Sunteți pe pagina 1din 1

SCSRL/S.A.

JUD
CUI :

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE


CASA CONT 5311
Comisia de inventariere constituita conform deciziei nr...
s-a intrunit in data de . si a inventariat disponibilitatile din casa
societatii ,gestionar-casier ..
S-a procedat la luarea declaratiei gestionarului si apoi s-a trecut la inventarierea
numerarului din casa conform monetarului :
Nr.buc.
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Valoare bancnota

....

Numerarul corespunde cu cel din registrul de casa


-diferenta = ...

Comisia de inventariere :

Suma