Sunteți pe pagina 1din 3

Realizarea referatelor

1. Cerinte privind forma:

Lungime max 10 pagini, format A4. In cele 10 pagini sunt incluse, toate figurile, pozele,

graficele si bibliografia. Partea grafica trebuie incadrata in text;


Setarile marginilor de pagina: stanga 2cm; sus,dreapta si jos 1cm;
Va fi utilizat fontul Arial, marimea 12 la 1,5 randuri. Pentru titlu si numele autorului se va folosi

marimea 16, cu litere aldine (bold);


Titlul referatului, numele si grupa autorului vor fi trecute in partea de sus a primei pagini si vor fi

urmate de 3 randuri libere si apoi imediat de textul referatului;


Toate figurile vor fi numerotate in ordinea trimiterilor din text si vor avea explicatii (figure caption)

in care trebuie mentionata sursa de unde au fost preluate;


Toate citarile din text trebuie sa se regaseasca in bibliografie si viceversa;
2. Structura

Se va respecta si evidentia structura generala ce cuprinde:


-

Rezumatul
Descrierea datelor
Metologii de lucru
Interpretarea rezultatelor
Concluzii
Bibliografie

Denumirile subcapitolelor pot fi schimbate dar trebuie sa corespunda continutului.

Rezumatul prezinta in cel mult 10 randuri continutul referatului


Introducerea va descrie aspecte generale privind tema referatului: importanta si utilitatea tipului
de date analizat, descrierea zonei de unde provin datele, un istoric al cercetarilor in care sa fie
trecute in revista principalele contributii privind descifrarea aspectelor geologice relevante din

punctul de vedere al temei cu referire la zona de unde provin datele.


Descrierea datelor va contine o trecere in revista a datelor puse la dispozitie si a modului in
care acestea pot fi obtinute.

Metodica de lucru descrie toate prelucrarile numerice si grafice facute asupra datelor, din
punctul de vedere al etapelor de lucru, al programelor utilizate si al parametrilor si setarilor
alese.
Interpretarea rezultatelor trebuie sa constituie corpul principal al referatului. Vor fi descrise

partile grafice, evidentiindu-se valorile maxime si minime, eventualele tendinte observabile,


corelatiile dintre date. Toate aceste aspecte vor fi interpretate pe baza cunostintelor proprii si a
materialului bibliografic consultat si in conformitate cu indicatiile specifice fiecarei teme primite la
sedintele de laborator. Se pot face comparatii si analogii cu alte situatii intalnite in literatura. In
text pot fi integrate si concluzii si observatii gasite in bibliografie in perioada de documentare, cu
respectarea regulilor deontologice referitoare la citarea corecta si completa a afirmatiilor care nu
apartin autorului referatului.
Concluziile trebuie sa sumarizeze principalele idei ce trebuie retinute din interpretarea proprie a

datelor. Acest capitol nu trebuie sa se suprapuna din punct de vedere al continutului cu


rezumatul.
Bibliografia va contine lista completa a surselor bibliografice utilizate (articole stiintifice, carti,

situri web). Forma sub care se va realiza bibliografia trebuie sa corespunda standardelor uzuale.
Publicatiile vor fi trecute in ordinea alfabetica a autorilor si in ordine crescatoare a anului aparitiei
in cazul in care sunt utilizate mai multe publicatii ale aceluiasi autor. Pentru informatiile obtinute
de pe net trebuie mentionat autorul si titlul (in cazul in care sunt specificati) impreuna cu situl pe
care a fost gasita informatia utilizata, sau numai situl in cazul in care autorul nu este precizat.
Toate referintele web fara autor vor fi grupate la finalul bibliografiei.
Exemple de citari corecte:
Panin N., (1983) Black Sea Coastline Changes in the Last 10,000 Years, a new Attempt at
Identifying the Danube Mouths as Described by the Ancients. Dacia, N.S., vol. XXVI, 1-2, p.

175-184
Ungureanu, V.G., Stnic A. (2000) Impact of human activities on the evolution of the
Romanian Black Sea beaches. Lakes & Reservoirs Research and Management, 5, 2, p. 111-

115
Pickard G.L., Emery W.L. (1990) Descriptive Physical Oceanography. An introduction,

Pergamon Press, Oxford, 320 p.


http://www.ga.gov.au/marine/bathymetry.html
3. Criterii de evaluare

Referatele vor fi notate in functie de continut si forma conform urmatoarelor criterii:

Realizarea corecta a partii grafice


Respectarea conditiilor editoriale (lungimea
referatului, formatarea paginii si a textului,
4.
evidentierea structurii, incadrarea figurilor in
text)
Originalitatea interpretarii
Documentare suplimentara si integrarea
informatiilor bibliografice
Respectarea deontologiei profesionale
cate (citari si bibliografie)

3 p.
1 p.
Conditii de predare
3 p.
2 p.

Referatele vor fi predate

1 p.

fisiere document (.doc, .pdf),

individual in format digital ca


un fisier pentru fiecare referat.

Nu sunt acceptate grafice, planse, figuri si fotografii trimise separat fata de text. Toate partile
grafice desenate manual trebuie semnate de autor (nume, prenume, grupa), scanate, inserate in
textul referatului si predate fizic la laboratorul de sustinere a temei. Denumirea fisierului transmis
trebuie sa contina grupa (nu subgrupa) ex. 201 nu 201A, numele si prenumele autorului, numarul
referatului (de la 1 la 6) in urmatoarea conventie:
grupa-nume-prenume-nr.referat.doc (.pdf)
ex: 205-ungureanu-gigi-1.doc
Referatele care nu respecta conventia de denumire nu vor fi luate in considerare.
Referatele vor fi trimise prin email la adresa:
referatemarina@gmail.com
Adresa poate fi folosita si pentru a cere asistenta, lamuriri suplimentare sau pentru orice alte
comunicari legate de curs si lucrari. Toate e-mailurile trebuie sa aiba completat subiectul mesajului.
Termenul de predare este la ora 6:00 in data la care are loc sustinerea referatului in cadrul sedintei
de laborator al fiecarei subgrupe.