59,62
62,98
76,93
41,27
72,94
43,50
41,43
4,81
21,80
32,95
44,05
56,69
41,00
2,90
10,51
1,61
29,23
0,00
68,23
73,74
56,66
30,56
4,66
49,98
66,32
83,20
59,91
45,50
0,00
44,74
52,82
73,15
57,39
65,47

5,20
5,66
6,37
9,35
1,71
3,72
0,00
0,00
0,00
27,89
4,55
2,22
1,94
6,22
0,00
0,00
0,00
2,07
0,00
10,98
13,09
0,94
2,71
1,38
2,40
2,15
1,59
4,51
0,00
0,00
0,00
3,34
1,90
2,85
3,18

9,90
12,51
12,50
4,31
34,04
13,34
27,65
18,30
29,39
9,34
25,97
26,40
28,31
28,60
34,16
32,05
12,00
10,87
9,13
2,77
1,04
12,10
0,00
19,48
8,24
15,17
6,07
16,38
27,01
52,72
31,90
13,92
10,73
32,07
10,38

11,70
14,77
12,63
5,62
13,55
7,35
16,69
31,09
58,07
32,04
24,88
19,51
7,71
17,32
46,77
38,60
76,69
52,28
57,00
6,84
2,77
22,76
26,24
35,38
22,15
12,10
6,37
13,90
24,29
34,88
18,54
23,37
11,24
5,45
18,14

3,20
4,29
3,38
1,37
9,40
1,64
10,76
7,47
4,69
6,67
4,25
6,00
2,92
5,52
15,58
18,33
9,67
4,94
33,82
3,58
0,53
7,50
31,33
39,01
14,39
3,15
2,04
4,42
1,97
10,69
1,72
4,91
2,92
2,22
1,16

2,30
3,15
2,15
2,42
0,04
1,02
1,40
1,71
3,04
2,26
7,40
1,81
2,42
1,34
0,58
0,51
0,04
0,60
0,06
7,60
8,84
0,04
9,16
0,09
2,85
1,11
0,74
0,88
1,24
1,71
3,11
1,65
0,06
0,01
1,67

267

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
VS
VS
VS
VS
VS
VS

BR
BR
BR
BR
BR
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

MUNICIPIULSUCEAVA
MUNICIPIULVATRADORNEI
ORASBROSTENI
ORASCAJVANA
ORASDOLHASCA
ORASFRASIN
ORASGURAHUMORULUI
ORASLITENI
ORASMILISAUTI
ORASSALCEA
ORASSIRET
ORASSOLCA
ORASVICOVUDESUS

MUNICIPIULBARLAD
MUNICIPIULHUSI
MUNICIPIULVASLUI
ORASMURGENI
ORASNEGRESTI

MUNICIPIULBRAILA
ORASFAUREI
ORASIANCA
ORASINSURATEI

MUNICIPIULBUZAU
MUNICIPIULRAMNICUSARAT
ORASNEHOIU
ORASPATARLAGELE
ORASPOGOANELE

MUNICIPIULCONSTANTA
MUNICIPIULMANGALIA
MUNICIPIULMEDGIDIA
ORASBANEASA
ORASCERNAVODA
ORASEFORIE
ORASHARSOVA

92.121
14.429
5.506
6.901
10.298
5.876
13.667
9.596
5.005
9.015
7.976
2.188
13.308
153.009
55.837
26.266
55.407
7.119
8.380
1.362.011
200.765
180.302
3.592
10.343
6.528
174.127
115.494
33.843
10.211
7.304
7.275
470.961
283.872
36.364
39.780
5.384
17.022
9.473
9.642

82,05
55,89
7,36
4,07
2,23
9,50
54,23
4,37
4,92
6,40
21,69
16,50
0,00
55,07
58,41
50,14
67,68
3,50
8,77
62,42
60,51
66,17
23,11
12,55
0,98
69,08
80,30
58,90
49,04
33,45
2,19
60,20
80,35
47,75
33,51
3,05
25,53
24,50
10,41

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

6,19
5,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,67
0,00
0,00
0,00
9,19
0,00
3,75
1,24
1,60
7,81
0,00
3,50
4,22
3,21
3,45
0,00
2,06
0,00
3,94
4,99
1,67
2,12
0,00
4,34
3,53
3,76
3,08
2,58
0,00
4,18
2,03
1,94

