Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII

I.

PRILE CONTRACTANTE
S.C. ................................................ S.R.L. cu sediul n .............................., nregistrat
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ..........................................., cod de inregistrare
nr. ..........................., avand contul nr. ............................................................... deschis la
banca .........................................................., reprezentat prin ...........................

i
S.C./CMI ................................................... cu sediul n ........................................., nregistrat la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. ..........................................., cod de inregistrare
nr. ..........................., avand contul nr. ............................................................... deschis la
banca
..........................................................,
reprezentat
prin .......................................................................
.............................................., ca administrator al societii, n calitate de BENEFICIAR.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului const n prestarea (executarea) urmtoarelor servicii (lucrri de tehnica
dentara) de ctre prestator (laboratorul de tehnica dentara) beneficiarului (cabinet de medicina dentara).
Art. 2. Prestatorul (laboratorul de tehnica dentara) pune la dispozitia beneficiarului (cabinet de
medicina dentara) urmtoarele servicii de tehnica dentara:
a) proteze mobile acrilice, partiale sau totale;
b) proteze scheletizate
c) proteze conjuncte din portelan, fotopolimerizabil, acrilate termo-barr
d) IOS
e) Reparatii de proteze mobile;
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art.3. Preul prestaiei a fost negociat de ctre pri conform listei de tarifuri practicate si a
reactualizarilor efectuate, sub rezerva respectarii prevederilor art.18 din prezentul contract.
IV. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE)
Art.4. Termenul de executare si predare al lucrrilor de tehnica dentara (serviciilor) va fi stabilit de
comun acord, cu respectarea stricta a termenilor .

V. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
Art. 5. 1. Denunarea unilateral este interzis sub sanciunea penalizrii de ....% din valoarea rmas
neexecutat din onorariul pentru lucrrile prevzute n contract.
2. Partea n culp pentru nerespectarea parial sau total ori pentru efectuarea defectuoas a
clauzelor contractuale se oblig s plteasc despgubiri a caror valoare este egala cu onorariul stabilit
pentru lucrarea protetica executata partial, executata defectuos sau neexecutata. Atunci cand situatia
impune refacerea lucrarii protetice, de comun acord se va proceda la refacerea lucrarii protetice, fara
perceperea unui onorariu suplimentar. Refuzul uneia din parti de a participa la rezolvarea situatiei mai
sus mentionate va fi sanctionat de organele abilitate (CMDR, Ordinul tehnicienilor dentari, Justitie)
3. Prestatorul rspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrrile executate sau
serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 1 (un) an de la data ncheierii prezentului contract.
4. Prestatorul rspunde pentru respectarea regulilor de comportare i disciplin stabilite pentru toi
salariaii si.
5. Prestatorul rspunde pentru confidenialitatea lucrrilor sau serviciilor.
VI.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la ................................


VII.

OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 7. Obligatiile prestatorului


- s respecte termenele i condiiile stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL;
- s in evidena serviciilor prestate;
- s ndeplineasc la timp i cu corectitudine obiectul contractului prevzut la CAP. II;
- s desemneze o persoan de contact cu BENEFICIARUL, cu responsabiliti clar
definite n scopul unei bune prestri a serviciilor solicitate;
- sa semnaleze BENEFICIARULUI eventuale neclaritati in executia lucrarii protetice sau
necesitatea reluarii anumitor manopere in cabinet de catre BENEFICIAR;
- in vederea evitarii unor neconcordante intre executia lucrarii si prescriptia medicului, sa
respecte etapele tehnologice si clinice de executie a lucrarii protetice;
- atunci cand situatia o impune (stabilirea formei, dimensiunii, culorii, alte aspecte
particulare ale campului protetic), PRESTATORUL se obliga sa fie prezent alaturi de
BENEFICIAR, pentru a se pune de acord asupra posibilitatilor de executie corecta a
lucrarii protetice;
- atunci cand din motive independente de vointa partilor este necesara refacerea unei
etape clinice sau de laborator, sau chiar a lucrarii finite, partile
(PRESTATOR/BENEFICIAR) vor colabora de comun acord, pentru remedierea situatiei
fara a percepe onorarii suplimentare;
- atunci cand PRESTATORUL constata incorectitudinea unor etape clinice, care ar pune
in pericol executia corecta a lucrarii protetice, are dreptul sa refuze prestarea serviciului
in asemenea conditii sau sa solicite BENEFICIARULUI reluarea etapei clinice
deficitare.

