Raportul juridic civil

Def: o relatie sociala patrimoniala ori nepatrimoniala reglementata de norme de drept civil. Caractere : -R.j.c. are character social -reglementat de norma civila -se aduce conduitei oamenilor -R.j.c. are character volitional -o relatie sociala devine raport de drept civil pt. ca acest lucru s-a voit -aspect specific : -manifestare de vointa -caracter dublu volitional Rjc = pozitia de egalitate juridical a partilor (nesubordonare intre parti) Elementele R.j.c. : 1.Partile sau subiectele: -persoane fizice -persoane juridice 2.Continutul: -totalitatea drepturilor si obligatilor partilor 3.Obiectul: -actiunile sau inactiunile la care sunt indituite partile Aceste 3 elemente trebuie sa fie instrumente CUMULATIC!!!

Partile R.j.c.
Persoana fizica: -omul privit ca titular de drept si obligatii Persoana juridical: -subiect colectiv de drept,intrunind conditiile cerute de lege,titular de drepturi subiective si obligatii civile -organizare proprie -patrimoniu distinct -scop determinat Criterii: Persoane fizice: -minorii sub 14 ani -minori intre 14-18 ani -majorii Cetatenie: -romana -straina : -apatrizi -cu dubla cetatenie nici una romana Persoanele juridice : -particulare ori private -cooperatiste si obstesti -mixte -de stat Nationalitate: -romana -de alta nationalitate,straine

Pluralitatea subiectelor
1.In rapoarte reale: -propietati exclusive -propietati comune: -copropietate -indiviunea -devalmasia ->in raporturi nepatrimoniale = contract ->in raporturi obligationale = creante Regula -> divizibilitatea Excepria-> solidaritatea si indivizibilitaea Capacitatea Civila: Persoana fizica: Capacitatea de folosinta(aptitudina generala si abstracta a omului , de a avea drepturi si obligatii civile, cu exceptia celor oprite de lege) 1.De la nastere -> pana la deces. 2.De la conceptie daca se naste fat viu. Capacitatea de exercitiu(aptitudinea omului de a-si exercita drepturile si obligatile civile si de a-si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice civile) Nu au capacitate de executie: -minorii pana la 14 ani -persoanele puse sub interdictie -> actele se fac de reprezentati lor legali Capacitatea de exercitiu restransa: -minorii 14-18 ani se incheie de catre acestia cu incuvintarea reprezentantului legal -minorul casatorit -> capacitate deplina -peste 18 ani ->capacitate deplina Continutul R.j.c: =totalitatea drepturilor si obligatiunilor civile .Oricarui drept ii corespunde si o obligatiune corespunzatoare. Dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ(persoana fizica sau persoana juridical) in virtutea caruia acesta poate fi limitele dreptului si moralului sa aiba o anumita conduita,sa pretinda o conduita,sad ea,sa faca ori sa nu faca ceva.

Clasificare drepturilor civile(Drepturi)
I.In functie de opozabilitate: 1.Drept subiectiv civil absolut 2.Drept subiectiv civil relativ II.Drepturi subiective patrimoniale si nepatrimoniale: 1.Patrimoniale –reale -de creanta 2.Nepatrimoniale

-ce privesc existenta si integritatea fizica -identificarea persoanei (nume,domiciliu,stare civila ) -creatia intelectuala III.Drepturi civile principale si accesorii: 1.Drepturi reale principale: -drepturi de propietate ->publica ->private -drept de administrare -drept de folosinta -drept de folosinta gratuita -drept de concesiune -drept de preemtiune 2.Drepturi reale accesorii: -ipoteca -gaj -privilegiu -drept de retentie IV.Drepturi subiective civile pure si simple si afectate de modalitati: -pure si simple -afectate de modalitati(termen,conditie,sarcina)

Obligatia
-indatorirea sub pasiv al rj.c. de a avea o anume conduita corespunzatoare, drept de subiect corelativ,conduita care poate consta in a da,a face sau a nu face ceva si care,la nevoie,poate fi impusa prin forta coercitiva a statului. I. In fucntie de obiectul lor: 1.A da,a face a nu face 2.Obligati civile -> positive(a da,a face) ->negative(a nu face) 3.Obligati -> de rezultat ( a obtine un rezultat determinat) -> de diligenta II. Dupa opozabilitatea lor: 1. Obisnuita (opozabile intre parti) 2. Opozabile si tertilor(tertul are obligatii nascute anterior,fara participarea sa) 3. Reale(detonator teren obligatie de al cultiva,bun al patrimonuluide al conserva) III. Obligatii civile in functie de sanctiune: -perfecte (obtinerea executarii obligate prin justitie -> titlu executor) -imperfecte

