Sunteți pe pagina 1din 1

Inventariere

SC

Declaratie de sfarsit de inventar

Subsemnatul/a .., gestionar al gestiunii


.
de la ., in conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 2861/20.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si pasiv, art. 33 din Norme, declar ca toate
bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele
de inventariere in prezenta mea. De asemenea, mentionez ca nu am obiectii cu
privire la modul de efectuare a inventarierii

(Se va completa si pe ultima pagina a listelor de inventar)

Gestionar,