3,60
20,99
39,48
0,00
29,86
46,99
15,95
7,18
33,17
16,62
44,90
0,00
0,00
14,55
14,03
31,85
7,03
9,51
17,80
16,38
19,63
17,09
38,14
43,78
41,33
11,34
4,44
14,91
24,83
50,00
46,54
19,79
8,86
29,77
33,00
33,38
42,41
46,33
33,11

5,52
9,24
50,93
79,23
50,90
43,45
18,82
68,40
61,92
72,98
20,62
60,65
70,56
19,94
20,39
10,57
12,88
74,31
46,80
11,13
12,82
9,87
38,75
30,84
51,72
11,51
7,02
16,99
20,57
15,85
40,22
9,80
3,81
9,81
20,19
29,07
11,46
23,51
46,43

1,14
8,41
2,23
16,69
16,89
0,00
4,41
17,38
0,00
3,76
2,66
0,00
25,88
5,82
5,47
4,56
3,33
12,43
23,01
4,19
3,05
2,58
0,00
10,60
5,78
3,44
2,91
6,38
1,36
0,00
4,40
4,58
0,78
7,92
10,46
34,51
15,70
0,58
7,67

1,50
0,09
0,00
0,00
0,12
0,07
6,59
0,00
0,00
0,24
10,13
13,67
3,56
0,87
0,48
1,28
1,27
0,25
0,12
1,65
0,77
0,84
0,00
0,17
0,20
0,70
0,34
1,16
2,10
0,70
2,31
2,10
2,45
1,67
0,25
0,00
0,72
3,05
0,44

268

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CT
CT
CT
CT
CT
GL
GL
GL
GL
GL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
VN
VN
VN
VN
VN
VN

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
CL
CL
CL
CL
CL
CL
DB
DB

ORASMURFATLAR
ORASNAVODARI
ORASNEGRUVODA
ORASOVIDIU
ORASTECHIRGHIOL

MUNICIPIULGALATI
MUNICIPIULTECUCI
ORASBERESTI
ORASTARGUBUJOR

MUNICIPIULTULCEA
ORASBABADAG
ORASISACCEA
ORASMACIN
ORASSULINA

MUNICIPIULADJUD
MUNICIPIULFOCSANI
ORASMARASESTI
ORASODOBESTI
ORASPANCIU

MUNICIPIULCAMPULUNG
MUNICIPIULCURTEADEARGES
MUNICIPIULPITESTI
ORASCOSTESTI
ORASMIOVENI
ORASSTEFANESTI
ORASTOPOLOVENI

MUNICIPIULCALARASI
MUNICIPIULOLTENITA
ORASBUDESTI
ORASFUNDULEA
ORASLEHLIUGARA

MUNICIPIULMORENI

10.216
32.981
5.088
13.847
7.292
293.518
249.432
34.871
2.916
6.299
99.581
73.707
8.940
5.026
8.245
3.663
123.059
16.045
79.315
10.671
9.364
7.664
1.242.881
281.642
31.767
27.359
155.383
10.375
31.998
14.541
10.219
111.081
65.181
24.822
7.725
6.851
6.502
150.043
18.687

19,11
29,58
0,00
19,24
35,01
67,71
73,82
40,75
0,00
6,64
50,33
61,31
19,06
2,25
28,10
21,65
61,72
41,86
80,54
23,85
11,59
22,48
65,91
83,79
67,30
81,90
92,19
53,80
85,67
63,96
65,14
47,18
52,96
50,55
2,08
24,87
53,37
61,79
34,76

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

9,56
2,90
0,00
4,11
3,09
5,74
6,75
0,00
0,00
0,00
6,86
7,13
6,24
0,00
4,78
17,09
3,20
2,19
3,56
0,00
6,20
2,28
2,89
2,76
3,40
3,32
3,32
0,00
1,10
0,00
2,68
3,56
3,61
3,81
0,00
9,59
0,00
3,10
0,70

27,72
47,89
38,68
36,46
25,26
13,18
9,97
30,06
24,21
41,45
11,84
7,76
7,09
49,12
27,96
17,96
16,52
22,42
9,55
11,15
48,13
45,17
13,78
7,97
19,45
11,38
1,83
40,93
4,60
11,04
29,22
11,94
11,95
11,13
8,80
17,50
12,81
19,23
48,32

18,86
13,79
32,33
26,95
22,49
8,80
5,27
24,15
59,98
39,59
20,56
15,21
49,80
26,16
26,32
36,17
10,92
17,79
4,11
32,76
22,22
22,70
13,07
3,47
7,81
3,27
1,37
2,80
5,57
15,02
0,00
30,40
28,08
27,16
52,19
39,73
30,34
11,48
10,71

