Sunteți pe pagina 1din 54

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

DOCTRINE:

Achim (C.), Tineretul şi Doctrina Liberalismului, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Brudariu C., Ideologia ţărănismului. Program. Statute. Planuri electorale (pe foaia
de titlu: Programul Partidului Ţărănesc Independent. Doctrina. Considerente fundamentale),
Institutul de Arte Grafice „Atheneu”, Timişoara, 1933.
Condeescu Emil, Doctrina naţionalistă. Celelalte partide politice,(f. ed.), (f.l.), (f. a.).
Constantinescu Mitiţă. N., Naţionalismul economic şi doctrina partidelor politice în
România. Rezultatele politicii economice de la 1859 până la 1930, (f. ed.), Bucureşti, 1930.
Cuza Alexandru C., Doctrina naţionalistă română. Introducere. Cuzismul. Definiţie,
teze, antiteze. Sinteză, Tipografia Coop. „Trecerea Munţilor Carpaţi”, Iaşi, 1928.
Dăniţă C., Elemente de doctrină naţional-creştină (L.A.N.C.), (f. ed.), Alexandria,
1932.
Djuvara (Mircea), Doctrinele şi practicele partidelor noastre politice, (f. ed.), Bucu-
reşti, 1925.
Djuvara (Mircea), Evoluţie şi revoluţie, în Doctrinele partidelor politice.19 prelegeri
publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Doctrina ţărănistă în România. Antologie de texte. Realizată de Vasile Niculae, Ion
Ilincioiu şi Stelian Neagoe, Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1994.
Doctrinele partidelor politice. 19 prelegeri publice organizate de Institutul Social
Român, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Drăghicescu (D.), Evoluţia Ideilor Liberale şi un Apel către tineretul liberal, (f. ed.),
Bucureşti, 1921.
Duca I. G., Doctrina liberală, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Eroarea teologiei şi adevărul Bisericii. „Secta d-lui A. C. Cuza”. (Doctrina cuzistă),
(f. ed.), Iaşi, 1928.
Ghiaţă Petre, Istoria doctrinelor politice, Editura Ideea, Bucureşti, 1938.
Ghiaţă Petre, O doctrină politică. Un program de realizări, „Clujana”, Bucureşti,
(f.a.).
Goga Octavian, Ideea naţional-creştină, Tipografia „Universul”, Bucureşti, 1936.
Gusti Dimitrie, Partidul politic, în Doctrinele partidelor politice. 19 prelegeri
publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Henry Ernest, Neo-fascismul, Editura Politică, Bucureşti, 1962.
Ioanid Radu, Sabia Arhanghelului Mihail. Ideologia fascistă în România, (f. ed.),
Bucureşti, 1990.
Iorga (N.), Doctrina naţionalistă, în Doctrinele partidelor politice. 19 prelegeri
publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Jelev Jeliu, Fascismul, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1992.
Liberalismul. Antologie, comentarii şi note de Cristian Preda, Institutul de Studii
Liberale/Nemira, Bucureşti, 2000.
Madgearu Virgil N., Agrarianism, capitalism, imperialism. Contribuţii la studiul
evoluţiei sociale româneşti, Editura „Economistul” S.A., Bucureşti, 1936.
Madgearu Virgil N., Doctrina ţărănistă, în Doctrinele partidelor politice. 19
prelegeri publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Madgearu Virgil N., Ţărănismul, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Manent Pierre, Istoria intelectuală a liberalismului. Zece lecţii, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1992.

1
Manoilescu Mihail, Filozofia şi doctrina corporatistă, Tipografia „Universul”,
Bucureşti, 1934.
Marghiloman Alexandru, Doctrina conservatoare, în Doctrinele partidelor politice.
19 prelegeri publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională, Bucureşti,
1924.
Mungiu-Pippidi Alina, (coordonator), Doctrine politice: concepte universale şi
realităţi româneşti, Editura Polirom, Iaşi, 1998.
Ornea Zigu, Ţărănismul. Studiu sociologic, Editura Politică, Bucureşti, 1970.
Partidul Naţional-Liberal. Doctrină şi programe, Institutul de Studii Liberale,
Bucureşti, 2000.
Pavelescu Aurelian, Doctrina naţionalistă română. (Imperialismul dăinuirii),
Partidul Dreptei Naţionale, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Petre Dan (îngrijitorul ediţiei), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond,
Bucureşti, 1996.
Postelnicu (Marin M.), Doctrina Partidului Naţionalist-Democrat, (f. ed.), Bucureşti,
1918.
Rădulescu–Motru C., Concepţia conservatoare şi progresul, în Doctrinele partidelor
politice. 19 prelegeri publice organizate de Institutul Social Român, Cultura Naţională,
Bucureşti, 1924.
Rădulescu–Motru C., Doctrina conservatoare, în „Studii filozofice”, IV, 1934.
Roman (Valeriu), Doctrina liberală şi realizările Partidului Naţional-Liberal în
România, (f. ed.), Bucureşti, 1936.
Sandache Cristian, Doctrina naţional-creştină în România, Editura Paideia,
Bucureşti, 1997.
Sima Horia, Doctrina Legionară, ediţie Radu-Dan Vlad, Editura Majadahonda,
Bucureşti, 1995.
Stere Constantin, Social-democratism sau poporanism? Editura Porto-Franco,
Bucureşti, 1996.
Şerban M., Din ideologia mişcării „Frontul Românesc”, (f. ed.), Cluj, 1935.
Tătărescu Ştefan, Crez nou. (Ideeea naţional-socialistă), (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Trăsnea Ovidiu, Conceptul de partid politic, în „Revista de filosofie”, tom. 19, nr. 1,
1972.
Vasilache Solon, În luptă pentru o doctrină, (f. ed.), Galaţi, (1932).
Vifor Titus P., Doctrina fascismului român şi anteproiectul de program, Editura
„Fascia naţională română”, Bucureşti, 1924.
Zeletin Ştefan, Neoliberalismul. Studiu asupra istoriei şi politicii burgheziei
româneşti, ediţia a III-a îngrijită de C. D. Zeletin, Editura Scripta, Bucureşti, 2002. (ediţia I,
Editura Pagini Agrare şi Sociale, Bucureşti, 1927).

PROGRAME, STATUTE, ACTE DE CONSTITUIRE, REGULAMENTE,


REZOLUŢII

Actul constitutiv al Ligii Poporului şi Apelul d-lui General Al. Averescu, Institutul de
arte grafice „Ecoul”, Iaşi, 1918.
Actul constitutiv, statutele şi programul Ligei Creştinilor Basarabeni, Editura ziarului
„Scutul Naţional”, Chişinău, 1932.
Actul de constituire şi programul Partidului Naţional-Creştin, (f. ed.), Bucureşti,
1935.

2
Ante-proiect de program al Partidului Naţional-Ţărănesc, Institutul de arte grafice
„Eminescu”, Bucureşti, 1935.
Ante-proiect de program al Partidului Ţărănesc din România, (f. ed.), Bucureşti,
1921.
Apelul, crezul şi statutele organizaţiei „Vlad Ţepeş”, (f. ed.), Bucureşti, 1930.
A Romániai Magyar Népi Szövetség szervezeti szabályzata. (Statutul Uniunii Populare
Maghiare din România), Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet, Koloszvár, (1945).
Cantacuzino George Gr., Programul Partidului Conservator, Tipografia şi papetăria
G. N. Vlădescu, Câmpulung,1905.
Către Provinciile desrobite. Manifestul program al Partidului Naţional-Liberal.
Tălmăcirea lui, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Ce vrem? (Istoricul, programul, organizarea), Frontul Plugarilor, Tipografia
„Decebal”, Deva, 1933.
Consfătuirea din 23-24 aprilie 1910 a Partidului Naţionalist-Democrat şi întrunirea
politică din 25 aprilie 1910. Cuvântările ţinute la aceste prilejuri. Programul, Tipografia
„Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1910.
Contribuţii la întocmirea programului Partidului Naţional-Ţărănesc, în Rapoartele
Comisiei de întocmire a programului Partidului Naţional-Ţărănesc, Institutul de Arte Grafice
„Eminescu”, Bucureşti, (1934).
Dănică Petre, Statutul Partidului Comunist Român, legea fundamentală a organizării
şi activităţii partidului, Editura politică, Bucureşti, 1968.
Despre programul Partidului Naţional-Ţărănesc cu explicarea programului de Ion
Mihalache şi Iuliu Maniu precum şi lămuriri statutare de Octavian Metea, (f. ed.), Timişoara,
1945.
Florescu Ion Th., Programul grupărei „Omul liber” - primul manifest către ţară al
ziarului „Omul liber”, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Frontul Românesc. Instrucţiuni. (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Garoflid Constantin, Un program agrar, Tipografia „Triumful”, Bucureşti, 1923.
Hârsu (Tudor), Programele partidelor politice din România, „Clujana”, Bucureşti,
(1946).
Instrucţiuni. Extrase din doctrina, memorandul şi statutele Frontului Ostăşesc
Naţionalist, (f. ed.), Ploieşti, (f. a.).
Ionescu Take, Discurs (...) complinitor al programului Partidului Conservator-
Democrat, (f. ed.), Bucureşti, 1908.
Kogălniceanu Mihail, Programa de la Mazar-Paşa aplicată de guvernul domnului
Ion C. Brătianu, Tipografia Alexandru A. Grecescu, Bucureşti, 1883.
Laboulaye (Eduard), Partidul liberal, programa sa şi viitorul său. Tradus şi adăugit
cu câteva note şi comentarii de un vechi deputat (N. Rucăreanu), Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1867.
Legea pentru înfiinţarea organizaţiei politice a „Frontului Renaşterii Naţionale” din
16 decembrie 1938 şi Regulamentul de funcţionare din 5 ianuarie 1939. Cu prefaţă de
Armand Călinescu, Editura ziarului „Universul”, Bucureşti, 1939.
Legiunea Arhanghelului Mihail. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, (f.
ed.), Câmpulung, 1931.
Liga Apărării Naţional-Creştine. Programul, Statutul şi Regulamentul, (f. ed.),
Câmpulung-Muscel, 1926.
Manifest. Consideraţiuni preliminare pentru organizarea Partidului Muncitorilor, (f.
ed.), Iaşi, 1919.
Manifestul-program al Partidului Naţional-Liberal. (f. ed.), (Bucureşti), 1885.
Manifestul-program al Partidului Naţional-Liberal. (f. ed.), (Bucureşti), 1911.

3
Manifestul-program al Partidului Naţional-Liberal. Întocmit în Congresul general al
partidului din zilele de 1, 2, 3 şi 4 mai 1930, (f. ed.), (Bucureşti), 1930.
Manifestul-program al Partidului Naţional-Liberal Gh. Tătărescu, în „Drapelul”, nr.
3, din 19 decembrie 1944.
Manifestul-program al Partidului Socialist Unitar, (f. ed.), (f.l.), 1928.
Manifestul Partidei Muncitorilor, (f. ed.), (f. l.), (1891).
Manifestul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), (Bucureşti), 1888.
Manifestul Partidului Naţional-Liberal către alegătorii din România Mare, (f. ed.),
(Bucureşti), 1920.
Manifestul şi programul oficial al Ligii contra Cametei, (f. ed.), (Bucureşti), (1931).
Manifestul şi programul Partidului Muncei, Tipografia „Dacia” P et. D. Iliescu, Iaşi,
1917.
Memorandumul Frontului Ostăşesc Naţionalist către naţiune. Doctrina F.O.N.
”Unităţile” de propagandă şi acţiune. Statutele F.O.N., (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Norme statutare. „Frontul Românesc”, (f. ed.), Huşi, 1935.
Normele de organizare a Partidului Ţărănesc, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
„Partidul Agrar” de sub şefia d-lui C. Argetoianu. Regulamentul Organizaţiei
Capitalei, (f. ed.), (Bucureşti), 1936.
Pentru biruinţa ţărănismului. Contribuţiile Cercului de studii al Partidului Naţional-
Ţărănesc din Iaşi, la revigorarea programului cu o scurtă introducere de prof. N.
Costăchescu, (f. ed.), Iaşi, 1934 (pe copertă 1935).
Pentru ce luptăm. Puncte de program, Frontul Plugarilor, (f. ed.), Bucureşti, 1946.
Pentru o schimbare adevărată. Programul politic. Proiect. Frontul Salvării
Naţionale. Grupul „Un viitor pentru România”, (f. ed.), (Bucureşti), 1992.
Platforma Partidului Unic Muncitoresc, Societatea naţională de editură şi arte grafice,
Bucureşti, 1947.
Platforma program a Blocului Partidelor Democrate, (f. ed.), (Bucureşti), 1946.
Platforma program a Partidului Democrat Agrar din România, (f. ed.), (Bucureşti),
1991.
Principiile diriguitoare ale Partidului Naţional-Liberal de sub şefia d-lui Gheorghe I.
Brătianu, Dobrogea Jună, Constanţa, (1931).
Principiile, programul şi statutul votate de Congresele extraordinare pentru
ratificarea fuziunii partidelor Naţional şi Ţărănesc la 10 octombrie 1926, (f. ed.), Bucureşti,
1926.
Proiect de program, (Partidului Naţional-Ţărănesc), (f. ed.), (Bucureşti), (1946).
Program-statut. Partidul Arian, (Aryavarta), (f. ed.), Bucureşti, 1929.
Programa Partidului Liberal, (f. ed.), (f. l.), (1875).
Programa şi statutele grupului Uniunea Democratică Română, (f. ed.), Bucureşti,
1876.
Program şi conducători. Călăuza Frontului Românesc. Legiunea Constanţa, (f. ed.),
Constanţa, 1937.
Programul comunal. Partidul Socialist din România, (f. ed.), Bucureşti, 1926.
Programul de acţiune. Partidul Naţional-Radical al Ţăranilor şi Muncitorilor, (f. ed.),
Bucureşti, 1920.
Programul de guvernare al Frontului Naţional Democrat, în „Scânteia”, nr. 123, din
29 ianuarie 1945.
Programul de guvernare al Partidului Naţional-Liberal aprobat de Comitetul Central
în şedinţa din 1 octombrie 1933, (f. ed.), Bucureşti, 1933.
Programul de guvernământ al Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Râmnicu-Vâlcea,
1922.

4
Programul „Ligei Apărărei Naţional Creştine”, (f. ed.), Huşi, (f.a.).
Programul Ligii Naţional Creştine, (f. ed.), (f. l.), (1922).
Programul Ligii Poporului, (f. ed.), Târgovişte, 1920.
Programul general şi statutele Partidului Ţărănesc, Tipografia „Reforma Socială”,
Bucureşti, 1925.
Programul Partidei Ţărăneşti din România, Editura „Gazetei Ţăranilor”, Bucureşti,
1895.
Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Editura Politică, Bucureşti, 1975.
Programul Partidului Meseriaşilor. Statutele, (f. ed.), Craiova, (1926).
Programul Partidului Naţional-Agrar, (f. ed.), Iaşi, 1933.
Programul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1892.
Programul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1906.
Programul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1948.
Programul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1999.
Programul Partidului Naţional-Liberal, „Libertate, dreptate, proprietate”, (f. ed.),
(Bucureşti), (1945).
Programul Partidului Naţional-Liberal, în „Viitorul”, din 30 noiembrie 1921.
Programul Partidului Naţional-Ţărănesc, (f. ed.), (Bucureşti), (1935).
Programul Partidului Naţionalist-Democrat votat în Congresul de la Craiova din
1922, (f. ed.), (f. l.), 1922.
Programul Partidului Naţionalist-Ţărănist votat în Congresul de la Craiova din zilele
de 18, 19 şi 20 aprilie 1922, (f. ed.), Ploieşti, 1923.
Programul Partidului Poporului. Proiect, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Programul Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, (f. ed.), Galaţi,
1893.
Programul Partidului Social-Democratic din România, (f. ed.), (Cernăuţi), (1932).
Programul Partidului Social-Democrat din România cu o introducere de Const. Titel
Petrescu, Editura P.S.D., Bucureşti, 1946.
Programul Partidului Social-Democrat din România, cu un comentar de dr. C.
Racovski, ediţia a II-a, Cercul de editură socialistă, Bucureşti, 1912.
Programul Partidului Social-Ţărănist, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Programul Partidului Socialist din România, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Programul Partidului Ţărănesc-Democrat, întemeiat de dr. N. Lupu, în „România
Liberă”, an. III, nr. 444, din 19 ianuarie 1946.
Programul Partidului Ţărănesc şi Muncitor, (f. ed.), (f. l.), (1919).
Programul, statutul şi regulamentul „Ligii Apărării Naţional-Creştine”, Tiparul
Tipografiei diecezane ort. Române, Arad, 1926.
Programul şi Congresul Partidului Naţional de la 5 februarie 1928, (f. ed.), Vălenii
de Munte, 1928.
Programul şi Statutele Partidului Evreesc din România, (f. ed.), Bucureşti, 1934.
Programul şi Statutele Partidului Naţional-Ţărănesc. 1926, (f. ed.), Şimleul-Silvaniei,
1926.
Programul şi Statutele Partidului Poporului, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Programul şi Statutele Partidului Ţărănesc, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Programul şi Statutele Partidului zionist-muncitoresc-mondial „Hitachduth” ( uniu-
nea Hapoel Hazair-Zeire Zion), (f. ed.), Iaşi, 1925.
Programul şi Statutul Partidului Naţional Popular, Editura Partidului Naţional
Popular, (Bucureşti),(1946).
Programul şi Statutul Partidului Social-Democrat, (f. ed.), Cluj, 1927.

5
Programul şi Statutul Partidului Social-Democrat, (f. ed.), (Bucureşti), (1930).
Proiectul de program al Partidei Ţărăneşti din România, (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Proiectul de program al Partidului Ţărănesc-Democrat, în „Zările”, din 17 aprilie
1932.
Proiectul de program al Partidului Ţărănesc din România, (f. ed.), Bucureşti, 1921.
Proiectul de statut al Partidului Muncitoresc Român, (f. ed.), Bucureşti, 1948.
Proiectul de statut pentru reorganizarea Partidului Naţional-Liberal. Statutul tip
pentru organizaţiile din judeţe. Programul Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti,
1920.
Proiectul statutului modificat al Partidului Muncitoresc Român, Editura de Stat pentru
Literatură Politică, Bucureşti, 1954.
Ralea Mihai D., Perspectivele ţărănismului în faţa noilor curente sociale. Raport
prezentat comisiei de întocmire a programului, în Rapoartele Comisiei de întocmire a
programului Partidului Naţional-Ţărănesc, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, Bucureşti,
(1934).
Rapoartele Comisiei de întocmire a programului Partidului Naţional-Ţărănesc.
Culegere, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, Bucureşti, (1934).
Raport privind ideologia şi programul Partidului Naţional-Liberal (Petre Bejan), în
„Drapelul”, nr. 900, din 23 decembrie 1947.
Rădăceanu Lotar, Programul agrar social-democrat comentat de Lotar Rădăceanu,
Editura Partidului Social-Democrat, (Bucureşti), 1945.
Regula de organizare a Lăncierilor. Partidul Naţional-Creştin Braşov, (f. ed.),
Braşov, (f.a.).
Regulament. Organizaţia Partidului Naţional-Liberal din municipiul Constanţa, (f.
ed.), Constanţa, (1931).
Regulamentul Cercului de Studii al Partidului Social-Democrat, (f. ed.), (Bucureşti),
1945.
Regulamentul Cercului Partidului Poporului, organizaţia judeţului Ilfov, (f. ed.),
Bucureşti, 1928.
Regulamentul Organizaţiei Capitalei a Partidului Agrar de sub şefia d-lui C.
Argetoianu, (f. ed.), (Bucureşti), 1936.
Regulamentul Partidului Ţărănesc Basarabean, (f. ed.), Chişinău, 1912.
Regulamente şi instrucţiuni pentru punerea în aplicare a statutului Partidului
Naţional Popular, Secretariatul general, (f. ed.), (Bucureşti), (f.a.).
Revizuirea programului Partidului Poporului. Expunere de motive, (f. ed.), Bucureşti,
1922.
Rezoluţia Conferinţei Partidului Social-Democrat din 1-3 decembrie 1945, în
„Universul”, nr. 278, din 5 noiembrie 1945.
Rezoluţia Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. 6-12 august 1969,
Editura politică, Bucureşti, 1969.
Rezoluţia Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. 25-28 noiembrie
1974, Editura politică, Bucureşti, 1975.
Rezoluţia Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. 19-23 noiembrie
1979, Editura politică, Bucureşti, 1981.
Rezoluţia Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. 19-22 noiembrie
1984, Editura politică, Bucureşti, (1984).
Rezoluţia Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, Editura politică,
Bucureşti, 1989.
Rezoluţia Congresului Partidului Muncitoresc Român ţinut în zilele de 21-23
februarie 1948, Editura Partidului Muncitoresc Român, (Bucureşti), (1948).

6
Rezoluţia primului Congres al Uniunii Populare Maghiare, în „Universul”, nr. 109,
din 17 mai 1945.
Rezoluţii şi hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 1948-
1950, Editura Partidului Muncitoresc Român, (Bucureşti), 1951.
Statut. Partidul Democrat - F. S. N., (f. ed.),(Bucureşti), 1994.
Statut. Partidul Naţional, (f. ed.),(Bucureşti), 1926.
Statute. Partidul Radical-Naţional, (f. ed.),(Bucureşti), 1930.
Statutele Clubului Conservator, (f. ed.),(Bucureşti), 1900.
Statutele Clubului Conservator din Iaşi, Tipografia P. Iliescu & D.Grossu, Iaşi, 1898.
Statutele Clubului Conservatorilor şi programul partidului, Typografia Modernă, Gr.
Luis, Bucureşti, 1880.
Statutele Clubului Democrat-Republican din Iaşi, (f. ed.), Iaşi, (f. a.).
Statutele Clubului Muncitorilor din Bucureşti, (f. ed.), Bucureşti, 1890.
Statutele Clubului Muncitorilor Plugari, (f. ed.), Bucureşti, 1898.
Statutele Clubului Social-Democrat al Muncitorilor din judeţul Dolj, (f. ed.), Craiova,
1892.
Statutele generale ale Partidului Poporului. Organizare, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Statutele Ligei Antisemite din România, (f. ed.), Bucureşti, 1900.
Statutele Ligii Apărării Naţionale Creştine, (f. ed.), (f.l.), 1923.
Statutele Ligii Poporului, (f. ed.), Iaşi, 1920.
Statutele Partidului Naţional-Liberal. Cu noile modificări votate la Congresul
general al partidului. 1 iulie 1945, Editura Drapelul, (Bucureşti), (1945).
Statutele Partidului Naţional-Liberal complectate cu modificările făcute art. 41, 42,
50 şi 53 şi votate în Congresul general din 9 iulie 1936 ţinut în sala „Aro”, (f. ed.), Bucureşti,
1938.
Statutele Partidului Naţionalist- Democrat, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Statutele Secţiei politice şi Secţiei de ajutor. Noul Club Social-Democrat din România,
(f. ed.), Bucureşti, 1899.
Statutele şi principiile programatice ale Partidului Ţărănist-Radical de sub
preşedinţia Domnului Grigore Iunian, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Statutul de bază şi programul de lucru al colaborării Blocului Partidelor Democrate,
Drum Nou, Bucureşti, 1946.
Statutul Frăţiei membrilor neînscrişi, (L.A.N.C.), (f. ed.), Iaşi, 1929.
Statutul Frontului Salvării Naţionale din România, (f. ed.), Bucureşti, 1990.
Statutul Organizaţiei „Tineretul Naţional-Ţărănesc”, (f. ed.), Cetatea-Albă, 1930.
Statutul Organizaţiei „Tineretul Naţional-Ţărănesc” Satu-Mare, Tipografia „Gloria”,
Satu-Mare, (1932).
Statutul Partidului Comunist Român, Editura P. C. R., (Bucureşti), 1945.
Statutul Partidului Comunist Român, Editura P. C. R., Bucureşti, 1947.
Statutul Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1965.
Statutul Partidului Comunist Român. Principii de bază, Editura Politică, Bucureşti,
1970.
Statutul Partidului Comunist Român. (Text cu modificări aduse de către Congresul al
XII-lea al Partidului Comunist Român)., Editura Politică, Bucureşti, 1979 (în căsuţa
tipografică, 1981)
Statutul Partidului Comunist Român. (Text cu modificări aduse de către Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist Român), Editura Politică, Bucureşti, 1984.
Statutul Partidului Democrat Agrar din România, (f. ed.), (Bucureşti), (1992).
Statutul Partidului Muncitoresc Român, Editura Politică, Bucureşti, 1955.

