Sunteți pe pagina 1din 6

Raportul juridic civil

Def: o relatie sociala patrimoniala ori nepatrimoniala reglementata de norme de drept civil.
Caractere :
-R.j.c. are character social
-reglementat de norma civila
-se aduce conduitei oamenilor
-R.j.c. are character volitional
-o relatie sociala devine raport de drept civil pt. ca acest lucru s-a voit
-aspect specific : -manifestare de vointa
-caracter dublu volitional
Rjc = pozitia de egalitate juridical a partilor (nesubordonare intre parti)
Elementele R.j.c. :
1.Partile sau subiectele:
-persoane fizice
-persoane juridice
2.Continutul:
-totalitatea drepturilor si obligatilor partilor
3.Obiectul:
-actiunile sau inactiunile la care sunt indituite partile

Aceste 3 elemente trebuie sa fie instrumente CUMULATIC!!!

Partile R.j.c.
Persoana fizica: -omul privit ca titular de drept si obligatii
Persoana juridical: -subiect colectiv de drept,intrunind conditiile cerute de lege,titular de
drepturi subiective si obligatii civile
-organizare proprie
-patrimoniu distinct
-scop determinat
Criterii:
Persoane fizice:
-minorii sub 14 ani
-minori intre 14-18 ani
-majorii
Cetatenie: -romana
-straina : -apatrizi
-cu dubla cetatenie nici una romana
Persoanele juridice :
-particulare ori private
-cooperatiste si obstesti
-mixte
-de stat

Nationalitate:
-romana
-de alta nationalitate,straine
Pluralitatea subiectelor
1.In rapoarte reale:
-propietati exclusive
-propietati comune:
-copropietate
-indiviunea
-devalmasia
->in raporturi nepatrimoniale = contract
->in raporturi obligationale = creante
Regula -> divizibilitatea
Excepria-> solidaritatea si indivizibilitaea

Capacitatea Civila:
Persoana fizica:
Capacitatea de folosinta(aptitudina generala si abstracta a omului , de a avea drepturi si
obligatii civile, cu exceptia celor oprite de lege)
1.De la nastere -> pana la deces.
2.De la conceptie daca se naste fat viu.
Capacitatea de exercitiu(aptitudinea omului de a-si exercita drepturile si obligatile
civile si de a-si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice civile)
Nu au capacitate de executie:
-minorii pana la 14 ani
-persoanele puse sub interdictie
-> actele se fac de reprezentati lor legali
Capacitatea de exercitiu restransa:
-minorii 14-18 ani se incheie de catre acestia cu incuvintarea reprezentantului legal
-minorul casatorit -> capacitate deplina
-peste 18 ani ->capacitate deplina

Continutul R.j.c:
=totalitatea drepturilor si obligatiunilor civile .Oricarui drept ii corespunde si o
obligatiune corespunzatoare.
Dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului
activ(persoana fizica sau persoana juridical) in virtutea caruia acesta poate fi limitele dreptului
si moralului sa aiba o anumita conduita,sa pretinda o conduita,sad ea,sa faca ori sa nu faca
ceva.

Clasificare drepturilor civile(Drepturi)


I.In functie de opozabilitate:
1.Drept subiectiv civil absolut
2.Drept subiectiv civil relativ

II.Drepturi subiective patrimoniale si nepatrimoniale:


1.Patrimoniale –reale
-de creanta

2.Nepatrimoniale
-ce privesc existenta si integritatea fizica
-identificarea persoanei (nume,domiciliu,stare civila )
-creatia intelectuala

III.Drepturi civile principale si accesorii:


1.Drepturi reale principale:
-drepturi de propietate ->publica
->private
-drept de administrare
-drept de folosinta
-drept de folosinta gratuita
-drept de concesiune
-drept de preemtiune
2.Drepturi reale accesorii:
-ipoteca
-gaj
-privilegiu
-drept de retentie

IV.Drepturi subiective civile pure si simple si afectate de modalitati:


-pure si simple
-afectate de modalitati(termen,conditie,sarcina)

Obligatia
-indatorirea sub pasiv al rj.c. de a avea o anume conduita corespunzatoare, drept de
subiect corelativ,conduita care poate consta in a da,a face sau a nu face ceva si care,la
nevoie,poate fi impusa prin forta coercitiva a statului.
I. In fucntie de obiectul lor:
1.A da,a face a nu face
2.Obligati civile -> positive(a da,a face)
->negative(a nu face)
3.Obligati -> de rezultat ( a obtine un rezultat determinat)
-> de diligenta
II. Dupa opozabilitatea lor:
1. Obisnuita (opozabile intre parti)
2. Opozabile si tertilor(tertul are obligatii nascute anterior,fara participarea sa)
3. Reale(detonator teren obligatie de al cultiva,bun al patrimonuluide al conserva)
III. Obligatii civile in functie de sanctiune:
-perfecte (obtinerea executarii obligate prin justitie -> titlu executor)
-imperfecte

