Sunteți pe pagina 1din 11

Firma Construct-LemLuxSRL i va

orienta activitatea n domeniul construciilor


caselor din lemn pentru vacan.

FI RMACONSTRU CT-LEMLUXSRL I VA ORIENTA ACTIVITA TEA N D OMENIU L CON STRU CIILOR CA SELOR DIN LEMN PEN TRU VACAN .
FON DA T LA 1 N OI EMBRIE 2011
FON DA TORII SU NT CON SID ERA I:
PA RFEN I N ATALIA , COTA 160000 LEI, CE CON STI TU IE 80%
PORTARESCO DA N IELA, COTA 40000 LEI, CE CON STITU IE 20%

CA PI TALUL SOCIAL A L N TREPRIN DERII CONSTITUIE 200000 LEI .

CA PI TAL SU PLIMEN TA RCE CONSTITU IE 1200 000LEI. SU MA D E 160 000 LEI REPREZIN T COSTU L UN U I TERITORI U DE 20 ARII A FLAT N PROPRIETA TEA FOND ATORU LUI PA RFENI NA TA LIA. ACEST TERITORIU VA FI UTILI ZA TCA A TELIERD E PRELU CRARE I D EPOZITA RE PENTRU PREZENTA AFACERE,I 40000LEI REPREZINT COSTUL UTILA JU LUI PERFORMA N T UTILIZAT N ACTI VITATE.
RESTU L SU MEI D E 1 000000 LEI VA FI OBIN U TD E LA BCVICTORIA BAN K SU BFORMA D E CRED IT, LA O RAT FIX D E 18% A NU AL PE U N TERMEN D E 18 LU NI,CU O PERIOAD DE GRAIE DE 3 LU NI .

Fondat la 1 aprilie 2013


Fondatorii sunt considerai:
Bogusevscaia Luminita, cota 160000 lei, ce constituie 80%
Bajurean Irina, cota 40000 lei, ce constituie 20%

Capitalul social al ntreprinderii constituie 200000 lei.

Capital suplimentar ce constituie 1 200 000 lei. Suma de 160 000 lei reprezint costul
unui teritoriu de 20 arii aflat n proprietatea fondatorului Parfeni Natalia. Acest teritoriu va fi
utilizat ca atelier de prelucrare i depozitare pentru prezenta afacere,i 40000 lei reprezint costul
utilajului performant utilizat n activitate.

Restul sumei de 1 000 000 lei va fi obinut de la BCVictoria Bank sub forma de credit, la
o rat fix de 18% anual pe un termen de 18 luni,cu o perioad de graie de 3 luni.

Produsele
Case

de lemn pentru vacan

csue

de dimensiuni mici pentru copii,

case
"

de locuit de 2 tipuri" Log Homes " i " Log Frame " sunt case de tip tradiional

Casele chertate " sunt construcii n stil rustic

case
mici

pregtite-uor transportabile

cabane de odihn

Servicii
construirea

caselor din lemn pentru vacan la locul dorit din materialele proprii

ale firmei;
construirea
pregtirea

caselor din lemn la locul dorit de client, i din materialele clientului;

csuelor de dimensiuni mici, uor transportabile ct i transportarea


produselor la locurile dorite.

Piaa de desfacere
Situaia pieii este foarte favorabil n special n zonele centrale ale
Republicii Moldova (Orheiul Vechi, Trebujeni,Cpriana, Saharna,
Vadul lui Vod,Ivancea etc).
Clienii poteniali ai firmei:

Totalitatea taberelor de odihn din Republica Moldova(localizate n


Vadul-lui-vod,Ivancea,r.Cahul,Moscovei,Larga...)

Staiunile familiale de odihn

Perosanele fizice care au nevoie de a locui ntr-o cas ecologic

Proprietarii de Vile

Grdiniele de copii

Proprietarii terenurilor din apropierea apei,lnga zone de odihn

Clieni corporativi,ntreprinderi publice i private,ct i organizaii

Concureni:

Meteri particulari
Companiile ce construiesc case din piatr

Organigrama firmei Construct-LemLuxS.R.L.

