Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITIC - FARMACOLOGIE - ANUL III MEDICIN

2015 2016, semestrul I, 28 ore curs, 42 ore lucrri practice


Spt.
CURS (2 ore)
28.09-02.10. 1. Noiuni introductive: definiii, ramurile farmacologiei,
2015
etapele dezvoltrii farmacologiei. Farmacodinamie general:
mecanisme generale de aciune ale medicamentelor, relaia
structur efect, relaia doz efect, indicele terapeutic,
sinergismul i antagonismul medicamentelor, reacii adverse
ale medicamentelor.
05-09.10.
2015

12 16.10.
2015

19 23.10.
2015

26 30.10.
2015

0206.11.
2015

09 13.11.
2015

1620.11.
2015

23 27.11.
2015

LUCRRI PRACTICE (3 ore)


1. Protecia muncii: reguli de urmat la lucrrile practice de
farmacologie. Noiuni introductive: principii active;
medicamentul; forma medicamentoas; farmacopeea,
criterii de clasificare a medicamentelor; fia de
farmacovigilen.
Forme
medicamentoase:
forme
medicamentoase
cu
administrare
oral;
forme
medicamentoase cu administrare la nivelul mucoasei
bucale i faringo-bronice.
2. Farmacocinetic general: absorbia medicamentelor, 2. Forme medicamentoase: forme medicamentoase cu
transportul plasmatic al medicamentelor, distribuia administrare la nivelul mucoasei conjunctivale, cii
medicamentelor, metabolizarea medicamentelor, eliminarea auriculare, cii nazale, mucoasei rectale, vaginale i
medicamentelor, principalii parametri
farmacocinetici, uretrale; forme medicamentoase cu administrare cutanat;
biodisponibilitatea medicamentelor, concentraia la echilibru, forme medicamentoase cu administrare parenteral.
cumularea, modele farmacocinetice.
Demonstrarea experimental a sinergismului i
antagonismului
medicamentelor.
Demonstrarea
experimental a variaiei efectelor medicamentelor n
funcie de doz i de calea de administrare. Seminar cu
noiuni din curs: interaciuni de tip farmacodinamic.
TEST I: evaluare din cursurile 1 2.
3. Doze i uniti de msur n farmacologie. Reguli
3. Influenarea farmacologic a sistemului nervos vegetativ. generale pentru redactarea reetelor magistrale, oficinale,
Substane cu aciune stimulatoare asupra SNV parasimpatic: tipizate. Redactarea de reete magistrale: poiune.
stimulatoare ale receptorilor colinergici (parasimpatico- Principii de legislaie i etic a experimentelor pe animale
mimetice cu aciune direct); eliberatoare de acetilcolin, de laborator. Prelucrarea statistic a rezultatelor i
inhibitoare ale colinesterazei (parasimpaticomimetice cu interpretarea lor. Seminar cu noiuni din curs: interaciuni
aciune indirect).
de tip farmacocinetic.
4. Influenarea farmacologic a sistemului nervos vegetativ. 4. Redactarea de reete magistrale: sirop medicamentos,
Substane cu aciune inhibitoare asupra SNV parasimpatic: soluie apoas pentru uz intern, infuzie, decoct, soluie
blocante (antagoniti competitivi) ale receptorilor muscarinici pentru gargar, colutoriu, soluie pentru inhalaii. Seminar
(antimuscarinice sau M-colinolitice), blocante ale receptorilor cu noiuni din curs: reacii adverse i toxice ale
