Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

____________________________________
Nr.ord.reg.com/an ________________________
C.I.F. __________________________________
Capital social ____________________________
Sediu __________________________________
Tel/Fax: ________________________________
Banca _________________________________
Contul _________________________________
PROCES VERBAL
Incheiat astazi: 31.12.______
Cu ocazia ncheierii procedurii de inventariere la casieria societii, efectuat n baza
deciziei nr.__/_____.
n urma inventarierii faptice, s-a constatat n casieria societtii suma de ______________
lei, astfel:

500
100
50
10
5
1
0.5
0.1
0.01

*
*
*
*
*
*
*
*
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
TOTAL
COMISIA DE INVENTARIERE : _________________________
_________________________