Sunteți pe pagina 1din 7

ACTE NECESARE INCHEIERII UNUI ABONAMENT Orange

Documentele solicitate, clasificate dupa categoria de client (persoana fizica / persoana juridica) si
situatia sa la momentul incheierii contractului sunt prezentate mai jos.
In conditiile in care documentatia prezentata nu este conforma cu solicitarile Orange, eMAG isi
rezerva dreptul a refuza incheiere contractului de abonament.
NOTA: Orange Romania isi rezerva dreptul de a solicita clientului documente suplimentare fata
de cele nemtionate mai jos.
CLIENTI EXISTENTI n reteaua ORANGE
Este considerat a fi client existent in reteaua Orange orice client care este deja titularul
unui contract de abonament Orange.
1. PERSOANA FIZICA:
- buletinul/ carte de identitate pentru cetateni romani cu valabilitate neexpirata;
- n cazul n care clientul nu are buletin/carte de identitate si are carte de identitate
provizorie (cu data de valabilitate neexpirata la data activarii), aceasta se accepta doar cu
pasaport/permis de conducere/certificat de nastere;
- pasaport/legitimatie de sedere/carnet de identitate pentru cetateni straini (vezi situatiile
prezentate anterior);
- se solicita ultima factura emisa de Orange Romania pentru abonamentele existente doar n
cazuri speciale - la solicitarea Orange Romania.
2. PERSOANA JURIDICA:
- Certificatul de nmatriculare la Registrul Comertului; acest certificat se emite pentru toate
tipurile de societati comerciale prevazute de Legea 31/1990 (societate n nume colectiv/ societate
n comandita simpla/ societate pe actiuni/ societate n comandita pe actiuni/ societate cu
raspundere limitata);
- Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA pentru persoanele juridice platitoare de TVA;
- Se solicita ultima factura emisa de Orange Romania pentru abonamentele existente doar n
cazuri speciale - la solicitarea Orange Romania;
- mputernicirea persoanei care semneaza contractul de abonament, act care trebuie sa contina
antetul societatii, sa fie semnat n clar (numele persoanei, functia urmate de semnatura) de
administratorul sau directorul general al societatii n cauza si sa fie stampilat;
- n cazul in care persoana care semneaza contractul de abonament este chiar asociatul unic,
administratorul sau directorul general al societatii n cauza, n locul mputernicirii, se va prezenta
ultima cerere de nscriere de mentiuni la Registrul Comertului (n care sunt
mentionati/identificati asociatii societatii), buletinul de identitate al persoanei mputernicite sa
semneze contractul de abonament.
CLIENTI NOI in reteaua Orange
1. PERSOANA FIZICA
1.1. Cetatean roman

buletinul de identitate/cartea de identitate;

n cazul n care clientul nu are buletin/carte de identitate si are carte de identitate provizorie
(cu data de valabilitate neexpirata la data activarii), aceasta se accepta doar cu
pasaport/permis de conducere/certificat de nastere;
act de proprietate locuinta, care poate fi :
- contract de vanzare-cumparare sau titlu de proprietate si cea mai recenta factura de
utilitati (energie electrica, telefon, cablu, gaze nu mai veche de 1 luna);
- extras de carte funciara cu termen de valabilitate 1 luna;
- contract de schimb imobiliar;
- contract de comodat (poate fi acceptat doar daca se prezinta si dovada de spatiu a
proprietarului apartamentului);
- contract de vanzare-cumparare/donatie cu clauza de renta viagera;
- sentinta judecatoreasca de punere n posesie;
- contract de vanzare-cumparare (poate fi acceptat doar mpreuna cu cea mai recenta
factura de utilitati (energie electrica, telefon, cablu, gaze - nu mai veche de 1 luna) sau cu
procesul verbal de predare primire;
- adeverinta de la primarie - pentru mediu rural obligatoriu n original (se preda in
momentul incheierii contractului si are valabilitate doar 7 zile de la data emiterii);
- certificat de mostenitor + cea mai recenta factura de utilitati (energie electrica, telefon,
cablu, gaze - nu mai veche de 1 luna);
- autorizatie de construire + cea mai recenta factura de utilitati i (energie electrica, telefon,
cablu, gaze - nu mai veche de 1 luna) + act de proprietate teren.