24,24
4,19
16,51
12,00
8,96
2,43
1,89
3,36
15,81
12,32
8,58
6,81
13,36
21,09
12,84
5,92
6,30
15,67
0,98
31,44
6,76
6,17
2,92
1,12
1,79
0,00
0,26
2,42
0,72
9,65
2,96
5,79
2,14
5,83
36,47
8,03
3,45
3,28
4,83

0,51
1,65
12,48
1,24
5,20
2,15
2,29
1,69
0,00
0,00
1,82
1,77
4,45
1,37
0,00
1,20
1,34
0,07
1,24
0,80
5,09
1,19
1,43
0,89
0,25
0,13
1,03
0,04
2,35
0,32
0,00
1,13
1,26
1,51
0,45
0,28
0,03
1,12
0,67

269

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DB
DB
DB
DB
DB
DB
GR
GR
GR
GR
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
TR
TR
TR
TR
TR
TR

MUNICIPIULTARGOVISTE
ORASFIENI
ORASGAESTI
ORASPUCIOASA
ORASRACARI
ORASTITU

MUNICIPIULGIURGIU
ORASBOLINTINVALE
ORASMIHAILESTI

MUNICIPIULFETESTI
MUNICIPIULSLOBOZIA
MUNICIPIULURZICENI
ORASAMARA
ORASCAZANESTI
ORASFIERBINTITARG
ORASTANDAREI

MUNICIPIULCAMPINA
MUNICIPIULPLOIESTI
ORASAZUGA
ORASBAICOI
ORASBOLDESTISCAENI
ORASBREAZA
ORASBUSTENI
ORASCOMARNIC
ORASMIZIL
ORASPLOPENI
ORASSINAIA
ORASSLANIC
ORASURLATI
ORASVALENIIDEMUNTE

MUNICIPIULALEXANDRIA
MUNICIPIULROSIORIDEVEDE
MUNICIPIULTURNUMAGURELE
ORASVIDELE
ORASZIMNICEA

79.610
7.587
13.317
14.254
6.930
9.658
82.205
61.353
12.929
7.923
120.220
30.217
45.891
15.308
7.345
3.271
4.969
13.219
374.502
32.935
209.945
4.440
17.981
11.137
15.928
8.894
11.970
14.312
7.718
10.410
6.034
10.541
12.257
123.188
45.434
27.416
24.772
11.508
14.058

77,65
13,88
76,80
45,18
31,70
46,45
55,10
68,11
17,43
15,88
51,05
43,01
72,85
66,72
18,11
6,97
26,87
13,90
69,47
78,69
79,92
39,62
61,67
44,69
53,63
83,58
24,90
45,54
71,20
72,59
22,24
34,50
41,76
57,82
62,36
56,80
59,85
45,13
51,98

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

2,68
0,00
3,78
8,05
2,97
5,47
0,52
0,70
0,00
0,00
1,11
0,00
2,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,15
0,63
5,48
12,39
1,32
0,00
1,24
9,10
0,00
1,51
0,00
10,04
0,00
2,73
4,11
1,81
2,13
0,82
1,07
6,77
0,00

9,14
80,19
3,04
23,68
14,39
17,44
19,71
16,66
20,63
41,79
14,81
22,19
4,76
13,06
45,34
25,13
27,87
10,41
11,69
8,26
3,29
37,34
20,47
33,95
31,50
7,30
37,62
11,24
25,68
9,87
71,31
19,32
31,97
23,46
22,29
22,51
23,63
21,65
30,28

6,35
4,93
13,47
16,20
50,20
22,88
20,07
10,32
52,78
42,21
26,10
26,60
15,45
15,10
27,91
56,59
40,75
60,63
9,93
6,89
6,62
8,49
15,23
16,43
10,88
0,00
37,28
31,14
3,07
1,87
3,66
30,25
12,86
13,49
8,77
15,53
13,89
25,91
13,91

3,19
0,00
0,00
5,10
0,00
7,77
2,14
1,77
5,24
0,00
5,79
7,99
2,25
4,32
8,25
9,32
0,00
14,67
2,57
2,61
2,44
0,00
0,00
1,54
1,07
0,00
0,00
10,29
0,00
0,00
2,72
8,51
6,16
2,84
3,71
3,99
0,87
0,00
3,59

