Sunteți pe pagina 1din 12

10/17/2015

Alimentatie

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

Asistentasociala

Frumusete

Medicina

Medicina
veterinara

Retete

Medicina
IndexsanatateMedicina
SISTEMULNERVOSTESTGRILA

SISTEMULNERVOSTESTGRILA
loading...
SISTEMULNERVOSTESTGRILA
Laurmatoareleintrebarialegetiunsingurraspunscorect

1.Corpulcelularalneuronului:
a. formeazasubstantaalbaanevraxului
b. estedelimitatlaexteriordeteacademielina
c. contine,inneurilema,corpiitigroizi
d. areunnucleudispus,deregula,periferic,datoritaacumulariicentraledelipoproteine
e. inneuroplasmasuntprezenteneurofibrilele,curoldesustineresiintransportulunorsubstante
2.Neuronul:
a. genereazasiconduceimpulsurilenervoase
b. seinmultesteprindiviziunemitotica
c. contineunnucleol,situat,deregula,central
d. prindiferentiereformeazacelulegliale
e. prezintaunreticulendoplasmaticneted,curolinproducereaenergieineuronale
3.Neurilemaesteomembrana:
a. glicoproteica
b. glicolipidica
c. lipoproteica
d. conjunctivovasculara
e. dealtanatura
4.CorpusculiiNisslsuntconstituitidin:
a. masedensedelizozomi
b. aglomerarialeveziculeloraparatuluiGolgi
c. reteleomogenedeneurofibrile
d. masedensedereticulendoplasmaticrugos
e. reteleendoplasmaticeomogenenetede
5.Neuroniibipolariprezintaurmatoareleprelungiri:
a. unaxonsimaimultedendrite
b. unaxonsiodendrita
c. doiaxonisidouadendrite
d. numaidouadendrite
e. unaxoncudouaramificatiicolaterale
6.Corpiitigroiziseaflain:
a. neuronsiprelungirilesale
b. dendritesiaxoni
c. corpulcelularsilabazadendritelor
d. corpulcelularsiaxon
e. numaiincorpulcelular
7.Indicatiraspunsulincorectreferitorlaaxon:
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

1/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

a. esteoprelungirelunga,panala1m
b. contineaxoplasma
c. estedelimitatdeaxolema
d. areramificatiiterminalebutonate
e. conduceimpulsulnervosaferent(centrifug)

8.Cuoexceptie,dendritele:
a. suntfoarteramificate
b. conducimpulsulnervoscentripet
c. suntprelungirineuronale
d. prezintamasedensedereticulendoplasmaticrugossprebazalor
e. suntlipsitedeneurofibrile
9.TeacaHenle:
a. esteformatadincelulegliale,fibredecolagensidereticulina
b. secretateacademielina
c. acoperaceluleleSchwann
d. esteformatadinlamelelipoproteiceconcentrice
e. separateacaSchwanndeteacademielina
10.Lanivelulsinapselorinformatiilesunttransmisedela:
a. axoniineuronilorpolisinapticiladendritasauneuronulpresinaptic
b. axoniineuronilorpresinapticiprincontactuldirectcudendritasauneuronulpostsinaptic
c. dendritelepresinapticelabutoniiterminalidinfantasinaptica
d. butonulterminalpresinapticlacorpulsaudendritaneuronuluipostsinaptic,prinintermediulmediatorilorchimici
e. toatevariantelesunteronate
11.Perinervul:
a. invelesteperifericnervul
b. solidarizeazafibrelenervoaseintreele
c. arerolizolantsidetransportpentrulichideleinterstitiale
d. insotestenumaifibrelenervoasevegetative
e. toatevariantelesunteronate
12.Transmitereaimpulsuluinervosdelaterminatiileaxonicelafibrelemuscularesefacelanivelul:
a. placiimotorii
b. sinapseiaxosomatice
c. sinapseiaxoaxonice
d. sinapseiaxosomatice
e. sinapseidendrodendritice
13.Celulelegliale>
a. suntinnumaraproximativegalcuneuronii
b. nuauprelungiricelulare
c. nusepotdivide
d. faclegaturaintreneuronisivaselecapilare
e. suntfagocitatedeneuroni,lanivelulcentrilornervosi