7
Statutul Partidului Muncitoresc Român. (Text cu modificări aprobate de Congresul al
III-lea al Partidului Muncitoresc Român), Editura politică, Bucureşti, 1960.
Statutul Partidului Naţional Român adoptat de Comitetul Central provizoriu sub
rezerva adoptării Congresului general, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Statutul Partidului Naţional-Ţărănesc votat de Comitetul Central Executiv, (f. ed.),
(Bucureşti), (1935).
Statutul Partidului România Mare, (f. ed.), (Bucureşti), 1993.
Statutul Partidului Socialist din România. Regulament pentru funcţionarea
secţiunilor, Editura Partidului Socialist din România, Bucureşti, 1919.
Statutul Partidului Unităţii Naţionale Române, (f. ed.), (Bucureşti), 1991.
Statutul. Regulamentul şi Programul Partidului Ţărănesc, Tipografia şi Legătoria
„Ţara Nouă”, Bucureşti, 1921.
Statutul „Tineretului Naţional-Ţărănesc”, (Tipografia „Alba”), (Alba-Iulia), (1931).
Statutele de organizare a Uniunii Populare Maghiare din România, Romániai Magyar
Népi Szövet, (f. l.), 1949.
Sturdza Dimitrie A., O privire despre Programul Partidului Naţional-Liberal, (f.
ed.), (Bucureşti), 1906.
Sturdza Dimitrie A., Programul Partidului Naţional-Liberal din 1892 şi discursurile
Preşedintelui Consiliului de Miniştri D. A. Sturdza, rostite la Iaşi (1895), Bucureşti (1896,
1897), Craiova (1897), (f. ed.), Bucureşti, 1897.
Un loc pentru fiecare, o ţară pentru toţi. Programul Frontului Salvării Naţionale
„Viitorul-azi”, (f. ed.), (Bucureşti), 1992.
Vericeanu Grigore, Programul de activitate politică a democratului Partid
Conservator de sub şefia d-lui Take Ionescu din judeţul Fălciu, (f. ed.), Huşi, (f. a.).

DOCUMENTE, RAPOARTE DE GUVERNARE, DISCURSURI


PARLAMENTARE, DECLARAŢII, PROCESE POLITICE

Acordul dintre Partidul Liberal şi Partidul Ardelenesc, în „Dimineaţa”, din 9


octombrie 1921.
Acte, explicaţiuni şi precizări asupra cazului Gheorghe Brătianu. Demascarea
impostorului, (f. ed.), Iaşi, 1932.
Actele conferinţei Partidului Naţional Român ţinută la 27septembrie şi 2 octombrie
1890 în Sibiu, (f. ed.), Sibiu, 1891.
Activitatea Corpurilor Legiuitoare şi a Guvernului de la ianuarie 1922 până la 27
martie 1926, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cartea Românească, Bucureşti, 1926.
Actul de acuzare în procesul conducătorilor fostului P.N.Ţ.: Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, N. Penescu, Gr. Niculescu-Buzeşti etc., Tipografia Scrisul Liber, Bucureşti, 1947.
Adevărul în procesul Zelea Codeanu Corneliu. Mai 1938. Mişcarea Legionară, (f. ed.),
(f. l.), 1938.
Aguletti Th. Avr., În preajma alegerilor. Articole politice extrase din ziarul
„Acţiunea” de la 19, 20, 21 şi 29 octombrie 1904, Minerva, Bucureşti, 1904.
Al IV-lea Congres al social-democraţiei din România ţinut la Bucureşti în zilele de 14,
15 şi 16 aprilie 1897. (Dare de seamă a dezbaterilor şi raportul consiliului general), Lito-
tipografia „Populară”, Bucureşti, 1897.
Alegerile comunale din februarie 1926. Partidul Naţional-Liberal din municipiul
Constanţa, (f. ed.), (Constanţa), (1926).
Alimănişteanu Constantin, Cuvântare rostită la Consfătuirea politică din
Câmpulung a Partidului Liberal şi Junimist la 5 ianuarie 1905, Tipografia şi Librăria G. N.
Vlădescu, Câmpulung, 1905.

8
Andrei Petre, Discursuri parlamentare. 1929-1933, Editura Ankarom, Iaşi, 1996.
Andrei Petre, Fascismul, Editura Neuron, Focşani, 1995 (ediţia I, 1927).
Andronescu Virgil, Spre reînvierea liberalismului român. Conferinţă. Cercul de
Studii al Partidului Naţional-Liberal, Organizaţia Constanţa, (f. ed.), Constanţa, 1932.
Anghelescu Grigore, Partidului Naţional-Ţărănesc în politica ţării, (f. ed.),
Bucureşti, 1944.
Ante-proiect de Constituţie întocmit de secţia de studii a Partidului Ţărănesc cu o
expunere de motive de Constantin Stere, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Apel adresat de un grup de ţărani din fosta plasă Cogealâc, jud. Constanţa, pentru a
vota Partidul Ţărănesc al Dr. N. Lupu, (f. ed.), (Constanţa), (1933).
Apel către alegătorii colegiului II Senat din oraşul Câmpulung şi jud. Muscel, de mai
mulţi fruntaşi ai Câmpulungului şi Muscelului membri ai Comitetului şi Partidului Naţional-
Liberal, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Apel către ţară (al Partidului Naţional-Liberal), (f. ed.), (Bucureşti), (1888).
Apel către ţară în chestiunea economică (12 decembrie 1893), Comitetul executiv al
Partidului Naţional-Liberal, Tipografia”Voinţa naţională”, Bucureşti, 1893.
Apel către ţară. Partidul Naţional Progresist „Fiii Poporului”, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Apel nominal. Frontul Renaşterii Naţionale. Consiliul Superior Naţional, (f. ed.),
Bucureşti, 1939.
Apelul d-lui Iuliu Maniu către partidele din opoziţie, în „Patria”, VII, nr. 20, din 27
ianuarie 1925.
Apelul Frontului Unităţii Socialiste, (f. ed.), (Bucureşti), 1979.
Apelul Internaţionalei Roşie a Sindicatelor, (f. ed.), Bucureşti, (f. a).
Ardeleanu Tana, Savaliuc Răzvan, Baiu Ion, Procesul Ceauşescu. Stenograma
integrală şi necenzurată a procesului de la Târgovişte. Procesul „Procesului Ceauşescu”,
Editura Ziua-Omega Press Investment, (Bucureşti) 1996.
Argetoianu Constantin, Conferinţe cu subiect, (f. ed.), Bucureşti, 1934.
Argetoianu Constantin, Expunere la Congresul Partidului Agrar din 9 noiembrie
1936, Tipografia „ARGUS”, Botoşani, (1936?).
Articolul cel mare din „Trompeta Carpaţilor” (Împotriva guvernării liberale),
Tipografia Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu, 1867.
Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul, 26-27 noiembrie 1940, Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1941.
Averescu Alexandru, Criza politică şi cauzele ei, Editura Societăţii anonime
„Îndreptarea”, (Bucureşti), 1927.
Averescu Alexandru, Dictatura şi comunismul, (f. ed.), Bucureşti, 1936.
Averescu Alexandru, Răspunderile, Editura „Ligii Poporului”, Bucureşti, (1918).
Averescu Alexandru, Situaţia politică de azi, (f. ed.), Bucureşti, (f. a).
Averescu Alexandru, Uzurparea de la 4 iunie 1927, (f. ed.), Bucureşti, (f. a).
Axinte Miron, Frăţia Moldovei Unite. Partidul Naţionalist Democrat, Concordia,
Arad, 1919.
Banea Ion, Cauzele mişcării din Maramureş, (f. ed.), Iaşi, 1930.
Banea Ion, Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, ediţia a III-a, Serviciul Propagandei
Legionare, (f. ed.), Sibiu, (f. a).
Banea Ion, Ce este şi ce vrea Mişcarea Legionară. Cărticică pentru săteni,
„Curierul”, Sibiu, 1937.
Banea Ion, Rânduri către generaţia noastră . Cu un cuvânt introductiv de Ion I.
Moţa, (f. ed.), (Bucureşti), 1940.
Baracchi Tua Lorezo , Garda de Fier. Tradusă din italieneşte de Cezar Balaban. Cu
o prefaţă de M. N. şi un cuvânt înainte al traducătorului, (f. ed.), Bucureşti, 1940.

9
Basilescu (N.), Discurs rostit la Marea întrunire a Partidului Naţional-Liberal din
Ploieşti, (f. ed.), Bucureşti, 1914.
Bădescu Amedeu, Scurt istoric al Partidului Naţional Liberal, în Arhiva Bibliotecii
Academiei Române.
Băicoianu (Petre C.), Scrisoare către plugarii judeţului Ilfov, (f. ed.), Bucureşti,
1934.
Bălăcescu Atanasie C., Partidului Naţional în faţa nevoilor vremii. Discurs ţinut în
şedinţa Senatului de la 7 decembrie 1931, (f. ed.), Bucureşti, 1931.
Bălănescu Gabriel, Din împărăţia morţii. Pagini din istoria Gărzii de Fier, Gordian,
Timişoara, 1994.
Becescu-Silvan Gh., Ion I. C. Brătianu şi „Federaţia Unionistă” în faţa actualelor
împrejurări, (f. ed.), Ploieşti, 1915.
Bernea (Ernest), Stil legionar, (f. ed.), (Bucureşti),(1937).
(Bibescu Gh. Prinţul şi Damé Frédéric), Quinze mois de régime libéral en
Roumanie, (f. ed.), Paris, 1886.
Bilanţul guvernului de uliţă, (f. ed.), Bucureşti, 1900.
Blaremberg (N.), Ieri şi astăzi sau partea mea în agitaţiunea şi lupta care a adus
căderea guvernului Brătianu, (f. ed.), Bucureşti, 1888.
Bodnăraş (Emil), Discurs ţinut la Iaşi, 1 august 1946, (f. ed.), (Bucureşti), 1946.
Bonjug-Alibeichioi, Făţărnicia Partidului Naţional-Liberal faţă de împroprietărirea
ţăranilor de la 1858-1918, (f. ed.), Tulcea, 1922.
Borcea I., Rostul şi drumul Partidului Ţărănesc în România Întregită, (f. ed.), (f. l.),
(f. a.).
Brădescu-Faust, Studii legionare postbelice. Neutralitate şi supravieţuire. Ideea de
libertate în epoca umanistă, Gordian, Timişoara, 1994.
Brăescu (Al.), Un discurs socialist înaintea delegaţilor colegiului al IV-lea din Putna,
(f. ed.), Iaşi, 1883.
Brătescu G., (editor), O anchetă stalinistă (1937-1938). Lichidarea lui Marcel
Pauker, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995.
Brătianu C. I., Cuvinte către Români, T. R. Independenţa, Bucureşti, 1942.
Brătianu Constantin C., Declaraţiile domnului Constantin C. Brătianu preşedintele
Partidului Naţional-Liberal făcute la întrunirea din 14 februarie 1946 la Câmpulung-Muscel
şi cuvântările domnilor G. Fotino şi C. Zamfirescu, (f. ed.), (Câmpulung-Muscel), (1946).
Brătianu (I. C.), Stătescu Eugen, Partidul Naţional-Liberal faţă cu grupurile
politice de astăzi. Discursurile rostite cu ocazia interpelării d-lui Titu Maiorescu relativă la
urmările atentatului din strada Vamei în şedinţa Adunării Deputaţilor de la 13 ianuarie
1887, (f. ed.), Bucureşti, 1887.
Brătianu (Gheorghe), Către luptătorii şi prietenii Partidului Naţional-Liberal, (f.
ed.), (Craiova), (1937).
Brătianu (Gheorghe), Răspunsul domnului Gheorghe Brătianu la comunicatul d-lui
Tătărescu, (f. ed.), (Craiova), (1937).
Brătianu Vintilă, Către basarabeni. (Expunere asupra înfăptuirilor săvârşite de
Partidul Naţional- Liberal), (f. ed.), Chişinău, 1926.
Brătianu Vintilă, Cuvântarea d-lui Vintilă I. Brătianu, şeful Partidul Naţional-
Liberal, rostită în şedinţa de deschidere a Congresului Partidului Naţional-Liberal în ziua de
1 mai 1930, (f. ed.), Bucureşti, 1930.
Brătianu Vintilă I., Memoriu prezentat Comitetului Central al Partidului Naţional-
Liberal în şedinţa din 23 septembrie 1930, Imprimeriile Independente, Bucureşti, 1930.
Brătianu (Vintilă I.) , Menirea Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1906.

10
Brătianu (Vintilă I.), Politica şi votul obştesc. Trei conferinţe, (f. ed.), Bucureşti,
1920.
Brătianu (Vintilă I.), Rolul Cercului de studii al unui partid de guvernământ.
Conferinţă ţinută la Cercul de studii al Partidului Naţional-Liberal în ziua de 17 noiembrie
1926, (f. ed.), Bucureşti, 1926.
Brătianu Vintilă I. C., Scrieri şi cuvântări, vol.I-III, Imprimeriile „Independenţa”,
Bucureşti, 1937-1940.
Brezianu Ion, Dimitrie A. Sturdza, pretins şef al Partidului Liberal, pacoste pe capul
Ţării Româneşti, (f. ed.), Bucureşti, 1902.
Bucur-Mânătorul (Nicolae), Drepţi! Alarmă în Transilvania! Soarele verde a venit,
(Mişcarea Legionară), (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Bumbeşti Gheorghe, Grigorescu Radu, De ce sunt liberal, (f. ed.), (f. ed.), (f. a.).
Buzatu Gh., Chiriţoiu M., (editori), Agresiunea comunismului în România.
Documente din arhivele secrete, 1944-1989, vol.I-II, Editura Paideia, Bucureşti, 1998.
Calafeteanu Ion, (editor), Iuliu Maniu-Ion Antonescu. Opinii şi confruntări politice,
1940-1944, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
Campania electorală. Către alegătorii Partidului Naţional Român din Ardeal, Banat,
Crişana, Satu-Mare şi Maramureş. Lămuriri şi învăţături, (f. ed.), (Braşov), (f. a.).
Candidaţii noştri. Din viaţa şi activitatea d-lui Cristu Negoescu profesor, fost deputat.
Carte întocmită de un grup de prieteni alegători la colegiul II de Senat. (Partidul
Conservator-Democrat din Prahova), (f. ed.), Ploieşti, 1911.
Cantacuzino Alexandru, Cum suntem. ediţia I, (Imprimeriile „Cuvântul”),
(Bucureşti), (1937).
Cantacuzino Alexandru, Între lumea legionară şi lumea comunistă, ediţia a II-a, (f.
ed.), (f. l.), 1940.
Cantacuzino Alexandru, Pentru Christos, (f. ed.), (Bucureşti), 1937.
Cantacuzino (Alexandru), Românul de mâine. Românismul nostru, (f. ed.),
Bucureşti, 1940.
Cantacuzino G. Gr., Discurs ţinut la Iaşi în ziua de 14 mai 1899, (f. ed.), Bucureşti,
1899.
Cantacuzino Mihail G., Conservatorismul nostru, liberalismul lor. Discurs, Minerva,
Bucureşti, 1905.
Cantacuzino Mihail G., Din zilele noastre grele. Discursuri rostite în întrunirile
publice ale Partidului Conservator (1901-1905). (După notele stenografice), Minerva,
Bucureşti, 1905.
Carandino N., Rezistenţa – prima condiţie a victoriei. Articole politice apărute în
„Dreptatea” (1944-1947), (antologie, introducere, date şi comentarii: Paul Lăzărescu;
postfaţă Valeriu Râpeanu), Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2000.
Carianopol (Alexandru C.), Reforma electorală şi reprezentarea proporţională.
(Cercul de studii al Partidului Conservator din Craiova), (f. ed.), Craiova, (f. a.).
Carnetul tânărului patriot. (Blocul Partidelor Democrate), (f. ed.), (Bucureşti),
(1946).
Carp (M.), Partidele politice şi reformele constituţionale. Cuvântare ţinută în şedinţa
Camerei de la 28 mai 1917. (Partidul Muncii), (f. ed.), Iaşi, 1917.
Care partid vrea binele ţării? Ce trebuie să ştie alegătorul din Teleorman? (Partidul
Ţărănesc), (f. ed.), Bucureşti, 1930.
Carte de cântece. Drum-drept. Prin Goga-Cuza la izbândă, (f. ed.), Turnu-Severin,
1936.
Carte pentru ţărani şi muncitori. Partidul Ţărănist-Radical din România, (f. ed.),
Bucureşti, 1937.

11
Cartea luptătorului ţărănist-radical. Partidul Ţărănist-Radical din România, (f. ed.),
Bucureşti, 1935.
Cartea neagră a alegerilor generale din 1922. Partidul Poporului din Tutova, (f. ed.),
Bârlad, (f. a.).
Cartea tineretului naţional-liberal, (f. ed.), (Bucureşti), 1937.
Cartelul în judeţul Mureş. Funestele lui consecinţe politice, sociale şi morale,
Tipografia ziarului „Cronica” Thoma Basilescu, Bucureşti, 1904.
Călăuza bunilor români. (Liga Apărării Naţional Creştine), (f. ed.), Iaşi, 1923.
Călăuza ”lăncierului”. (Partidul Naţional-Creştin) , (f. ed.), Târgovişte, 1938.
Călăuza propagandistului. (Partidul Poporului). Ianuarie 1929, (f. ed.), (Bucureşti),
1929.
Călăuza spătarului de plai şi căpitanului de mazâli şi răzeşi. (Extras din statutul
organic al Partidului Dinastic Basarabean aprobat în congresele de la 20 iulie şi 10 august
1930), (f. ed.), Chişinău, 1929.
Călinescu Armand, Discursuri parlamentare (1926-1937), ediţia a II-a, vol.I-II,
Editura Quadrimpex, Bucureşti, 1993. (ediţia I, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938).
Călinescu Armand, Noul regim. Cuvântări. 1938-1939, Editura Socec, Bucureşti,
1939.
Călinescu George, Texte social-politice. 1944-1965, Editura Politică, Bucureşti, 1979.
Cărticica tineretului (lăncieri). (Partidul Naţional-Creştin, organizaţia jud. Vlaşca),
(f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Cărticică de îndrumări şi informaţiuni. (Frontul Românesc, organizaţia jud.
Hunedoara), (f. ed.), Deva, 1937.
Către alegătorii Colegiului I. (Partidul Conservator), (f. ed.), Bucureşti, 1914.
Către alegătorii din judeţul Ilfov. (Partidul Naţional-Liberal de sub şefia d-lui
Gheorghe I. Brătianu. Organizaţia jud. Ilfov), (f. ed.), Bucureşti, 1933.
Către alegătorii din România-Mare, (Partidul Poporului), (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Către alegătorii gorjeni! Pe ce temeiuri vă cerem voturile! (Partidul Poporului,
Organizaţia jud. Gorj), (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Către cetăţenii judeţului Alba. (Dare de seamă asupra guvernării Partidului Liberal
de la 1922 până la 1926), (f. ed.), (f. l.), (1926).
Către cetăţenii putneni. (Manifest al Partidului Naţional-Liberal), (f. ed.), (f. l.),
(1926).
Către gospodari, slujbaşi, meşteşugari, (Organizaţia Partidului Lupist din jud.
Dorohoi), (f. ed.), (Botoşani), (1932).
Către preşedinţii organizaţiilor Partidului Naţional-Liberal. (Scrisoare adresată la 1
septembrie 1944), în Tătărescu Gh., Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1996.
Către ţăranii Moldovei din Basarabia. (Partidul Naţional din Basarabia), (f. ed.), (f.
l.), 1906.
Către ţărănime. (Partidul Naţional-Liberal), (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Cântece lănciereşti (Partidul Naţional-Creştin), (f. ed.), Roşiorii de Vede, (f.a.).
Cântece legionare. Tipărite sub îngrijirea părintelui I. Anca, ediţia II, (f. ed.), Beiuş,
1936.
Cântece pentru tineretul valah. (Frontul Românesc. Legiunea Sibiu), (f. ed.), Sibiu,
(f.a.).
Cântece naţional-creştine, (f. ed.), Dămieneşti-Roman, (f.a.).
Cântece şi instrucţiuni lănciereşti. (Partidul Naţional-Creştin), (f. ed.), Bucureşti,
1938.

12
Cârjeu N. I., Tineretul român şi democraţia din Carpaţi, (f. ed.), (Turnu-Severin),
1936.
Ce a făcut – ce va face. (Partidul Poporului), (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Ce a făcut Partidul Naţional-Liberal de la întemeierea lui până astăzi: 1848-1927, (f.
ed.), Bucureşti, (1927).
Ce a făcut şi ce va face Partidul Naţional-Liberal. Dare de seamă către alegătorii
Colegiului II de Ilfov, (f. ed.), Bucureşti, 1908.
Ce a înfăptuit până acuma, ce vrea să înfăptuiască în viitor Partidul Naţional-
Ţărănesc, (f. ed.), Iaşi, (f. a.).
Ce a mai spus Ion Ghimpa la Adunarea Poporului. (Blocul Partidelor Democrate), (f.
ed.), (Bucureşti), (1946).
Ceauşescu N., Cuvântare la Congresul al II-lea al Frontului Democraţiei şi Unităţii
Socialiste, 17 ianuarie 1980. Cuvântare la încheierea lucrărilor Congresului, 18 ianuarie
1980, Editura Politică, Bucureşti, 1980.
Ceauşescu N., Cuvântare la Congresul al III-lea al Frontului Democraţiei şi Unităţii
Socialiste, 7 februarie 1985., Editura Politică, Bucureşti, 1985.
Ceauşescu N., Cuvântare la Plenara C.C. al P.M.R. din 1961, în „Scânteia”, din 13
decembrie 1961.
Ceauşescu N., Cuvântare la Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi
Unităţii Socialiste, 23 decembrie 1980, Editura Politică, Bucureşti, 1980.
Ceauşescu N., Cuvântare la Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi
Unităţii Socialiste, 28 martie 1986, Editura Politică, Bucureşti, 1986.
Ceauşescu N., Raport la cel de-al XII-lea congres al Partidului Comunist Român,
Editura Politică, Bucureşti, 1979.
Ceauşescu N., Raport la cel de- al XIV-lea congres al Partidului Comunist Român, în
„Scânteia”, din 21 noiembrie 1989.
Ce este şi ce vrea Partidul Socialist-Sionist „Poalei Zion”, (f. ed.), Bucureşti, 1947.
Ce este şi ce vrea Partidul Ţărănesc, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Ce este şi ce vrea Uniunea Femeilor Muncitoare din România, Editura Uniunea
Femeilor Muncitoare, Bucureşti, 1946.
Cernăianu (C.), Rolul şi misiunea Partidului Ţărănesc. După documente din 1922,
cu concluzii pentru 1946, (f. ed.), Bucureşti, 1946.
Ce trebuie să ştie un bun român când se duce la vot. (Manifestul Partidului
Poporului), (f. ed.), (f. l.), (1926).
Ce trebuie să ştie un luptător al Frontului Plugarilor, ediţia a II-a, Editura „Frontului
Plugarilor”, (Bucureşti), (f. a.).
Ce voeşte Partida Poporului? , (Tipografia „Sz. Gellért), (Budapesta), (1895).
Ce vrea Partidul Social-Democrat?, (f. ed.), (Cluj), (f. a.).
Ce vrea reacţiunea? Care sunt metodele ei?(Blocul Partidelor Democrate. Şcoala de
propagandişti), (f. ed.), (Bucureşti), 1946.
Chebac (Panait), „Piei Satană”. Cuvântare rostită în ziua de 9 septembrie 1936, la
sediul organizaţiei”Frontul Românesc” din Galaţi, (f. ed.), (Galaţi), (f. a.).
Chemarea Federaţiei Democrate a Femeilor din România, (f. ed.), (f. l.), 1946.
Cheptea Stela (editor), Horia Sima în faţa istoriei. Studii şi documente, Editura
Jonaur/Dosoftei, Bucureşti, 1999.
Chirculescu (N. D.), Discuţia de răspuns la Mesajul Tronului în Adunarea
Deputaţilor. Concepţia despre un partid politic a ţărăniştilor, (f. ed.), Focşani, 1923.
Cialâc (Eugen), Belciu L. S., Pentru Rege şi Ţară. Cuvântări rostite la adunarea
Frontului Renaşterii Naţionale şi la depunerea jurământului Gărzii Naţionale din Călăraşi.
10 decembrie 1939, (f. ed.), Călăraşi, (1939).

13
Cine este Zelinski=Codreanu? – Cum a înşelat el ţara timp de 15 ani – Uneltiri cu
organizaţiunile străine – Sustragerea de acte din arhiva secretă a Statului, (f. ed.), Bucureşti,
(1938).
Cioran Emil, Schimbarea la faţă a României, ediţia a II-a, (f. ed.), (f. l.), 1941.
Ciorman Gheorghe, Banatul în cadrul viitorului stat ţărănesc, (f. ed.), Timişoara,
1936.
Circulara nr. 2 a Comitetului Central al Frontului Unic Muncitoresc. (Ediţia
Partidului Social-Democrat Cluj), (f. ed.), Cluj, 1945.
Codreanu Zelea-Corneliu, Cărticica şefului de cuib, ediţia a VI-a cu modificări, (f.
ed.), (Bucureşti), (1940).
Codreanu Zelea-Corneliu, Circulările căpitanului. 1934-1937, (f. ed.), (f. l.), 1937.
Codreanu Zelea-Corneliu, Cuvântare la Mesaj în numele Gărzii de Fier, (f. ed.),
Câmpulung Muscel, 1932.
Codreanu Zelea-Corneliu, Pentru neam. Cu arma cuvântului. Discursuri în Camera
Deputaţilor. 1918, (Partidul Naţionalist Democrat), (f. ed.), Iaşi, (f. a.).
Codreanu Zelea-Corneliu, Scrisori studenţeşti din închisoare. Văcăreşti, 9
octombrie 1923-30 martie 1924, (f. ed.), Iaşi, 1925.
Codreanu Zelea-Ion, O mărturisire, Tipografia „P. B.”, Iaşi, 1941.
Codreanu Zelea-Ion, Răvaşul unui ţăran către fraţii săi din judeţul Suceava, Neamul
Românesc, Vălenii de Munte, 1911.
Comeneanu V., Oamenii noştri. Siluete şi pilde din viaţa politică a conducătorilor
Partidului Naţional-Ţărănesc de Covurlui. Cu o prefaţă de Dl. Christake D. Theodoru, (f.
ed.), (Galaţi). (f. a.).
Conferinţa de ţară a Partidului Naţional Popular. Raportul politic al secretariatului
general, (f. ed.), (Bucureşti), (1948).
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. Raportul politic al Comitetului
Central expus de Gh. Gheorghiu-Dej, (f. ed.), (Bucureşti), 1945.
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. 19-21 iulie 1972, Editura
Politică, Bucureşti, 1972.
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. 14-16 decembrie 1987, Editura
Politică, Bucureşti, 1988.
Conferinţa organizaţiei regionale Bucureşti (a Partidului Comunist Român). 10-11-12
august 1945, (f. ed.), (Bucureşti), (1945).
Conferinţa Partidului Naţional, în „Patria”, din 13 august 1919.
Congresul al II-lea al ODUS, (f. ed.), (Bucureşti), (1981).
Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. 23-28 decembrie 1955,, Editura
de stat pentru literatură politică, Bucureşti, 1956.
Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. 20-25 iunie 1960, Editura
politică, Bucureşti, 1960.
Congresul al V-lea al Partidului Comunist din România, Editura Partidului
Muncitoresc Român, (Bucureşti), 1951.
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1965.
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1975.
Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. 19-23 noiembrie 1979, Editura
politică, Bucureşti, 1981.
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român. 19-22 noiembrie 1984, Editura
politică, Bucureşti, 1985.

