Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA DE SELECIE A PARTENERILOR

N VEDEREA APLICRII UNOR CERERI DE FINANARE PENTRU PROIECTE


IMPLEMENTATE N CADRUL PROGRAMULUI OPERAIONAL CAPITAL
UMAN

Aprobat prin Ordinul Preedintelui Ageniei Naionale pentru


Ocuparea Forei de Munc (ANOFM) nr............ din............

A.

Context general

Avnd n vedere articolul 5 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind dispoziiile


comune ce asigur baza legal pentru adoptarea unui act delegat privind Codul
European de Conduit referitor la Parteneriat, care ajut statele membre s
organizeze un parteneriat cu prile interesante relevante.
Printre principiile eseniale ale Codul European de Conduit Referitor la
Parteneriat se numr urmtoarele:
este necesar ca partenerii selectai s fie reprezentativi pentru prile
interesate relevante;
procedurile de selecie trebuie s fie transparente i s in seama de
diferitele cadre instituionale i juridice ale statelor
membre;
partenerii ar trebui s fie implicai n pregtirea i n punerea n aplicare a
acordurilor de parteneriat i a programelor; n acest scop, este necesar s se
stabileasc cerine procedurale minime pentru a asigura o consultare la timp,
n mod relevant i transparent (adic s existe timp suficient pentru
consultare, s fie disponibile documentele etc.);
partenerii ar trebui s fie reprezentai n comitetele de monitorizare a
programelor pe parcursul ntregului ciclu (adic pregtire, punere n
aplicare, monitorizare i evaluare);
eficacitatea punerii n aplicare a unui parteneriat ar trebui garantat
prin consolidarea capacitii instituionale a partenerilor relevani, prin
activiti de consolidare a capacitii care s vizeze partenerii sociali i
organizaiile societii civile care sunt implicai n programe;
este necesar facilitarea schimbului de experien i a nvrii
reciproce, n special prin crearea unei comuniti europene de practic
pentru parteneriat, care s acopere toate fondurile ESI;
rolul partenerilor n punerea n aplicare a acordurilor de parteneriat,

precum i performana i eficacitatea parteneriatului n perioada de


programare ar trebui s fac obiectul unei evaluri.
Prezenta procedur se aplic n cazul n care ANOFM, n calitate de beneficiar,
intenioneaz s i aleag parteneri din sectorul privat n scopul depunerii,
n cadrul Programului Operaional Capital Uman 2014 - 2020 a cererilor de
finanare n vederea implementrii unor proiecte conform Ghidului
solicitantului - Condiii generale, si a Ghidului solicitantului - Condiii
specifice.
n acest sens, pentru fiecare cerere de finanare pe care intenioneaz s o
depun, ANOFM va publica pe site-ul propriu, n timp util, un Anun de intenie
care s cuprind urmtoarele informaii obligatorii:
ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPPP intenioneaz s depun o cerere de
finanare pentru urmtoarea tem structurat pe activiti, dup cum
urmeaz:
Tema.....................................................................
Activiti1:.
1).........................................................................
2).........................................................................
3)..
Durata proiectului: ..........................................
Grup int propus2:...................................................
Bugetul proiectului3:.................................................
n anunul de intenie sa va specifica faptul c selectarea partenerilor se va face
pe baza a 2 (dou) documente pe care ofertanii le vor depune la sediul
ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPPP:
-

Scrisoarea de intenie (Anexa 1)

Fia partenerului (Anexa 2)

Modelul celor 2 (dou) documente (Scrisoarea de intenie i Fia partenerului)


vor fi publicate pe site-ul ANOFM o dat cu Anunul de intenie.
n vederea selectrii ofertanilor, prin ordinul Preedintelui ANOFM/Decizia
Directorului executiv se desemneaz o comisie de selectare a ofertelor de
parteneriat care va verifica documentaia depus, va evalua ofertele, va stabili
Pentru activiti, formulrile vor fi generale, urmnd ca n etapa scrierii efective a cererii de finanare
s fie dezvoltate i definitivate
2
Se va trece grupul inta conform Ghidului Condiii specifice.
1

Se va trece o estimare a bugetului total, conform precizrilor din Ghiduri

ofertanii selectai i va propune spre aprobare lista acestora. De asemenea, va


fi desemnat prin ordin al Preedintelui ANOFM/Decizie a Directorului executiv o
comisie de soluionare a contestaiilor.
B. Etapele procedurii de evaluare i selectare
Procesul de evaluare i selectare a partenerilor cuprinde 2 (dou) etape,
desfurate succesiv:

I.

