Sunteți pe pagina 1din 12
NUMERELE NATURALE CUPRINSE INTRE 0-40 000 . Citeste in gand numerele de la punctul a) si cu voce tare numerele de la punctul b): a) 7, 29, 57, 68, 93, 100, 152, 267, 351, 402, 666, 982; b) 3, 13, 40, 58, 66, 110, 191, 323, 210, 550, 639, 482. - Citeste numerele urmétoare, apoi scrie-le cu cifre. douazec!sitreiee(__) cinci sute saisprezece ee (__) trei sute saisprezecewe (—_ ) noua sute zece cinci sute treizeci si sapte ee Ej ase sute trei opt sute optes (__) sapte sute nouazeci si doi ep Citeste fiecare numar precizand de fiecare data cifra sutelor, a zecilor, respectiv a unitatilor: 391, 448, 702, 910, 355, 661, 808, 612, 259, : [e Scrie cu litere numerele: 418, 666, 550, 719, 912, 279, 595, 786, 617, 1 000. p> Scrie numerele de la 210 la 234. Incercuieste-e pe cele pare. fe Scrie numerele cuprinse intre 714 si 725. ' 7» Serie numai cu cifre numerele date. f t Qsute 9 zeciee (—_) sapte sute cincizeci si treiee (__) Ssute 5 zecies doua sute 6 ee Ssutews () osuté unU ee _. Serie numerele naturale de la 350 la 420: ‘@) din 2in 2; b) din 3 in 3; c) din 5 in 5; d) din 10in 10, i Afla numerele de trei cifre diferite, formate numai cu cifrele 8, O si 1. 6 Completeaza axa cu numerele care lipsesc. 740 764 770 743 Scrie numerele: D a) mai mari decat 69 si mai mici decat 84; ) mai mari decdt 186 si cel mult egale cu 200; c)cel putin egale cu 501 si mai mici decat 512; 4) cel putin egale cu 790 si cel mult egale cu 804. — fe Care sunt numerele impare cuprinse intre 415 si 435? Dar cele pare cuprinse intre 205 $i 2557 [ie Numarul par cuprins intre 200 si 220 cu suma cifrelor 9este |). [e Scrie numerele cuprinse intre 430 si 443 care contin cifra 3. Us Completeaza fiecare sir cu inca doua numere. 198, 199,f ), 497,499, 1, 701,70,f BE 9 298,299,, |, 595, 599, . 801, ot 308,399, |, : 691, 690, n 902, et ; 988,990, || | 590, 589, «| 320, 330, i 16) Descoperd regula, apoi scrie, completénd fiecare sir cu inca § numere. 2) 325, 330, ©) 450, 500, 550, ») 325, 320, )233, 236, 239, [i Scrie toate numerele de trei cifre care au cifrele consecutive in ordine crescatoare. fe Observa si completeazsi. 445 400+40+5 patru sute patruzeci si cinci cinci sute opt 300 + 30+9 19,) Uneste fiecare eticheta cu numerele corespunzétoare, = Evamottrazeoior0, 4 ea < Euam cifra unitatior 8, 4 = jar a zecilor 4, ' an Oe Oifra suteloreste 6, 3 Sea » 208 e aca ecilor sa fie dublul cifrei unitatilor. > Scrie numérul afigat de calculator, Ss ZU 8u723s Numérul afigat este sz 6z8s0u Numérul afisat este Completeazé casetele astfel incat cifra z 22,, incerculeste numerele care fac adevarate relatiile de mai jos. 368) 208) 153 398) | 63 |706/502/ 665) 300 Aproximeaza rezultatele, apoi verific prin calcul, 29 Completeaza casetele libere, dupa model. '245>65cu180) 148[ | 116cu 973/ | 954 cu 854) | 568.cu 837) | 649 cu 621! | 437 cu 900) | 64cu fe Completeazé tabelele. a) 75 9 | 496 | 885 | 337 | 229 | 448 | 375 104 | 339 | 7 26 | 123 | 104 | 229 | 189 b) 484 | 961 | 307 | 500 | 464 | 721 | 690 | 408 252 | 582 | 108 | 225 | 189 | 483 | 195 | 199 °) 123 | 214 | 403 | 500 | 312 | 807 | 806 | 208 La diferenta numerelor 600 si 204 adaugé 48. La suma numerelor 146 si 367 adaug’ diferenta numerelor 800 i 665. [> Scrie diferentele ca sume de doi termeni, dupa model. 