Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA “ CORESI ” TARGOVISTE

PROGRAMA CURS OPTIONAL

PROPUNATOR: IARCA ELENA CRISTINA

DENUMIRE OPTIONAL: Romania si Uniunea Europeana TIPUL OPTIONALULUI: la nivelul ariei curriculare DURATA: 1 an NR.ORE: 1 ora/sapt. CLASA: a VII-a AN SCOLAR: 2007-2008

ARGUMENT

Cursul optional “ Cultura civica in contextul integrarii europene” se adreseaza elevilor de clasa a VII-a si propune aprofundarea problematicii Uniunii Europene, problematica abordata doar secvential im manualele de istorie si cultura civica (C.O.). Acest curs optional reprezinta o necesitate avand in vedere exigentele Scolii Coresi, preocuparile cadrelor didactice si ale elevilor si, mai ales, faptul ca scoala noastra are statutul de Scoala Europeana (statut obtinut din 18 mai 2006 si acordat de Ministerul Educatiei si Cercetarii). Cursul “Cultura civica in contextual integrarii europene” este o modalitate de formarea in constiinta elevilor a ideii de “ cetatenie europeana”ca noua identitate a romanilor. Ne-am propus, de asemenea, sa promovam in randul elevilor proiectele si programele prin care Uniunea Europeana spijina invatamantul romanesc in compatibilizarea sa cu cel din tarile “Europei Unite”. Elevilor le vor fi aduse la cunostinta conceptele de “egalitatea sanselor in Europa Unita” ,“drepturile omului si ale copilului”, “societatea civila- conditie esentiala a unei societati democratice”. Cursul va stimula implicarea activa a elevilor in viata sociala a comuntatii.

OBIECTIVE CADRU

1. Intelegerea si folosirea adecvata a limbajului de specialitate

2. Cunoasterea valorilor si obiectivelor Uniunii Europene

3. Stimularea interesului pentru participare la viata sociala

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

La finalul cursului, elevul va fi capabil:

1. Intelegerea si folosirea adecvata a limbajului de specialitate

Obiective de referinta

Activitati de invatare

1.1

sa utilizeze corect si flexibil conceptele si

Completarea unor enunturi lacunare cu termeni corespunzatori

informatia factuala

1.2

sa selecteze termenii specifici unei teme

Selectarea unor termeni dintr-o tema si utilizarea lor in enunturi in enunturi

2.Cunoasterea valorilor si obiectivelor Uniunii Europene

Obiective de referinta

Activitati de invatare

2.1

sa identifice valorile si obiectivele Uniunii

Studii de caz Dezbateri

Europene

2.2

sa manifeste initiative in implicarea in

Scrierea de proiecte si participarea la programe(Comenius, Eco- Scoala)

proiecte si programe lansate se Uniunea Europeana

3.Stimularea interesului pentru participare la viata sociala

Obiective de referinta

Activitati de invatare

3.1

sa dezvolte competitii de munca in echipa,

Elaborarea regulamentului clasei cuprinzând drepturi şi îndatoriri Elaborarea regulamentului de funcţionare a consiliului elevilor.

de cooperare si/sau competitie

3.2

să participe la negocierea drepturilor şi a

responsabilităţilor în clasă şi în şcoală

 

4.Dezvoltarea atitudinilor pozitive fata de sine si fata de ceilalti

Obiective de referinta

Activitati de invatare

4.1

să manifeste respect şi bună-cuviinţă în

Studiu de caz

relaţiile cu ceilalţi

4.2

să recunoască asemănările şi diferenţele dintre

Jocuri de rol, bazate pe empatie;

oameni, să identifice conflicte valorice din societate şi modalităţi de soluţionare a acestora

Discutarea unor cazuri reale sau imaginare de conflicte valorice.

CONTINUTURI

1. Istoria constructiei europene

2. Institutiile Uniunii Europene

3. Valori si simboluri Uniunii Europene

4. Constitutia europeana

5. Beneficiile si costurile integrarii

6. Politici europene in domeniul educatiei

7. Fonduri europene in domeniul educatiei-programe si modalitati de accesare. Studiu de caz:: Cum sa accesam un program al UE

8. Scoala noastra-scoala europeana

9. Europa si egalitatea sanselor

10.Educatia pentru drepturile omului 11.Drepturile copilului – o prioritate internationala. Invitati reprezentati ai diverselor organizatii “Protectia Copilui”, “Salvati Copiii!”

12. Democratie si toleranta – comunicari si dezbateri

13.Educatia pentru o cetatenie democratica in Europa Societatea civila-conditie esentiala unei societati democratica. Invitati ai ONG-urilor

14.Cetatenia europeana- noua identitate a romanilor 15.Spring Day in Europa - Prezentarea proiectului 16.Activitati Spring Day: comunicari, dezbateri, concursuri de cunostinte, de desen 17.Identitatea eurepeana-identitatea nationala: 9 Mai: Ziua Europei-Ziua Independentei Romaniei

18. Societatea civila si patriotismul

19. Europa identitatilor nationale-comunicare/dezbatere

MODALITATI DE EVALUARE

Elaborarea de proiecte pe teme date Analize de text Portofolii Probe scrise si orale Observarea directa Concursuri

BIBLIOGRAFIE

Prof.univ.dr. Nicolae Paun, Istoria constructiei europene Diana Ivan, Oana Mihaele Salamia, Consiliere de integrare., MEC Ministerul Integrarii Europene, Comunicate Declaratia Universala a Drepturilor Omului Conventia Europeana a Drepturilor Omului, 2002