14.Timpulutilreprezinta:
a. pragullimitapentruproducereaunuiimpulsnervos
b. duratacronaxieiinraportcureobaza
c. timpuldeaplicarenecesarunuicurentdeintensitateareobazeipentruaparitiaunuiraspuns
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

2/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

d. timpulnecesarpentrurepolarizareamembranei
e. duratapotentialuluimembranarderepaus
15.Repolarizareamembraneineuronalepresupune:
a. scadereapermeabilitatiipentruinfluxuldeNa+
b. scadereaefluxuluideK+
c. crestereainfluxuluideK+
d. autopropagareaimpulsurilornervoase
e. expulsiamasivade3Ca++
16.Infibreleamielinice:
a. conducereaimpulsurilornervoaseestede5orimairapidadecatinaxoniimielinizati
b. modalitateadeconducereestesaltatorie
c. conducereaimpulsurilorestede50orimailentadecatinfibrelemielinizate
d. izolareaelectricanupermitescurgeridecurentlanivelulstrangulatiilorRanvier
e. seobtinraspunsurilanoistimulisiinperioadarefractara
17.Candpotentialullocaldeplacaatingenivelulcritic:
a. suntgeneratepotentialedeactiunecaresepropagadelaplacaneuromuscularaintoatedirectiilesarcolemei
b. aparpotentialedeactiunepropagateunidirectional
c. intervineperioadarefractaraabsoluta
d. impulsulnervosintarzie0,50,7ms
e. esteblocatafuzionareaveziculelorpostsinapticecarecontinmediatorichimici
18.Lichidulcefalorahidianseaflaintre:
a. meningelespinalesimaduva
b. piamatersiarahnoida
c. duramatersipiamater
d. arahnoidasiduramater
e. meningelespinalesicanalulvertebral
19.Caleaaferentaaarculuireflexfacelegaturaintre:
a. efectorsicentriinervosi
b. receptorsicentriinervosi
c. receptorsicaleaeferenta
d. centriinervosisiefector
e. efectorsireceptor

20.Caredintreinsusirilereferitoarelastructuraarculuireflexsomaticestecorecta
a. receptorneuronsenzitivneurondeasociatiemotoneuronefector
b. receptorneurondeasociatiemotoneuronneuronsenzitivefector
c. efectormotoneuronneuronsenzitivneurondeasociatiereceptor
d. efectorneuronsenzitivmotoneuronneurondeasociatieefector
e. motoneuronreceptorefectorneurondeasociatieneuronmotor
21.CaredintrestructurileSNCesteimplicata,dacapiciorulsemiscainvoluntarinsomnincazulincareesteintepat
a. cerebelul
b. maduvaspinarii
c. bulbul
d. puntea
e. trunchiulcerebral
22.Trunchiulnervuluispinaleste:
a. somatosenzitiv
b. somatomotor
c. viscerosenzitiv
d. mixt
e. visceromotor
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

