Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect nr.

8/2014
BENEFICIAR:

ADRIAN

Dej, str. M. Viteazul, nr. 26

Proiectant de specialitate:
S.C."PROCONS 2010"S.R.L.
LACU, com. GEACA,
nr. 254, judetul Cluj

J12/17/2013, RO27399800

Semnatura
Proiectat
Semnatura
Administrator
Semnatura

PLAN DE SITUA IE
Scara
1:400
Iulie 2014
Faza de proiect

DTAC