14
Congresul de la Craiova (ţinut la 21 aprilie 1922). Programul Partidului Naţionalist-
Democrat. Cuvântarea d-lui profesor N. Iorga la Congres. Comisiunile pentru alcătuirea
programului. Comitetul executiv, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Congresul General al Partidului Naţional-Liberal. Discursul-program rostit de d-l I.
G. Duca, preşedintele Partidului Naţional-Liberal, 22 februarie 1931, (f. ed.), Bucureşti,
1931.
Congresul Partidului Liberal georgist. Organizaţia sect. III (Albastru). Declaraţia d-
lui Gh. Brătianu, în „Universul”, nr. 178, din 30 iunie 1936.
Congresul Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti, 21-23 februarie 1948, Editura
Partidului Muncitoresc Român, (Bucureşti), 1948.
Congresul Partidului Naţional-Liberal. Cuvântarea d-lui Vintilă I. Brătianu, şeful P.
N.L., rostită în ziua de 1 mai 1930, Imprimeria „Independenţa”, Bucureşti, (1930).
Congresul Partidului Poporului din anul 1922 ţinut la Sibiu în zilele de 20, 21 şi 22
decembrie. Relataţiune după notele stenografice, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Congresul tineretului naţional-ţărănesc de la Câmpulung, în „Dreptatea”, din 13
septembrie 1933.
Conservatorii şi Monahul Ghenadie. Critica petiţiei la M.S. Regele (de părintele
Vasile Mangra), (f. ed.), Bucureşti, 1896.
Constant (Alexandru), Die Legion marschiert. Vorträge und Aufsätze, (f. ed.),
Bucureşti, 1940.
Constantin I. C. Brătianu, Carol II, Ion Antonescu. Amintiri. Documente.
Corespondenţă. Cuvânt înainte, note, îngrijire de ediţie, indici de Ion Ardeleanu, Editura
Forum, Bucureşti, 1992.
Constantinescu Atta, Partidul Naţional-Liberal (Gh. Brătianu), (f. ed.), (f. l.), 1932.
Constantinescu-Dulămea (Victor), Propaganda ţărănistă în faţa uneltirilor
ciocoieşti, (f. ed.), Calafat, 1923.
Constantinescu (Miron), Discurs rostit în faţa cetăţenilor sect. III Albastru Bucureşti
– Stadionul Muncitoresc în ziua de 14 august 1946, Editura Partidului Comunist Român,
(Bucureşti), 1946.
Constantinescu N. I., Regimul conservator. Discurs asupra situaţiei, ţinut în
întrunirea publică din 12 martie 1900, (f. ed.), Buzău, 1900.
Constituirea Partidului Conservator-Democrat. Discursurile d-lui Take Ionescu de la
20 ianuarie-22 iunie 1908, Atelierele grafice Socec şi co., Bucureşti, 1908.
Copilăria comunismului românesc în arhiva Cominternului, (coordonator Alina
Tudor-Pavelescu), Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2001.
Coposu Corneliu, Semnele timpului: articole politice, meditaţii, atitudini, Editura de
Vest, Timişoara, 1997.
Cosma Aurel, Ocna la 26 ianuarie 1905. Lupta Partidului Naţional Român şi datele
referitoare la alegerea de deputat dietal, Tiparul Tipografiei George Nichiu, Arad, 1905.
Coşoiu (Ion N.), Dare de seamă înfăţişată alegătorilor din judeţul Vlaşca, f. ed.),
Bucureşti, 1926.
Cracaoanu Ion, Piperiu Ioan, Asasinul. (Corneliu Zelea Codreanu). Fapte şi
documente, (f. ed.), (f. l.), (1936?).
Crăciun Eugen, Unde mergem, Editura „Adevărul”, Bucureşti, (1934).
Crezul socialismului naţional creştin, în „Conştiinţa”, din 9 februarie 1920.
Crimele săvârşite de bandele lui Horia Sima. Documente senzaţionale, ediţia a II-a,
Tipografia Eminescu, Bucureşti, (1944).
Criza şi tactica social-democraţiei, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Cum a sprijinit d-l M. G. Orleanu chestia ţărănească. Exproprierea şi votul universal.
(Clubul Naţional-Liberal), (f. ed.), Galaţi, 1918.

15
Cum e şi cum caută să fie Partidul Ţărănesc. Tradus de G. Beikov, (f. ed.), Bazargic,
(1927); (f. ed.), (Bucureşti), 1936.
Cum vrem să ajutăm plugărimea. Partidul Conservator „Vlad Ţepeş”. Organizaţia
judeţului Ialomiţa, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Cusin (Alex.), Die rumänischen Nationalisten und das Bündnis mit Deutschland, (f.
ed.), Bukarest, 1941.
Cuvânt către femeile plugăriţe. (Blocul Partidelor Democrate), (f. ed.), (Cluj), (1946).
Cuvânt către fraţii români din Transilvania, (f. ed.), Cluj, (f. a.).
Cuvânt către poporul românesc din judeţul Cluj. Partidul Poporului la cârma ţării, (f.
ed.), Cluj, (f. a.).
Cuvânt de lămurire către membrii Partidului Naţional-Ţărănesc din judeţul Ismail, (f.
ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Cuvântarea d-lui mareşal Averescu la comitetul de direcţie al Partidului Poporului în
şedinţa de la 6 mai 1931, Tipografia Îndreptarea, Bucureşti, 1931.
Cuvântul Partidul Naţional Român către ţară, (f. ed.), (Galaţi), (f. a.).
Cuvinte adevărate despre partidele politice, (f. ed.), Bucureşti, 1927.
Cuza A. C., Cuza-Goga. O înfrăţire ideală, ediţia a III-a, Institutul românesc de arte
grafice „Brawo”, Iaşi, 1941.
Cuza A. C., Îndrumări de politică externă Editura „Cugetarea-Georgescu Delafras”,
Bucureşti, 1941.
Cuza A. C., Mişcările studenţimii şi cauzele lor, Institutul de Arte Grafice, Iaşi, 1925.
Cuza Alexandru. C., Scăderea populaţiei creştine şi înmulţirea jidanilor în oraşele
României. Cauze şi remedii. Trei prelegeri, Tipografia „Neamul Românesc”, Vălenii de
Munte, 1910.
Dare de seamă a consfătuirii politice din ziua de 22 aprilie 1937, ţinută în sala
Liedertafel în urma invitării d-lui mareşal Averescu, Editura Tipografiei „Apollo”, Bucureşti,
1937.
Dare de seamă despre desbaterile Congresului al III-lea al social-democraţiei
române, ţinut în Bucureşti în zilele de 4 şi 5 aprilie 1895, (f. ed.), Bucureşti, 1896.
Dare de seamă morală şi materială pe anul 1919. Partidul Socialist din România.
Secţiunea Bucureşti, (f. ed.), Bucureşti, 1919.
De ce ne abţinem de la alegerile comunale din 19 februarie 1926. Pagini de morală şi
educaţie socialistă., (f. ed.), Câmpina, 1926.
De ce sunt naţional-liberal? Crezul meu, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
De ce votăm candidaţii Frontului Democraţiei Populare? (f. ed.), (Bucureşti), 1957.
Declaraţia d-lui Vintilă I. Brătianu, şeful P.N.L., făcută la consfătuirea şefilor de
organizaţii din toată ţara în ziua de 2 octombrie 1929, Imprimeria „Independenţa”, Bucureşti,
1929.
Declaraţie cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele
comuniste şi muncitoreşti internaţionale adoptată de Plenara lărgită a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Romîn, din aprilie 1964, Editura Politică, Bucureşti, 1964.
Declaraţiile d-lui general Averescu asupra situaţiei politice, (f. ed.), Turnu-Severin,
1925.
Deladeal Ion, Haida sus cu FeNeDeaua că ne-a feştelit iacaua, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Demetrescu-Brăila Teodor, Discurs rostit la marea întrunire a Partidului Naţional
Român, la 30 martie 1924, Atelierele ziarului „Curierul”, Brăila, (f. a.).
Deputaţii socialişti în Parlamentul român. Discursuri (1881-1899; 1919-1921).
Cuvânt înainte, antologie şi note de Vasile Niculae, Ion Toacă, Georgeta Tudoran, Editura
Politică, Bucureşti, 1983.

16
De sfat cu sătenii. Partidul Naţional-Ţărănesc, organizaţia Roman, (f. ed.), Roman, (f.
a.).
Despre munca organizatorică a Partidului (Comunist Român), (f. ed.), (Bucureşti),
1945.
Dezbaterile celui de-al doilea Congres al Partidului Social-Democrat şi al IV-lea al
Uniunii Sindicatelor, Bucureşti, în zilele de 29-30 iunie şi 1 iulie 1912 cu o introducere de dr.
C. Racovski, Cercul de Editură Socialistă, Bucureşti, 1912.
Dimitriu (M. T.), Catehismul credinciosului luptător naţional-creştin. Datoriile ce
decurg din: fapte, documente şi constatări; precum şi drepturile ce se impun, ediţia I, (f. ed.),
Constanţa, 1937.
Din viaţa politică a României. Ce este Partidul Naţional, (f. ed.), (Timişoara), 1925.
Discursul d-lui Alexandru Marghiloman rostit la Congresul Partidului Conservator-
Progresist, (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Discursul d-lui Alexandru Marghiloman şeful Partidului Conservator-Progresist
rostit în ziua de 14 decembrie 1915., (f. ed.), Craiova, 1915.
Discursul d-lui Ion Mihalache la Câmpulung-Muscel, în „Dreptatea”, din 29 iulie
1936.
Discursul d-lui Iuliu Maniu rostit la Vinţul de Jos în ziua de 28 iunie 1936, (f. ed.), (f.
l.), (f. a.).
Discursul d-lui Take Ionescu rostit în Adunarea Deputaţilor în zilele de 9 şi 10
decembrie 1908, complinitor al programului Partidului Conservator-Democrat, Atelierele
grafice Socec şi co., Bucureşti, 1908.
Discursul-expozeu rostit de d-l dr. Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional
Român, în congresul Partidului Naţional ţinut la 24 aprilie 1920 în Alba Iulia, Tipografia
„Libertăţii”, Orăştie, 1920.
Discursurile lui Ion I.C. Brătianu, publicate de George Fotino, vol.I-IV, Editura
„Cartea Românească”, Bucureşti, 1933.
Discursurile rostite de membrii Partidului Naţional-Liberal în discuţiunea
răspunsului la Mesajul Tronului, sesiunea parlamentară 1903-1904, Tipografia „Voinţa
naţională”, Bucureşti, 1904.
Discursurile rostite la întrunirea publică ţinută în sala Dacia la 9 iunie 1896.
(Partidul Naţional-Liberal), Tipografia „Voinţa naţională”, Bucureşti, 1896.
Dissescu (C.), Partidele într-un stat constituţional. Conferinţă ţinută la Atheneu în
ziua de 8 ianuarie 1884, (f. ed.), Bucureşti, (1884).
Djuvara Alexandru G., Discurs rostit asupra cauzelor retragerii sale din minister
(şedinţa Camerei de la 8 martie 1898), Editura Ziarului Drapelul, Bucureşti, 1898.
Djuvara Alexandru G., Politica junimistă. Discurs rostit în şedinţa Adunării
Deputaţilor de la 29 noiembrie 1901, în discuţiunea generală a răspunsului la Mesaj, (f. ed.),
Bucureşti, 1901.
Djuvara Trandafir G., Politica economică a conservatorilor, Tipografia „Voinţa
naţională”, Bucureşti, 1893.
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România. 1916-1921, Editura
Politică, Bucureşti, 1966.
Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1934-1937, E.S.P.L.P.,
Bucureşti, 1957.
Documente din istoria Partidului Comunist Român, 1917-1944, ediţia a II-a, (f. ed.),
Bucureşti, 1953.
Documente din istoria Partidului Comunist Român şi a mişcării muncitoreşti
revoluţionare din România (1921-1924), , Editura Politică, Bucureşti, 1970.

17
Documente din istoria Uniunii Tineretului Comunist din România. 1917-1944, Editura
Tineretului, Bucureşti, 1958.
Documente privind poziţia Partidului Comunist Român faţă de alte partide şi grupări
politice (1921-1944). Partea I-II, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Documente privind poziţia Partidului Comunist Român faţă de problema naţională
(1921-1944), (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Documente programatice adoptate la Congresul al XIX-lea al P.D.S.R., Bucureşti,
decembrie 1993
Documentele plenarei Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste, 28
februarie 1973, Editura politică, Bucureşti, 1973.
Documentele plenarei din 27 martie 1970, Editura politică, Bucureşti, 1970.
Doi ani de guvernare. Declaraţie rostită în Parlament la 14 decembrie 1935, în
Tătărescu Gh., Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
Doi ani de muncă în judeţul Iaşi. Sub administraţia dată de Partidul Naţional-
Ţărănist. (noiembrie 1928-mai 1931), (f. ed.), Iaşi, 1931.
Domenico Viorel, Ceauşescu la Târgovişte. 22-25 decembrie 1989, Editura Ion
Cristoiu, Bucureşti, 1999.
Domnul Iuliu Maniu proclamat şef al Partiduuil Naţional-Ţărănesc, în „Dreptatea”,
din 25 noiembrie 1937.
Domnul Manoilescu a fost depus astăzi la Jilava, în „Viitorul”, din 26 octombrie
1927.
Dosar Horia Sima (1940-1946). Ediţie critică, repere cronologice şi note Dana
Beldiman. Studiu introductiv Gheorghe Buzatu, Editura Evenimentul Zilei, Bucureşti, 2000
Dragu (George C.), Partidul Conservator. Temperament şi tendinţe, (f. ed.),
Bucureşti, 1900.
Drăghici P., Repriviri politice. 1918-1944, (f. ed.), Sibiu, 1945.
Drepturile şi obligaţiile delegaţilor, asistenţilor şi candidaţilor conform Codului
Electoral, (Partidul Ţărănesc), (f. ed.), Craiova (f. a.).
Duca I. G., Brătianu C. I., Partidul Naţional-Liberal şi situaţiunea ţării. Cuvântări
rostite la discuţiunea Mesajului în sesiunea extraordinară din iulie-august 1932, (f. ed.),
Bucureşti, 1932.
Dumbravă E., Din cuvântarea domnului Ion Pelivan ţinută la Congresul general al
Partidului Ţărănesc Basarabean în ziua de 28 august 1921, Tipografia R. S. Leibovici,
Chişinău, 1921.
Dumitrescu (Anghel), Reforma electorală. Reprezentarea proporţională. Conferinţă.
(Cercul de studii al Partidului Naţional-Liberal), (f. ed.), Bucureşti, 1919.
Dumitrescu-Borşa (I.), Cea mai mare jertfă legionară, Editura „Totul pentru Ţară”,
Sibiu, 1937.
Dumitrescu (I.), Cred în democraţia Partidul Naţional-Ţărănist, (f. ed.), (Bucureşti),
(1937).
Dumitrescu (Sava), Activitatea de război a organizaţiei comuniste clandestine din
România. Noile metode de luptă ale mişcării comuniste revoluţionare în stare de război, (f.
ed.), Bucureşti, (f. a.).
Dumitriu (C.), De ce colaborăm cu partidele muncitoreşti. (Partidul Naţional
Popular), „Chemarea Buzăului”, (Buzău), 1947.
Eftimiu (Victor), Liberalii, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Ein Jahr D. V. R. (=Deutscher Volkspartei Rumäniens) in Siebenbürgen.
Herausgegeben von der Sektionsleitung Siebenbürgen der D. V. R. Zum Gantag in Mediasch
am 19 Juli 1936, (f. ed.), (Kronstadt), (1936).

18
Eliescu Aureliu M., Un răspuns (d-lui Carp). Discurs rostit în Adunarea Deputaţilor,
1906, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1906.
Ene Ernest, Spre statul ţărănesc, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Ene (Ernest), Scrisoare pentru anul 1936, către sătenii din judeţul Roman, (f. ed.),
Bucureşti, 1936.
Epoca Nicolae Ceauşescu. Partidul Comunist Român, centrul vital al întregii naţiuni.
Documente ale plenarelor Comitetului Central şi ale Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 1965-1985, vol.I-IV, Editura Politică,
Bucureşti, 1986.
Epure (Miu), Un crăciun legionar, (f. ed.), Oraviţa, (f. a.).
Explicaţiunea rezultatului congresului Partidului Naţional-Ţărănesc din oraşul şi
judeţul Constanţa de la 30 octombrie 1927, (f. ed.), (Bucureşti), (1927).
Expunerea d-lui Al. Vaida-Voevod, Preşedintele Consiliului de Miniştri, privitoare la
programul guvernului, Tipografia „Cultura neamului românesc”, Bucureşti, 1919.
Fleva (Nicolae), Politica centralizatoare a guvernului conservator L. Catargiu.
Interpelare dezvoltată în şedinţele de la 22 şi 23 februarie ale Adunării Deputaţilor, (f. ed.),
Bucureşti, 1893.
Florescu Ion, Situaţiunea politică văzută de un ţăran. Demisia din Partidul Naţional-
Ţărănesc. Scurtă comparaţie a partidelor politice, (f. ed.), (f. l.), (1930).
Florescu (M. P.), O demisie semnificativă şi patriotică din Partidul Naţionalist-
Democrat de sub conducerea d-lui N. Iorga, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Florian Alexandru, Petculescu C. (coordonatori), Ideea care ucide. Dimensiunile
ideologiei legionare, (Antologie), Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1994.
Florian Ion, Cuvântare rostită la 25 iunie 1925 în Deva cu prilejul congresului
liberal din jud. Hunedoara, în sala Teatrului Naţional la care au participat d-nii: I. I. C.
Brătianu, Alex. Constantinescu, Vintilă Brătianu, Cartea Românească, Bucureşti, (1925).
Floroiu-Gorj (Tudor), Noua organizare a Partidului Naţional-Liberal. Spre
adevărata democraţie, (f. ed.), Tg. Jiu, 1922.
Flueraş (Ion), Discurs la Mesaj, rostit la Cameră, în ziua de 18 ianuarie 1929.
Problemele muncitoreşti şi social-democraţia, (f. ed.), Bucureşti, (1929).
Fotino (George), Naţionalism – democraţie naţională – armonie socială –
monarhism – politica Partidului Naţional-Liberal. Discurs rostit la Congresul Partidului
Naţional-Liberal din jud. Caliacra (28 iunie 1936), (f. ed.), Bucureşti, 1936.
Frontul Unităţii Socialiste. Documente constitutive, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
Frunză Victor, Cât mai poate trăi un cadavru politic, Editura Victor Frunză,
Bucureşti, 1990.
Garoflid C., Chestiunea agrară în România, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.),
Gârcineanu (Victor P.), Din lumea legionară, Institutul modern de arte grafice
„Presa”, Bucureşti, 1940.
Georgescu Constant, Vintilă Brătianu, om de stat, economist şi financar. Concepţiile
şi înfăptuirile sale, Imprimeriile „Independenţa”, Bucureşti, 1936.
Georgescu (Petre), Comandament politic! Comandament militar. Conferinţă rostită
în ziua de 30 martie la Călăraşi în cadrul manifestaţiilor culturale organizate de Frontul
Renaşterii Naţionale, (f. ed.), Călăraşi, 1940.
Georgescu (Teohari), Dscurs rostit în faţa cetăţenilor sect. III Albastru. Bucureşti –
Arenele Romane- 17 iulie 1946, Editura Partidului Comunist Român, (Bucureşti), 1946.
Gheorgheoni Petru, Năzuinţi şi deznădejdi. Tragedia tineretului în epopeea
neamului, Gândirea Românească, Bucureşti, (1993).
Gheorghiu-Dej Gh., O politică de realizări democratice, Editura Partidului
Muncitoresc Român, Bucureşti, 1946.

19
Gheorghiu-Dej Gh., Raportul de activitate al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român la Congresul al II-lea al partidului, 23 decembrie 1955, Editura de stat
pentru literatură politică, Bucureşti, 1955.
Ghiaţă Petre, Democraţia creatoare, (f. ed.), Bucureşti, (1938).
Ghibu Onisifor, Chemare la judecata istoriei. Apeluri la raţiune în anii 1946-1952,
vol.I-II, Selecţie, îngrijirea ediţiei şi note de Octavian O. Ghibu. Cuvânt înainte de Viorica
Moisuc, Editura Albatros, Bucureşti, 1992-1993.
Gociman Aurel, Suta de milioane a lui Romulus Boilă, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Goga-cuziştii în oglinda lor proprie, (în limba rusă), (f. ed.), (Cernăuţi), (1936).
Goga (Octavian), Afirmarea ideii naţional-creştine. Discursuri rostite în şedinţele
Camerei Deputaţilor de la 27 februarie şi 13 martie, (f. ed.), Bucureşti, 1936.
Goga Octavian, Discurs rostit în şedinţele Camerei din 7 şi 8 aprilie 1925 cu prilejul
validării alegerii de la Reghin, Tiparul Imprimeriei Dr. S. Bornemisa, Cluj, (1925).
Goga Octavian, Ideea naţională, Tipografia Dr. Sebastian Bornemisa, Cluj, 1923.
Goga Octavian, Mustul care fierbe, Editur Teodor Vârgolici, Imprimeriile Statului,
Bucureşti, 1992.
Goga Octavian, Partidele politice din Ardeal în Aceeaşi luptă: Budapesta-Bucureşti,
Editura Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1938.
Gorun (S.), Pentru ce luptă Partidul Comunist din România. Scrisă pentru ţărani, (f.
ed.), (f. l.), 1934.
Grigore (Ion Th.), Gheorghe Tătărescu în galeria marilor conducători ai Partidului
Naţional-Liberal. Conferinţă ţinută în ziua de 4 septembrie 1945 la cercul de studii al
organizaţiei, (f. ed.), Ploieşti, (f. a.).
Grijă pentru sinistraţi. (Apel către cetăţeni pentru a vota Blocul Partidelor
Democrate, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Guiraud Paul, Codreanu et la Garde de Fer, Champs sur Marne, France, (f. a.).
Guleş Ovidiu, Cum am cunoscut Legiunea Arhanghelului Mihail, Gordian, Timişoara,
1992.
Hentgès (Pierre), Galeria trădătorilor, (f. ed.), (Bucureşti, (f. a.).
Herseni Traian, Mişcarea Legionară şi muncitorimea,(Institutul modern de arte
grafice „Dumitru Andreescu”), Bucureşti, 1940.
Herseni Traian, Mişcarea Legionară şi ţărănimea, (f. ed.), (Bucureşti), 1937.
Hotărârile Adunării Naţionale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918. Hotărârile
Congresului din 24 aprilie 1920. Cu programul Partidului Naţional Român, (f. ed.), Cluj,
1920.
Hottineanu (Mihail), Un partid şi un om, (f. ed.), Craiova, (f. a.).
Iacob-Bolintiru (Olimpiu A.), Ţărănismul şi mişcările oligarhice, (f. ed.), Bucureşti,
1936.
Iaşii: Oraşul Mişcării Legionare, 8 noiembrie 1940. Chemare de d-l Horia Sima, (f.
ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Ienciu (Toma), Ce este Partidul Ţărănesc, (f. ed.), Deva, 1929.
Iliescu-Breaza (Vasile), Pagini din lupta pentru democraţie. (Partidul Naţional-
Liberal), (f. ed.), Piteşti, 1928.
Iliescu Ion, Momente de istorie, vol.I-III, (1989-1992), Editura Enciclopedică
Bucureşti, 1995, 1996.
Instrucţiuni către comitetele regionale şi judeţene din ţară. (Frontul Plugarilor.
Comitetul Central), (f. ed.), )Bucureşti), (1945).
Instrucţiuni cu privire la pregătirea electorală, politică şi financiară a organizaţiilor
Partidului Poporului. Circulară confidenţială (Nr.56 din 29 iunie 1925), (f. ed.), Bucureşti,
(1925).