3/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

23.Careestemediatoruldelanivelulsinapseidintrefibrelepresipostganglionaresimpatice
a. noradrenalina
b. acetilcolina
c. adrenalina
d. secretina
e. simpatina
24.Cuoexceptiehipotalamusulintervinein:
a. diureza
b. somn
c. functiisexuale
d. olfactie
e. stariemotionale
25.Caredintreperechiledenervicranienidemaijosreprezintacaleaaferentaareflexuluilacrimal:
a. I
b. II
c. II
d. IV
e. V
26.Impulsurilamuschiimasticatoriconduceperecheadenervicranieni:
a. I
b. II
c. V
d. VI
e. niciuna
27.Ladiferitenivelurialemaduveispinariiseincruciseazafasciculele:
a. tectospinal
b. rubrospinal
c. piramidaldirect
d. piramidalincrucisat
e. corticobulbar
28.Piramidelebulbare:
a. secontinualateralcupedunculiicerebelosimijlocii
b. segasescpefataposterioaraabulbului
c. suntdelimitatesuperiordesantulpontopeduncular
d. contindecusatiapiramidala
e. acoperainferiorolivelebulbare
29.Caileextrapiramidalesunt:
a. deasociatie
b. alesensibilitatiiexteroceptive
c. descendente
d. ascendente
e. delegaturaacaiipiramidalecuexteriorul
30.princailedescendente,centriiencefaliciexercitacontrolulmotorasupramusculaturiischeletice:
a. voluntar,princaileextrapiramidale
b. automat,princailepiramidale
c. voluntarsiautomatprincaileintrapiramidale
d. voluntarprincaleapiramidala
e. involuntarprincaleapiramidaladirecta
31.Reflexelesomaticemedularepolisinapticesunt:
a. rotulian
b. achilean
c. tendinosgastrocnemian
d. deflexie
e. niciunul
32.Functiadeconducereamaduveispinariiserealizeazapecai:
a. scurteascendente
b. scurtedescendente
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

4/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

c. scurtedeproiectie
d. lungiintersegmentare
e. scurtedeasociatie
33.Maduvaesteconectatacureceptoriisiefectoriiprin31perechidenervispinali,astfel:
a. 12cervicale
b. 8toracalemetamerice
c. 5lombare
d. 3sacrale
e. 3coccigiene
34.Cuoexceptie,legilereflexeloraufostdenumitedePfluger:
a. legeasimetriei
b. legeacerebralizarii
c. legealocalizarii
d. legeaunilateralitatii
e. legeairadierii
35.TalamusulrealizeazaconexiuniintremaimultestructurialeSNC,cuoexceptie:
a. nucleiibazali
b. cerebelul
c. bulbiiolfactivi
d. maduva
e. cortexulcerebral
36.Corpiistriatiprimescaferentedelamaimulteetajealenevraxului,cuexceptia:
a. talamusului
b. hipotalamusului
c. epitalamusului
d. nucleuluirosu
e. substanteinegre
37.Cuoexceptieemisferelecerebralesuntunitelaparteabazalaprin:
a. comisuraalbaanterioara
b. corpulcalos
c. comisuraalbaposterioara
d. trigonulcerebral
e. comisuracenusieinteremisferica
38.Sistemullimbicintervineinformarea:
a. senzatieigustative
b. senzatieivizuale
c. senzatieiauditive
d. senzatieiolfactive
e. reflexelorconditionatecomplexe
39.Inhibitiaexternapoatefi:
a. dediferentiere
b. deintarziere
c. destingere
d. supraliminara
e. conditionata
40.Desinuexistaolocalizarestrictaamemoriei,anumitezonecorticaledetinoimportantamaimare,precum:
a. lobiifrontalisitemporali
b. lobuloccipital
c. lobiiparietali
d. girusulpostcentral
e. ariaoptica
41.Zonelecusensibilitateaceamaimare,reprezentateprinhomunculusulsenzitiv,sunt:
a. fruntea
b. gatulsiumerii
c. buzelesilimba
d. antebratul
e. ochiisiurechile
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

5/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

42.Emisferelecerebeloasesuntlegateprinfibre:
a. aferente
b. comisurale
c. intracerebeloase
d. descendente
e. eferente

43.Memoriadescurtaduratapersista:
a. secundesauminute
b. minutesauore
c. oresauzile
d. zilesausaptamani
e. saptamanisauluni
44.Inpunteaucentriinervosireflexele:
a. lacrimal
b. dedeglutitie
c. pupiloconstrictor
d. fotomotorpupilar
e. statochinetice
45.Lanivelulbulbuluiseaflanucleiipropriireprezentatide:
a. nucleulrosu
b. nucleiiGollsiBurdach
c. substantaneagra
d. nucleiiFlechsigsiGowers
e. nucleulsalivarsuperior
46.Nerviiaccesoriinerveazamuschii:
a. dreptiexterniaiglobuluiocular
b. sternocleidomastoidienisitrapezi
c. circulariaiirisului
d. oblicisuperioriaiglobuluiocular
e. masticatori