Art.8. Obligatiile benefiicarului


- s pun la dispoziia PRESTATORULUI, prin intermediul fiei de laborator, toate
informaiile i datele necesare prestrii serviciilor solicitate i care concur la buna
desfurare a activitii i la realizarea scopului prezentului contract odata cu predarea
lucrarilor pentru executat;
- s informeze n timp util despre orice modificare intervenit fa de termenii i condiiile
stabilite iniial pentru serviciile solicitate i care ar putea afecta buna derulare a
contractului i realizarea scopului lui;
- s nu in sub tcere informaii ce pot contribui la buna derulare a contractului i
realizarea scopului lui;
- s colaboreze cu PRESTATORUL n vederea identificrii soluiilor optime pentru buna
derulare a contractului;
- s onoreze corect i la termen obligaiile financiare aferente serviciilor care au fost
prestate.

VIII. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATORULUI


Art. 9. - Serviciile de tehnica dentar furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte
criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.
IX.

CLAUZA SPECIALA

Art. 10. - (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca:
rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile de la data
apariiei respectivului caz de for major i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu
procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major,
partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
X. RSPUNDEREA PRILOR
Art. 11. 1. n cazul n care partea n culp nu-i execut obligaiile sau prile nu ajung la concilierea
diferendului, contractul se considera desfiinat de plin drept.
2. Instana de judecat nici nu mai acord termen de gratie, nici nu mai constat ndeplinirea
obligaiilor de ctre vreuna dintre prile contractante, dar este necesar ca partea care nu si-a indeplinit
obligaiile sa fie pus n ntarziere printr-o notificare prin care s solicite respectarea n termen de 30 de
zile a clauzelor contractuale.
3. Neexecutarea trebuie s-i fie imputabil. Dac dovedete existena cauzei strine a nendeplinirii
contractului va fi exonerat de plata daunelor interese i de orice rspundere contractual.
4. ncetarea n aceste condiii a contractului nu exonereaz prile de ndeplinirea obligaiilor nscute
anterior datei ncetrii i nu afecteaz dreptul prii prejudiciate de a pretinde i de a obine daune
interese, n condiiile legii.
3

XI. CONFIDENIALITATEA CONTRACTULUI


Art.12. 1. Prile contractuale se oblig s asigure confidenialitatea tuturor informaiilor care vor fi
gestionate n comun ori primite sau transmise in baza prezentului contract.
2. Informaiile care sunt prin natura lor publice sau care trebuie furnizate autoritilor nu fac obiectul
obligaiei de confidenialitate, ncepnd cu data la care acestea devin publice.
3. ncetarea prezentului contract nu va fi interpretat n nici un caz ca avnd valoare de acceptare
privind dezvluirea informaiilor transmise sau primite n baza prezentului contract.
4. Restriciile privind utilizarea informaiilor transmise sau primite n baza prezentului contract vor
rmne n vigoare i vor continua s lege prile, indiferent de denumirea acestora.
XII.

INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 13. - Contractul de furnizare de servicii de tehnic dentar se reziliaz de plin drept printr-o
notificare scris n termen de 10 zile calendaristice de la data constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii de tehnica dentar nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii;
b) nerespectarea obligaiilor contractuale, constatat cu ocazia controlului efectuat de instituiile
abilitate s efectueze acest control;
Art. 14. - Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz cu data la care a intervenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) furnizorul de servicii de tehnica dentar se mut din teritoriul de funcionare;
b) ncetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinare sau reprofilare, dup caz;
c) ncetarea definitiv a activitii uneia din parti;
d) acordul de voin al prilor;
e) denunarea unilateral a contractului printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice anterior
datei de la care se dorete ncetarea contractului;
XIII. CORESPONDENTA
Art. 15. - (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de trei zile din momentul n care intervin
modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 16. - (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale.
Art. 17. - (1) Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printro alt clauz care s corespund ct mai cu putin spiritului contractului.

Art. 18. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare
cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XV.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 19. - (1) Litigiile nscute n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea ori alte
pretenii decurgnd din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale
amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate conform alin. (1) sunt de competena Comisiei Centrale de Arbitraj, care va
soluiona cauza potrivit legii.
Art. 20. - Hotrrile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanele judectoreti
competente.
XVI. ALTE CLAUZE
Art.21. Prezentul contract de furnizare a serviciilor de tehnica dentar a fost ncheiat azi, ..............,
n dou exemplare a cte ........ pagini fiecare, cte unul pentru fiecare parte contractant, avand aceeasi
forta juridica.
Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal ntre acestea,
anterioar sau ulterioar incheierii lui.

BENEFICIAR

PRESTATOR

Dr.