Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenamele:

1.

3.
4.

Lucrare de laborator

DETERMINAREA REZISTENTEI INTERNE A SURSEI DE


TENSIUNE SI A RANDAMENTULUI UNUI CIRCUIT

1.

Teoria lucrarii:
Ce este un generator?
Ce este t.e.m. a generatorului?
Cum se masoara t.e.m. a generatorului?
Ce inseamna randamentul circuitului?

.
.
.
o

L Materiale necesare:
- alimentator
- cutie cu rezistente
- ampermetru
- voltmetru
- intrerupator
- conductoare de legatura.
Aparatele de masura se considera ideale.

Modal de lucru :

Se realizeaza montajul

Cu intrerupatorul K deschis se citeste tensiunea indicata de volmetru. Se


repeta masuratoarea de cateva ori si se face media rezultatelor obtinand
valoarea aproximativa a t.e.m.

Se inchide intrerupatorul

si pentru diferite

valori ale rezistentelor

se

citesc valorile tensiunii U si intensitatii curentului I.

Tabel de valori:

Nr.

Ct

E(V)

E(V)

R(C,) u(v) I(A)

r(a)

t-l
l', -'l

," =lr, -il

tiU

='

U:

1000
470
100
7,5

2
J

Din relatia E =U + Ir

Sa se reprezinte grafic, pe hanie

se calculeazarezistenta interna

milimetrica, functia

U: (I)

U(V)

I(mA)

Ce reprezinta intersectia graficului cu ordonata (I 0) ?


Ce se obtine prelungind caracteristica pana intersecteaza abscisa?
Sa se determine randamentul circuitului in cele patru
patru rezistente).

Sa se precizeze sursele de de erori:

cazvi (pentru cele

'(Yo)

uGh' Rosca Codreanu" Barlad


Colesiul National
Prof. Catalin Angheluta

DETERMTNAREA"ffiffi[Irfixffirrsr"+ff
,;

?f"ffi1."!#1"jint.i "
I: u/R

si de aici R =

IREZISToRPRTN

expresie matematica
portiune de circuit, are urmatoarea

! r c^^^- rora masrrr?fld

intensitatea

a
rlprezinta rezistenta electrica
'*:T,y,Jixlrffi:"1r,'".nfrJ;:1ti:h::n,I:'T',ili#i:?**'c'ns'ian'f
erorile de masurare) si care
intervin
deoarece
fanrroximativ,

i"zistorutui;

r^

r^ ..6<rrrarc

amonte si metoda aval'


a rezistentei electrice: metoda

I":HT-:lT#T*:"'i":iffiHHi3{f;;aaainainte'*p"*"trulur)
cand iorim
s Este forosita cu
f;ljdn"il:1t:ilJtl"}Il;
'o -n"'"u#";;;;;;-Gtl":ffi
care se mset
rezistenta ampermetrului
comparativ
*f:ISL:l:T;'TJ'.i..,,i. care incrude si
s ffiffi;:n*,.ii"?.l1l1lXfi.'il*i'n,IT"';'**
cum se arata in fig' 1:
,-P"t*"o"l,

''sa

cr), comparative cu rezistenta


Iv este f' mic
tt'iJ"tol'""" il *tt''bt"
de
fl
in{luentate
,,u vor

t'#ii"ff:*JHlffiff*;;"n".";i:"!""?"1T-E'H"fl:"ffi:1t0
**t' i""*t

voltrnetrului, R.. Rv ( Rv** "*f,.i"tla"t"i*io*"


i"*, practic
a"
=l
"t""t
si rezultatere nasurator*o,
"o*Jil
de
rezistorului' sau a portiunii
acest mod de conectare)'
bornele
1a
direct
voltmetrului
.:+ Metoda consta ir. *rr."t;.'ea
se vede in fig'2:
cum
asa
considerate'
circuit

fis-2

fig'1

2. AParate necesare:
!sdouarezistoarecurezistenteleelectriceRr=1400O'Rr=20Otsepotfolosisialterezistoare);
s l miliamPennetru ;
s l voltmetru;
circuitului'
pentru asigurarea continuitatii

$ il:ti:J;tr]:H i.Ii*r"

rezistenta
3.Moddelucm:
ci se
cc masoara
rnaso'rra rez
-:.-^-.:+o si
circuite
+ Se realizeaza pe rand cele doua

metode;
d'e alimentar3
sevariaratensiuueaelectrica

"1'-t*tuIl1u

2
frecarui rezistor prin cele

aIlat pe
ajutorut potentiometrului

:i::fr :'ffi 'g'#:;maimari;

*o*ffi;.*1il.ii;ffiTl:iff*tl"XHtp"::'::f
*" tt::11 tabet;
r,
si pentru fiecare resistor
oentru fiecare u"=I"i"r.si""*..r., "J"d".a:
*

Se

fac cel putin S **""nti'"i

pentru U si l-,pri" fieeare

*"ioJ"

Obsewatii

]-"c.-*t"ti
Nr.

u(v)

2 metode
valorile diferite ale aceleiasi rezistente obtinute prin cele

I(mA)

R=Ufl(O)

R-"oi"($)

AR:lR--ar"-RlO

ARIR

crL

Observatii

AMONTE

3
4
3
1

2
3

4
5

Nr.
crL
1

2
J

4
5
1

3
4
5

u(v)

I(mA)

R=U/I(O)

uo"(0)

AR=lR."or-RlQ

AR/R

Observatii

AVAL