Director
Director

Contabil
Contabil

ef-Maiestru
Maiestru
ef-

AtelierAtelierprelucrarea
prelucrarea
materiei
materiei
prime
prime

Personalul-executiv
executiv
Personalul-

Salariile acordate personalului firmei Construct-LemLuxS.R.L

Funcia

Salariul lunar (lei)

Director

Salariul anual(lei)

10 000

120 000

Contabil-ef

4 500

54 000

ef- Maiestru

9 000

108 000

Angajat-atelier (3 persoane )

4 000/pers.= 12 000

144 000

Angajat-executiv (6 persoane)

6 000/pers.= 36 000

432 000

71 500

858 000

Total

Cheltuielile iniiale (pentru prima lun)


Nr.
1.
2.

Tipuri de cheltuieli
Cheltuieli de nregistrare
Cheltuieli pentru arendare spaiului pentru

Suma(lei)
5 400
1 000

oficiu
3.

Cheltuieli pentru procurarea utilajelor

5 000

4.

Cheltuieli pentru procurarea mobilierului

5.

Procurarea unui computer

7 000

6.

Procurarea aparat de cas

800

7.

Procurarea Telefon-Fax-Printer

8.

Salariul administraiei

9.

Contribuii asigurri medicale

3 335

10.

Prima de asigurare medical

507.5

11.

Procurarea materiei prime

12.

Procurarea rechizitelor de birou i materialelor

14 100

8 000
14 500

560 000
3 000

necesar amenanjrii
13.

Servicii comunale n perioada de pregtire

150

14.

Servicii de publicitate

5 000

15.

Cheltuieli pentru conectarea la internet, telefonie fix i

2 500

lumin
16.

Cheltuieli de securitate

17.

Achitarea dobnzii la creditul bancar


Total cheltuieli

1 000
15 000
646 292.5

Cheltuieli trimestriale (pentru trimestrul 2)


Nr

Tipuri de cheltuieli
Cheltuieli
pentru arendare spaiului pentru oficiu
1

1.
2.

Cheltuieli privind retribuirea muncii

Suma(lei)
5 000
286 000

3. Contribuii de asigurri sociale

65 780

4. Prime de asigurri medicale

10 010

5. Procurarea materiei prime (lemnul)

250 000

6. Servicii comunale (ap,lumin,gaz)

15 000

7. Servicii de publicitate

3 000

8. Cheltuieli de achitare internet,telefonie fix

1 500

9. Achitarea dobnzii la creditul bancar


10. Achitarea creditului bancar
11. Cheltuieli de securitate

33 176
266 668
5 000

12. Cheltuieli pentru arendarea transportului

10 000

13. Cheltuieli pentru aprovizionarea cu materiale (vat mineral-

60 000

sticl,cuie)
14. Cheltuieli pentru combustibil
Total cheltuieli

3 000
1 014 134

Veniturile Trimestriale (pentru trimestru 2)

Nr.

Denumirea Produsului

Dimensiune

Cantitate

Suma

(lei/m2)

(buc.)

(lei)

120

3 500

420 000

105

3 000

315 000

(m2)
1.

Case tip Log House i

Pre

Log Frame
2.

Case tip Chertate

3.

Case uor-transportabile

81

3 000

243 000

4.

Csue mici pentru copii

10

1 200

36 000

5.

Mici cabane de odihn

48

2 700

129 600

6.

Case construite din

90

900

81 000

500

10 000

12

1 223 500

materialele clienilor
7.

Mobilier pentru grdin

Total venituri

Profit trimestrial = 1 223 500 1 007 834


=215 666 (lei)
Profit anual = 3670500 3 435 161 = 235
339 (lei)