Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN

STATISTICĂ
B-dul Libertăţii 16, Bucureşti - 2010
sector 5,
Bucureşti - 050706
Telefon: 021/316.98.81 ;
021/318.18.24/1134
Fax: 021/316.98.80
Curs INTRASTAT
Comerţul intracomunitar de bunuri,
Web: www.insse.ro
Cont trezorerie Sector
Declaraţia statistică INTRASTAT- simplu şi comod!
5:
RO49TREZ7055025XXX0
06120
CIF: RO26307972 O sarcină statistică ce înlocuieşte o sarcină administrativă
complexă şi costisitoare!

Barierele vamale între statele membre UE au fost desfiinţate.


Comerţul internaţional de bunuri între aceste ţări este liber în cadrul Pieţei
Unice Europene. Eficienţa unei economii naţionale se măsoară, însă şi prin
volumul schimburilor de bunuri cu alte ţări. Statistica Oficială trebuie să
asigure aceste date, iar sistemul armonizat de colectare date statistice
privind comerţul intracomunitar de bunuri în cadrul Uniunii Europene se
numeşte INTRASTAT.

La nivelul Uniunii Europene, datele privind comerţul intracomunitar


de bunuri sunt analizate în detaliu, politicile europene ţin cont de acestea,
iar competitivitatea ţărilor membre este evaluată în consecinţă.

Repondenţi: Operatorii economici care realizează schimburi de


bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene.

Ştim că!

Sarcina statistică de completare şi transmitere a declaraţiei


statistice INTRASTAT nu este foarte simplă pentru operatorii economici!

Completarea şi transmiterea declaraţiilor statistice prin INTERNET


este o noutate şi trebuie învăţată pentru a fi operativi!

Datele completate trebuie să fie corecte, astfel încât


competitivitatea economiei româneşti să fie evaluată corespunzător
realităţii!

Vă învăţăm, lucrând împreună - INTRASTAT!


Ofertă Curs INTRASTAT
Durată curs: 1 zi

Locaţia :
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică - INS, Bucureşti, Sector 5,
B-dul Libertăţii, nr. 16, Tel: 021/316.98.81, Fax: 021/316.98.80;
Calendarul zilelor de curs
2010
Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
L L L L L L
M M 23 M M M M
M M M M M M
J J J J J J
V V V V V V
S S S S S S
D D D D D D

Costul unei zile de curs:


- 180 lei/participant (plata pentru participarea la curs se face cu minim
4 zile lucrătoare înainte de data participării la curs).
IMPORTANT!

La curs poate participa orice persoană fizică interesată.


Formularele de înscriere le puteţi transmite la adresele de e-mail:
emilian.panaitescu@insse.ro; catalina.ion@insse.ro, sau prin fax la numărul:
021/316.98.80.

Agenda Cursului – INTRASTAT

09:00-09:30 Înregistrare participanţi

INTRASTAT- obiective, importanţă, legislaţie comunitară si


09:30-11:00 naţională, sfera de cuprindere, surse de date, teritoriul statistic,
praguri statistice

11:00-11:15 Pauză de cafea

Declaraţia statistică INTRASTAT – Instrucţiuni de completare;


11:15-12:30 Proceduri de validare; Confidenţialitatea datelor;
Asistenţa oferită de INS; Sistemul de atenţionări şi penalităţi

12:30-13:30 Pauză

13:30-15:00 Aplicaţii practice – utilizând aplicaţia Intrastat offline 2009

15:00-15:15 Pauză

15:15-17:00 Aplicaţii practice– utilizând aplicaţia Intrastat online 2009

Formularul de înregistrare este anexat !


CENTRUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE
B-dul Libertăţii 16,
sector 5, Bucureşti - ÎN STATISTICĂ
050706
Telefon: 021/316.98.81 ; Bucureşti - 2010
021/318.18.24/1134
Fax: 021/316.98.80
Web: www.insse.ro
Cont trezorerie Sector Formular de înscriere la cursul INTRASTAT
5:
RO49TREZ7055025XXX0 Vă rugăm să completaţi cu atenţie şi cât mai detaliat formularul:
06120
CIF: RO26307972
1. Date despre participant/-i :

Prenum
Nume:
e:

Telefon: E-mail:

Prenum
Nume:
e:

Telefon: E-mail:

Prenu
Nume:
me:

Telefon: E-mail:

Prenum
Nume:
e:

Telefon: E-mail:

Prenum
Nume:
e:

Telefon: E-mail:

2. Date despre firmă :

Denumire:

Adresă:

Telefon: Fax:
Web: CUI:

3. Numărul de cursant/-i :

4. Data cursului :

5. Modalităţi de plată privind participarea la curs :

a) Prin ordin de plată (OP), în contul de Trezorerie al CNPS; Se va trimite copie


prin fax la CNPS, cu minim 4 zile înainte de data cursului;

b) Direct la sediul CNPS, B-dul Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, parter, camera
137B (Contabilitate).
A nu se plăti prin mandat poştal!

Formularul completat se poate transmite prin e-mail: emilian.panaitescu@insse.ro; catalina.ion@insse.ro


sau prin fax la numărul: 021/316.98.80. Confirmarea planificării solicitării dvs. o veţi primi prin e-mail,
după cel mult 4 zile de la data primirii formularului.

S-ar putea să vă placă și