Sunteți pe pagina 1din 10

Programa a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Educa iei nr. 4686 / 05.08.

2003
(Anexa 5).

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETRII I TINERETULUI


CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE REVIZUITE

EDUCA IE FIZIC
CLASELE I A II-A

Bucureti, 2003

INTRODUCERE
Curriculum-ul colar de Educa ie fizic pentru nv mntul primar reflect concep ia care st
la baza reformei sistemului romnesc de nv mnt, urmrind realizarea finalit ilor prezentate
n Legea nv mntului, referitoare la dezvoltarea complex a personalit ii copiilor. Prin
obiectivele specifice stabilite, sunt urmrite cu precdere: ntrirea strii de sntate a copiilor,
dezvoltarea fizic armonioas a acestora, dezvoltarea capacit ilor psiho-motrice i educarea
unor trsturi de comportament favorabile activit ilor desfurate n echipe.

De asemenea, prin educa ia fizic se realizeaz echilibrarea solicitrilor de natur intelectual


cu cele psiho-motrice i ludice, aspect deosebit de important pentru organizarea activit ilor
didactice cu elevii cu vrste cuprinse ntre 6-10 ani.

Din con inutul programei colare sunt obligatorii obiectivele cadru, obiectivele de referin i
standardele curriculare de performan . Con inuturile nv rii prezentate asigur realizarea
tuturor obiectivelor, solicitnd cadrului didactic s le selecteze pe acelea care pot fi utilizate n
condi iile concrete n care i desfoar activitatea. Aceste con inuturi ofer posibilitatea de a
proiecta trasee individuale de instruire, concordante cu op iunile i cu posibilit ile elevilor.
Activit ile de nv are pot fi nlocuite, completate sau diversificate, potrivit condi iilor
concrete, experien ei cadrului didactic i poten ialului elevilor.

Curriculum-ul de Educa ie fizic se adreseaz cadrelor didactice (nv tori, institutori,


profesori de specialitate), directorilor de coli, elevilor, prin ilor, specialitilor n evaluarea
performan elor elevilor, precum i autorit ilor locale interesate de procesul educa ional.

Educa ie fizic Clasele I a II-a

I. OBIECTIVE CADRU
1. Men inerea strii optime de sntate a elevilor i creterea capacit ii de adaptare
a acestora la factorii de mediu
2. Armonizarea propriei dezvoltri fizice i prevenirea instalrii abaterilor posibile
de la aceasta
3. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baz, aplicativ-utilitare i
sportive elementare i dezvoltarea calit ilor motrice aferente
4. Practicarea independent a exerci iilor fizice, a jocurilor i a diferitelor sporturi
5. Manifestarea spiritului de echip i de ntrecere, n func ie de un sistem de reguli
acceptate

Educa ie fizic Clasele I a II-a

CLASA I
A. OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVIT I DE NV ARE
1. Men inerea strii optime de sntate a elevilor i creterea capacit ii de adaptare a acestora la
factorii de mediu
Obiective de referin

Exemple de activit i de nv are

La sfritul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele


capabil:activit i:
1.1.

1.2.

1.3.

srecunoascprincipalele compararea principalilor indicatori ai strii de sntate


caracteristici ale strii de sntatecu abaterile de la acetia;
urmrirea evolu iei strii de sntate individuale;
s respecte regulile de igien - aplica ii practice ale regulilor de igien personal;
personal i pe cele specifice - practicarea exerci iilor de reglare a respira iei;
efortului- practicarea exerci iilor de pregtire a organismului
pentru efort;
- practicarea exerci iilor de relaxare i de refacere dup
efort;
s ac ioneze, n activit ile practice, - dialog nso it de exemplificri i de recomandri;
n condi ii de siguran , respectnd - identificarea celor mai frecvente accidente i modalit i
regulile de evitare a accidentelorde evitare.

2. Armonizarea propriei dezvoltri fizice i prevenirea instalrii abaterilor posibile de la aceasta


Obiective de referin
2.1.

2.2.