20
Instrucţiuni pentru desăvârşirea organizării Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.),
Bucureşti, 1926.
Instrucţiuni pentru organizaţiile Partidului Naţional-Liberal privitoare la alegerile
generale de Cameră, Senat şi judeţ, (f. ed.), Bucureşti, 1926
Instrucţiuni provizorii pentru constituirea legiunilor electorale, (f. ed.), Bucureşti, (f.
a.).
Instrucţiuni. Serviciul central de propagandă al Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.),
(f. l.), (f. a.).
Ion I. C. Brătianu – Cuvintele unui mare român. 1914-1927, Editura Ramuri, Craiova,
(f. a.).
Ionescu-Olt (C.), Partidul Ţărănesc şi lupta de clasă, (f. ed.), Bucureşti, 1921.
Ionescu Nae, Fenomenul legionar. (Conferinţe). Cu o introducere de Constantin
Papanace, Antet XX Press, Bucureşti, 1993.
Ionescu Nae, Iuliu Maniu – om politic, în „Cuvântul”, din 19 iulie 1930.
Ionescu Nae, Unde ne e programul? în „Cuvântul”, din 10 februarie 1938.
Ionescu Take, În chestiunea Banatului şi a politicii noastre extrene. Programul
Partidului Democrat. Expunere la clubul Partidului Democrat, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Im Kampf um die Entscheidung. Führende Mäuner der Deutschen Volks-partei
Rumäniens, (f. ed.), (Kronstadt), (f. a.).
Iorga N., Cine sunt liberalii? Guvernul Brătianu – „Partid Tare”. – Câteva articole
publicate în „Neamul Românesc”, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Iorga N., Cuvântare ţinută în Sala Dacia în ziua de 26 octombrie 1919 de d-nul N.
Iorga candidat pentru Senat la judeţul Ilfov. (Partidul Naţionalist-Democrat), (f. ed.),
Bucureşti, 1919.
Iorga N., Cuvântare ţinută la marea întrunire a Federaţiei Democraţiei Naţional-
Sociale din 23 mai 1920, (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Iorga N., Cuvântarea de la 18 septembrie ţinută la întrunirea Comitetului Executiv al
Partidului Naţionalist-Democrat, (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Iorga N., Întrunirea naţionalistă din Iaşi. Rezumat al cuvântărilor, Tipografia
„Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1908.
Iorga N., O carte de gândire conservatoare românească. Comunicare, în „Memoriile
Secţiunii Istorice. Academia Română”, Seria III, tom. XXIII, Mem. I., Bucureşti, 1940.
Iorga N., Politica realităţilor. Unde suntem şi încotro mergem. (Discursul rostit la
adunarea Comitetului Executiv al Partidului Naţional în ziua de 21 septembrie 1930), (f. ed.),
(Bucureşti), (1930).
Iorgulescu Ion N., Apel către d-nii alegători ai Colegiului III din Muscel, (f. ed.),
Câmpulung, 1905.
Iovănescu (Lazăr), Scrisori către popor, (f. ed.), Timişoara, 1945.
Istoria Partidului Comunist Român. Sinteză. Documenar, vol.I-VI, (alcătuitori: Maria
Covaci, Petre Ilie, C. Nicolae, Aurel Petri, Gh. Zaharia ş.a.), Institutul de Studii Istorice şi
Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R., (f. l.), (f. a.). (cu menţiunea „strict secret”).
Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc. Documente (1926-1947). Volum alcătuit de:
Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Alexandru Cebuc, ARC 2000, Bucureşti, 1994.
Istoricul înfiinţării „Secţiei economice” a Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.),
Bucureşti, 1937.
Istrate (Nicolae), Drepturile şi datoriile fiecăruia. Scrisoare către poporul de la ţară.
(Partidul Ţărănesc Basarabean), (f. ed.), Orhei, (f. a.).
Istrati Constantin I., De ce suntem conservatori?, Institutul de arte grafice „Carol
Göbl” St. Rasidescu, Bucureşti, 1904.

21
Iunian Grigore N., Partidul Radical-Ţărănesc. Discursurile (la): Modificarea legii
pentru asanarea datoriilor agricole 4 octombrie 1932. Tg.-Jiu, 20 octombrie 1932 şi
Câmpulung 20 noiembrie 1932. (Publicate de Al. Gh. Mateescu), (f. ed.), Bucureşti, 1932.
Îndreptar juridic pentru Legionari, (f. ed.), Chişinău, (f. a.).
Îndrumări către săteni. (Partidul Poporului, organizaţia Ialomiţa), (f. ed.), (Călăraşi),
(1930).
Îndrumări date organizaţiilor judeţene în vederea alcătuirii programului viitoarei
activităţi a Partidului Naţional-Liberal. Decembrie 1929, (f. ed.), Bucureşti, 1929.
Îndrumări date pentru acţiunea de propagandă a Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.),
Bucureşti, 1926.
Înfăptuirea Partidului Unic Muncitoresc şi realizarea scopului final, (f. ed.),
(Constanţa), (1948).
Înfăptuirile gospodăreşti realizate în judeţul Muscel din iulie 1932 până la noiembrie
1933, (f. ed.), Bucureşti, 1933.
Înfrăţirea ţărănimii noastre sub conducerea domnului general Averescu. Citiţi şi
spuneţi la toţi, (f. ed.), )Bucureşti), (f. a.).
Întărirea naţională prin sănătate şi democratism, (f. ed.),(Bucureşti), (f. a.).
Întrunirea conservatoare de la Iaşi. Discursul d-lor: L. Catargiu, G. Gr. Cantacuzino,
G. Panu, Take Ionescu, (f. ed.), Bucureşti, 1896.
Jakabffy Elemer, Népkisebbségi kivánságaink és feladataink. Az Országos Magyar
Párt kisebbségi és történelmi szakosztályának 1937 (évi)... tanácskozásainak elöadásai és
vitaanyaga. (Doleanţele şi problemele noastre minoritare. Rapoartele şi dezbaterile
consfătuirilor din 1937 ale Secţiei Minorităţi şi Istorie a Partidului Naţional Maghiar),II-III,
Rész., Lugoj, 1937.
Jos cu social-democraţii! Scrisorile unui muncitor, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Jos guvernul! Trăiască cartelul, (f. ed.), (f. l.), (1911).
Lahovari (Al. N.), Discursul rostit la întrunirea conservatoare din sala Băile Eforiei
în ziua de 12 ianuarie 1892, (f. ed.), Bucureşti, 1892.
Lahovari (I. N.), Către toţi conservatorii, (f. ed.), Bucureşti, 1915.
Lahovari (Ioan. N.), Responsabilităţile, Tipografia şi fonderia de litere Dor. P. Cucu,
Bucureşti, 1905.
Lapedatu (Al.), Politica Partidului Naţional şi organizaţiile liberale de peste munţi.
Cuvântare rostită la 21 decembrie în Adunarea Deputaţilor, (f. ed.), Bucureşti, 1924.
Lascăr Katargiu şi Partidul Conservator şi Ioan Brătianu şi Partidul Liberal, (f. ed.),
Bucureşti, (f. a.).
Lascăr (Vasile), Discurs rostit în şedinţa Camerei de la 4 martie 1898 cu ocazia
interpelării făcută de d-l Fleva asupra politicii generale a guvernului, (f. ed.), Bucureşti,
1898.
L'ate d'accusation, le réquisitoire et le verdict dans le procès des dirigeants de
l'ancien Parti National-Paysan: Maniu, Mihalache, Penesco, Grigore Nicolesco Buzeşti et
autres, (f. ed.), Bucarest, 1947.
Lămurirea stărilor politice de astăzi. Cuvânt către poporul românesc din judeţul
Cojocna, Editura „Partidul Poporului”, (193-?).
Lămuriri către săteni. Organizaţia Partidului Naţional-Ţărănesc din Iaşi, (f. ed.), Iaşi,
1930.
Lege pentru organizarea Frontului Renaşterii Naţionale. Publicată în „Monitorul
Oficial”, nr. 17, din 20 ianuarie 1940.
Le procès des dirigeants de l'ancien Parti National-Paysan. Maniu, Mihalache,
Penescu, Grigore Niculescu-Buzeşti et autres. D'après le comte-rendu sténographique, (f.
ed.), Bucarest, 1947.

22
Les procès de Cornelius Zelinsky Codreano condamné pour trahison, rebellion et
instigation à 10 ans de travaux forcés, (f. ed.), (f. l.), 1938.
Liberalii în Ardeal. Transilvănenii se apără de M.B., (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Limpezirea unei situaţi. Alba-Iulia, de Abis. Articole publicate în ziarul
„Îndreptarea” din 15-17 mai 1928, Tipografia „Îndreptarea”, Bucureşti, 1928.
Lista definitivă a membrilor Clubului Lberalilor existenţi la 1 iulie 1890, (f. ed.),
Bucureşti, 1890.
Lista oficială a membrilor Congresului Conservator, (f. ed.), Bucureşti, 1915.
Listă nominală cu arătarea grupării politice, profesiunii, stării civile şi domiciliului
domnilor deputaţi, aleşi în alegerile din 20 decembrie 1933. Sesiunea începută la 1 februarie
1934, (f. ed.), Bucureşti, 1934.
Listă nominală cu arătarea grupării politice, profesiunii, stării civile şi domiciliului
domnilor deputaţi, aleşi în alegerile din 19 noiembrie 1946. Sesiunea ordinară 15 octombrie
1947-1948, (f. ed.), (Bucureşti), 1947.
Locusteanu N. R., Dare de seamă (de lucrările făcute de Adunarea legislativă în
sesiunea ordinară a anului 1866-67), (f. ed.), Bucureşti, 1867.
Locusteanu N. R., Lucrări legislative. Dare de seamă alegătorilor. Partea I-II, (f.
ed.), Bucureşti, 1888.
Ludo (I.), Partidul d-lui Mihalache nu este antisemit! – Evreii, deci, să tragă
concluziile la alegeri -,(f. ed.), Bucureşti, 1946.
Lumină pentru popor. (Blocul Partidelor Democrate), (f. ed.), (Bucureşti), 1946.
Lupaş Ioan, Trei generaţii în politica românească din Ardeal. Cuvânt rostit în
Congresul Partidului Naţional Român la Sibiu în ziua de 2 mai 1926, (f. ed.), Bucureşti,
1926.
Lupta între lumea veche şi lumea nouă. (Partidul Ţărănesc), (f. ed.), Craiova, (1926).
Lupta pentru democratizarea partidului. Organizaţia Partidului Naţional-Ţărănesc
din judeţul Romanaţi, (f. ed.), Bucureşti, 1931.
Lupta pentru reîntregirea Partidului Ţărănesc. Deosebiri de vederi şi curentul
revoluţionar. Lupta pentru clarificare, (f. ed.), Bucureşti, 1925.
Lupu (N. Dr.), Pătura conducătoare faţă de ţărănime Cuvântare ţinută în şedinţa
Camerei de la 30 mai 1917. (Partidul Muncii), (f. ed.), Iaşi, 1917.
Lupu (N. V. Avocat), Cărticica şefului de cuib, (f. ed.), Sibiu, 1936.
Livezeanu (Octav), Partidului Naţional-Ţărănesc în luptă cu curentele diversioniste.
Conferinţă ţinută în ziua de 10 iulie 1936 la Ateneul Popular „Dr. N. Lupu”, (f. ed.),
Bucureşti, 1937.
Madgearu Virgil N., Misiunea Partidului Naţional-Ţărănesc. (Cuvântare rostită în
ziua de 11 octombrie 1936), (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Madgearu Virgil N., Politica Partidului Naţional-Ţărănesc. (Discurs ţinut în cursul
discuţiei de răspuns la Mesaj la Senat în ziua de 25 august 1932), (f. ed.), (Bucureşti), (1932).
Maiorescu T., Discursul rostit la întrunirea publică a Partidului Conservator din
Brăila în ziua de 14 octombrie 1901, (f. ed.), Bucureşti, 1901.
Mandiuc Ilie, Cultura, puterea Partidului Naţional-Liberal. Conferinţă ţinută la
Clubul P.N.L., în ziua de 28 februarie 1932,Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1932.
Manea Constantin, Democraţie denaturată, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Manifest către alegătorii colegiului al II-lea de Iaşi. Partidul Naţionalist-Democrat,
(f. ed.), Iaşi, 1914.
Manifest către alegătorii municipiului Ploieşti. Partidul Naţional-Liberal, organizaţia
din jud. Prahova, (f. ed.), Bucureşti, (1931).
Manifest electoral al Partidul Naţional-Creştin, semnat de A. C. Cuza (9 decembrie
1937), în „Porunca vremii”, din 19 decembrie 1937.

23
Manifestul Consiliului Central al Frontului Democraţiei Populare, (f. ed.),
(Bucureşti), 1952.
Manifestul Consiliului regional şi Consiliului orăşenesc Bucureşti ale Frontului
Democraţiei Populare, „Viaţa Capitalei”, Bucureşti, (f. a.).
Manifestul Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, (f. ed.), (Bucureşti), 1980.
Manifestul Frontului Unităţii Socialiste, (f. ed.), (Bucureşti), 1969.
Manifestul Frontului Unităţii Socialiste, (f. ed.), (Bucureşti), 1975.
Manifestul Ligii Poporului în vederea alegerilor generale, în ”Îndreptarea”, din 23
decembrie 1918.
Manifestul Partidului Naţional-Ţărănesc, din 18 octombrie 1926.
Maniu Cassiu, Program politic şi partid politic organizator şi concentrator, filozofic-
naţional ne trebuiesc, (f. ed.), Cluj, 1927.
Maniu Iuliu, Discursul-expozeu rostit în Congresul Partidului Naţional ţinut la 24
aprilie 1920 în Alba-Iulia, (f. ed.), Orăştie, 1920.
Maniu Iuliu, Problema minorităţilor. Conferinţă ţinută la Fundaţia Universitară
„Carol I” în ziua de 11 mai 1924, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
Maniu Iuliu, Testament moral politic. Realizatorul ediţiei Victor Isac, Editura
Gândirea Romnească, Bucureşti, 1991.
Maniu Iuliu, Trei discursuri, (selectate, prezentate şi adotate de Alexandru Aurel S.
Morariu), Editura Anima, (f. l.), (f.a.).
Maniu Iuliu, Pompiliu Dan, Către poporul român din Adeal şi Ţara Românească
(manifest), (f. ed.), (f. l.), (f.a.).
Manoilescu Mihail, Die einzige Partei als politische Institution der neuen Regime.
Ins Deutsche übertragen von Dr. Walther Reichold, Verlagsanstalt Otto Stolberg, Berlin,
(1941).
Manoilescu (Mihail), Partidul unic. Instituţia politică a regimurilor noi, (f. ed.),
Bucureşti, (1940).
Manoilescu Mihail, Ţărănism şi democraţie. Partidul Ţărănist şi guvernarea ţării.
Este ţărănimea o clasă omogenă? (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Manolescu (Mihail), Preoţii şi profesorii în statul corporativ, (f. ed.), Bucureşti,
1934.
Marghiloman (Alexandru), Acţiunea Partidului Conservator. Discurs rostit în
adunarea Comitetului Central al partidului (după notele stenografice), (f. ed.), Bucureşti,
1918.
Marghiloman (Alexandru), Criza prin care trece România. Discurs din 24
decembrie 1920, (f. ed.), Bucureşti, 1921.
Marghiloman (Alexandru), Manifestul Partidului Conservator-Progresist, (f. ed.),
Bucureşti, 1918.
Marghiloman (Alexandru), Reintrarea Basarabiei în sânul patriei-mume. Discurs
rostit la banchetul comemorativ de la Athénée Palace la 9 aprilie (27 martie st. v.) 1924, (f.
ed.), Bucureşti, (f. a.).
Marghiloman (Alexandru), Arion Constantin C., Discursuri ţinute cu ocazia
inaugurării noului local al Partidului Conservator în ziua de 14 septembrie 1915, (f. ed.),
Bucureşti, 1915.
Marin (Vasile), Crez de generaţie. Cu un cuvânt înainte de Corneliu Zelea Codreanu
şi o prefaţă de Nae Ionescu, (f. ed.), Bucureşti, 1937.
Marin (Vasile), Cuvinte pentru studenţi, (f. ed.), Bucureşti, 1937.
Martinescu-Asău, Unde mergem? Petrache Lupu, Corneliu Codreanu, A. C. Cuza,
Octavian Goga, Vaida-Voevod, Mihail Manoilescu, Ştefan Tătărăscu, Ionel Moţa, (f. ed.),
Craiova, (1936).

24
Matei Radu T., Aspecte parlamentare. 1934-1935. Cu o prefaţă de George Fotino,
vol.I, (f. ed.), Bucureşti, 1935.
Măcărescu G. V., De sfat cu sătenii,(Partidul Naţional-Ţărănesc, judeţul Neamţ), (f.
ed.), (Bucureşti), (1932).
Măcărescu G. V., Dreptate. Pământ. Drumuri. Tatăl. Fiul. Sfântul Duh. (Manifest
electoral al Partidului Naţional-Ţărănesc, judeţul Neamţ), (f. ed.), (Bucureşti), (1938).
Măgură (Ivan), Problema agrară se pune iarăşi. Pentru ridicarea clasei ţărăneşti.
(Partidul Naţional Român din Covurlui), (f. ed.), Galaţi, 1923.
Mâciu Mircea, Texte din gândirea social-politică progresistă (1900-1944), vol.I-II,
Editura Albatros, Bucureşti, 1979.
Mârzescu (George), Patru interpelări cu discursurile rostite la Senat...Cu un
apendice conţinând programul politic din 1885 al grupurilor liberale, (f. ed.), Iaşi, 1888.
Mehedinţi S(imion), Se poate Partid Ţărănesc împotriva bisericii? Poate cere
Partidul Ţărănesc fărâmiţarea proprietăţii ţărăneşti? Poate fi alături de socialişti? (Răspuns
celor 54 de senatori şi deputaţi), Stab. de Arte Grafice „Convorbiri Literare”, Bucureşti,
1920.
Meitany (Ştefan), Scrisoare deschisă d-lui Ionel Brătianu, (f. ed.), Iaşi, (1918).
Memoriul d-lui Vintilă I. C. Brătianu prezentat C.C. Al P.N.L. în şedinţa din
23.IX.1930, Imprimeriile „Independenţa”, Bucureşti, 1930.
Merişanu (Aurelian), Despre Frontul Renaşterii Naţionale. Conferinţă ţinută la 4
iulie 1939 în saloanele Maison des Français, Bucureşti, (Asociaţia culturală de propagandă
dinastic-naţională „Barbu Delavrancea”), (f. ed.), (Bucureşti), (1939).
Micle Gheorghe., Frontul Plugarilor. Cum s-a născut, ce este, ce vrea? (f. ed.),
(Bucureşti), (1944).
Micle Gh., Răscoala pământului. Istoria luptelor politice ale ţărănimii române, 1933-
1945. Cu o prefaţă de Petru Groza, Editura „Frontul Plugarilor”, (Bucureşti), (1945).
Miclescu Ioan C., Mânăstirea liberală şi criza morală. (Articole apărute în ziarul
„Epoca”), I. V. Socec, Bucureşti, 1901.
Mihalache (I.), Adâncind brazda! Cuvântare rostită la Congresul Partidului
Naţional-Ţărănesc şi al organizaţiei din Muscel în ziua de 10 septembrie 1933, (f. ed.),
Bucureşti, 1933.
Mihalache (Ion), Aniversarea fuziunii. Zece ani de la fuziunea Partidelor Naţional şi
Ţărănesc. (18 oct. 1926-18 oct. 1936. Discurs, (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Mihalache Ion, Ce politică să facem. Ediţie, tabel cronologic şi note: Dan Răducanu.
Studiu introductiv: Andrei Pippidi, Editura Litera, Bucureşti, 1995.
Mihalache Ion, Noul regim agrar, (f. ed.), Bucureşti, 1925.
Mihalache (I.), „Statul Ţărănesc”. Cuvântare, (f. ed.), Bucureşti, 1944.
Mihalache (I.), Tineretul român şi naţionalismul constructiv. Discurs rostit în faţa
tineretului naţional-ţărănesc la Topoloveni în ziua de 12 septembrie 1937, cu prilejul
sărbătoririi lui „10 septembrie”, (f. ed.), (Bucureşti), (1937).
Mihăescu (I.), Apel către alegători, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Mille Constantin, Discurs rostit la discuţia generală a Adresei. Rostit în şedinţa
Camerei de la 27 noiembrie 1902, (f. ed.), Bucureşti, 1902.
Mille (Constantin), Scrisori către ţărani, (f. ed.), Bucureşti, 1892.
Mircu Marius, Dosar Ana Pauker. Ediţie de Mihai Stoian, Editura „Gutenberg-Casa
cărţii”, Bucureşti, 1991.
Mişcarea Legionară în arhiva Siguranţei de la Chişinău, Editura Majadahonda,
Bucureşti, f. ( a.).

25
Mocanu (Gh. I.), Pacostea naţională. Căteva dovezi de cinstea, competenţa şi
patriotismul Partidului Liberal, colectate pentru edificarea opiniei publice, (f. ed.), Ploieşti,
1929.
Moise Victor, Stamatu Horia, Mişcarea Legionară şi credinţa strămoşească –
Acatistul Moţa-Marin, Editura Majadahonda, Bucureşti, (f. a.).
Moldovan L., Din nevoile populaţiei noastre rurale. Conferinţă ţinută la Clubul
Naţional-Liberal din Brăila în ziua de 8 aprilie 1906, (f. ed.), Brăila, 1906.
Moraru (N.), Cursul de lectori pentru şcolile de îndrumători. (Lecţie: Ce sunt
partidele istorice), (Partidul Comunist Român), (f. ed.), (Bucureşti), (1946).
Morărescu (Stan), Partidul Ţărănesc ca factor de ordine şi progres. Cuvântare
rostită în şedinţa Camerei de la 23 noiembrie cu prilejul discuţiei la Mesaj, (f. ed.), Bucureşti,
1923.
Morţun V. G.), Întrunirea de protest a Partidului Naţional-Liberal. Discurs, (f. ed.),
(Bucureşti), 1900.
Morţun V. G., Cluburile ţărăneşti. Cuvântări rostite în şedinţele Camerei de la 3 şi 6
februarie 1899, (f. ed.), Bucureşti, 1899.
Moscovici (Ilie), Problemele actuale ale Mişcării Socialiste, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Moşoiu Traian, Pericolul comunist. Discurs politic în şedinţa Senatului din 7 iunie
1929, (f. ed.), Bucureşti, 1929.
Moţa (Ion I.), Cranii de lemn. Articole 1922-1926, (f. ed.), Sibiu, 1936.
Moţa (Ion I.), Prezent, (f. ed.), Bucureşti, (1937).
Moţa (Ion I.), Scrisoare către „Tineretul cuminte” O.E.T.R. Străjeri şi străjeriţe,
şoimi şi şoimane, premilitari, cercetaşi şi cercetaşe (f. ed.), (f. l.), 1937.
Moţa (Ion I.), Testamentul lui Ion Moţa, (f. ed.), (Bucureşti), (1937). (ediţia a VI-a,
Gordian, Timişoara, 1993).
Moţiune propusă de fracţiunea socialist-unitară din Partidul Socialist. (Pentru
Congresul Partidului Socialist de la 8 mai 1921), (f. ed.), (Bucureşti), (1921).
Moţiuni şi rezoluţii ale congreselor I, II, III, IV ale Partidului Comunist din România.
(Pentru uz intern), (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Murariu Ion, Iancu Gheorghe, Constituţiile României (1858-1991). Texte, note,
pretentare comparată, ediţia a III-a, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
Murgescu (Costin I.), Note pentru statul totalitar, (f. ed.), Bucureşti, 1940.
Musceleanu (C.), Partidul Naţional-Ţărănesc faţă cu chestiunea personală a d-lui
deputat de Ilfov C. Musceleanu. Discurs, (f. ed.), Bucureşti, 1928.
Neacşu Ilie, Discursuri parlamentare sub steagul „României Mari”, Edi-
Tura Datina, Bucureşti, 2001.
Neagoe Stelian, Istoria politică a României între anii 1944-1947. Crestomaţia
traziţiei dintre două dictaturi, Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1996.
Negoiţă Vasile, Trădătorii! Despre fascismul român, Editura „Scânteia”, (Bucureşti),
1945.
Negulescu (N.), Scurtă privire asupra operei de guvernământ a Partidul Naţional-
Liberal de la 1922-1926. Conferinţă ţinută la Cercul de studii liberale din Constanţa în ziua
de 26 noiembrie 1926, (f. ed.), Constanţa, 1926.
N. Kretzulescu către alegătorii săi din judeţul Muscel. 1867 aprilie 24, (f. ed.),
Bucureşti, 1867.
Nicolesco (Constantin K.), Demagogia demascată sau actualitate politică, (f. ed.),
Bucureşti, 1877.
Nisbet Robert, Conservatorism Dream and Reality, University of Minnesota Press,
Minneapolis, (1986)
Noile manevre ale social-poliţiştilor în chestia Frontului Unic, (f. ed.), (f. l.), 1938.

