Sunteți pe pagina 1din 3

CLASIFICAREA CONTRACTELOR

1. Dup modul de formare:


a) Contracte consensuale sunt acele contracte care se incheie prin simplul
acord de vointa al partilor, manifestarea de vointa a partilor, neinsotita de
nici o forma, este suficienta pentru incheierea valabila a contractelor.
Majoritatea contractelor sunt contracte consensuale. In cazul in care partile
convin sa insoteasca manifestarea de vointa de un inscris, acestea nu are
rolul de a acorda valabilitate contractului incheiat, ci de a asigura un mijloc
de proba. Exemple: contractul de vanzare-cumparare, contractul de
inchiriere, contractul de mandat etc.
b) Contracte solemne sunt acele contracte care pentru a caror incheiere
valabila este necesara respectarea unei anumite forme, de regula forma
autentica. Inscrisul notarial, nu este cerut ca mijloc de proba al
contractului, ci este cerut pentru insasi validitatea contractului nu ad
probationem, ci ad validitatem. Exemple: contractul de donatie, contractul
de ipoteca, contractul de instrainare de terenuri care cad sub incidenta L.
18/1991 privind fondul funciar etc.
c) Contracte reale sunt acele contracte care nu se incheie doar prin simpla
manifestare de vointa a partilor, acesta fiind insotita de remiterea
materiala a lucrului. Contractul este perfectat din momentul remiterii
materiale a lucrului. Exemple: imprumutul de consumatie (mutuum) si cel
de folosinta (comodatul), gaj, depozit.
2. Dupa continutul lor:
a) Contracte sinalagmatice (bilaterale) sunt acele contracte care se
caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor dintre parti si
interdependenta obligatiilor reciproce. Astfel, fiecare dintre parti are atat
calitatea de debitor cat si cea de creditor. Exemple: contractul de vanzare,
de inchiriere etc.
b) Contracte unilaterale sunt acele contracte care dau nastere unei obligatii
doar in sarcina uneia dintre parti, cealalta avand doar calitatea de creditor.
Exemple: contractul de imprumut, contractul de depozit cu titlu gratuit etc.
Exista si o categorie intermediara: contracte sinalagmatice imperfecte
acele contracte care initial au fost concepute ca si contracte unilaterale,
dar pe parcursul existentei lor, a luat nastere o obligatie in sarcina
creditorului, fata de debitorul contractual. Exemplu: contractul de depozit
cu titlu gratuit: depozitarul face cheltuieli de conservare cu bunul, iar
deponentul este obligat sa restituie aceste cheltuieli facute de depozitar,
acesta din urma avand dreptul de a retine bunul pana la acoperirea
integrala a cheltuielilor facute.
3. Dupa scopul urmarit de parti:
a) Contracte cu titlu oneros sunt acele contracte in cazul carora fiecare
dintre parti urmareste a-si procura un avantaj.

i.

Contracte comutative sunt acele contracte in cazul carora,


existenta si intinderea prestatiilor datorate partilor sunt certe si pot
fi apreciate in momentul incheierii contractului, ele nedepinzand in
nici o masura de hazard.
ii.
Contracte aleatorii acele contracte in cazul carora existenta si
intinderea prestatiilor partilor sau numai a uneia dintre ele, depind
de un eveniment incert. Asadar, nu se poate calcula intinderea
prestatiilor, nu se poate sti cuantumul castigului sau al pierderii si
uneori nu se poate sti nici macar daca va exista castig sau pierdere.
b) Contracte cu titlu gratuit sunt acele contracte in cazul carora una dintre
parti urmareste a procura un avantaj, fara echivalent, celeilalte parti.
i.
Contracte dezinteresate prin care se urmareste a se face un
serviciu cuiva, fara a se micsora in vreun fel patrimoniul. Exemplu:
imprumutul fara dobanda, comodatul etc.
ii.
Liberalitati situatia trecerii unei valorii dintr-un patrimoniu in altul,
fara a se urmari un contraechivalent.
4. Dupa efectele produse:
a) contracte constitutive sau translative de drepturi reale si contracte
generatoare de drepturi de creanta;
b) contracte constitutive sau transalative de drepturi contracte care
produc efecte pt viitor din momentul incheierii lor. Aceste contracte
creeaza o situatie juridica noua, neexistenta anterior.
contracte declarative de drepturi contracte care produc efecte nu numai
pentru viitor, ci si pentru trecut, retroactiv, intrucat ele recunosc o situatie
juridica preexistenta.
5. Dupa modul (durata) de executare :
a) Contracte cu executare imediata - a caror executare se produce intr-un
singur moment.
b) Contracte cu executare succesiva a caror executare se produce in timp,
treptat.
6. Dupa cum sunt sau nu nominalizate in legislatia civila:
a) Contracte numite
b) Contracte nenumite
7. Dupa unele corelatii existente intre ele:
a) Contracte principale au existenta de sine statatoare, soarta lor nu este
legata de existenta altor contracte juridice incheiate de catre parti.
b) Contracte accesorii insotesc unele contracte principale. Exemple:
contractul de gaj si ipoteca sunt contracte accesorii, care garanteaza
executarea unor contracte principale.
8. Dupa modul in care se exprima vointa partilor contractante:
a) Contracte negociate in cadrul carora partile discuta, negociaza toate
clauzele sale, fara ca din exteriorul vointei lor sa li se impuna ceva.

b) Contracte de adeziune contracte redactate in intregime sau aproape in


intregime numai de una dintre parti.
c) Contracte obligatorii se aseamana cu cele de adeziune, insa in aceasta
situatie conditiile incheierii lor sunt delimitate, impuse de lege.