47.Sistemulreticulatactivatorascendent:
a. intretinetonusulscoarteicerebraleprincircuitulcorticoreticulocortical
b. proiecteazalocalizatsispecificinformatiileextero,propriosiinteroceptive
c. inhibaexcitabilitateacorticalaspecifica,intarziindreactiadetrezire
d. areunnumarlimitatdeneuronicareseintinddelapuntelamezencefal
e. toatevariantelesuntcorecte
48.Caredintreformatiuniledemaijospoatefiobservatapefatalateralaaemisferelorcerebrale:
a. scizuracalcarina
b. girulhiupotalamic
c. corpulcalos
d. girulprecentral
e. bulbulolfactiv
49.Paleocortexulestezonadeproiectiecorticalaprimarasideintegrareaaferentelor:
a. olfactive
b. vestibulare
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

6/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

c. cutanate
d. vizuale
e. auditive
50.Stimulareaparasimpaticuluiarecaefect:
a. termogeneza
b. vasoconstrictiaperiferica
c. crestereasecretieiendocrinesiexocrineapancreasului
d. bronhodilatatia
e. contractiamuschilorradiariaiirisuluisidilatareapupilei

II.Alegeregrupatalaintrebariledemaijosraspundetiutilizandurmatoareacheie:

A. dacaraspunsurile1,2,3suntcorecte
B. dacaraspunsurile1si3suntcorecte
C. dacaraspunsurile2si4suntcorecte
D. dacanumairaspunsul4estecorect
E. dacatoateraspunsurilesuntcorectesautoatesuntgresite

51.Axoniicontribuielaformarea:
1. placilormotorii
2. sinapseloraxosomatice
3. sinapseloraxodendritice
4. sinapselordendrodendritice
52.Nevrogliiexistain:
1. tiroida
2. lobulposteriorhipofizar
3. timus
4. epifiza

53.Dendriteleneuronului:
1. conducimpulsulnervosaferent
2. suntprelungiriunice
3. continneurofibrilesi,labaza,corpitigroizi
4. suntprotejatedeteacademielina
54.Timpulutil:
1. estedelimitatprintermenuldecronaxie
2. esteegalcudublulreobazei
3. prezintavariatiimicideduratalamodificarimarialeintensitatiistimululuielectric
4. esteintodeaunasubvaloareaprag

55.Diferentadepotentialmembranar:
1. estecuprinsaintre50si70mVinrepaus
2. laaplicareastimululuipragsediminueazacu15mV
3. ajungela+35mVladeclansareapotentialuluideactiune
4. atinge110mVintimpulrepolarizarii
56.Nucleulrosu:
1. intraincomponentauneipartiasistemuluimotorextrapiramidal
2. intrainstructurafascicululuirubrospinal
3. estesituatinmezencefal
4. arerolinhibitorasupratonusuluimuscular
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

7/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

57.Reflexulsalivar:
1. seinchideinbulbpentruparotide
2. seinchideinpuntepentruglandelesubmaxilare
3. estecondusprinnervulfacialpentruglandelesublinguale
4. nuarecentriiintrunchiulcerebral
58.Altreileaneuronestesituatintalamuspentrusensibilitatea:
1. olfactiva
2. gustativa
3. viscerala
4. tactilaepicritica
59.Caileextrapiramidale:
1. suntcaialemotilitatii
2. facsinapsainganglioniibazali
3. suntcaimotoriisecundare
4. regleazasicontroleazatonusulpostural
60.Fasciculultectospinal:
1. areorigineainnucleiidincoliculiicvadrigemeni
2. asiguramotilitateavoluntara
3. conducecomenzipentruorientareacapuluispresursesonoresauluminoase
4. treceprinpedunculiicerebelosiinferiorii
61.Pedunculiicerebelosi:
1. faclegaturaintretrunchiulcerebralsicerebel
2. continnucleulrosusisubstantaneagra
3. continfibreaferentesieferente
4. continnumaifibreeferentebulbopontomezencefalice
62.Fascicululspinocerebelosincrucisat:
1. conduceimpulsurileproprioceptiveinconstiente
2. transmiteimpulsurileproprioceptorilordinregiuneasuperioaraatrunchiuluisidinmembrelesuperioare
3. aredeutoneuronulsituatincornulmedularposterior
4. urcasprecerebelprincordoanelemedularelaterale