nicotinici de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice medicamentelor. Reguli generale de tratament n
sau substane anti-Nn), blocante ale receptorilor nicotinici de la intoxicaii. Evaluarea experimental a toxicitii acute i
nivelul jonciunii neuromusculare (miorelaxante cu aciune cronice a unei substane pe animalul de laborator.
sinaptic sau curarizante sau substane anti-Nm).
5. Influenarea farmacologic a sistemului nervos vegetativ. 5. Redactarea de reete magistrale: colir, picturi nazale,
Substane cu aciune stimulatoare asupra SNV simpatic: picturi auriculare, unguent medicamentos. Seminar cu
stimulante ale receptorilor , -adrenergici dopaminergici, noiuni din curs: efecte farmacodinamice ale
stimulante ale receptorilor -adrenergici (vasoconstrictoare), parasimpaticoliticelor. Intoxicaia acut i cronic cu
stimulante ale receptorilor -adrenergici, eliberatori de organofosforate. Intoxicaia acut i intoxicaia cronic cu
catecolamine, simpaticomimetice speciale, substitueni ai nicotin. Intoxicaia acut cu atropin.
carenei de dopamin, inhibitori ai monoaminoxidazei,
inhibitori selectivi ai recaptrii de noradrenalin, inhibitori ai
recaptrii de noradrenalin i de serotonin plus alte
mecanisme asociate de aciune.
6. Influenarea farmacologic a sistemului nervos vegetativ. 6.
Redactarea
de
reete
magistrale:
pulberi
Substane cu aciune inhibitoare asupra SNV simpatic: blocante medicamentoase, pachet medicamentos, caete, supozitor,
(antagoniti competitivi) ale receptorilor adrenergici i/sau ovul (globul vaginal). Seminar cu noiuni din curs:
dopaminergici, inhibitori ai sintezei de dopamin (inhibitori ai Eliberatori de catecolamine i simpaticomimetice speciale.
tirozin-hidroxilazei), neurosimpaticolitice.
Intoxicaia acut i intoxicaia cronic cu cocain.
7. Influenarea farmacologic a musculaturii netede: substane 7. Redactarea de reete oficinale. Redactarea de reete
care stimuleaz contracia musculaturii netede, substane care tipizate: sirop medicamentos, soluie apoas pentru uz
inhib contracia musculaturii netede.
intern, comprimate / comprimate filmate, drajeuri.
Seminar cu noiuni din curs: efecte farmacodinamice ale
betablocantelor la nivel cardiovascular i metabolic.
Intoxicaia cu monoxid de carbon.
TEST II: evaluare din cursurile 3 6.
8. Redactare reete tipizate: capsule gelatinoase / spansule,
8. Farmacologia autacoizilor: posibiliti de influenare a pachet medicamentos, patch transdermic, unguent
aminelor biologic active, a polipeptidelor biologic active, a medicamentos, crem. Seminar cu noiuni din curs: grupe
lipidelor biologic active i a peptidolipidelor (eicosanoizilor). de ageni activi farmacologic cu aciune la nivelul
musculaturii netede vasculare. Intoxicaia cu metilxantine.
Intoxicaia cu cianuri. Intoxicaia acut cu substane
methemoglobinizante.
9. Influenarea farmacologic a sistemului cardiovascular: 9. Redactare reete tipizate: trochiti, soluii pentru
tonice cardiace, antiaritmice, grupe de ageni activi inhalaii, soluii pentru gargar, pulverizaii pentru