26
Numerus valachicus şi Frontul Românesc. Acţiunea d-lui dr. Alexandru Vaida-
Voevod, pentru restabilirea poporului român în drepturile sale fireşti de naţiune dominantă,
(f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
O dată istorică. Zece ani de la fuziunea Partidelor Naţional şi Ţărănesc. 1926-1936,
(f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Olănescu Grigore P., Şefia. Studiu apărut în ziarul „Constituţionalul”de la 27-29
iunie şi 1 iulie 1899, Tipografia „Gutenberg” Joseph Göbl, 1906.
Omagiu la a 65-a aniversare a Partidului Comunist Român, Cartea Românească,
(Bucureşti), 1986.
O pagină din viaţa Partidului Conservator. 12 februarie 1901-11 noiembrie 1901, (f.
ed.), Bucureşti, 1901.
Ordonanţa definitivă a procesului comuniştilor, Tipografia Militară, Bucureşti, 1922.
Organisationsrichtlinien der Landesbauernschaft der Deutschen Volksgemeinschaft in
Rümanïen, (f. ed.), (Sighişoara), 1939.
Organizarea partidului şi a clubului dietal al naţionalităţilor, (f. ed.), Arad, 1905.
Orientări politice. Partidul muncitoresc sionist-socialist „Ichud”, România. Primul
pas. Alef, (f. ed.), Bucureşti, 1946.
Orşoveanu (Gh. D.), Cum trebuie înţeleasă dreptatea socială, (f. ed.), Bucureşti,
1937.
Otetelişanu (Alexandru), Rostul Partidului Poporului şi rolul generalului Averescu,
(f. ed.), Bucureşti, 1923.
Paladi U., Scrisoare adresată Pactului Social, asupra relaţiei sale din nr. 6 despre
întrunirea electorală ţinută sâmbătă în 8 ianuarie 1883, (f. ed.), Iaşi, 1883.
Panaitescu (Ioan), Oprea Mircea, Scrisoare adresată alegătorilor din judeţul
Hunedoara, cu ocazia alegerilor generale din decembrie 1928, (f. ed.), Deva, 1928.
Papacostea (Cezar), Între doctrinele şi practica politică a partidelor. Discurs rostit
în şedinţele Adunărei din 13 şi 14 decembrie 1926 cu ocazia Răspunsului la Mesajul
Tronului, (f. ed.), Bucureşti, 1926.
Papacostea (Victor), Problema Partidului Liberal, (f. ed.), Bucureşti, (1938).
Papanace C., Fără Căpitan. Conducerea în a doua prigoană, Editura „Armatolii”,
(Roma), 1984.
Pariano (C.), Către Popor şi Rege. (Partidul Conservator Naţionalist din judeţul
Constanţa), (f. ed.), (Constanţa), (1919).
Partidul cinstei politice din judeţul Suceava. (Partidul Conservator), (f. ed.),
(Suceava), (1907).
Partidul Conservator din Tecuci. Octombrie 1902. (De un alegător), (f. ed.), (f. l.), (f.
a.).
Partidul Conservator „Vlad Ţepeş”. Organizaţia judeţului Ialomiţa. Cum vrem să
ajutăm plugărimea, (f. ed.), (Bucureşti), 1936.
Partidul Evreesc. Patru luni de activitate parlamentară. 1 august-1 decembrie 1932,
(f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Partidul Liberal faţă de cel Conservator. De un vechi Liberal-Naţionalist, (f. ed.),
Bucureşti, 1910.
Partidul Muncitoresc Român, forţa conducătoare în R.P.R. Scopul partidului:
construirea socialismului, Editura Partidul Muncitoresc Român, (Bucureşti), 1949.
Partidul „Naţional-Agrar” către alegătorii teleormăneni, (f. ed.), (Alexandria),
(1932).
Partidul Naţional-Liberal azi. Tinereţe, dinamism, inteligenţă, (f. ed.), (Bucureşti),
(1990).

27
Partidul Naţional-Liberal către alegătorii sectorului I Galben. Patru ani de
guvernare şi gospodărie naţional-liberală 13 noiembrie 1933-13 noiembrie 1937, (f. ed.),
(Bucureşti), (f. a.).
Partidul Naţional-Liberal către ţară. Pentru apărarea României Mari, (f. ed.),
Bucureşti, 1929.
Partidul Naţional-Liberal din Buzău. 21 mai 1926, (f. ed.), Buzău, 1927.
Partidul Naţional-Liberal din judeţul Teleorman către fraţii ţărani, (f. ed.), Turnu-
Măgurele, (f. a.).
Partidul Naţional-Liberal la cârma statului. Trei discursuri, (f. ed.), Bucureşti, 1888.
Partidul Naţional-Liberal şi Coroana, în „Universul”, din 13 iulie 1930.
Partidul Naţionalist-Democrat cître alegătorii colegiului III de Cameră din Prahova
pentru candidatura d-lui Vasile M. Kogălniceanu, (f. ed.), Bucureşti, 1914.
Partidul Poporului. Ce a făcut – ce va face, (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Partidul Poporului la cârma ţării. Cuvânt către populaţia românească din judeţul
Cluj, (f. ed.), Cluj, (f. a.).
Partidul. (Şcoala de cadre a Partidului Comunist din România), (f. ed.), (Aiud), 1945.
Partidul „Totul pentru Ţară”. Broşură de propagandă, (f. ed.), (Bucureşti), (1938).
Partidul Ţărănesc către fraţii ţărani, (f. ed.), Craiova, (f. a.).
Partidul Ţărănesc din judeţul Teleorman către Ţărani, (f. ed.), Turnu-Măgurele,1926.
Partidele politice şi achitarea domnului Manoilescu, în „Adevărul”, din 19 noiembrie
1927.
Patru ani de guvernare. (Noiembrie 1933-Noiembrie 1937). Fapte, date, cifre.
(Expunere făcută în şedinţa Comitetului Central al Partidului Naţional-Liberal, 1 noiembrie
1937), în Tătărescu Gh., Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
Pauker Ana, Raportul tovarăşei Ana Pauker asupra Partidului Comunist Român,
Scrisul Românesc, Craiova, 1945.
Pauker Ana, Unitatea de acţiune a clasei muncitoare şi Frontul Unic Muncitoresc.
Lecţie ţinută la şcoala de gazetari A.C.C. în 24 mai 1947, Editura Partidul Comunist Român,
(Bucureşti), 1947.
Paulescu (N. C.), Nu votaţi pe jidani şi pe jidăniţi. (Liga Apărării Naţional Creştine),
(f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Pavel Pavel, Moment naţional sau moment social?, Editura Minerva, Cluj, 1936
Pavel Teodor, Partidul Naţional Român şi acţiunea memorandistă. Corespondenţă
politică (1887-1901), Daco-Press, Cluj-Napoca, 1994.
Partidul şi tineretul. Documente ale Partidului Comunist Român, Editura Politică,
Bucureşti, 1972.
Pământul este al nostru, să ştim a-l păstra, (f. ed.), (Bucureşti), (1946.).
Pătrăşcanu Lucreţiu, Scrieri, articole, cuvântări. 1944-1947. Selectarea, pregătirea
pentru tipar şi adnotarea: Marin C. Stănescu şi Gheorghe Neacşu, Editura Politică, Bucureşti,
1983.
Pătrăşcanu Lucreţiu, Scrieri social-politice (1921-1938), Culegerea, selectarea şi
adnotarea textelor: Marin C. Stănescu şi Elena Vlăduţescu, Editura Politică, Bucureşti, 1975.
Pâslaru (George Gh.), Cărticica legionarului valah. „Frontul Românesc”.
Avangarda Buzău, (f. ed.), Buzău, (f. a.).
Pentru ce luptă Frontul Plugarilor. Puncte de program, Tipografia Coop. „Înfrăţirea”,
(f. l.), (1946).
Pentru comitetele judeţene ale Partidului Naţional-Ţărănesc. I. Extras din statutele
partidului, (f. ed.), (Bucureşti), (f. a.).
Pentru cunoaşterea adevărului. Declaraţia Mişcării Legionare, 1990, în Istorie şi
politică. Ţara şi exilul, an. XXVI, nr. 9-10, 1990.

28
Pentru Hristos, Rege, Naţiune! A. C. Cuza, preşedintele suprem, Octavian Goga,
preşedintele activ al Partidului Naţional-Creştin care luptă pentru România Românilor, (f.
ed.), Bucureşti, (f. a.).
Pentru lămurirea opiniei publice. Ce a făcut Partidul Naţional-Liberal în patru ani de
guvernare (1922-1926), (f. ed.), Bucureşti, (1926).
Pentru luminarea cetăţenilor judeţului Alba, (f. ed.), Bucureşti, 1928.
Pentru pacea, libertatea şi fericirea copiilor noştri votăm Soarele. (Uniunea Femeilor
Democrate din România), (f. ed.), (Bucureşti), (1948).
Pentru şcolile ţărăneşti. Ajutorul dat de Uniunea Sovietică în refacerea şi dezvoltarea
independenţei noastre naţionale. (Partidul Comunist Român), (f. ed.), (Constanţa), (1947).
Pentru şcolile ţărăneşti. Alianţa dintre proletariat şi ţărănimea muncitoare chezăşia
dezvoltării democraţiei în ţara noastră. (Partidul Comunist Român), (f. ed.), (Constanţa),
(1947).
Petrescu (Constantin Titel), Ce este Partidul Social-Democrat, (f. ed.), (Bucureşti),
1946.
Petrescu (Constantin Titel), Cuvântarea rostită la adunarea social-democrată din
Bucureşti în ziua de 29 octombrie 1944 (sala Libertatea), Editura Cercului de Studii a
Partidului Social-Democrat, Braşov, 1944.
Petrescu (Corvin M.), Opera Partidului Naţional-Liberal. 1925, (f. ed.), Bucureşti,
(1925).
Petruc I., Rolul tineretului în politică. Conferinţă ţinută la Clubul Partidului
Naţional-Liberal în ziua de 20 martie 1932, „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1932.
Pherekyde Mihail, Discurs rostit la Senat în discuţia generală a răspunsului la
Mesaj în şedinţa de la 6 martie 1905, Tipografia „Voinţa Naţională”, Bucureşti, 1905.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 3-5 noiembrie 1971,
Editura Politică, Bucureşti, 1971.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 22-25 aprilie 1968,
Editura Politică, Bucureşti, 1968.
Politica ce trebuie să facă ţăranii, muncitorii din fabrici şi funcţionarii. (Partidul
Ţărănesc), (f. ed.), Piatra-Neamţ, 1921.
Politica instinctului naţional. Discurs rostit de d-l Take Ionescu în şedinţa de la 16 şi
17 decembrie 1915 la Camera Deputaţilor, (f. ed.), Bucureşti, 1916.
Popescu-Cetate P., Conspiraţia comunistă în România şi evreica Ana Pauker în faţa
justiţiei militare, „Tiparul Românesc”, Bucureşti, 1941.
Popescu Const., Organizarea bisericii şi rolul preotului în statul ţărănesc, (f. ed.),
Constanţa, 1937.
Popescu Stelian, Predică în pustiu. Articole scrise în anii 1930-1941, Editura
Universul, Bucureşti, 1941.
Popescu Traian, Testimonios para los legionarios de maňana. (Mărturii pentru
legionarii de mâine), (text spaniol şi român), Carpaţii, Trajano Popesco, Madrid, (1977).
Popovici (Alexandru Dr.,), Claudian Ioan, Die Gesundheitsfrage im legionären
Staat, (f. ed.), Bukares, 1941.
Poppa (Ioan Părintele), Candidaţii Partidului Poporului. (Dezvăluiri care trebuiesc
cunoscute de fiecare ţăran ca să ştie pe cine să voteze în alegeri), (f. ed.), Călăraşi, 1920.
Porsenna (N.), Hegemonia politică în raport cu dezvoltarea economică a statelor.
Conferinţă. (Partidul Conservator), (f. ed.), Bucureşti, 1916.
Poziţia Partidului Naţional Popular în actuala situaţie politică. (Cuvântare ţinută de
dr. C. Dimitriu la şedinţa Biroului Executiv al Partidului Naţional Popular din 1 iulie 1948),
(f. ed.), (Bucureşti), 1948.

29
Preda Dumitru, Retegan Mihai, 1989. Principiul Dominoului, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 2000.
Primul Congres General al „Frontului Plugarilor”. Bucureşti , 24 -27 iunie 1945, (f.
ed.), (Bucureşti), (1945).
Prin democratism la dezrobirea neamului. Partidul Naţional-Liberal către
muncitorime, (f. ed.), Bucureşti, 1919.
Principiul bumerangului. Documente ale procesului Lucreţiu Pătrăşcanu.Coordonator
Mihai Giugariu, Editura Vremea, Bucureşti, 1996.
Procesul conducătorilor fostului Partid Naţional-Ţărănesc, „Editura de Stat”,
Bucureşti, (1948).
Procesul lui Iuliu Maniu, vol.I-III, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001.
Procesul-verbal de constituire a Partidului Ţărănesc, în, „Ţara nouă”, din 4/17 august
1919.
Protocolul Adunării politice a românilor ce s-a ţinut în Arad, la 9 mai st. n. 1872 , (f.
ed.), (Arad), (1872).
Punctul nostru de vedere. 10 septembrie 1940. Partidul Comunist din România, (f.
ed.), (Bucureşti), (1940).
Racovski (Cristian.), Înscrieţi-vă în partid”. Datoria noastră acum şi în viitor, (f.
ed.), Bucureşti, 1915.
Racovski (Cristian.), Social-democraţia şi politica noastră externă. Discurs, Cercul
de editură socialistă, Bucureşti, 1913.
Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. 19-21 iulie 1972,
Editura Politică, Bucureşti, 1972.
Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. Decembrie 1967,
Editura Politică, Bucureşti, 1967.
Raport prezentat la al IV-lea Congres al Partidului Social-Democrat din România
ţinut în zilele de 25, 26 şi 27 octombrie 1915 în Bucureşti, (f. ed.), Bucureşti, 1915.
Rapport présenté par les Délégués du Parti social-démocrate des ouvriers de
Roumanie au Congrès socialiste ouvrier de Zürich, 1893, (f. ed.), (Zürich), (1893).
Rădăceanu Lotar, Ce este şi ce vrea Partidul Social-Democrat. Conferinţă, Editura
Partidului Social-Democrat, (Bucureşti), 1946.
Rădăceanu Lotar, Socialism nou. Cuvânt introductiv: Ion Pas, (f. ed.), Bucureşti, (f.
a.).
Rădăceanu Lotar, Temeliile politicii de Front Unic Muncitoresc şi perspectivele ei,
Editura Partidului Social-Democrat, (Bucureşti), 1946.
Răduică Grigore, Crime în lupta pentru putere. 1966-1968: Ancheta cazului
Pătrăşcanu, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1999.
Rădulescu Ilie, Contribuţie la opera de epuraţie morală a Partidului (Naţional-
Ţărănesc), (f. ed.), Bucureşti, 1931.
Rădulescu (I. V.), Partidul Ţărănesc? Februarie 1922, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Rădulescu-Motru (C.), Ţărănismul, un suflet şi o politică, (f. ed.), (Bucureşti),
(1924.).
R(ădulescu) Thanir T., Antiburghezie şi legiunocraţie! Un răspuns economistului
legionar prof. ing. M. Manoilescu, Editura „Alianţa Economică”, Bucureşti, (f. a.).
Răspuns la Raportul Comisiei de Informaţii pentru darea în judecată a ministerului d-
lui Ion Brătianu, (f. ed.), Bucureşti, 1890.
Regimul compţiunei şi al teroarei sau Guvernul domnului I. C. Brătianu. Unul din
actele acestui regim: Procesul intentat de d-l ministru al Instrucţiunii profesorilor sub-
semnatari ai manifestelor ieşene, (f. ed.), Iaşi, 1888.

30
Regulamentul special pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale. Sancţionat
şi publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 95, partea I, din 25 aprilie 1939, (f. ed.), Bucureşti,
1939.
Reîntregirea Partidului Naţional-Ţărănesc, în „Dreptatea”, din 13 martie 1934.
Retragerea guvernului liberal – o lecţie politică, în „Viitorul”, din 6 noiembrie 1928.
Rezoluţia Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român în
chestiunea naţională, Editura Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti, 1949.
Rezultatele politicii bugetare a guvernului liberal din anii 1922/1923 – 1928 faţă de
declaraţiile calomnioase ale şefului guvernului naţional-ţărănist, (f. ed.), Bucureşti, 1929.
Rolul Partidului Naţional-Liberal. (Expunere rostită la 1 iulie 1945 în faţa
Congresului general al P.N.L., înainte de alegerea sa (Gh. Tătărescu) ca şef al partidului, în
Tătărescu Gh., Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
Roman Petre, Viziune politică asupra strategiei de dezvoltare a României în
întâmpinarea secolului XXI. Penru o bună guvernare a Ţării - calea social-democrată. Caiet
politic, (f. ed.), Bucureşti, 1999.
România în 1874 sau hoţiile, jafurile şi trădările guvernului actual, (f. ed.), Ploieşti,
1874.
Quinezu Emanuel, Adevărul asupra căderii ministerului Marţianu sau liberalismul şi
istoria lui în România, (f. ed.), Bucureşti, 1871.
S-a pornit ţara. Demonstraţia de la 31 mai 1936. (Partidul Naţional-Ţărănesc.
Organizaţia judeţului Botoşani), (f. ed.), Botoşani, (f. a.).
Sarcinile comitetelor comunale ale Frontului Plugarilor, Imprimeriile „Dacia
Traiană”, Bucureşti, 1944.
Sarcinile comitetelor comunale ale Frontului Plugarilor în viaţa satului, „Frontul
Plugarilor”, (Bucureşti), 1948.
Săteni! Veniţi cu noi la Marea Adunare a „Partidului Poporului” din ziua de luni, în
31 martie 1924 în Cernăuţi la care va lua parte marele general Averescu împreună cu toţi
fruntaşii partidului, (f. ed.), Cernăuţi, (f. a.).
Sân-Giorgiu (Ion), Spovedania unei reîntoarceri. (Cuvântare ţinută în ziua de 3
ianuarie 1937 la Botoşani în şedinţa festivă a comitetului judeţean al Partidului Naţional-
Creştin, (f. ed.), Bucureşti, 1937.
Scrisoare către ismaelieni. Partidul Naţional-Ţărănesc, (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Scrisoare către ţărănime. Partidul Naţional-Ţărănesc din judeţul Bălţi, (f. ed.), Bălţi,
(f. a.).
Scrisoare deschisă către ţărani. Ţăranii şi politica. Organizaţia Partidului Ţărănesc
din judeţul Vlaşca, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Scrisoarea 1 către plugari. Partidul Naţional-Ţărănesc din jud. Covurlui, în
„Vremea”, (Galaţi), (1930)
Scrisori către săteni. (Federaţia Democraţiei), (f. ed.), Iaşi, 1921.
Scrisori către săteni. Partidul Naţional-Ţărănesc jud. Iaşi, Cultura Românescă, Iaşi,
1928.
Scrisori către săteni. Partidul Ţărănesc, (f. ed.), Iaşi, 1922.
Scrisori către ţărani. Nr. 1. Cine suntem noi socialiştii şi ce voim. (Partidul Socialist
din România), (f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Scrisori către ţărani. Nr. 2. Program de reforme pentru ţărani: învăţământul şcolar.
Sănătatea publică. (Partidul Socialist din România), (f. ed.), Bucureşti, 1920.
Scurtu Ioan (coordonator), Minorităţile naţionale din România. Documente, vol.I-III,
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1995, 1996, 1999.
Scurtu Ioan (coordonator), România. Viaţa politică în documente.1945; 1946; 1947,
vol.I-III, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994, 1996.

31
Scurtu Ioan (coordonator), Totalitarismul de dreapta în România. Origini,
manifestări, evoluţie 1919-1927. Documente, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 1996.
Scurtu Ioan, Dragne Florea, Culegere de texte privind istoria mişcării muncitoreşti
din România. De la începuturi până în 1945, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1981.
Scurtu Ioan, Troncotă Cristian, Tampa Natalia, Beldiman Dana, Ideologie şi
formaţiuni de dreapta în România, vol.I-II, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
Bucureşti, 2000, 2002.
Scutaru (Ion), Statul ţărănesc din punct de vedere economic şi politic. Cu o prefaţă
de Ion Mihalache, preşedintele Partidul Naţional-Ţărănesc, (f. ed.),Bucureşti, (f. a.).
Sesiunea solemnă a Parlamentului României la Alba Iulia, 1 decembrie 1990.
Documente. Ediţie realizată de Viorel Faur, (f. ed.), Bucureşti, 1992.
Sfinţescu Duiliu (editor), Din luptele tineretului român. 1929-1939. Culegere de
texte, Editura Fundaţiei Buna Vestire, Bucureşti, 1993.
Simionescu (Ioan F.), Nelegiuirile guvernului conservator şi răspuns la calomniile d-
lui G. A. Scorţescu, directorul jurnalului „Evenimentul” din Iaşi, (f. ed.), Iaşi, 1895.
Simionescu (Neculai I.), Prin vot şi pământ către lumină şi dreptate. (Partidul
Naţional-Liberal), (f. ed.), Bârlad, 1919.
Situaţia politică, economică şi financiară a ţării expusă de d-l Vintilă Brătianu,
Preşedintele Consiliului de Miniştri la Consfătuirea majorităţilor parlamentare din ziua de 5
octombrie 1928, Imprimeriile „Independenţa”, Bucureşti, (1928).
Slăvescu (Virgiliu I.), După cinci ani de activitate politică. Am rămas membru
devotat al Partidului Poporului. (Scrisoare deschisă către prietenii şi membrii Partidului
Poporului din Gorj), (f. ed.), Târgu-Jiu, (1924).
Smogorzewski (C.), La Roumanie à un tournant de son histoire. Le cabinet Maniu, (f.
ed.), Paris, 1929.
Soluţia liberală singura cale către bunăstare, (f. ed.), (Bucureşti), 2000.
Spânişteanu (C.), Chestiunea ţărănismului românesc pusă la punct în şedinţa de la
15 decembrie 1926 a Camerei Deputaţilor, (f. ed.), Bucureşti, 1927.
Spânişteanu (C.), Lămurirea unui crez politic: Statul ţărănesc-cooperatist. Discurs la
Mesaj, (f. ed.), Bucureşti, 1924.
Spre un partid „Naţional Român”, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
(Stanculescu Luciu), Expunere în parte a jafului public în trecerea regimului
conservator pe la Primăria şi Prefectura de Gorj, (f. ed.), Târgu-Jiu, 1901.
Stati Petru, Buta Victor, Cartea cântului albastru (30 imnuri naţional-creştine),
Editura „Veac Nou”, Bălţi, (1936).
Stănescu Mircea, Organismele politice româneşti (1948-1965). Documente privind
instituţiile şi practicile, Editura Vremea, Bucureşti, 2003.
Stătescu Eugen, Partidul Naţional-Liberal faţă cu grupurile politice de astăzi.
Discurs, (f. ed.), Bucureşti, 1886.
Stenogramele Şedinţelor Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român. Vol.I, 1948, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2002.
Stere Constantin, Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional-
Ţărănesc şi „Cazul Stere”, „”Adevărul”, Bucureşti, 1930.
Stere (C.), Partidul Ţărănesc din Basarabia şi acţiunea lui politică, (f. ed.), Iaşi,
1922.
Stoicescu Constantin I., Discurs rostit în ziua de 29 noiembrie 1887 la întrunirea
Partidului Naţional-Liberal în sala Atheneului din Bucureşti, (f. ed.), Bucureşti, 1887.

32
Stoicescu Constantin I., Ilegalităţile şi mijloacele nedemne întrebuinţate de
administraţia guvernului conservator în alegerile comunale din judeţul Prahova. Interpelare
adresată d-lui Prim Ministru,Typografia de Lux, Bucureşti, 1895.
Stolojan (An.), Discurs rostit la banchetul de la Constanţa din ziua de 24 aprilie
1897, (f. ed.), Bucureşti, 1897.
Stolojan Theodor, Mandatul Preşedintelui, (f. ed.), (Bucureşti), 2000.
Strădanii spre mai bine. (După doi ani de guvernare a Partidului Naţional-Ţărănesc),
(f. ed.), Chişinău, 1931.
Sturdza Dimitrie A., Cuvântare ţinută în sala Dacia la 14 ianuarie 1907, Institutul
de Arte Grafice „Carol Göbl” St. Rasidescu, Bucureşti, 1907.
Sturdza Dimitrie A., Discurs rostit la 13 octombrie 1895 la Iaşi, (f. ed.), Bucureşti,
1895.
Sturdza Dimitrie A., Istoria şi conservatorii. Discurs rostit în şedinţa Senatului de la
30 noiembrie cu ocazia dezbaterilor răspunsului la Mesaj, (f. ed.), Bucureşti, 1892.
Sturdza Dimitrie A., Cantacuzino G. C., Cociaş C., Partidul Naţional-Liberal
1895-1898. Discursuri rostite în Adunarea Deputaţilor, (f. ed.), Bucureşti, 1898.
Suciu Ioan, Arădenii şi Partidul Naţional Român. Adevăruri istorice. Reamintiri de
interes naţional-istoric, (f. ed.), Arad, 1926.
Suciu (Petre P.), Pentru ţărănismul constructiv,(f. ed.), (Bucureşti),1927.
Suciu (Stanciu), Fazele dezvoltării ţărănismului în România, în „Viaţa Românească”,
Bucureşti, (f. a.).
Suferinţele membrilor Partidului Naţional din judeţul Argeş – în memorabilele alegeri
generale din mai 1926, sub guvernarea generalului Averescu, (f. ed.), Piteşti, (1926).
Suveranul vorbeşte şefilor de partide, în „Neamul Românesc”, din 16 aprilie 1931.
Şcoala de cadre. Directive şi teze. (Frontul Plugarilor). (Cartea Plugarului No. 13),
(f. ed.), Bucureşti, (f. a.).
Şcoala de îndrumare a secretarilor judeţeni. Organizaţia Tineretului Naţional-
Ţărănesc. Câmpulung-Muscel 1-15 august 1935, (f. ed.), (Bucureşti), (1935).
Şcoala de la Câmpulung. Partidul Naţional-Ţărănesc. Organizaţia Tineretului, (f.
ed.), (Bucureşti), (1935).
Şcoala Naţional-Ţărănistă din Timişoara. Cursul de educaţie pentru tineret. Anul
1936, iunie, editat de Dr. Ioan C. Subţire, directorul şcolii, (f. ed.), Timişoara, (1936).
Şedinţa Comitetului Central Executiv al Partidului Naţional-Ţărănesc, în „Dreptatea”,
din 5 aprilie 1937.
Şedinţa Comitetului de Direcţie al Partidului Naţional-Ţărănesc, în „Dreptatea”, din
11 octombrie 1930.
Şoimu (Victor), Spiritul legionar şi legiunea, (f. ed.), Bucureşti, 1938.
Şomlea M., Partidului Naţional-Liberal. Organizaţia de Cluj, (f. ed.), Cluj, 1933.
Ştefănescu-Gogu G., Dare de seamă către domnii alegători ai Colegiului al II-lea de
la Cameră. Craiova, (f. ed.), Craiova, 1892.
Ştefănescu V., Crezul politic şi economic al ing. V. Ştefănescu, candidat la Colegiul
II de deputaţi din Dolj, (f. ed.), Craiova, 1895.
Şuţu C(onstantin), Discurs rostit în şedinţa Adunării generale a Partidelor
Conservatoare-liberale şi liberal-independent ţinută în seara de 17 ianuarie 1883, Tipografia
Naţională, Iaşi, 1883.
Tabăra de muncă (Cuvânt înainte de Mihai Polihroniade), (f. ed.), (Bucureşti), 1936.
Tactica social-democrată. (Scrisoare către redactorii „Mişcărei sociale”) de un
social-democrat, (f. ed.), (Bucureşti), 1897.