Exemple de activit i de nv are

srecunoascprincipalele
caracteristici ale posturii corecte, n
pozi ii statice
s adopte pozi iile corecte ale
coloaneivertebraleiale
segmentelor corpului n raport cu
aceasta, n situa ii statice

2.3.

s execute principalele exerci ii de


dezvoltare fizic nsuite, potrivit
posibilit ilor individuale, dup
demonstra ie

2.4.

s-i determine
greutatea corporal

nl imea

- observarea posturilor corecte i a celor incorecte i


compararea acestora;
- autocorectri i corectri reciproce de posturi;
adoptri de pozi ii pe baza prezentrii i a
exemplificrii;
practicarea exerci iilor de corectare i de autocorectare;
practicarea exerci iilor i a jocurilor pentru adoptarea
pozi iei corecte;
identificarea elementelor exerci iului n demonstrri;
practicarea exerci iilor selective pentru dezvoltarea
fiecrui segment al corpului;
practicarea exerci iilor de corectare i de autocorectare;
determinri i autodeterminri ale nl imii i ale
greut ii corporale.
i

3. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baz, aplicativ-utilitare i sportive elementare


i dezvoltarea calit ilor motrice aferente
3.1.

3.2.

4.

Obiective de referin
s-insueascdeprinderile
motrice de baz i aplicativutilitare, n contextul activit ilor
motrice
s-i nsueasc mecanismul de baz al
deprinderilormotricesportive
elementare

Exemple de activit i de nv are


identificarea elementelor componente ale deprinderilor
motrice de baz i utilitar-aplicative;
exersare par ial i global;
identificarea elementelor deprinderilor n demonstrare
i n explica ie;
exersare par ial i global;
exerci ii de corectare i de autocorectare;
tafete, jocuri dinamice i pregtitoare.

Practicarea independent a exerci iilor fizice, a jocurilor i a diferitelor sporturi

Educa ie fizic Clasele I a II-a

4.1.

5.
5.1

Obiective de referin Exemple de activit i de nv are


s contientizeze efectele pozitive dialog euristic;
ale practicrii independente a exerci ii de argumentare;
exerci iilor fizice exemplificri de con inuturi i din activitatea proprie.
Manifestarea spiritului de echip i de ntrecere, n func ie de un sistem de reguli acceptate
Obiective de referin Exemple de activit i de nv are
s respecte regulile simple de jocuri i ntreceri cu reguli simple, individuale i n
organizare i de desfurare a echipe;
activit ilor practice activit i practice de exersare i de ntrecere, cu
respectarea regulilor stabilite.

B. CON INUTURlLE NV RII


1. Elemente de organizare a activit ilor practice sportive
Forma ii de adunare (n linie pe un rnd i pe dou rnduri); forma iile de deplasare n coloan cte
unul i cte doi.
Pozi iile drep i i pe loc repaus.
ntoarceri prin sritur, la stnga i la dreapta.
2. Elemente ale dezvoltrii fizice armonioase
Postura corect.
Pozi iile: stnd, stnd deprtat, stnd pe genunchi, eznd i culcat.
Micri: duceri ale bra elor (nainte, sus, lateral); duceri ale unui picior nainte, napoi, lateral;
duceri ale minilor pe old, pe umeri, la ceaf; flexii i extensii ale bra elor i ale picioarelor;
ndoiri, aplecri ale trunchiului: rsuciri ale gtului, ale trunchiului; rotri ale capului i ale bra elor.
Exerci ii de prelucrare selectiv a segmentelor corpului.
Complexe de dezvoltare fizic libere.
Exerci ii corective pentru atitudini deficiente; principalele atitudini deficiente.

3. Calit i motrice de baz


Viteza (vitez de reac ie la stimuli vizuali, auditivi i tactili, vitez de execu ie n ac iuni motrice
singulare, vitez de deplasare pe direc ie rectilinie).
ndemnarea (coordonarea ac iunilor motrice realizate individual).
For a (for a dinamic segmentar)
Rezisten a (rezisten general la eforturi aerobe).
Mobilitate i stabilitate articular.
4. Deprinderi motrice de baz
Mers i variante de mers (pe vrfuri, pe clcie, ghemuit).
Alergare i variante de alergare (alergare erpuit, cu ocolire de obstacole, peste obstacole).
Sritur (sritur pe loc i cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare).
Aruncare i prindere de pe loc (aruncri lansate, azvrlite, la int, la partener, la distan ; prinderi
cu dou mini).
5. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
Echilibrul (men inerea pozi iilor stnd pe vrfuri, pe un genunchi, ntr-un picior pe sol i pe
suprafe e nguste i nl ate).
C rare (c rare pe scara fix, prin pire i apucri succesive).
Escaladare (escaladare cu apucare, sprijin i pire pe/peste obstacol).
Trac iune-mpingere (deplasarea propriului corp, prin mpingeri realizate cu bra ele i cu
picioarele).
Trre (pe palme i pe genunchi, pe antebra e i genunchi).