Obiect R.j.c
Actiunea la care este inditruit subeiectul active si cea de care este tinut subiectul pasiv.
Obiectul R.j.c. sta format din conduita partilor
Obiect derival al R.j.c. => bunurile
Patrimoniu = totalitatea drepturilor si a obligatiunilor patrimoniale care apartin unei
persoane fizice sau persoane juridice.
Bun (parte) -> Patrimoniu (intreg)
Clasificare bunurilor:
1. In functie de natural or:
-Mobile ->prin natura lor
->prin determinarea legii (venituri)
->prin anticipatie (recoltele viitoare)
-Imobile->prin natura lor (imobil,pamant)
->prin obiectul la care se aplica(uzufructul;servitutile)
->prin destinatie (pestele din iaz);animalele (afectate la cultura)
Importanta juridica a clasificari:
-In ce priveste efectele posesiei:
-in privinta drepturilor reale accesorii
-in dreptul international privat
-competenta teritoriala;prescriptia extinctive;regimul instrainarii lor
2.Dupa regimul circulatiei:
-Bunuri aflate in circuitul civil:
-care pot circula liber
-care se pot dobandi,detine ori instraina conditionat
-Bunuri scoase din circuitul civil(inalienabile)
(actele juridice sunt nule)
3.Dupa determinare:
-determinate individual prin insasi insusirile proprii
-determinate generic care se individualizeaza prin determinarea speciei(individualizarea
se face prin cantarire,masurare,numarare)
Importanta juridical:
-momentul tranzactiei
-suportarea riscului contractului
-locul predarii bunului
4.Dupa cum pot fi inlocuite in executarea unei obligatii:
-fungibile (pot fi inlocuite fara a afecta valabilitatea platii)
-nefungibile(nu poate fi inlocuit)
5.Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea:
-Consumptibile(intrebuintarea implica consumarea substantei ori instrainarea lor)
-Necomsumptibile(nu implica consumarea)
6.Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe:
-frugifer
-nefrugifer
7.Dupa cum pot fi impartite fara schimbarea destinatiei:
-divizibil(stofa)
-indivizibil(autoturism)
8.Dupa corelatia dintre ele:
-principal(poate fi folosit ca atare)
-accesoriu(destinat sa serveasca la intrebuintarea altui bun)
9.Dupa modul de percepere:
-corporal (are o existenta materiala)
-necorporal (abstract)
10.Dupa cum sunt sau nu supuse urmaririi silite:
-sesizabil domeniu public
-nesesizabil sau domeniu privat
Proba R.j.c.
Def:Mijloc juridic de stabilire a existentei unui act sau fapt juridic si prin acesta a dreptului
subiectiv civil si a obligatiei civile.
Obiectul probei si sarcina probei:
Obiectul –actul ori faptul juridic care a dat nastere la dreptul subiectiv civil si obligatia
corelativa

Sarcina probei revine:


1.reclamantului la deschiderea proc
2.paratului in sustinerea faptelor
3.judecatorului pt. a avea rol active in stabilirea adevarului putand sa ordone din oficiu
administrarea probelor
Conditile de admisibilitate ale probei:
- sa nu fie oprita de lege
- sa fie verosimila
- sa fie utila
- sa fie pertinenta(sa aiba legatura cu pricina)
- sa fie concludenta

Mijloacele de proba:
-inscris
-marturie
-marturisire
Def:Prin inscris se intelege consemnarea de date despre acte si fapte juridice,cu un mijloc
adecvat pe un anumit suport material.
Clasificare:
1.Dupa scop:
-preconstitutie(intocmite special pt a revendica probe)
-nepreconstitutie
2.Dupa efect:
-originare(pt. a dovedi incheierea ,modificarea incetarea unui act juridic civil)
-necognitive(intocmite ptr. o recunoastere a existentei unui act juridic originar
pierdut sau distrus)
-confirmative(sunt cele care inlatura anulabilitatea actului facandu-l valabil)
3.Dupa raportul dintre ele:
-originale
-copii
4.Dupa criteriul semnaturii:
-semnate
-nesemnate

Inscrisul authentic(categorii):
-notariale
-hotarari org. jurisdictionale
-acte de stare civila
-inscrisul sub semnatura private(inscris care este semnat de cel ori cei de la care
provine)
Conditii speciale:
-pluralitatea de exemplare si pe fiecare numarul originalelor ce s-au facut
-conditia scrierii in intregime ori punerii formulei “bun si aprobat” inainte de semnare
-conditia ceruta testamentului olograf(sa fie scris,semnat si datat de mana testatorului)

Marturia: relatarea orala facuta de o persoana in fata instantei de judecata cu privire la acte
sau fapte litigioase savarsite in trecut,despre care are cunostinta personal.

Marturisirea:recunoasterea de catre o persoana a unui act sau fapt pe care o alta persoana isi
intemeiaza o pretentie si care este de natura sa produca efecte contra autorului ei.
-juridica
-extra juridica

->simpla
->calificativa
->complexa
Prezumtiile: sunt consecintele ce legea sau magistratul le trage dintr-un fapt cunoscut la un
fapt necunoscut.
-legale -absolute
-simple -relative