0,99
1,00
2,91
1,79
0,74
0,00
2,45
2,45
3,92
0,13
1,15
0,22
1,80
0,80
0,39
1,99
4,51
0,39
2,19
2,91
2,24
2,16
1,32
3,39
1,68
0,02
0,20
0,28
0,05
5,63
0,07
4,69
3,14
0,56
0,74
0,35
0,68
0,53
0,23

270

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
MH
MH
MH
MH
MH
MH
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
VL
VL
VL
VL
VL

MUNICIPIULBAILESTI
MUNICIPIULCALAFAT
MUNICIPIULCRAIOVA
ORASBECHET
ORASDABULENI
ORASFILIASI
ORASSEGARCEA

MUNICIPIULMOTRU
MUNICIPIULTARGUJIU
ORASBUMBESTIJIU
ORASNOVACI
ORASROVINARI
ORASTARGUCARBUNESTI
ORASTICLENI
ORASTISMANA
ORASTURCENI

MUNICIPIULDROBETATURNUSEVERIN
MUNICIPIULORSOVA
ORASBAIADEARAMA
ORASSTREHAIA
ORASVANJUMARE

MUNICIPIULCARACAL
MUNICIPIULSLATINA
ORASBALS
ORASCORABIA
ORASDRAGANESTIOLT
ORASPIATRAOLT
ORASPOTCOAVA
ORASSCORNICESTI

MUNICIPIULDRAGASANI
MUNICIPIULRAMNICUVALCEA
ORASBABENI
ORASBAILEGOVORA

957.978
344.037
17.437
17.336
269.506
3.657
12.182
16.900
7.019
154.514
19.079
82.504
8.932
5.431
11.816
8.034
4.414
7.035
7.269
124.224
92.617
10.441
5.349
10.506
5.311
170.554
30.954
70.293
18.164
16.441
10.894
6.299
5.743
11.766
164.649
17.871
98.776
8.451
2.449

62,77
70,70
20,01
29,03
83,93
0,00
6,56
36,36
22,50
58,88
50,68
80,56
64,53
22,35
3,48
33,97
49,18
12,85
22,75
52,93
62,72
55,89
0,00
4,84
24,85
50,04
61,84
80,73
14,10
23,14
3,89
21,18
0,00
11,35
70,45
68,93
85,54
42,68
85,91

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

2,19
1,38
0,00
0,00
1,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2,09
0,31
3,75
0,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
5,58
0,56
3,78
0,00
0,00
0,34
1,31
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,26
1,40
5,61
0,00
0,00

20,44
15,90
35,57
56,00
7,10
19,72
82,27
36,33
39,68
24,32
32,49
6,24
28,46
70,94
58,84
31,69
40,37
57,20
62,25
25,97
23,39
26,87
38,42
38,03
32,91
33,17
23,31
10,90
65,70
51,03
56,11
61,80
56,56
69,02
8,93
11,38
2,36
6,48
14,05

10,61
8,42
42,70
14,97
3,76
68,91
9,66
22,67
18,24
10,41
14,96
5,62
3,69
6,67
22,02
28,64
9,42
24,96
11,45
11,76
4,01
8,47
42,76
53,32
39,86
13,71
11,91
5,55
17,08
24,25
28,13
17,02
39,70
19,45
11,29
13,55
5,03
27,33
0,00

2,52
1,63
1,44
0,00
1,05
11,38
0,00
4,42
19,53
2,56
1,20
1,92
1,72
0,00
15,27
0,00
0,00
2,62
0,00
3,28
2,61
7,36
14,32
0,00
2,37
2,14
1,30
1,80
1,26
1,58
11,76
0,00
3,74
0,00
4,13
4,71
1,12
17,60
0,00

1,47
1,96
0,28
0,00
2,41
0,00
1,51
0,22
0,06
1,74
0,36
1,91
0,71
0,04
0,40
5,70
1,02
2,37
3,55
1,69
1,69
0,87
0,73
3,82
0,00
0,59
0,33
0,75
1,86
0,00
0,10
0,00
0,00
0,19
0,94
0,03
0,34
5,90
0,04

271

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

ORASBAILEOLANESTI
ORASBALCESTI
ORASBERBESTI
ORASBREZOI
ORASCALIMANESTI
ORASHOREZU
ORASOCNELEMARI

MUNICIPIULARAD
ORASCHISINEUCRIS
ORASCURTICI
ORASINEU
ORASLIPOVA
ORASNADLAC
ORASPANCOTA
ORASPECICA
ORASSANTANA
ORASSEBIS

MUNICIPIULCARANSEBES
MUNICIPIULRESITA
ORASANINA
ORASBAILEHERCULANE
ORASBOCSA
ORASMOLDOVANOUA
ORASORAVITA
ORASOTELUROSU

MUNICIPIULBRAD
MUNICIPIULDEVA
MUNICIPIULHUNEDOARA
MUNICIPIULLUPENI
MUNICIPIULORASTIE
MUNICIPIULPETROSANI
MUNICIPIULVULCAN
ORASANINOASA
ORASCALAN
ORASGEOAGIU