33
Tănăsescu Florian, Neacşu Gh., Iacoş I., Stănescu Marin C., Tănăsescu Nicolae,
Ideologie şi structuri comuniste în România, vol.I-III, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 1995, 1997, 2001.
Tăria noastră, (Partidul Naţional Român), (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Tătărescu Emanuel, Discursul domnului Emanuel Tătărescu preşedintele Partidului
Naţional-Liberal din judeţul Dolj ţinut la Craiova cu prilejul marii adunări cetăţeneşti a
Blocului Partidelor Democrate din ziua de 15 noiembrie 1946, (f. ed.), (Bucureşti), (1946).
Tătărescu (Gh.), Către preşedinţii organizaţiilor Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.),
(Craiova), (1944).
Teodorescu-Branişte Tudor, Doctrina bâtei-naţionalism, reacţionarism,
antisemitism, în „Cuvântul liber”, din 18 ianuarie 1936.
Teodorescu (G. Dan), Neo-conservatorii. Discurs rostit la 26 ianuarie 1892, în sala
Dacia, la întrunirea partidelor liberal naţional şi liberal conservator, (f. ed.), Bucureşti,
1892.
Teodoru Gh.A., Social democraţi ori şarlatani, (f. ed.), (Bucureşti), 1894.
Teze privind campania în jurul procesului P. N. Ţ. (Confederaţia Generală a Muncii)
(Litografiat), (f. ed.), (Bucureşti), (1947).
Theodorescu (Ştefan A.), Noi şi alţii, (f. ed.), Roman, 1927.
Theodorescu-Valahu (I. C.), Frontul Renaşterii Naţionale. Cuvântare rostită în ziua
de 16 octombrie 1939, la Constanţa, (f. ed.), (Călăraşi), (f. a.).
Timiras Nicolae, Ţărănismul şi mişcările revoluţionare, cu o introducere asupra
partidelor politice în România, (f. ed.), (f. l.), 1928.
Tineretul liberal. Dare de seamă a adunării generale din 7 decembrie 1930 cu
îndrumări date de d-l I. G. Duca, (f. ed.), Bucureşti, 1931.
Tineretul universitar al Partidului Naţional-Liberal (preşedinte) Gheorghe Tătărescu.
Crezul nostru III. (Broşură de propagandă politică), (f. ed.), Bucureşti, 1935.
Toma (Iorgu G.), Patru ani de deputăţie (1922-1926), (f. ed.), Cernăuţi, 1926.
Trei ani de guvernare: 15 noiembrie 1933-15 noiembrie 1936, Partidul Naţional-
Liberal, Tipografia şi Librăria „Artistica”, P. Mitu, Piteşti, (1937).
Treptow Kurt W, Buzatu Gheorghe, „Procesul” lui Corneliu Zelea Codreanu (mai,
1938), (f. ed.), Iaşi, 1984.
Trial of the former National Peasant Party leaders Maniu, Mihalache, Penescu,
Niculescu-Buzeşti and others. After the shorthand notes, (f. ed.), Bucharest, 1947.
Tzony Miltiade, Alegătorilor mei. Dare de seamă a fostului deputat al colegiului al
II-lea de Iaşi, (f. ed.), Iaşi, 1888.
Tzony Miltiade, Politica junimistă. Discurs rostit cu ocazia alegerilor generale din
octombrie 1888, (f. ed.), Iaşi, 1891.
Tzony Miltiade, Regimul liberal în faţa reacţiunii, (f. ed.), Iaşi, 1879.
Ţara cere întregirea Partidului Conservator, (f. ed.), (f. l.), (f. a.).
Ţara vrea guvern Maniu, în „Dreptatea”, din 8 noiembrie 1928.
Ţepelea Gabriel, Dezbateri parlamentare, Editura Tritonic, Bucureşti, 1999.
Ţurlea Petre, Discursuri în Camera Deputaţilor, vol.I-II, Romanian Historical
Studies, Editura Traian Golea, Florida, S.U.A., 1998-1999.
Ucigaşii neamului românesc. Fapte şi documente, (L. A. N. C. ), (f. ed.), (f. l.), 1937.
Un an de la alegerile generale. Partidul Naţional-Liberal din Buzău şi luptătorii săi,
Tipografia şi Legătoria de cărţi Dumitru Bălănescu, Buzău, 1927.
Urechia (Dr.), Opoziţia unită. Sinaia. (Discurs), (f. ed.), Ploieşti, 1926.
Urmare la catehismul politic al ţăranului. Manifestul pentru Camerile agricole (de N.
Ioan), (f. ed.), Călăraşi, 1925.
Uzina şi ogorul (Blocul Partidelor Democratice), (f. ed.), Bucureşti, 1946.

34
Uzurparea de la 4 iunie 1927 în lumina discursurilor şi declaraţiilor d-lui general Al.
Averescu. Cu o prefaţă de d-l Octavian Goga, Institutul de arte grafice „Îndreptarea”,
Bucureşti, (1929).
Vaida-Voevod (Alexandru), Cuvântare către Naţiunea Română. (Cuvânt înainte de
dr. Adam Popa şi Liviu Hulea), (f. ed.), Cluj, (f. a.).
Valescu (Al.), Schiţă asupra luptei dusă pentru înfiinţarea Partidului Ţărănesc şi o
dare de seamă asupra activităţii mele parlamentare, (f. ed.), Piteşti, 1921.
Verificându-şi activul, Partidul se întăreşte, Editura Partidului Muncitoresc Român,
Bucureşti, 1949.
Viaţa şi munca organizatorică a Partidului nostru, (f. ed.), Cluj, 1945.
Vifor Titus P., Dictatura Fasismului Român, (Fascia Naţională Română), Editura F.
N. R., Bucureşti, 1924.
Vizanti (Andrei), Conservatorii şi liberalii. Discursul rostit în întrunirea publică ce a
avut loc în sala teatrului „Pastia” la 25 ianuarie 1892, (f. ed.), Iaşi, 1892.
Vizanti Andrei, Discursul rostit în marea întrunire publică ce Partidul Naţional-
Liberal a ţinut în Bucureti în ziua de 8 decembrie 1891, (f. ed.), Bucureşti, 1892.
Vlad Radu-Dan, Procesele lui Corneliu Zelea Codreanu, vol.I-II, Editura
Majadahonda, Bucureşti, 1999.
Vlaicu Monica, Poziţia lui Iuliu Maniu faţă de regimul totalitar, în „Acta Musei
Porolissensis”. Muzeul de istorie şi artă, Zalău, 17, 1993.
Voiculescu I., Hagiu I., Opera guvernului liberal (1933-1937), (f. ed.), Bucureşti,
1937.
Voinea Şerban, Democraţia şi disciplina de partid. (ediţia a II-a), „Editura
Socialistă”, (Bucureşti), (1946).
Voiu Gheorghe, Tabăra legionară de la Dealul Negru. Munţii Apuseni. 1935, în
„Învierea”, nr. 4, 1993.
Volanschi Alexandru, Guvern personal, dictatură, regele s-a descoperit. (Articol), (f.
ed.), Bucureşti, 1931.
Vornic (Tiberiu), Scrisorile unui „fripturist”, (f. ed.), (Braşov), 1926.
Votaţi semnul I (Partidul Naţional-Liberal) stâlpul dreptăţii, a muncii dezinteresate şi
a cinstei, (f. ed.), Satu-Mare, 1937.
Vulpescu (Petre), Politica (dusă de) Maniu faţă de Anglia şi America, (f. ed.),
Bucureşti, 1946.
Zotta (Const. Gh. C.), Tulceanu N., Partidele politice din România. Istoricul şi
programele lor, Tipografia Revistei Geniului, Bucureşti, 1934.

MEMORII, JURNALE, CORESPONDENŢE, AMINTIRI


ÎNSEMNĂRI , CONVORBIRI

Amintiri despre primul congres al Partidului (8 -12 mai 1921), Editura tineretului,
Bucureşti, 1956.
Amintire de la „Balul social-democrat” organizat de Clubul muncitorilor din
Craiova. 29 ianuarie 1895. (Cu portretele lui: Ioan Nădejde, Constantin Dobrogeanu-
Gherea, Vasile G. Morţun şi poezia: „Noi vrem pământ!” de George Coşbuc şi monologul:
„Rezervistul” de Anton Bacalbaşa), (Clubul social-democrat al muncitorilor din Craiova), (f.
ed.), Craiova, 1895.
Andrei Petre, Jurnal, memorialistică, corespondenţă, ediţie V. F. Dobrinescu şi
colab., Editura Graphix, Iaşi, 1993.
Apostol Petre, Eu şi Gheorghiu-Dej, ediţie de casă, Regie proprie, Bucureşti, 1998.

35
Arachelian Vartan, Faţă în faţă cu Petre Roman, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1996.
Argetoianu Constantin, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de
ieri, vol.I-XI, ediţie Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Editura Machiavelli, Bucureşti,
1991-1998.
Argetoianu Constantin, Însemnări zilnice, vol.I-V, ediţie Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, Bucureşti, 1998- 2003 .
Betea Lavinia, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu: convorbiri,
Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1997.
Betea Lavinia, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României,
Editura Ioan Slavici, Arad, 1995.
Boilă Zaharia, Amintiri şi consideraţiuni asupra Mişcării Legionare. Ediţie Martha
Petreu şi Anca Cornea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Brateş Teodor, Explozia unei clipe. 22 decembrie 1989, o zi în Studioul 4, Editura
Scripta, Bucureşti, 1992.
Brunea-Fox F., Oraşul măcelului. Jurnalul rebeliunii şi crimelor legionare, (Editura
A. P. P.), (Bucureşti), (1990).
Călinescu Armand, Însemnări politice. 1916-1939, ediţie Al. Gh. Savu, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1990.
Câmpeanu Radu, Cu gândul la Ţară, C. B. C., Bucureşti, 1993.
Cine a fost Armand Călinescu. Mărturii, Editura Presa Naţională, Bucureşti, 1992.
Codreanu Zelea-Corneliu, Însemnări de la Jilava. Ediţia V-a îngrijită de Radu-Dan
Vlad, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1995.
Codreanu Zelea-Corneliu, Pentru legionari, vol. I, Totul pentru Ţară, 1936.
(retipărită la Editura Gordian, Timişoara, 1993).
Constantinescu I., Despre exegeza extremei drepte româneşti. Însemnări polemice,
Junimea, Iaşi, 1998.
Constantinescu Ion., Din însemnările unui fost reporter parlamentar. Camera
Deputaţilor. 1919-1939 (note şi memorii), Editura Politică, Bucureşti, 1973.
Convorbire cu Mussolini. Mărturisiri asupra destinului comun al Europei. În
traducere cu un prolog şi un epilog de C. M. Nicolau, „Cugetarea”, (f. l.), 1942.
Coposu Corneliu, Dialoguri cu Vartan Arachelian, Editura Anastasia, Bucureşti,
1991.
Crainic Nichifor, Zile albe. Zile negre. Memorii, vol.I-III, Casa Editorială Gândirea,
1991-1995.
Cristea Elie Miron, Note ascunse. Însemnări personale (1895-1937). Ediţie Maria şi
Pamfil Bilţiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
Cristobald C., Democrat cu obraz. Pamflete politice şi sociale (1930-1946), Editura
Autorului, Bucureşti, 1946.
Diamandi Stere, Galeria oamenilor politici, Editura Gesa, Bucureşti, 1991.
Eminescu M., „Ne e silă...” (Scrieri politice), Editura Soroc, (f. l.), (1990?).
Gafencu Grigore, Însemnări politice. 1929-1939, ediţie Stelian Neagoe, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1991.
Gaston Marin Gheorghe, În serviciul României lui Gheorghiu-Dej. Însemnări din
viaţă, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 2000.
Graur Nicuşor, Ion Mihalache et. Comp., Editura „Dreptatea Nouă”, Bucureşti, 1946.
Graur Nicuşor, În preajma altei lumi. Memorii politice, Editura SAREC, Bucureşti,
1946.
Graur (N. Şt.), Portrete politice. Constantin Stere. Iuliu Maniu. Ion Mihalache, (f.
ed.), Focşani, 1927.

36
Groza Petru, Adio lumii vechi!, Editura Compania, Bucureşti, 2003.
Halippa Pantelimon, Moraru Anatolie, Testament pentru urmaşi, Editura Hyperion,
Chişinău, 1991.
Hudiţă Ioan, Jurnal politic, ediţie Dan Berindei, Institutul European, Iaşi, 1998.
Hudiţă Ioan, Jurnal politic. 1 ianuarie 24 august 1944. ediţie Dan Berindei, Editura
Roza Vânturilor, Bucureşti, 1997.
Ionescu-Quintus Mircea, Liberal din tată-n fiu, Editura Vitruviu, Bucureşti, 1996.
Ioniţiu Cicerone, Cartea de Aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului,
vol.I-III, Tip. Hrisovul, Bucureşti, 1995-1997.
Iorga N., După întoarcerea la regimul de partid. Isprava, Tiparul „Datina
Românească”, Vălenii de Munte, 1932.
Iorga N., Memorii, vol.I-II, Editura Naţională „Ciornei”, (Bucureşti), (1931-1939).
Iorga N., Oameni care au fost, vol. I-II, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967?.
Iorga N., O viaţă de om. Aşa cum a fost. Ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu,
Editura Minerva, Bucureşti, 1972. (ediţia originală, 1934).
Manoilescu Mihail, Memorii, vol.I-II, ediţie Valeriu Dinu, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993.
Mazilu Dumitru, Revoluţia furată – Memoriu pentru ţara mea, vol.I, Editura COZIA,
(f. l.), 1991.
Niculescu-Mizil Paul, De la Comintern la Comunism naţional, Editura Evenimentul
Românesc, Bucureşti, 2001.
Niculescu-Mizil Paul, O istorie trăită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.
Pandrea Petre, Garda de fier. Jurnal de filosofie politică, memorii, penitenciare.
(ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pandrea), Editura Vremea, Bucureşti, 2001.
Papanace Constantin, Fără Căpitan. Conducerea în a doua prigoană, Editura
Elisavros, Bucureşti, 1997
Pavel Teodoru, Partidul Naţional Român şi activitatea memorandistă.
Corespondenţă politică (1887-1901), Daco-Press, Cluj-Napoca, 1994.
Petraşcu Nicolae, Din viaţa legionară. Cu un cuvânt înainte de Horia Sima şi o
postfaţă de Sebastian Mocanu, ediţia a III-a, îngrijită de Radu-Dan Vlad, Editura
Majadahonda, Bucureşti, 1995.
Pop Valeriu, Amintiri politice 1936-1945. Ediţie îngrijită de Sanda Pop, Editura
Vestala, Bucureşti, 1999.
Popescu Dumitru, Am fost şi cioplitor de himere. Un fost lider comunist se
destăinuie, Editura Expres, Bucureşti, 1993.
Sabin Ivan, Radiografii parlamentare: de vorbă cu Alexandru Bârlădeanu, Editura
Ex Ponto, Constanţa, 1998.
Sfetcu Paul, 13 ani în anticamera lui Dej, (selecţie, introducere şi note Lavinia
Betea), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.
Stahl Henri, Schiţe parlamentare, (vol.I), „Naţionala” S. Ciornei, Bucureşti, (f. a.).
Stoica Valeriu, Puterea, un rău necesar, Editura Alfa, Bucureşti, 2002.
Sturdza Mihail, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din Ţara pierdută, Editura
Fronde, Alba-Iulia.Paris, 1994. (Ediţia în limba engleză: The Suicide of Europe. Memoirs of
Prince, Former Foreign Minister of Romania, Boston-Los Angeles, Western Islands
Publishers, 1968.).
Tătărescu Gheorghe, Mărturii pentru istorie, ediţie Sanda Tătărescu-Negropontes,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
Tenţiu (Titus), Din bezna prigoanei, (f. ed.), Bucureşti, 1940.
Ţurlea Petre, Din culisele Parlamentului României, vol.I (1990-1992), Editura
Globus, Bucureşti, 1994; vol.II (1992-1996), Editura PRO, Bucureşti, 2001.

37
Vaida-Voevod Alexandru, Memorii, vol.I-II, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi
comentarii de Alexandru Şerban, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994-1998.
Vasile Radu, Cursă pe contrasens. Amintirile unui prim-ministru român, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2002.
Voicu Gheorghe, Spicuiri din amintirile mele bio-socio-politice aferente mişcării
legionare (perioada 1924-1940), (f. ed.), Bucureşti, 1992.
Zilber Herbert (Belu), (Şerbulescu Andrei), Actor în procesul Pătrăşcanu. Prima
versiune a memoriilor, ediţie G. Brătescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

ENCICLOPEDII, DICŢIONARE, SINTEZE, ALBUME, BIBLIOGRAFII,


ÎNDREPTARE, COMPENDII, SINTEZE, CRONOLOGII, AGENDE

Albumul cabinetului Carp. Schimbarea guvernului. Campania electorală şi alegerile


din 1911. O pagină aleasă din istoria României, (f. ed.), Bucureşti, 1911.
Albumul ilustrat al Partidului Naţional-Liberal, (f. ed.), Bucureşti, 1914.
Albumul Partidului Conservator din România. Publicat sub îngrijirea d-lui George G.
Eremia, (f. ed.), Bucureşti, 1912.
Alexandrescu Ion, Bulei Ion, Mamina Ion, Scurtu Ioan, Enciclopedia de istorie a
României, ediţiile I-III, Editura Meronia, Bucureşti, 2000-2003.
Alexandrescu Ion, Bulei Ion, Mamina Ion, Scurtu Ioan, Enciclopedia partidelor
politice din România (1862-1994), Editura Mediaprint, Bucureşti, 1995.
Asociaţia Pro-Democraţia, Cartea Albastră a democraţiei – un ghid al instituţilor
centrale din România, ediţiile I, II şi III, Bucureşti, 2001.
Avram Ioan, Politologie, Editura Universităţii „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 1997.
Bâzu Marius, Eu cu cine votez? Cine ne va conduce în următorii patru ani?, Editura
Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 2000.
Boacă Ioan, Bibliografie legionară, Omul Nou, Miami Beach, 1993.
Brucan Silviu, Îndreptar-dicţionar de politologie. Ediţie îngrijită de D. Petre cu
articole demonstrative de: Octavian Andronic, Ion Cristoiu, Andrei Pleşu, Dumitru Tinu,
Editura Nemira, Bucureşti, 1993.
Căpreanu Ioan, Partide şi idei politice în România (1880-1947), Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, (f. a.).
Crişan Gheorghe, Piramida puterii. Oameni politici şi de stat din România (23
august 1944-22 decembrie 1989), Editura Pro Historia, Bucureşti, 2001.
Dicţionar politic, Editura Politică, Bucureşti, 1976.
Diamandi Sterie, Galeria oamenilor politici, Editura GESA, Bucureşti, 1991.
Enciclopedia istoriei politice a României 1859-2002, elaborată sub redacţia lui Stelian
Neagoe, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2003.
Enciclopedia României, editori D. Gusti, C. Orghidan, Mircea Vulcănescu, Dan Botta,
vol.I, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938.
Ghiaţă Petre, Valori conducătoare, Editura Ideea, Bucureşti, (1941).
Hurezeanu Damian, Sbârnă Gheorghe, Partide şi curente politice în România.
1821-1918, Editura Eficient, Bucureşti, 2000.
International Reference Library, Politics and Political Parties in Romania,
International Reference Library Publishing Co., London, 1936.
Mamina Ion, Bulei Ion, Guverne şi guvernanţi. 1866-1916, Silex Casă de Editură,
Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1994.

38
Mamina Ion, Scurtu Ioan, Guverne şi guvernanţi. 1916-1938, Silex Casă de Editură,
Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1996
Neagoe Stelian, Istoria guvernelor României de la începuturi (1859) până în zilele
noastre (1995), Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995.
Nedelea Marin, Istoria României: compendiu de curente şi personalităţi politice,
Editura Niculescu, Bucureşti, 1994.
Niculescu Nicolae C., Şefii de stat şi de guvern ai României (1859-2003). Mică
enciclopedie, Editura Meronia, Bucureşti, 2003.
Oameni politici. Personalităţile României contemporane, Agenţia Naţională de Presă
Rompres, Bucureşti, 1993.
Partid, popor, o singură voinţă. Album omagial de artă contemporană dedicat celei
de-a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român, Meridiane, Bucureşti, 1986.
Partide politice, Agenţia Naţională de Presă Rompres, Bucureşti, 1993. Partide şi
organizaţii din ţările lumii. (Agendă), Editura Politică, Bucureşti, 1983.
Partidul Comunist Român 1921-1971. Bibliografie selectivă, (Biblioteca municipală
Suceava), Suceava, 1971.
Păiuşan Cristina, Ion Narcis Dorin, Retegan Mihai, Regimul politic din România.
O cronologie politică (1945-1989), Tritonic, Bucureşti, 2002.
Personalităţi publice-politice. Dicţionar, ediţia I (1989-1992), a II-a ediţie (1992-
1994), a III-a ediţie (1995-1996), a IV-a ediţie (1996-1997), Editura Holding Reporter,
Bucureşti, 1993, 1994, 1996, 1997.
Popescu-Pasăre C., Albumul cabinetului Gh. Tătărescu al Partidului Naţional-
Liberal, (f. ed.), (Bucureşti), (1936).
Preda Cristian (coordonator), România politică în 2001, Editura Nemira, Bucureşti,
2002.
Predescu Lucian, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940.
Rădulescu-Zoner Şerban, Buşă Daniela, Marinescu Beatrice, Instaurarea
totalitarismului comunist în România, Editura Cavallioti, Bucureşti, 1995.
Stoica Stan, Dicţionarul partidelor politice din România (1989-2003), ediţia a III-a
revizuită şi adăugită, Editura Meronia, Bucureşti, 2003.
Stoica Stan, România 1989-2002. O istorie cronologică, Editura Meronia, Bucureşti,
2002.
Ştefănescu Domniţa, Cinci ani din istoria României. O cronologie a evenimentelor
(decembrie 1989-decembrie 1994), Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 1995.
Ştefănescu Domniţa, Doi ani din istoria României. O cronologie a evenimentelor
(ianuarie 1995-ianuarie 1997), Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 1998.
Tamaş Sergiu, Dicţionar politic, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti,
1996.
Tamaş Sergiu, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultură civică, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1993.
Trăsnea Ovidiu, Kallos Nicolae (coordonatori), Mică enciclopedie de politologie,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
Vlădăyanu Alexandru, Albumul Conservator-Democrat, (f. ed.), Bucureşti, 1910.

LUCRĂRI ŞI STUDII

Alexandrescu Ion, Colaborarea forţelor democrate de stânga cu guvernarea liberală


tătăresciană din guvernul dr. Petru Groza, în „Revista de istorie”, tom.XXVIII, nr. 2, 1975.