63.Mecanismulinvatariiarelabaza:
1. reflexulconditionat
2. inhibitiadestingere
3. inhibitiadediferentiere
4. inhibitiaexternasupraliminara
64.Caleaeferentavegetativa:
1. esteformatadintreineuroni
2. continesifibresenzitive
3. arenumaifibrepreganglionare
4. intraincomponentaexteroceptorilorolfactivsigustativ
65.Ramuracomunicantaalba:
1. estemixta
2. esteoramuraanervuluispinal
3. contineaxoniineuronilorvegetativopreganglionari
4. facelegaturacuganglioniiparavertebrali
66.Instarileemotionaleaurol:
1. paleocortexul
2. corpiistriati
3. hipotalamusul
4. nucleiitalamici
67.Intimpulsomnuluiseproducnumeroasemodificarifunctionale:
1. iradiereainhibitieiactive
2. abolireatemporaraaconstientei
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

8/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

3. scadetensiuneaarteriala
4. sereducetonusulmuscular
68.Parasimpaticulsacratinerveaza:
1. segmenteleterminalealetubuluidigestiv
2. pancreasul
3. vezicaurinara
4. suprarenalele
69.Fibreleparasimpaticepreganglionareauinstructuralorperechiledenervicranieni:
1. oculomotori
2. faciali
3. glosofaringieni
4. vagi
70.Lanivelulmaduveispinariiseincruciseazaurmatoarelecaidescendente:
1. fascicululpiramidalincrucisat
2. fascicululspinocerebelosincrucisat
3. fascicululspinotalamicanterior
4. fascicululpiramidaldirect
71.Reflexelevegetativemedularedorsolombaresunt:
1. pilomotor
2. pupilodilatator
3. sudoral
4. demictiune
72.Stimulareasimpaticuluiarecaefect:
1. diminuareasecretieiglandelorlacrimale
2. bronhodilatatie
3. vasoconstrictieperiferica
4. termogeneza
73.Reflexelemonosinaptice:
1. includunsingurneuronintercalar
2. iradiazarapid
3. suntreprezentateprinreflexeledeflexiesideaparare
4. suntceleosteotendinoase
74.Lichidulcefalorahidiansegaseste:
1. intreduramatersipiamater
2. intrepiamatersiarahnoida
3. inrampavestibulara
4. incanalulependimar
75.Stimulareanucleilorhipotalamicianterioriproduce:
1. intensificareatranspiratiei
2. dilatareavaselorcoronare
3. scadereatensiuniiarteriale
4. crestereaeliminarilorhidricerenale
76.Emisferelecerebralesuntuniteinparteabazalaprin:
1. comisuraalbaanterioara
2. trigonulcerebral
3. comisuraalbaposterioara
4. corpulcalos
77.Neuroniisubstanteireticulateprimescinformatiidela:
1. exteroceptori
2. proprioceptori
3. interoceptori
4. visceroceptori
78.Neuroniaiparasimpaticuluisegasescin:
1. segmentelemedulareS2S4
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