In cazul in care persoana in cauza nu este proprietarul unei locuinte, ci este titularul unui
contract de inchiriere, acesta va prezenta contractul de inchiriere in cauza. (cu valabilitatea
neexpirata, minim trei luni de la momentul abonarii).
Precizare: termenul de 3 luni se refera strict la valabilitatea contractului de la momentul abonarii,
contractele de nchiriere ncheiate pe termen de 3 luni nu sunt acceptate.
RESTRICTII & PRECIZARI :
Contractul de inchiriere locuinta nu se ccepata daca durata totala a contractului este de 3
luni
Adeverinta de la primarie din mediul urban, precum si certificatul de atestare fiscala
eliberat de birourile administratiei financiare, nu se accepta ca dovada de spatiu, ntrucat
clientii care locuiesc la oras au posibilitatea de a prezenta ca dovada de spatiu urmatoarele:
. contract de vanzare-cumparare;
. titlu de proprietate;
. extras de carte funciara;
. contract de schimb imobiliar;
. contract de comodat (poate fi acceptat doar daca se prezinta si dovada de spatiu a
proprietarului apartamentului);
. contract de vanzare-cumparare/donatie cu clauza de renta viagera;
. sentinta judecatoreasca de punere n posesie;
. certificat de mostenitor;
. contract de nchiriere locuinta.
Daca clientul locuieste ntr-un sat subordonat din punct de vedere administrativ-teritorial unui
oras, acesta poate prezenta o adeverinta de la primaria orasului respectiv n care este mentionat
scopul pentru care s-a eliberat; (Ex: se elibereaza pentru a-i servi la Orange Romania);
Extrasul de carte funciara (ca si orice alt act doveditor al proprietatii/identitatii) trebuie prezentat
de catre client obligatoriu n original.
Testamentul nu se accepta ca act de spatiu, decat daca este nsotit de certificat de mostenitor!

Carnetul de serviciu al cetatenilor romani militari n termen


incheierea contractului de abonament

nu poate fi folosit pentru

1.2. Cetatean roman cu domiciliul n strainatate:


- pasaport romanesc cu viza de domiciliu din strainatate (cu valabilitatea neexpirata la data
activarii);
- dovada de spatiu din Romania (act de proprietate locuinta sau contract de nchiriere, cu
valabilitatea neexpirata, minim trei luni de la momentul abonarii).
1.3. Cetatean strain:
- pasaportul (cu valabilitatea neexpirata la data activarii);
- legitimatia de sedere eliberata de Ministerul Administratiei si Internelor (cu valabilitatea
neexpirata la data activarii - legitimatia nu este obligatorie daca pe pasaport exista viza de sedere
de la Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Pasapoarte, cu perioada valabila);
- rezidentii statelor din Uniunea Europeana pot prezenta doar pasaportul (cu valabilitatea
neexpirata la data activarii) sau doar cartea de indentitate;
- act de proprietate (vezi pct. 1.1.) sau nchiriere locuinta (cu valabilitatea neexpirata, minim
trei luni de la momentul abonarii).
1.4 Cetatean strain cu domiciliul n Romania:
- carnet de identitate vizat pe anul n curs (acesta are valabilitate 5 ani si se vizeaza anual);
- act de proprietate (vezi pct 1.1.) sau nchiriere locuinta (cu valabilitatea neexpirata, minim trei
luni de la momentul abonarii).
1.5 Cetatean strain angajat al unei ambasade:
- pasaportul diplomatic (cu valabilitatea neexpirata);
- scrisoare din partea ambasadei prin care se exprima acordul pentru primirea facturilor pe
adresa ambasadei, semnata de ambasador.
1.6. Persoana fizica este reprezentant al unui client persoana fizica (adica are procura de la
persoana reprezentata) la ncheierea si semnarea contractului de abonament:
- procura n original (autentificata la notariat), prin care mandantul l mputerniceste pe
mandatar sa semneze contractul de abonament n numele mandantului;
- buletin/carte de identitate al mandatarului (cu valabilitatea neexpirata);
- act de proprietate (vezi pct 1.1.) sau nchiriere locuinta (cu valabilitatea neexpirata, minim trei
luni de la momentul abonarii).
1.7 Studenti straini (inclusiv din Republica Moldova) aflati la studii n Romania:
- legitimatia de sedere cu data valabilitatii neexpirata sau pasaportul cu viza de sedere
valabila;
- contractul de nchiriere de la camin cu perioada de valabilitate neexpirata, cu numar si data
de nregistrare;
- adeverinta de la caminul unde s-a emis contractul de nchiriere sau legitimatia de camin vizata
pe anul n curs (Nota! conform legii, orice institutie/organizatie/companie este obligata sa
elibereze adeverinta la cerere).

