Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU

FACULTATEADETIINEECONOMICE

COORDONATEALEFENOMENULUIDE
EVAZIUNEFISCALLANIVEL
MONDOECONOMIC.STUDII,EXPERIENEI
TENDINENROMNIA
TEZDEDOCTORAT
REZUMAT

CONDUCTORTIINIFIC:
PROF.UNIV.DR.MARIANANEGRU

DOCTORAND:
AURELMIRIOIU

SIBIU
2008
1

n contextul intensificrii cooperrii economice internaionale i dezvoltrii


relaiilordintrestatecusistemefiscalediferite,evaziuneafiscalsemanifestattla
nivelnaionalctiinternaional.
Lucrarea Coordonate ale fenomenului de evaziune fiscal la nivel
mondoeconomic. Studii, experiene i tendine n Romnia abordeaz
problematicaevaziuniifiscaleattlanivelinternaionalctinaional,fiindanalizate
formele evaziunii fiscale, factorii de influen, relaia ntre procesul de splare a
banilorievaziuneafiscal,economiasubterancaprincipalformdemanifestare
a evaziunii fiscale frauduloase, mijloacele, metodele i tehnicile de prevenire i
combatere a evaziunii fiscale, experienele internaionale dar i ale Romniei n
aceastdirecie,pentrucanfinalsncercesidentificeoseriedeaspecteprivind
manifestareaevaziuniifiscalenRomnia,ncontextulglobalizriipieelorfinanciare
iintegrriinUniuneaEuropean.
Actualitatea temeirezidnimportanapecareoaufiscalitateaireformele
dinacestdomeniupentrudezvoltareaeconomicaoricruistat.Definireanoiuniide
evaziunefiscalimaialesdelimitareaacesteianevaziunefiscallegalifraud
fiscal au constituit i constituie subiectul unor studii ale specialitilor n domeniu,
justificate fiind de necesitatea cunoaterii dimensiunilor i implicaiilor acestui
fenomenlanivelinternaionalinaionali,peaceastbaz,astabiliriiaciunilori
msurilorcelemaieficientedeprevenireicombatere.
n pofida a tot ceea ce se scrie despre cauzele, modalitile, amploarea,
controlulsausanciunile referitoare la evaziunea fiscal, termenii care desemneaz
acestfenomensuntimprecii,iardomeniulpecarelexploreazesteincert.Cutoate
acestea, perspectivele privind evaziunea fiscal nu sau schimbat n decursul
timpului,aceastapersistndntoaterileintoateperioadele,nciudasanciunilor
aplicate.
Obiectiveleurmritenelaborarealucrriisunt:
delimitarea teoretic i practic a evaziunii fiscale legale de cea
frauduloas
identificarea caracteristicilor principalelor jurisdicii offshore din punct de
vederealfacilitilorfiscaleoferite
determinareaprincipalelormecanismedesplareabanilorutilizatelanivel
internaionaliatipologiilorspecificeRomniei
analizafinanciaraactivitiideprevenireicombatereasplriibanilorn
Romnia
definirea cauzelor, efectelor i activitilor specifice economiei subterane,
ncadrulcreiaevaziuneafiscalsemanifest,segeneralizeazicapt
noivalene
cercetareacorelaieintreeconomiasubteraninivelulfiscalitii,corupie
imuncalanegru
identificareamijloacelordeprevenireicombatereafenomenuluievaziunii
fiscale
2

