Sunteți pe pagina 1din 14

Compresia imaginilor statice

JPEG = Joint Photographic Experts Group


CCITT i ISO:
standard de codare a imaginilor fixe pentru
compresia datelor
DCT
pentru
blocuri
88
de
luminan
i
crominan
sub-e antionat
stocare digital (CD-ROM) a imaginilor color de
complexitate moderat
rezolu ie pentru afi area pe PC

Codarea JPEG (I)


Imagine fix
m benzi
Band
n macroblocuri (1616 pixeli)
Macrobloc
4 blocuri (88 pixeli)
Luminan a
frecven
de e antionare mare
(fiecare pixel este e antionat)
sunt prelucrate 64 de e antioane ntr-un bloc

Crominan a
se utilizeaz sub-e antionarea
(fiecare al doilea pixel, fiecare a doua linie)
sunt
prelucrate
64
de
e antioane
ntr-un
macrobloc

Codarea JPEG (II)

Benzi (m)
Macroblocuri (n)

Macrobloc
(4 blocuri)

Bloc
(88 pixeli)

Metodologia JPEG (I)

DCT

bloc 88

CUANTIZARE

CODAREA
ENTROPIEI

C
TABEL DE
CUANTIZARE

CODARE
HUFFMAN

Metodologia JPEG (II)


DCT
transform
blocul cu reprezentare n timp, A
(multe puncte de date)
n blocul cu reprezentare n frecven , B
(pu ine puncte de date pu ine componente de
frecven )

CUANTIZAREA
reduce neuniform precizia coeficien ilor (D),
conform
cu
tabelul
de
cuantizare
C
(n
algoritmul JPEG sunt implementate 4 tabele):
frecven
joas cu precizie mare (pa i mici,
valori nenule)
frecven
ridicat
cu precizie mic
(pa i
mari, majoritar valori nule)

Metodologia JPEG (III)


CODAREA DE ENTROPIE
este folosit
pentru ob inerea compresiei de
date
este utilizat
o explorare n zig-zag pentru
ob inerea unor secven e lungi de zerouri
codarea RLE (Run-Length Encoding) ofer
o
compresie excelent
codarea Huffman este utilizat
pentru a
ob ine un factor de compresie mai mare

Transformata cosinus discret

(I)

DCT (asem n tor transformatei Fourier) converte te


datele
din domeniul timp
un bloc de 88 (pixeli):
linii 0 7
coloane 0 7
n domeniul frecven
O matrice de 88 coeficien i
loca ia 00
coeficient DC
componenta continu a blocului 88
loca iile 01 77
coeficien i AC
frecven
joas n col ul din stnga sus
frecven
ridicat n rest

Transformata cosinus discret

(II)

Explorarea n zig-zag
ncepe cu coeficien ii de frecven
joas (nenuli)
apoi cu coeficien ii de frecven
ridicat (nuli)
rezult un ir lung de zerouri, dup cteva valori
semnificative,
u or
de
codat
entropia (RLE,
Huffman)
...
AC01
AC07
DC

AC70

...

AC77

A-Valorile pixelilor la intrarea DCT

132

136

138

140

144

145

147

155

136

140

140

147

140

148

155

156

140

143

144

148

150

152

154

155

144

144

146

145

149

150

153

160

150

152

155

156

150

145

144

140

144

145

146

148

143

158

150

140

150

156

157

156

140

146

156

145

148

145

146

148

156

160

140

145

B-Coeficien ii la ie irea DCT

172

-18

15

-8

23

-9

-14

19

21

-34

24

-8

-10

11

14

-9

-8

-4

-5

-1

-10

-5

-4

-8

-2

-3

-3

-2

-4

-4

-1

-3

-4

-8

-4

C-Tabelul de cuantizare

10

13

16

19

22

25

10

13

16

19

22

25

28

10

13

16

19

22

25

28

31

13

16

19

22

25

28

31

34

16

19

22

25

28

31

34

37

19

22

25

28

31

34

37

40

22

25

28

31

34

37

40

43

25

28

31

34

37

40

43

45

D-Coeficien i DCT cuantiza i

43

-3

-1

-3

-1

-1

-1

D-Coeficien i DCT cuantiza i

43

-3

-1

-3

-1

-1

-1

Compresia imaginilor statice (II)

Compresie
[bi i/pixeli]
0,25 0,5
0,5 0,75

Calitate
moderat
bun

bun

foarte bun

Aplica ii
cteva
multe

0,75 1,5

excelent

majoritatea

1,5 2,0

nu se poate distinge de
original

speciale