Transport de greut i (transport de obiecte uoare, apucate cu una/ambele mini, individual i n


perechi).
tafete i parcursuri aplicative.
Educa ie fizic Clasele I a II-a

6. Deprinderi motrice sportive elementare


specifice atletismului (alergarea de rezisten , alergarea de vitez cu start din picioare, aruncarea
mingii de oin de pe loc, la distan );
specifice gimnasticii:
- acrobatice (cumpn pe un genunchi, semisfoara, podul de jos, rulri, rostogolire nainte din
ghemuit n ghemuit);
- ritmice-sportive (balansri de bra e, varia ii de pai, ntoarceri pe loc);
- aerobice (pai aerobici de baz);
specifice jocurilor sportive jocuri dinamice i pregtitoare specifice fiecrui joc sportiv predat
(minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de mas i de cmp).
specifice sporturilor sezoniere (schi, patinaj role/ghea , not, sanie).
Regulile de baz ale sporturilor predate.
7. Informa ii sportive

Educa ie fizic Clasele I a II-a

CLASA A II-A
A. OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVIT I DE NV ARE
1. Men inerea strii optime de sntate i creterea capacit ii de adaptare la factorii de mediu
Obiective de referin

1.1.

La sfritul clasei a II-a elevul va fi


capabil:
s aplice msuri adecvate pentru
men inerea strii de sntate

Exemple de activit i de nv are


Pe parcursul clasei a II-a se recomand
urmtoarele activit i:
receptarea exemplelor i a explica iilor;
adoptarea unui program echilibrat de activitate
zilnic i sptmnal;
utilizarea procedurilor de clire a organismului;

1.2.

s respecte regulile de igien personal aplica ii practice ale regulilor de igien personal
i colectiv i pe cele specifice efortuluii colectiv;
exerci ii de reglare a respira iei, de relaxare i de
refacere dup efort;

1.3.

s evite principalele accidente care pot s asigurarea i autoasigurarea, ajutorul i sprijinul


apar pe parcursul desfurrii diferitelor reciproc n execu ii;
tipuri de activit i sportive formularea de aprecieri, de autoaprecieri i de
recomandri referitoare la situa iile care pot genera
accidente.

2.

Armonizarea propriei dezvoltri fizice i prevenirea instalrii abaterilor posibile de la aceasta


Obiective de referin

2.1.

La sfritul clasei a II-a elevul va fi


capabil:
s identifice principalele cauze care pot
genera abateri de la postura corect

Exemple de activit i de nv are


Pe parcursul clasei a II-a se recomand
urmtoarele activit i:
observarea sistematic a efectelor unor pozi ii i
ac iuni frecvent adoptate, care determin abateri de
la postura corect;
autoobservarea i observarea reciproc a pozi iilor
i a ac iunilor desfurate;

2.2.

s adopte pozi ii corecte ale coloanei execu ia pozi iilor dup modelul demonstrat;
vertebrale i ale segmentelor corpului n practicareaexerci iilorselectivepentru
raport cu aceasta, n situa ii statice i dezvoltarea fiecrui segment al corpului;
dinamice
practicarea exerci iilor corective;
practicarea exerci iilor pentru formarea reflexului
de men inere a posturii corecte;

2.3.

s execute un complex de dezvoltare practicarea exerci iilor de mobilitate i de


fizic predat, alctuit din patru exerci iistabilitate a principalelor articula ii;

2.4.

s i aprecieze evolu ia principalilor determinri i autodeterminri ale indicatorilor de


indicatori de dezvoltare fizic (talie, dezvoltare fizic;
greutate, perimetre, diametre) discu ii pe baza rezultatelor determinrilor.

Educa ie fizic Clasele I a II-a

3. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baz, aplicativ-utilitare i sportive elementare


i dezvoltarea calit ilor motrice aferente
Obiective de referin

3.1.