argumentarea importanei controlului fiscal, inspeciei fiscale i evidenei


fiscalenprevenireaicombatereaevaziuniifiscale
estimarea dimensiunilor fenomenului de evaziune fiscal n Romnia,
plecnd de la prezentarea metodelor i tehnicilor de evaziune fiscal
utilizate preponderent, analiznd dinamica i structura evaziunii fiscale n
Romniaincercndoapreciereaproporiiloracesteia.
Lucrarea este structurat pe cinci capitole, care cerceteaz fenomenul
evaziunii fiscale la nivel internaional, reflectnd totodat tendinele care se
contureaznRomnia.
Primulcapitolallucrrii Evaziuneafiscalntrelegalitateifraud
se axeaz pe abordarea teoretic a evaziunii fiscaleca fenomen economicosocial
de o importan deosebit cu care se confrunt n prezent toate rile lumii, a
factorilorcarelgenereazifavorizeaziafunciilorcareidetermininfluenele.
Un loc aparte l ocup delimitarea evaziunii fiscale legale de cea frauduloas, n
acestmodputnduserealizaoestimareamrimiifenomenului,peceledouforme
demanifestareiidentificamijloaceleadecvatedeprevenire icombatere.
Uniiautoriconsidercevaziuneafiscalesterezultantalogicadefectelori
inadverteneloruneilegislaiiimperfecte,ametodelorimentalitilordefectuoasede
aplicare, a nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot aa de
vinovatcaiceicareiprovoacprinaceastalaevaziune.
Atunci cnd sarcinile fiscale apas greu asupra unei materii impozabile,
acesta tinde s evadeze. Sanciunile fiscale nul vor determina pe contribuabil s
declareexactveniturilepecareleare,cisncercesfiemaiprecaut,pentruase
sustragedelaobligaiilesalefadestat.Existopsihologieacontribuabiluluidea
nupltiniciodatdectceeacenupoatesnuplteasc.
Spirituldeevaziunefiscalsenatedinsimpluljocalinteresului,oricarearfi
cotaimpozituluipusnsarcin.Naturaomeneascarentotdeaunatendinaspun
interesul general n urma interesului particular ea este nclinat s considere
impozitul mai mare ca un prejudiciu i nu ca o legitim contribuie la cheltuielile
publice i s vad ntotdeauna cu ochi mai ri pe acela care vrea si micoreze
patrimoniul.
Estecunoscutc,dincelemaivechitimpuri,contribuabiliiaucutatsreduc
obligaiilefiscale,recurgndlacelemaivariateiingenioasemetode.Anelafiscul
seconsidern mentalitateacurentcao prob deabilitate,nu de necinste a plti
ceeaceelpretindeesteodovaddenaivitate,nudeintegrare.
Complexitateasistemuluifiscalesteosursimportantdeevaziune,tehnicile
de aezare, de percepere, mecanismele de reducere i deducere a impozitelor,
precum i facilitile fiscale, permit i incit n acelai timp la evaziune fiscal. Pe
msura dezvoltriisistemului fiscal, a multiplicrii reguliloricondiiile deaplicare a
acestora, precum i prin creterea regimurilor derogrii, toate acestea determin
permanentlaascundereamaseiimpozabilesauladiminuareamasivaacesteia.

nultimaparteaacestuicapitolesteanalizatevaziuneafiscalinternaional,
plecnd de la conceptul de companie offshore, identificnd formele pe care le pot
mbrcaentitileoffshore,caracteristicileesenialeiavantajeleparadisurilorfiscale
iajungndlaprezentarea,dinpunctdevederealfacilitilorfiscaleoferite,acelor
maiimportantejurisdiciioffshore,caresuntconcentratenzonaCaraibeiAmerica
Central,zonaAsiaPacific,zonaAsiaOceanulIndianizonaEuropa.
Zoneleoffshoreconstituieuncanalalexportuluidecapitaldinar,alsplrii
banilorialevaziuniifiscale.nacestejurisdicii,baniimurdarisestratific,adicse
separdesursalorilegal.
n acest context, n capitolul al doilea Splarea banilor i evaziunea
fiscal este abordat problematica splrii banilor, reunind unspectru amplu de
direcii, i anume: principalele repere n apariia banilor murdari i splarea lor
mecanismul splrii banilor care presupune, n principiu, plasarea, stratificarea i
apoi integrarea acestora, respectiv rentoarcerea banilor curai la infractor pentru
utilizarea lor n condiii de provenien legal reglementrile n domeniul splrii
banilor,attlanivelinternaional(ConveniadelaViena,RecomandrileGrupuluide
Aciune Financiar Internaional GAFI 40 + 8 Recomandri Speciale privind
Finanarea Terorismului, Directivele Uniunii Europene n materie) ct i la nivel
naional caracteristicile eseniale ale activitii de prevenire i combatere a splrii
banilor n Romnia,sarcincare revine nceamai mare parteOficiului Naionalde
PrevenireiCombatereaSplriiBanilorONPCSB,precumianalizafinanciara
activitiideprevenireicombatereasplriibanilornRomnianperioada1999
2006,fiindsurprinsetipologiilespecificedesplareabanilorlegturantre splarea
banilorifinanareaterorismului.
Deoarecencdelanceputluptacontrasplriibanilorsaconcentratnmod
specialasuprabncilor,avndusenvedererolulsistemuluibancarncolectareai
transferuriledefondurilanivelnaionaliinternaional,nacestcapitolestereflectat
icomponentafinanciarbancarnprocesulsplriibanilor.
Deoarece evaziunea fiscal se ntlnete mai ales n cadrul economiei
subterane, unde fenomenul este generalizat, n capitolul al treilea al lucrrii
Economia subteran form de manifestare a evaziunii fiscale sunt
prezentate activitile specifice, cauzele i efectele economiei subterane. De
asemeneaesteanalizatrelaiantreeconomiasubteranidiferitevariabile:nivelul
fiscalitii,corupiaimuncalanegru.
Taxele ridicate motiveaz tot mai mult rile lumii s acioneze n economia
subteran,cttimpnuexistoofertadecvatdebunuripubliceioinfrastructur
pemsur.
Corupiaiactivitilecaracteristiceeconomieisubteranesuntrealiticucare
seconfrunttoatestatelelumii.Obinereadeinformaiidespredimensiunilecorupiei
i legtura cu economia subteran sedovedete a fi o sarcin practic imposibil de
realizat, deoarece toate persoanele angrenate n aceste mecanisme prefer s nu
poatfiidentificate.

