Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE-TIP DE SOLICITARE A INFORMAIILOR DE INTERES

PUBLIC
- model conform HG 123/2002 privind Normele de Aplicare a Legii nr.
544/2001Denumirea autoritii sau instituiei publice ..............
Sediul/Adresa ..............................................
Data ........................................
Stimate domnule/Stimat doamn ................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public. Doresc s primesc o
copie de pe urmtoarele documente (petentul este rugat s enumere ct
mai concret documentele sau informaiile
solicitate): .....................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Doresc ca informaiile solicitate s mi fie furnizate, n format
electronic, la urmtoarea adres de e-mail
(opional): ....................... .
Sunt dispus s pltesc taxele aferente serviciilor de copiere a
documentelor solicitate (dac se solicit copii n format scris).
V mulumesc pentru solicitudine,
........................
(semntura petentului)
Numele i prenumele
petentului .........................................
Adresa ..............................
Profesia (opional) .................
Telefon (opional) ..................
Fax (opional) ......................