39
Alexandrescu Ion, Reinstaurarea provizorie a pluralismului politic în România, în
„Revista de istorie militară”, nr. 5, 1994.
Alexandrescu Ion, Rolul tovarăşilor de drum din guvernul Petru Groza în viziunea
P.C.R. în 6 martie 1945. Începuturile comunizării României, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1995.
Agrigoroaie Ion, Din activitatea Partidului Socialist pentru democratizarea vieţii
politice româneşti (1918-1921), în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie <<A. D.
Xenopol>>”. Iaşi, XII, 1975.
Agrigoroaie Ion, Împotriva organizaţiilor naţionaliste de extremă dreaptă, în
„Cercetări istorice”, nr. 6, 1977.
Agrigoroaie Ion, Observaţii privind programul P.N.L. din perioada 1918-1921, în
„Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”. Istorie, Iaşi, nr. 1, 1970.
Agrigoroaie Ion, Eşanu L, Poziţia Partidului Socialist faţă de monarhie în perioada
1918-1921, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”. Istorie, Iaşi, 1972.
Andreescu Gabriel, Extremismul de dreapta în România, Fundaţia CRDE, Cluj-
Napoca, 2003.
Andreescu Gabriel, Stan Valentin, Weber Renate, Concepţia U. D. M. R. Privind
dreptul minorităţilor naţionale. Analiza critică a documentelor U. D. M. R. , Centrul pentru
Drepturile Omului APADORCH, (Bucureşti), (1994).
Andreescu Gabriel, Weber Renate, Evoluţia concepţiei U.D.M.R. privind drepturile
minorităţii maghiare, Centrul pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1995.
Angelescu I. N., Cooperaţia şi socialismul în Europa, Stabilimentul de Arte Grafice
Albert Baer, Bucureşti, 1913.
Apostol Petre, Eu şi Gheorghiu-Dej, ediţie de casă, Regie proprie, Bucureşti, 1998.
Bacaloglu Elena, Movimento nazionale fascista italo-romano, (f. ed.), Milano, 1923.
Badulescu Savian M., Scurt istoric cu privire la organizaţia Verdele de sus. (Partidul
Poporului), (f. ed.), Bucureşti, 1925.
Banciu Angela, Istoria vieţii constituţionale din România (1866-1991), Editura Şansa,
Bucureşti, 1996.
Barbu Constantin, Ionescu V. Gh., Contribuţia comitetelor de Front unic
muncitoresc în anii 1944-1947 la realizarea unităţii clasei muncitoare din România, în
„Studii”, tom. 20, nr. 1, 1967.
Barcan Doina, Sterpu Bogdan, Regimul comunist în România (decembrie 1947-
decembrie 1989), Institutul European, Iaşi, 2003.
Bărbulescu C., Dragne Fl., Mocanu C., Petculescu C., Şiperco Al., Tue N., File
din istoria U.T.C., Editura Politică, Bucureşti, 1971.
Bányai Ladislau, Contribuţia M.A.D.O.S.Z.-ului la concentrarea forţelor antifasciste
sub îndrumarea P.C.R. (1933-1937), în „Studii. Revistă de istorie”, tom. 24, nr. 1, 1971.
Berceanu Barbu, Implicaţiile Mişcării Legionare în dreptul constituţional. Statul
naţional-legionar. Alte aspecte şi aprecieri, în „Cercetări istorice”. Muzeul de istorie a
Moldovei, Iaşi, 16, 1997.
Berindei Dan, Frămîntări politice în Ţara Românească în primăvara şi vara anului
1861. Petiţia de la 11 iunie 1861, în „Revista de istorie”, tom. 34, nr. 1, 1981.
Bitoleanu Ion, Din istoria modernă a României 1922-1926, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
Bitoleanu Ion, Formarea guvernului liberal şi alegerile parlamentare din anul 1922,
în „Studii şi articole de istorie”, vol.XV.
Bitoleanu Ion, Lupta partidelor politice pentru guvernare în decembrie 1921-
ianuarie 1922, în „Studii. Revistă de istorie”, tom. 25, nr. 4, 1972.

40
Bodea Gheorghe I., Lupta curentelor opoziţioniste în sânul Partidului Maghiar din
România pentru întărirea unităţii frăţeşti a oamenilor muncii (1918-1928), în „Acta Musei
Napocensis”, X, 1973.
Boia Lucian, Contribuţii privind criza Partidului Naţional Român şi trecerea de la
pasivism la activism (1893-1905), în „Studii. Revistă de istorie”,tom. 24, nr. 5, 1971.
Boia Lucian, Contribuţii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în
anii 1910-1914, în „Studii. Revistă de istorie”,tom. 25, nr. 4, 1972.
Bold Emilian, Consolidarea unităţii naţional-statale româneşti. Măsuri legislative
economice, politice şi sociale (1918-1940), (f. ed.), Iaşi, 1987.
Bold Emilian, Agrigoroaiei Ion, Partidele politice burgheze din România (1918-
1938). Curs special pentru studenţii secţiei de istorie. Uz intern, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 1977.
Bordeiu Puiu Dumitrum, Mişcarea Legionară în Dobrogea între 1933-1941, Editura
Ex Ponto, Constanţa, 2003.
Botezan Liviu, Din frământările Partidului Naţional Român transilvănean în anul
1897, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie”. Cluj, XV, 1972.
Botezan Liviu, Cordoş Nicolae, Frământările din Partidul Naţional Român
transilvănean în anul 1898, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie”. Cluj, XIV, 1973.
Bratu Traian, Politica naţională faţă de minorităţi. Note şi observaţiuni, Editura
Cultura Naţională, Bucureşti, (1923).
Brădescu Faust, Antimachiavelism legionar, Editura Carpaţi, Madrid, 1962.
Brădescu Faust, Guvernul de la Viena. Continuarea statului naţional legionar, 1944-
1945, ed. a II-a, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997.
Brădescu Faust, Horia Sima, Editura Petroşneana, Paris, 1991.
Brădescu Faust, Mişcarea legionară în studii şi articole, ediţie Radu-Dan Vlad, vol.I-
II, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997.
Brădescu Faust, Scurtă analiză spectrală a Mişcării Legionare, ediţie Radu-Dan
Vlad, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1996.
Brădescu Faust, Viziunea integrală a revoluţiei legionare, ediţie Radu-Dan Vlad,
vol.I-II, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997.
Brown J. F., Eastern Europe and Communist Rule, Duke University Press, Durham-
London, 1988.
Brucan Silviu, O biografie între două revoluţii: de la capitalism la socialism şi retur.
Ediţie îngrijită de Alexandru Sïnger, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.
Bucur Ioan Micu, Partide politice, Agenţia Naţională de Presă Rompres, Bucureşti,
1993.
Budrigă Vasile, Sistemul electoral din România. 1918-1940, Editura Haneta,
Bucureşti, 1997.
Bulai Alfred, Mecanismele electorale ale societăţii româneşti, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999.
Bulei Ion, Conservatori şi conservatorism în România, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2000.
Bulei Ion, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Editura
Politică, Bucureşti, 1987.
Buzatu Gh., Căderea României în comunism: Cominterniştii români se pregătesc, în
„Magazin istoric”, nr. 2, 1994.
Buzatu Gh., Comunişti din România în slujba organismelor secrete sovietice, în
„Revista de istorie militară”, Bucureşti, nr. 1, 1998.
Buzatu Gh., Ciucanu Corneliu, Sandache Cristian, Radiografia dreptei româneşti
(1927-1941), Editura FFPress, Bucureşti, 1996.

41
Caldera Rafael, Specificitatea democraţiei creştine, Editura Progresul Românesc,
Bucureşti, 1992.
Căpreanu Ion, Mişcarea muncitorească în luptele politice din România între anii
1900-1914, Editura Junimea, Iaşi, 1983.
Cătănuş Dan, Neacşu Gheorghe, Conducerea Partidului Comunist din România,
1921-1944, în „Arhivele totalitarismului”, an. 7, nr. 1-2, 1999.
Cîmpeanu Pavel, Ceauşescu, anii numărătorii inverse, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Partidele politice (comunicări
prezentate la seminarul ştiinţific din 21 dec. 1992, organizat cu sprijinul Curţii
Constituţionale), Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1993.
Chiper Ioan, Consideraţii privind evoluţia numerică şi componenţa etnică a P.C.R.,
1921-1952, în „Arhivele totalitarismului”, an. 6, nr. 4, 1998.
Chişu Ioan, Falimentul programelor politice liberale după 23 august 1944, în „Acta
Musei Napocensis”, XVII, 1980.
Cioabă Aristide, Democraţia: putere şi contra-putere, Editura Noua Alternativă,
Bucureşti, 1995.
Cioabă Aristide, Funcţia ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă
actuală, Editura Politică, Bucureşti, 1988.
Ciupercă I., Formarea Partidului Naţional-Ţărănesc, în „Anuarul Institutului de
istorie şi arheologie <<A. D. Xenopol>>”. Iaşi, XVII, 1980.
Ciupercă I., Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928, Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994.
Ciupercă I., Totalitarismul, fenomen al secolului XX, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, Iaşi, 1995.
Claudin Fernando, The Communist Movement from Comintern to Cominform,
Penguin Books, Harmondsworth, 1975.
Cliveti Gheorghe, Liberalismul românesc: eseu istoriografic, Editura Fundaţiei
Culturale Axis, Iaşi, 1996.
Cliveti Gheorghe, Originile liberalismului românesc. Repere istoriografice, în
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”. Istorie, Iaşi, nr. 40-41, 1994-1995.
Codrescu Răzvan, Spiritul dreptei. Între tradiţie şi actualitate, Editura Anastasia,
Bucureşti, 1997.
Constantinescu-Iaşi Petre, Lupta pentru formarea Frontului Popular în România,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968.
Constituţia şi legea electorală în România: bibliografie selectivă nepublicată: 82
titluri de cărţi şi articole din periodice, apărute între anii 1866-2001, Editura Bibliotecii
Naţionale a României, Bucureşti, 2001.
Copoiu Nicolae, Refacerea Partidului Social-Democart din România (1900-1910),
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.
Corneliu Coposu în faţa istoriei, ediţia I, Editura Metropol, Bucureşti, 1996; ediţia a
II-a, Bucureşti, 1998.
Costian M. I., Regele Carol II şi partidele politice, Tipografia „Lupta”, Bucureşti,
1933.
Costiniu Florin, Paul Dorin Şerban, Aspecte ale evoluţiei sistemului electoral în
România, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000.
Courtois Stéphane şi colab., Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare şi
represiune, Editura Humanitas/Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998. (ed. orig.-Paris,
1997).
Crearea Partidului Comunist Român (mai 1921), sub redacţia: Ion Popescu-Puţuri şi
Augustin Deac, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

42
Cretzulescu D. Em, Partidele politice în România, (f. ed.), Bucureşti, 1887.
Creţu Maria, Valea Mircea, Congresele Frontului Plugarilor, tribune de afirmare a
Voinţei de luptă a ţărănimii din România (1933; 1945), în „Sargeţia”, nr. 9, 1972.
Cudalbu (Teodor), Scăderile morale ale partidelor politice de astăzi, (f. ed.),
Bucureşti, 1935.
Cujbă Vasile, Partidele politice şi rolul lor în societatea contemporană (teză de
doctorat), Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1994.
Cuşnir-Mihailovici Clara, Dragne Florea, Unc Gheorghe, Mişcarea muncitorească
din România. Făurirea Partidului Comunist Român, Editura Militară, Bucureşti, 1982.
Cutişteanu S., Ioniţă Gh. I., Electoratul din România în anii interbelici (Mişcarea
muncitorească şi democratică în viaţa electorală din România interbelică), Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1981.
Damean Sorin, Raporturile lui Carol al II-lea cu grupările liberale în primii ani de
domnie (1866-1870), în Omagiu istoricului Ioan Scurtu, coordonator Horia Dumitrescu,
Editura D. M. Press, Focşani, 2000.
Datculescu Petre, Liepelt Klaus, Renaşterea unei democraţii: alegerile din România
de la 20 mai, IRSOP, Bucureşti, 1991.
Deac Augustin, Preocupări programatice în Partidul Socialist din România după
primul război mondial. Declaraţia de principii din 9 (22) decembrie 1918, în „Revista de
filosofie”, tom. 18, nr. 14, 1971.

Delavrancea Barbu, Partidele istorice şi Partidul Conservator-Democrat. Studiu


istorico-politic scris de un ţăran, (f. ed.), (Bucureşti), 1908.
Deletant Dennis, România sub regimul comunist, Fundaţia Academia Civică,
Bucureşti, 1997.
Deletant Dennis, The Communist Party in Romania, 1930-1944, în „New
International Journal of Romania Studies”, Bucureşti, nr. 1-2, 1998.
Deletant Dennis, Pearton Maurice, Ceauşescu şi Securitatea. 1965-1989, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1998. (ed. orig.-Londra, 1995).
De Longchamp Jean-Paul, La Garde de fer, Editura „SEFA”, Paris, 1975.
Democracy in Romania, Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm,
1997.
Desanti Dominique, L’Internationale Communiste, Payot, Paris, 1970.
De unde vine extremismul? (cuvânt înainte: Sabina Habersack; postfaţă: Ana
Blandiana; editor: Romulus Rusan), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001.
Diaconescu Ion, Temniţa. Destinul generaţiei noastre, Editura Nemira, Bucureşti,
1998.
Diaconescu Ion, Ţepelea Gabriel, (editori), Ion Mihalache în faţa istoriei, Editura
Gândirea Românească, Bucureşti, 1994.
Diaconescu Ion, Ţepelea Gabriel, (editori), Iuliu Maniu în faţa istoriei, Editura
Gândirea Românească, Bucureşti, 1993.
Dogan Matei, Analiza statistică a democraţiei parlamentare din România, Editura
Partidului Social-Democrat, Bucureşti, 1946
Dragomir Silviu, La politique minoritaire de la Roumanie entre 1918-1940, (f. ed.),
Bucureşti, 1944.
Drăghicescu D., Partide politice şi clase sociale, (f. ed.), Bucureşti, 1922.
Droz J., Histoire generale du socialisme, Presses Universitaires de France, Paris,
1978.
Dumitraşcu Gheorghe, Crearea Partidului Radical-Ţărănesc, noiembrie 1932, în

43
Lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice, vol.I, Institutul Pedagogic de trei ani, Suceava,
1970.
Dumitraşcu Gheorghe, Eşuarea planului de refacere a Partidului Ţărănesc (1932-
1934), în Omagiu istoricului Ioan Scurtu, coordonator Horia Dumitrescu, Editura D. M.
Press, Focşani, 2000.
Dumitraşcu Gheorghe, Grigore Iunian (1882-1940). Note pentru o biografie politică,
în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Editura Empro, Focşani, 1999.
Dumitraşcu Gheorghe, Locul Partidului Ţărănist Radical –Grigore Iunian în istoria
României. 1932-1940, Editura Sfera, Bucureşti, 2000.
Dumitraşcu Gheorghe, Politica externă a României în viziunea Partidului Ţărănist-
Radical. 1932-1940, în Dumitraşcu L. D., Dumitraşcu Gheorghe, Pagini din istoria
secolului al XX-lea. Lumea – o lume de relaţii, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”,
Constanţa, 1999.
Dumitrescu Sava, Activitatea de război a organizaţiei comuniste clandestine din
România. Noile metode de luptă ale mişcării comuniste revoluţionare în stare de război, (f.
ed.), Bucureşti, (1942).
Edelman Murray, Politica ş iutilizarea simbolurilor, Editura Polirom, Bucureşti,
1999.
Eliade Mircea, Drumul spre centru. Antologie alcătuită de Gabriel Liiceanu şi Andrei
Pleşu, Editura Univers, Bucureşti, 1991.
Eliade Mircea, Profetism românesc. România în eternitate, Editura Roza Vânturilor,
Bucureşti, 1996.
Enescu C., Semnificaţia alegerilor din 1937, (f. ed.), Bucureşti, 1938.
Enescu I. D., Criza economică şi partidele politice, (f. ed.), Bucureşti, 1930.
Evola J., Naţionalism şi asceză: Reflexii asupra fenomenului legionar, Fronde, Alba
Iulia, 1998.
Fătu Mihai, Alianţe politice ale P. C. R., 1944-1947, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1979.
Fătu Mihai, Antonescu şi opoziţia (1940-1944), Editura Tipoalex, Alexandria, 2000.
Fătu Mihai, Contribuţii la studierea regimului politic din România (septembrie 1940-
august 1944), Editura Politică, Bucureşti, 1984.
Fătu Mihai, Consens pentru salvarea naţională (septembrie 1940-august 1944),
Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1996.
Fătu Mihai, Cu pumnii strânşi. Octavian Goga în viaţa politică a României (1918-
1938), Editura Globus, Bucureşti, 1993.
Fătu Mihai, Sfârşit fără glorie. Partidul Naţional-Ţărănesc (Maniu) şi Partidul
Naţional-Liberal (Brătianu) în anii 1944-1947, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
Fătu Mihai, 1946. Din istoria politică a României contemporană, Editura Politică,
Bucureşti, 1968.
Fătu Mihai, Spălăţelu Ion, Garda de Fier. Organizaţie teroristă de tip fascist,
Editura Politică, Bucureşti, 1971 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Politică, Bucureşti,
1980.).
Filitti (Ioan) C., Conservatori şi junimişti în viaţa politică românească, (f. ed.),
Bucureşti, 1936.
Fischer-Galaţi Stephen, (editor), The Communist Parties of Eastern Europe,
Columbia University Press, New-York, 1979.
Fischer-Galaţi Stephen, (editor), Communist Takeover of Romania: A Function of
Soviet Power, în Thomas T. Hammond, (editor), The Anatomy of Communist Takeovers, Yale
University Press, New Haven-London, 1975.

44
Florescu Gh. I., Aspecte ale vieţii politice. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927-
martie 1932), în „Hierasus”. Anuar '78, I, 1979.
Florescu Gh. I., Despre împrejurările aducerii la putere a guvernului Alexandru
Averescu (martie 1920), în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie <<A. D. Xenopol>>”.
Iaşi, VI, 1969.
Florescu Gh. I., Partidele politice în alegerile parlamentare din 1919, în „Anuarul
Institutului de istorie şi arheologie <<A. D. Xenopol>>”. Iaşi, IX, 1972.
Florescu Gh. I., Partidul Poporului în anii reconsiderărilor, în „Memoria
Antiquitatis”, nr. 6-8, 1974-1976.
Florescu Gh. I., Partidul Poporului în perioada celei dea doua guvernări (martie
1926-iunie 1927), în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie <<A. D. Xenopol>>”. Iaşi,
XIV, 1977.
Florescu Gh. I., Partidul Poporului în ultimii ani de activitate (1932-1938), în
„Marisia”, Tîrgu Mureş, VII, 1978.
Florescu (Gheorghe Th.), Ei între ei, (f. ed.), Bucureşti, 1946.
Florescu (Mihail), Alegerile parlamentare în lumina cifrelor şi faptelor. 1918-1937,
Editura Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1946.
Florescu (Mihail), Socialiştii de dreapta în slujba imperialismului, ediţia a II-a
completată, (f. ed.), Bucureşti, 1950.
François T., Sfârşiturile comunismului, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
Frank (Walter), Contribuţii la istoricul naţional-socialismului, (f. ed.), Bucureşti,
(1942).
Frunză Victor, Istoria Partidului Comunist Român, vol.I, Editura Nord, Aarhus,
1984.
Frunză Victor, Istoria stalinismului în România, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
Furet François, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul XX,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1996. (ed. orig.-Paris, 1995).
Galea Aurel, Formarea şi activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului
şi Ţinuturilor Româneşti din Ungaria (2 decembrie 1918-10 aprilie 1920), Editura Tipomur,
Târgu Mureş, 1996.
Gallagher Tom, Democraţie şi naţionalism în România, 1989-1998, Editura All,
Bucureşti, 1999.
Georgescu Titu, Între două revoluţii, Scrisul Românesc, Craiova, 1974.
Georgescu Titu, Organizaţii de masă legale conduse de P.C.R. 1932-1934, Editura
Politică, Bucureşti, 1967.
Georgescu Vlad, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români. 1944-1947, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1991.
Gheorghiu-Dej Gheorghe, Poziţia Partidului Comunist Român faţă de curentele
şovine şi revizioniste, Editura „Partidului Comunist Român”, (Bucureşti), 1947.
Ghiaţă Petre, Dictaturi, Editura Ideea, Bucureşti, 1938.
Gica Gh., Procesul de descompunere a Partidului Conservator Progresist de sub
şefia lui Alexandru Marghiloman, în „Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe sociale.
Istorie”, an. XVI, 1967.
Giurescu Dinu C., Guvernarea Nicolae Rădescu, Editura All, Bucureşti, 1996.
Göldner Carol, Muncă şi năzuinţe comune. Din trecutul populaţiei germane din
România, (f. ed.), Bucureşti, 1972.
Graur Constantin, Socialiştii români în slujba Germaniei, Atelierele Societăţii
Anonime „Adevărul”, Bucureşti, 1914.
Groza Petru, Articole, cuvântări, interviuri. Ediţie Mihaela Dan, Gh. I. Ioniţă, Mircea
Valea. Prefaţă de George Ivaşcu, Editura Politică, Bucureşti, 1973.

45
Guiraud Paul, Codreanu şi Garda de Fier, Ediţie îngrijită de Radu Dan Vlad, Editura
Majadahonda, Bucureşti, (1998).
Guleş Ovidiu, editor, Legiunea Arhanghelului Mihail de la trecut la prezent.
Almanah 1994, Editura Gordian, Timişoara, 1994.
Guleş Ovidiu, Zaharia Marineasa, prezent! Garda de Fier după Horia Sima, Editura
Gordian, Timişoara, 1998 .
Guvernul României, Alegeri parlamentare şi prezidenţiale 2000, Regia Autonomă
Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000.
Hammond Thomas T.,(editor), The Anatomy of Communist Takeovers, Yale
University Press, New Haven-London, 1975.
Hodinăuanu Gheorghe Florin, Frontul Renaşterii Naţionale din punct de vedere
istoric, psihologic şi politic, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, 1940.
Iacob Gheorghe, Raporturile dintre liberali şi conservatori în viaţa politică a
României la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, în „Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie << A. D. Xenopol>>”, XXV,nr.1, 1988.
Iancu Gheorghe, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional
unitar român (1918-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
Iancu Gheorghe, Instituţii politice parlamentare, vol.I-IV, Editura TUE, Bucureşti,
1992.
Iancu Gheorghe, Sistemul electoral, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial,
Bucureşti, 1999.
Iliescu Adrian-Paul, Liberalismul românesc, între succese şi iluzii, Editura BIC ALL,
Bucureşti, 1998.
Iliescu Ion, Încotro – societatea românească?, Institutul Român de Studii Social-
Democrate, Editura MONDO-MEDIA, Bucureşti, 1999.
Iliescu Ion, Revoluţia trăită, Editura Redacţiei publicaţiilor pentru străinătate,
(Bucureşti), 1995.
Iliescu Ion, Revoluţie şi reformă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994.
Iliescu Ion, Viaţa politică între violenţă şi dialog, Sincron, Cluj-Napoca, 1998.
Ioanid Radu, Sabia Arhanghelului Mihail. Ideologia fascistă în România, Editura
Diogene, Bucureşti, (1994); (ediţia engleză, New-York, 1990).
Ionescu Cristian, Regimul politic în România, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
Ionescu Galbeni Nicolae, Badea Alexandru, Corneliu Coposu în faţa istoriei,
Editura Metropol, Bucureşti, 1997.
Ionescu Ghiţă, Communism in Romania 1944-1962, Oxford University Press,
London, New-York, 1964. (ed. rom.-1994).
Ion Mihalache în înfruntare cu Carol II. Ediţie îngrijită de Mihai Rădulescu, Ramida,
Bucureşti, 1993.
Ioniţă Gheorghe I., Mărturii documentare cu privire la activitatea Frontului
Plugarilor (6 septembrie 1940-23 august 1944), în „Revista arhivelor”, an. X, nr. 2, 1967.
Ioniţă Gh. I., P. C. R. şi masele populare (1934-1938), Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1971. (ediţia a II-a, 1978).
Ioniţă Gh. I., Uniunea Democratică, în „Studii. Revistă de istorie”, tom. 20, nr. 4,
1967.
Ioniţă Gh. I., Ţuţui Gh., Frontul Plugarilor (1933-1953), Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1970.
Iordache Anastasie, Ion I. C. Brătianu, Editura Albatros, Bucureşti, 1994.
Iorga N., Doi ani de restauraţie, Tiparul „Datina Românească”, Vălenii de Munte,
1932.