3.2.
3.3.

Exemple de activit i de nv are

La sfritul clasei a II-a elevul va fi


Pe parcursul clasei a II-a se
capabil:
urmtoarele activit i:
s aplice n activit ile practice
exersare par ial i global;
deprinderile motrice de baz i pe cele
exersare n rela ie cu alte deprinderi;
utilitar-aplicative
s aplice deprinderile motrice
sportive
jocuri
dinamice i pregtitoare;
nsuite
exersare n rela ie cu alte deprinderi;

recomand

s execute exerci iile fizice nsuite, adoptri de pozi ii i declanri de micri la


potrivit posibilit ilor individuale, n diferite semnale;
condi ii complexe; jocuri i tafete care solicit viteza i cu elemente de
for ;
execu ia rapid de micri i deprinderi, sub
form de ntrecere;
repetarea sistematic a fiecrei deprinderi motrice
nsuite;
combina ii de deprinderi nsuite, executate n
jocuri i tafete;
exersarea unor ac iuni motrice n serii,
intercalate cu pauze de revenire par ial;
jocuri i tafete extinse ca durat, repetate.

4. Practicarea independent a exerci iilor fizice, a jocurilor i a diferitelor sporturi


4.1.

Obiective de referin Exemple de activit i de nv are


s selecteze diferite exerci ii fizice, pentru exemplificri de con inuturi i de forme de
practicarea lor independentorganizare a activit ii proprii;
practicarea exerci iilor individuale;
practicarea exerci iilor fizice i a sporturilor
individuale i de grup;

5. Manifestarea spiritului de echip i de ntrecere, n func ie de un sistem de reguli acceptate


5.1.

5.2.

Obiective de referin
s recunoasc regulile simple stabilite
pentru organizarea i desfurarea
activit ilor practice
s manifeste ini iativ n colaborarea cu
colegii, pe parcursul activit ilor practice

Exemple de activit i de nv are


activit i n diferite forma ii de lucru;
jocuri i ntreceri individuale i pe echipe;
activit i practice de exersare;
jocuri, tafete i ntreceri.

B. CON INUTURlLE NV RII


1. Elemente de organizare a activit ilor practice sportive
Forma ii de adunare (n linie pe unul i pe dou rnduri; forma ii de deplasare n coloan cte unul
i cte doi).
Alinierea n linie i n coloan.
Pozi iile drep i i pe loc repaus.
ntoarceri prin sritur, la stnga i la dreapta.
Pornire cu mers pe loc i oprire (pornire i oprire din mers).
Trecerea din linie pe un rnd n forma ie de semicerc i cerc, trecerea din coloan cte unul n
forma iile de semicerc i cerc).

Educa ie fizic Clasele I a II-a

2. Elemente
ale dezvoltrii
fizice armonioase
III.
STANDARDE
CURRICULARE
DE PERFORMAN PENTRU NV MNTUL PRIMAR
Postura corect n pozi ii i ac iuni motrice variate.
Pozi iile: stnd, stnd deprtat, stnd pe genunchi, eznd, culcat.
Micri specifice segmentelor corpului: duceri ale bra elor (nainte, sus, lateral); ale unui picior
OBIECTIVE CADRUSTANDARDE
(nainte, napoi, lateral); ale minilor pe old, pe umeri, la ceaf; flexii i extensii ale bra elor,
Men
inerea strii
optime
de sntate
a S1.
Exemplificareaadouactivit
i gtului, ale
extensii
ale trunchiului,
flexii
i extensii
ale picioarelor; rsuciri ale
1. ndoiri, aplecri,
elevilor
i
creterea
capacit
ii
dedesfurate
n
scopul
men
inerii
strii
trunchiului; rotri ale capului i ale bra elor.
adaptare
a acestora
la (inspira
factorii iideprofunde,
mediuproprii
sntate
Educarea
actului
respirator
expira de
ii for
ate, fazele actului respirator).
Exerci ii de prelucrare selectiv a segmentelor corpului.
Complexe de dezvoltare fizic libere, cu obiecte portative, cu/fr fond muzical.
2. Exerci
Armonizarea
dezvoltri
fizice atitudinile
S2. Executarea
unui
dezvoltare
ii corective propriei
pentru atitudini
deficiente;
deficiente
alecomplex
coloanei de
vertebrale
i ale
i prevenirea
instalrii abaterilorfizic alctuit din patru exerci ii
membrelor
inferioare.