489 - 198 328-114 432 - 238 432 - 238 119- 94 212- 23 825 - 115 347 - 124 562 - 237 319- 64 706- 29 803 - 706 Rezolva, apoi scrie in ordine descrescatoare rezultatele. a) 118- 49= b) 328-114= c) 432 - 238 = 700 - 334 = 306 - 160= 124- 75= 249+ 49=[ 445 + 257 = 202+ 18= 312 + 428 = 1000-556=[ | 442- 48= LT asl ele [o Aflé numarul cu 288 mai mic decat diferenta numerelor 1 000 gi 9, scriind intr-o singurd rf mula numerica, 380 Scrie in mai multe moduri numérul patra- & lor din aceasta banda. [= Calculeaza! 6x8=( ) 4x8-( 5x4=— ) Bx6= 6x 1=-f )) 9x7= 2x7= 5x3= 7x6= 6x O=| sx7-@) 9x2-C 3x7-L QQ 4xee 10x 10 =| 6x6=| ) 9x9=, ) 8x8= 3xa-— ) 10x 1=( } 2x2x3= 2x2x T= 9x7x1= Ax2x2= 3x3x2= 6x1x 6= 2x2x5=/ 3x2x8=/ 1x4x4e 8x0x 9 5x1x5= 3x3x6= 2x2x8= 1x2x410= 2x5x6=\ ) 3x3x7= 4.) Completeaza tabelul. plea) 3s) 417 ro | 5. Coloreaz& papucii gascanului, calculeaz’ produsele si scrie 1n ordine descrescatoare rezul- Tatele. 6.» Afld triplul numerelor cuprinse intre 5 si 10. » a) Completeaza piramidele inmultirilor. | | | | | | | AUECIE20E2 3) PoMEs MEME 3) C2ik Isa bed) b) Creeazé si tu piramide cu inmultiri. 8 Din 100 scade produsul numerelor 8 si 7. E> La produsul numerelor 6 si 8 adauga produsul numerelor 9 si 7. 10) Din produsul numerelor 9 si 6 scade cel mai mic numér impar de doua cifre. a Ww La cel mai mic numér par de doua cifre adauga produsul numerelor 7 si 4. 53 fiz Completeaza casetele cu numerele potrivite. 7x6=7x(4+E)) 8x7=8x()}+5) 10x8=[})x(5+3) 9x3=8x3+ 5x5=7x5-()) 6x7=6x4+(6x[ )) 8x (4+3)=(8x 4)+(8xL)) 10x (G+ )=(G)«5)+ x7) 9x9xJJ=40x [+t 7x7=2xE3+3x10-F)) Compune o problema dupa exercitiul: (B x 4) x 7). Completeaza tabelele. Pentru a realiza un motiv decorativ, Radu ‘@ desenat figuri geometrice pornind de la un patrat, ca in desenul urmator. Cate dreptunghiuri si cate triunghiuri va rn? Radu din 3 patrate? Dar din 9 patrate? Coloreaza rezultatele inmultirilor cu 5. & 40 | 66 | 48 Uneste fiecare produs cu adunarea sau cu sc&derea corespunzatoare. Oz we 2 @ Bianca a agezat cate 9 céirti pe cele 5 rafturi al Wut Bianca? vs 54 <> Qo & le bibliotecii, ramanandu-i 8 carti. Cate carti a NE PREGATIM PENTRU CONCURGURI be Calculeaza diferenta dintre suma numereior naturale de 3 cifre identice si suma numerelor jaturale de 2 cifre identice. > Stiind c& a xb +a x c= 964, calculeaza 5 xa x (b +c). = Un copil mananca 3 mere pe zi. Cate mere vor manca 7 copii intt-o sAptamand? fe Afia valoarea lui ,x* din egalitatea: 10 x 2x 5x 7x 4xxx 1001=1001- 1000-14. e Care este Impatritul unui numér stiind ca cincimea lui este 32? fe Diferenta numerelor 4 001 si 3 955 reprezinta costul a 2 stilouri. Cati lei vor costa 6 stilouri? Yar 10 stilouri? fe Compune o problema asemanaitoare cu problema anterioara. [> Fara a efectua calculele, scrie in fiecare caseta unul dintre semnele de relatie 185 x9 185 x8 8x 323 8x 322 106 x 4") 4 x 106 617 x 617 «1 [> inlocuieste pe ,b* cu cel mai mic numar natural pentru a avea relatille: a) 137x7