46
Iorga N., Sfaturi pe întuneric. Conferinţe la radio. Antologie, ediţie, note şi
comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Editura Militară, Bucureşti, 1976.
Iorga N., Supt trei regi, Tiparul „Datina Românească”, Bucureşti, 1932.
Iorgovan Antonie, Constantinescu Mihai, Deleanu Ion, Vida Ioan, Alegerile
parlamentare şi prezidenţiale: texte legale comentate, Regia Autonomă „Monitoul Oficial”,
Bucureşti, 1992.
Iorgulescu Adrian, Dreapta. Principii şi perspective, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2000.
Isac Victor, Problema muncitorească în viziunea naţională. (Partidul Naţional-
Ţărănesc Creştin şi Democrat), (f. ed.), (Bucureşti), 1994.
Istoria Partidului Naţional, (f. ed.), Bârlad, (f. a.).
Istoricul P. N. L. de la 1848 şi până azi, (f. ed.), Bucureşti, 1923.
Ivan Marcel, Evoluţia partidelor noastre politice în cifre şi grafice, (f. ed.), Sibiu,
1933.
Jordáky Lajos, A Román Nemzeti Párt megalakulása (Formarea Partidului Naţional
Român), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Josan Nicolae, Contribuţii documentare privind activitatea Partidului Naţional
Român din Transilvania în primii ani ai secolului al XX-lea (1901-1905), în „Apulum”.
Arheologie, istorie, etnografie, XIII, 1975.
Jurcă Nicolae, Istoria social-democraţiei din România, (Editura Hermann), Sibiu,
1994.
Jurcă Nicolae, Istoria social-democraţiei din România, Editura F.F. Press, Bucureşti,
2000.
Jurcă Nicolae, Social-democraţia în România (1918-1944), Editura Hermann, Sibiu,
1993.
King Robert M., A History of the Romanian Communist Party, Hoover Institution
Press, Stanford, 1980.
Krasnosselski Vladimir, Stânga în România, Editura Victor Frunză, Aarhus
(Danemarca), 1991.
De Launay Jacques, Istoria secretă a Cominternului, 1919-1943. Eşecul unei
speranţe, Editura Venus, Bucureşti, 1993.
Lăcustă Ioan, Zece alegeri interbelice: 1919-1937. Cine a câştigat?, Editura PRO,
Bucureşti, 1998.
Lebedev N. I., Garda de Fier, Carol al II-lea şi Hitler, Editura Ştiinţa, Chişinău,
1970. Traducere din limba rusă.
Lupu N. Z., Carol al II-lea şi partidele naţional-ţărănesc şi naţional-liberal, în
„Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, an. XIX, nr.2, 1970.
Lupu N. Z., Eşuarea „Planului de la Geneva” şi sfârşitul guvernării naţional-
ţărăniste, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, An. XX, nr. 1, 1971.
Lupu N. Z., Planul de la Geneva. Implicaţile lui politice în România, 1932-1933,
Editura Politică, Bucureşti, 1973.
Maior Liviu, Conferinţa din 1905 a Partidului Naţional Român, în „Studia
Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia”. Fasciculus 2, 1973, Cluj.
Maior Liviu, Un secol de la unificarea partidelor naţionale româneşti din
Transilvania, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie”. Cluj-Napoca, XXIV, 1981.
Manolescu Nicolae, Dreptul la normalitate: discursul politic şi realitatea, Editura
Litera, Bucureşti, 1991.
Martin Pierre, Sistemele electorale şi modurile de scrutin, Editura Regia Autonomă
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1999.

47
Maniu Iuliu, Testament moral-politic, Editura Gândirea Românească, Bucureşti,
1991.
Manoilescu Mihail, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, ed. a II-a, îngrijitor
Leonard Oprea, Editura Athena, Bucureşti, 1997 (ed. I, 1942).
Marin Vasile, Crez de generaţie, Ediţie Radu-Vlad Dan, Editura Majadahonda,
Bucureşti, 1997.
Marin Vasile, Fascismul. Ediţie Radu-Vlad Dan, Editura Majadahonda, Bucureşti,
1997.
Markó Béla, Aspiraţiile naţional-politice ale minorităţii maghiare din România, (f
ed.), (f. l.), 1998.
Markó Béla, Programul de autonomie al U.D.M.R., (f. ed.), (f. l.), Cluj-Napoca,
1995.
Meleşcanu Teodor, Pentru o altfel de politică, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Mihăilescu Dan, Stângăcii de dreapta, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
Milcoveanu Şerban, Corneliu Z. Codreanu altceva decât Horia Sima, vol.I-II,
Învierea, Bucureşti, 1996-1997.
Milcoveanu Şerban, Partidul Comunist şi Mişcarea Legionară în epoca fierbinte
(iulie 1945-iulie 1948), Învierea, Bucureşti, 1996.
Mircu Marius, Dosarul Ana Pauker, Iosif Chişinevschi şi alţii, ed. a II-a completată,
Editura Glob, Bad Yam/Israel, 1991.
Moghioroş (Alexandru), Întâlnirea Partidului Clasei Muncitoare, chezăşi victoriei
socialismului în România, Editura Partidului Muncitoresc Român, (Bucureşti), 1952.
Morar Filon, Systèmes électoraux et systèmes de partis, Editura Universităţii
Bucureşti, Bucureşti, 2000.
Mungiu-Pippidi Alina, Politica după comunism. Structură, cultură şi psihologie
politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002.
Mungiu-Pippidi Alina, Românii după '89. Istoria unei neînţelegi, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1995.
Muşat Mircea, Rădăcinile istorice ale Partidului Comunist Român, Editura Politică,
Bucureşti, 1973.
Muşat Mircea, Ardeleanu Ion, Unitate, continuitate şi ascensiune în mişcarea
muncitorească din România. 1821-1948, Editura Academiei, Bucureşti, 1981.
Muşat Mircea, Ardeleanu Ion, România după Marea Unire, vol.I, partea I (1918-
1933), vol.II, partea II (1933-1940), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986-
1988.
Mutti Claudio, Penele Arhanghelului. Intelectualii români şi Garda de Fier, Editura
Anastasia, Bucureşti, 1997.
Mutti Claudio, Mircea Eliade şi Garda de Fier, Ediţie Adolf Crivăţ-Vasile, Editura
Puncte Cardinale, Sibiu, 1995.
National Council for Soviet and East European Research, Electoral politics and
transition in Romania, Washington, 1993.
Naţionalismul economic şi doctrina partidelor politice din România, Imprimeriile
Independenţa, Bucureşti, 1931.
Năstase Adrian, Bătălia pentru viitor, Editura New Open Media, Bucureşti, 2000.
Năstase Adrian, Ideea politică a schimbării: discursuri politice, Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
Nicolescu (George D.), Hermely Albert, 1895-99. Deputaţii noştri. Biografii şi
portrete precedate de o scurtă expunere a fazelor prin care a trecut regimul parlamentar în
România. Articole din Constituţie relative la funcţionarea Camerei Deputaţilor, (f. ed.),
Bucureşti, 1896.

48
Nedelea Marin, Aspecte ale vieţii politice din România în anii 1922-1926, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
Nedelea Marin, Prim-miniştrii României Mari. Ideile politice, Viaţa Românească,
Bucureşti, 1991.
Nedelcu Florea, De la restauraţie la dictatura regală, Editura Dacia, Cluj, 1981.
Nuţu Constantin, Partidul Naţional Român din Transilvania şi problema unirii, în
„Studii. Revistă de istorie”, Tom.21, nr. 6, 1968.
Olteanu Constantin, Ceauşescu Ilie, Mocanu Vasile, Activitatea Partidului
Comunist Român în armată. 1921-1944, Editura Militară, Bucureşti, 1974.
Onişoru Gheorghe, Alianţe şi confruntări între partidele politice din România (1944-
1947), Fundaţia Academia Civică, (Bucureşti), 1996.
Onişoru Gheorghe, Partidul Comunist Român. Evoluţia programului şi practica
guvernării. 1944-1947, în „Anuarul Institutului de Istorie << A. D. Xenopol>>”, XXIX, 1992.
Ornea Zigu, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1995.
Ornea Zigu, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1980.
Oşca Alexandru, Popa Vasile, România. O fereastră în Cortina de Fier. Declaraţia
de independenţă din aprilie 1964, Editura Vrantop, Focşani, 1997.
Palaghiţă Ştefan, Garda de Fier spre reînvierea României, Editura Roza Vânturilor,
Bucureşti, 1993 (prima ediţie, Buenos Aires, 1951).
Partidul Naţional Ţărănesc-Creştin Democrat : scurt istoric, Editura Gândirea
Românească, Bucureşti, 1994.
Partidul Naţional Ţărănesc-Creştin Democrat în pragul mileniului III (referate),
Editura Cerna, Bucureşti, 1998.
Pascu Bogdan Ioan, Aspecte privind persoana juridică cu specială aplicare asupra
partidelor politice, Editura Fiat Lux, Bucureşti, 1994.
Patriciu Dinu, Rusu Adrian, Capitalismul românesc. Un proiect, Fundaţia René
Radu Policrat, Editura Omega, Bucureşti, 1998.
Pădure D., Sub călcâiul comunist. Pagini de crud adevăr, (f. ed.), Bucureşti, 1941.
Pătrăşcanu Lucreţiu, Sub trei dictaturi, Editura Politică, Bucureşti, 1970. (ed. I,
1944).
Pârvulescu Cristian, Politici şi instituţii politice, Editura Trei, Bucureşti, 2002.
Pe acelaşi drum. Doctrina creştin-democrată românească, culegere de texte, Editura
Tritonic, Bucureşti, 2000.
Penescu N., La Roumanie. De la démocratie au totalitarisme. 1918-1948, Editura
Contrepoint (SERC), Paris, 1981.
Pepine Horaţiu, U.D.M.R. – organizaţie umbrelă sau partid disimulat?, în „Sfera
Politicii”, vol. 3, nr. 18, ian.-iul. 1994.
Perseyl Sonny, Liberal la plural, Editura Libertés, Bucureăti, 2000.
Petculescu Constantin, Mişcarea Legionară. Mit şi realitate, Editura Noua
Alternativă, Bucureşti, 1997.
Pisică Radu, Adevărul despre alegerile din 19 noiembrie 1946. (Analiză de presă),
Editura Fiat Lux, Bucureşti, (1996).
P.N.Ţ-C.D după doi ani de guvernare, Editura Cerna, Bucureşti, 1999.
Pop Gheorghe T., Caracterul antinaţional şi antipopular al activităţii Partidului
Naţional-Creştin, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
Pop Grigore Traian, Garda, Căpitanul şi arhanghelul din cer, vol.I-III, Editura
Eurasia, Bucureşti, 1995-1997.
Pop-Mureşan Pompiliu, Adevărul despre Iuliu Maniu, (f. ed.), Bucureşti, 1946.

49
Popescu Corneliu Liviu, Partidele politice, Bucureşti, 1993.
Popescu Eufrosina, Crearea Ligii Poporului şi activitatea ei până în martie 1920, în
„Studii”, Tom. 21, nr. 2, 1968.
Popescu Eufrosina, Din istoria politică a României. Constituţia din 1923, Editura
Politică, Bucureşti, 1983.
Popescu Liliana, „A Change of Power in Romania: The Results and Significance of
the Nowember 1996 Election”, Government and Opposition, vol. 32, nr. 2, 1997.
Posea Constantin, Partidism, pluripartidism, parlamentarism, Editura Universităţii
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2000. Preda Cristian,
Preda Cristian, Modernitatea politică şi românismul: eseu, Editura Nemira,
Bucureşti, 1998.
Preda Cristian, Tranziţie, liberalism şi naţiune, Editura Nemira, Bucureşti, 2001.
Preda Cristian, România postcomunistă şi România interbelică, Editura Meridiane,
Bucureşti, 2002.
Protopopescu George, Importanţa istorică a creării Partidului Social-Democrat al
Muncitorilor din România, acum 90 de ani, în „Acta Musei Napocensis”. XX, Cluj-Napoca,
1983.
Radu Alexandru, Fenomenul partidist, Editura Printech, Bucureşti, 1999.
Radu Alexandru, Partidele politice româneşti după 1999, Editura Paideia, Bucureşti,
2003.
Radu Alexandru, 1989-1999. Nevoia schimbării. Un deceniu de pluripartidism în
România, Editura „Ion Cristoiu”, Bucureşti, 2000.
Radu Alexandru, Radu Gh, Porumb Ioana, Sistemul politic românesc, un sistem
entropic? Editura Tehnică, Bucureşti, 1995.
Radu Gheorghe, Porumb Ioana, Partidismul românesc posttotalitar: studiu de caz
(curs universitar), Editura Universităţii Politehnica, Bucureşti, 1994.
Ralea Mihail, Fenomenul românesc, ediţie C. Schifirneţ, Editura Albatros, Bucureşti,
1997.
Ralu Filip, Deceniu mare, politicieni mici (România 1990-1998), Editura Staff,
Bucureşti, 1999.
Raţiu Ion, Istoria unei candidaturi deturnate (note zilnice: ianuarie-decembrie 1992),
Editura Regent House Printing &Publishing, Bucureşti, 2001.
Raţiu Ion, Politică pentru Occident, Editura „Progresul Românesc”, Bucureşti, 1992.
Raţiu Ion, România de astăzi. Comunism sau independenţă?, Editura „Românul
liber”, Londra, 1990. (ediţia I apărută sub îngrijirea lui I. Margulius, Londra, 1977).
Roman Petre, Libertatea ca datorie, ediţia a II-a, Editura Paideia, Bucureşti, 2000.
(ed. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994).
Roman Petre, România, încotro?, Editura Fundaţiei pentru Studii Politice „Ion Aurel
Stoica”, Bucureşti, 1995.
Rădulescu Bogdan, Pentru o nouă dreaptă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Rădulescu Mihai Sorin, Elita liberală românească (1866-1900), Editura All,
Bucureşti, 1998.
Rădulescu-Zoner Şerban, (coordonator), Cliveti Gheorghe, Onişoru Gheorghe,
Şandru Dumitru, Stan Apostol, Istoria Partidului Naţional-Liberal, Editura BIC ALL,
Bucureşti, 2000.
Râpeanu Valeriu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Editura Arta Grafică,
Bucureşti, 1993.
Roberts Henry L., Romania. Political Problems of an Agrarian State, Archon Books,
New-York, 1951 (reed.-1969).

50
Roger Hans, Weber Eugen (coordonatori), Dreapta europeană. Profil istoric,
Editura Minerva, Bucureşti, 1995.
Roman Carol, Ultimele 100 de zile nefaste. Sfârşitul clicii Ceauşescu. (Traducere din
limba engleză: Denis Roman), Glob, Bucureşti, 1990.
Rotschild Joseph, Communist Eastern Europe, Walker and Co., New-York, 1965.
Rusenescu Mihail, Saizu Ioan, Viaţa politică în România.1922-1928, Editura
Politică, Bucureşti, 1979.
Sartori Giovani, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
Sauciuc-Săveanu (Teofil), Naţional-ţărănismul Bucovinei, în Calendarul Partidului
Naţional-Ţărănesc pe anul 1936, (f. ed.), Bucureşti, (1936).
Savu Al. Gh., Dictatura regală (1938-1940), Editura Politică, Bucureşti, 1970.
Savu Al. Gh., Sistemul partidelor politice din România. 1919-1940, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
Schmitt Carl, Teologia politică, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1996.
Schöpflin G., Politics in Eastern Europe, Blackwell, Oxford, 1993.
Scurtu Ioan, Contribuţii privind viaţa politică din România .Evoluţia formei de
guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988.
Scurtu Ioan, Criza dinastică din România (1925-1930), Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1996.
Scurtu Ioan, Din viaţa politică a României. Întemeierea Partidului Ţărănesc (1918-
1926), Editura Litera, Bucureşti, 1985.
Scurtu Ioan, Din viaţa politică a României: întemeierea şi activitatea Partidului
Ţărănesc (1918-1926), Editura Litera, Bucureşti, 2000.
Scurtu Ioan, Ion I. C. Brătianu. Activitatea politică, Editura Museisu, Bucureşti,
1992.
Scurtu Ioan, Istoria contemporană a României, 1918-2001, Editura Fundaţiei
„România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
Scurtu Ioan, Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, ediţia a II-a, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1994 (ediţia I, 1983).
Scurtu Ioan, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la
democraţie la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
Scurtu Ioan, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1995.
Scurtu Ioan, Monarhia în România, Editura Danubius, Bucureşti, 1991.
Scurtu Ioan, Poziţia P. C. R. faţă de partidele „istorice” în timpul primului guvern
Sănătescu, în „Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe sociale. Istorie”, An. XIV, 1965.
Scurtu Ioan, Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea politică, Editura Garamond,
Bucureşti, (1995).
Scurtu Ioan, Studii de istorie, Ars Docendi, (Bucureşti), 2002.
Scurtu Ioan, Bulei Ion, Democraţia la români (1866-1935), Editura Humanitas,
Bucureşti, 1990.
Seiler Daniel, Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi, 1999.
Severin Adrian, Lacrimile dimineţii: slăbiciunile guvernului Roman, Editura Scripta,
Bucureşti, 1995.
Sieşanu Romulus, Principiul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elementele
constitutive ale naţionalităţii, Editura Albatros, Bucureşti, 1996 (ediţia I, 1935).
Sima Horia, Antologie legionară. Opera publicistică, vol.I-VII, ediţia Victor Corbuţ
şi Traian Golea, (f. ed.), Miami Beach, 1994.
Sima Horia, Cazul Iorga-Madgearu, Carpaţii, Madrid, 1961.

51
Sima Horia, Era libertăţii. Statul naţional-legionar, vol.I-II, Editura Gordian,
Timişoara, 1995. (ed. orig., Madrid, 1982-1986).
Sima Horia, Guvernul naţional român de la Viena, Editura Mişcării Legionare,
Madrid, 1993.
Sima Horia, Istoria Mişcării Legionare, Editura Gordian, Timişoara, 1994 (ed. I,
1967).
Sima Horia, Mişcarea Legionară şi Monarhia, Editura Agora, Iaşi, 1997.
Sima Horia, Sfârşitul unei domnii sângeroase (10 decembrie 1939-6 septembrie
1940), Editura Gordian, Timişoara, (f. a.), (ed. orig., Madrid, 1977).

Simion Aurică, Regimul politic din România în perioada septembrie 1940-ianuarie


1941, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976.
Sonea Emilia, Sonea Gavrilă, Viaţa economică şi politică a României. 1933-1938,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978.
Soulet Jean François, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele
noastre, Editura Polirom, Iaşi, 1988. (ed. orig.-Paris, 1996).
Spălăţelu Ion, Printre foarfecele cenzurii, Editura Politică, Bucureşti, 1974.
Spineanu Ulm, Încotro ... România 2000?, Editura Mondograf, Constanţa, 1995.
Spineanu Ulm, Mâine. Democraţia creştină şi viitorul României, Editura All,
Bucureşti, 1993.
Spinei Victor (coordonator), Confluenţe istoriografice româneşti şi europene.
Gheorghe I. Brătianu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988.
Stan Apostol, Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă
(1859-1877), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
Stan Apostol, Ion I. C. Brătianu: Un promotor al liberalismului în România, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
Stan Apostol, Iuliu Maniu, naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român,
Editura Saeculum, Bucureşti, 1997.
Stan Apostol, Începutul liberalismului şi constituirea Partidului Naţional-Liberal, în
Rădulescu-Zoner Şerban, (coordonator), Cliveti Gheorghe, Onişoru Gheorghe,
Şandru Dumitru, Stan Apostol, Istoria Partidului Naţional-Liberal, Editura BIC ALL,
Bucureşti, 2000.
Stan Apostol, Putere politică şi democraţie în România. 1859-1918, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
Stan Apostol, Iosa Mircea, Liberalismul politic în România. De la origini până la
1918, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
Stan Marin, Adunarea de la Alba-Iulia a Partidului Naţional-Ţărănesc din mai 1928,
în „Apulum”, XXI.
Stănescu M. C., Mişcarea muncitorească din România în anii 1921-1924, Editura
Politică, Bucureşti, 1971.
Stănescu M. C., Mişcarea muncitorească din România în anii 1924-1928, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
Stănescu M. C., Moscova, Cominternul, filiera comunistă balcanică şi România
(1919-1943). Studii documentare, Silex, Bucureşti, 1994.
Strejnicu Flor, Mişcarea Legionară şi evreii, Editura Imago, Sibiu, 1996.
Studiu asupra situaţiei ţării în martie 1920, ianuarie 1922 şi aprilie 1926. (Partidul
Poporului), (f. ed.), Bucureşti, 1927.
Suciu Ioan Dimitrie, Aspecte ale colaborării Partidului Naţional Român din
Transilvania cu mişcarea socialistă, în „Studii”, Tom. 21, nr. 1, 1968.

52
Szajkowski Bogdan, „Romania”. New Political Parties of Eastern Europe and the
Soviet Union, Longman, Londra, 1991.
Şbîru (Ion C.), Solidarismul. Un nou ideal şi crez social-politic al vremii. Ediţia I, (f.
ed.), (Carei), 1936.
Şeicaru Pamfil, Istoria partidelor Naţional, Ţărănist şi Naţional-Ţărănist. Vol. I-II,
Editura „Carpaţii” Traian Popescu, Madrid, 1963.
Şimăndan Emil, Politică şi cultură la frontiera de Vest. Interviuri cu Corneliu
Coposu, Radu Homcescu, Radu Câmpeanu, Editura Fundaţiei Culturale „Ioan Slavici”, Arad,
1998.
Şipote. Tradiţii şi contemporaneitate. (Comunicările simpozionului) „40 de ani de la
unirea Ligii ţăranilor din Moldova cu Frontul Plugarilor. (17.IX.1933-17.IX.1973)”, (f. ed.),
Iaşi, 1974.
Ştirban Marcel, Istoria României. 1918-1921. Probleme ale vieţii politice, economice
şi sociale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
Tănase Stelian, Revoluţia ca eşec: elite şi societate, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
Tăslăuanu Octavian C, Obsesia europeană. Studii politice. Ediţie Gelu Voican
Voiculescu, Editura Scripta, Bucureşti, 1996.
Todea Ioan, Istoria mişcării social-democrate de tineret din România (1848-1989),
Editura Fundaţiei „Constantin Titel Petrescu”, Bucureşti, 1998.
Tismăneanu Vladimir, Arheologia terorii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1992.
Tismăneanu Vladimir, Communism and Post-Communism in Romania: challanges
to democratic transition, National Council for Eurasian and East European Research,
Washington, 1998.
Tismăneanu Vladimir, Drumul spre Cominform: Internaţionalism, facţionalism şi
comunism naţional în România, 1944-1948, în „Vatra”, Tg. Mureş, nr.8, 1992.
Tismăneanu Vladimir, Fantasmele salvării: democraţie, naţionalism şi mit în
Europa post-comunistă, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
Tismăneanu Vladimir, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Editura Universul, Bucureşti,
1995.
Tismăneanu Vladimir, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de La Stalin la
Havel, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
Tranziţia politică actuală: metamorfoza unui sistem de semnificaţii, (f. ed.), (f. l.),
1992.
Tudor Marius, Gavrilescu Adrian, Democraţia la pachet. Elita politică în România
postcomunistă, Editura Compania, Bucureşti, 2002.
Ţepelea Gabriel (editor), Iuliu Maniu în faţa Istoriei, Editura Gândirea Românească,
Bucureşti, 1994.
Ţîrău Liviu, Instaurarea comunismului în România şi evreii, în „Anuarul Institutului
de Istorie Cluj”, Tom. XXXV, 1996.
Ţurlea Petre, Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1991.
Ţurlea Petre, Nicolae Iorga între Dictatura Regală şi Dictatura Legionară, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2001.
Ţurlea Petre, Nicolae Iorga. O viaţă pentru Neamul românesc, Editura PRO
HISTORIA, Bucureşti, 2001.
Ţurlea Petre, Partidul Naţional-Liberal Tătărescu, Editura Fundaţiei Culturale Libra,
Bucureşti, 2001.
Ţurlea Petre, Procesul Organizaţiei „T”, Editura Libra, Bucureşti, 2001.
Ţurlea Petre, Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1991.

53
Ţurlea Petre, U.D.M.R. şi societatea românească, Editura România pur şi simplu,
Bucureşti, 2003.
Ţuţui Gh., Evoluţia Partidului Social-Democrat din România.De la Frontul unic la
partidul unic (mai 1944-februarie 1948), Editura Politică, Bucureşti, 1979.
Vasile Michi, Tehnica luptei electorale, Editura Nelmaco, Bucureşti, 2000.
Vasile Niculae, O istorie a social-democraţiei române, Editura Noua Alternativă,
Bucureşti, 1997.
Veiga Francisco, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
Verdery Katherine, Nationalism and national sentiment in post-socialism Romania,
Editura Duke University, Center for International Studies, Durham, N. C., 1993.
Vlădescu (Theodor), Frontul Renaşterii Naţionale. Originea şi doctrina,
(f. ed.), Bucureşti, 1939.
Vlăsceanu Lazăr, Miroiu Adrian, Democraţia ca proces. Alegerile 2000, Editura
Trei, Bucureşti, 2001.
Voicu George, Pluripartitismul – o teorie a democraţiei, Editura All, Bucureşti, 1998.
Voicu Gheorghe, Partidele politice: de la analiza morfologică la abordarea
sistematică (teza de doctorat), Editura Universităţii Bucureşti, 1996.
Voiculescu Dan, Lupta cu noi înşine (România, 1989-1999), Editura Economică,
Bucureşti, 1999.
Vosganian Varujan, Mesajul dreptei româneşti. Tendinţe şi modernitate, Editura
Nemira, Bucureşti, 2002.
Voiculescu Dan, Lupta cu noi înşine (România 1989-1999), Editura Economică,
Bucureşti, 1999.
Volovici Leon, Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”. Eseu despre formele
antisemitismului intelectual în România anilor '30, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.
Vrabie Genoveva (coordonator), Les régimes politiques des pays de l'UE et de la
Roumanie, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2002.
Weber Eugen and Rogger, (editor), The European Right. A Historical Profile,
Berkley-Los Angeles, 1965. Vezi şi ediţia în limba română.
Wite Susan, Ramanian pre-election poll reveals deep societal divisions, Informations
Agency, Washington, 1992.
Xenopol Alexandru D., Originile Partidului Naţional în România, în „Analele
Academiei Române”. Seria II, Tom. XXVIII. Memoriile secţiunii istorice, Institutul de arte
grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906.
Zamfirescu Dragoş, Legiunea Arhanghelului Mihail de la mit la realiate, Editura
Enciclopedică, Bucureşti,1997.
Zaslavski Victor, Nationalism and democratic transition in post-communist societies,
Dedalus, vol. 121, nr. 2, primăvara 1992.
Zeletin Şt., Burghezia română. Origina şi rolul ei istoric, Cultura Naţională,
Bucureşti, 1925 (reeditată de Editura Humanitas, 1991).
6 martie 1945. Începuturile comunizării României, Editura Enciclopedică,
Bucureşti,1995.

Octavian-Gheorghe Zamfirescu

54