Munca la negru este definit ca totalitatea activitilor remunerate care sunt


legale din punct de vedere al naturii lor, dar sunt nedeclarate autoritilor publice.
Aceastdefiniieexcludeactivitilecriminale.Crimaifraudafiscalsesitueazn
afarapoliticiideangajare,ceeacenunseamncexistlegturidirectentrefraud
i angajare, dar nici o delimitare efectiv (de exemplu, splarea banilor poate lua
formamunciilanegru).
n ultima parte a acestui capitol se ncearc o cuantificare a dimensiunilor
economieisubteraneattlanivelinternaionalctinRomnia,pebazametodelor
deestimarerecunoscute.
Capitolul al patrulea al lucrrii Prevenirea i reducerea dimensiunilor
fenomenuluideevaziunefiscalesteconsacratanalizeimijloacelorimetodelor
de prevenire i combatere a evaziunii fiscale, care constituie de fapt apanajul
organelor de control pentru limitarea evaziunii fiscale i meninerea unui echilibru
ntrecontribuabilibugetulstatului.nacestsensestesubliniatrolulcontroluluifiscal
care urmrete realizarea sumelor cuprinse n bugetul de stat, respectarea de
ctretoiageniieconomiciareglementrilorfiscaleifinanciarcontabileiachitarea
tuturor obligaiilor ctre stat , al inspeciei fiscale care are ca obiect verificarea
bazelor de impunere, a legalitii i conformitii declaraiilor fiscale, corectitudinii i
exactitii ndeplinirii obligaiilor de ctre contribuabili, respectrii prevederilor
legislaieifiscaleicontabile,stabilirea diferenelor obligaiilor deplat,precum i a
accesoriilor aferente acestora i al evidenei fiscale care colecteaz date
referitoarelafapteleipenalizrileaplicatecontribuabililorcareaunclcatdisciplina
fiscal,precumilamsuriledeexecutareaconstrngeriifiscalenacestesituaii
nprevenireaicombatereaevaziuniifiscale.
Fiind un fenomen prezent n plan economic i social, cu multiple forme de
manifestare,evaziuneafiscalreprezintoameninarepentruprocesulderealizarea
veniturilor statului. Amploarea pe care a luato acest fenomen este ngrijortoare
deoarece,nlipsamsurilordeprevenireicombatere,elpoateaveaefectenegative
asuprastabilitiieconomice.
Eradicarea total a evaziunii fiscale este imposibil, inspectorii fiscali
ncercnd doar o limitare rezonabil a acesteia. Statul, prin mijloacele pe care le
deine i cu instituiile pe care le are n subordine, trebuie s se angajeze n
identificareaicombatereaevaziuniifiscaleiaefecteloracesteia.
Analizaseopreteiasupramijloacelordeprevenireicombatereaevaziunii
fiscalenRomnia,careausuportatmodificridealungultimpului,darcarenecesit
n continuare o perfecionare i o adaptare, fiind evideniate modalitile de
sancionare a faptelor de evaziune fiscal. Studiile efectuate au demonstrat c
aplicareaunormsuriasprenuareneapratunrolreparator,deancasaimpozitul
datorat,cimaidegrabunrolpreventiv,pentrudescurajareaacestorfapte.
Ultima parte a capitolului este destinat analizei aciunilorde lupt mpotriva
fraudei i protecie a intereselor financiare comunitare, att la nivelul Uniunii
EuropenectilanivelulRomniei.Nereferimnprincipallaactivitilededepistare