30.11
04.12.
2015

farmacologic indicai n tratamentul afeciunilor vaselor


periferice. Influenarea farmacologic a tulburrilor de
metabolism lipidic: inhibitoare ale aportului exogen de
colesterol, inhibitori ai biosintezei de colesterol, alte
hipolipemiante.
TEST III: evaluare din cursurile 7-9.
10. Diuretice i antidiuretice: diuretice, antidiuretice.
Influenarea farmacologic a sngelui: ageni activi
farmacologic indicai n tratamentul anemiilor; ageni activi
farmacologic indicai n tratamentul tulburrilor de hemostaz;
substitueni de plasm.

0711.12. 11. Chimioterapicele. Date generale despre chimioterapice.


2015
Chimioterapice antibacteriene: peniciline, cefalosporine,
carbapeneme, monobactame, glicopeptide, fosfomicine,
Cicloserina, Bacitracina, Ristocetina, polimixine, fenicoli.
1418.12. 12.
Chimioterapicele.
Chimioterapice
antibacteriene:
2015
aminoglicozide,
aminociclitoli,
macrolide,
ketolide,
streptogramine, tetracicline, oxazolidinone, nitrofurani,
lincosamide, acid fusidic, rifampicina, chinolone, sulfonamide,
Trimetoprim. Chimioterapice antituberculoase. Chimioterapice
antileproase. Antiseptice cu administrare sistemic. Antiseptice
i dezinfectante.
04-08.01. TEST IV: evaluare din cursurile 10-12.
2016
13.
Chimioterapicele.
Chimioterapice
antivirale.
Chimioterapice antifungice. Chimioterapice antiparazitare.
Chimioterapice antitumorale. Ageni activi farmacologic cu
efecte imunomodulatoare.
11 15.01. 14. Influenarea farmacologic a afeciunilor aparatului
2016
digestiv: ageni activi farmacologic indicai n tratamentul bolii
peptice, antispastice indicate n tratamentul afeciunilor gastrointestinale, prokinetice, antiemetice, laxative/purgative,
antidiareice, substitueni ai enzimelor digestive, coleretice i
colagoge, influenarea farmacologic a litiazei biliare,
lipotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare, ageni activi
farmacologic indicai n tratamentul afeciunilor inflamatorii
cronice intestinale.

mucoasa orofaringian i respiratorie (spray), colutoriu.


Seminar cu noiuni din curs: grupe de ageni activi
farmacologic cu aciune la nivelul musculaturii netede
bronice. Intoxicaia acut cu solveni organici.
10. Redactare reete tipizate: colir, soluii pentru instilaii
nazale, soluii pentru instilaii auriculare. Seminar cu
noiuni din curs: grupe de ageni activi farmacologic
indicai n tulburrile de metabolism lipidic, grupe de
ageni activi farmacologic indicai n tratamentul anginei
pectorale. Intoxicaia cu digitalice. Supradozarea din
tratamentul cu heparine. Supradozarea din tratamentul cu
anticoagulante orale. Intoxicaia cu metale grele.
11. Redactare reete tipizate: supozitor, comprimat vaginal,
ovul. Seminar cu noiuni din curs: grupe de ageni activi
farmacologic indicai n tratamentul hipotensiunii arteriale,
n tratamentul hipertensiuniii arteriale, n tratamentul
insuficienei
cardiace.
Demonstraie
practic:
demonstrarea efectului diuretic al hidroclorotiazidei.
12. Redactare reete tipizate: soluia injectabil, pulberi
pentru preparare de soluii injectabile. Recapitulare:
redactare reete magistrale i tipizate. Seminar cu noiuni
din curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene n
funcie de capacitatea de a traversa barierele fiziologice, n
funcie de boli asociate.
13. Redactare reete tipizate: prescrierea mai multor
medicamente pe aceeai reet. Seminar cu noiuni din
curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene n funcie
de spectrul antibacterian (anti-H. pylori, anti-K.
pneumoniae, anti-S. aureus, anti-P. aeruginosa),
interaciuni ale derivailor imidazolici (antifungici,
antiparazitari).
14. Recapitulare: redactare reete magistrale i tipizate.
Seminar cu noiuni din curs: grupe de ageni activi
farmacologic indicai n tratamentul glaucomului.
Interaciuni ale antiacidelor. Grupe de ageni activi
farmacologic cu aciune inhibitoare la nivelul musculaturii
netede digestive. Intoxicaia acut cu substane corozive.

Bibliografie recomandat
1. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. New York: McGraw-Hill,
2011.
2. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediia I, Editura Medical Bucureti, 2013.
3. Etienne-Selloum Nelly, Faure Sbastien. Du mcanisme d'action des mdicaments la thrapeutique. Sciences du mdicament,
Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2015.
4. Faure Sbastien, Guerriaud Mathieu, Clre Nicolas. Bases fondamentales en pharmacologie: Sciences du mdicament, Collection
sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2014.
5. Fulga Ion. Farmacologie, Editura Medical Bucureti, 2010.
6. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, LANGE Basic Science. New York: McGrawHill, 2012.
7. Lupuoru Ctlina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia n comprimate, Ed. Alfa, 2009.
8. Neal Michal. Pharmacologie mdicale, 5me dition, De Boeck, 2013.
9. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology, 8th Edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
10. Stahl M. Stephen. The Prescriber s Guide Antidepressants, Stahl s Essential Psychopharmacology, Fourth Edition, Cambridge
University Press, 2011.
*** Le Guide des premires Ordonnances, ditions de Sant, 2012.

28.09.2015.

Coordonator de activitate didactic,


Prof. Univ. Dr. Ctlina Elena Lupuoru