9/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

2. nucleullacrimal
3. nucleiisalivatori
4. nucleuldorsalaltrigemenului
79.Protoneuronulcaiiaferentevegetativeseaflain:
1. cornulposterioralmaduveitoracolombare
2. ganglionulspinal
3. ganglionulnervuluioculomotor
4. ganglionulsituatpetraiectulglosofaringianului
80.Paleocerebelul:
1. extirpareasaprovoacaexagerareareflexelorosteotendinoase
2. arerolimportantinreglareatonusuluimuscular
3. cuprindelobiianterioriaicerebelului
4. arelegaturicuaparatulvestibular
81.Aucentriisituatiinmaduvadorsolombarareflexele:
1. pupilodilatator
2. bronhoconstrictor
3. dilatatorcoronarian
4. demicsorareapupilei
82.Parasimpaticulsacratnuinerveaza:
1. vezicaurinara
2. muschiiradiariaiirisului
3. organelegenitaleinterne
4. muschiicirculariaiirisului
83.Ramuracomunicantacenusiecontine:
1. fibreamielinice
2. fibresimpaticepostganglionare
3. numaiaxoni
4. fibreparasimpaticepreganglionare
84.Neuroniidinganglioniispinaliauconexiunicu:
1. uniiexteroceptori
2. neuronidincoarneleposterioarealemaduveispinarii
3. uniinucleibulbari
4. neuronidincoarnelelateralealemaduveispinarii
85.Substantacenusieintranevraxialaestereprezentatade:
1. scoartacerebeloasa
2. scoartacerebrala
3. nucleiimotorimedulari
4. ganglioniispinali
86.Deutoneuroniidincoarneleposterioarealemaduveispinariiaulegaturidirectecu:
1. talamusul
2. cerebelul
3. ganglioniispinali
4. ariilesomestezicecorticale
87.Neuronulsenzitivalarculuireflexvegetativestesituatin:
1. ganglioniipreviscerali
2. ganglioniilaterovertebrali
3. ganglioniiaflatiinperetiiunororganeinterne
4. ganglioniispinali
88.Asuprainimii,sistemulnervosvegetativactioneazaprin:
1. simpatic,cuefectcardioaccelerator
2. fibrevagale
3. parasimpatic,cuefectcoronaroconstrictor
4. fibrealeaccesorului
89.Conductibilitateanervoasadispareincazul:

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

10/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

1. aplicariiunuianestezicpefibranervoasa
2. absenteidioxiduluidecarbon
3. absenteioxigenului
4. adaptariilastimuliisubliminari
90.Neuroniparasimpaticisegasescinsegmentelemedulare:
1. C2C4
2. T2T4
3. L2L5
4. S2s4

RaspunsurilelaSistemulnervos:
1E,2A,3C,4D,5B,6C,7E,8E,9C,10D,11C,12A,13D,14C,15A,16C,17A,18B,19A,20A,21B,22D,23B,24D,25E,26C,
27C,28D,29C,30D,31D,32E,33C,34B,35C,36C,37E,38D,39D,40A,41C,42B,43B,44A,45B,46B,47A,48D,49A,50C,
51A,52C,53B,54E,55A,56E,57A,58C,59E,60B,61B,62E,63B,64E,65E,66B,67E,68B,69E,70D,71B,72E,73D,74C,
75E,76E,77E,78A,79C,80A,81B,82C,83A,84E,85A,86A,87D,88A,89B,90D,.
.

loading...

Copyright2015Toatedrepturilerezervate

Medicina
Search

Bolialeglandeloraccesorii
mascule
CANCERULESOFAGULUI,
LARINGELUI,BUCAL
VACCINURIHEPATITA
INFLAMATIIOSOASE
HIPOTENSIUNEAARTERIALA
BOLILEOVARULUI(INAFARA
CANCERULUI)
SEPSIS
Masajulartasistiinta
vindecarii
TESTEGRILAPENTRU
EXAMENULDEABSOLVIRELA
COLEGIULDEASISTENTA
DENTARAEDUCATIE
SANITARA
VOMITOXICOZA(Intoxicatiacu
factorulemetizantsiderefuzal
hranei)

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

11/12

10/17/2015

SISTEMULNERVOSTESTGRILA

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/SISTEMULNERVOSTESTGRILA57.php

12/12