Etapa de calificare a ofertanilor

Etapa de evaluare i selectare a ofertanilor

Etapa de calificare a ofertanilor

Pe baza documentaiei depuse de ofertani, Comisia de selectare a ofertelor de


parteneriat va verifica conform Anexei 3, succesiv:
- conformitatea documentelor
- condiiile de calificare
Pentru ndeplinirea condiiei de conformitate a documentelor, Comisia verific
dac:
- au fost depuse de ctre ofertant ambele documente solicitate (Scrisoarea de
intenie i Fia partenerului)
- documentele solicitate respect modelul publicat pe site-ul ANOFM
- rubricile Fisei partenerului sunt integral completate
Pentru ndeplinirea condiiilor de calificare, Comisia verific dac, pe baza
declaraiilor pe proprie rspundere din Scrisoarea de intenie respectiv Fia
partenerului, sunt ndeplinite:
a. Capacitatea ofertantului de a furniza servicii corespunztor activitilor
proiectului
1. Are n obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt
necesare implementrii proiectului, conform cu temele i activitile la care
dorete s fie partener.
2. A implementat/implementeaz, in calitate de partener sau beneficiar, proiecte
finanate din Fonduri Europene.
3. Are capacitatea financiar i operaional de realizare a activitilor din
proiect.

b. Condiiile privind conduita ofertantului


1.

Nu este subiect al unui conflict de interese;

2.
i-a ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor, contribuiilor
sociale i nu are datorii fiscale;
Lista ofertanilor calificai este propus spre aprobare Preedintelui ANOFM
dup care este postat pe site-ul ANOFM, conform prevederilor legale.
Ofertanii care nu se calific potrivit criteriilor stabilite vor fi ntiinai cu
motivarea respingerii ofertelor acestora.
Candidaii care nu au fost admii n aceast etap pot contesta decizia comisiei
de selectare a ofertelor de parteneriat n termen de 3 zile lucrtoare de la
primirea comunicrii. Contestaiile vor fi analizate de comisia de contestaii care
va supune aprobrii Preedintelui ANOFM decizia sa urmnd ca, dup aprobare,
s o comunice celor interesai, n termen de 2 zile lucrtoare de la primirea
contestaiei.
II Etapa de evaluare i selectare a ofertanilor
Dup aprobarea listei ofertanilor calificai i soluionarea contestaiilor, Comisia
de selectare a ofertelor de parteneriat va proceda, conform Grilei de evaluare
(Anexa 4), la evaluarea ofertelor pentru fiecare tem propus lund n
considerare urmtoarele criterii:
Nr.
Criterii de evaluare
Punctaj
crt
maxim
1
Capacitatea operaional:
30 puncte
resurse umane, situaia
financiar.
2

Capacitatea profesional:
dovada implementrii unor
proiecte cu finanare
european in domeniile de
activitate n care va fi implicat
n cadrul proiectului, rezultate
obinute.

30 puncte

Numarul de activitati
principale in care partenerul
doreste sa se implice
(Prin activitati principale se
intelege acele aciuni care au
drept rezultat nemijlocit
obinerea output-urilor
specificate prin Ghidul
Solicitantului).
TOTAL

40 puncte

100 puncte

Punctajul minim care trebuie s fie obinut de ofertant pentru a fi selectat


este de 60 puncte.
Comisia de selecionare a ofertelor de parteneriat nominalizeaz ofertanii
declarai selectai n ordinea punctajului obinut, i supune
aprobrii
Preedintelui ANOFM/Directorului executiv lista acestora. Dup aprobare, lista
este postat pe site-ul ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPP.
Ofertanilor selectai de ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPP ca parteneri n
vederea aplicrii cererii de finanare pentru proiectul care face obiectul
Anunului de intenie li se vor solicita documente prin care s fac dovada
veridicitii celor declarate pe proprie rspundere n Scrisoarea de
intenie i Fia proiectului, dup cum urmeaz:
- Actul constitutiv pentru a proba c are n obiectul de activitate prestarea
de servicii de natura celor care sunt necesare implementrii proiectului,
conform cu temele i activitile la care dorete s fie partener.
- Contract de finanare, acord de parteneriat, dup caz, pentru a proba c a
implementat/implementeaz, in calitate de partener sau beneficiar, proiecte
finanate din Fonduri Europene
- Scrisoare de bonitate din partea unei instituii bancare pentru a proba c are
capacitatea financiar de realizare a activitilor din proiect.
Comisia de selectare a partenerilor l declara respins pe ofertantul selectat care:
- nu transmite, n termenul stabilit de ANOFM, documentele enumerate mai sus
- conform documentelor transmise, nu poate face dovada celor declarate pe
proprie rspundere.

n
cazul
respingerii
unuia/mai
multor
ofertani
selectai,
ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPPP reia procesul de solicitare a documentelor i
verificare a veridicitii celor declarate pe proprie rspundere n Scrisoarea de
intenie i Fia proiectului a urmtorului/urmtorilor ofertani declarai selectai
din lista postat pe site-ul ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPP.
Ofertanii care nu au fost selectai de ANOFM/AJOFM/CRFPA/CNFPP ca parteneri
n vederea aplicrii cererii de finanare pentru proiectul care face obiectul
Anunului de intenie pot depune, n termen de 3 zile lucrtoare, contestaii care
se soluioneaz de comisia de contestaii n termen de 2 zile lucrtoare de la data
primirii acestora.
Not - un partener nu poate ncheia mai mult de dou parteneriate n
cadrul unui apel de proiecte
Anexe:
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

model Scrisoare de intenie


model Fisa partener
Gril de evaluare etapa de calificare a ofertanilor
- Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Anexele vor fi publicate pe site-ul ANOFM o data cu Anunul de intenie

S-ar putea să vă placă și