4.186
4.864
4.836
6.022
7.622
6.263
3.309
1.135.415
238.600
159.074
7.987
7.453
9.260
10.313
7.398
6.946
12.762
11.428
5.979
160.548
24.689
73.282
7.485
5.008
15.842
12.350
11.382
10.510
313.918
14.495
61.123
60.525
23.390
18.227
37.160
24.160
4.360
11.279
5.294

42,71
22,49
26,72
21,22
52,41
54,73
17,98
63,82
64,08
75,80
56,20
45,99
58,14
49,21
21,76
22,82
31,84
37,12
40,99
50,23
69,19
69,50
8,30
44,07
11,58
18,45
38,31
12,65
62,88
73,52
88,83
71,83
39,92
78,43
61,70
45,21
8,56
50,39
56,29

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

8,27
2,84
0,00
8,04
3,38
0,00
0,00
5,41
5,69
7,91
1,84
0,00
4,04
2,33
0,00
0,00
0,00
2,01
0,00
1,81
0,91
2,51
3,25
3,41
0,00
2,56
1,06
0,00
1,60
3,40
1,81
0,47
2,64
2,62
0,00
3,05
2,71
0,00
0,00

13,45
48,36
43,84
11,97
11,02
13,12
61,08
9,39
8,04
2,97
5,61
15,64
15,29
22,85
36,58
23,06
17,25
6,31
30,67
22,17
6,60
12,66
27,19
32,23
33,33
52,38
20,15
66,61
9,28
3,97
1,32
2,87
23,02
0,00
7,89
10,88
35,28
24,87
2,72

31,06
16,51
17,43
37,89
24,46
17,88
20,49
14,80
17,63
8,83
36,02
38,36
18,90
25,22
34,13
42,02
39,51
50,51
28,18
20,78
18,93
10,16
46,25
17,35
52,93
21,52
34,77
18,25
18,16
16,36
4,14
17,78
17,43
12,11
23,35
21,51
6,31
22,95
26,31

0,00
5,14
9,88
19,55
8,19
13,46
0,00
3,67
3,19
2,58
0,00
0,00
3,17
0,00
7,29
11,81
11,05
3,78
0,00
3,88
3,86
3,59
14,98
2,94
2,16
4,15
2,65
2,03
6,99
1,52
1,85
5,74
16,06
6,82
5,13
19,16
47,16
1,16
13,35

4,52
4,67
2,13
1,33
0,54
0,80
0,45
2,90
1,37
1,92
0,33
0,00
0,45
0,39
0,24
0,29
0,34
0,27
0,15
1,12
0,51
1,59
0,04
0,00
0,00
0,95
3,06
0,46
1,09
1,22
2,05
1,31
0,92
0,01
1,92
0,19
0,00
0,63
1,32

272

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

HD
HD
HD
HD
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BN
BN
BN
BN
BN
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ

ORASHATEG
ORASPETRILA
ORASSIMERIA
ORASURICANI

MUNICIPIULLUGOJ
MUNICIPIULTIMISOARA
ORASBUZIAS
ORASCIACOVA
ORASDETA
ORASFAGET
ORASGATAIA
ORASJIMBOLIA
ORASRECAS
ORASSANNICOLAUMARE

MUNICIPIULBEIUS
MUNICIPIULMARGHITA
MUNICIPIULORADEA
MUNICIPIULSALONTA
ORASALESD
ORASNUCET
ORASSACUENI
ORASSTEI
ORASVALEALUIMIHAI
ORASVASCAU

MUNICIPIULBISTRITA
ORASBECLEAN
ORASNASAUD
ORASSANGEORZBAI

MUNICIPIULCAMPIATURZII
MUNICIPIULCLUJNAPOCA
MUNICIPIULDEJ
MUNICIPIULGHERLA
MUNICIPIULTURDA
ORASHUEDIN

9.685
22.692
12.556
8.972
422.349
40.361
319.279
7.023
5.348
6.260
6.761
5.861
10.808
8.336
12.312
1.366.950
283.042
10.667
15.770
196.367
17.735
10.066
2.165
11.526
6.529
9.902
2.315
104.970
75.076
10.628
9.587
9.679
458.368
22.223
324.576
33.497
20.982
47.744
9.346