Obiect R.j.c
Actiunea la care este inditruit subeiectul active si cea de care este tinut subiectul pasiv. Obiectul R.j.c. sta format din conduita partilor Obiect derival al R.j.c. => bunurile Patrimoniu = totalitatea drepturilor si a obligatiunilor patrimoniale care apartin unei persoane fizice sau persoane juridice. Bun (parte) -> Patrimoniu (intreg) Clasificare bunurilor:

1. In functie de natural or: -Mobile ->prin natura lor ->prin determinarea legii (venituri) ->prin anticipatie (recoltele viitoare) -Imobile->prin natura lor (imobil,pamant) ->prin obiectul la care se aplica(uzufructul;servitutile) ->prin destinatie (pestele din iaz);animalele (afectate la cultura) Importanta juridica a clasificari: -In ce priveste efectele posesiei: -in privinta drepturilor reale accesorii -in dreptul international privat -competenta teritoriala;prescriptia extinctive;regimul instrainarii lor 2.Dupa regimul circulatiei: -Bunuri aflate in circuitul civil: -care pot circula liber -care se pot dobandi,detine ori instraina conditionat -Bunuri scoase din circuitul civil(inalienabile) (actele juridice sunt nule) 3.Dupa determinare: -determinate individual prin insasi insusirile proprii -determinate generic care se individualizeaza prin determinarea speciei(individualizarea se face prin cantarire,masurare,numarare) Importanta juridical: -momentul tranzactiei -suportarea riscului contractului -locul predarii bunului 4.Dupa cum pot fi inlocuite in executarea unei obligatii: -fungibile (pot fi inlocuite fara a afecta valabilitatea platii) -nefungibile(nu poate fi inlocuit) 5.Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea: -Consumptibile(intrebuintarea implica consumarea substantei ori instrainarea lor) -Necomsumptibile(nu implica consumarea) 6.Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe: -frugifer -nefrugifer 7.Dupa cum pot fi impartite fara schimbarea destinatiei: -divizibil(stofa) -indivizibil(autoturism) 8.Dupa corelatia dintre ele: -principal(poate fi folosit ca atare) -accesoriu(destinat sa serveasca la intrebuintarea altui bun) 9.Dupa modul de percepere: -corporal (are o existenta materiala) -necorporal (abstract) 10.Dupa cum sunt sau nu supuse urmaririi silite: -sesizabil domeniu public -nesesizabil sau domeniu privat

Proba R.j.c.
Def:Mijloc juridic de stabilire a existentei unui act sau fapt juridic si prin acesta a dreptului subiectiv civil si a obligatiei civile. Obiectul probei si sarcina probei: Obiectul –actul ori faptul juridic care a dat nastere la dreptul subiectiv civil si obligatia corelativa Sarcina probei revine: 1.reclamantului la deschiderea proc 2.paratului in sustinerea faptelor 3.judecatorului pt. a avea rol active in stabilirea adevarului putand sa ordone din oficiu administrarea probelor Conditile de admisibilitate ale probei: - sa nu fie oprita de lege - sa fie verosimila - sa fie utila - sa fie pertinenta(sa aiba legatura cu pricina) - sa fie concludenta Mijloacele de proba: -inscris -marturie -marturisire Def:Prin inscris se intelege consemnarea de date despre acte si fapte juridice,cu un mijloc adecvat pe un anumit suport material. Clasificare: 1.Dupa scop: -preconstitutie(intocmite special pt a revendica probe) -nepreconstitutie 2.Dupa efect: -originare(pt. a dovedi incheierea ,modificarea incetarea unui act juridic civil) -necognitive(intocmite ptr. o recunoastere a existentei unui act juridic originar pierdut sau distrus) -confirmative(sunt cele care inlatura anulabilitatea actului facandu-l valabil) 3.Dupa raportul dintre ele: -originale -copii 4.Dupa criteriul semnaturii: -semnate -nesemnate Inscrisul authentic(categorii): -notariale -hotarari org. jurisdictionale -acte de stare civila -inscrisul sub semnatura private(inscris care este semnat de cel ori cei de la care provine) Conditii speciale: -pluralitatea de exemplare si pe fiecare numarul originalelor ce s-au facut -conditia scrierii in intregime ori punerii formulei “bun si aprobat” inainte de semnare

-conditia ceruta testamentului olograf(sa fie scris,semnat si datat de mana testatorului) Marturia: relatarea orala facuta de o persoana in fata instantei de judecata cu privire la acte sau fapte litigioase savarsite in trecut,despre care are cunostinta personal. Marturisirea:recunoasterea de catre o persoana a unui act sau fapt pe care o alta persoana isi intemeiaza o pretentie si care este de natura sa produca efecte contra autorului ei. -juridica -extra juridica ->simpla ->calificativa ->complexa Prezumtiile: sunt consecintele ce legea sau magistratul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. -legale -absolute -simple -relative

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.