i monitorizare a fraudei vamale, a evaziunii fiscale, precum i la lupta mpotriva


corupiei i a oricror alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare
comunitare,statelemembreavndprincipalaresponsabilitatencombatereafraudei.
Frauda, corupia i alte activiti ilegale care afecteaz interesele financiare
ale Uniunii Europene eludeaz procesele existente n legtur cu gestionarea i
controlulfondurilorcomunitaresauexploateazpuncteleslabealeacestora.
ntrirealupteiantifraudnRomnianuafostnumaioexigenaaderriila
Uniunea European,cii ocondiieindispensabil pentruconstruirea uneiculturi a
transpareneinutilizareabanuluipublic.nacestsens,ncepndcuanul2005afost
adoptat Strategia Naional de Lupt AntiFraud pentru protecia intereselor
financiarealeUniuniiEuropenenRomnia,careasociazprevenireaicombaterea
fraudeipentruaasiguraoprotecieefectiviechivalentaintereselorfinanciareale
UniuniiEuropenenRomnia.
Fr o analiz profund i sistematic a mecanismelor interne ale
fenomenuluievazionistestedificilssegseascinstrumenteleimsurilecares
conduc la combatereai prevenirea evaziunii fiscale. Eradicarea acestui fenomen
nu se poate realiza dect prin suprimarea cauzelor care lau generat sau care i
favorizeazexistena.
Ultimul capitol al lucrrii Aprecieri privind manifestarea evaziunii
fiscalenRomniareuneteanalizeicercetriprivindmanifestareafenomenului
de evaziune fiscal n Romnia, incluznd argumentele care susin existena i
creterea dimensiunilor evaziunii fiscale, identificarea metodelor i tehnicilor de
fraudare utilizate n perioada 19902007i, nu n ultimul rnd, o estimare a mrimii
evaziuniifiscalenRomnia,attndomeniulconsumuluictincelalvenitului.
Evoluia i dinamica fenomenului evazionist, a prejudiciilor nregistrate prin
evaziune fiscal demonstreaz, pe fondul situaiei economiei romneti, c sau
amplificat cazurile de eludare a legilor fiscale, att n sectorul public, ct i n cel
privat. Schemele desustragere de la plata obligaiilor fiscale aufost n permanen
perfecionate, mijloacele i prghiile de ordin legislativ i administrativ fiind
insuficientepentrualecontracara.
Evaziunea fiscal este un fenomen larg rspndit. Diferenele n ceea ce
privete ndeplinirea obligaiilor fiscale i onestitatea pot explica eterogenitatea
evaziunii fiscale n rndul contribuabililor i n cadrul rilor lumii. Dei teoria
normativaimpozitriiafostextinslainstrumentelesistemuluifiscal(deexemplu,
intensitatea constrngerii), nu exist dect foarte puine analize empirice pentru a
punenaplicareacestereguli.
Statutul de ar membr a Uniunii Europene a adus Ageniei Naionale de
AdministrareFiscalnoisarcinincepndculunaianuarie2007,nceeaceprivete
verificarea circulaiei mrfurilor ntre statele membre, schimbul de informaii privind
declararea, nregistrarea i plata taxei pe valoarea adugat i accizelor aferente
schimburilor intracomunitare, precum i supravegherea operaiunilor comerciale cu
ridinafaraspaiuluiUniuniiEuropene,pentrucarenusemaiachitTVAnvam.

Acesteatribuiisuplimentarepresupunnoidireciideaciunendomeniulcontrolului
taxeipevaloareaadugatiaccizelor.
Deasemenea,ncepndcu1ianuarie2007adevenitfuncionalisistemulde
schimb de informaii i cooperare administrativ pe linie de accize, prin intermediul
bazei de date SEED i sistemului de alert prealabil i de verificare a micrii
bunuriloraccizabile.Acestesistemepermiturmrireamicriibunuriloriverificarea
moduluidedesfurareidencheiereatransporturilordeproduseaccizabile.
Administraiile fiscale din ntreaga lume sunt influenate n prezent de
fenomenulglobalizriiialcreteriivitezeidetransmitereafluxurilorinformaionale.
Acesteasuntimpusedeamplificareapreteniilorcontribuabililor,ceeacedetermino
cerere crescut pentru un serviciu eficient, orientat spre client, un management
transparentiaccesulliberlainformaie.
Tendina persistent ctre globalizare atrage dup sine o cretere
semnificativnmagnitudineaicomplexitateainvestiiilor,tranzaciiloriprestaiilor
internaionale, inclusiv n form "dematerializat". Efectul principal al globalizrii n
plan fiscal este acela c dificultatea controlului fenomenului de evaziune fiscal
captoponderetotmaimare.
Cercetarea tiinific efectuat este subordonat cunoaterii ct mai
cuprinztoare a dimensiunilor evaziunii fiscale la nivel internaional, n general i la
nivelul Romniei, n special, fr ca imaginea oferit s dea rspuns la toate
problemelepecareleridicacestfenomen.