67,80
27,75
71,71
6,38
69,53
78,22
75,30
48,14
2,88
51,84
25,14
31,56
25,12
17,18
58,46
70,24
75,43
86,48
70,09
81,99
73,31
65,51
21,34
18,35
77,13
34,19
69,55
63,66
72,13
58,00
55,68
12,03
77,26
71,70
79,23
80,15
70,71
75,35
36,20

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

1,17
0,86
6,00
1,48
9,45
5,31
11,20
0,00
0,00
1,79
0,00
4,23
11,95
4,35
0,00
5,71
8,79
3,34
6,89
10,53
0,00
0,69
0,00
2,39
3,32
22,17
0,00
8,48
10,63
3,91
1,96
3,23
7,74
0,00
10,21
2,02
1,95
2,00
3,01

9,80
31,53
4,09
21,73
5,39
3,35
4,17
15,85
27,00
21,25
12,94
12,85
6,97
15,13
4,61
4,89
2,64
2,28
1,38
0,88
2,77
2,77
22,17
19,63
6,11
13,21
2,76
3,89
2,79
10,44
4,74
4,36
3,56
12,35
1,18
4,96
8,41
7,89
27,17

17,41
36,94
15,25
55,17
8,44
9,83
2,32
28,66
49,51
19,17
61,23
37,96
43,16
46,88
28,18
13,27
7,73
6,98
14,04
3,86
16,55
17,07
36,49
31,98
5,97
12,28
26,35
19,13
10,71
18,72
37,46
66,72
3,77
11,25
1,17
10,02
10,47
6,79
23,37

3,83
2,65
2,95
15,15
1,41
0,95
0,23
6,99
7,48
5,72
0,00
4,78
9,94
13,69
8,75
3,06
3,43
0,00
7,60
0,64
5,02
13,30
0,00
27,64
1,16
17,73
0,00
2,86
2,24
0,00
0,00
13,65
2,10
4,40
1,13
0,51
1,99
7,75
7,32

0,00
0,27
0,00
0,09
5,78
2,34
6,77
0,36
13,13
0,24
0,68
8,62
2,86
2,77
0,00
2,83
1,98
0,92
0,00
2,10
2,35
0,67
20,00
0,00
6,29
0,42
1,34
1,99
1,50
8,92
0,17
0,01
5,58
0,30
7,08
2,36
6,47
0,22
2,94

273

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

MUNICIPIULBAIAMARE
MUNICIPIULSIGHETUMARMATI
ORASBAIASPRIE
ORASBORSA
ORASCAVNIC
ORASDRAGOMIRESTI
ORASSALISTEADESUS
ORASSEINI
ORASSOMCUTAMARE
ORASTARGULAPUS
ORASTAUTIIMAGHERAUS
ORASULMENI
ORASVISEUDESUS

MUNICIPIULZALAU
ORASCEHUSILVANIEI
ORASJIBOU
ORASSIMLEUSILVANIEI

MUNICIPIULCAREI
MUNICIPIULSATUMARE
ORASARDUD
ORASLIVADA
ORASNEGRESTIOAS
ORASTASNAD

MUNICIPIULAIUD
MUNICIPIULALBAIULIA
MUNICIPIULBLAJ
MUNICIPIULSEBES
ORASABRUD
ORASBAIADEARIES
ORASCAMPENI
ORASCUGIR
ORASOCNAMURES
ORASTEIUS
ORASZLATNA

275.286
123.738
37.640
15.476
27.611
4.976
3.213
4.893
8.987
7.565
11.744
7.136
7.270
15.037
88.259
56.202
7.214
10.407
14.436
157.025
21.112
102.411
6.231
6.773
11.867
8.631
1.368.308
198.412
22.876
63.536
20.630
27.019
5.072
3.461
7.221
21.376
13.036
6.695
7.490

55,57
81,37
55,44
42,07
14,22
51,83
11,86
16,84
27,57
31,91
36,84
42,87
27,63
19,39
69,71
77,49
51,04
57,09
57,86
70,78
75,84
82,64
25,21
8,31
30,61
54,74
71,21
64,51
61,69
86,50
32,65
65,62
44,48
44,64
65,10
75,66
35,46
43,20
30,20