Pentru studentii din Republica Moldova, pe langa actele prezentate mai sus se solicita si un
fond de garantie/depozit de siguranta.
2. PERSOANA JURIDICA
2.1. Societate Comerciala Romana:
- Certificatul de nmatriculare la Registrul Comertului;
- Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA pentru persoanele juridice platitoare de TVA;
- copie dupa pagina din Statutul firmei sau actul constitutiv al firmei, n care sunt precizati
asociatii/actionarii/administratorii;
- mputernicire pentru a semna contractul de abonament, necesara n cazul n care persoana
mputernicita sa reprezinte firma prin Cererea de nscriere la Registrul Comertului/Ultima cerere
de nscriere mentiuni, deleaga o terta persoana pentru a semna contractul de abonament.
mputernicirea este valabila timp de 3 zile. n cazul n care persoana care semneaza contractul
de abonament este chiar asociatul unic, administratorul sau directorul general al societatii n
cauza, n locul mputernicirii se va prezenta ultima cerere de nscriere de mentiuni la Registrul
Comertului (n care sunt mentionati/identificati asociatii societatii);
- buletin/carte de identitate al persoanei mputernicite sa semneze contractul (cu valabilitatea
neexpirata la data activarii).
2.2. Reprezentanta / Sucursala / Filiala a unei firme straine:
- autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Comertului si Industriei si/sau Ministerul
Afacerilor Externe pe care s-au aplicat dupa caz, vizele Camerei de Comert si Industrie, si ale
Administratiei Financiare;
- pentru sucursale extras/certificat constatator de la Oficiul registrului Comertului privind
sediul/societatea mama/reprezentatii sucursalei, eliberate cu cel mult 5 zile nainte;
- certificatul de nmatriculare la Registrul Comertului;
- certificatul de nregistrare n scopuri de TVA pentru persoanele juridice platitoare de TVA;
- mputernicire pentru a semna contractul de abonament, necesara n cazul n care persoana
mputernicita sa reprezinte firma prin Cererea de nscriere la Registrul Comertului/Ultima cerere
de nscriere mentiuni, deleaga o terta persoana pentru a semna contractul de abonament.
mputernicirea este valabila timp de 3 zile. n cazul n care persoana care semneaza contractul
de abonament este chiar asociatul unic, administratorul sau directorul general al societatii n
cauza, n locul mputernicirii se va prezenta ultima cerere de nscriere de mentiuni la Registrul
Comertului (n care sunt mentionati/identificati asociatii societatii);
- buletinul/cartea de identitate (pasaportul sau legitimatia de sedere n cazul unui cetatean
strain) al persoanei mputernicite sa semneze contractul de abonament.
2.3. Societatea civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata (SPRL):
- certificatul de nregistare n Registrul Societatilor Profesionale, care e emis de Secretariatul
General al UNPIR, nu de Registrul Comertului.
- certificatul de nmatriculare la Registrul Comertului;
- certificatul de nregistrare n scopuri de TVA pentru persoanele juridice platitoare de TVA;
- cod fiscal;
- mputernicire acordata persoanei care semneaza contractul de abonament;
- buletinul/cartea de identitate (pasaportul sau legitimatia de sedere n cazul unui cetatean
strain) al persoanei mputernicite sa semneze contractul de abonament.
2.4. ntreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL):

- certificatul de nregistrare n Registrul Societatilor Profesionale, care e emis de Secretariatul


General al UNPIR, nu de Registrul Comertului.
- certificatul de nmatriculare la Registrul Comertului;
- certificatul de nregistrare n scopuri de TVA pentru persoanele juridice platitoare de TVA;
- cod fiscal;
- mputernicire acordata persoanei care semneaza contractul de abonament;
- buletinul/cartea de identitate (pasaportul sau legitimatia de sedere n cazul unui cetatean
strain) al persoanei mputernicite sa semneze contractul de abonament.
2.5. Ambasada:
- scrisoarea cu antetul si stampila ambasadei / consulatului / legatie, din care sa rezulte
intentia de a deveni abonati;
- mputernicire acordata persoanei care semneaza contractul de abonament;
- buletinul/cartea de identitate sau pasaportul (sau un alt act diplomatic de identitate) celui care
semneaza contractul de abonament.
2.6. Unitate militara, politie si jandarmerie:
- act de nfiintare a unitatii militare/politie/jandarmerie;
- codul fiscal- n cazul n care s-a emis;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament, purtand semnatura
comandantului unitatii/sectiei respective;
- legitimatia de serviciu a celui care semneaza contractul de abonament;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.7. Scoala sau alta institutie de nvatamant:
- act de nfiintare a unitatii de nvatamant;
- codul fiscal;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament (daca persoana
respectiva nu este directorul institutiei respective de nvatamant);
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.8. Organizatie non profit (partid politic, sindicat, asociatie, fundatie, etc.):
- hotararea judecatoreasca de constituire DEFINITIVA aceasta dovedeste existenta
organizatiei, adresa acesteia, precum si persoanele care au abilitatea de a o angaja n relatiile
cu terti;
- codul fiscal;
- mputernicire pentru a semna contractul de abonament, necesara n cazul n care persoanele
mentionate n hotararea judecatoreasca de constituire, deleaga o terta persoana pentru a semna
contractul de abonament. mputernicirea este valabila timp de 3 zile. Daca persoana care
semneaza contractul este mentionata n hotararea judecatoreasca de constituire, trebuie sa o
prezinte pe aceasta;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
RESTRICTII & PRECIZARI
In cazul fundatiilor ntemeiate pe baza Decretului-Lege 150/1990, unice la nivel de judet, se
solicita, n loc de hotarare judecatoreasca, hotararea de nfiintare si regulamentul consiliului
fundatiei.
2.9. Minister, alta institutie guvernamentala sau consiliu local / judetean/primarie:
- codul fiscal;

- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament;


- legitimatia de serviciu a persoanei mputernicite sa ncheie contractul de abonament;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.10. Birou notarial:
- ordinul Ministerului Justitiei prin care s-a autorizat numirea notarului public;
- certificat de nregistrare eliberat de Curtea de Apel;
- certificat de nregistrare la Biroul Notarial la Camera Federativa a Notarilor Publici;
- cod fiscal
- mputernicire acordata persoanei care semneaza contractul de abonament, daca este alta
decat notarul public;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.11. Birou de avocatura (Cabinet Individual de Avocatur a / Societate Civila Profesionala de
Avocatura):
- decizia Baroului prin care s-a autorizat nfiintarea Biroului Individual sau a Societatii Civile
Profesionale de Avocati;
- codul fiscal; daca nu exista, adeverinta sau nstiintare de la Administratia Financiara care
confirma ca si cod fiscal, codul numeric personal al titularului autorizatiei;
- mputernicirea acordata persoanei care semneaza contractul de abonament daca este alta
decat reprezentanta Biroului sau a Societatii Civile de Avocati;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.12. Parohie (biserica / manastire):
- adeverinta de spatiu eliberata de Episcopie;
- codul fiscal;
- mputernicirea acordata persoanei care semneaza contractul de abonament daca este alta
decat preotul paroh;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.13. Spital sau cabinet medical:
- hotararea guvernamentala de nfiintare sau Autorizatia Ministerului Sanatatii;
- cod fiscal
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament, daca este alta decat
reprezentantul legal;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.14. Club sportiv:
- autorizatie de functionare din partea Ministerului Sportului;
- cod fiscal;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament daca este alta decat
reprezentantul legal;
- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.
2.15. Ocol silvic:
- autorizatie de functionare din partea Ministerului Agriculturii;
- cod fiscal;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament daca este alta decat
reprezentantul legal;

- buletinul/cartea de identitate al celui care semneaza contractul de abonament.


2.16. Cabinet individual de contabilitate:
- codul fiscal;
- autorizatia de functionare vizata pe anul n curs de Administratia Financiara;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament , daca este alta decat
titularul autorizatiei de functionare;
- buletinul/cartea de identitate al persoanei care ncheie contractul de abonament.
2.17 Persoana fizica autorizata:
- autorizatia de functionare vizata pe anul n curs (emisa de Primarie);
- codul fiscal;
- mputernicirea persoanei abilitate sa semneze contractul de abonament daca este alta decat
titularul autorizatiei de functionare;
- buletinul/cartea de identitate al persoanei care ncheie contractul de abonament.
2.18. Inspectorat / Institut / Muzeu / Uniune Politic a sau Sindicala / Federatie / Oficiu /
Camera de Comert
- act de nfiintare
- mputernicire (daca se deleaga o terta persoana pentru a semna contractul de abonament)
- buletin/carte de identitate al persoanei care ncheie contractul de abonament.
2.19. Cooperativa
- act constitutiv sau statut
- certificat de nregistrare (CUI)
- mputernicire (daca cooperativa deleaga o terta persoana pentru a semna contractul de
abonament)
- buletin/carte de identitate al persoanei care ncheie contractul de abonament.
2.20. Regie Autonoma
- hotarare de nfiintare emisa de guvern/organe judetene si municipale
- certificat de nregistrare (CUI);
- mputernicire (daca se deleaga o terta persoana pentru a semna contractul de abonament)
- buletin/carte de identitate al persoanei care ncheie contractul de abonament.