posibile de la aceastaposibilit ile individuale

S3. Prezentarea cte unui exerci iu pentru

3. Calit i motrice de baz


prevenirea instalrii abaterilor de la postura
Viteza (vitez de reac ie la stimuli vizuali, auditivi i tactili, vitez de execu ie n ac iuni motrice
corect, pentru spate, membrele inferioare,
singulare, vitez de deplasare pe direc ie rectilinie).
abdomen
ndemnarea (coordonarea ac iunilor motrice realizate individual).
For a (for dinamic segmentar).
a (rezisten
general
la eforturi
3. Rezisten
Extinderea
fondului
propriu
de S4.aerobe).
Aplicarea, n cadrul unei tafete, a dou
Mobilitate i stabilitate articular.

deprinderi motrice de baz, aplicativ-deprinderi motrice de baz, dintre alergare,


utilitare i sportive elementare isritur, aruncare-prindere
dezvoltarea
calit
ilor motrice aferente
4. Deprinderi
motrice
de baz
Mers i variante de mers (mers pe vrfuri, pe clcie, mers ghemuit).

i variante
de alergare a(alergare
erpuit,
ocolire denobstacole,
pestetafete,
obstacole).
4. Alergare
Practicarea
independent
exerci iilor
S5. cu
Aplicarea,
cadrul unei
a dou
Sritur
(srituri
pe lociiacudiferitelordeprinderi
deplasare, cu desprindere
de ambele picioare,
sritura
fizice,
a jocurilor
aplicativ-utilitare
dintre
trre,la coard).
Aruncare
i prindere de pe
loc (aruncri
sporturiescaladare,
transport,
trac lansate,
iune azvrlite la int, la partener, la distan ,
autoaruncri i prinderi n sus, n podea, la perete; prinderi cu dou mini).

5.

Manifestarea spiritului de echip i de

S6. Demonstrarea nivelului de dezvoltare a

5. Deprinderi
motrice
utilitar-aplicative
ntrecere,
n func
ie de un sistem de
calit ilor motrice, raportat la valorile
Echilibrul
(deplasri n echilibru pe suprafe e nguste i nl
ate).
reguli acceptate
determinate
prin evaluarea predictiv la
Trre (trre pe palme i pe genunchi, pe antebra e i pe genunchi, trre joas).
nceputul ciclului de colaritate
C rare (c rare pe scara fix i pe banca nclinat).
Escaladare (escaladare cu apucare, sprijin i pire peste obstacol).
S7. Aplicarea
sportive
Trac iune-mpingere (deplasarea unui obiect sau partener,
prin tractaredeprinderilor
i mpingere cu
bra ele,elementare
nsuite n cadrul unei discipline sportive,
realizat individual i n perechi).
cucu
respectarea
regulamentului
specific
Transport de greut i (transport de obiecte uoare, apucate
ambele mini,
sprijinite la piept,
pe i
adecvarea
la
sistemul
de
rela
ii
cu
umr, individual i n perechi).
tafete i parcursuri aplicative.
partenerii i cu adversarii

6. Deprinderi motrice sportive elementare


specifice atletismului (alergarea de rezisten , alergarea de vitez cu start din picioare; exerci ii
pregtitoare pentru sritura n lungime cu elan; aruncarea mingii de oin de pe loc, la distan ).
specifice gimnasticii:
- acrobatice (cumpn pe un genunchi, semisfoara, podul de jos, rulri, rostogolire nainte din
ghemuit n ghemuit, rostogolire nainte din deprtat n ghemuit);
- ritmice-sportive (balansri de bra e, varia ii de pai, ntoarceri pe loc, echilibru);
- aerobice (pai aerobici de baz);
specifice jocurilor sportive jocuri dinamice i pregtitoare, specifice fiecrui joc sportiv predat
(minibaschet minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de mas i de cmp);
specifice sporturilor sezoniere (schi, patinaj role/ghea , not, sanie).
No iuni de regulament sportiv.
7. Informa ii sportive

Educa ie fizic Clasele I a II-a

10
9