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

1,67
1,89
2,36
3,75
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,11
4,04
0,00
1,93
2,11
3,90
2,26
0,00
1,62
0,55
1,49
5,94
4,64
1,85
0,00
5,03
1,83
0,85
2,74
1,12
0,72
5,26
0,00
0,00
3,71
1,62
0,00
0,00

12,02
4,13
14,97
11,92
14,18
21,99
36,57
33,11
30,38
19,93
19,38
12,65
11,27
29,56
1,65
0,71
9,04
1,94
1,39
2,81
2,62
0,26
14,25
7,90
8,96
12,72
7,21
15,26
21,87
1,06
39,34
2,22
30,84
46,89
19,80
3,54
35,44
33,07
49,01

25,87
7,65
22,66
38,29
66,92
26,19
51,54
35,38
38,78
36,93
39,67
36,24
52,64
45,02
21,63
17,21
32,56
32,39
25,65
20,29
15,82
12,67
49,29
56,21
58,08
20,46
10,26
13,40
12,69
5,88
14,62
26,07
13,66
8,47
12,06
11,61
23,24
23,73
12,34

4,33
4,55
3,14
1,33
3,86
0,00
0,00
14,67
3,27
11,08
4,10
4,13
4,42
5,88
2,93
1,38
0,00
0,00
12,54
3,21
1,77
1,84
4,62
22,09
0,00
11,61
4,32
3,47
2,72
1,28
9,70
5,15
0,00
0,00
1,74
4,02
4,21
0,00
6,82

0,54
0,40
1,42
2,65
0,06
0,00
0,03
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,16
2,15
1,10
3,47
6,32
2,56
1,30
3,40
1,10
0,69
0,86
0,51
0,46
1,97
1,54
0,19
2,53
2,56
0,22
5,76
0,00
1,29
1,46
0,03
0,00
1,63

274

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

MUNICIPIULBRASOV
MUNICIPIULCODLEA
MUNICIPIULFAGARAS
MUNICIPIULSACELE
ORASGHIMBAV
ORASPREDEAL
ORASRASNOV
ORASRUPEA
ORASVICTORIA
ORASZARNESTI

MUNICIPIULSFANTUGHEORGHE
MUNICIPIULTARGUSECUIESC
ORASBARAOLT
ORASCOVASNA
ORASINTORSURABUZAULUI

MUNICIPIULGHEORGHENI
MUNICIPIULMIERCUREACIUC
MUNICIPIULODORHEIUSECUIE
MUNICIPIULTOPLITA
ORASBAILETUSNAD
ORASBALAN
ORASBORSEC
ORASCRISTURUSECUIESC
ORASVLAHITA

MUNICIPIULREGHIN
MUNICIPIULSIGHISOARA
MUNICIPIULTARGUMURES
MUNICIPIULTARNAVENI
ORASIERNUT
ORASLUDUS
ORASMIERCUREANIRAJULUI
ORASSANGEORGIUDEPADURE
ORASSARMASU
ORASSOVATA
ORASUNGHENI

397.026
253.200
21.708
30.714
30.798
4.698
4.755
15.022
5.269
7.386
23.476
100.811
56.006
18.491
8.672
10.114
7.528
132.418
18.377
38.966
34.257
13.929
1.641
6.115
2.585
9.650
6.898
276.773
33.281
28.102
134.290
22.075
8.705
15.328
5.554
5.166
6.942
10.385
6.945

76,71
86,84
60,66
69,19
51,94
62,43
55,69
62,90
20,17
42,47
64,07
66,85
80,03
64,07
35,46
63,66
16,09
63,92
58,03
76,51
79,88
35,31
40,77
20,98
37,87
61,65
43,53
71,51
79,48
64,55
86,43
55,02
33,51
69,34
14,60
16,74
34,86
41,62
45,37

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,43
6,45
3,67
0,00
5,09
24,12
17,31
3,07
0,00
0,00
1,98
3,29
3,54
7,22
0,00
0,00
0,00
8,18
1,86
8,82
9,68
2,05
40,95
0,00
53,69
14,39
0,00
5,26
1,16
15,22
5,22
0,80
6,16
2,93
0,00
7,30
1,37
8,88
4,81

6,10
2,14
2,42
15,12
12,17
4,11
9,23
16,67
27,88
43,96
8,76
10,78
4,65
16,77
22,74
12,43
25,64
8,65
18,32
2,24
1,40
14,07
6,09
37,86
0,00
3,90
28,78
6,29
8,98
1,92
0,78
19,97
21,23
2,97
21,57
20,34
14,55
19,51
11,88

6,10
1,95
25,44
8,24
14,34
6,43
0,00
11,17
32,66
1,56
12,82
11,63
5,35
3,44
20,28
19,75
57,64
12,08
16,58
7,12
5,92
28,70
0,00
17,09
8,43
15,27
20,43
9,81
4,62
9,90
3,56
7,85
38,64
18,79
56,23
44,66
37,47
11,68
11,75

3,63
0,51
4,74
6,77
15,11
0,00
7,59
6,19
15,18
7,68
11,51
7,20
6,29
7,98
21,23
4,15
0,00
3,40
0,00
1,51
1,52
6,20
11,21
24,07
0,00
4,79
5,93
5,98
5,76
8,12
2,29
15,44
0,00
5,62
6,72
10,47
11,29
14,57
26,12

2,02
2,12
3,06
0,68
1,34
2,92
10,18
0,00
4,10
4,33
0,86
0,24
0,13
0,51
0,29
0,00
0,64
3,78
5,22
3,81
1,61
13,66
0,98
0,00
0,00
0,00
1,33
1,15
0,01
0,29
1,72
0,92
0,46
0,35
0,88
0,48
0,46
3,75
0,07

275

Regiune

Jude

Ora

Populaia
stabil

%populaien
zone
nedezavantajate

CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
CENTRU
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF
BIF

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

B
B
B
B
B
B
B
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

MUNICIPIULMEDIAS
MUNICIPIULSIBIU
ORASAGNITA
ORASAVRIG
ORASCISNADIE
ORASCOPSAMICA
ORASDUMBRAVENI
ORASMIERCUREASIBIULUI
ORASOCNASIBIULUI
ORASSALISTE
ORASTALMACIU

MUNICIPIULBUCURESTISECTOR1
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR2
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR3
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR4
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR5
MUNICIPIULBUCURESTISECTOR6

ORASBRAGADIRU
ORASBUFTEA
ORASCHITILA
ORASMAGURELE
ORASOTOPENI
ORASPANTELIMON
ORASPOPESTILEORDENI
ORASVOLUNTARI

262.868
47.204
147.245
8.732
12.815
14.282
5.404
7.388
3.910
3.562
5.421
6.905
2.050.453
1.883.425
225.453
345.370
385.439
287.828
271.575
367.760
167.028
15.329
22.178
14.184
11.041
13.861
25.596
21.895
42.944

72,97
76,93
86,51
37,19
46,80
71,09
2,24
32,77
12,48
35,93
23,24
45,76
78,87
80,73
79,38
81,81
82,43
86,56
70,13
82,05
57,85
69,64
34,83
54,29
50,61
88,38
41,78
81,00
56,51

%populaien
zone
dezavantajate
pelocuire

%populaien
zone
dezavantajate
peocupare

%populaien
zone
dezavantajate
pecapital
uman

%populaien
zone
marginalizate

%populaien
zonecu
instituiisau
sub50de
locuitori

5,67
1,98
6,35
3,36
9,37
15,55
0,00
1,38
4,96
0,00
1,27
7,65
7,86
7,82
5,39
7,23
8,09
7,39
8,52
9,38
8,34
3,55
15,11
10,92
12,66
4,41
5,28
6,96
8,39

1,70
4,30
0,00
4,13
3,62
0,00
12,29
6,39
10,41
0,00
1,18
0,00
1,72
1,21
0,80
1,69
2,13
0,74
1,31
0,32
7,49
3,73
24,79
4,39
5,73
0,00
8,20
0,00
7,20

13,22
12,19
2,90
40,40
38,95
13,04
62,90
23,90
44,37
60,13
63,09
27,04
7,73
6,64
8,04
6,34
5,56
3,62
16,42
2,32
20,02
20,08
12,20
16,50
15,42
7,16
41,63
9,70
22,92

3,62
4,46
0,41
14,37
1,05
0,00
22,39
29,82
27,39
0,00
4,46
9,93
1,16
0,79
0,89
0,69
0,93
0,45
1,63
0,33
5,28
2,96
12,88
13,52
11,55
0,00
2,36
1,99
2,97

2,83
0,14
3,83
0,55
0,22
0,32
0,19
5,74
0,38
3,93
6,75
9,62
2,67
2,82
5,50
2,24
0,87
1,25
1,98
5,59
1,01
0,04
0,18
0,37
4,03
0,05
0,75
0,35
2,02

Date:INS,RecensmntulPopulaieiialLocuinelor2011.

276